LXV. évf. 23. szám - TippNet

tippnet.rs

LXV. évf. 23. szám - TippNet

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medenceiA döntőjét 2011. V. 28-án tartották Budapesten az EötvösLóránd Tudományegyetemen a Magyar Nyelvtudományi Társaságés az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetszervezésében. Vajdaságot 8 általános iskolás tanuló képviselteezen a megmérettetésen, akik két vajdasági (körzeti és tartományi)forduló után szereztek jogot a döntőben való részvételre. Azsűri tagjai neves magyarországi egyetemi tanárok és nyelvészekvoltak. A vajdasági kisdiákok közül Tápai Ramóna, az újvidékiPetőfi Sándor iskola 6. osztályos tanulója saját korcsoportjábana legjobb 10 között végzett 94 ponttal (felkészítő tanára RokvićErzsébet), Krezsó Krisztián, a zentai Emlékiskola 5. osztályos tanulójakülöndíjas lett 95 ponttal (felkészítő tanár Kormányos K.Gyöngyi).Rokvić Erzsébet tanárnő Arany Oklevélben részesült többéveseredményes pedagógiai munkájáért.Minden tanuló és felkészítő tanár értékes könyvcsomagot ésoklevelet kapott.Katona Réka és Krezsó Krisztián5. o., Emlékiskola, Zentazentai Emlékiskola három tanulója a Nemzeti Együvé Tartozásnapja alkalmából a Kinyílik a Világ Alapítvány meg-Ahívására részt vett Budapesten a Elte Radnóti Miklós GyakorlóGimnáziumban és Általános Iskolában június 2-a és 4-e közöttmegtartott Petőfi Sándor irodalmi versenyen. A megmérettetésrenégy határon túli magyarlakta településről (Kárpátaljáról, Erdélyből,Vajdaságból: Zentáról és Horgosról)) érkeztek a fiatalok, akika játékos vetélkedő mellett vendéglátóik jóvoltából tartalmas művelődésiés városlátogatási programon vehettek részt. Az 5. és 6.osztályosok korcsoportjában Mészáros Réka (6. b, Emlékiskola)első helyezést ért el, Nagy Abonyi Lúcia (6. c, Emlékiskola) másodiklett.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.A képen a következő tanulók láthatók: Katona Réka (Emlékiskola,Zenta, felkészítő tanára Kormányos K. Gyöngyi), Tuvić Blanka(Csáki Lajos iskola, Topolya, felkészítő tanára Nagy Majlát Ágota),Samu Ágnes (Miroslav Antić iskola, Palics, felkészítő tanára ArnoldIldikó), Tápai Ramóna (Petőfi Sándor iskola, Újvidék, felkészítő tanáraRokvić Erzsébet), Krezsó Krisztián (Emlékiskola, Zenta, felkészítőtanára Kormányos K. Gyöngyi), Fehér Petra (J. J. Zmaj iskola, Martonos,felkészítő tanára Varga Tünde), László Nikolett (J. J. Zmaj iskola,Martonos, felkészítő tanára Varga Tünde), Csordás Noémi (SzéchenyiIstván iskola, Szabadka, felkészítő tanára Szabó Eszter).szabadkai Népkör MMK az Interetno Fesztivál kertében ebbenA az évben is nemzetközi gyermekrajzpályázatot hirdetett. AzEx libris-Interetno 2011 kiállítás augusztus 22-én, hétfőn nyílt meg aSzabadegyetemen. Az idén a pályázatra 592 munka érkezett a világ14 országából. A bírálóbizottság (Gyurkovics Hunor grafikusművész,Molnár Imre Mirko képzőművészet-tanár és Kanyó Ervin grafikusművész)három korcsoportban osztott ki több díjat és elismerést. A szabadkaigyerekek ebben az évben is nagyon sikeresek voltak. A szabadkaiNépkör MMK-ból Nevena Veselinović és Ivona Medić, mígaz EmArt Műhelyből Dózsai Dóra a díjazott (az oklevél mellé könyvetés vajdasági művészek egy alkotását kapták). Aranypáva díjban a következőNépkörös diákok részesültek: Cibolya Sztella, Fazekas Izabella,Füstös Emma, Kolovics Klaudia és Szabó Szebasztián.EMIA képen: Kormányos Katona Gyöngyi (tanár), Nagy Abonyi Lúcia,Tóth Réka és Mészáros Réka látható.PCADózsai DóradíjazottCD-karca


Fontos, hogy ápoljuk hagyományainkatSzép élményben volt része annak, akieljött június 11-én az óbecsei PetőfiSándor Magyar Kultúrkör évadzáróünnepségére, melyet a kultúrkör nagytermébentartottak meg. Tánccsoportok, zenekarok,énekegyüttesek léptek föl, melyek az elmúltévben kisebb nagyobb sikerrel szerepeltekegy-egy vetélkedőn, szemlén. Aki ott volt,megtudhatta, hogy a kultúrkörnek négyszáztagja van. Négyszáz! A legfiatalabbak 3-4 évesek,de sok általános iskolás is táncol, énekel.Mindannyian bemutatkoztak a két és fél órásműsorban.Először az idei Gyöngyösborkrétán nagysikert aratott Szelence táncegyüttes szerepelt,majd a legkisebbek, a Kenderkóc együttesnépi játékokat mutatott be.Szépek voltak a Mary Poppkins rajzfilm zenéjéretáncoló kis kéményseprők is.Hallhattuk a KMV-én nagy sikert aratott Fokoszenekar játékát, majd gyönyörködhettünka modern táncokban, néptáncszólókban, azországos bajnokokban, a latin egyvelegekben,majd a szambamixben. Tetszett a közönségneka jászsági halottas lakodalmi játék is.Meg a párosok, akik modern táncukkal a legjobbaknakbizonyultak az országos versenyen,s most Veszprémbe mennek a világbajnokságra.Majd következett a felnőtt latin formáció,akik szintén a világbajnokságra készülnek.Ezután már mind dobogós együttesek léptekföl: a Kiscimbora, a show-dance formáció,a Free-show formáció, a Dúdoló énekegyüttes,a Pergető együttes, a Bekecs táncegyüttes, aFantasy formáció… Valamennyien a Kőketánc,a Szólj, síp, szólj!, a Durindó, a Gyöngyösbokréta,s más versenyek győztesei.Az est folyamán összesen huszonöt csoportelőadásában gyönyörködhettünk.Az évadnak vége, de a munka rövid pihenőután folytatódik. Több meghívásuk van, utaztakVeszprémbe, Csongrádba, Egerbe, Bulgáriába,valamint a városnapi és a Szent Istvánnapiünnepségen is fölléptek.Mit jelent kultúrkörösnek lenni? Elmesélikaz óbecsei iskolások: Magyar Zsófia, MolnárKinga, Tóbiás Vivien, Kovács Franciska, KovácsJónás és Tarján Barbara.Éppen bizonyítványosztáskor érkezem aSamu Mihály iskolába. Ide jár Zsófi. Őt a moderntánc érdekli.– Nagyon szeretek táncolni – mondja,kezében szorongatva a színkitűnő bizonyítványát–, s már nagyóvodás koromban fölléptem.Emlékszem, Mézga Géza zenéjéretáncoltunk. Csoportvezetőm Ricz Róbert, akoreográfusunk Szoboszlai Ágota. Mindigszép eredményeket érünk el a versenyeken. Azidén az országos versenyen a latin formációvalés a show-tánccal is elsők lettünk, párosbanpedig másodikok. Így júliusban Veszprémbe,augusztusban pedig Bulgáriába megyünk avilágbajnokságra.Barbara az idén már a Zdravko Gložanskiiskola nyolcadikosa. Ő is kitűnő tanuló, s a moderntáncot kedveli.– Hatévesen már én is fölléptem, mégpediga Törpikék zenéjére – emlékezik vissza Barbara.– Nagyon szeretek táncolni, s jól érzemmagam a próbákon, jó a társaság. Sok föllépésre,versenyre utazunk, bejártuk már egészMagyarországot.Franciska és Jónás a Sever Đurkić iskolatanulói. Ők is kiskoruk óta táncolnak, énekelnek.– Ötéves korom óta néptáncolok, hegedülök,énekelek – jelenti ki Franciska –, s mondhatom,nagyon megszerettem a népzenét. Szerintemfontos, hogy ápoljuk hagyományainkat,megismerjük a népzenét, néptáncot, a népiviseletet. Az idén fejeztem be a zeneiskolát. Jó,hogy járhatok a kutúrkörbe, ahol Cseszák KorcsikAnikótól énekelni, Cseszák Zsombortól, akihegedűn játszik, népzenét, Cseszák Balázstólpedig néptáncolni tanulhatok. Nagyon szeretekföllépésekre, fesztiválokra, versenyekre járni.Részt vettem a Szólj, síp, szólj! vetélkedőn, sharmadik lettem. Nemcsak a szép eredményekvégett járok, szeretek barátkozni. Legutóbbjó barátnőre leltem, aki Doroszlón él, s együttmegyünk a Gion Nándor irodalmi táborba.Igaz, hogy nem zenei tábor, de megbeszéltük,hogy visszük a hegedűnket is. Meg a temerininépzenei táborba is együtt megyünk. Ott aztánsokat fogunk majd énekelni, hegedülni. Miótaa kultúrkörben tevékenykedem, nagyon sok élménybenvolt már részem, a barátkozás mellettjártam Egerben, Szegeden, Pápán,Tuzséron.– Franciska és a szüleim is biztattak, hogyjöjjek a kultúrkörbe táncolni – folytatja azélménybeszámolót Jónás, Franciska öccse.– Részt vettem én is a Szólj, síp szólj! népzeneivetélkedőn, hegedültem. A kultúrkörbeelsős korom óta járok, táncolok, muzsikálok.A Bekecs és a Kiscimbora néptánccsoportokban,valamint párosban is néptáncolok. MostViviennel táncoltam. Föl szoktam lépni az iskolámbanis az ünnepségeken.Vivien és Kinga a Petőfi iskolába járnak. Őkis kitűnő tanulók.Vivien negyedikes, de már harmadikoskorában is olvasta a Jó Pajtást. Nem csoda,anyukája (Babenyac Bernadetta) még mindigrajongója a lapunknak, ugyanis iskolás korábanszorgalmas kistudósító volt.– Én már hároméves koromban fölléptem akultúrkör kiscsoportjában – dicsekszik Vivien.– Azóta rendszeresen járok a próbákra, énekelek,táncolok a Kiscimbora, a Csiperke és aBekecs néptánccsoportban. Felejthetetleneka föllépések Budapesten, Nyíregyházán, Egerben.Táncolunk majd Szent István napján, avárosnapon a központban….– Hunorral, az osztálytársammal táncoltampárost, és én is tagja vagyok a Kiscimbora ésa Bekecs néptánccsoportnak – mondja Kinga.– Nagyon szeretek a táncpróbákra járni, mertsokat szórakozunk, barátkozunk. No meg ottvan a szimpátiám is… Szerintem jobb a táncpróbákrajárni, mint otthon ülni a tévé vagy aszámítógép előtt.„Minden olyan napot elveszettnek kell tekintenünk,amelyen nem táncoltunk legalábbegyszer” – mondta Nietsche. A kultúrkörösökis egyeznek a nagy német költővel.Koncz ErzsébetJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.


Vége van a nyárnak...BusaElbúcsúzott a nyár, elköszönteka forró, kánikulávalterhelt napok, újra benépesültekaz iskolák, de a tantermeknyitott ablakain át beszökő szilvaillatúlevegő még az elmúlt hetekemlékeit idézi fel a padokban ülőés könyvük fölé hajló fiatalok szívében.Az ősz a nagy változásokidőszaka, és ezek a változások mára télre való felkészülés jegyébentelnek, amint azt a cinegemadárkais teszi Móra Ferenec fönt idézettversikéjében. Kezdetben ugyanmég kellemesen melegítenek anapsugarak, bárányfelhők kergetikegymást a kissé megfakultkék ég alatt, de a falu utcáin márüresen ásítanak a gólyafészkek,százával üldögélnek a drótszálakona nagy vándortúra készülődőfecskék, és esetenként a nyaratbúcsúztatva egymás után szólalnakmeg a pirregő tücskök. Októberbenmár gyakran ködöseka hajnalok, hamvaskék bolygókkapaszkodnak a kökénybokrokágain, éjszakánként a láthatatlanuldélnek repülő énekes rigók„cip” hangjait sodorja a szellő, ésfelbukkannak a tundrák felől érkezőludak első V betűi. Aki a hétvégekenvállára veszi a hátizsákot,és nyitott szemmel járja a természetösvényeit, megfigyelheti,hogyan színesednek a levelek,miként sárgulnak fokozatosan atavasszal oly üdén zöldellő fűszálak,és feljegyezheti naplójába azta reggelt is, amikor a csípőssé váltlevegőben, azon az őszön először,dér csillogott a fűszálakon.Az őszi kirándulások rengeteglátnivalót kínálnak. Szeptemberbencsúcspontjához érkezik azaugusztus elején indult madárvonulás,októberben pedig azemlített északi ludakon kívül egyre-másraérkezik a többi nálunktelelő vendég is. Akik a Tisza vagya Duna mentén laknak, figyeljék avizet, mert akár naponta újabb ésújabb madárfajokkal találkozhatnak!A mezőkön a kukoricatöréstkövetően megjelenő kévekupacokegykettőre benépesülnek,erdei egerek, mezei pockok éstörpeegerek költöznek alájuk, deőket követve felbukkan a menyét,éjszakánként a róka és a görényis, miként az erdei fülesbaglyokis szívesen kerülgetik zsákmányreményében a kukoricakévékbőlösszerakott kupacokat. Az őszugyan néha esőkkel, sáros utakkalterhes, de gumicsizmában vagyegy jó bakancsban és megfelelőöltözékben bátran útnak indulhatunk.Nem fogjuk megbánni!A halastavaknál az ősz a lehalászásokideje, és ha engedélytkaptunk a belépésre, jó alkalomkínálkozik arra, hogy a különbözőhalfajokat megismerjük. A hazaiakmellett hálóba kerülnek azÁzsiából importált és a nálunk isLevelibékaAmurVége van a nyárnak,hűvös szelek járnak,nagy bánata van acinegemadárnak.Szeretne elmenni,ő is útra kelni.De cipőt az árvasehol se tud venni.Kapkod fűhöz-fához,szalad a vargához,fűzfahegyen lakóVarjú Varga Pálhoz.Azt mondja a varga,nem ér ő most arra,mert ő most a csizmátnagyuraknak varrja.Darunak, gólyának,a bölömbikának,kár, kár, kár, nem ilyenakárki fiának!Daru is, gólya is,a bölömbika is,útra kelt azótaa búbos banka is.Csak a cingénekszomorú az ének:nincsen cipőcskéjemáig se szegénynek.Keresi-kutatja,repül gallyrul gallyra:„Kis cipőt, kis cipőt!” –egyre csak azt hajtja.(Móra Ferenc:A cinege cipője)megtelepedett halak is. A busapéldául akár 30 kilogrammravagy még súlyosabbra is megnőhet.Algával, alsóbbrendű rákokkaltáplálkozik, a húsa kitűnő ízű.Szűrő halfaj lévén a csalira nemkap, így a horgászok nem tudjákkifogni. A halászok viszont hálóikkalsok-sok tonna busát fognak kiminden évben!A másik kelet felől érkezetthalfaj, az amur fő tápláléka különbözőhínárfélékből áll. Bár említetttársához hasonlóan szinténtájidegen hal vizeinkben, amellett,hogy kitűnő horgászzsákmány,sokat javíthatna a parti övvízminőségén. Woynárovich Elekprofesszor szerint az amur egy kilogrammnyitömeggyarapodásához30–40 kilogramm zöld hínártfogyaszt. Ha nem enne ennyit,előbb vagy utóbb a fölös hínár isrothadó iszaptömeggé válna.A zöld levelibékák kedves szokása,hogy ősszel újra brekegnikezdenek. Más hangok ezek, minta tavaszi vizekből kilométernyireelhallatszó szerelmes kórus, deszámomra szorosan hozzátartoznakaz őszi vízkörnyék hangulatához.Gazdáikat könnyű észrevennibrekegés nélkül is. Szívesen sütkérezneka bágyadt szeptembervégi vagy októberi napsütésben.Mozdulatlanul ülnek a levelekenakár hosszú órákon át. Évekkelezelőtt egy helyen több mint harmincatszámoltam meg egymáshozviszonylag közel, amint azegyik nagy halastó gátján végighaladtam.Apró, zöld ékszerkéntültek a fűzbokrok levelein és anádszálakon. Ha egyikük hanghólyagjátfelfújva brekegni kezdett,majd mindig néhány társa iscsatlakozott hozzá. Néha egészenmessziről, a tó másik oldaláról. Dehangjukból ilyenkor már hiányzika petézési időszakra jellemző tűz.Egyfajta jó érzést, megelégedettségetsugárzó brekegés ez, amelyetáltalában alig kezdenek el,máris abbahagyják.Sch. E.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.


