Tusnádfürdő turistaösvényei - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Tusnádfürdő turistaösvényei - Hargita Megye Tanácsa

Tusnádfürdő turistaösvényei1. útvonal: Tusnádfürdő - Apor-bástya - Ludmilla-kilátó - TusnádfürdőA körút jelzése: piros pont Menetidő: 50 perc-1óra Az útvonal hossza: 1,5 km Maximális szintkülönbség: 68mA legrövidebb, a legkönnyebb és az idősebb korosztály számára is járható erdei sétány. A legelső kiépítettturistaút Tusnádfürdőn.A turistaút a fürdőtelep központjából a turisztikai irodával átellenben lévő oldalról, a gépkocsi parkolószéléről indul. Érinti az Olt szállót, majd a Vointa (Akarat) utcán végighaladva, bal kézről elhagyja a Mókuscukrászdát, a poliklinikát (a gyógyfürdőt és kezelőközpontot), a Mikes- és Apor-borvízforrásokat ésmegérkezik az erdő szélére. Itt az utcának vége szakad. Helyét emelkedő, kitaposott erdei ösvény váltja fel.Kb. 10 perc enyhe kapaszkodó után az eddig együtt haladó piros pont és piros keresztjelzések különválnak.Ez utóbbi a Szent Anna-tóhoz vezet, míg a belőle balra kiágazó pont jelzés a Szurdok-tető oldalábanvízszintesen folytatódik, széles erdei sétánnyá alakulva. 10 perc után megjelenik a kör alakú Apor-bástya(701 m magasságban). Az Apor-bástyától az út először jobbra, majd balra kanyarodik, így kerülve ki egyidőszakos patakocska forrását. A többnyire száraz, erősen lejtő völgyön ösvény fut le a fürdőtelepre, aCsukás szálló mellé. Az Apor-bástyától 15-20 percjárásra egy kis tisztás következik két paddal. Innentovább haladva nyugatra, 100 m után megérkezünk a Ludmilla-kilátóra. (725 m). A fenyők zöldjéből kivillanaz Olt, valamint a Csukás szállodák markáns épülete. A szemben lévő Nagy-Piliske és Sólyomkő szintekarnyújtásnyi közelben van. Visszafelé széles úton ereszkedünk alá a fürdőtelepre. Az út egy tág kanyart írle jobbra és a Csukás vendéglő közelében érkezik vissza az Akarat utcába, majd az Olt szállóhoz.2. útvonal: Tusnádfürdő - Csukás-tó - SólyomkőJelzése: piros háromszög Menetidő: 1-2 óra Az út hossza: 2,5 km Maximális szintkülönbség: 189 mEzt az útvonalat jó fizikai kondícióval rendelkező turistáknak ajánljuk. Szív- és tüdőbetegek, magasvérnyomással küszködők, ízületi reumában szenvedők óvakodjanak a megerőltetéstől. Nem ajánlott atériszonyban szenvedőknek sem.A turistaút ugyanattól a jelzőtáblákkal ellátott nyírfától indul a központi gépkocsi parkolóból, mint az elsőútvonal. Már a kezdetén átvág a katolikus templom oldalára, majd a főúton halad Csík (É) felé. Kb. 170 mután a beton villanyoszlopokra festett jelzések a Gara (Állomás) és a Ciucas (Csukás) utcák találkozásáhozérkeznek, ahol balra kanyarodva a Csukás-tóhoz levezető kövezett út mentén folytatódnak. Az út átmegy afényjelzős sorompóval ellátott vasúti átjárón, majd a töltéssel párhuzamosan haladva elérkezik az Olthídjához. (A sorompóval szemben lépcsős sétány kapaszkodik fel a Csukás-tó melletti domboldalon, amelya katolikus templomnál csatlakozik az országútba.) Az Olt-hídon átmenve az út kettéválik. A bal oldali azUnivers-kempinghez és a mofettához vezet. A jobb oldali - a piros háromszöggel jelzett - erdei ösvénnyéalakul. Áthalad egy kis tisztáson, az erdő szélén elhagy néhány villát, és felkapaszkodik a Holló-patakdombjának lábainál körbefutó erdei útig, amely a Carpitus (Kárpitus) kőfejtőig tart. A jelzések jobb felé


