EGY ÉVSZÁZAD SZOMBATHELY

savariaforum.hu
  • No tags were found...

EGY ÉVSZÁZAD SZOMBATHELY

HIRDETÉS • CSALÁDISZERBIADéli szomszédunknál, Szerbiában az ételkészítési szokások legfôbbjellemzôi, hogy szeretik az erôs ízeket, a szokásosnál fûszeresebbenfôznek. A leves az ebéd elmaradhatatlan elsô fogása,tejet, tejfölt csak kevés étel készítéséhez használnak.A zöldpaprika, paradicsom, padlizsán, télen a lecsó az ételekleggyakrabban használt ízesítôje. Vannak olyan nemzetközihírû ételeik, amelyeket szláv nemzetiség is magáénak tart. Ilyenpéldául a csevapcsicsa: a szerb konyha hagyományait ôrzi fûszerezésében,roston sütésében és a hozzá tálalt ajvár salátában.Híres étel a gibanica, amely egy jellegzetes balkáni eredetûsült tészta. Aki eljut Szerbiába, kóstolja meg a bureket.Ez egy darált hússal töltött, tortaszerûen szeletelt rétes. Az alábbiakbanegy nemzeti ételt ajánlunk.GYUVECSAZ ATLAS NEM CSAKA FEJ HORDOZÓJAÖn tudta, hogy a legelsô nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbbembernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülményegész sor testi és szellemi zavart okozhat.Hozzávalók: 1 ek. étolaj, 1 nagy fej vöröshagyma, só, 75 dkgparadicsom, 2 dl rizs, 50 dkg zöldpaprika, 4 szelet nem túl zsírossertéstarja, 4 dl tejfölElkészítés: A húst alaposan kiverjük és megsózzuk. A vöröshagymát,paradicsomot, zöldpaprikát megtisztítjuk és karikákra vágjuk.Egy tûzálló tálat olajjal kikenünk, és az aljára terítjük a hagymakarikákat,utána a paradicsomkarikák felét rakjuk bele. Erre1 dl rizst szórunk (fontos, hogy a rizs és a paradicsom egymásmellett legyen, mert a nyers rizs a paradicsomnak a levébenfog megpuhulni). A rizsre a paprikakarikák felét ráterítjük.Ezután kerülnek rá a hússzeletek, erre a maradék paprika, majda maradék rizst szórjuk, és a tetejére rakjuk a második adagparadicsomot. Minden sort egy kicsit sózzunk meg, mert különbenízetlen lesz az étel. Ezután az egészet leöntjük 4 dl tejföllel.Lefedjük, és 180 fokos sütôben egy órán keresztül sütjük.Nem szabad megkeverni! Ezután levesszük a fedôt, és addigsütjük, míg a nedvességet teljesen magába nem szívja, ésa teteje szép halványszínû nem lesz.Mintegy 19 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene-Claudius Schümperli kisérletezte ki és szabadalmaztattamódszerét, amelyet már a világ több mint 30 országábanközel 400 Atlasprof ® specialista alkalmazza. Az egyszerûés biztonságos vibrációs gépi masszázs technikát és eszköztkidolgozta és személyesen oktatta. Az Atlas a fej-,nyak-,gerinc-, és csípô egyensúlyát meghatározó elsô nyakicsigolya. Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailagkorrekt helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes,nem orvostudományi módszer, nem gyakorolhatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.A módszer neve AtlasProfilax ® . A gépi vibrációsmasszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokatés szalagokat. A szervezet öngyógyító, regenerálómechanizmusának köszönhetôen indul be a javulás.Magyarországon 11 Atlasprof ® specialista van, aki alkalmazzaa metódust. A nagykanizsai dr. Varga Imre azegyikôjük, akinek tavalyelôtt az Atlasprofilax ® vibrációsmasszázs után az addig évek óta fennálló panaszai, mintderékfájás, nyaki-és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabbidô alatt megszûntek.Dr. Varga ImreSzombathelyen,február 26-án, kedden17 óra 30-kor az MMIK-ban(Ady tér 5.), ingyenesismertetô elôadást tart.Minden érdeklôdôtszeretettel várok!SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella • FOTÓ: Mészáros Zsolt• CÍMLAP: Illusztráció • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODA-VEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: RoznárGyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL:9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894• Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2013. FEBRUÁR 23.FÓRUMBAN • INTERJÚÖnállóan, megedzôdveINTERJÚ HORVÁTH ZOLTÁN LMP-S KÉPVISELÔVELHorváth Zoltán a Lehet Más a Politikaszíneiben nyert mandátumot a 2010-esoktóberi helyhatósági választáson.Mint mondja: változott az elmúlt háromesztendôben, jobban átlátja a helyipolitikai viszonyokat, megedzôdött,erôsebb lett. Elképzelhetetlennek tartjaaz együttmûködést a Fideszszel, tavasztólpedig intenzív párbeszédetkezdeményez pártjával a helyi civilszervezetekkel, valamint a kis- és középvállalkozásokképviselôivel…– Az elmúlt bô egy esztendôben nem éppenvonzó hírek jelentek meg pártjáról:folyamatos nézeteltérések után többenkiváltak az LMP-bôl. Miként élték megVasban a pártszakadást?– Valóban eseménydús év van mögöttünk,ám azt gondolom, hogy mármúlt idôben beszélhetünk a történésekrôl.Tavaly januárban lemondáshullámmalkezdôdött a história, SchifferAndrás ekkor lépett egy sorral hátrébb,nem vállalta a frakcióvezetôséget. Márakkortól kezdve lehetett sejteni, hogynincs minden rendben, stratégiai vitákvoltak a pártvezetésben. Aztán novemberbenúgy tûnt, rendezôdött ahelyzet, de a nézetkülönbségek olyannagyok voltak, hogy már nem lehetetttovább együttmûködni. Néhányan távoztakaz LMP-bôl, új pártot alapítottak,nekik sok szerencsét kívánunk.Vas megyében páran az új alakulathozcsatlakoztak, ám Szombathelyen nemlépett ki senki az LMP-bôl, egységesekmaradtunk. Mindazonáltal valóban,az elmúlt évek hírei nem feltétlenül tettekjót nekünk, hiszen a belsô feszültségekrôlszóltak, és nem olyan fontosdolgokról, minthogy miként szeretnénkfelpörgetni a helyi gazdaságot,milyen konkrét válaszokat tudunk adniaz emberek kérdéseire.– A szakadáshoz – leegyszerûsítve atörténéseket – az vezetett, hogy voltak,akik együtt kívántak mûködni a többiellenzéki tömörüléssel, míg a maradóka függetlenséget hangsúlyozták. Önszerint sikerülhet az életben maradásönállóan?– Mindenképpen. Meggyôzôdésem,hogy van egy olyan széles szavazóbázisma Magyarországon, amely elégedetlenaz elmúlt három, nyolc, sôt, húszév politikai teljesítményével. Szerintemsokan gondolják úgy, hogy elég anagy pártok oligarcha-rendszerébôl, asaját gazdasági hatalmuk kiépítésébôl.A „nagyok” már nem foglalkoznak azemberekkel, a problémáikkal, mi viszontpont ezt tesszük. Megkérdezzükés meghallgatjuk az emberek gondjait,majd ezek ismeretében állunk elô aprogramunkkal. Teljesen biztos vagyokabban, hogy bejutunk a parlamentbe,a kérdés inkább az, hogymennyire tudjuk majd megvalósítani elképzeléseinket.– Céljaik elérésének érdekében adottesetben koalícióra lépnének a Fidesszel?– Semmiképpen sem, hiszen a jelenlegikurzus leváltása a célunk, de mindezt úgyszeretnénk elérni, hogy nem szövetkezünkaz elmúlt években magukat lejáratópolitikusokkal. Nagy feladat, kétségtelen,de hiszünk benne.– Mint ahogy nagy feladatnak tûnik ahelyi gazdaság felpörgetése is. Erre mi azLMP receptje?– A jelenlegi városvezetés komolyenergiákat fordít a nagyvállalatokkalfolytatott együttmûködésre. Ezzelnincs is semmi baj, hiszen fontos a párbeszédezekkel az úgynevezett nagyfoglalkoztatócégekkel. Ugyanakkorazzal tisztában kell lenni, hogy helybena kis- és középvállalkozások legalábbannyi embernek adnak munkát, minta multik. Velük mégsem foglalkoznakannyit a politikusok, mint amennyitkellene, feléjük sajnos egyre kevesebbfigyelem fordul. Nem várjuk meg azt,hogy hatalomra kerüljünk, az idén tavasszalmegkezdjük velük a párbeszédet,mert meggyôzôdésünk, hogy ôklehetnek a motorjai a helyi gazdaságmegindulásának. Már most felvettük akapcsolatot a helyi civil szervezetekkel,lakásszövetségekkel, szakszervezetiképviselôkkel. Mondanom sem kell,örömmel vették az érdeklôdést,ugyanis Magyarországon nem igazánkopogtat a politika a civil szervezetekajtaján, kivéve, ha szüksége van rájuk…A következô hónapokban összegezzüka problémákat, és ezekre konkrét, valósválaszokat fogalmazunk meg programunkban.Így készül az LMP a választásokra.– Szombathelyen „egyszemélyesnek”tûnik a pártja. Tényleg, hányan alkotjákhelyben az LMP-t?– Annak ellenére, hogy az elmúlt évbennem feltétlenül pozitív hírek jelentekmeg a pártról, örömmel könyveltükel, hogy megdupláztuk tagságunkat, jelenlegtöbb mint harmincan alkotjuk ahelyi LMP-t. Az, hogy jómagam vagyoka párt helyi központi arca, nyilvánvalóanabból adódik, hogy egyedülikéntképviselem a pártot a közgyûlésben.Persze, rajtam kívül dolgoznak párttársaimbizottságokban, felügyelôbizottságokban.Igyekszem aktív lenni, hetenteakár többször is fogadóórát tartok.Vannak olyan körzetek, ahol gyakrabbanjelenek meg, mint az adott körzetképviselôje…– Említette a közgyûlést. Meglepte,hogy ennyire puskaporos olykor a hangulat?– Összességében igen. Azt gondolom,hogy a helyi közgyûlés döntô többségéttechnikai napirendi pontok adják,itt az összes képviselô együtt tud szavazni.Persze vannak érzékenyebb kérdések,ekkor vannak durvább viták, ekkorhatványozottabban kijön a kétnagy párt szembenállása. Eleinte igyekeztemarra energiát áldozni, hogykonszolidáltabb legyen a közgyûléshangulata, de beláttam, hogy ez szélmalomharc,beláttam azt is, hogy ezzelnem kell nekem foglalkoznom. Igyekszemmódosító indítványokkal elôállni,ám ezeket szinte kivétel nélkül indoklásnélkül lesöpri a többség.– A kudarcok hatására mennyire változottmeg? „Megizmosodott”?– Biztosan sokat változtam, hiszen háromévvel idôsebb is lettem, és a korralváltozik az ember. Ami biztos: jobban átlátoma helyi politikai viszonyokat, a döntésimechanizmust, és igen, erôsebb lettem,megedzôdtem. Tapasztalatot gyûjtöttünk,így felkészültebbek lettünk a városvezetésre.– Városvezetésre?– No, jó, a városvezetésben való részvételre…KI • Fotó: Mészáros Zsolt3