Ma már szinte kizárólag rezervátumokbancsodálhatjuk meg a gyönyörű,megszelidíthetetlen vadlovakat, hiszen legádázabbellenségük, az oktalanul gyilkolóember miatt számuk jelentősen megtizedelődöttnapjainkra.Vadlovak, a szabadságzabolátlan szimbólumaiPedig az ember és a ló valaha egymástólelválaszthatatlan, egyenrangú társakvoltak. Az ázsiai nomádok több mint 4000éve domesztikálták az első vadlovakat, akikaz emberi társadalom megbecsült, fontostagjaivá váltak – egészen a gépek megjelenéséig.Mintegy 400 lófajta létezik, melyeket alegkülönbözőbb feladatokra idomítottak; vanköztük olyan, amelyik kocsit húz, és van, amelyikakadályokon repül át. A 400 fajta legtöbbjeháziasított ló, de akadnak köztük vadonélők is. A mai vadlovak ősei valaha domesztikáltlovak voltak, de csikóik elszöktek, szétszéledtek,és elvadulva, szabadon élnek.A világon számos helyen találni elvadultlovak csoportjait. A híres észak-amerikaimusztáng a 15. században az Európából érkezőspanyol telepesekkel került az új kontinensre– akkor még szelíd lóként. Később,a 18. század körül elkóborolt háziasítottlovakkal keveredeve alakult ki az Amerikaegyes vidékein elterjedt állomány.A vadlovak kisebb-nagyobb csoportokbanélnek – a csapatot vezető mén, valaminta kancák és a csikók. Amikor a fiatal csikófelcseperedik, vagyis kétéves kora körül, amén elkergeti a csapatból. Akkor a fiatal hímútnak ered, és maga köré gyűjtve a saját háremét,új utódokat hoz létre.Az egyetlen igazi vadló, amelynek őseitsoha nem háziasították, a Przewalski-ló. Ironikusmódon ezt a zömök, masszív állatotma már csak fogságban találjuk meg. Azutolsó vadon élő Przewalski-lovat 1968-banMongóliában látták.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.Az északi sólyomtitkavilág legnagyobb termetűsólyma, az északi só-Alyom valójában tengeri madár,ugyanis télen hosszú időt töltaz úszó jégen – fedezték felbrit kutatók.Ez az első alkalom, hogyegy sólyomról kiderült: rendszeresena tengeren él. Asólyom valószínűleg pihena jégen, és más tengeri madarakra,például sirályokravagy lummákra vadászik aragadozó madaraknál valahamegfigyelt legnagyobb télimozgáskörzetében. A felfedezésKurt Burnham ornitológusnevéhez fűződik, aki az amerikaiHigh Arctic Institute és abrit Oxfordi Egyetem munkatársa.Ő maga is meglepődötta jelenségen, az északi sólymokugyanis nem mozognaka földtömegek között, hanemténylegesen a jégtáblákonvagy az úszó jégen töltik a téljelentős részét.Más kutatók korábban isláttak jéghegyeken ülő, illetveaz óceán felett repülő északisólymokat, de eddig úgyhitték, hogy csak rövid ideigvadásznak a tengeren, majdvisszatérnek a szárazföldre– magyarázta Burnham. Az,hogy a tél nagy részét a tengerentöltik e madarak – ráadásulegyesek hatalmas területet isbejárnak –, azt mutatja, hogymennyire alkalmazkodóképesnekkell lennie az északisólyomnak ahhoz, hogy túlélhessea zord körülményeket,és szaporodhasson.Miért gyűlik össze tömegévela világ legnagyobb,mindig magányosan élő halaMexikó partjainál? A kifejezettenantiszociális élőlénytől ezteljesen szokatlan viselkedésiforma. A repülőgépről készültfelvételek tanúsága szerint viszontmégis megtörténik.A tudósok 2009-ben fedeztékfel a jelenséget. Először aztgondolták, a faj szaporodásávalkapcsolatos a „rajzás”, de tévedtek.A 12 méter hosszúságú óriáscápák(Cetorhinus maximus)azért gyűlnek össze a Yukatánfélszigetmellett, mert a kis tonhalitt ívik, ennek ikrája pedig acápák kedvenc csemegéje. Azegyébként planktonokkal táplálkozóóriáscápák ezt szűrik kia vízből.„Ekkora csoportot látniegy helyen fenomenális élmény– addig a pontig, amígCáparajzásmár nem tudod kormányoznia hajót anélkül, hogy a halakmiatt ne aggódnál” – mesélteMike Maslanka, a SmithsonianIntézet munkatársa. „Fel semfogod milyen óriásiak, amígmelléjük nem úszol, vagy egyhajót nem kormányzol a közelükbe.”A mexikói idegenforgalomtermészetesen azonnal lecsapotta lehetőségre, és márhajóutakat is szerveznek az óriáscápákrajzásához. A turistákígy a kutatók mellől nézhetik ajelenséget, sőt: aki kifizeti a borsosárat, még úszhat is a cápákmellett. A hatóságok viszontezúttal nem engedték teljesenszabadjára a turizmus iparágát:szigorúan korlátozzák a cápalátogatásokkörülményeit. (Azóvintézkedések ezúttal nem azemberek, hanem a cápák érdekébenfogantak.)


Tollforgatókishorgászainkaz Andi-tavonKét Dávid és másodszor Krisztiána díjazottak között – Az ünnepélyesdíjátadás Seregély Andráshorgásztaván, Óbecsén voltDobó Dávid, Volford Dávid és Pásztor KrisztiánSeregély András tógazdávalAmikor legszorgalmasabb horgásztudósítóinknak átadtuk a díjakat,a szünidő kezdetén jártunk. Ennek, sajnos, vége! De most még atörténet kezdetén járunk. Óbecsén vagyunk, a Seregély András és Darinkaáltal gondozott Andi-tó varázslatos világában. Ide érkezett meghívottdíjazottként versenyünk harmadik helyezettje, a temerini PásztorKrisztián; a második helyezett magyarkanizsai Dobó Dávid; valamintgyőztesünk, az adai Volford Dávid. Ha most valaki azt gondolja, hogynagyot buliztunk, téved. A kishorgászok kiültek a vízpartra, és horgásztak,horgásztak, horgásztak… Bizonyították ezáltal, hogy színvonalasírásaiknak mondanivalóját nem a semmiből merítették, nem találták ki,hanem élményekre és tapasztalatokra alapozták őket.Először történt meg, hogy díjazottjaink között nem voltak lányok.Volford Dávid nagyszámú színvonalas írásával, Dobó Dávid valamivelkevesebb, ám gazdag mondanivalót tartalmazó szövegeivel, és az immármásodszor dobogós Pásztor Krisztián gazdag pontyfogói tapasztalatokattartalmazó beszámolóival nem engedték díjközelbe a zsinóráztatóifjú hölgyeket. De, láttuk, nem sokáig lesz ez így. Az Andi-tó partjánÉva, Volford Dávid húga fogta a halat. Mi lesz, ha ez a kislány egyszerelkezd írni!?Amikor ezt a gondolatmenetet futtattuk, még június írtunk. Ésküszöbön volt a szünidő, vele együtt a horgászás nyújtotta korlátlanszabadság párját ritkító élményvilága. Most, amikor a horgászás szerelmeseilassan visszakényszerülnek az iskolai hétköznapok szürke egyformaságába,hasznosan tennék, ha a közelmúltban szerzett tapasztalataikat,élményeiket – akár megfogták, akár elmenekült az a hatalmashal – megosztanák szakmabeli társaikkal. Vessék papírra – még jobb, haa számítógépbe pötyögtetik be – és küldjék el nekünk. A két Dávid megKrisztián a megmondhatója, hogy megéri. A Horog ugyanis számos támogatójánakköszönhetően csinos díjkupaccal jutalmazta a vízen járókis tollforgatók fáradozásait. És teszi ezt a jövőben is. Mert a tollforgatástudománya a horgászok körében nem gyakori jelenség. Tavaly ősszel ésidén tavasszal azonban bizonyosságot nyert, hogy a horgászbot és azírószerszám nem két külön világból került elő. Vannak, akik mindkettővelkitűnően bánnak.Csak ízelőtül mondjuk, hogy a nyári horgászás „munkaszüneti napjain”Dobó Dávid három kitűnő írást küldött, és gazdag képanyagot mellékelthozzájuk. Ezek az írások már a szerkesztőségi számítógépekbenvannak, és hamarosan olvashatjátok őket. Ugyancsak Dáviddal kapcsolatos,hogy a magyarkanizsai kuttyogatóversenyen már az újságíróknakfenntartott csónakból kísérhette figyelemmel az eseményeket. És nemmulasztotta el, hogy az erről is beszámolót írjon.Kispecásaink, figyelem!A horgászidény hamarosan véget ér. Ha nem öntitek szóba/szövegbeélményeiteket, idővel elvesznek. Vagy annyira átmesélitekőket, hogy már magatok sem ismertek rájuk. Ezért kíváncsian várjukhorgászbeszámolóitokat. Mert jövőre is osztunk ki díjakat. És azokat isvalamelyik víz partján adjuk át a legszorgalmasabbaknak, akárcsak azidén tettük az Andi-tavon.Buzás MihályJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.Éva zsákmányávalDíjazottak, házigazdák, szülők, testvérek, barátok, a szerkesztőség tagjai...


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •Szeptember 8.Adrienn, Mária, Adrián, Adriána,Irma, Csobán, Szerafina, Szergiusz,Engelbert, Alán, Adorján, Enna,Ibolya, Kilián és Nesztor napja.Adrienn: Latin, francia eredetű név, az Adriánafranciás alakja. Jelentése: adriai.Irma: Az Irm- kezdetű germán női neveknémet eredetű rövidülése. Alakváltozataival,az Irma és a német Erma névvel együttErmin, Irmin germán isten nevéből származik.Jelentése: Irmin istenség. Más magyarázatszerint a germán hermion néptörzsnevéből való.1965. IX. 8. – 46 éve történtAz írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközinapja.Az UNESCO által Teheránban összehívottvilágkonrresszus úgy döntött, hogy e napotminden esztendőben az írástudatlanságelleni küzdelemnek (alfabetizálásnak)szenteli. A világkongresszus ráirányította afigyelmet az írástudatlanság felszámolásárafolytatott harc fontosságára.600. IX. 8. – 1411 éve ünnepeljükKisasszony vagy Kisboldogasszony napjaA katolikus egyház Szűz Mária születésnapjátünnepli ilyenkor.Szeptember 9.Ádám, Péter, Dorottya, Gara, Gorgiás,Omár, Orgona, Szerafina, Szergiuszés Tivadar napja.Ádám: Héber eredetű bibliai név. Jelentése:ember. Más kutatás szerint a jelentésevörös, vörös földből való.Szergiusz: Latin eredetű név, római nemzetségnévbőlszármazik. Jelentése: megőrző,gondozó, felügyelő, felvigyázó.1552. IX. 9. – 459 éve történtA törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromoltaa Dobó István parancsnokságaalatt álló egri várat.A kb. 2000 fős várőrség öt hét alatt visszavertea támadást, visszavonulásra kényszerítettea török sereget. Eger várának döntőszerepe volt a Felvidék védelmében, a törökökcsak 1596-ban tudták elfoglalni ezt avégvárat.1931. IX. 9. – 80 éve történtMegszületett Latinovits Zoltán színésza magyar színházművészet kiemelkedőegyénisége, posztumusz Kossuth-díjas.Édesanyja Gundel Katalin, a legendásvendéglátós família sarja. Második férjétől,Frenreisz Istvántól születtek Latinovitsféltestvérei, (művésznevén) Bujtor Istvánés Frenreisz Károly. Játszott és rendezettVeszprémben. Utoljára a Fővárosi OperettSzínházban lépett fel. Szuggesztív indulatok,belső tűz, az érzelmek és az értelemharmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezteművészetét. 1959-ben filmezett először.Több mint ötven filmben játszott, legemlékezetesebbetaz Isten hozta, őrnagyúr és a Huszárik Zoltán rendezte Szinbádszerepében alakított.Szeptember 10.Nikolett, Hunor, Zalán, Noémi, Erik,Miklós, Ciprián, Mikolt, Tardosés Honória napja.Hunor: A középkori eredetmondából, acsodaszarvast üldöző Hunor és Magortörténetéből származó név. A hun (latinhunnus) népnév -r kicsinyítő képzős származéka.Honória: Latin eredetű név, a Honóriuszférfinév női párja. Jelentése: tiszteletreméltó.1898. IX. 10. – 113 éve történtErzsébet (Sissi) oszták császárné és magyarkirályné a Genfi-tó partján merénylet áldozatáulesett: séta közben Luigi Luccheniolasz anarchista megtámadta és leszúrta.Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzáFerenc József osztrák császárhoz. Szépségévelés kedvességével nagy népszerűségnekörvendett. Nehezen viselte a szigorú bécsiudvari etikettet, ezért többnyire Korfun azAchilleion kastélyban, vagy Magyarországon,Gödöllőn tartózkodott.1382. IX. 10. – 629 éve történtNagyszombaton 56 éves korában meghaltI. (Nagy) Lajos magyar király, az első európaiuralkodó, aki nagy győzelmet aratott atörökök felett. Jelentős befolyást gyakorolta kormányzására erős akaratú anyja. 1345-ben meghódolásra kényszerítette Horvátországot,1346-ban a Velencei Köztársaságellen indított – majdnem haláláig tartó– háborút, amelyben időnként alulmaradt.1358-ban megkapta egész Dalmáciát, a szigetekkelegyütt.Szeptember 11.Teodóra, Károly, Milán, Emil, Félix,Jácint, Helga, Emánuel, Emilián, Igorés Jácinta napja.Teodóra: Görög, német eredetű név, aTeodor férfinév női párja. Jelentése Istenajándéka.Emánuel: A héber eredetű bibliai név,Immánuél névből származik. Jelentése:velünk az Isten.2001. IX. 11. – 10 éve történtTerrortámadás következtében összeomlotta világ egyik legmagasabb épülete, a NewYork-i World Trade Center. Két eltérítettutasszállító repülőgép csapódott a WorldTrade Center ikertornyaiba, melyek későbbösszeomlottak. Egy másik gép a Pentagonépületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint2819-en haltak meg.1816. IX. 11. – 195 éve történtMegszületett Carl Zeiss német mechanikus.Ma is világhírűek a gyárában készült órák,finommechanikai cikkek. 1846-ban műhelytlétesített Jénában, amelyben optikaiés finommechanikai műszereket gyártott.Ezzel a műhellyel lefektette a világhírűZeiss Művek alapjait. A Zeiss optika ma isfogalom a fényképezőgépek, mikroszkópokés teleszkópok használóinak körében.Szeptember 12.Mária, Irma, Ibolya, Tóbiás, Gujdóés Marion napja.Mária: Bibliai név. Eredeti héber formájaMirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokbanmódosult. Jelentése megfejtetlen,valamennyi magyarázata vitatott. Alatin Maria névváltozatnak igen sok származékaalakult ki az európai nyelvekben,ezek egy része a magyarban is használatos.Irma: Az Irm- kezdetű germán női nevek németeredetű rövidülése. Alakváltozataival, azIrma és a német Erma névvel együtt Ermin,Irmin germán isten nevéből származik. Jelentése:Irmin istenség. Más magyarázat szerint agermán hermion néptörzs nevéből való.Ie. 490. IX. 12. – 2501 éve történtAz athéniak legyőzték a perzsákat a marathónicsatában. A legenda szerint a hírnökfutva vitte a győzelem hírét Athénba. Mireodaért, annyira kimerült a futástól, hogycsak annyit tudott mondani, hogy „Győztünk!”,és holtan esett össze. Futása inspiráltaa maratoni futást, melyet először az 1896.évi nyári olimpiai játékokon rendeztek meg.A táv ma 42,195 km. A csata egészen pontosidőpontja nem ismert, Hérodotosz leírásaialapján valószínűsíthető a dátum.1897. IX. 12. – 114 éve történtMegszületett Iréne Joliot-Curie Nobel-díjasfrancia atomfizikus, fiziko-kémikus, MarieCurie lánya. A Nobel-díjas Curie házaspárleányaként 1932-ben édesanyjával, MarieCurie-Sklodowskával együtt felfedezte a neutronokbehatolását az atommagba. 1934-ben férjével, Frédéric Joliot-Curie-vel (aki aCurie-k iránti tiszteletből vette fel e nevet is)sikeresen állított elő mesterséges radioaktívelemeket. Ezért 1935-ben az általuk felfedezett„új elemek előállításának radioaktívkémiája területén végzett munkájukért”közösen kémiai Nobel-díjat kaptak.Szeptember 13.Kornél, János, Lujza, Mór, Amadil,Amáta, Ludovika és Móric napja.Kornél: Latin eredetű név, a Corneliusnemzetségnév rövidülése. Jelentése: somfa,szarv, corneliusi.Mór: A Móric 19. századi rövidülésébőlszármazik. Más magyarázat szerint a Maurusrövidüléseként tartják számon. Jelentése:mór, szerecsen.1931. IX. 13. – 80 éve történtMatuska Szilveszter szeptember 12-ről13-ra virradó éjjel 0 óra 20 perckor felrobbantottaa Budapestről Bécsbe tartónemzetközi gyorsvonat alatt a biatorbágyivasúti hidat. A detonáció következtében amozdony az első hat kocsival a viaduktról amélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozataés 17 sebesültje volt. Életfogytiglanifegyházra ítélték, amelyet a Váci OrszágosKirályi Fegyintézetben kellett letöltenie.1944 végén, amikor az orosz csapatok Vácraérkeztek, a börtön néhány órára gazdátlanmaradt, Matuska Szilveszter megszökött azűrzavarban és eltűnt. Utoljára szülőfalujában,Csantavéren látták.1944. IX. 13. – 67 éve történtMegszületett Jacqueline Bisset angol színésznő(Airport, The Deep, Casino Royale).Szeptember 14.Szeréna, Roxána, Ildikó, Ciprián,Emerita, Rozanna, Szerénuszés Szonóra napja.Szeréna: Latin eredetű név, a Szerénuszférfinév női párja. Jelentése: derűs, vidám.Roxána: Perzsa, görög eredetű név latinosformája, Nagy Sándor feleségének a nevevolt. Jelentése: világos, ragyogó.1321. IX. 14. – 690 éve történtRavennában meghalt Dante (eredeti neve:Durante Alighieri) olasz költő, filozófiai,politikai, nyelvészeti író (Isteni színjáték).A világirodalom klasszikusa, a feudálisközépkor utolsó, az új polgári korszak elsőnagy lírikusa volt. Dante, a nagy bolyongófő művét, a La Commediát, halála évébenfejezte be, amelyet Boccaccio egészített kia Divina jelzővel, így azóta Isteni színjátékcímmel a világirodalom egyik legnagyobbalkotása. Az Isteni színjáték egy eltévedtlélek fáradtságos útját jeleníti meg realistamódon a Pokolból a Purgatóriumon (Tisztítótűz)át a Paradicsomba. Dantét Beatrice, aköltő ifjúkori szerelme – a szépség, erény ésbölcsesség megtestesítője – kíséri túlvilágivándorlásai során, ahol mitológiai és történelmiszemélyek lelkével találkozik.1982. IX. 14. – 29 éve történtMeghalt Grace Kelly amerikai színésznő,monacói hercegné (Gyilkosság telefonhívásra).