mutatnak, és a fakitermelő úton 25 m után átvágnak a Holló-patak alig csordogáló erecskéjén. A patak baloldalán az út igazi erdei ösvénnyé alakul, amely 18 szerpentinnel kapaszkodik egyre fennebb a Sólyomkőmeredek oldalán. 25-30 perces kapaszkodó után ritkulni kezd a fenyőerdő. Az utolsó kanyar egy kősziklaháta mögött, egy keskeny élen balra fordul. Ez a Sólyomkő alacsonyabb déli kiszögellése. Kissé jobbraletérünk az ösvényről, és kb. 10 m után, óvatosan felkapaszkodva a törpe bükkfacsemeték között - hirtelenegy sziklatetőn találjuk magunkat. Lábunk előtt, messze lenn az Olt. Tőlünk balra szembeötlik a Sólyomkő.E rövid kitérő után visszatérve a piros háromszöggel jelzett ösvényre, a Sólyomkő oldalának déli karéjában,félkörívben haladunk tovább még 3-4 percig, amíg a szürke sziklacsoporthoz nem érkezünk. Ez aSólyomkő, amelynek csupasz tetején fakereszt áll, intő jelként a vakmerőknek! Alattunk szédítő 200 m-esmélység tátong. Innen látható teljes hosszában az Olt szurdoka, velünk szemben pedig a Csomád meredeksötétzöld oldala látható a Tacával, a Szurdokkal és a Vártetővel együtt.3 és 3/a útvonal: Tusnádfürdő - Szent Anna menedékházJelzése: piros kereszt a menedékházig, kék háromszög a Nagy-Csomádra Menetidő: felfelé 3-3 1/2 h, lefelé2-2 1/2 h Az útvonal hossza: 6 km Maximális szintkülönbség: 554 mLegtöbb turista ezt a nyaktörő útvonalat választja a Szent Anna-tóhoz, nem tudva, hogy sokkal könnyebbenjárható és kevés energiát igénybevevő ösvények is vannak a környéken. Csak igen jó fizikai kondícióvalrendelkezőknek ajánlott. Télen nehezen járható, síkos út - fennáll a kéz- és lábtörés veszélye. Nyári túrázásidején is jobb, ha csak a Tusnádfürdőre való visszatérés esetén használjuk.A Komlós-árok jobb oldalán piros kereszttel jelzett, 32 szerpentines turistaösvény kanyarog a hegyen. Amegszokott helyről indul, amely az egyes és kettes útvonal leírásánál szerepelt. Kezdetben együtt megy apiros pontjelzéssel, majd végighaladva az Akarat utcán (a felső sétányon) belép az erdőbe. Kb. 10 percemelkedő után a két jelzés elhagyja egymást. A jobb oldali piros keresztes ösvény 3,2 km hosszú, szűkkanyarokkal tarkított szerpentinút. Meredeken emelkedik a Kis- és Nagy-Csomád közötti hegynyeregig,1210 m magasságig, Tusnádfürdő 656 m-es szintjéről. Az ösvény sűrű fenyő, majd lomberdőben vezet. ACsomád-nyereg közelében lévő kis tisztás az első kellemes pihenőhely, ahol a Vártetőről feljövő kék csíkkaljelzett turistaút csatlakozik a piros kereszttel jelzett úthoz. A tisztást elhagyva újból belépünk az erdőbe,amely most már a két Csomád közötti nyeregben majdnem vízszintesen halad. Pontosan a gerincen - akráterperemen - bal felől, néhány méterre az úttól egy vastag bükkfán jelzőtábla figyelmeztet a kékháromszöggel jelzett ösvényre, amely 30 perces rövid kitérővel elvezet a Nagy-Csomád 1301 m magascsúcsára. A helyenként nehezen járható vadászösvény hatalmas kőtömbök között kígyózik a hegygerincen.Utolsó szakasza jól járható úttá szélesedik, majd hirtelen kapaszkodik fel a Csomádra egy bozótos, sűrűfenyőerdőben. Innen kijutva újból tágas, ritkás lombhullató erdő vesz körül. A csúcsmászás után visszatérvea piros keresztes ösvényre, utunk folyamatosan ereszkedik alá, a Mohos-pusztájára, a Szent Anna-tóvízválasztóján megépült turistaházhoz (1065) és a kempinghez. A ritkás erdő megpillanthatjuk a mélyencsillogó Szent Anna-tavat. Az erdőből kijutva előttünk kissé balra a Mohos-tőzegláp fenyőstrázsái sejtetik amocsaras hely közelségét, amelyet körülölel a Mohos pusztája. Távolabb a láthatáron a Büdös-hegy látható.A horizontot a Cecele kopasz teteje zárja le, amelytől balra (É) a Nyerges hosszú gerince következik.