VISSZAPILLANTÓ • IFJÚSÁG • SPORTAz egészség érdekébenAz egészséges életmód állt annak asajtótájékoztatónak a középpontjában,melyet a Vas Megyei KormányhivatalNépegészségügyi SzakigazgatásiSzerve tartott szerdán. A résztvevôkhárom különbözô programot ismertettek,elsôként Dr. Stánitz Évamegyei tiszti-fôorvos beszélt a nemdohányzókvédelmérôl szóló törvénybetartatásáról. – A legnagyobb problémáta közterületek és az intézményekkörnyezetének ellenôrzése jelenti,ezért február 18-tól két héten átösszehangolt ellenôrzéseket tartunkországszerte – számolt be a tiszti-fôorvos.Ezután „A víz az érték” elnevezésûmegyei kezdeményezésrôlesett szó, amely egy programsorozatrésze, és segítségével az ötödik osztályostanulóknak oktatják az uszodákhelyes használatát. A tananyagotbeépítik az iskolai elôadások közé, akörnyezet- és a történelemórákba.Utolsóként egy Békés megyei, de országoskiterjedésû program kerültszóba. Eszerint az iskolákban és óvodákbanegészségesebbé szeretnéktenni az étkeztetést, ezért konzultálnaka konyhákkal, önkénteseket keresnek,és szorgalmazzák, hogy azételek alapanyagai minél közelebbihelyekrôl kerüljenek az asztalokra.Megnyílt a Vasi Diák Közösség irodája„Havi 25–75 ezer forint közötti ösztöndíjbanrészesülhetnek azok a diákok,akik pedagógusképzésekre jelentkeznek,és az iskola elvégzéseSzolgálati Irodájának megnyitójáraérkezett városunkba, és beszédébenhangsúlyozta, hogy az oktatási kormányzatcélja a fiatalok pedagógusipályára csábítása, valamint a kezdôtanárok fizetésének megemelésebruttó 134 ezer forintról 196 ezer forintra.Az államtitkár mindezek melletthozzátette: „ A nappali tagozatosképzésekre visszatér a kétszakosság,hiszen az iskolák jobbantudják foglalkoztatni azokat az oktatókat,akik több tárgyhoz értenek.”Ezeken a változtatásokon kívülátalakul a középiskolások érettségirebocsájtás rendszere is. Az újonnanmegnyitott iroda szervezi majd amegyében a fiatalok számára azérettségihez feltételeként elôírt ötvenórásközösségi szolgálatot, melyeketkülönbözô intézményekben tölthetnekle a hallgatók. Ezt a rendeletetvárhatóan 2016-ban vezetik majdbe, és a három év múlva végzô diákoknakmár szüksége lesz egy igazolásraa gyakorlatról. A megnyitó ünnepségenjelen volt többek között dr.Puskás Tivadar polgármester.Osztrák-magyar összefogásA „SoPro” elnevezésû projektet részleteirôltartottak konferenciát csütörtököna Kámoni arborétumban.A program célja a köz- és a magánszféra,valamint a szociális vállalkozásokegyüttmûködésének erôsítése,ezáltal magas minôségû és fenntarthatótermékek elôállítása, majd piacradobása. Az összefogás következtébenelsôsorban helyi termékeketgyártanak, azt remélve, hogy fejlôdikmajd a szociális gazdaság. Emellett aháztartási és az ipari hulladékokat isújrahasznosítják a környezetszennyezéscsökkentésének érdekében.Az együttmûködések következtébenaz ökoinnovációkat is ösztönzik, melyekúj munkahelyek megteremtésétteszik lehetôvé. A program eredményekéntjó minôségû, védjeggyel ellátotttermékek és szolgáltatások jelennekmajd meg a piacon.Kátyúvonal elindításával kapcsolatossajtótájékoztatót tartottak szerdareggel. Az ismertetôt követôen aSzombathelyi Vagyonhasznosító ésVárosgazdálkodási Zrt. (SZOVA) prezentáltaazt a technológiát, melyneksegítségével a hidegben is el lehettüntetni a lyukakat. Dr. Puskás Tivadarpolgármester elmondta: „A télensok volt a csapadék, és ez meglátszikaz utak minôségén is. Jelenlegcsak ideiglenes megoldással,úgynevezett hideg kátyúzással leheteltüntetni a gödröket. Nagyon fontosaz autósok védelme, minél elôbbkell cselekednünk ez ügyben.” Emellettkérte a lakosság segítségét a kátyúkfelderítéséhez. A bejelentéseketa 06-94/520-364-es városi telefonszámravagy a katyu@szombathely.hue-mail címre várják.Simon András a HaladásbanSimon András a tavaszi szezont a Haladásnáltölti, a csatár a Gyôrtôl érkezikkölcsönbe. A támadó az MTKtóligazolt a Liverpoolhoz, majd aCordobához vezetett az útja. Ezt követôena Gyôrhöz szerzôdött. Tavalya Sopronnak és a Lombardnak iskölcsön adták. Simon András tagjavolt a 2009-es egyiptomi ifjúságivébén bronzérmet nyert válogatottnak.A futballista ikertestvére, SimonÁdám is a zöld-fehéreket erôsíti,korábban pedig bátyja, Attila is aHaladásban játszott.után ezen a területen helyezkednekel.” – jelentette be Hoffmann Rózsa,köznevelésért felelôs államtitkár.A politikus a Vasi Diák Közösségi4Kátyúk a városban


2013. FEBRUÁR 23.ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„Hogyan fest a korszerüség a gyermekek szállitásában?”1942 novemberében egy nagyszabású találmányrólzengtek ódákat a lapok, ígya Vasvármegye is, amelyben „Egy szombathelyitalálmány átalakitja a gyermekkocsi-’közlekedést'- t” címmel majdnemegy oldalt szenteltek az újszerû babakocsifeltalálójának.Az „ismert szombathelyi feltaláló, ifj. NémethGyula a találmány szerzôje, aki ezzelismét nagy lépéssel vitte elôbbre megbecsültmüködésének eddigi eredményeit.(…) az országosan ismertfémbetükészitô, aki megszerezte „Magyarországaranyérmes fémfeliratkészitômestere”jelleget is elismert tevékenységével,a legjobb uton van ahhoz, hogyMátyás király-utcai mûhelye a legemlegetettebbekközé kerüljön. A törekvôiparos (…) országraszoló találmánnyallepte meg a szakembereket és a mûködéseiránt érdeklôdô közönséget.” – írtaa szerzô nem elhanyagolható lelkesedéssel.„A mester legujabb találmányaolyan rendkivüli gyakorlati értékû ujitástjelent a gyermekkocsik terén, hogy nemlátszik tulzottnak a hiedelem, mely szerinta magyar ipari ötletesség és a mai viszonyokhozrugalmasan alkalmazkodóéletképesség bizonyitéka gyanánt emlegetikmajd rövidesen külföldön is.”S hogy milyen is volt ez a ’csodajárgány’?„Az ujrendszerü gyermekkocsi három kerékenfut az eddigi néggyel szemben.Ringása stabil és egyenletes, rugózásaideális. Ezentul tehát nem kell hol az elsô,hol pedig a hátulsó kereket emeltyûnekhasználni forduláskor, járdáról le ésfeljáráskor, hanem simán, a kisgyermekJátékkocsiban való elhelyezkedésének legcsekélyebbváltozása nélkül történik a ’közlekedés’.Nagy érdeme az uj gyermekkocsinak– amelynek minden elônye megvan ahhoz, hogy kiszorítsa az ezidôszerinthasználatban levô négykerekûgyermekkocsikat – hogy teljesen simul aháborus anyaggazdálkodáshoz és tökéletesenmellôzi az alváz vasanyagát. Ezkettôs eredményt hoz létre. Nem fogyasztjaa hadipar szempontjából nélkülözhetetlenvasat és a kocsi aljának vasszerkezetemegszünik akadályozó tényezôlenni zökkenômentes közlekedésszempontjából. (…) Mélykocsi, sportkocsiegyaránt ilyen tulajdonságokkal felszerelvefut tehát elôreláthatólag rövidesennemcsak a szombathelyi utcákon,hanem mindenütt, ahol a tökéletesgyermekgondozás elve tért hódit.Az ujszerû rugózás következtében azugynevezett futómû és kormányszerkezet(ó repülôtechnika!) szinte boldog lebegéstbiztosit gyermekeinknek a kocsibanés könnyü fordulást, nyugalmas,egyenletes, biztonságos kezelést a kocsikáztatókszámára.” – magyarázza aszerzô.„Örömmel tölthet el mindenkit, hogySzombathelyen ilyen valóban népszerüségreszámottartó találmány született (…)amelynek hirére magántôke és (ami a maihelyzetben különösen figyelemreméltó)bankkörök is felfigyeltek. Értesülésünk szerintezek a tárgyalások olyan kedvezô stádiumbajutottak, hogy komoly biztositékotnyujtanak egy 16-20 munkást foglalkoztatómûhely kibôvitésre…” A cikkemelkedett hangulatát a korszak filozófiájánakszellemében zárta a szerzô:„A tehetséges, fiatal szombathelyi iparos,ifj. Németh Gyula pedig méltán lehetnebüszke saját erejébôl elért eddigi sikereire,amellyel szinte példamutató módonbizonyitotta be, hogy az ifju magyariparosgeneráció is méltó tud lenni legjobbelôdjeihez, akik szintén dicsôséget szereztekvárosuknak és a magyar népnek.„Szabó ZoéA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaivoltak segítségünkre.Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: csimperling. A Helena Szépségszalonkétszer ötezer forint értékû kozmetikai utalványát Láng Attiláné és FarkasLászlóné nyerték. E heti kérdésünk: Hány kereke volt ifj. Németh Gyularemek találmányának? A helyes megfejtôk között a St. Gotthard Spa &Wellnes élményfürdô 2 fôs belépôjegyét sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôségcímére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet),vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk február 28-ig. Kérjük,feltétlenül írják meg telefonszámukat is!ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet február 23-tól március 1-ig.23., Szo – Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123 20.00–8.00; 24., V – Margaréta,Margaréta u. 3., 500-222 19.00–8.00; 25., H – Panacea, Dolgozók útja 35.,324-500 19.00–8.00; 26., K – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00; 27.,Sze – Markusovszky, Markusovszky u. 3., 506-112 20.00–8.00; 28., Cs – BENUInterspar, Újvilág u. 1. (INTERSPAR), 313-300 20.00–8.00; 1., P – Kígyó, Fôtér 31., 312-583 20.00–8.00.RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.com5