Morovici tábor – PacséronA fafaragók oktatójukkal, Rózsa Imre bácsivalHip hop: Sarnyai Klaudia jól megizzasztotta tanítványitKézműves lányok: Kórizs Tímea oktató, Gulyás Nikoetta,Kádár Panna és Vegyelek FlóraCsernik Árpád és Pesitz Mónika a színészpalántákkalJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.11Amikor hajdanában-danában a Jó Pajtásnyelvművelő versenyének (bizony,ilyen is volt valaha, teljes negyvenéven keresztül!) győzteseit szakmai nyári táborbavittük, Palics és Zánka után az akkoribanindult ómoravicai, vagy ahogy mostanában hivatalosanmagyarul nevezik: bácskossuthfalvigyerektáborba vittük győzteseinket is. Jó néhányévig itt foglalkoztak a (versenyünkön)legjobb tudást fölmutató gyerekekkel MirnicsZsuzsa író, a Jó Pajtás akkori főszerkesztője ésBenák Erzsébet magyartanár, drámapedagógus,s közben az összes közös foglalkozásonis részt vettek a Jó Pajtás táborosai is. Időközbensok minden megváltozott: se verseny, seJó Pajtás-csoport, de néhány gyereket azértminden évben küldünk az időközben Pacsérraköltözött morovici táborba. Ottjártunkkormár véget ért a Játéktábor és a Kamasztábor(ezeknek három, ill. hét altábora volt – aminterről a Jó Pajtás többször is előre értesítetteérdekelt olvasóit. Most éppen a legnépesebb,mintegy 250 gyereket felölelő MIT-táborbacsöppentünk bele, ez volt egyébként az a tábor,amelyben egykoron Jó Pajtás-csoport isműködött. A mostani altáborok a következőkvoltak: fafaragás, angol nyelv, foci, kézművesség,természetismeret, önismeret (és főleg:önbizalomjavítás!), informatika, színművészet,fitnesz, földrajz és az idén először: hip hoptánc. A legnépszerűbbek az idén a hip hop (37)A tábormesterek: Kovács Loretta,Fehér Szabolcs és Pecsenka Gabriellaés a foci (34 résztvevő). A MIT-táborba – mintmegtudtuk – Vajdaság minden szegletéből érkeztekrésztvevők, de a legtöbben Temerinből,Újvidékről, Zomborból, Bezdánból jöttek.A tábort Méhes Béla, Besnyi Szabolcs ésDejan Mašić vezették, a két sosem alvó programszervezőpedig Pecsenka Gabriella és FehérSzabolcs voltak, sok-sok csoportvezető,rendező és gondnok segítségével, akik valójábane munkára kiképzett egyetemisták ésközépiskolások.A tábort már több éve a pacséri Moša Pijadeiskola udvarában, tantermeiben tartják,s itt igen jónak bizonyultak a munkakörülmények.A szép, rendezett, bekerített udvarközépső részén a sportpályák vannak, háromoldalról körbe-körbe kapott helyet a sátortábor,az iskolaépült felőli oldalon pedig a szabadtérifoglalkozások, vagy legalábbis azokegy része zajlik. Itt van a gyülekezőtér is, ésitt állnak sorba, amikor elérkezett az étkezésideje. Megjegyezzük: a konyhás nénik csapatais igen szépen összeverődött az évek során, ésstabilan jó minőséget biztosít a finom falatokraéhező gyerekseregnek!Hogy mi történik, ha netán elerednek azég csatornái? Rá sem rántanak! A sátrakbólkiöntött ürgék (csoportvezetőik gondos felügyeletével)átvonulnak a tornaterembe,mely ilyenkor erősen emlékeztet a menekülttáborokképére, a jó hangulat azonbanegy pillanatra sem hagy alább, a programokis zavartalanul folytatódnak, legfeljebb Szabiés a fiúk vedlenek át tűzoltóvá, s a szivattyúkcsövét összetoldozva juttatják az utcai vízelvezetőbeaz udvar alacsonyabb részein öszszefolytégi áldást!Képeinkkel (és fedőlapunkkal, melyen az önismeretiés a hip hop tábor néhány részvevőjelátható, köztük Német Andrea és Móricz Ildikó aJó Pajtás kéviseletében, Besnyi Szabolcs táborvezetővel)megpróbálunk ízelítőt adni a 2011-es tábor életéből, de azonnal megállapítjuk: ezegy Mission impossible, azaz lehetetlen feladat:a MIT-tábor hangulatát a helyszínen kell megtapasztalni,csak úgy lehet teljes az élmény.Fehér Mária és Lennert Gézaős MIT-táborosok


VakációItt van már a nyár,nyomában a játék,mezőt, hegyet járnieltökélt a szándék.MedenceA medencében sokat lehet úszni,Nem kell a forró kövön kúszni.Úszás, ugrás, szórakozás,Soha nincs itt vitatkozás.A csavargó szélbentáncoljon a labda,és a játékot minem is hagyjuk abba!Mert az élet játék,bár minden nap véges,legyen az ép testbenlelkünk naptól fényes!Dér Ákos, 5. osztály, Hunyadi János iskola, CsantavérNyolc év alatt megtanultam...Hát elmúlt nyolc kerek év. Elhagyjuk a iskolát, a tanárokat és barátainkat.E nyolc év alatt sok mindent megtanultam. Megtanultam: írni, olvasni,számolni, de legfőképpen szeretni, és hű lenni a barátaimhoz. Megkomolyodtam,de még most is úgy érzem, nem vagyok elég erős ahhoz, hogy továbbmenjek,hogy elhagyjam e padokat, termeket. Még pár nap, és búcsútkell intenem mindennek. Az emlékek maradnak csak, mind az, amit kisóvodáskoromtól a mai napig átéltem, amit együtt csináltam az osztállyal, roszszatis, de főleg jót. Sok emlék maradt meg bennem, például az, mikor azóvodában Amy fogplombázás helyett fogbombázást mondott, vagy mikora kiránduláson Lajcsi ágya leszakadt. Szegény azt sem tudta, hogy sírjon-evagy nevessen. Dávid meg bemondásairól marad emlékezetes.Ebben az évben elmegy a plébános is, akivel nemrégen egy nagyonszép magyarországi kiránduláson vettünk részt.Hiányozni fog a társaság, az, hogy összetartók voltunk, segítettünk egymásnakjóban és rosszban is.E sorokkal búcsúzom a tanároktól, diákoktól, az osztálytól, de legfőképpenaz iskolától...Bacsik Roberta, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, MagyarcsernyeHa megváltoztathatnám a világotHa megváltoztathatnám a világot, talán egy kicsit jobb lenne az élet.Először a környezetért tennék valamit.Mostanában elég sokat lehet hallani a Japánban történt földrengésekről,és azok következményeiről, többek között a fukusimai atomerőműről.Megkérdeztem anyámat:– Ha ilyen sok gond van az energia előállításával, és tudják, hogy milyenveszéllyel jár, akkor miért működtetik ezeket az erőműveket?– Azért, mert ez idáig ez volt a „legkörnyezetbarátabb” energia-előállításimód. Csak azzal nem számoltak, hogy ha egy ilyen erőmű meghibásodik,milyen következményei lesznek – mondta anyukám.Ezeket az erőműveket bezáratnám, a többi gyár kéményére légszűrőttennék, és egyre több környezetbarát, napelemes autót gyártanék.Az emberek viselkedésén is változtatnék. Sajnos ma már sok a gonosz,szívtelen, szemtelen ember. Ezek olyanok, akik szemtelenek az utcán,összefirkálják az épületek falait, pazarolják az ételt és vizet, bántják az állatokat,kiirtják az erdőket, és még sok más helytelen dolgot művelnek. Ezeketaz embereket jól meg kellene büntetni.Az osztálytársaim viselkedésén is kellene változtatni. Egyesek égetnivalóanrosszak. Ha az egyik elkezd órán beszélgetni, akkor szinte mindenki beszélget,tisztelet a kivételnek. Ilyenkor a tanárnak elege lesz, és jön a büntetőellenőrző,felelés. De a rossz gyerekeknek egy egyessel több vagy kevesebb,nem számít? Szünetekben is szinte mindig csinálnak valami galibát. Hetedikosztály elején mi voltunk az egyik legrosszabb osztály a suliban. De most már,mintha kezdenénk megjavulni. Már nem zsongunk olyan sokat.A természetért pedig csak annyit tehetek, hogy nem szemetelek és takarékoskodom.Remélem, a következő generációknak is megmarad a természetépsége, ha csökken a környezetszennyezés.Hódi Réka, 7. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, SzabadkaCsobb!, ugrott valaki,Itt nagyon jó nyaralni.Nincs is semmi baj,Csak nagyon vizes a haj.Vastag Krisztina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, AdaA kulcsEgy forr nyári napon nagytakarítás volt a mamáméknál.Ott sürgött-forgott az egész család. Én a konyhaszekrény fiókjait takarítottam,és a szemem egy nagy rozsdás kulcson akadt meg. A szívem hevesendobogott, mert tudtam, hogy nem mindennapi kulcs ez. Odarohantama mamámhoz, hogy megtudjam a kulcs titkát. Mama csak nevetett és aztmondta:– A padláson lévő ládát nyitja.Meg sem vártam, hogy befejezze a mondatát, már rohantam is felfelé.Miközben az ujjnyi vastag port fújtam le a ládáról, a szívem olyan gyorsanvert, hogy majd’ kiugrott a helyéről. Kattant a zár, és nyikorogva nyílt fel avastag faláda teteje. Egy gondosan összehajtogatott katonaruha volt benne.Remegő kézzel emeltem ki, és alatta egy igazi katonacsizmát találtam,ami ki volt tömve újsággombócokkal. Habozás nélkül kivettem belőle a sokpapírt, és a lábamra húztam a csizmát. Annyira megtetszett, hogy nagyitólkikönyörögtem, adja nekem. Már rohantam is, hogy betegyem az autóba,de anyukám megállított, és azt mondta:– Fiacskám, ezt szépen vidd vissza oda, ahol találtad!Lógó orral kullogtam vissza a padlásra, és egész nap ezen mérgelődtem.Soós Albert, 7. osztály, Csáki Lajos iskola, TopolyaA kürt meséjeHol volt, hol nem volt, messze német földön a magyarok háborúztak anémetekkel.Az én gazdám, Lehel és Bulcsú, a barátja, fogságba estek. Konrád, a németcsászár halálra ítélte őket. Mivel Lehel kürtje voltam, nagyon féltettema gazdámat. Az uramnak volt egy utolsó kérése, szerette volna, ha még egyszermegfújhat engem. Odavittek neki, ő pedig egy szomorú, bánatos nótátjátszott rajtam. Olyan bús volt a dallam, hogy még én is megkönnyeztem.Lehel a nóta végén kétszer-háromszor megforgatott, és úgy odavágott anémet császár fejéhez, hogy az rögtön szörnyethalt. Annyira kemény voltKonrád feje, hogy belefájdult minden porcikám! De megérte a sok szenvedés,mert az én kedves gazdámnak teljesítettem utolsó kívánságát. EkkorLehel felkiáltott:– Vihettek a vesztőhelyre, mert a császárotok szolgám lesz a másvilágon!Ha Konrád meg nem halt volna, az én mesém is tovább tartott volna.Szemesi Laura, 3. osztály, Moša Pijade iskola, PacsérSzerda Mária Réka törökbecsei tanuló rajzaJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.12


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.13Álomban a jövőEgyik éjszaka arra ébredtem, hogy valami nagyon bevilágít a szobámba.Kimentem megnézni, hogy mi az.Láttam egy lebegő kocsit az udvarunkban. Először nem tudtam eldönteni,hogy mi ez, de pár másodpercre rá kinyílt az ajtó, és egy ember alakú,sok lábú lény jött ki. Nyújtotta felém a kezét, de én nem tudtam, hogy mostmit is akar. Én is félénken nyújtottam a kezemet, és lassan lekezeltünk egymással.Fura hangon azt mondta nekem, hogy a neve Roni, és azt kérte,hogy szálljak be az autójába. Hát én beszálltam, aztán elkezdett repülni ajármű. Mikor kinéztem a kocsi ablakából, látom, hogy az űrben vagyunk,majd leszálltunk a Marsra. Mikor kiszálltam, sok olyan lényt láttam, mintRoni, sok felhőkarcoló volt, és sok lebegő autó. Roni elvezetett a házához,és kiderült, hogy egy óriási palotája van. Ezen a Mars részen nagyon hasonlítottakaz épületek egymásra. Ezt az országot, ahol Roni barátom élt,Richárd országnak nevezik. Ekkor nagyon büszke voltam magamra, hogyrólam neveztek el egy országot. Körbekocsikáztuk az országot, és nekemnagyon tetszett, ez volt régen az álomországom. Mikor véget ért az út, Ronivisszavitt a Földre.Leszállt az udvarba, és azt mondta, hogy készülődjek, mert pár percmúlva visszajön értem, és felköltözöm a Marsra. Beszaladtam a szobámba,és összepakoltam a dolgaimat, majd leültem az ágyamra és vártam, hogyvisszajöjjön értem a barátom...Horvát Richárd, 6. osztály, Gróf Széchenyi István iskola, SzabadkaMi leszek, ha nagy leszek?Én azt gondolom, soha sem túl korai eldönteni, mit szeretnénk csinálni,ha megnövünk. Milyen foglalkozást válasszunk magunknak.Gyakran felteszik a kérdést a családtagok és az ismerős felnőttek:– Krisztián, mi leszel, ha nagy leszel?– Ha, ha! Ez jó kérdés! – nevetek, mert sajnos még fogalmam sincs róla,mi szeretnék lenni felnőtt koromban.– Hát, mit is mondjak, talán tanár? Nem tudom.Még nem alakult ki bennem, hogy milyen foglalkozást válasszak. Tudom,hogy az lenne a legjobb, ha azt választanám, amit szeretek csinálni,mert akkor jó kedvvel végezhetném a munkámat, és boldog lennék. Szerintemez attól is függ, hogy melyik tantárgy az, amit szeretünk, és megynekünk. Ami engem illet, nagyon szeretem a zenét. Fél éve kezdtem elszóló-elektromos gitáron játszani. Ha igazán rádolgozok, gyakorolok, sokatfejlődhetek, és talán zenekart is alapíthatnék. Ha zenei pályát választok,még zenetanár is lehetnék. A biológiát is kedvelem, és ha már említettem atanári hivatást, szívesen tanítanék biológiát is. Ehhez az irányzathoz viszontrengeteget kellene melegíteni a széket.Most tizenkét éves fejjel nagyon szeretném megtapasztalni, milyen atanári székben ülni, és átlapozni a naplót. Habár tisztában vagyok azzal is,hogy tanárnak lenni sem egyszerű dolog, ez most csak úgy tűnik nekünk.Ha tanár leszek, határozott, igazságos, szigorú, ám olyan kedves leszek, akitnagyon fognak kedvelni a gyerekek, mint Gergely Antal tanító bácsimat.Ez még a jövő titka, de remélem, jól döntök majd arról, hogy: Mi leszekha nagy leszek.Kazinczy Krisztián, 6. osztály, Cseh Károly iskola, AdaKovács P. Emese csantavéri tanuló rajzaKamaszkoromJanuárban 14 éves lettem.A szüleim egyre gyakrabban emlegetik:– Kamasz lett a gyerek!Én nem igazán tudom, miért emlegetik a kamaszt, amikor én lassan agyerekkor helyett felnőtt korba lépek. Egyszer csak elkezdett nőni a lábam,és már majdnem akkora, mint apámé, pedig ő már 44 éves. Hát mi ez, hanem felnőtté válás? A hangomra azt mondta a sógorom:– Milyen szép érces hangod van, Bence!Azt úgy pontosan nem tudom, hogy milyen az „érces” hang, de ha márúgy kihangsúlyozta, nem jelenthet rosszat. Ebből az is látszik, hogy én márfelnőtt vagyok, vagy leszek, mert azért még a bajusz és a szakáll hiányzik azarcomról. Nem jól mondom, hogy hiányzik, de azért a férfiak borotválkoznak,én pedig még nem.Folyamatosan azt kérdezik tőlem:– Mi szeretnél lenni?Hát semmi. Az, ami vagyok. És hogy majd egyszer mi leszek, azt én mégnem tudom, mert nem vagyok jövendőmondó. Azért azt már biztosantudom, hogy informatikus leszek, csak nem mondom el, nehogy túl sokatvárjanak tőlem, mert hát én még csak kamasz vagyok.Bíró Bence, 7. osztály, Hunyadi János iskola, CsantavérOsztályomA mi magyartanárnőnk szokása szerint minden évben megszervezi avicces századik magyarórát. A sok nevetés, kacagás, ami azon az órán hallatszik,az fantasztikus.Mint minden évben a fő szervező természetesen én lennék. Az időpontmeghatározása, a felkészülés, a nyomtató és a számítógép előkészítésevan a kiválasztott napi teendők között. Fiúk, lányok együtt jönnek hozzám,és elkezdődik a show előkészítése. Nagy zsivajjal és bizonytalansággalkezdjük meg, de a végére minden szépen összeáll. A fiúk a vicceikkel szórakoztatnak,én magam pedig ülök a földön, és kuncogok azokon, akik afáradtságtól nem tudnak mit kezdeni, és félig ébren, félig alva próbáljákmegtanulni a kiválasztott verseket. Bettina, barátnőm nagyon kedves személy,mondhatnám, hogy ő a fő szervező, mert az ő kitartásával és felkészültségévelegyikünk sem vetélkedhet. És hogy mi minden hangzik el egyilyen próbán...?– De Betti, ezt hogy kell, na ne má?!– Ezt evvel, azt avval és a probléma megoldva.Kicsit később...– Fiúk, készen vagytok már a viccekkel?– Nem, ez túl sok. Döntsétek el, melyik legyen!Igen, mondhatnám így zajlik az egész délelőtt. Könnyen meg lehet ismerniaz osztályomat, mert elég hangos. Igen hosszan tart a felkészülés,mivel mindenki kiabál az egyikre, majd a másikra, de végül csakis összeálla műsor, elpróbáljuk és megnyugszunk. Egy kis szörpi meg kekszi, és elköszönünkegymástól.Az idei századik magyaróra hétfőre esett, méghozzá amikor délutánosokvoltunk. A hasunk egész idő alatt görcsben volt, legalábbis az enyémnagyon. Szokásunk szerint a tanárnőtől elkérjük a tanterem kulcsát, és előkészítjüka terepet. Majd aki nem vesz részt az előadásban, hoz rágcsálnivalótés egy kis gyümölcslét. Bejön a tanár: és elkezdődhet a show! Bettinaindítja az órát, azzal, hogy bejelentőt mond. Így megy ez egész órán ki-be,taps, nevetés. Bűvésztrükkök, a tanárnő lenyűgözése, és megint taps. Hoppá,most én következem, kimegyek, és mondom a verset. Most jönnek amókás fiúk a vicceikkel. Ezen nevet az egész osztály a tanárnővel együtt,mert az én osztályom vicces, de nagyon. Véget ér a mókás, szórakoztatóműsorunk. A tanárnő büszke ránk, és ötösökkel jutalmazza a munkánkat.Aztán következik az ünneplés, és természetesen a fotók megtekintése, amitjómagam fényképeztem.Az órák után tovább folytatódik a viccelődés és mókázás a folyosókonés az udvaron, mert a nevetés, öröm, szórakozás és játszás tart össze bennünket.Ótos Annabella, 7. osztály, József Attila iskola, Újvidék


