Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: Brush and Roll AdditiveTerméksz. : GK69-0903 0101 Oldal 1 tól 16Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 7Átdolgozva : 19.12.2008 HU HU 00000000003101 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosításaTermékazonosítóBrush and Roll AdditiveGK69-0903 010154060889Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetveellenjavallt felhasználásaIpari lakkÜgyfél-áruszámA biztonsági adatlap szállítójának adataiBASF Coatings GmbHPostfach 612348136 MuensterDeutschlande-mail címProduct-Safety-Coatings@basf.comVészhelyzeti telefon+36 30 9 506 447Információs kapcsolattartó hely+49/2501/143688Sürgősségi telefonszámETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági IntézetEgészségügyi Toxikológiai és TájékoztatóSzolgálat1096 Budapest Nagyvárad tér 2.Tel.: +36-80-201-199______________________________________________________________________02 Lehetséges veszélyekAz anyag vagy keverék osztályozásaA 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően- Gyúlékony.- Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.- Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.- mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszan tartókárosodást okozhat.- Egészségre káros: lenyelve tüdőkárosodást okozhat.Címkézési elemekAccording to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( AnnexV, Section A and B)Veszélyjelzés: Xn, NVeszély-megnevezés:

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Biztonsági adatlap - Salcomix
Biztonsági adatlap - Salcomix
Biztonsági adatlap - Salcomix
Biztonsági adatlap - Salcomix