Egy gyûjtô életeSPIEGLER TIBORRAL MÚLTRÓL ÉS JELENRÔL BESZÉLGETTÜNKegyre nagyobb lett a gyûjteményem,egyre többet sikerült megtudnom amúltról. Ekkor ért az a szerencse, hogya munkahelyem jóvoltából elvégezhettemaz országos levéltárban a segéd levéltárosszakot. Ez óriási lökést jelentett,mert új szemlélettel álltam neki a gyûjtésnek,rendszerezésnek. Mindig volt valami,ami elôbbre vitt. Egyszer egyszombathelyi kabinetportré egy valahaa városban mûködô mûterembôl, ami ihletetadott, hogy amatôr fotókkal is gazdagítsama gyûjteményemet, másszorKét oka van annak, hogy SpieglerTibor elkezdett gyûjteni. Az elsô éstalán legfontosabb, hogy mivel szinteaz egész családja a második világháborúáldozata lett, és minden családidokumentum megsemmisült,úgy érezte, nincsen múltja. Nekiállthát, hogy összerakja, és valami képetkapjon a gyökereirôl. A másodiklépcsô fiának születése volt. Akkorúgy gondolta, hogy semmit nem tuda világról, amit értékes szellemi batyukéntátadhatna neki, ezért hozzákezdett,hogy még mélyebbre ásson.Az eredmény pedig? Közismert gyûjtôvált belôle, akinek talán elsô ízbensikerült a múltat összehoznia a modernkorral.– Eleinte mindent összeszedtem, ami régivolt, újságokat, könyveket, térképeket,különbözô tárgyakat. Emlékszem,a fiam születése után még egy brikettetis félretettem, mondván, az én lakótelepenfelnövô gyermekem, soha nem látmár ilyet. És ez ugyan be is igazolódott,mégis rájöttem, hogy nem mûködikígy a dolog, rendszerezhetetlen és átfoghatatlana gyûjtemény. Másfelôl, ahogyszaporodtak a szombathelyi anyagaim,egyre jobban beleszerettem a városba,és azon vettem észre magam, hogy agyûjtôszenvedélyem leszûkült a vasimegyeszékhelyre. Elkezdtem csereberélni,eladogatni az összeszedett dolgaimat,hogy Szombathellyel kapcsolatos kincseketvásárolhassak. Telt-múlt az idô, és6egy lakónyomtatvány vagy egy számolócédula.Ez utóbbit a régi vendéglôk csináltattákmaguknak, rajta a hely igényesgrafikai munkával elkészített logójával.A pincérek ezeken számoltak, ritkaságszámbamegy manapság ilyet találni.Ebbôl is szép kis anyagot raktam márössze, mi több, a kedvenc épületem avolt Kioszk épülete, nagy büszkeségemaz onnan származó számolócédula, azéppen üzemeltetô Torkos János aláírásával.De én ôrzöm azt a díszkulcsot is,amivel egykor a Claudius Hotelt átadták.Kocsmai hamutartók, a régi SavariaSzálló díszterítékének egy darabja, a BorostyánkôÁruház átadására készített„úszó” golyóstoll vagy a szocialista brigádokáltal készített felszabadulási emlékmûkicsiny másolatai mind-mind agyûjtemény részei. De a törzsanyagmind a mai napig a képeslap-gyûjteményem.Az varázsol el a leginkább.– Milyen korokból származik a gyûjteménye?– A zöme az 1900-as századforduló környékérôl,az 1920-as évekbôl, Szombathelyaranykorából. A Nyugat Királynôjelegenda idôszakából, Éhen Gyula idejébôl.Akkoriban pezsgett a városbanaz élet. Rengeteg képeslapot, könyvetadtak ki, gyakoriak voltak a színházielôadások, és megindult a modernizáció.Most pedig már úgy vagyok vele,hogy a hetvenes-nyolcvanas évek dolgaitis félreteszem, hiszen már az is amúlt része. Az elmúlt 30-40 esztendôbenmegváltozott a technológia, teljesenmás formában és minôségben állítjákelô a különbözô termékeket. De eltûnteka zománctáblák is az utcákról,a gyártásuk befejezôdött. Nekem márezek is ereklyének számítanak.– Hogy sikerül szert tennie ezekre akincsekre?– Zsibvásáron, aukciókon rendszeresenvásárolok, most már számos internetesaukciós ház is mûködik, ahol érdekes„leletekre” bukkanhat az ember. Egybarátom Amerikában, a sógornômpedig Németországban keresgél nekem.Emellett rengeteg dolgot kapokazzal a szöveggel, hogy „te úgyisminden kacatot gyûjtesz”. Családi hagyatékokis kerülnek hozzám, és a feleségemis meg-megajándékoz egy-egykinccsel. Karácsonyra például egyolyan régi mûszerész-vízmértéket kaptamtôle, amely sok évvel ezelôttSzombathelyen készült. Egy normálisgyûjtô mi mást kaphatna?– Hol tárolja a gyûjteményét?


