Közép-európai Zöld Öv A határok elválasztanak – a Természet egyesít

bund.thueringen.de
  • No tags were found...

Közép-európai Zöld Öv A határok elválasztanak – a Természet egyesít

Közép-európai Zöld ÖvEurópai Zöld ÖvÖkológiai hálózat és élő emlékműA Vasfüggöny megosztotta Kelet és Nyugat Európát 40 éven keresztül, elvágvaaz emberek közti kapcsolatokat a határ két oldalán. A természet visszahódítottaaz elhagyott határmenti területeket. Ma gyönyörű élőhelyek sora – ritka növény- ésállatfajok – köti össze Európa tájait élő emlékművet alkotva az Európai történelemnek.BetekintésÓvjuk meg a Zöld Övet mint ökológiai hálózat gerincét, mely a Barents-tengertőla Fekete-tengerig ér, mint élő emlékmű és mint egy globális szimbóluma a határonátnyúló együttműködésnek a természet védelme és a fenntartható fejlődés terén.^ ^ ^^^Német Zöld Öv, Rhoen (K. Leidorf )Európai történelem – A VasfüggönyA XX. századi történelmet meghatározta a két világ háború, a kisebbségek elnyomása,a határok gyakori változása és a tömeges népvándorlás Európaszerte. A II. Világháborúegyik következménye a két ideológiai rendszer kialakítása, melyeket a Vasfüggönyneknevezett gigantikus határzár választott el egymástól: szögesdrótok, falak, gépfegyverek,taposó aknák, és kutyák alkották a halál zónát, mely családokat választott szét ésmenekülők százainak sebesülését, illetve halálát okozta. A határmente gazdaságánakgyengülésével sok helybeli elköltözött, vagy, áthelyezte őket a kommunista hatalom.A politikai változás 1989-ben következett be:Keletnémet állampolgárok menekültek nyugatra a magyarországi Sopron melletti´Páneurópai Piknik´ alkalmával, melyet Németország és Európa újraegyesítése követett.^ A német Zöld Övben a határ (K. Frobel)A belső német határ megnyitása (K. Frobel)A Zöld Öv (Green Belt) története… az éneklő rozsdás csuktól a határnyitásigMár 1989 előtt biológiai tanulmányok bizonyították a határmenti övezet növényés állatvilágának változatosságát. 1989 novemberében a Német Természet ésKörnyezetvédelmi Szövetség, szervezte az első kelet-nyugati természetvédőktalálkozóját, hogy megvédjék a belső német határt, mint különleges ökológiaihálózatot és élő emléket. A résztvevők megalkották a Green Belt (Zöld Öv) kifejezést,és elkötelezték magukat annak védelmére. E cél érdekében éveken át tartóküzdelem következett, melynek eredményeképpen ma a német Zöld Öv része anemzeti természeti örökségnek. 13 évvel később a „Nyugat-Keleti Kapu” land-artprojekt felavatásakor Mihail Gorbacsov által született meg az Európai Green Belt(Zöld Öv) eszméje. Ma már Oroszországtól Görögországig partneri hálózat működika Green Belt védelme érdekében.^ Rozsdás csuk (J. Limberger)Nemzetközi találkozó Szlovéniában, Gradban, 2006 (K. Malačič)VeszélyekA politikai változás kihatott a Zöld övre is. A tájhasználat intenzívebbé válásaszakadásokat okozott az élőhelyláncolatban, és csökkentette a biodiverzitást. Új utakkalvágták szét a határ menti sávot, ami sok élőlény elvándorlásához vezetett. A folyóvizekszabályozása és a vízerőművek károsítják az élővizeket, ami az itt élő állatok, növényekeltűnéséhez vezet. A bányászat és a hulladéklerakás is értékes élőhelyeket tett tönkre.Emellett a külterjes legelők felhagyása is – különösen a hegyvidékeken – fajok