Haragban a világgal...Csak nyugodtan engedd ki magadból a gőzt! Ennyit te is megérdemelsz!Mit számít, ha kap tőled a húgod pár pofont, hiszen mint mindig,most is megérdemelte. Emlékezz csak vissza... Tegnap este kérdezés nélküljátszott a mobilodon.– Persze, persze! Te mindig a rosszat veszed észre! Gondolj inkább arra,hogy ezek után megengedte a fürdővizedet!Üzenetet ír a barátnőd, hogy matekból mi a házi. Már megint ezzelnyaggat?! Ne írj neki vissza, hiszen az olyan idegesítő, hogy pénteken estea házival törődik.– Na és? Tegnap ez a barátnőd írta meg neked az angol fogalmazást!Vonulj be a fürdőszobába, ha hazaértél, és kényeztesd magad! Arcpakolás,habfürdő, fürdősók, és egy pár illatmécses a kád szélére. Egy fiatallánynak más nem kell! Persze anyu már szívesen tusolna, mivel egész naprohant, de hát miért kelt fel reggel olyan korán?– Miért, miért? Hogy reggelit készítsen neked! És az ilyesmit nehéz észrevenni?!Ezenfelül a kedvencedet, spagettit készített ebédre, majd kivasaltaa ruháid, ami a megbeszélésetek szerint a te munkád lenne!Kapcsolódj ki! Nézd meg a tévében a kedvenc vámpíros sorozatodat!Bár igaz, ami igaz, a családod többi tagja ezt utálja, és mást nézne... Miértnem tévéztek akkor, amikor az iskolába voltál?! Anita most lép be a kapun.És a mozdulataiból ítélve, már megint nem a jobbik énjére hallgatott...Vukov Anita, 8. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse„Szegény Dzsoni és Árnika”Östör királyjó király,igazságos tetteita nép szereti.A lánya, Árnikakirálykisasszonykakedves és vidám,mosoly az orcáján.Szerelme Dzsoni,Személye nem királyi,Egyszerű emberSzívében szeretettel.Kőműves Kristóf, 5. osztály, Hunyadi János iskola, CsantavérNem ismerek a fiamra...Mikor elment itthonról drága Tutajosom, volt egy olyan gondolatom,hogy talán megváltozik. Nem is annyira külsőleg, hanem viselkedésre,hogy kicsit olyan lesz, mint Gergő.Tévedtem. Minden szempontból megváltozott. Beszélgettünk, és úgyérzem, az öreg Matula szinte a tanára volt. Bátor lett a fiam. Most márnem fél kipróbálni nehezebb, sőt rémisztő dolgokat. Eddig is kíváncsi voltmindenre, de ma már felfedezi a számára ismeretlent. Figyel arra, hogy nebeszéljen feleslegesen, már nem mond ki mindent, ami eszébe jut. Nemértem! Ennyi mindent megtanított neki az öreg, és ilyen hatással volt afiamra? Úgy látom, igen. Ő komoly ember lett, aki még persze nem nőttfel teljesen, de nagyon jó úton halad. Már nem kell neki mondanom, hogysegítsen nekem a férfimunkáknál, hanem magától felajánlja a segítségét,és sokkal ügyesebb, mint a múlt tavasszal volt. Matula valami csodávalképezte ki, nem hiszem, hogy konditerembe jártak. Már nem is olyan nyavalygós,félős, mint régen, mikor az utcán egy kis pocsolyától is undorodott.Kicsit rossz érzés, hogy nem mellettem vált férfivá, hanem egy másikszemély mellett, de attól még én vagyok az apja, és hálát adok annak, akiilyenné nevelte. Úgy gondolom, attól sem kell tartanom, hogy az iskolábanesetleg kiabálnak rá. Szerintem ő is örül annak, hogy nem gondoljákróla, hogy csak egy kis kölyök, és annak, hogy izmosabb lett, talán erősebbmint az osztálytársai.Milutinovity Mercédesz, 7. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, MagyarkanizsaKedves Pajtások!A ti szótáratokban a vakáció a pihenés, a szórakozás „gyűjtőneve”.Beleférnek a kirándulások, utazások, táborozások, közösségirendezvények, belefér a barátkozás, lustálkodás és nem utolsósorbanaz olvasás. Ha mindebben részetek volt, s ha az idei forró nyaratvízparton és vízben is élvezhettétek, akkor van mit megtárgyalnimost az iskola hűs falai között. Aztán meg, ha az élmények fogalmazásba,versbe kívánkoznak, ne feledkezzetek meg a Jó Pajtásrólés azon belül a Rügyfakadásról sem!Azt szeretném, ha az idén is olyan szorgalmas munkatársai lennétekrovatunknak, mint az elmúlt tanévben, amikor 36 iskolából1742 írás és 104 rajz érkezett tőletek a Rügyfakadás postaládájába.Igaz, hogy a küldemények felét két iskolából, Csantavérről(511 írás és 81 rajz) és Adáról (414 írás) kaptuk, hisz az ottani iskolákbantalán a legnagyobb a magyar ajkú tanulók száma. De azmár a magyartanárok munkáját dicséri, hogy olyan sok jó tollú tanítványukvan, és ezeknek megmutatkozási lehetőséget nyújtottakazzal, hogy szinte hetenként küldték vastag borítékban tanítványaikírásait a Rügyfakadásnak. Ezért mondok köszönetet a Jó Pajtás szerkesztőségéneknevében is.Dicséretet érdemelnek az óbecsei Petőfi Sándor iskola (91írás), a Samu Mihály iskola (77 írás), a topolyai Csáki Lajos iskola(73 írás) tanulói és tanárai és a magyarcsernyeiek is, akik a II.félévben zárkóztak fel 68 írással és 5 rajzzal.A számoktól eltekintve örülök minden munkának, bárhonnanérkezik, mert ahonnan írást kapok, ott olvassák a Jó Pajtást.Ígéretemhez híven, most nyugtázom köszönettel a május végi,június eleji küldeményeket.Ada: Aleksza Annabella, Apró Andrea, Bajúsz Árpád, Bakos Annamária,Barna Júlia, Bátori Csilla, Béres Szandra, Fejel Tóth Dániel,Gordán Carmen, Gordán Carmen és Apró Andrea, Gömöri István,Gyalog Szabrina, Holló Viktor, Hugyik László (2 írás), Illés Tamás, IllésTamás és Koós Imre, Kazinczy Krisztián, Kovács Dobák Orsolya,Könyves Sára, Könyves Sára és Szécsényi Kata, Labrah Nikoletta, MészárosAndrea, Papilion Csilla, Rigó Edvárd, Rigó Kitti, Rind Roland,Selemba Aleksandra (3 írás), Sévity Iván (3 írás), Sévity Iván és TóthIstván, Skita Sámuel, Smit Alex (2 írás), Smit Alex és Bajúsz Árpád (2írás), Szeszták József, Sziráki Mihály, Vajagić Viola, Valkó Gréta, VastagKrisztina (13 írás), Varga Sándor, Virág Anna (2 írás), Virág Annaés Apró Andrea, Zemankó E. és Kazinczy K.;Csantavér: Babić Ivet, Bózsity Márk, Dér Ákos, Faragó Ervin, FarkasDénes, Gregus Emma, Hovanyec Ildikó, Kőműves Kristóf (5 írás),Major Boglárka (3 írás), Mecserik Sztefán, Nagy Noémi, PletikoszityDávid (2 írás), Simon Máté, Sinkovics Szebasztián (2 írás), TomićSandra, Toldi Dávid, Vituska Viktória; rajzot küldött: Früstök Anita,Kovács P. Emese, Oláh Viktória;Magyarcsernye: Bancsik Roberta, Berta Bernadett, Golity Jagoda,Kersztúri Patrik, Kiss Attila, Kiss József, Lajos Adrián, Majoros Beáta,Nagy Richárd, Rácz Ivett, Selymesi Laura, Sötét Krisztián, SvarcNoémi és Szakál Krisztián;Óbecse, Petőfi Sándor iskola, válogatás a Figyelő c. diáklap évvégi számból: Balog Albert, Bezzeg Nikolett, Bocor Natália, CsernyákHuba (3 írás), Farkas Kornél, Horvát Martina (2 írás), Másity László,Molnár Gergely (2 írás), Ördög Valentina (2 írás), Pásztor Tímea,Péter Lea (3 írás), Sinkovics Áron, Vukov Anita (2 írás) és ZomboriFerenc; Samu Mihály iskola: Firsing Karolina, Pávity Edina, SzarvasRóbert, Szőke Karolina, Teleki Artúr és Varnyú Adél;Szabadka, Széchenyi István iskola: Horvát Richárd és SándorFlórián;Törökbecse: Bálint Melani (2 rajz), Farkas Aida (2 rajz), GephartRebeka (1 rajz) és Szerda M. Réka (2 rajz);Újvidék, József Attila iskola: Bátori Anita, Dobosi Dóra, KapitányBettina, Ótos Annabella és Pece Krisztina.A kezdet szép. Legyen ilyen a folytatás is!Tomán MáriaJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.14


Aranyhaj és a nagy gubancJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.15Képzelt interjúnkban a hercegnőt szólaltatjukmeg, Aranyhajt, azaz Rapunzelt.Tőle kérdeztük meg:• Miről is szól a Grimm testvérek széptörténete?– Adva van egy körözött csirkefogó, akirályság legkeresettebb és egyben legsármosabbbanditája nem más, mint FlynnRyder. Flynnt üldözik a törvény emberei,mert őkelme sok gonoszságot követett el.Emiatt Flynn egy titokzatos toronyban próbálmenedéket találni, ahol aztán fogságbaejti pontosan huszonegy méteres mágikusaranyhajával a torony lakója, a világszépés bátor Aranyhaj, aki kezdetben nagyonfurcsán viselkedik, és sohasem tudni, hogyvoltaképpen mit akar, milyen gondolatokjárnak a fejében. Flynn felettébb kíváncsifogvatartója egy ilyen alkalomra várt, egyilyen fickóra, hogy az éveken át tartó rabságbólszabaduljon. Megegyezik Flynnel, alkutköt vele, a jóképű lovaggal, fel is veszik azonnala nyúlcipőt, és megkezdődik a kalandokkalteli nagy utazás. Ezt a furcsa párost ezenaz úton elkíséri egy kaméleon, aki szinténfurcsán viselkedik. Megpróbálja a védenceitóvni minden bajtól, aggódik értük, annyiraaggódik, hogy azt már nem lehet idegekkelbírni. Melléjük szegődik még egy szuperzsaruló, de találkoznak mogorva és gorombakocsmagengszterekkel is. Szóval mindenkibenne lesz a nagy gubancban...Még egy 3D-s csodafilm a Disney Stúdióból – Megtörtént,amire a mozivilágban számítottak: azok után, hogya DreamWoorks nem kevesebb, mint két eresztésben isszerepeltette Aranyhajat, most a Disney is felkínálta nekia sztárszerepet – A legendás Grimm testvérek gyermekea vetélytársaknál még leánykori nevén, Rapunzelként(mellék)szerepelt, de a legújabb mestermunka meséjemár róla szól, a reflektorok őt világítják meg...• Szerinted a tehetős Disney Stúdió ezzela filmmel újra magára talált?– Ó, igen, természetesen. Ők is megtanultak– gondolok az alkotókra – 3D-ben szórakoztatni,s ehhez most a legkisebb mostohagyerekre,a Pixarra sem volt szükség.A film eredeti címe: Tangled. Százperces éstermészetesen animációs varázslat, ünnepa szemnek. Nathan Greno és Byron Howardrendezte, Dan Fogelmané az ügyes szövegkönyv,Alan Merken szerezte a meséhez amuzsikát. Eredeti hangok: Mandy Moore,Zachary Lévi, Donna Murphy, Ron Perlman,Brad Garrett és még sokan mások.• Téged Barbie-szerűre terveztek.– Igen, de nagyon hosszú hajjal. Ezt arendkívül hosszú hajamat egy magasanlevő várkastélyablakból engedem le, haddcsodálják a lovagok, akik epekednek értem.Innen igyekszem megszökni, ám anyám– aki valójában nem vér szerinti édesanyám,hanem gyermekkori elrablóm – ezt mindigmegakadályozza. Az örök rabságra ítéltséga hajkorona gyógyító-fiatalító varázserejébenrejlik, így aztán a „mama” úgy vigyázminden lépésemre, mint egy gonoszkodóboszorkány. De végül megnézhettem, hogymi is van a toronyszobán kívül.• Miben rejlik a film nagy-nagy sikere?– Talán abban, hogy teljesíti a néző elvárásait.Látunk szerethető, nagyon szerethetőkaraktereket, s a könnyű humorbólis bőségesen adagol a rendező. Az anyafigurája egyenesen démoni, a hangulatingadozólón is sokat lehet nevetni, a kaméleonis aranyos pofa, és hát... ott vagyok amesében én is – meg a körözött bandita –,aki a 18. szülinapomon nekivágok a nagyvilágnak...B. Z.


PávaEgy apa elvitte a négyéves kisfiát az állatkertbe,ahol a gyereknek a páva tetszett a legjobban,amikor szétterítette a farktollait.Otthon a kisfiú elmesélte anyukájának:− Képzeld anya, láttam egy gyönyörű karácsonyfátkijönni egy tyúkból.Kutya− Szomszéd, a maga kutyája ma reggelmegevett két tyúkomat!− Köszönöm, hogy szólt, szomszéd, malegalább már nem kell neki vacsorát adnom.DolgozatA történelemtanár dolgozatot írat.− Gyerekek, most írjátok le a tizenegy legjelentősebbmagyar történelmi alak nevét.Lassan lejár az idő, mindenki beadja a dolgozatot,csak Móricka ül még a füzete fölött.− Móricka, nem vagy még készen? Mingondolkodsz annyit? − kérdezi a tanár.− Csak azt nem tudom, ki legyen a középcsatár.AlagútEgy skót paraszthoz bekopog a szomszédja:– Rájöttem ám, komám, hogy miben mesterkedsz!Megtaláltam az alagutat, amit a szenespincémhez fúrtál, és azon át hordod el atüzelőmet.– Tényleg? Én meg azt hittem, hogy egyszénbányára bukkantam.KárEgyik iskolás mondja a másiknak:– Milyen kár, hogy nem Nagy Sándor idejébenéltünk!– Miért?– Akkor még rövidebb volt a történelem.BetörésAz öreg Józsi bácsi éjjel arra ébred, hogybetörő jár a lakásban.– Segítség! – kiabál kétségbeesetten a bácsi.– Ssss...! – csitítja a betörő. – Ne lármázzon,nem bántom, én csak pénzt keresek!– Akkor jó – feleli a kisöreg –, keressükegyütt, mert az nekem is jól jönne.ÁramszünetKét szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.– Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünetmiatt.– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!Mondja el virággalBemegy egy fickó a virágboltba, melynek akövetkező a szlogenje: „Mondja el virággal!”– Kérek egy szál rózsát! – mondja az eladónak.– Egyet? Biztos, hogy elég lesz? – kérdi azeladó.– Hogyne, én meglehetősen szűkszavúember vagyok.Nagyon ketyeg– Doktor úr, valami nagyon ketyeg idebent,mióta bevettem az új altatót, amit ajánlott.– És hogy vette be?– Ahogy mondta, lefekvés előtt egy órával.Szigorú nevelésA pszichológushoz bejelentkezik a fiatalmama.– Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltema gyerekemet, és most nem tudom,mit csináljak.– Asszonyom, miből gondolja, hogy bajvan a gyerekkel?– Hát csak abból, hogy amikor mások a nevétkérdezik, az válaszolja: Pistike Nemszabad.Hideg télA télre készülődnek az indiánok, egy hétigvágják a fát, és elküldik a kisindiánt a városba,hogy kérdezze meg az emberektől, mennyirelesz hideg a tél!Az elmegy, és kérdezi a falusiakat:– Milyen hideg lesz télen?– Nagyon hideg!Az indián visszamegy, s még egy hétig vágjáka fát! Elküldik ismét. Megkérdezi:– Milyen hideg lesz a tél?– Borzalmasan hideg lesz!Az indián visszamegy a hírrel, s még egyhétig vágják a fát, hogy biztos elég legyen atélre, utána elküldik ismét.– Milyen hideg lesz a tél?– Nagyon, borzalmasan hideg, iszonyú keménytelünk lesz! Az indiánok már 3 hete csaka fát vágják!Mérkőzés utánA mérkőzés után az edző így szól a csatárhoz:– Öregem, téged csak két dolog akadályozabban, hogy jó futballista legyél!– Micsoda?– A két lábad.Szőke a könyvtárbanEgy szőke nő bemegy a könyvtárba, éskinéz magának egy könyvet. Hazaviszi, ésvacsora után elkezdi olvasni, ám tíz perc utánelalszik.Másnap visszaviszi a könyvtárba, és mondjaa könyvtárosnak:– Visszahoztam a könyvet, de be kell vallanom,ez volt életem legunalmasabb olvasmánya.A történetnek semmi értelmét nem találtam,emellett annyi szereplő volt benne, hogynem is tudtam megjegyezni őket!A könyvtáros hátraszól a kollégájának:– Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a telefonkönyvünket!Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.– Miért nem tudtál adni neki egy vödröt és egy lapátot? – Csak megnézem, mekkora lesz a forgalom, mielőtt hazaindulunk.16


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.KémiaóránKémiaórán a tanár ezt kérdezi:– No gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmeta savba, szerintetek feloldódik?– Nem, tanár úr.– Nagyon jó! És miért nem?– Mert akkor nem tetszene beledobni...Közönséges vakbélműtét– Miért szaladt el a műtét elől? – kérdezika beteget.– Tudja, azt mondta az asszisztensnő, hogy„Nyugodjon meg, nem lesz semmi baj, ez csakegy közönséges vakbélműtét.”– Na és? Miért ilyedt meg ettől?– Mert nem nekem mondta, hanem a sebészorvosomnak!Problémás autóA szerelő átnézi a kocsit, majd így szól:– A benzin rendben, de a többit ki kell cserélni!KompSzalad az utas a komp felé, hogy elérje.Bedobja a csomagjait, majd egy hatalmasugrással egyenesen a kapitány előtt landol. Akapitány megjegyzi:– Ez szép mutatvány volt, de nem ért volnará akkor beszállni, ha már kikötöttünk?FolyópartEgy szőke nő sétál egy városban. Egyszercsak elér egy folyóparthoz, de sehol nem találhidat. Megy a folyó mentén, mire a másik partonmeglát egy másik szőke nőt. Átkiabál:– Hahóóó! Hogyan lehet átjutni a másikpartra?Mire a válasz:– Dehát már ott vagy!ParasztbácsiParasztbácsi sétál a Hortobágyon, már nagyonszomjas, egyszer csak meglát egy kutat.Odasiet, felvesz egy kavicsot és beledobja, denem hallja, hogy hol az alja. Erre megfog egyfadarabot, beledobja, de most se hallja, hogyhol az alja.Már nagyon ideges és szomjas, meglát egynagy üllőt és beledobja, de még mindig nemhall semmit. Ekkor hátranéz és látja, hogy egykecske rohan felé, és fel akarja öklelni. A bácsigyorsan félreugrik, a kecske pedig beleugrik akútba. Ezt nagyon nem érti szegény öreg. Kisvártatvajön egy ember és megkérdi az öreget,hogy nem látott-e erre egy kecskét. Erre a bácsiezt feleli:– Dehogynem! Épp az előbb ugrott bele akútba.Erre a férfi azt mondja:– De hát az lehetetlen! Egy hatalmas üllőhözvolt kikötve!BicajjalGazsi vágtat le bicajjal a hegyről. Elé ugrikegy rendőr:– Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád!– Ugorj, rendőr! Fékem sincsen.Sápadt– Miért olyan sápadt az arca Jean?– Egész úton a menetiránynak háttal kellettutaznom.– Miért nem kérte meg a szemben ülőt,hogy cseréljen helyet önnel?– Én akartam, de nem ült ott senki.Ha minden autó elmegyPistike az út szélén áll, és keservesen zokog.– Miért sírsz, kisfiam? – kérdezi egy néni.– Azért, mert az anyukám azt mondta, csakakkor mehetek át az úton, ha minden autó elment,de még eddig egy sem jött!Arkhimédesz– Pistike, most Arkhimédesz törvényérőlfoglak kérdezni – szólítja fel a kis Pistát a tanár:– Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli kádba?– Megszólal a telefon.Kéményseprő és a tükör– Mit mond a kéményseprő a tükör előtt?– ???– A koromhoz képest jól nézek ki.ZongoracipelésKét költöztető egy hatalmas zongorátcipel fel a 10. emeletre. A lift nem működik.Mikor már a 9. emeleten vannak megszólalaz egyik:– Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem.Melyiket mondjam előbb?– Na, mondd a jót!– Már a kilencediken vagyunk.– És mi a rossz?– Az, hogy a másik házba kellett volna felvinnia zongorát.Két dolog– Mi az a két dolog, amit sosem eszik azember reggeli előtt?– ???– Az ebéd és a vacsora.MenetirányA csiga megy az erdőben.– De jó, hogy ilyen lassú vagyok! De jó,hogy ilyen lassú vagyok!Arra jár a nyuszika is, aki meglepődve kérdezi:– Hát ennek meg miért örülsz, te csiga?– Azért, mert rossz irányba megyek...17– Házi feladat! Nincs időm a házi feladatra! – Egész életedben a gazdagokat raboltad, és semmit sem spóroltál meg.