2013. FEBRUÁR 23.UTÁNAJÁRTUNK • INTERJÚ • KULTÚRA– Pincében, padláson, otthon. Nemtudnám elképzelni, hogy ne lenne állandóana közelemben, a gyûjtô ugyaniskapzsi ember, szereti látni, hogy mijevan. Mindennek ott kell lennie, egy újszerzeménynek például mindig az íróasztalon,a nagyító mellett, hogy ötpercenkéntmeg lehessen nézni, rá lehessen csodálkozni.Ez csak így mûködhet! A gyermekiujjongás része az életemnek, hiszen,aki nem képes a rácsodálkozásra,ami egyébként valóban a gyerekek sajátja,az nem is gyûjtô ember. Benne rejlika csodavárás, hogy egyszer talán rálelekegy bôröndre, ami tele lesz szombathelyifotókkal meg képeslapokkal,ami remek érzés. És meg is történt márvelem! Amikor elindulok otthonról,nem a pénztárcám után nyúlok, hanemreflexszerûen a zsebemhez kapok, hogya nagyítóm ott lapul-e. Hátha épp aznapbukkanok valami érdekes leletre, amitazonnal meg kell vizsgálnom. Ez egyéletforma. És, hogy mi a legnagyobb érdekessége?Hogy a feleségem nem dobottki a gyûjteményemmel együtt…– Aki a múltba réved, az gyakran észresem veszi a jelent, és lemarad a pillanatokról.Legalábbis vannak, akikígy tartják. Mit gondol errôl?– A múltban élés nem feltétlenül jelentiazt, hogy nem látom a jelent. Ez csakakkor mûködik, ha a jelenben is otthonvagyok, ismerem a körülvevô világot,más különben az ember valóbankönnyen tévútra mehet. De részemrôlmég azt sem mondanám, hogy ez egykettôsség vagy párhuzamos élet lenne.Ez egy puzzle-lét, ami össze kell, hogyilleszkedjen. Az elmúlt száz év nagyongazdagon él bennem, amit beletudok illeszteni a jelenbe. Köztes állapotnaknevezném.– Ha visszamehetne a múltba, melyikkort választaná?– Ó, már játszottam a gondolattal, ésegypár napot mindenképpen eltöltenékÉhen Gyula polgármesterségealatt. Mert tulajdonképpen semmimás nem történt akkor, mint napjainkban:Éhen Gyula alkotott, tervezett,felvette a hitelt a fejlesztésekhez, azellenfelei támadták, a segítôi támogatták,és fejlôdött a város. Olykor átfogalmazokegy-egy százéves újságcikketmai nyelvezetre, felolvasom az embereknek,és kérem ôket, találják ki,mikor íródott az anyag. Ôk pedigmegesküdnének rá, hogy mai történet…A világ olyan, amilyen. Nemszoktam azt mondani, hogy régenjobb volt vagy rosszabb, egyszerûencsak más volt, mert mások voltak a körülmények.– Visszatérve a gyûjteményre, egygyûjtônek mindig fáj a foga valami újdarabra…– Én nem konkrétumokban gondolkodok,inkább arra vágyom, hogy a gyûjteményemtovább épüljön, bôvüljön. Komplexitásábanszeretném, ha még teljesebb lenne,persze egy szombathelyi villamosjegynekpéldául nagyon örülnék! Erre vágyom,nem többre. Meg talán arra, hogya gyûjteményemen belül újabb összefüggésekrebukkanjak. Olyan megközelítésekre,meglátásokra, aspektusokra, melyeketeddig nem vettem észre.– Köztudott, hogy nem szereti a kiállításokat,soha nem is mutatta be egytárlaton sem a gyûjteményét. Ugyanakkorlétrehozott egy „élô facebook-os”elôadás sorozatot, amivel a múltategyedülálló módon összekapcsolta a jelennel.Hogy kell elképzelni egy ilyenrendezvényt?– A történet úgy indult, hogy a sajátfacebook oldalamra elkezdtem felrakosgatniaz érdekesnek vélt dolgaimat.Nem kellett sok idô, és szervezôdötte köré egy rendszeresen látogatócsoport, akik kommenteltek,like-oltak, kérdeztek. Ezt elmeséltemKöbölkúti Katinak, a Berzsenyikönyvtár egyik munkatársának, és abeszélgetésbôl született meg azelôadás ötlete. Persze ehhez elôszörle kellett hozni a facebook-ról a közönséget.Meghívtam hát ôket akönyvtárba, készítettem „like zászlókat”,amiket odaadtunk nekik, hogynyugodtan használják az elôadásközben. Kommentelni is lehetett,akár az elôadás közepébe vágva, hiszenaz interneten is adott, hogyazonnal hozzáfûzhessük valamihez avéleményünket. És remekül bevált!Már csak a „kapcsolódó oldalak”kérdését kellett megoldani, amireazt találtam ki, hogy a bemutatottképeslapok mellé kiraktam a tárgyaimatis, amiket adott pillanatokbanfelmutattam, mint egy „linket”.Nagy sikere volt! Így mûködheta facebook élôben… A szervezésbena könyvtárban dolgozó barátaim isnagy segítségemre voltak, jó ötletekkel,sok munkával remek hátteret teremtettekaz elôadásokhoz. Mindenalkalommal büfé is várja a közönséget,ami igazodik az aznapi elôadástémájához. Amikor például a képeslapokrészleteirôl beszéltünk, akkora büféasztalon részletekben volt aszendvics, mindenki azt rakott összemagának, amit akart. Amikor a nosztalgiárólesett szó, akkor kakaót éskuglófot kínáltak. Az ötvenes évekpropaganda lapjainak estjén pedigzsíros kenyér volt lilahagymával, és azsíros kenyérre pirospaprikával a régirendszer jelképeit rajzolták meg.A közönség imádta!– Az emberek szívesen nosztalgiáznak!A fiatalok pedig más tekintetben vonzódnaka múlthoz, ’retro’ ruhákban járnak,a múlt a ma divatja lett...– Én nem szeretem a ’retro’ kifejezést,nem is használom, hisz az valóban amai divatot jelenti. A gyûjtés függetlena divattól, nem lehet beállni egyáramlatba. Belülrôl kell jönnie a dolognak.Ha ugyanis van az embernek egybelsô, saját megállapodott nézôpontjaa világról, amit helyesnek tart, akkora mentén, leszaggatva róla a sallangot,egészen más értelmet nyer a dolog. Ezmár több mint nosztalgia. Ha a gyûjteményelért egy bizonyos szintet,onnantól már felelôsség is.Szabó Zoé • Fotó: Mészáros Zsolt7


BOLDOGNÉVNAPOT! • CIVILBOLDOG NÉVNAPOT!Boldog névnapot, Matyi!A Mátyás héber eredetû férfinév,jelentése: Isten ajándéka. Egy másikvélemény szerint a „manu” (jó)és a „thesis” (elhelyezés) szavakbólered, és Mátyás apostolra utal,aki Júdás helyére került, annakárulása után. Az 1990-es évek alattgyakori névnek számított, az ezredfordulótkövetôen az 53–54.leggyakoribb férfinév. Varga Mátyásnak,a Savaria Egyetemi KözpontHallgatói Önkormányzat gazdaságielnökének kívánunkboldog névnapot!– Szereti a nevét?– Teljesen meg vagyok elégedvevele. Nagymamám választotta. Keresztelôkora pap meg is dicsérte,mert Mátyás volt a XIII. apostol, akiJúdás helyére lépett.– Véleménye szerint van kapcsolata név jelentése és a jelleme között?Három a kislány– Mivel édesapám bányász volt, ésa tizenhat bányában eltöltött évelég sok rossz emléket hagyott magaután, azt hiszem, a születésemkornagymamám javaslatát, a Mátyást,gondolkodás nélkül fogadták el aszüleim, hogy a sok rossz után végrejó dolgok jöjjenek az életükben.Ezért gondolom, hogy bár a szüleimkevésbé vallásosak, engem mégis „Istenajándékának” tartanak. Jóraneveltek, és nem szeretnék csalódástokozni nekik, úgyhogy igen, látokegybeeséseket a nevem és a jelentéseközött.– Szokta ünnepelni a névnapját?– Igen. Mind a családdal, mind a barátokkal.– A Mátyás név többször is szerepela naptárban. Miért pont február24-én ünnepli?– Ezen sosem gondolkoztam, gyerekkoromtólígy alakult. Mivelegyazon idôben van édesapám nevenapja is, feltételezem, egyszerûbbvolt ugyanazon a héten megtartanimindkettôt. Mi inkább a születésnapokrahelyezzük a hangsúlyt, de anévnap is jó alkalom arra, hogyegyütt legyen a család.– Vannak, akik nevet adnak állatoknak,sôt, esetleg a hozzájuk közel állótárgyaknak is. Mondjuk „Bélázzák”az autójukat. Ön is közéjük tartozik?– Utoljára a veresegyházi medveotthonbanörökbefogadott farkasomatneveztem el, ôt Zolinak hívják.A kabalákban nem igazán hiszek,ugyan vannak tárgyak, amelyek nagyonszép emlékeket ôriznek, de nevetmég soha nem adtam nekik.késôbb úgy döntöttek, bôvítik a családot,és részt vettek egy igazán sikeresnekmondható lombikbaba-programban.Hamarosan pedig azt is megtudták,hogy három csemetével gazdagodik acsalád. – Nem ijedtünk meg a feladattól,sôt, háromszoros volt az örömünk –meséli lelkesen az édesanya, aki a jövôtilletôen már meg is fogalmazta, hogynem zárkóznak el a további gyermekvállaláselôl sem. S hogy mit szól az újdonsültapuka? Bárdics Mátyás nem rettentKülönleges és ritka eseménynek lehettekszemtanúi nemrég a Markusovszky kórházszülészeti osztályának dolgozói: BárdicsnéTakács Nikoletta három kisbabának adottéletet. Regina, Dorina és Fanni a 32. héten,császármetszéssel jött a világra, s bármindhárman remek egészségnek örvendenek,elôvigyázatosságból pár hétigmég a kórház koraszülött osztályán maradnakédesanyjukkal. – Szerencsére semmilyenspeciális kezelésre vagy ellátásranem volt szükségük a lányoknak, már nagyonvárom, hogy hazamehessünk –mesélie az anyuka, aki szerint ez a néhányplusz hét nem nagy ár azért a boldogságért,amit az élettôl kaptak. Pedig Nikolett8az elmúlt kilenc hónapban a kórházban„lakott”, mert várandóssága elején adódottnéhány probléma, ami miatt Pestreis felküldték egy komolyabb kivizsgálásra.De mint mondta, szerencsére semmiokuk nem volt az aggodalomra, elôvigyázatosságbólmégis befektették akórházba. – Nagyon kedvesek voltak velem,vigyáztak rám is és a kicsikre is. Dr. VargaPéternek, az orvosomnak különösen sokatköszönhetek – emlékezik vissza aszülés elôtti hónapokra a kismama.A kilenc hónap egyébként jelentôs száma pár életében, hiszen épp kilenc hónapjaismerték egymást, amikor elhatározták,hogy összekötik életüket. Egy évvelmeg a lányos túlerôtôl, kifejezettenörül, hogy mostantól hölgykoszorú veszimajd körbe. Persze azt sem bánná, haegyszer majd egy fiú is erôsítené az ô oldalát…Gratulálunk nekik, és jó egészségetkívánunk.Safó


