Hiperspektrális technológia alkalmazhatósága ... - MOKKKA.hu

mokkka.hu

Hiperspektrális technológia alkalmazhatósága ... - MOKKKA.hu

A T CSzennyezett területekhiperspektrális felméréseNagy Attila – Tamás JánosMOKKA Konferencia, 2007. június 15.


Anyag és módszer A vizsgált terület – Gyögyösoroszi – többévtizedes bányászati múlttal rendelkezik (cink-és ólomérc).MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


A hiperspektrális felvételek a HySensprogramkeretén belül többek között Gyöngyösoroszibankészültek. A hiperspektrálisfelvétel elkészítéséhez használtDAIS 7915 szenzor technikai paraméterei:Anyag és módszer 80 spektrális csatorna a látható fénytl az infravöröstartományig; 450 - 2450 nm: : 72 keskenysávú csatorna teszi lehetvéa földfelszíni folyamatok vizsgálatát, különös tekintettel anövényzet és talaj kapcsolat-rendszerére; 8000 - 12000 nm: : 8 csatorna szolgáltat adatot ahmérsékleti viszonyokról.A repüléssel párhuzamosan talajmintavétel és azoknehézfém meghatározása is megtörtént a vizsgáltflotációs zagytározó területén.MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


Anyag és módszerVizsgált ásványok: A pirites medd és flotációs iszap savas oxidatívmállásával folyamatosan jelentsenhozzájárulhatnak a savanyodáshoz és így anehézfémek (ólom, cink, réz stb.) vízben valóoldékonyságának növekedéséhez, ezért magasnehézfémtartalmú és savasan hidrolizálóásványok feltérképezése gyakorlati szempontbólis fontos: jarosit (KFe 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 ), szfalerit ((Zn, Fe)S),), pirit(FeS 2 ), galenit (PbS), goethit (FeO(OH)).MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


Anyag és módszer A területrl készült felvételen a vizsgálandóásványok térbeli eloszlását az ENVI 4.3képelemz program úgynevezett SAM SpectralAngle Mapper segítségével elemeztük, az ENVIspektrális könyvtárból származó ásványreflektancia adatok alapján. A DAIS szenzor által 1,5-1,8 1,8 és 2,0-2,52,5Gm-estartományokszolgálnak lnak a nehézfzfémmtartalmúásványok meghatározrozására. ra.A talajminták nehézfém tartalmát fémek közöttifkomponens analízissel és korrelációsvizsgálatokkal elemeztük.MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


EredményekAz eredményekbl kitHnik, hogy a savasodást okozó ásványokés más nehézfém (ólom és cink) tartalmú ásványok térbelimegoszlása megegyezik.MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


EredményekErs korrelációt mutat a Pb-ZnZn, Fe-Znés Fe-Pbegyütteselfordulása (1 táblázat). Ezt bizonyítja a fkomponensanalízis eredménye, ahol a Pb, a Zn és Fe a meghatározó.1. táblázat: Nehézfémek közötti korrelációkEgészTerület1 Terület2Pb-Zn0.902*Pb-Fe0.828*Pb-As0.225*Pb-Cu0.414Zn-Fe0.877*Zn-Cu0.171*As-Fe0.181*As-Zn0.210Ni-Cr0.329*Ni-Cu0.115Cu-CrCr 0.060* szignifikancia p


EredményekA vizsgált területen, ahiperspektrálisadatoktükrében a Pb, Zn, Fe tartalmú ásványok térbelieloszlása hasonló amelyet a vett talajmintáknehézfém tartalmának elemzése is alátámaszt.Ez alapján arra lehet következtetni, hogy ahiperspektrális távérzékelés hatékony eszközlehet a nehézfémekkel szennyezett területeken aPb,ZnésFe tartalmú ásványok térbelieloszlásának meghatározására, modellezésére: Nagy számú és sokrétH adatot szolgáltat, Földi, illetve laboratóriumi ellenrz mérésekkelmegbízhatóságát mindenkor pontosítani szükséges, Ásványtani felmérés esetén figyelembe kell venni anövényborítás és egyéb objektumok jelenléténekhatását.MOKKA Konferencia, 2007. június 15.


Köszönöm a figyelmet!MOKKA Konferencia, 2007. június 15.

More magazines by this user
Similar magazines