Akocsmában kilencen ültek az asztalkörül. Tizedik volt a garabonciás.Felemás ember minden városbanakad, ezekre az Isten csak félszemmel vigyáz.Az ilyennek ázott a külseje és zavar bujkál benne,az élettől sokkal többet akar, mint mások,de nincs ám izma: táltos és tört lábú bolha egyidőben. Minden városvégén sántikál a spriccerekkörül ilyen sodródó pajtás. Olykor szakállas,mogorva de cézári gőggel őriz valamit,amit mindig kinevetnek: önmagát.Kilencen ültek az asztal körül, tizedik volta garabonciás. Még nem nőtt szakálla, mégfiatal volt és tejfehér képpel fagyott bele azembercsoportba. Csak félvállról járatták velea bolondját, ahhoz még nem voltak elég részegek,hogy hallgassák, mit is mond. Koccintottakis vele: igyál, Menyhért! A kövér nyomdász,aki körültöltött, nagyon ügyelt, hogy azüvegből mindig a maradékot rázza a pohárba,a szódát meg úgy spriccelte rézsút kicsit, hogya gyöngyöző vízharmat amannak arcát érje.Valami kaján, kegyetlen törvényszerűség voltebben a ténykedésben a kilencek részéről a tizedikfelé. –„Hó-hó” – mondta a szódás ember,mint aki komolyan bocsánatot kér, de ott volta tekintetén: coki a potyázóknak! Annak így isjó, sőt, csak így jó, ha mulatság van vele!A garabonciás mindebből semmit sem látott.Vak volt a lelke régen. Úgy tapadt szélrőlaz asztal sarkához, mint akit emberi erő alighalesz képes elvonszolni onnan. Ha rászóltak gorombán,lekapta tekintetét a pohár fölé és úgymotyogott magába: Ördög bújjon a hasadba!Talán ezt mondotta, de lehet, hogy csak bocsánatotkért.*Fél tízkor megjelent az első asszony, az elsőfeleség. Göbölyű, de lelkesszemű. Derűsen nézetta füstös terembe.Majtényi MihályBosszú– Ó, hát te itt vagy, te jómadár – mondottapárjának csengő fejhangon. Korholva mondta,de pajkosan és kiérzett belőle a büszkeség.Mintha az egész sűrű kisvárosi élet belibbentvolna vele a kocsmaajtón.– Nini, a Drenyákné – siettek többen is kézfogásrafeléje. Aki kézcsókra határozta el magát,annak legyintésféle érte az arcát, mint anagy selmát, ha jutalmat kap a tréfáért.Hétpróbás öreg kocsmatöltelékek berzenkedvenyújtogatták nyakukat vagy rántottakegyet kabátjukon. – „Ez a Drenyákné,ez igen!” – mondta tekintetük. Ez nem kisírtszemmel, hajnalban jár uráért, nagykendőbenés lomposan, mint a többi feleség. Akára pajtás, nézd úgy nyomul a kilencek asztalafelé, poharat hozat, mintha jelezné: ha nekedlehet, nekem is lehet. Ha ott ülhet mindengubbasztó éhenkórász, hát én is ott ülhetekuram asztalánál!A levegő egyszerre megtelt feszültséggel,hetvenkedés gurult az asztalon a poharakközött, koccintások mellett furcsa szavakkaltört utat a részegség. Nem az a tompa butítóhajnali mámor, csak bőbeszédű társa, amikora katonaviseltből kitör a sarzsil, a hazugból azigazmondás, és mindenkiből kiugrik valamijogcím az elsőségre.Aztán sűrűsödött a gőg, megbillent azönuralom mérlege, ez a kocsmárosok, kucséberek,cigányok és minden emberi megingásraépülő szakma pillanata. Tevehátonringó karaván vonul olyan elszántsággal aperzselő sivatagba, mint ilyenkor az emberilélek. És feltünedeznek távoli városok tornyai,ahol idegen zsongás él. Részegország,amelynek utcáin furcsán-ferdén él az emberés találkozik önmagával. Sőt csodálatosmódon még azzal a mozdulattal, szóval ésvággyal is, amelyet a túlsó parton a józanságbeléfojtott.Ezt így egyetlen valaki látta tisztán a kocsmateremben,a garabonciás. Csak ő járt tudatosléptekkel a hosszú-hosszú hídon, a többita lába vitte csak. Egyedül ő kívánta a részegséget,csak az ő szeme ismerte fel az italosüvegekkettős rendjén átpillantva a mámortornyát. Ennek a toronynak köveit pálinkásmalter tartja össze pár órára, aztán leomlanaka falak és álombakövezik minden reggel a mámorost.De addig még sok minden történhet.*Drenyákné szeme, amikor az asszony benyitotta terembe, először őt vette célba, a garabonciást.Háttal ült neki, de a kabátja csücskénmegérezte és tudta, hogy ellenség jött.Kedves OlvasóTanulók!Száztíz éve született Majtényi Mihály(1901–1974), húsz éve halt megSzűcs Imre (1935–1991). Mindkétvajdasági magyar íróról megemlékezett/megemlékezika térségi irodalmiközélet – s mindkettejük műveinek leszúj kiadása. Mindkét alkotói opus sokrétűés többhangú. A Gyöngyhalászbanmost transzcendens, babonás, varázsoselbeszélői, illetve lírai hangjuk „jönelő” – a Majtényi-novellában, amelyugyanakkor földhözragadt kisszerű is,s a Szűcs-versben, amelyben szárnyal aköltői/gyermeki képzelet.Jó hangulatú, beleérző, képzeletetmegnyitó olvasást kívánok!Bence ErikaIgyekezett meglapulni s amikor az asszonyszembe került vele, pohara fölé hajolt. Koccintottaképpen többen is: egészségére, tekintetesasszony! Csak éppen ő nem szólt semmit,nem is ivott, csak sóhajtott hangosan.– Szavalj valamit, Menyhért – nógatták azasztal körül és összenevettek a kilencek. – Minektartunk itallal, na nem igaz?Megértette a közóhajt a garabonciás, hiszennyomatékul oldalba is bökték. De mostmegbicsaklott, nem állt fel. Valamit motyogottmaga elé: – Nincs szél a vitorlámban máma.– Hát te molnár vagy, nem táltos?– Hallgass malter, mert zörögnek a téglák,amiket összeraktál!És felcsendült a felszabaduló nevetés. Nekiszabad volt esténként kis részegségért vesébemászni: fizettek a kilencek, őket mulattatta.Most a kőműves torkának esett neki, azt fojtogatta,csak szóval persze, mert a nagymarkúmester, ha nekiesne, ízére szedné szét. De nemtette, nem ám! Csak nem üt meg kótyagos, felemásembert?Csak szavaljon, megkapja ma este mindenkia magáét. Olyan bolondos dolog ez,hogy itt ül esténként, aki adott jelre nyelvel,szaval, leszedi róluk a keresztvizet. Ha megvágod,visszavág, de olyan mókásan gorombaa szava, hogy az ember napestig elhallgatná.Amíg megunja. Akkor aztán elég odasuhintaniegyet keményen, hogy kuss! És a szószátyáregyszerre összecsuklik, mint a disznótorban ahólyag, ha tűt szúrnak bele.Nevette az asszony a szócsatát, kicsillant afogsora, úgy nevette. De bolond is az embermind, urát is beleértve. Csak az jár a fejükbenmindig, hogyan lehet mókát űzni a Menyhértből!*Mindenki tudta, aki embernek számít akocsmában, hogy a suszter Drenyáknéhozjár. Csak a férje persze, az nem tudott róla ésa bolondos garabonciás. Az mindig az egetJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.18


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.19kémlelte, vagy részegen járt a sárba, nem voltgondja az asszonyok ügyére. Talán tündérekkelszeretkezett a maga furcsa világában, hameg asszonyt hoztak szóba felhorkant ellenségesenés összecsukódott, tüskéit mutogatta,akár a sün.Hát az igaz, hogy a valóság messze jár mindiga tündértől, de mit akar az ilyen rongyos?Selyemingről szaval, közben lemállik róla aruha, bársonykabát él vágyában, úri bolondság,nem elég a vágy az élethez, nem bizony,fel kell kelni egyszer és talpraállni. Kiűzni a vérszopót,aki sorvasztja, elállja az utat belülről akocsmaajtóban és mindig visszaküldi. Dehát,kinek mondhatná ő ezt el? Legfeljebb a csillagoknaka hideg téli mennybolton. Selyemingetazok sem hullatnak alá, csak hunyorgatnaka messzeségben, mint a cinkosok a kártyamögül.l Aztán torkon ragadja a rém, mint amenekülők és csitítva, bátorítva tereli vissza ajó meleg kocsmaszobába...Mégis kiugrott, majdnem kiugrott sorsábólezen az éjszakán a garabonciás. A tündérekmenekülő nyugtalansággal illantak el közeléből,mert ilyen még nem volt, hogy élő aszszonyonfelejtette szemét hűtlen ágyasuk. Asuszter szeretőjén éppen, aki nevette eleinte,később már sajnálta: – „Ugyan hagyjátok, nemaceráljátok folyton ezt a szerencsétlent!”Nem törődtek már ezzel sem sokat a részegek:Drenyák a kucséber kosarában turkált, egészhalom csokoládé állt előtte, azt dobálta széjjel.Nem látta, hogy asszonya már régen az asztalvégében ül, később az ajtófélfát támogattákketten: felesége és a garabonciás. A kocsmábanvágni lehetett a füstöt, mindenki lármázott,hogy azok ott ketten mit beszéltek, aztcsak a csillagok tudják.Van néha, hogy az asszony a gyenge pártjáraáll, szemben azzal, amit az egész világhisz. Furcsa kívánkozással nyújtja kezét – nini,egy megbillent ember! És vágy támadt benneilyenkor, hogy az embert visszarántsa. Lehet,hogy ez is így volt, de úgy is lehet, hogybeszélgettek éppen: – „Aztán maga miféleember, hallja, hogy úgy nevetik mind?” Talánfelnyögött a garabonciás: – „Én-e, tekintetesasszony, minthogy én.” Talán védekezettkevés maradék erejével és még hazudott is,elhazudta örök reményét, hogy írnok is lehetmég a városnál. Talán éppen a selyemingrőlbeszélt, a bársonykabátról, ki tudja mit evettrajta a kikapós mesterasszony. A valóság azvolt, hogy beszélgettek, Drenyákné és a garabonciás,egymás kezét szorongatták, csokoládétettek, előbb az asszony harapott bele,aztán átnyújtotta a férfinak: a csokoládén ottmaradt az asszony egérfogának nyoma. Jártak-keltekkörülöttük a részegek, megfenyegettékőket tréfásan, nicsak a garabonciás,rikoltozták, udvarol a szépasszonynak. És ezolyan vidám dolog volt, hogy nevetni kellettmegint.Hej, csodálatos világ, mámoros éjszaka, Részegországmerre viszed ennek a két emberneka dolgát? Mert baljóslatú jelek izzottak.A suszter, a féltékeny szerelmes már nagyonfigyelte mindkettőjüket és arca belesápadt agyűlöletbe.*Éjfél után Drenyák hazavonszolta feleségét.Így szokta mindig, ha tetején áll a mulatság,– na ebben is jókor támad fel a féltékenység,mondták cimborái. Nem billent fel a hangulatettől, tapsolva és zajongva, vidáman búcsúzkodtak.Csak a felemás emberre szakadt búbánatoselhagyatottság, talán először életében.Megléptek a tündérek is és sáros mellékútonbukdácsolt feléje a mámor. Először rongyoscipőjét látta meg, aztán nagy lelkét teregetteszéjjel: szennyesbe adná az egész életét, úgyérezte. Már csak a pálinka segített, gyere testvér,ölelte magához, úgy lehet, hogy elhagyjukegymást, de most ünnepeljünk!Nem látták még olyan részegen a garabonciástsoha, mint a tisztulás órájában éppen.Keserveset, nagyot rikoltott a teremben.– „Menj fenébe már.” – Pantus, a zenész máraz is kergette, annak is mutatta lyukas talpát.– „Ide folt kellene, folt, hallod-e?”– Tapaszd be malterrel – üvölti vissza a kőművesés röhögött vastagon. – „Be kéne ásnia földbe nyakig!” – ilyen hangok is hallatszottakés garázda módján a garabonciás a hangfelé indult, hogy életében először elégtételtvegyen egy sértésért. De csak a székig jutottel, az egyik székig éppen, ott összecsuklott ésott maradt.Fejét lehajtva csapzottan aludt el, úgyaludt ott, hogy fájni tudott mindenkinek. Furcsamegszállottsággal arcán horkolt és nemtudta reggelig, mi van vele. Csak azt érezte jóideig, hogy jeges vízben gázol a lába, cipőtlenlábán furcsán meredt a rongyos fuszekliből égfelé a meztelen nagyujja.Micsoda ló, micsoda ló,gyöngyház homlokú,Micsoda ló, micsoda ló,jázmin fogsorú.Micsoda ló, micsoda ló,tüzet horkanó,Micsoda ló, micsoda ló,égre pattanó.Micsoda ló, micsoda ló,soha meg nem áll,Szűcs ImreMicsoda ló...De lehet, hogy csak álmodta az egészet,lehet.*Amíg így aludt a garabonciás, csoda történt.A féltékeny suszter, aki kijózanodva régtőlfigyelte ellenfelét, leszedte lassan a cipőtannak lábáról és elvitte megtalpalni. Nemröstellt félórát gyalogolni, kinyitni a műhelytéjszaka, talpat szabni és ráverni a cipőre.De nem ám mind a kettőre! Csak az egyikre.Nem is a lyukas talpúra, a másikra. Kegyetlenarccal verte, kalapálta a bőrt, rétegre rétegetrakott, jó vastagon. Olyan cipőt formált, minta nyomorékoké. Ortopéd cipőt jó vastag talppal.– „Ha sántít is majd a kutya, ez nem ázikát soha!”A balcipőt, a lyukasat, azt érintetlenül vittevissza a kocsmába. Alig egy páran lézengtekmár ott, hisz hajnal volt már régen, világos éscsodálkozó kofák látták, hogy cipőt szállít asuszter virradatkor. Betalpalt a szállítmánnyaléppen a kuncsaft elé, az ott aludt még a székena sarokban, rongyos fuszekliben. Ráadta acipőt a részegre és megelégedett arccal szemlélteművét.Éppen három centivel volt vastagabb amásik talpnál.*Sántító árnyék vonult át éjszakánként átkozódvaa kisvárosi csöndben. Kocsmáról-kocsmárajárt, léptei mélyen cuppogtak a sárban.Egyik lábát vastag talp védte a hólé és nedvességellen, de ó jaj, ott volt a másik láb is háromcentivel közelebb a földhöz, annak hasadékánbőségesen ömlött és szivárgott be a víz.Átkozódva vonult a garabonciás, hangjaolyan volt, mint a hímszarvas bőgése. Ordítozvasusztert követelt utcahosszat, aki levesziróla az átkot, vagy megtalpalja egyetlen párcipőjének másik felét is.Micsoda ló, micsoda ló,felhők fölé száll.Micsoda ló, micsoda ló,hej, te gyönyörű,Micsoda ló, micsoda ló,lombos sörényű.Micsoda ló, micsoda ló,látjátok-e még?Pedig ott, az éjhomálybancsillagokra lép.