2013. FEBRUÁR 23.KULTÚRA • ÖNKORMÁNYZATAgóra-Óra2 – Kreatív szabadidôSzerdán, az Agora szalonban ismertettékaz Agóra-Óra2. kreatív szabadidô, idôtállótudás elnevetésû projektet. Parais Istvánigazgató megnyitó beszédében kifejtette,hogy részben a különbözô pályázatoknak,részben az együttmûködésnekköszönhetôen úgy érzi, ez az év maghatározólehet az intézmény történetében.Dr. Puskás Tivadar polgármester elmondta,hogy a 25 millió forintnyi pályázatitámogatásnak és a nyolcfajta együttmûködésnekköszönhetôen az elmúltidôben 636 iskolán kívüli tanuló képzésétvalósíthatták meg. Heti és havi szakkörökis mûködtek, utóbbi öt alkalmat jelent20-25 fô számára. Grünwald Stefániaprojektmenedzser felhívta a figyelmet annakfontosságára, hogy minél fiatalabbkorban lekössük a gyerekek figyelmét, tágítsukérdeklôdési körüket, hogy ezáltalis formálódjanak, és felnôttként azzal foglalkozhassanak,amiben örömüket lelik.Mik is ezek a foglalkozások? Hagyományôrzôszakkör a Gyerekek Házában,Szín-Tézis szakkör, ahol interaktív módonvonják be a gyerekeket a színészmesterségbe.Világjáró foglalkozás szakavatotttémaszakértôkkel, Idôkerék szakkör helyismerettel.A pályázat egyik résztvevôjea Nagy Lajos Gimnázium, melynek igazgatónôje,Hargitai Helga is dicsérte ezt akezdeményezést. A diákok túljelentkezéseis mutatja a program sikerességét, alegnépszerûbbek a rendhagyó irodaloméstörténelemórák. Péter Szabolcs igazgatóa közeljövô zenés eseményeit ismertette,ugyanis Tóth Krisztiánnak és NémethErnônek köszönhetôen nem kisebb együtteseklátogatnak városunkba, mint egyebekmellett a világhírû Sepultura. Június23-án a Buena Vista Social Club ad koncertet,elôzenekaruk pedig az OchoMacho Acoustic lesz. A humor kedvelôisem maradnak program nélkül, március7-én városunkba látogat a Dumaszínház,fellépôk Kiss Ádám, Tóth Edu és aSzomszédnéni Produkciós iroda.PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet atulajdonában lévô Szombathely, 11-es Huszár u. 2. szám alatti, 376 m2területû, üres üzlethelyiség bérbeadására. A pályázati ajánlatok beadásihatárideje: 2013. március 4. További információ: Polgármesteri Hivatal 9700Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.; Tel.: 94/520-120.; www.szombathely.hu(E-ügyfélszolgálat-Pályázatok-Általános).Partnercégeink megbízásából várjuka pályázók jelentkezését az alábbi pozíciókba:• Vevôszolgálati munkatárs – Szombathely• Értékesítési vezetô – Szombathely• Minôségügyi szakember – Szombathely• Cégképviselô – Szombathely• Fôkönyvelô – Vas megye• Mezôgazdasági Termelés Irányító – Vas megye• Szerszámkészítô – Zala megye• Munkavédelmi munkatárs – Vas megye• Karbantartási mérnök – Vas megyeAmennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, töltse felönéletrajzát a www.workpositive.hu honlapra, vagy érdeklôdjöna 94/510-510 telefonszámon.MUNKAERÔPIACHORVÁTH-NÉMETH KRISZTINAA WORKPOSITIVETANÁCSADÓ KFT.ÜGYVEZETÔJÉNEK ROVATAKedves Olvasók!A MEDIÁCIÓ TÍPUSAI(a teljesség igénye nélkül)Családi mediáció a családon belüliviták, konfliktusok és a megromlottkapcsolatok rendezésénekalternatív módja. A módszerkiválóan alkalmas házassági krízisekáthidalására, párkapcsolatiproblémák vagy akár szülôgyermekkonfliktusok megoldására.Válási mediáció: amennyibena házastársak úgy döntenek,hogy elválnak, mert mindkettenelkerülhetetlennek látják a válástmegromlott viszonyuk miatt, akkoris van lehetôség, hogy a költségesés idegôrlô válóper helyett,ami évekig is eltarthat, békésúton néhány nap vagy hét alattkössenek egyezséget válásimediációval.Iskolai, közösségi mediáció: aziskolai mediációt leginkább preventívcélból alkalmazzák, a tanár-diák,tanár-szülô vagy diákdiákközötti konfliktusokmegelôzésére. A tanárok, diákokés szülôk viselkedését különbözô,sokszor ellentétes célokés érzelmek befolyásolják, ésmások az ôket érô külsô hatások,illetve szabály- és megfelelésirendszer, amit követnek.Munkaügyi viták esetén, ha márnincs esély a megegyezésre, többkonfliktuskezelô módszert lehetbevetni. Mielôtt az ügy munkaügyibíróságra kerülne, érdemesegy közvetítôt fogadni, akisegít harc nélkül elérni a megállapodástjóval kevesebb költséggelés idô alatt.Folytatjuk9


D O M U SKönyvesbolt10KÖNYVAJÁNLÓLuca Caioli:MESSI – a fiú, aki legenda lettEz a lebilincselô és hiteles történetnemcsak rajongóknak szól,hanem mindenkinek, aki szeretia labdarúgást, fiataloknak, akikegyszer szeretnének labdarúgóklenni. Lionel Messi még mindigcsak 25 éves, de már évekkelezelôtt elérte azt, hogy mindenidôk egyik legnagyobb focistájánaktartsák. A szerzô közelrôlmutatja be a fiú történetét, aki azegész világon valódi futball-legendávávált. Végigkövethetjük életétés sportkarrierjét szülôvárosaRosario salakpályáitól egészen alabdarúgás fellegváráig, amelysorán a fiatal tehetség – a Barcelonaés az argentin válogatott mezében(elsô felnôtt válogatottmeccsét Magyarország ellen játszotta)– fokozatosan világhírnévretett szert. Luca Caioli számosexkluzív interjút készítettMessihez közel álló emberekkel –köztük édesapjával, edzôivel, ellenfeleivelés játékostársaival –,hogy ezekbôl még jobban megismerhessükazt a szerény, befeléforduló fiatalembert, akibôl ilyenzseniális futballista vált.GABO Kiadó, 2012A Domus KönyvesboltajánlásávalA fenti könyvre 20% kedvezmény 2013. 02. 23–03. 1-ig.domuskonyvesbolt@gmail.comTel.: +36-20-281-8259VÁLTOZTAK A SZOMBATHELYIFOGORVOSI KÖRZETEKIFJÚSÁG-FOGORVOSI SZOLGÁLATKörzetszám: 13.Rendelô: Szombathely, Kiskar u 5–7.Középfokú intézmények: Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs KözpontÓvoda, Általános Iskola és SpeciálisSzakiskola, Élelmiszeripari és FöldmérésiSzakképzô Iskola és Kollégium,Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskolaés Kollégium Gépipari Szakközépiskolája,Horváth Boldizsár Közgazdasági,Informatikai Szakközépiskola ésKollégium, Nagy Lajos Gimnázium,Mûvészeti Szakközépiskola, SzombathelyiMûszaki Szakképzô Iskola és KollégiumSavaria Szakképzô Iskolája, PremontreiRendi Szent Norbert Gimnázium,Hermann Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,Vadgazdálkodási SzakképzôIskola és Kollégium, Váci Mihályu. Általános Iskola Ifjúsági Tagozat.Városkörnyék: Acsád, Balogunyom, Bucsu,Dozmat, Felsôcsatár, Gyanógeregye,Horvátlövô,Kisunyom, Meszlen,Nárai, Narda, Nemesbôd, Nemeskolta,Pornóapáti, Salköveskút, Sé, Sorkifalud,Sorkikápolna, Sorokpolány települések.Körzetszám: 14.Rendelô: Szombathely, Kiskar u 5–7.Középfokú intézmények: NYME BolyaiJános Gyakorló Általános Iskola ésGimnázium, Hefele Menyhért Építô- ésFaipari Szakközép- és SzakmunkásképzôIskola, Kanizsai Dorottya Gimnázium,Szombathelyi Mûszaki SzakképzôIskola és Kollégium, Kereskedelmiés Vendéglátói Szakképzô Iskola ésKollégium, Perintparti Szó-FogadóSzombathelyi Waldorf Óvoda, ÁltalánosIskola, Gimnázium és AlapfokúMûvészeti Intézet, Oladi Általános MûvelôdésiKözpont Teleki Blanka SzakképzôIskola és Kollégium, Vasi Bau FaésÉpítôipari Szakképzô Iskola.Városkörnyék: Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt,Torony, Vasasszonyfa,Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny,Vasszilvágy, Vát települések.GYERMEKFOGORVOSI SZOLGÁLATKörzetszám: 15.Rendelô: Szombathely, Március 15. tér 3.Óvodák: Aréna Óvoda, Benczúr Óvoda,Margaréta Óvoda, Szivárvány Óvoda,Nyitra Utcai Általános Mûvelôdési KözpontVadvirág Óvodája, Vadvirág Óvoda.Alapfokú oktatási intézmények: BercsényiMiklós Általános Iskola, DésiHuber István Általános Iskola, GothardJenô Általános Iskola.Városkörnyék: Acsád, Pornóapáti, Salköveskút,Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna,Söpte, Torony, Vassurány települések.Körzetszám: 16.Rendelô: Szombathely, Március 15. tér 3.Óvodák: Gazdag Erzsi Óvoda, MarosÓvoda, Mocorgó Óvoda, Pipitér Óvoda.Alapfokú oktatási intézmények: NYMEBolyai János Gyakorló Általános Iskolaés Gimnázium, Neumann János ÁltalánosIskola, Oladi Általános MûvelôdésiKözpont Nyitra Utcai Általános, MûvelôdésiKözpont Általános Iskolája,Oladi Általános Mûvelôdési KözpontSimon István Utcai Általános Iskolája,Apáczai Waldorf Általános Iskola ésAlapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.Városkörnyék: Nárai, Tanakajd, Táplánszentkereszttelepülések.Körzetszám: 17.Rendelô: Szombathely, Március 15. tér 3.Óvodák: Játéksziget Óvoda, DonászyMagda Óvoda, Mesevár Óvoda, SzûrcsapóÓvoda, Kôrösi Csoma Sándor UtcaiÓvoda, Weöres Sándor Óvoda.Alapfokú oktatási intézmények: BartókBéla Zeneiskola, Reményik SándorEvangélikus Általános Iskola, BrennerJános Óvoda, Általános Iskola és Kollégium,Váci Mihály Általános Iskola ésAlapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,Zrínyi Ilona Általános Iskola.Városkörnyék: Felsôcsatár, Nemesbôd,Sorokpolány, Vasszécseny, Vasszilvágy,Vát települések.Körzetszám: 18.Rendelô: Szombathely, Március 15. tér 3.Óvodák: Barátság Óvoda, Brenner JánosÓvoda, Általános Iskola és KollégiumAranyhíd Nevelési- Oktatási IntegrációsKözpont Óvoda, Általános Iskolaés Speciális Szakiskola, HétszínvirágÓvoda, Napsugár Óvoda, PerintpartiSzó-Fogadó Szombathelyi WaldorfÓvoda, Általános Iskola, Gimnáziumés Alapfokú Mûvészeti Intézet.Alapfokú oktatási intézmények: AranyhídNevelési- Oktatási Integrációs KözpontÓvoda, Általános Iskola és SpeciálisSzakiskola, Derkovits Gyula ÁltalánosIskola, Paragvári Utcai Általános Iskola,Perintparti Szó-Fogadó SzombathelyiWaldorf Óvoda, Általános, Iskola,Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Intézet,Reguly Antal Általános Iskola.Városkörnyék: Balogunyom, Bucsu, Dozmat,Gyanógeregye, Horvátlövô, Kisunyom,Meszlen, Narda, Nemeskolta,Vasasszonyfa, Vaskeresztes települések.