Közvetlen előttünk, a Mohos mögött a Kokojzást, majd a tőle jobbra (D) kanyarodó, alacsony Tóbércétfedezhetjük fel.4. és 4/a útvonalak: Tusnádfürdő - Vártető - Szent Anna menedékház - Tóbérce - BükszádJelzése: kék csík; Vártetőhöz kék pont Menetidő: felfelé 4-5 h, lefelé 3 1/2-4 h Az útvonal hossza: 14 kmMaxmális szintkülönbség: 560 mJó fizikai erőnléttel bíróknak ajánlott. Télen-nyáron járható.Tusnádfürdő központjából ugyanazon a helyről indul, mint az előzőkben leírt útvonalak. A kék csíkjelzésköveti az országutat a polgármesteri hivatal felé. A piac és a benzinkút után elhagyja a műutat és jobbrafeltér a régi "5-ös kantin" irányába. A panzió (kantin) roskadozó, elhagyott épülete előtt jobbra fordul, ésrátér az erdő szélén kezdődő keskeny ösvényre, amely a Vár-Vápa-patak bal oldalán kapaszkodik felfelé ahatalmas kőgörgeteg rendetlenül szétszórt sziklái között. Negyvenöt perces meredek út után, többmellékösvény elhagyásával egy újabb elágazás következik. Itt a bal oldali, a jelzett ág a helyes. Kb. 15perces mászás után a Vártető délkeleti vállához érkezünk, ahol széles út - a vár régi útja - kerül elénk. Ittágazik el a kék csíkkal jelzett turistaösvényből balra a kék ponttal jelzett 4/a ösvény, amelyen 15 perc alatt avár területére jutunk. Visszafelé a vár ösvényén magunk alatt hagyjuk a Vártető délnyugati meredekletörését. 15 perc alatt leereszkedünk a nyeregbe, ahol a kék csíkjelzéssel ellátott ösvényen folytatjukutunkat. 150 m után a vár útjába beletorkollik a balról feljövő Tiszás-pataki út. Tovább, déli irányba, végigöreg fenyőerdőben haladunk a két Csomád nyerge felé. Az út, kezdetben a Vár-Vápa-patak jobb oldalánenyhén felfelé ível, 8-10 perc után átszeli a patakot, és délkelet felé kanyarodik. A hegyoldalonfelkapaszkodó út egyre meredekebb lesz, legnehezebb szakaszát a Szurdok-tető és a Nagy-Csomád közöttérve el. Néhány kanyar után a széles erdőlő út kiegyenesedik, és nagyon enyhe emelkedővel kibukkan a kétCsomád közötti kis tisztáson, ahol a Tusnádfürdőről feljövő piros kereszttel jelzett ösvénnyel találkozik.Innen a két jelzés együtt halad a Szent Anna menedékházig. A sátortáboron átkelve a Szent Anna-tókráterének karéján gyönyörű bükkösben folytatjuk sétánkat egy széles, enyhén emelkedő erdei sétányon.15 perc után (1 km) kiérünk az erdő szélére, ahol 90°-os szögben jobbra kanyarodunk. Itt, a Tóbércéncsodálatos panoráma tárul elénk. Délen, messze lenn magunk előtt látjuk a Bükszádi-medencét, a falut, aBálványosfürdőre vezető országutat, balról (K) a Bodoki-hegység egész vonulatát, jobbról (Ny) az Oltmélyen bevágódott völgyét a Nagy-Murgó (1015 m) impozáns, kerek kúpja határolja, déli lejtőiösszekapcsolódnak a Baróti-hegységgel. 