Hogyan töröljük a hibásOffice programcsomagokat?A Microsoft legújabb Fixit alkalmazásaa törölhetetlen Office 2003, 2007 és 2010eltávolításában segít.Microsoft legújabb Fixit alkalmazása a törölhetetlen Office 2003,A 2007 és 2010 eltávolításában segít. A programcsomagoknálelőfordul, hogy a Vezérlőpulton keresztül nem sikerül letörölni őket.Olyan hibák is lehetségek, hogy a szoftverek hibásan vagy csak részbentelepültek, esetleg a telepítő megakadt, a fájlok hibássá váltak.A redmondiak erre a célra kifejlesztett Fixit alkalmazása nem távolítel egyetlen Office-programot sem, amit a csomagon kívül telepítettünk.Ha például Office Professional 2007 és Office Visio 2007 isvan a gépünkön, utóbbihoz nem nyúl a program. Letöltés:Fixit Office 2003-hoz:http://pcworld.hu/url?http://go.microsoft.com/?linkid=9730793Fixit Office 2007-hezhttp://pcworld.hu/url?http://go.microsoft.com/?linkid=9669698Fixit Office 2010-hezhttp://pcworld.hu/url?http://go.microsoft.com/?linkid=9737366Az írógép sorsára jut a 30 éves PC?Úgy tűnik, vége a PC korának. Nemrégünneplte az IBM a PC 30. születésnapját.A PC-, XT-, AT-rendszerek sok változásonmentek keresztül az idők során, az eredetikoncepció elég rugalmasnak bizonyult ahhoz,hogy három évtizeden át – és perszemég tovább – kiszolgálja az igényeket amunka és ma már a szórakozás terén is. MarkDean szerint azonban, aki az egyik tervezőjeaz eredeti IBM számítógépnek – és ma azIBM egyik technológiai vezetője – ennek akornak hamarosan vége szakad.IBM PC társtervezője az IBM blogján leírja,mennyire büszke arra, hogy egy olyan találmányfelépítésében vehetett részt, melyvégső soron megváltoztatta mindennapiéletünket, munkánkat és még a szórakozássaltöltött időt is. Annak idején nem számítottakerre, de évente több mint 300 milliódarabot termel a PC iparág, amire szinténbüszkék lehetnek. Azonban Dean úr azt ispozitívan ítéli meg, hogy az IBM 2005-beneladta PC és noteszgép üzletágát a Lenovonak.Az IBM mintájú személyi számítógépekkorszaka ugyanis a végéhez közeledik!Igen, Mr. Dean ma főként táblagépen dolgozik– ennek típusát persze nem közölte olvasóival,de valószínűleg nem pusztán üzletiokokból, hanem mert magát az eszközt semtartja végérvényesen fontosnak. Korábbannem gondolta volna, hogy megéri a PC-korszakvégét, de ma már biztos abban, hogyvalami egészen más következik:„Továbbra is gyakran használt eszköz marada PC, de már nem áll a számítástechnikaélvonalában. Hamarosan ezért az elektroncső,az írógép, a bakelitlemez, a katódsugárcsőés a villanyégő sorsára jut majd.” Újélharcosként azonban ne számítsunk egyszerűenegy újabb hardverre. Legtöbben maAz IBM XT komponensei: MFM rendszerű merevlemez, XT alaplap monokrómvideovezérlő, floppy és printer kártyávala táblagépeket, okostelefonokat helyeznéka központba a PC helyett. Ezek az eszközöknagyon szép, ma is felfelé ívelő karriert futnakbe, de – ha Dean prognózisa helytállónak bizonyulmajd – nem érhetnek meg ilyen szépkort. A szakember inkább az eszközök között(virtuálisan) fennálló közösségi teret jelölnémeg, mint a számítástechnika központi elemét,ahol az emberek és ötletek egymássaltalálkozhatnak, és a fejlesztés virágozhat. AMultiMiszámítástechnika ily módon hathat legerőteljesebbena gazdaságra, társadalomra ésaz emberek mindennapi életére.Aki mostanában Budapesten jár és kíváncsia PC és általában a személyi számítógéptörténetére, annak érdemes ellátogatni aKözlekedési Múzeum DOStalgia kiállítására,ahol a 30 év legjellemzőbb állomásai és különlegességeiláthatók. A kiállítás december24-ig tekinthető meg.Hogyan kombináljuk e-mail fiókjainkatés közösségi felhasználóneveinketegyetlen alkalmazásban?MultiMi egy olyan ingyenes alkalmazás, amely kettő-az-egyben funkcióval képesA egyesíteni az összes e-mail-fiókunkat és minden közösségi felhasználónevünket.Segítségével egyszerre kezelhetjük az összes e-mail-fiókunkat, naptárunkat, illetve afacebookos, twitteres, google+-os, bármilyen közösségi oldalon lévő adatainkat.Az üzenetküldésre, megosztásra is alkalmas szoftvert a Zbang és az AVG közösenfejlesztette. A MultiMi gyakorlatilag bármilyen hálózatba képes bejelentkezni, miutánmegadtuk a felhasználónevünket. Online életünk ezután egyetlen felületen, külön fülekreosztva látható. A MultiMi az AVG LinkScannerrel gondoskodik a közösségi hálónmegosztott tartalmak valós idejű ellenőrzéséről. A MultiMi innen tölthető le:http://www.multimi.com/DownloadDialog.aspxJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.20


KOSAlig kezdődött el a suli, máris fantasztikusheted lesz! A családoddal is mindenben megtalálodaz egyensúlyt, és a harmónia jegyébentengeted a napjaidat. Próbáld meg az eddigilezáratlan dolgaidat mederbe terelni, mertmost minden sikerülhet.BIKAMÉRLEGEzen a héten óvatos legyél, ha tömegközlekedésselutazol, mert előfordulhat,hogy valaki az anyagi javaidra pályázik.Légy résen, hogy utána ne érezd magadkizsákmányolva. A szerelemben jeleketküld a sors, ettől még rajongóbb, mégszerelmesebb leszel, mert érzed, ő azigazi.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.21Óvatosan táplálkozz ezen a héten, mert egymeggondolatlan rendelés könnyen megviselhetiaz emésztésedet. A pénztárcádra is ügyelj,mert a szokottnál gyorsabban fogy a zsebpénzed.Segítségére lehetsz egy nehéz helyzetbejutott személynek, valaki pedig, akin korábbansegítettél, a háláját szeretné kifejezni neked.IKREKHa minden döntésedet kellő mérlegelésselhozod meg, akkor igen pozitív dolgokraszámíthatsz. De ha nem vagy óvatos, akkorakár baj is történhet. A szerelemben földöntúliragyogást érezhetsz egy személy iránt. Haeddig még sohasem élted át a „meglátni ésmegszeretni” csodálatos érzését, akkor mostrészed lesz benne.RÁKElérkezett az iskolakezdés. Még jó, hogy aszünidő utolsó hetében alaposan kitomboltadmagad. Eleget szórakoztál, erre év közbenkevesebb lehetőséged lesz. Egyetlen pillantáselég, hogy beleszeress valakibe. Előfordulhat,hogy ezt nem személy iránt érzed majd,hanem valamilyen tárgy iránt, amelyről nemtudsz, és nem is akarsz lemondani.OROSZLÁNElég volt a bulizásból, kezdődik a suli! Különbenis egy kicsit irritáló lehetsz néhányakszámára ezen a héten. Valószínűleg az lennea legjobb, ha egy nagyot pihennél a közelgőhajsza előtt.SZŰZIgen sikeres hét elé nézel. Neked kicsit semokoz gondot az, hogy elkezdődött a suli, hiszenezt is csak egy olyan kihívásnak tekinted,amiben könnyedén megállod majd a helyedet.Sportolj! Az intenzív testmozgás jót tesz,kevésbé leszel lobbanékony, levezetheted azindulataidat, kiadhatod a mérgedet.SKORPIÓFigyelj oda a háziállatodra, mert lehet,hogy az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltad.Ugyanez igaz a barátokrais. Feléjük is tanúsíts nagyobb érdeklődést,különben könnyen sértődés leheta dolog vége.NYILASNe haragudj a barátaidra, ha esetlegúgy éreznéd, hogy elhanyagolnak téged,mert ez nem így van. Csupán mindenkinektöbb a teendője most, hogymegkezdődött a suli. Új barátod vagyosztálytársad lesz, aki kezdetben talánkissé idegesít, de ha jobban megismered,nem lesznek gondjaitok egymással.BAKNagyon figyelj közlekedés közben,mert ha a gondolataid a csillagok köztjárnak, könnyen balesetet szenvedhetsz.A családodban apróbb feszültségeknekköszönhetően nem lesz felhőtlen a harmóniaezen a héten.VÍZÖNTŐIdeje lenne új kihívások felé vennedaz irányt. Mindig jól teljesítesz, de ezmár nem elég, előrébb kéne jutnod, ésennek érdekében kell cselekedned. Neaggodalmaskodj, mert a Sors hamarosanteljesíti a kívánságaidat. A környezeteddelszemben legyél toleránsabb, hasegítségre van szükségük.HALAKEzen a héten még a szokásosnál isnagyobb érdeklődést mutatsz majd azúj dolgok iránt, és ez nagyon jól jöhet.Verhetetlen és magabiztos vagy. Csakígy tovább!


„Ahány ember, annyiféle” – tartja a mondás,s ez nemcsak belső tulajdonságainkra,de külső jegyeinkre is egyaránt érvényes.Mert más a hajunk, más az alkatunk, eltérő aszemünk színe, egyikünk sovány, másikunkkövér, vagy éppen a kettő közötti. S ugyanígymás a bőrünk is. Van, akié kreol, másokéfehér vagy sárga, esetleg fekete. S van, akiészeplős...A szeplő nem tartozik az emberek kedvenckülső jegyei közé. Bár sokan nem bánják,hogy őket is megajándékozta vele a természet,velük ellentétben azonban vannakolyanok, akik igazi sorscsapásnak tartják, ésnem tudnak beletörődni, hogy nekik ilyenbőrtípus adatott. Persze szeplős és szeplősbőr között is van eltérés, hiszen egyesesetekben éppen csak elvétve található azarcon egy-kettő, ami még aranyos is lehet.Másnál már jóval több van belőlük, és vannakolyanok is, akiknek szinte beborítja azegész testét.A szeplőMi is a szeplő?A szeplők kis, kerekded formájú foltocskáka bőrön, melyek a bőrszínnél sötétebbárnyalatúak. Vannak kisebbek és nagyobbak,kevesebb vagy több. Ez egy alkati tulajdonság,mely születésünktől kezdve jelenvan az életünkben, s bár kisgyermekkorbanalig-alig van belőlük, az évek előrehaladtávalegy bizonyos szintig növekszik a számuk.Olyan ez, mint az anyajegy, csak nem emelkedikki a bőrfelszínből, hanem teljesen egyvonalbanvan vele.Miért alakul ki a szeplő?A szeplő meglétének az oka az, hogy abőr festékanyagának, úgy is mondjuk, hogypigmentjének a termelése egyes területekenfokozottabb, mint máshol. Leggyakrabbana szőke és vörös hajú, ugyanakkor világosbőrű gyerekeknél, felnőtteknél jelentkezik.Kisgyermekkortól egy darabig növekedheta számuk, később viszont, ahogy telnek azévek, a számuk ritkulhat. Leggyakoribb előfordulásihelyük az arc, az orr, a homlok, deelőfordulhatnak a vállon, illetve a karon is.Sajnos a szeplők kedvelik a napsütést,és tavasszal az első napsugarak megjelenésévelők is előbújnak, legerőteljesebbennyáron vannak jelen a bőrön, télen sokkalhalványabbak lesznek.El lehet tüntetni őket?Valószínűleg eltűnni teljesen sosem fognak,de különböző praktikákkal lehet őkethalványítani:– Keverj össze 1 teáskanál mézet 1 teáskanálnyinatúr joghurttal. Kend a bőrödre,és hagyd rajta 30 percig, majd öblítsd le.Naponta egyszer végezd el.– Naponta kétszer mosd le az arcod egycitrom levével. A citromban levő savak halványítjáka foltokat.– Megelőzni úgy tudod őket, hogy fényvédőkrémeket használsz, és keveset tartózkodsza napon. (Természetesen ez nemazt jelenti, hogy remete életet élj benn aházban, hanem, hogy a kevésbé napsütésesórákban menj ki a szabadba.)Mégis a legjobb, ha mindenkinek sikerülelfogadnia magát olyannak, amilyennekszületett. Mindenki azzal a külsővel szép,ami adatott neki, s ha belülről sugárzik, akkora szeplői is megszépítik.Miért szeresd a szeptemberiiskolakezdést?Megkezdődött az új tanév. Általábankétféleképpen állunk hozzá: egyesekörülnek neki, mások azt érzik, hogy vége aboldog, nyugodt időknek. Lássuk, miért szerethetivalaki a tanévkezdést?Régi és új barátokTegyük félre azt az elképzelést, hogy csakaz úgynevezett „stréberek” kedvelhetik atanévet. Már az elnevezés is magában hordozza,hogy tan-év, de nemcsak tanulásrólbeszélhetünk. Újra láthatod a régi osztálytársakatés ismerősöket. Sokakat a távolságnyáron elszakít, de ilyenkor hirtelen el lehetmesélni mindenkinek mindent – persze afacebook és msn világában nem sok meglepetésérhet, de a személyes találkozás mégiscsakmás. Betoppanhat egy-két új arc is azosztályba.Az első hét mindig könnyebbMaradjunk optimisták, felesleges az ördögöta falra festeni már az első napokban.Hajlamosak vagyunk magunk előtt látni,hogy mennyi dolgozat, felelés lesz majd,látjuk magunkat, amint görnyedünk a tananyagfelett… de még csak el sem kezdődöttaz év. Minden tantárgyból arról szólnakaz első órák, hogy felvázolják a tanárok azelvárásokat, rögzítik a szabályokat. Szép lassanmindenki visszaszokik a rendszerbe. (Atanárok is, hiszen nyári szünet után ki szeretneolyan sok dolgozatot javítani?)Azok, akik még ráadásul iskolát is váltanak,még később vetik bele magukat a tanulnivalóba,hiszen meg kell ismerkedni ahellyel, a tanárokkal, osztálytársakkal.Az új könyvek illataEz az a téma, amire talán sokan húzzáka szájukat. Az új könyvek, nemcsak új tanulnivalótjelenthetnek, hanem új lehetőségetis. Még nem kell azon görcsölni, hogy jegyetjavítsunk, viszonylag tiszta lappal indulhatunk.Kitűzhetjük a saját céljainkat, kicsiket,amelyeket könnyen el tudunk érni. Például,ha a matematikajegy év végén nagy nehezenfelfele kerekítve lett hármas, cél lehetegy biztos hármas átlag, hogy félév végénne kelljen a körmöt rágni azon, hogy vajona tanár jó- vagy rosszindulatúan fog kerekíteni.VásárlásSokan vannak, akik imádnak ilyenkor apapírboltokban beszerezni mindenféle újterméket, bámészkodni a sok színes dologközött. A környezettudatosságot szem előtttartva (és a szülők pénztárcáját is) átgondolhatjuk,hogy mire van igazán szükségünk,hiszen a félig elhasznált ceruzák, tollak, táskáka kukában végzik. Mivel ilyenkor nagyonkönnyen el lehet csábulni, vihetünk magunkkalbevásárlólistát, hogy tényleg csaka legszükségesebbek kerüljenek a kosárba.Az előző tanévről megmaradt holmikat is átlehet nézni. Pl. remekül lehet hasznosítani afélig teleírt füzeteket, annak üres lapjait kitépvesok írólaphoz juthatunk.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.22


Űrtábor 2011Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.23A2011-es esztendőben a Magyar AsztronautikaiTársaság (MANT) Sátoraljaújhelyenrendezte meg az űrtábort.2011. július 3–9. között a sátoraljaújhelyi Magyar-SzlovákKét Tanítási Nyelvű NemzetiségiÁltalános Iskola és Kollégium adott otthont atábornak.Vasárnap este Solymosi János, a MANT elnöke,Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere,Kuczik Júlia, a Magyar-Szlovák Két TanításiNyelvű Nemzetiségi Általános Iskola ésKollégium igazgatója, Zombori Ottó táborvezetőés Bacsárdi László, a MANT főtitkára nyitottameg a tábort. A tábornyitó előadást Egyamerikai űrtábor élménybeszámolója címmelKuczik Júlia tartotta, majd játékkal egybekötöttismerkedésre került sor. Hétfőn SolymosiJános Űrmágnások az űriparban címmel tartottelőadást, őt követte Almár Iván Az űrrepülőgépek30 évig repültek előadása. KeddenRobotrepülőn innen és túl címmel SolymosiJános beszélt, majd Zombori Ottó Csillagászat:az univerzum fizikája és Sik András, A naprendszerleltára című előadása következett. A kedddélutáni blokkot a nagyszentmihályi csillagvizsgálómunkatársának, Zdenek Komarekneka szlovák nyelvű előadása zárta, Mentsük mega sötét égboltot! (szinkrontolmács: Kuczik Júlia).Szerdán este Horváth Márk rádióamatőrökrádiójelei, csütörtök délután Both Előd Európahordozórakétái című előadását hallgathattáka tanulók. Péntek kora délután Lovas EszterGombák, Orbán László Kárpátalja és BacsárdiLászló Rádiótávcsövek árnyékában című előadásahangzott el.A táborban a diákok kerekasztal-beszélgetésekenis részt vettek. Hétfő este Beszélgetésa földönkívüliekről címmel Almár Iván társaságában(a nagy érdeklődésrel való tekintettelkedd reggel még folytatódott), kedd esteA Mars terraformálása címmel Sik Andrással,csütörtök este Az űrhajózás első 50 éve címmelBoth Előddel.Az űrtáborozók mindeközben csapatvetélkedőnis részt vettek. A három csapat – Atlantis,Discovery és Endeavour – logót készített(szakmai vezető: Bacsárdi László), elköltött20 millió (virtuális) eurót (szakmai vezető:Solymosi János, Bacsárdi László), megtervezteaz űrrepülőgép utódját (szakmai vezető:Bacsárdi László, Solymosi János), Marssal kapcsolatoskérdésekre válaszolt (szakmai vezető:Sik András), rovert irányított (szakmai vezető:Horváth Márk, Kővágó Csaba, Sándor Ferenc),vízirakétát készített és indított (szakmai vezető:Horváth Márk, Kővágó Csaba, SándorFerenc), valamint egy nagy táborzáró vetélkedőn(szakmai vezető: Both Előd) vett részt.A szakmai programok mellett a kulturálisfelfrissülésre is jutott idő. Hétfő délelőtt Sátoraljaújhelyetfedezték fel, a városházán fogadtaőket Dankó Dénes alpolgármester is. Szerdánvonattal kirándultak Kassára, megnézték abelvárosát, a helyi planetáriumot, Rákóczikriptáját, fagyit, illetve süteményt ettek, valamintelfogyasztották az iskolából hozott ebédcsomagotis. Csütörtökön délelőtt elmentek aZemplén Kalandparkba, libegővel felmentek ahegy tetejére megcsodálni a kilátást, és még atáborvezető is élvezettel csúszott le a bobpályán.Csütörtök késő délután a városi strandonpihentek, este pedig a párhuzamosan zajló III.Nemzetközi Csillagászati Tábor tanulóival közöskaraokepartin vettek részt. Péntek délelőttelmentek a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumbaés a Kazinczy-emlékházba.Az űrtáborok történetében először szervezett,nagyközönségeknek szóló előadásokrais sor került. Kedden A Mars-kutatás legújabberedményei (Sik András), szerdán Csillagászativilágképünk változásai az ókortól az űrkorszakig(Zombori Ottó), csütörtökön A szomszédoségitestekre, és még tovább! (Bacsárdi László)és Az űrhajózás első 50 éve (Both Előd).A péntek délután és este sok szempontbólis különleges volt. A táborozók közösenmegnézték az utolsó űrrepülőgép indítását (aképeken látható eseményeket Bacsárdi Lászlókommentálta), este pedig egy táborzáró ünnepségrekerült sor. A MANT 1992 óta delegáltanár résztvevőket az amerikai NemzetköziŰrtáborba, a táborzáró ünnepségen a háromjelenlévő tanár – Both Előd (1992), BacsárdiLászló (2008), Kuzcik Júlia (2010) – felvetteaz űrtábori egyenruháját, és Zombori Ottótáborvezető társaságában adták át a táboriokleveleket.Ezúton is köszönjük Dankó Dénesnek, Sátoraljaújhelyalpolgármesterének a várostólkapott támogatást. Köszönettel tartozunkKuczik Júliának, a Magyar-Szlovák Két TanításiNyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégiumigazgatójának, valamint az iskola tantestületénekés személyzetének. Köszönjükelőadóinknak a színvonalas programokat, és atáborvezetőknek a munkáját.Sándor Flórián és Patarcsity Edvin 7. o.,Em-Art Műhely, SzabadkaMég több kép a táborról itt látható:http://picasaweb.google.com/MANTkepek/Urtabor2011