2013. FEBRUÁR 23. KÖZÉRDEKÛ • KULTÚRA • ÖNKORMÁNYZATV E R S E N Y F E L H Í V Á STÜNDÉRTÁNC – GYERMEK MÛVÉSZETI FESZTIVÁL 2013Elôadó-mûvészeti bemutatók szombathelyi és Vas megyei diákok, amatôr mûvészeticsoportok részéreA bemutatók idôpontja: kisiskolások mûvészeti fesztiválja március 20.9.00–12.00 óra és 14.00-18.00 óra; felsô tagozatosok és középiskolások mûvészetifesztiválja március 21. 9.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óraSzombathely és kistérsége általános iskolásai számára meghirdetett kategóriák:versmondás; mese-, prózamondás; népdaléneklés, népi hangszer; maidaléneklés(könnyûzenei slágerek, pop, rock, musical dalok…); modern- és kortárstánc (show tánc, jazzbalett, jazztánc, hip-hop, diszkótánc, break, electric boogie,mazsorett…); egyéb kategória (pantomim, bûvészet, akrobatika…).Vas megye általános iskolásai és középiskolásai számára meghirdetett kategóriák:maidal-éneklés (könnyûzenei slágerek, pop, rock, musical dalok…); modernéskortárs tánc (show tánc, jazzbalett, jazztánc, hip-hop, diszkótánc, break, electricboogie, mazsorett…); egyéb kategória (pantomim, bûvészet, akrobatika…).A nevezés általános tudnivalói: szabadon választott, az életkori sajátosságoknakmegfelelô, színpadképes produkció bemutatása; a produkciók mûsorideje maximum4 perc; vers, mese, próza kategóriákban egy intézmény maximum 2-2 produkciótnevezhet; a többi kategóriában iskolánként, amatôr együttesektôl, mûvészetistúdióktól több produkció és csoport is nevezhetô, mûfaji korlátok nélkül.Korcsoport: 6–18 éves általános iskolás és középiskolás diákok.Nevezhetnek: iskolák; amatôr együttesek; mûvészeti stúdiók; mûvelôdési intézmények.A bemutatók helyszíne: AGORA–Mûvelôdési és Sportház (Szombathely, Március15. tér 5.).Jelentkezési határidô: 2013. március 1.A nevezéseket írásban – a jelentkezési lap kitöltésével – várjuk!Jelentkezési lap beszerezhetô az AGORA – Gyermekek Házában és az iskolákban,letölthetô honlapunkról.Szervezési és levelezési cím, elérhetôség, információ:AGORA–Gyermekek Háza, 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 4., KatonánéNagy Mária (katonane.maria@agora-savaria.hu), telefon: 512-370; AGORASzombathelyi Kulturális Központ honlapja (www.agorasavaria.hu)IDEGEN NYELVI SZÉPKIEJTÉSI VERSENYAz Oladi KIKI Simon István UtcaiÁltalános Iskolája idén is megrendeztemegyei szintû kétfordulós, idegennyelvi szépkiejtési versenyét angol ésnémet nyelvbôl az általános iskolákfelsô tagozatosai számára.Eredmények angol nyelvbôl5–6. osztályos korcsoport: I. helyezett:Goncsarenko Karina – NYME BolyaiJános Gyakorló Általános Iskola,felkészítô tanár: Tar Hajnalka; II.helyezett: Horváth Eleonóra – ParagváriÚti Általános Iskola, felkészítô tanár:Menyes Tímea; III. helyezett: NémethDorka – Neumann János Általános Iskola,felkészítô tanár: Schmidt Hajnalka.7–8. osztályos korcsoport: I. helyezett:Labancz Patrik – Zrínyi Ilona ÁltalánosIskola, felkészítô tanár: Novákné PoósÉva; II. helyezett: Kovács Nóra – ParagváriÚti Általános Iskola, felkészítô tanár:Menyes Tímea; III. helyezett: SzabóFanni – Nádasdy Tamás Általános IskolaSárvár, felkészítô tanár: Hóbor Istvánné.Német nyelvi eredmények5–6. osztályosok: I. helyezett: HorváthEmma – NYME Bolyai János GyakorlóÁltalános Iskola; II. helyezett: ForgácsJúlia – NYME Bolyai János GyakorlóÁltalános Iskola; III. helyezett: TullnerFlóra – Paragvári Úti Általános Iskola.7–8. osztályos korcsoport: I. helyezett:Izer Balázs – NYME Bolyai JánosGyakorló Általános Iskola; II. helyezett:Monostori Patrik – Nádasdy TamásÁltalános Iskola Sárvár; III. helyezett:Várallai Luca – NYME Bolyai JánosGyakorló Általános Iskola.Válassza a valóban hatékony SÓSZOBÁT az egészségért!Egyre nagyobb teret hódít manapság a sóterápia.Nemhiába, hiszen most, hogylassan beköszöntött a tavasz, hatékony segítségaz allergia elleni harcban, és az asztmásoknakis enyhülést nyújt. Mindemellettgyógyítja a légúti panaszokat és az ekcémátis. Káros mellékhatása nincsen.Szombathelyen immáron több mint kétéve mûködik a Thököly utca 12-bena „SÓSZOBA”, amely Szombathelyen,sôt a megyében is egyedüliként, a TüdôgyógyászokOrszágos Kollégiuma általajánlott, és ezáltal orvosilag is igazoltanhatékony módszert alkalmazza. Sok mindent„ránksóznak” sószobaként, de fontostudni, hogy a hagyományos sótéglávalkirakott helyiségek esztétikusak ugyan,de hatástalanok, hiszen nem kerül só a levegôbe.A hagyományos inhalációs, vagyisvízben oldott sóval történô eljárás eseténa hatóanyag túl magas páratartalmamiatt a só nem jut le a tüdô mélyére, akishörgôkbe és a léghólyagocskákba. Pedigpont ott van a gyulladt és görcsös állapot,és ott gyógyíthatóak a betegségek.A Thököly utcai „SÒSZOBÁ”-ban ezzel ellentétbenaz otthon megszokott szobahômérsékletenés páratartalomban szárazeljárást alkalmaznak, mely két dolognakköszönheti hatékonyságát. Elôször isa legfontosabb, hogy a levegôbe porlasztanak0,5 és 5 mikron közötti, vagyis rendkívülcsekély átmérôvel rendelkezô sószemcséket,és így szemmel is látható sóködöthoznak létre. Ezek az igen aprószemcsék már képesek eljutni a tüdôlegmélyébe, a legkisebb hörgôcskékbe is,vagyis ahol a valódi probléma van. Másrészt,a terápia során ionizált sót használnakfel, ami tovább többszörözi az eljáráshatásfokát. A kúra során a belélegzettsószemcsék rátapadnak a káros sejtekre,és elpusztítják azokat. Ezt követôen az elhaltsejtek orrváladék formájában vagyköhögés útján kiürülnek aszervezetbôl, és szépen kitisztulnaka légutak és a tüdô.És bár sokan attól félnek,hogy az ilyen helyiség a betegségekmelegágya lehet,ez tévedés. Épp ellenkezôleg,ugyanis az ionizált só teljesmértékben fertôtleníti a szobát,olyan csíramentes levegôtbiztosítva, mint amilyenkórházi mûtéteknél szükséges.Allergia és asztma esetén10-20 alkalmas kúra javallott,egyéb légúti betegségekesetén már néhányalkalom is elegendô lehet. A betegeknekcsökkenhet a gyógyszerigényük, és jelentôsenjavul a közérzetük. A kezelések hatékonyságaakkor szavatolt, ha két alkalomközött nem telik el több, mint 48–72óra. S hogy az idô gyorsan és kellemesenteljen, a gyermekeket sóhomokozó, játékokés színes ceruzák, a felnôtteket pedigkényelmes relaxációs székek és újságokvárják.További információka www.soszoba.hu weboldalon.Idôpont-egyeztetés: 0630/434-6280.(x)11