15-20 perces sétánk alkalmával a Szent Anna-tó délikráterperemén haladva megtekinthetjük a Háromszéki tájat. Ekkor az utat elnyeli az erdő, amely előbb egykisebb ponkra kapaszkodik fel, majd a kráterperem egy pici tisztása következik. Ide jön fel a bükszádi Uniomoteltőlinduló kék kereszttel jelzett út is. A tisztásról derékszögben balra (D) befordulunk az erdőbe, aholutunk erősen lejtve ereszkedik alá az Alsó- és Felso-tó-patakok vízmosásokkal szabdalt forrásvidékére. 20perc után elhagyjuk az erdőt, és az Alsótó-patak jobb oldalán, nyílt, legelős helyen folytatjuk utunkatBükszádra. Az itt található csordakutat vizéből nem tanácsos inni. Megkerülve keletről és délről a Disznyófürdőkerek dombját félórányi járásra van a Bugyogó-forrás. Az úton tovább haladva rövidesen Bükszádra


érkezünk. Tovább a falu főutcáján haladunk, míg a brassó-csíkszeredai országút kereszteződésénél végetér a jelzett turistaút.6. útvonal: Vargyas-patak - Mohos-puszta - Szent Anna menedékházJelzése: sárga háromszög Menetidő: felfelé 2 h, lefelé 1 1/2 h Maximális szintkülönbség: 420 m Az úthossza: 5,5 kmTélen-nyáron kellemes, veszélytelen, bármely korosztály számára könnyen járható út.Tusnádfürdő végétől 1,25 km távolságra Csíkszereda felé, az országúttól jobbra kitér egy nyárfasorralszegélyezett erdei út, a Vargyas-patak útja (a Trazmar benzinkút mellett lévő villával szemben). Elsőszakasza gépkocsival is járható. A Vargyas-patak bal partjával párhuzamosan haladó út 1,2 km után egymeredek kettős kanyarral átmegy a patak jobb oldalára. Belőle ágazik ki újabb 750-800 m után, balra - az aNagy-Haramot övező erdei út, amely a Mohosból eredő Veres-patak szurdokában ér véget. A két úttalálkozásától kezdve a jobbra (előre) menő, a sárga háromszöggel jelzett, 250 m után egy kis tisztáson érvéget. A füves tér jobb szélén zöldre festett gerendákból összerótt vadászles áll. A gépkocsival érkezőturisták itt elhagyhatják a járművet. Az út további része a leshelytől balra, felfelé tart a sötét nyirkosfenyőerdőben a Mohos-csúcs és a Fű-Haram nyugati oldalán, mindvégig megmaradva a Vargyas-patakjobb partján. Ennek az útszakasznak a kezdetétől kb. 50 m-re az út bal oldalán a mart alatt kicsi, sárgásborvízforrás található. Nem ajánlatos belőle inni. A vadászlestől indulva kb. 15 perc után egy hosszúkástisztásra érkezünk, amelyen áthaladva újból fölénk emelkedik a fenyőerdő. 15 perc emelkedő után egymásik tisztásra érünk, ahol gyakran találkozunk legelésző őzekkel vagy szarvasokkal. A fenyőerdőnemsokára véget ér, helyét világos, szellős bükkös váltja fel. Közben jobbra és balra kisebb utak ésösvények keresztezik utunkat, de ezeket nem vesszük figyelembe. A jelzett ösvényt követve addigkapaszkodunk fölfelé, amíg a Mohos-csúcs és a Nagy-Csomád közötti nyeregbe ki nem érünk. A Mohosnyergébőlaz ösvény lefelé tart a hátsó Mohos-pusztára, majd egyesül a tőzeglápot északnyugatrólmegkerülő, piros ponttal jelzett turistaúttal. A helyet tábla jelöli egy fán, kissé fennebb az ösvénytől, deugyanúgy útba igazít egy