eltűnésétokozta (pl. a zanótboglárka lepke), és a szép tájképet is elrontotta.Vízierőmű a Murán (J. Pfeiler)A Zöld Öv védelmeElvben a hatósági védelem a legbiztosabb mód a Zöld Öv megőrzésére, de eddigcsak egyes szakaszok váltak védetté. Néhány szakaszt megvettek a természetvédelmimintaprojektek céljára, a szomszédos területeket is újraélesztették, és a Zöld Övetbemutatták a nyilvánosságnak. A legfontosabb a Zöld Öv élőhelyhálózatánakmegőrzésében a határmente fenntartható tájhasználata és gazdálkodása lenne.Európai vidra (R. Hofrichter)A Zöld Öv, mint élményA Zöld Öv Európa történelmét és természeti értékeit vonultatja fel. A határ menténsétálva, túrázva láthatjuk, hogyan alakította az ember tájhasználata és az embertelenelszigeteltség a tájat. Európa legszebb tájait köti össze a Zöld Öv, ahol a kultúranyomaival is találkozhatunk.Óvatosan kell közelítenünk: nemzeti parkok, bioszféra-rezervátumok és natúrparkokképzett vezetői mutatják meg, hogyan fedezzük fel a történelem nyomait, és hogyantanuljunk a természettől anélkül, hogy kárt okoznánk benne.Van már számos túraútvonal is a Zöld Öv mentén, pl. a Wartburg TúraútNémetországban (www.wartburgkreis.de/gruenes_band), vagy a határon átnyúlótanösvény Ausztria-Magyarország-Szlovénia között.A Zöld Öv bemutatása a látogatóknak és az ott lakóknak élénkítheti a kapcsolatokataz országok, régiók, városiak és vidékiek között, és segítheti az eddig elhanyagoltterületek újjáéledését.A német „Experience Green Belt” projekt a Zöld Öv különböző bemutatási módjaités a természetvédelem-fenntartható turizmus összekapcsolásának lehetőségeit elemzi(www.experiencegreenbelt.de).^Kerékpárosok, Šumava (M. Bartos)Nemzetközi együttműködés – a Természet egyesítA Vasfüggöny elválasztotta egymástól az embereket, ma az Európai Zöld Öv összefogja kelet és nyugat,észak és dél lakóit, hogy közösen megóvják Európa természeti értékeit.Az Európai Zöld Öv (Green Belt) koordinátora az IUCN (Nemzetközi TermészetvédelmiUnió), www.europeangreenbelt.org, A Közép-Európai Zöld Öv regionáliskoordinátora a BUND Project Office Green Belt, www.greenbelteurope.euImpresszum Szerkesztő: BUND Thuringia, Trommsdorffstr. 5, D-99084 Erfurt, Tel.: + 49 (0)361-555031-0,Fax: + 49 (0)361-555031-9, bund.thueringen@bund.net · Szerző Karin Kowol a „Green Belt“ Interreg projektpartnereinek közreműködésével:Németországból Thuringia vidékfejlesztési szövetség (vezető partner), BUND Thuringia, Friends of theEarth Germany, BUND Project Office Green Belt, Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Csehországból CsehTudományos Akadémis, HNUTI DUH, Öziveni Bohemian Greenways, Ausztriából Osztrák TermészetvédelmiIntézet, Osztrák Természetvédelmi Szövetség, Szlovakiából Regional Environmental Center-Country OfficeSlovakia, Magyarországról CastaneaKörnyezetvédelmi Egyesület, Magyar Kerékpár Klub, SzlovéniábólNature Park Goricko, Logarska Dolina d.o.o, Horvátországból Állami Természetvédelmi Intézet, BulgáriábólETP Foundation · A műhold képet a NASA Goddard Űrrepülő központ készítette – Látható Föld KépekArculatterv Atelier für Gestaltung | Papenfuss · Print Fehldruck · A szórólapot részben az EurópaiUnió támogatta.^Nevelési projekt a szlovák Zöld Övben (REC Slovakia)

More magazines by this user
Similar magazines