P R O G R A M A J Á N L Ó • Ö N K O R M Á N Y Z A Tfebruár 23–március 1.KIÁLLÍTÁSOKjanuár 24–április 21.Szombathelyi KéptárÁlom és valóság – Inmemoriam Dóczi Lászlófebruár 21–március 22.Agora–Gyermekek Háza„Bice-boci, foltos tarka”néprajzi kiállítás és kézmûvesprogramsorozatfebruár 21–május 5.Szombathelyi KéptárKéptártörténet 100plakátban elmesélve•••••••••••••••••••••február 23. (szombat)Agora–Mûvelôdési ésSportház17.00 Oladi ÁMK TelekiBlanka Középiskola és Szakiskolaszalagavató báljaBartók Terem19.00 Operabérlet2. elôadásHotel Claudius19.00 Borlovagok báljaTóvendéglô19.00 Paragvári bálMagház Kultúr Kocsma20.00 Cserga és BarátaiBRB születésnapi koncertA-Club21.00 Februári RetroPalace Cafe22.00 Bacardi OakheartPartyCuba Café22.00 Teleki SzalagavatóAfterfebruár 24. (vasárnap)Cafe Frei10.00 Bóbita játszóház kicsiknek,nagyoknakMesebolt Bábszínház10.00 TI-TI-Tábáb-zene-játékfebruár 25. (hétfô)IV. számú Idôsek Klubja14.00 Klasszikus táncok tanításaklubtagoknakBerzsenyi Dániel Könyvtár17.00 Inkvizíció és a végsôidôk egyházának születése.Elôadó: Szilvási Csabafebruár 26. (kedd)Agora–Gyermekek Háza14.30 Világjárók 6. elôadás.Ôsi kultúrák nyomábanMexikóban. Dr. Vig KárolyelôadásaNYME-SEK17.00 India csillagászati emlékei.Elôadó: Matisz AttilaVas Megyei TIT17.00 Ország-VilágjárókBaráti Köre. Északi hegyekölelésében: a Hernád völgyétôlkeletre. Elôadó:Lugosy PiroskaA-Club21.00 Fônökök és titkárnôkfebruár 27. (szerda)I. számú Idôsek Klubja13.30 Irodalmi Kávéház.Téma: Válogatás Vas megyeiírók, költôk mûveibôlVas Megyei TIT15.30 Hölgy Klub. A böjt jelentôségejó közérzetünkérdekében. Vendég:Polákovits Marietta, életmód-tanácsadóCafe Frei17.00 Színházszerda. Akikérdez: Endrôdy Krisztián.Aki válaszol: Budai DávidAréna Savaria18.30 Falco-SZOVA-TrendOptika KC – Factum SportMMIK19.00 NémberKöztárSaság– Ferrum Színházi TársuláselôadásaA-Club21.00 Egyetemes bulifebruár 28. (csütörtök)Vas Megyei TIT17.00 Francia Klub. A franciaünnepek. Egy-egy ünnepetegy-egy klubtag mutatbeBibliaiskolák Közössége(Szabó M. u. 14.)17.00 A homloklebeny: azagy koronája. Elôadó:Mentes VilmosnéMMIK18.00 Senior Színpad és aVasi Bajtársi Szövetség és aBartók Béla Zeneiskola jótékonyságiestje az AcsádiIdôsek Otthona javáramárcius 1. (péntek)Agora–Mûvelôdési ésSportház17.00 Horváth BoldizsárKözgazdasági, InformatikaiSzakközépiskola szalagavatóbáljaTóvendéglô19.00 Számviteli bálA Weöres Sándor Színházelôadásaifebruár 23–március 1.(szombat–péntek)február 23. (szombat)19.00 Széllel szemben –poénok és poémák JordánTamás stand up estjefebruár 28. (csütörtök)19.00 A félkegyelmûmárcius 1. (péntek)19.00 A félkegyelmûKEGYELETIMEGEMLÉKEZÉS„Van fájdalom, mirôl a szem beszél,S a szem helyett a szív könnyez bele.”(Jókai Mór)Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,a Nyugat-magyarországiEgyetem Savaria Egyetemi Központ és aSzent Erzsébet Plébánia Szombathelybombázásának 68. évfordulója alkalmábólkerülô kegyeleti megemlékezéstart 2013. március 4-éna Ferences templom – Assisi Szent FerencKollégiumban (Thököly Imre utca)18.15 óra Ünnepi megemlékezés a kollégiumépületének falán elhelyezett„A bombatámadás áldozatainak” dombormûnélMÛSORÖkumenikus szertartásA megemlékezés gyertyáinak elhelyezéseAz emlékezôk közös sétája a NyugatmagyarországiEgyetem Savaria EgyetemiKözpont Berzsenyi téri épületéhez19.00 óra Ünnepi megemlékezés azépület falán elhelyezett emléktáblánálMÛSOREmlékbeszédet mond: dr. Puskás Tivadar,Szombathely Megyei Jogú VárospolgármestereA megemlékezés gyertyáinak elhelyezéseForgalomkorlátozásoka megemlékezések idején:1. A bombatámadások áldozatainakdombormûvénél, az Assisi Szent FerencKollégium épületénél: 18.05 éskb. 18.45 óra között a Thököly Imreutca Hunyadi utca és Aréna utca közöttiszakaszán kell forgalomkorlátozásraszámítani. A rendôrség a forgalomkorlátozásideje alatt a VasiVolán helyi járatos autóbuszait lassítvaengedi át.2. Emléktábla a Berzsenyi Dániel Fôiskola„D” épületénél: kb. 19.00 és19.20 között a Széchenyi István és aSzily János utcákban forgalomlassításrakell számítani.A helyszíneken a megemlékezések befejezéseután áll vissza az eredeti forgalmirend.12


2013. FEBRUÁR 23.CIVIL • INTERAKTÍVFOGADÓÓRAHorváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje március 1-jén(péntek) 16.30–17.30 óráig az Oladi KIKI Nyitra Utcai ÁMK-ban (Szombathely,Nyitra utca 15.), illetve március 2-án (szombat) 10.00–11.00 óráig a ZanatiKözösségi Házban (Szombathely, Külsô Zanati út 119.) fogadó órát tart.NEVELÔSZÜLÔKET VÁRNAK!A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthon ésÁltalános Iskola felhívást tesz közzé nevelôszülôi feladatok ellátására. Várjuk azokata szombathelyi érdeklôdôket, akik elhivatottságot éreznek az állami gondoskodásalatt álló gyermekek gondozására-nevelésére. Az új program keretében az arraalkalmas jelentkezôk számára 60 órás felkészítô képzés ingyenes. Jelentkezésihatáridô: folyamatosan. Jelentkezni személyesen: Vas Megyei TEGYESZÁ 9700Szombathely, Vörösmarty u. 11. sz. alatt (Gadavicsné Szabó Tünde 70/436-5967)vagy tel.: 94/514-590, e-mail: vasitegyesz@mail.datanet.huTáltos Hagyományôrzô Farsangi BálFebruár 23. (szombat) 19.00, volt Szent-Györgyi Szakközépiskola étkezdéjeBálozásra adták a fejüket a Bulcsu Vezér és a Táltos Idô hagyományôrzôk! Hívnakis mindenkit a táncba egy jó kupa bor mellé! Még azokat is, kik nem hagyományôrzôk!Sôt, hívja meg mindenki mátkáját, testvérbarátját és a szomszédjurta lakóját! Miért is különleges ez a bál? Mert a szittya ifjak és vének a korabeliviseletben ropják majd a táncot. Ehhez az illô zenét DJ. Peti szolgáltatja!Mindehhez az étket a büki „Sasfészek Vendéglô” biztosítja! Igaz, kicsit hiányosan,mert nem lesz kanál, villa, kést is mindenki a sajátját kell hogy hozza! Mitis fizetsz ezért? 2300 „Árpád-aranyat”, és kapsz mellé két kis sorszámozott papírt,amit sorsoláskor, lehet, hogy kihúznak, és akkor kapsz valamit, aminek örülsz!Ezt ma úgy „híjják” tombola! Aztán, hogy a torkod ne porozzon, a fent említettcsárda „guríjja” ide hordóban a borát, bôrtömlôben a pálinkáját! Lesz mégnéhány „meglepetés-fellépô” is! Csak azért, hogy jól érezd magad! Tehát nagyszeretettel, ôszinte szívvel várunk mindenkit, akit érdekel egy kis mulatság! Nemkötelezô a „szittya viselet”, a kézzel evés, mindenki úgy jön, ahogy kényelmes,és úgy eszik, ahogy jólesik. (Dugiban lesz kés, kanál és villa!)OLVASÓI LEVÉLAkasztás ANNO…Régi olvasója vagyok a SaFonak.Kedvenc rovatom azANNO … Leginkább a Monarchiaidejébôl származó eseményeketkedvelem. Az ötödikszámban olvashattuk, hogySzombathelyen az utolsó akasztás1901-ben történt, amikoregy gyilkos zsivány elnyerteméltó büntetését. Vitatkoznékezzel az információval. Az ötvenesévek elején voltam kisiskolás.Mindig nagy, kíváncsi fülekkelhallgattam a felnôttek beszélgetéseit.Többször hallottam,hogy a helyi börtönbenbûnözôket akasztottak fel. Hajól emlékszem, felnôttek eztmeg is nézhették. Arra viszontmár határozottan emlékszem,hogy a hatvanas évek közepénitt akasztottak fel egytöbbszörös büntetett vépi személy.Emlékezetem szerint azújságok is megírták, hogy Vépena kivégzés miatt hôbörgô,randalírozó személyek megfékezéséreSzombathelyrôl is kellettrendôröket kivezényelni.Úgy tudom, itt ez volt az utolsóakasztás. Gondolom, hogy amegyei levéltár börtön- és rendôrségiirataiban ezek az információkmegtalálhatók. Érdekesolvasmány lehetne az errôlszóló cikk is.Vadász BélaIDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉSDátumIdôképHômérsékletFebr. 23., szombatIntenzív havazásvárható-4˚C1˚CFebr. 24., vasárnap Esô várható -1˚C 2˚CFebr. 25., hétfô Esô várható 0˚C 3˚CFebr. 26., keddFebr. 27., szerdaFebr. 28., csütörtökFebr. 29., péntekErôsen felhôsidô várható-1˚C 3˚CErôsen felhôsidô várható -2˚C 5˚CGyengén felhôsidô várható-2˚C 6˚CGyengén felhôsidô várható-1˚C 7˚C13