Milyennyaraló vagy?1. Hogyan töltötted az idei nyarat?a) A tengerparton sütkéreztem.b) Rengeteget buliztam.c) Otthon voltam.2. Melyik sztárral nyaralnál legszívesebben?a) Justin Timberlake-kel, mert nagyon jóképű.b) Robbie Williamsszel, mert ő tud bulizni.c) Jake Gyllenhaallal, mert jókat lehet vele beszélgetni.3. A legjobb dolog a szünidőben az volt, hogy...a) ...volt időm a strandon nézegetni a jóképű fiúkat.b) ...nem kellett suliba járni.c) ...több idő jutott a barátaimra.4. Milyen ruhát viselsz kánikulában?a) Valami feltűnőt, hogy megforduljanak utánam az utcán.b) Mindegy, csak nagyon rövid legyen.c) Valami kényelmeset, mint máskor is.5. Szerintem a tökéletes nyári éjszaka...a) ...egy romantikus randival kezdődik.b) ...óriási partiba torkollik.c) ...egy hosszú beszélgetés a legjobb barátnőmmel.6. Melyik nélkül nem élnéd át a nyarat?a) Sok-sok napsütés nélkül.b) A fürdőruhám nélkül.c) A könyveim nélkül.7. Mivel oltod a szomjadat a nagy melegben?a) Jéghideg üdítőkkel.b) Koktélokkal.c) Házi limonádéval.8. A legrosszabb szünidei rémálmom...a) Ugyanaz a srác tetszik meg nekem is, meg a legjobbbarátnőmnek is.b) Bezárják a kedvenc szórakozóhelyemet.c) A szüleim nem hagynak tévézni.ÉrtékelésHa a legtöbb az a válaszod:SzerelmesEz a nyár számodra valószínűleg„vadászattal” telt. Keresed a romantikushelyzeteket, így hát nem lennecsoda, ha rövid ideig maradnálegyedül. Persze, ha már megtaláltadaz igazit, akkor biztosan az egésznyarat együtt töltöttétek.Ha a legtöbb a b válaszod:BulizósTe aztán egy pillanatig sem tudszegy helyben ülni! Nem is meglepő,hisz a forró nyári esték számodraegyütt járnak a hatalmas bulikkal.Ezzel semmi baj sincs, ha vigyázol,nehogy túlzásba vidd. Csak okosan!Ha a legtöbb a c válaszod:OtthonülőIgaz, hogy nyáron odakint ténylegmeleg van, de mégis jót tenne, hanéha kidugnád az orrod. Lehet, hogyjobban szeretsz a szobádban gubbasztaniegy jó könyv mellett, eztazonban megtehetnéd a szabadbanis, napfényben. Ha mindenáron otthonakarsz ülni, legalább hívj társaságot.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.24


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.25„Kedves Bizalmas sorok!Hatodikos lány vagyok, és az én gondom a barátnőm, aki naprólnapra féltékenyebb rám, vagyis legalábbis én úgy látom. Annakellenére, hogy a szüleitől mindent megkap, menő ruhái vannak,zsebpénze, jobb tanuló, és sok mindenben jobb mint én, állandóankritizál, és ha valami nem úgy van, ahogyan ő akarja, rögtön megharagszik.Van, hogy napokig levegőnek néz. Ez különösen akkor aktuális,ha nem segítek neki valamiben, pl. nem adom oda a házimat,hogy átírja, vagy nem súgok neki. Néha csak egy súgógépnek érzemmagam, mert mi azért mert kevesebben vagyunk az osztályban,mindennap felelünk is. Mostanában ritkábban hív moziba, sétálni,másokkal megy. De ha azok nem tudnak menni, engem rángat amézesmázos hangján. Már a többi barátnők is észrevették hogyanbánik velem, hogy csak kihasznál, és nem olyan igazibarátnő, de muszáj vele barátkoznom a szüleim miatt,akik jó barátok az ő szüleivel. Szerintük angyallal vandolgom, és nála nincs is jobb barátnő, mert amikora szüleinkkel együtt vagyunk tényleg „angyalian”viselkedik velem. Mit tegyek, mert nagyon rosszulérzem magam a bőrőmben?! Segíts!Nyár”Válasz:Kedves Nyár!Azt hiszem, a zöld szemű sárkány, a féltékenységigencsak rátok telepedett. Jól olvasod, többesszámbanírtam. Mert ha jobban belegondolsz, a te szemed iszölden csillog, ami természetes is, mert a szüleid nagyon iskedvelik a lányt, és szépeket mondanak róla, akarva-akaratlanulis összehasonlítanak benneteket, és te ebben az összehasonlításbanrosszabbul jársz. Ez pedig nagyon is rosszul érinti az embert, perszetéged is. Emellett, neked is, mint a serdülők javának, az önbizalommalvan gondod, amin a barátnőd viselkedése nem sokat segít, inkább mégjobban a sárba tiporja. Úgy látom, hogy mégis sok mindenbenerre a barátnődre hagyatkoztál, mert várod, hogy hívjon, éslegbelül fáj, hogy nem veled van, amikor másokkal szórakozik.Azt hiszem, jó lenne, ha tisztáznád magadban,hogy milyen is az az igazi barát, a legjobb barátnő, temit vársz tőle, és akkor majd könnyebben megtalálhatodazt a személyt a környezetedben, aki már jóbarátnőd, csak még te ezt nem vetted észre. Arra isgondolnod kell, hogy az osztálytársaink nem mindigbarátaink is, annak ellenére, hogy annak nevezzükőket. Ne tévesszed szem elől azokat a lányokat ésfiúkat, akikkel szívesen együtt töltöd az idődet, jókatbeszélgettek, nevetgéltek, akikkel megosztod a titkaidat,akik segítenek, ha bajba jutsz. Ne várd, hogy tégedhívjanak, néha te hívjad föl azt a lányt (lányokat), akiveljól megvagy. Sokat jelentene, ha a szabad idődben, amikora „barátnőd” hív, már foglalt lennél, és „sajnos, nem tudsz” veletalálkozni. Ami még nagyon fontos, hogy tiszta lapokkal „játsszál” a barátságotokban.Ha valami zavar mondd meg neki, ha valami miatt nemérzed magad jól, mondd meg neki, hogyan érzel vele kapcsolatban,amikor így és így viselkedik, sőt azt is, ha úgy érzed, hogy kihasznál.Szép dolog segíteni a másikon, és kell is, de ne engedd, hogy kihasználjon,mert a barátság kölcsönösségen alapszik. A barátságban is,mint a szerelemben, adunk is és kapunk is. Odafigyelést, melegséget,oltalmat, bizalmat, szeretetet, segítséget, őszinteséget, építjük egymásönbizalmát. Vannak alkalmak, amikor együtt vagytok, beszélgethettek,együtt tölthetitek az időt, amíg a szüleitek együtt vannak, de nem kellbarátként viselkedni vele. Pl. nem kell, hogy elmondod neki a titkaidat,arra ott vannak az igazi barátok.„Kedves Bizalmas!Tizenegy éves vagyok, és nagyon szerelmes egy srácba. A padlón vagyokmár a gondolattól is, hogy mi van, ha ő nem szeret engem. Nemtudom, mit tegyek! Kérlek, segíts!Rituci”Válasz:Kedves Rituci!A leveledből nem derül ki az a fontos tény, hogy a fiúnak tudomásavan-e arról, hogy tetszik neked, hogy odavagy érte. Jelezted-e már neki,hogy a szíved érte dobog, és a véredben ott pezseg a szerelem. Sajnos,amíg nem tudatjuk a vonzódásunk tárgyával, hogy ő a kiválasztott számunkra,jelezzük a tetszésünket, addig nem kapunk választ arra, hogymi hogyan is állunk a másiknál. Először is szemezzél vele, hogykiderítsed az érzéseit, ha ő is viszont szemez, akkor jöhet azüzenet, neten, mobilon, barátnőkön keresztül. Ha pozitívválaszt kapsz, lovon vagy. Ha elutasít, ne búsulj sokáig,mert számodra még csak most kezdődik az ismerekedésidőszaka, most tanulod és gyakorolod, hogyankell a másik nemnek kimutatnod az érzéseidet, és aztis, hogyan kell feldolgozni, ha valaki elutasít. Mindenesetre,ne gyötörd magad előre olyan dolgokkal,amik még nem is bizonyosak. Elég lesz akkor sírni,ha valóban elutasít a srác. Bármi legyen is, ne feledd,hogy nagyon sok hal van még a halastóban, te pedigmég csak most vetted kezedbe a horgászbotot!„Kedves Bizalmas sorok!Kérlek segíts, mert úgy érzem, szétszakadok! Háromhete járok egy fiúval, de a barátnőm őt nem kedveli. Állandóanazt vágja a fejemhez, hogy sokat vagyok vele. Az az igazság,hogy nagyon is odafigyeltem arra, hogy vele továbbra is sokategyütt legyek, de ez neki nem elég. Azt meg nem akarja, hogy ő isvelünk jöjjön, amikor találkozunk. Már alig akar találkozni velem,durva, sokszor kiabál, ha beszélni szeretnék vele, egyszerűennem hallgat meg. Már az is felmerült bennem, hogy barátokvagyunk-e még egyáltalán. Nem szeretnék a barátnőmnélkül maradni! Mit tegyek?Barátnő”Válasz:Kedves Barátnő!Sajnos nálad is a féltékenység sárkányoskodik, ésmérges füstjével rontja az életteredet. Egy kis féltékenységpedig teljesen érthető, hisz a barátnőddeleddig csak ketten voltatok egymásnak, és most egybetolakodó „vesz” el abból, ami az övé volt, a figyelmedet,szeretetedet, stb. Ami nem helyes, az a barátnődtúlzott reakciója. Jó lenne, ha meg tudnátok beszélni adolgokat, ha nem lehet szemtől szembe, írd meg neki e-mailben. Mond el neki, hogy jársz valakivel, de ő is nagyonfontos neked, hogy szeretsz vele beszélgetni, és hiányoznak azok azidők, amikor jól megvoltatok egymással. Ha ezek után sem akar veledkommunikálni, akkor sajnos, a barátságotok megszakad. Te mindentmegtettél, a többi rajta múlik. Ha viszont válaszol, és meg tudjátok beszélnia dolgaitokat, érzéseiteket, akkor a barátságotok egy érettebb,magasabb szinten folyik majd tovább. Mindenesetre bővítgessed abaráti körödet, azokkal, akikkel szívesen együtt vagy, jókat beszélgethetsz,mert idővel erre mindenképpen sor került volna, előbb-vagyutóbb a gyerekkori barátságotok változásokon esett volna át. Szomorú,hogy a barátnőd nem tud veled örülni annak, hogy boldog vagy. Az őboldogtalansága pedig biztosan el fog múlni, ha ő is szerelmes lesz, ésjárni kezd az első fiújával.


Madaras néni meséjeMadaras Néni Ősz Anyó barátnője, spersze láthatatlan, mint a tündérek,manók, óriások és más effélék– vagyis nagyon kell figyelnie annak, akimégis látni akarja. Lerajzolni könnyebb, báraz sem könnyű, mert Madaras Néni furcsanéni. Elég, ha a külsejét nézed, a zöld kesztyűskezét, amellyel kampós botot lenget(az egyikkel), és bőrtáskát lóbál (a másikkal).Kék harisnyanadrágos lábain nincs cipő. Talánazért, hogy be ne törje a házak tetejét,hiszen a földre nem lép soha: mindig csaka magasban jár. Léghajón érkezik, de aztsem köti ki a világért sem – megparancsoljaneki, hogy lebegjen csak a háta mögött. Naés a szemüvege, ahogy a fülére kanyarodik,az a csodás, piros keretes zöld szemüveg azöld füleken, a csigákban göndörödő kékhaj bozontjában! A régimódi barna kalapa lengedező dísszel már ráadás csupán, deelmaradhatatlan ráadás.Madaras Néni láthatatlan, de sok jelbőllátható, ha jelen van. Először is a madarak,különösen a villogó szárnyú fecskék sorakozóibóltudjuk, hogy megérkezett... Vagy akémények szürkén bodorodó füstcsíkjaiból,ahogy tekeregnek, tekeregnek, de végülegyetlen gubancba futnak össze.Madaras Néni hírt hoz. A történetben,amit elmesél, senki sem kételkedik: egyetlenmadár sem. A fecskék például! Ők a leghűségesebbek:csivitelnek, gyülekeznek, hallgatjákMadaras Néni meséjét, és megfogadjáka tanácsát, indulnak délre, mind-mind, afekete, a lila és a kék kabátos fecskék. A házakmelletti öreg tölgyfa száraz, már hosszúévek óta lombtalan ágain is üldögél néhánykismadár, de ők nemigen hallgatják végigMadaras Néni intelmeit. Kíváncsiskodnakkicsit, érdeklődve nézik a csapatba verődőfecskéket, aztán: huss! Röpülnek lakmározni!Nyár vége van, ősz eleje, a napsütés meleg,a levegő átlátszóbb, mint a nyári hónapokbanbármikor, a verebek rigók, cinkék és atöbbiek könnyen vannak. Nem gondolnak atélre. Pedig ha eljön, ha fúj a szél és csikoroga fagy, nehéz a kismadár élete. Emlékszel,mi történt az egyik télen?Délután öt óra volt. Sötét, hideg, szeles,fagyos délután. Hó mindenütt. Nyakamatbehúzva siettem haza. Hát ahogy lépkedek,egyszer csak mit látok? Valami apró göröngyvergődik előttem... Göröngy? Dehogy! Egykismadár. Lehajolok és fölveszem, melengetema tenyeremben. Cinege. Széncinege.Fekete sáv húzódik a hasán, kékesfekete asapkája. Alig él. Mi mást tehetnék, hazaviszem.Meggyorsítom a lépteimet, és közben érzemám, hogy mocorog a madár. Egyre erősebbenver a szíve, veri a tenyeremet, mintegy kis kalapács.Aztán megérkeztem a cinegével – emlékszel?A félig fagyott cinege a meleg lakásbanegyszer csak így csinált: huss! És máris fönnült a könyvespolcon. Aztán a lámpa zsinórjáraröppent, aztán az ablaknak, aztán a falnak,s végül rémülten leszállt a fikusz karójára.Fogjuk meg a cinegét, mondtuk, mertösszetöri magát. Gyorsan lekapcsoltuk háta lámpákat, és a cinege máris ott verdesettszíve kalapácsával újra a tenyeremben.Mit tegyünk a cinegével? Ha kiengedjük,megfagy. A jó meleg laskában átmelegedett,ha hirtelen kivágódik a fagyos éjszakába,az bizony a halál lesz számára – nem,nem, ezt nem szabad. Kerestünk hát egykosarat, leterítettük valami lukacsos, ritkaszövésű anyaggal, és ez lett a cinege házaegy éjszakára. Kapott szalonnadarabkákatés dióbelet, tálkában vizet, hogy ne éhezzenés ne szomjazzon.Másnap aztán elengedtük. Kimentünkaz erkélyre, levettük a kosár terítőjét, és acinege újra így csinált: huss! És már el is tűnta szemünk elől. Aznap nem volt erős hideg,délben a fagy is fölengedett, remélhetőlega mi cinegénk is megmenekült.Lehet, hogy a legközelebbi őszön, amikorújra fölhangzik Madaras Néni meséje,a cinege is gondolkodóba esik. Nem volnajobb, ha ő is elmenne? gondolkodik, gondolkodik,de aztán marad. Hosszú volna nekiaz út. El is tévedne talán. És ha oda is érne,nem találná a helyét. Madaras Néni mesél,és a mondókája végén odasúgja hallgatóinak:„Jön a tél, fúj a szél, röpüljetek délre!”A fecskék, gólyák bólintanak, és mennek. Acinege is bólint, de marad.Horgas BélaJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.26


Kagylós ötletekHa voltál nyaralni valahol a nyáron, biztosangyűjtöttél szebbnél szebb kagylókat,csigákat. Íme néhány ötlet, hogyandekorálhatod velük a szobád.SzélcsengőKagylókból készített szélcsengővel igazitengerparti hangulatot varázsolhatsz aszobádba. Az elkészítéséhez szükséged leszegy nagyobb tengeri csillagra és válogatottkisebb kagylókra, valamint egy kis segítségre.A tengeri csillag összes szárának a végét,és a kagylók tetejét egy tűvel óvatosan lyukaszdát. A csillag minden lyukába fűzz beleegy damilt, és csomózd meg, hogy lógjonlefelé a csillagról. Olyan hosszúra hagyd,amekkorára a szélcsengőt szeretnéd, demindenképpen ugyanakkorák legyenek. Ezutánmindegyik szál damilra fűzz fel néhánylagylót, kis távolságot kihagyva mindegyikután. A kagylókat természetesen csomózda damilhoz (inkább több csomóra, hogy jóltartson). Majd a végén a tengeri csillag kétszemközti lyukába fűzz egy-egy damilt ésezekkel felakaszthatod bárhova.Cserép kagylókkalA szobanövények cserepét is átalakíthatodegy kicsit. Fesd be a cserepeket világoskékre,majd nagyon erős ragasztóval kb. kétujjnyi szélesen kend be a cserép száját, ésnyomkodj bele szép kagylókat, csigákat, különböző„tengeri kincseket”. Ezután a cserepetis szórd tele apró kagylókkal, így igazántengerparti hangulat lesz a szobában/ablakpárkányon.KagylófigurákA tengerparton gyűjtött kagylókból egykis fantáziával rengeteg féle figurát lehet készítenilakásdekónak, ajándéknak, példáulegy koalamackót. Legegyszerűbb a pillanatragasztóvalvaló rögzítés.Tengerparti hangulatAz egész lakásban tengeri hangulat lesz,ha néhány átlátszó üvegvázát, poharat megtölteszkagylókkal, csigákkal, kavicsokkal, ésezeket elhelyezed a polcokon. Plusz kitehetszmég nagyobb csigaházakat, tengericsillagot is egy-egy polcra.Kezdd zöldena tanévetSpórolja papírral!Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.27legtöbb tanuló rengeteg papírral megy iskolába – jegyzetek,A füzetek, tanulási eszközök, személyes papírok formájában –,ám ez nem túl szerencsés megoldás.Nemcsak hogy nehéz lehet megtalálnod bármit, ha rosszulvannak rendszerezve a dolgaid, de ez a természetnek sem teszjót. Szerencsére rengeteg módja van annak, hogy csökkentsd azáltalad elhasznált papír mennyiségét – ezáltal a szobádat is sokkalkörnyezetbarátabbá varázsolhatod. Ha érdekel, akkor csakolvass tovább!– Jegyzetelj a számítógépen! Vázlatokat, piszkozatokat készíthetszanélkül is, hogy papírt használnál. Persze mindig mentsdel őket, mert ha a számítógéped felmondja a szolgálatot, akkorsokat veszíthetsz.– Hasznosítsd újra a régi papírokat! Biztosan rengeteg papírvesz körül, amit semmire sem használsz. Érdemes ezeket újrahasznosítani,és például csomagolóeszközként használni.– Szortírozz a dupla dolgok között! Ha egy vagy két példánybanis meg van neked valami, akkor érdemes ezeket kiszortírozni– valószínűleg nem lesz szükséged mindenre, és így helyet is takaríthatszmeg.– A digitális eszközök segítenek abban is, hogy ne kelljenminden anyagodat papíron tárolnod. Egy kis előre tervezéssel ésa modern technika kihasználásával egyszerre sok papírt spórolhatsz,ezzel együtt rendezettebb lesz a környezeted, és a Földetis véded.Őrizd meg a nyárhangulatátSzeretnéd még sokáig megtartani azt a klassz hangulatot, amiegész nyáron kísért? Akkor fogadd meg az alábbi néhányegyszerű tanácsot, és csempészd vissza egy kicsit a napsütést azéletedbe, mielőtt beköszönt a ködös ősz!– Hallgasd azokat a dalokat, amelyekre a legjobbakat buliztála nyáron, vagy ami napozás közben szólt a füledben. Álmodozz alágy hullámverésről és a napfényről!– Megédesíti a szürke hétköznapokat a nyárt idéző gyümölcsízű,például barackos szájfény.– Tartózkodj minél többet a szabad levegőn. A napsugarakserkentik a boldogsághormonok termelődését.– Vedd fel kedvenc bikinidet, és ússz egy nagyot. Fitt leszeltőle, és a nyaralás jut róla eszedbe.– Keresd ki a legszebb fotót a nyaralásodról, tedd ki az ágyadmellé – szép álmot hoz éjszakára, reggel pedig gondoskodik ajókedvedről.