nagy lapos kőre festett sárga nyíl is. Ettől a helytől a Szent Anna menedékház 1,5km távolságra van. A jelzéseket - most már a piros pontot és a sárga háromszöget - jobbra kanyarodvakövetjük a Mohos-tőzegláp mentén, mindaddig, amíg átvágunk egy keskeny erdősávon. Utána a széles,pázsitos, nagy Mohos-puszta következik, ahonnan már látszik a Szent Anna-tóhoz vezető műút, akempingtelep és a menedékház.7. útvonal: Unio motel - Szent Anna-tó menedékházJelzése: kék kereszt Menetidő felfelé: 1, 1/2 h, lefelé 1 h Maximális szintkülönbség: 430 m Az út hossza:3,75 kmMinden évszakban könnyen járható, kellemes, veszélytelen út. Az idősebb turisták is megbírják.A Hargita és Kovászna megye határán épült Unio-moteltől indul. Tusnádfürdőről személyvonattal a Kárpitusmegállóig, vagy gépkocsival a vasúti megálló fölött lévő Unio-motelig utazunk. A tusnádfürdői Malom-


csárdától 30 perc alatt gyalogosan is megközelíthetjük az Unio-motelt, az Olt felső szurdokán áthaladókényelmes sétaösvényen. Az út árnyas bükkerdőn vezet felfelé. 15 perc után enyhe kanyarral érkezik a jobboldali hegyláb gerincére, ahol találkozik egy széles sétányszerű úttal. Ezen - a régi hadiúton - bal felékanyarodva indulunk a hegynek fel. A rövid, lépcsőzetes, igen meredek (35°-os) hágót 10 perc alatt meglehet mászni. Felérve az izzasztó útszakasz tetejére, a ritkás erdőben jobb felé tartunk. A jelzések továbbbalra vezetnek, az ösvény egy erdei útra tér a Taca oldalán. Az út enyhén felfelé emelkedik, majd keletnektér a gerincen és egy bozótos irtáshoz érkezik. Ezen a részen az ösvény kissé belevesz az aljnövényzetbe,ezért fokozottan kell figyelni. Az irtás szélén egy szekérútba torkollik, amelyen balra felfelé folytatódnak ajelzések. Rövid szakasz után elhagyjuk az erdőlő utat, amely a Tacára vezet. Rátérünk egy erdei csapásra,amely szintben halad a Taca keleti oldalában. Innen északnak fordulva folytatjuk utunkat egy ritkásbükkösben, ahol sokszor szarvasok, őzek pihennek a kisebb napsütötte tisztásokon. A Taca keleti vállánátlépve változik az erdő képe. Az ösvény lejteni kezd és behatol a Csomád kráterét takaró fenyőerdőbe. Arövid lejtő aljában kis tisztásra bukkanunk. Ez a Tóbérce és a Taca közötti nyereg, ahol a jobbról bejövő kékcsíkjelzést is megpillanthatjuk Vártető - Bükszád irányból. Lefelé indulunk el a Szent Anna-tó kráterfalábavágott erdőlő úton. 10 perc után ritkulni kezd a fenyőerdő. Jobbra a fák közül látható a tó. Kiérve az erdőből,a füves, homokos parton balra fordulunk és 300 m után szemünk elé tárul a nagy puszta szélén álló SzentAnna kápolna. A kék keresztjelzés áthalad a réten a kápolna előtt, és újból eltűnik az erdőben. Innen aSzent Anna-tó régi, meredek ösvényén vezet felfelé, átvágva az aszfaltozott út minden hajtűkanyarját, majdmegérkezik a Mohos nyergében lévő menedékházhoz.

More magazines by this user
Similar magazines