IGAZGATÓT KERESNEKÖ N K O R M Á N Y Z A TSzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a SavariaMegyei Hatókörû Városi Múzeum igazgatói álláshelyénekbetöltésére pályázatot ír ki.Pályázati feltételek: a./ szakirányú egyetemi végzettség ésszakképzettség; b./ tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret (igazolásatörténhet különösen legalább államilag elismert komplextípusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzalegyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérôlszóló igazolás bemutatásával); c./ a végzettségnek ésszakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységénekmegfelelô jogviszonyban (muzeális intézményben) legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;e./ kiemelkedô szakirányútudományos tevékenységet végez; f./ államháztartási, vezetésiismeretek (államháztartási, vezetési ismeretekkel rendelkezônekkell tekinteni azt, aki legalább a miniszter által különjogszabályban meghatározottak szerint akkreditált vezetôiismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazolóokirattal rendelkezik. Ennek hiánya esetén a képesítést amegbízást követô 1 éven belül meg kell szerezni.); g./ vezetôigyakorlat; h./ büntetlen elôélet, és nem áll muzeálisintézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban ésközmûvelôdési intézményben végezhetô tevékenység folytatásátkizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó adatait istartalmazó részletes szakmai önéletrajzot; – az iskolaivégzettséget, szakképesítést, államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványt vagy azzal egyenértékû okiratot, külföldi szakmaigyakorlat teljesítését igazoló okmány(ok) hiteles másolatát; –a legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozómunkáltatói igazolást; – a pályázó eddigi szakmai munkájánakbemutatását; – az intézmény irányítására, mûködtetésére,szervezeti felépítésére vonatkozó vezetôi programot; – a pályázónyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyaga harmadikszemély általi megismeréséhez, a pályázati anyagsokszorosításához, a pályázati anyagában foglalt személyesadatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükségeskezeléséhez; – három hónapnál nem régebbi erkölcsibizonyítványt.Magasabb vezetôi feladat ellátására megbízást az kaphat, akia munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagya megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbekinevezhetô.Az álláshely legkorábban 2013. április 1. napjától tölthetô be.A magasabb vezetô a kinevezéstôl számított 5 éves, határozottidôre kerül megbízásra. A foglalkoztatás jellege: teljesmunkaidô. A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, KisfaludyS. u. 9. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény alapján (továbbiakban Kjt.).Munkáltató: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése, az egyébmunkáltatói jogkör gyakorlója a 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ g.) pontja alapján Szombathely Megyei Jogú Várospolgármestere. A munkakörbe tartozó illetve a vezetôi megbízássaljáró lényeges feladatok: – a korszerû, magas színvonalú,a jogszabályi elôírásoknak megfelelô szakmai munka biztosításaaz intézményben; – munkáltatói jogkör gyakorlása az intézménydolgozói felett; – az intézmény képviselete az állami, társadalmi,gazdasági és civil szervezetek elôtt; – önálló, személyes felelôsséggeljáró döntések meghozatala az intézményt érintô ügyekben; –nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása.Az igazgatói megbízásról a pályázati eljárásban jogszabályalapján közremûködôk véleményezését követôen a kultúráértfelelôs miniszter egyetértésével Szombathely Megyei Jogú VárosKözgyûlése dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártátkövetô elsô ülésén. A pályázat elbírálására a Kjt., az 1997. éviCXL. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet elôírásai azirányadók. A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzatiszemélyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban:személyügyi központ) internetes oldalán történô közzétételtôlszámított 30 nap. A pályázat benyújtásának módja: SzombathelyMegyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.), papír alapon. A pályázattalkapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati OsztályKulturális Irodájánál (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. VI.emelet 623. szoba; telefon: 94/520-235) lehet kérni.Dr. Puskás TivadarSzombathely Megyei Jogú Város polgármestere• K Ö Z É R D E K Û • H I R D E T É SSZÉKELY OLIMPIKONOKFILMBEMUTATÓKülönleges esten vehetnek részt mindazok, akik március1-jén, pénteken este 6 órára ellátogatnak a MalomSörözô Olimpia Termébe. A Halmay Zoltán OlimpiaHagyományôrzô Egyesület vendégeként Csíki András,Hargita megye sportigazgatója mutatja be a „Székelyolimpikonok” címû filmet. Az alkotás Becze Zoltáncsíkszeredai tanár és sportújságíró több mint kétévtizedes kutatómunkájának gyümölcse. A háromrészesdokumentumfilm két olimpiai bajnok birkózóról,Keresztes Lajosról és Lôrincz Mártonról, illetve aGyergyószentmiklósról származó, olimpiai aranyérmesvízilabdakapus Molnár Endrérôl szól. Székelyföldrôl többmint 30 sportoló vett részt eddig nyári olimpiákon, ennélsokkal többen a téli ötkarikás játékokon. A szervezôkminden sportbarátot várnak, a belépés ingyenes!Szombathely, Rumi út. 181.FÜRDÔSZOBASZAKÜZLET(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás:H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROKSok a munkája?Halmokban áll a vasalnivaló?Hívjon!SEGÍTEK!TELEFON: 0670/210-664214


2013. FEBRUÁR 23.O K T A T Á S • F E L N Ô T T K É P Z É SEGY JÓLÉPÉS.HIRDETÉSFELVÉTEL:94/505-894, 505-895hirdetes@savariaforum.hu2013 márciusában induló képzéseink:• Adótanácsadó• Mérlegképes könyvelô – vállalkozási szak• Mérlegképes könyvelô – államháztartási szak• Társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó• Pénzügyi-számviteli ügyintézô• Raktáros• Vám- termékdíj és jövedéki ügyintézô• Munkavédelmi technikus• Közbeszerzési referensRegisztrált mérlegképes könyvelôktovábbképzése 16 óra – 2 alkalom – 16 kreditpont– vállalkozási szakirány –– államháztartási szakirány –– IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK EURÓPAIUNIÓS FORRÁSBÓL !!! TAMOP 2.1.2Német nyelv – angol nyelv – számítástechnikaAZ ÚJ ÉVBEN IS A TAVALYI TANFOLYAMI ÁRAKONA TAVALYI FELTÉTELEKKEL!Kamatmentes részletfizetési lehetôség!Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen!Jelentkezni lehet:PERFEKT ZRT VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT(PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE)9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em. 216.Tel/fax: 94/345-220 • e-mail: szombathely@perfekt.huwww.perfekt.hu/vasFNYSZ: 01-0507-04 • FAT: AL-0036MUNKAVÉDELMITECHNIKUS ésTÛZVÉDELMI ELÔADÓtanfolyamok indulnak Szombathelyen.Érd.: 06/30/372-1545; info@feot.hu; www.feot.huFEOT Kft. • Al.: 0331 • Nysz.: 08-0041-05Dr. FülöpGunagriha,Sri Chinmoytanítványánakelôadása ameditációról és a szív útjáról.Bezsenyi Dániel Megyei KönyvtárDr. Antall J. tér 1.február 27., szerda, 17 óraA belépés díjtalan!AKTUÁLISTANFOLYAMAINK:KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓVÁLLALKOZÓ, AUTÓBUSZOSSZEMÉLYSZÁLLÍTÓVÁLLALKOZÓ, ALAP ÉSTOVÁBBKÉPZÔ„GKI”, TEHERGÉPKOCSI- ÉSAUTÓBUSZVEZETÔ KÉPESÍTÔTARGONCAVEZETÔ,EMELÔGÉP-KEZELÔ,FÖLDMUNKA-, RAKODÓ- ÉSSZÁLLÍTÓGÉP KEZELÔSZEMÉLYGÉPKOCSI-,MOTORKERÉKPÁR-,TEHERGÉPKOCSI-,NEHÉZPÓTKOCSI-,AUTÓBUSZVEZETÔITájékoztatás:94/511-951www.topido.huNsz: 18-0054-04FIGYELEM! BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG!TANULJON MOST, A JOGSZABÁLYI SZIGORÍTÁSOK ELÔTT,AZ EU-BAN IS ELISMERT PIACKÉPES SZAKMÁT!VillanyszerelôCNC-forgácsoló Hamarosan indul!Hegesztô Hamarosan indul!Kereskedô, Bolti eladó Hamarosan indul!Vendéglôs, vendéglátó eladóSzociális gondozó és ápolóMunkavédelmi technikusNémet beszédcentrikus kezdô tanfolyamA csomag tartalma:MÁRCIUS 15. KASZÓBAN(2013. március 15–18.)• Szállás 3 éjszakára félpanzióval• Köszöntô pálinka – grátisz!• Március 15-én vacsora magyaros ételekbôl harmonikaszóval• Március 15-én 10 órától vezetett gyalogtúra• Március 16-án gyertyafényes vadvacsora• Kisvasutazás az érintetlen Baláta-tavi lápvidékre• Masszázs• Belépôjegy a nagyatádi gyógyfürdôbeMár 29.495 Ft/fô/csomag ártól!Telefon:0682/445-818E-mail:hotel@kaszort.huweb:www.kaszort.huSZÉP kártyaelfogadóhelyVÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL KASZÓBAN!15


BENZINKÚTMinden 10.000 Ft felettitankolásnál most ajándék(csokoládé vagy öngyújtó vagy toll)jár Önnek!Szombathely, Söptei út 78.A KÉPEKILLUSZTRÁCIÓK!Az akció február 1-jétôlmárcius 15-ig tart.FelnôttképzésiNY.SZ: 00741-2012SANSZ FELNÔTTKÉPZÔ KFT.VARRJUNK EGYÜTT!Folyamatosan indítjuk közkedvelt varrótanfolyamunkatkezdô hobbivarrónôk számára. Ha unod már az üzletekegyhangú kínálatát, vagy szeretnél kevés pénzbôl divatosanöltözni, KÖZTÜNK A HELYED.Részletes felvilágosítás:„Ezredév” Méteráru Szaküzlet, Kôszegi u. 1.Telefon: 94/340-740 Mobil: +3670/574-7271Web: http://sansz.freewb.hu/ • e-mail: sansz.fk@gmail.comHOTEL-PENSIONCONTINENTALBÉCS – WIEN• Központi fekvés, közvetlenülaz U3 metró Neubaugasse megállójánál• Szobák: 2-3 fô részére• 4-5 fôs apartmanok családok részére• Parkolóház• Magyarul is beszélünkTelefon: (+431) 523-24-18Fax: (+431) 523-26-30A-1070 Wien, Kirchengasse 1 /Mariahilferstr. 50 sarokwww.hotel-continental.atE-mail: hotel.continental@chello.atSZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!A Kálváriatemplomátépített ésfelújítotturnatemetôjébenel nem évülôurnasírhelyváltható.SKODA Octavia Cleverkönnyûfém keréktárcsa, ülésfûtés,tolatóradar, kis bôrcsomag, klíma« A KÁLVÁRIA-TEMPLOMURNATEMETÔJEÉrdeklôdni:30/619-5514SKODA Octavia kombinált átlagfogyasztás: 3,8–9,2 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–168 g/km.SKODA Octavia Clever 3 799 000 Ft-tól a készlet erejéig!Végh Autóház Kft.Cím: 9700 Szombathely, Csaba u. 10. • Tel.: 94/513-375E-mail: rvajkovics@veghauto.hu • Web: www.veghauto.hu

More magazines by this user
Similar magazines