1 2 3 4 5 6 7 89 1011 12 13 14Keresztrejtvény– No, milyen volt a vakációtok?– Rémes. Képzeld el...A befejezést a rejtvényben találod.15 16 1718 19 20 21 2223 24 2526 27 28 2930 31 32G CS YKREEEBetűrejtvények1 2 3 4G SU A33Skandináv rejtvény (23.)Vízszintes sorok: 1. A poén első része, 9. Más iránybamegy, 10. Zene betűi, 11. Keresztül, 12. Csavaroz, 15. A poénharmadik része, 16. Cselekedet, 18. Nyakvédő, 20. Nátrium,22. A földre, 23. A poén befejező része, 26. Új-Zéland őslakója,28. Összevissza köhög, 30. Fülünkkel halljuk, 32. Ajelzett évben, 33. TGY.Függőleges sorok: 2. Vő szerbül, 3. Latin kötőszó, 5. Nemarra, 6. Személyes névmás szerbül, 7. Molett, 8. Vas vegyjele,13. Fordítva ételízesítő, 14. Séf, 15. Szürkület, 17. Innen máshova,21. Moszat, 24. Mezei rágcsáló, 25. 51 római számmal,27. Aga betűi, 29. Tölt, 31. 1001 római számmal.Rejtvényünkben egy szállóigévé vált Petőfi-vers címét találod.Ezt kell megfejteni.TTGYSZŐGPNKAAZ EGYIKÓCEÁNEGYKISÉVAHEGYESELLENÉTEA VÉRTANÚKVÁROSÁBÓLVALÓÁRTATLANSZERBÜLVERSETMONDNÉVELŐSEMMI ÍZEÁSVÁNYHALKANMONDBÁCSKAIHELYSÉGOLASZ-ORSZÁGFÉLÖTVENDÉGLŐILAPEREINKBENKERING2NŐI NÉVBECÉZETTSZÜLŐMAGAMHANGTALANÜNNEPKÚRABETŰI1FRANCIAFOLYÓAMERÍCIUMÉGITESTJAPÁNA TANULÁSEREDMÉNYESUGÁRDÉLTANTÁLSAVÓBANVANMÓDIDÚL BETŰISZERB IGENDEHOGY!ÁRADATAZTKÖVETŐENÉTELÍZESÍTŐ550MÁS BETŰIKÉNT TAR-TALMAZÓJUTTATNÉPIESENAUSZTRIABOLGÁRPÉNZFÜRDÉSIKELLÉKVÉGTELENLÍRAADY ENDREMÚZSÁJALUXEMBURGURÁNÁTHAJLÓZAMBIAJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.SPANYOLHAJÓHADRŐT VAD28


KeresztszavakF M CÖ E SL G ES Z E B O RE S T S É KL E G Ő R EP Í ZE T NYR I EPótold a hiányzó betűket vízszintesen és függőlegesen,csak arra vigyázz, hogy értelmes szavakat kapj.Játék a szavakkalÁZTATGARATLEVÉLRMBetűdominóBASAKicsi sarokHa helyes sorrendbe rakod a dominólapokat, egy őszi gyümölcsnevét kapod eredményül. A kezdő lapot megjelöltük.1SZ2345KitöltőcskeILMeghatározások:1. Nagyon kedvel,2. Jól kiporol,3. Női név,4. Konyhakertinövény,5. Keresgél.Az átlóba egy őszimunka neve kerül.ORVOSJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.29PORTARETEKTAMÁSUDVARPróbáld a szavakat olyan sorrendbe rakni,hogy a kiemelt oszlopban egy európai nemzet neve alakuljon ki.13314837 52Körszámtan71328A számokegy bizonyos logikaszerint követikegymást.A 21–22. szám megfejtéseiKeresztrejtvényNézzen csak engem, és hanevetek, akkor maga is nevessen.Betűrejtvények1. operatőr, 2. képernyő,3. egyenletes, 4. szerszámÓriásrejtvénySzenteleky Kornél: Isola Bella,Kesergő szerelem;Móricz Zsigmond: Hét krajcár,Sárarany, Kerek Ferkó, Rokonok,Úri muriSzókihúzótörlőgumiBetűpótlás1. Torontálvásárhely,2. SzékelykeveKörszámtan53 – A kezdő számhozhozzáadunk 22-tőt, majdkivonunk belőle 19-et, és ígyfolytatjuk9 – a körcikkekben levőszámjegyeket összeadjuk, és azeredményt beírjuk a szembe levőkörcikkbeAnagrammakisérettségiKeresztszavakvízszintesen: szedrezés, elsietett,levetkőzőfüggőlegesen: földieper,szeretete, érmet kapóSzókihúzószörfdeszkaEgy kis logika1. kellemes, 2. vakációt,3. kívánunkCsupa 8-as888+88+8+8+8 = 1000A 20. skandináv rejtvénymegfejtése:SZENT IVÁN HAVA, MEDÁRDNAPJÁN HA ESIK, NEGYVENNAPIG MEG SEM ÁLLKönyvjutalmat kap:Szécsényi Kata, AdaA 21–22. skandináv rejtvénymegfejtése:PÜNKÖSDI KIRÁLYVÁLASZTÁSKönyvjutalmat kap:Csépe Dominik, Temerin


A fekete lovagHunyadi József regényébőlírta és rajzolta Fazekas AttilaJó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.30(Folytatjuk)


Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.Az egykori kelta Arrabona már a kezdetektől fontos településnekszámított, története összefonódott három meghatározófolyójával, a Monosi-Dunával, a Rábával és a Rábcával, ahol átkelőhelyés fontos kereskedelmi út alakult. A római tábor, majd avar településa honfoglaló magyarok számára is vonzó, vagyis hasznos vidékvolt, hiszen vízben bővelkedett, s az ország nyugati határterületénekvédelmében is fontos szerepet szántak neki. A város, mely egyszerrevált megye- és püspöki székhellyé, kettős irányítás alá került. Egyházirésze a Civitas Capituli (a mai Székesegyház, Püspökvár és Káptalandombkörnyéke), míg a királyi a Civitas Regis (a Káptalandombtólkeletre) felügyelete alá. Mindkét hatalomnak jogában állt az itt lakóksorsáról dönteni. Győr fontosságát már ekkor jelzi a híres példastatuálás,miszerint a felnégyelt Koppány testének egyik részét István király aváros kapujára tűzte ki.Mivel a város a legfontosabb középkori hadi út mellett helyezkedettel, sok ostromot kellett elszenvednie. Többször támadta az osztrák, feldúltaa tatár és a török, de Győr mindennel dacolt. Nem vetette vissza,hogy a 13. században elnyert szabadságától megfosztották, s csak a18. században nyerhette azt újra vissza. Még a tűzvészek sem tudtákelpusztítani, hiába nevezték a török történetírók Janik Kulának, vagyis„égett városnak”. A törökökkel folytatott csatározások miatt Ferdinándkirály szükségesnek látta a várrendszer korszerűsítését. Ma ismert,sakktábla alaprajzú utcahálózatának kiépítése az 1566. évi tűzvész következménye.A gazdag kereskedőváros pezsgő élete a következő évszázadokbana fejlődés jegyében telt. Német lakosság és jezsuita papság települt amegfogyatkozott polgárság helyére. Virágzott a céhes ipar és a marhakereskedelem.A Belvárosban ekkortájt már petróleumlámpák világítottákmeg az utat, s hamarosan új városrészek épültek. A szabályozottRábán és a Mosoni-Dunán megindult a gőzhajózás, mely Győrt rövidideig a gabonakereskedelem központjává varázsolta. A vasútvonalakkiépülésével és a Duna szabályozásával azonban a vízi szállítás korszerűtlennévált. A városnak az iparra kellett összpontosítani. A trianonibékeszerződés hatására aztán Győr szerepe megváltozott. EgyszeribenGyőr, az örök újjászületőhatárvárossá vált, elvesztve az egykori vármegye jelentős részét, új közigazgatásihatárokhoz alkalmazkodva.A város azonban ennek ellenére is gyarapodott. Hidak, templomoképültek, fejlődött a közlekedés, az oktatás és a betegellátás. A II. világháborúalatt az ország második ipari centrumává, vasúti csomópontjává,s ezzel együtt a bombatámadások célpontjává is vált. A harminchatlégitámadás után alig maradtak sértetlen épületei, de a város szívósankitartott. A 20. században új településekkel bővült, s így lett mára százharmincezerfős megyeszékhely Magyarország harmadik legjelentősebbipari városa.Az ősi város a Káptalandomb köré települt. Kanyargós, sikátorszerű,kockaköves utcák visznek a legrégibb épület, a Püspökvár felé, melynekeredete a 13. századra tehető, de folyamatos bővítésének, átalakításánakköszönhetően a gótika, a reneszánsz és a barokk stílus is rajtahagyta kézjegyét. Mivel ez a terület ma is egyházi központ, a látogatókelőtt sajnos zárva tartja kapuit, csak kívülről csodálhatjuk szépségét.Ugyanezen a téren található a Szent Lázár-plébániatemplom, s melletteegy modern szálloda, mely a gótika jegyeit öltötte magára. A hotelelőtti rokokó szoboralak a Lucifert mélybe taszító Szent Mihályt ábrázolja.Kis utcácska vezet innen a régi papneveldéhez, mely ma az egyháztörténetigyűjteménynek ad otthont.A már említett barokkot képviseli a bencés rendház, az orsolyitákSzent Anna-temploma és a szerb ortodox templom. Utóbbit a törökelől menekült szerbek építették. Érdemes bepillantani, hiszen az épületmegkopott külseje szép, 17. századi berendezést rejt. Az olasz mintáraépített karmelita templom szintén barokk alkotás. Kriptája csontkamra(osszárium) is, melynek tökéletes szigetelését a Rába közelsége semtudta kikezdeni. A hozzá kapcsolódó kolostorban szállodát alakítottakki, mely számtalan győri rendezvénynek ad otthont, köztük a BarokkLakomának, melynek során 18. századi ételek kerülnek az éhes gyomrokba– természetesen a korhű felszolgálást követően.A merészebbek belevághatnak egy hosszabb túrába a hat kilométeresHolt-Rába tanösvényen, melynek különösen nyáron és ősszelvarázslatos a növény- és állatvilága, vagy a péri reptérről levegőbeemelkedve fölülről is megtekinthetik a folyók városát, mely vizei révéna horgászok számára is remek elfoglaltságot ígér. Ha még ezek után isszeretnének kipróbálni valami újat, ami Győrre jellemző, kóstolják mega tejes tésztából készült győri páros zsemlét, melynek receptje a középkorvégén került Magyarországra!31A városházaA Cziráky Panzió


SZTÁRVILÁGAmy Winehouse mindörökreAhogyan az várható volt, a július 23-ánelhunyt Amy Winehouse kiadványaiiránt jelentősen megnőtt a kereslet. A rajongóiszeretet egy cseppet sem halványult.Az Egyesült Királyságban a várakozásnakmegfelelően elfoglalta az albumeladási listacsúcsát Amy Winehouse második stúdiólemeze,a 2006-os Back to Black, csak július24-e és 30-a között 44 076 példány fogyottel belőle. Az énekesnő első, 2003-as Frankcímű stúdióalbuma az ötödik helyen található.Németországban a Back to Black amásodik, a Frank a 12. pozícióra tért vissza.Az Amerikai Egyesült Államokban a Back toBlack a kilencedikről a hetedikre, a Frank az57. helyről a 33. pozícióba jött fel. Az utóbbikorábban ilyen magasan egyik piacon semjárt.Természetesen nemcsak Amy nagylemezei,hanem különálló dalai iránt is nagya kereslet – a brit hetvenötös mezőnybennyolc, a német százas mezőnyben hat szerzeménnyelképviselteti magát. Mindkét piacona Back to Black a legkelendőbb, a britrangsorban a nyolcadik, a németben a 18.helyen szerepel. Az énekesnő legnagyobbslágere, a Rehab a brit listán a 29., a németena 27. helyet foglalja el. A briten a TearsDry on Their Own is megelőzi, erre a 27. pozícióbanlelünk.Harmadik stúdiólemez?Szinte még el sem temették Amy Winehouse-t,a sajtóban máris elkezdődött atalálgatás arról, mi lesz a harmadik stúdiólemezével.Amikor az énekesnő május végén,nem sokkal tervezett kilencállomásoseurópai koncertsorozata előtt ismét elvonókúránkötött ki, a Universal Music alá tartozóIsland Records egyik, nevét nem vállalómunkatársa a sajtónak azt nyilatkozta, hogya várva várt album már elkészült: – A kiadóéppen véglegesítette volna a megjelenésiidőpontot, amikor megtörtént az újabb baj.Amyre hosszabb kezelés vár, annak végezetéigsemmiképpen sem jelentik be a kiadásdátumát – mondta. Korábban felröppentekolyan hírek, hogy Amy készülő CD-jén asoulzene helyett a reggae került a középpontba,de a váltás nem nyerte el lemezcégénektetszését, és a vezetőség utasította őtaz eredeti irányvonal megtartására. Ezeketaz információkat azonban a kiadó részérőlhivatalosan senki sem erősítette meg. Tavasszala botrányhős keresztlánya, a szinténénekesnő Dionne Bromfield beszélt arról,hogy már hallotta az új szerzeményeket,amik szerinte nagyon jók.A brit sajtó a múlt hét elején arról számoltbe, hogy rengeteg dal és dalkezdemény maradthátra az énekesnőtől, aztán végre illetékesis megszólalt. Az Island Records egyikszóvivője elmondta: Amy Winehouse a harmadikstúdiólemezére tizenkét szerzeményttervezett. Az énekesnő az elmúlt két-háromévben többször is dolgozott stúdióban, de aszóvivő szerint a dalok nem nyerték el végsőformájukat, a legtöbbnek csak az alapjakészült el. Amy szülei, menedzsmentje és akiadó közösen dönt arról, hogy ezek a nyilvánosságelé kerülnek-e.Abban biztosak lehetünk, ha valóbanvannak félkész dalok, azok előbb-utóbbnapvilágot látnak, hiszen hatalmas bevételthoznak a készítőinek és az örökösöknek,erről pedig senki sem akar lemondani. Amyhalálával jelentősen megnőtt a kereslet azeddigi két stúdióalbuma iránt.Az énekesnő édesapja, Mitch Winehousekábítószerfüggő fiatalokat támogató alapítványindítását tervezi. A búcsúztató szertartásonjelentette be, hogy szeretné létrehozniaz Amy Winehouse Alapítványt, hogysegítsen azokon a drogfüggő fiatalokon,akik saját zsebből nem tudják finanszíroznia kezelésüket. Állítása szerint nekik jelenlegkét évet kell várniuk az államilag támogatottrehabilitációra.Forrás: Új Szó, music.huStar Wars-hősökpénzekenNiue egy kicsiny sziget a Csendes-óceánban, és eddig nem sokmindennel hívta fel magára a figyelmet, de ez most megváltozik.Legalább is a Star Wars-rajongók biztosan megjegyzik a szigetecskét.Niuének hivatalosan II. Erzsébet királynő az uralkodója,mivel a szigetország Nagy-Britannia felségterülete alá esik – egészenpontosan Új-Zéland fennhatósága alá. Emiatt az ország fizetőeszközéntovábbra is a királynő arcképe fog díszelegni, a másikfelén viszont új figurák bukkannak majd fel, mégpedig a Star Warssorozat tiszteletére. Így tehát Niuében Darth Vader, Luke Skywalker,Yoda mester és Han Solo látszódik majd a pénzeken, sőtChubaka is teljesen megszokott látvány lesz a kis érméken. Pontosabbanmegszokott lenne, ha a kormány az érméket a kereskedelmiforgalomban használná, nem pedig gyűjtőknek szánná, hiszenmégiscsak elfogadhatatlan például fagyit venni egy olyan érmével,amelynek egyik felén II. Erzsébet királynő látható, a másikon pedig asötét erők hercege, Darth Vader.A teljes sorozat negyven érméből fog állni, és egyelőre 7500sorozatot készítenek. Az első darabokat már bemutatták Amerikában,a chicagói numizmatikai kiállításon, és azóta a forgalomban ismegjelentek. Az érméket Új-Zélandon készítik, mivel az 1400 lakosúNiuénak nincs önálló pénzverdéje, a sorozat utolsó darabjait pedig2014-ben verik. A kormány a különleges érmék eladásából keletkezőbevételből az államkasszát szeretné feltölteni.Jó Pajtás, 23. szám, 2011. szeptember 8.32

More magazines by this user
Similar magazines