март, 2006 г. - Bolgarok.hu

bolgarok.hu

март, 2006 г. - Bolgarok.hu

март, 200617Български вестиИзпращането на телепощаще струва между 1,90 и 2,30лева.1207 пощенски станции от цялатастрана ще предоставятбанкови услуги. Това предвиждаподписаното вчера споразумениемежду „Български пощи”и пет банки - Банка ДСК,Инвест банк, Корпоративнатърговска банка, Стопанскаинвестиционна банка и ТБ„Алианц България”. По тозиначин „Български пощи”стават една от най-големитеструктури, предлагащибанкови услуги в България.В близко време „Българскипощи” ще подпишат договор исъс застрахователникомпании за предоставяне назастрахователни услуги.Преговарят за третаUS база в БългарияЗапочнаха преговорите затрета американска база вБългария, съобщиминистърът на отбранатаВеселин Близнаков. Обсъждасе още една база - евентуалнолетището в Граф Игнатиево,каза военният министър.Засега планираните бази,които ще бъдат под контролана американските военни, саавиобазата в с. Безмер и полигонав Ново село.„България Ер” сложимартеници на самолетите„България Ер” започва кампанияпо популяризиране настраната ни по света. Първатастъпка беше да се представибългарската традиция да сеподаряват мартеници на 1март. Самолетите наавиокомпанията бяхадекорирани с бяло-червенсимвол, а на 1 март на бордавсеки пътник беше посрещнатс мартеница-подарък. Всекимесец самолетите ще иматново лице. На 24 май напримервърху тях ще бъдатизрисувани букви по случайпразника на славянската писменост.Спират семейните помощина лоши родителиСемейните помощи за деца щебъдат пренасочвани заобразование, отглеждане ивъзпитание на детето, акородителите не полагатдостатъчно грижи. Променитев Закона за семейни помощиза деца влизат в сила съсзадна дата от 1 януари 2006 г.Еднократната помощ прираждане ще бъде диференциранаспоред поредността надецата, родени от майката, сепосочва в закона. Тази годинапомощите са съответно 18лева за първо дете и 20 леваза второ. При раждане наблизнаци, един от които евторо дете на майката,семейството ще получава по20 лева за всяко дете.Брюксел решава зачленството ни през майЕвропейската комисия ще решипрез май дали Българияще стане член на Евросъюза.Преди това Брюксел искасписък с постиженията впроблемните области. Товазаяви генералният директорна Генерална дирекция „Разширяване”към Европейскатакомисия Майкъл Лий. Спореднего законодателните промени,които са извършени у нас,са необходими, но недостатъчни.Лий допълни, че всеоще Брюксел не е изработилсвоето становище по дататана приемането и то не можеда бъде прогнозирано. Решениетоще бъде взето наосновата на обективниядоклад от месец май.Според него страната ни е взеланасериозно критиките отмониторинговия доклад от м.октомври. Макар че законодателнитеи административнитепромени са факт, по-важно еда се отбележи значителен иреален напредък в съдебнатасистема и тя да бъде независимаи да се отчита. Тойдопълни, че Брюксел иска давиди как промените сеприлагат на практика.HÍREK BULGÁRIÁBÓLtani. A posta öt bankkal kötöttszerzôdést, így az egyiklegnagyobb banki szolgáltatásokatnyújtó cég lett az országban.A Bulgaria Air martenicáttett a repülôgépekreA Bulgaria Air Bulgáriát népszerûsítôkampányt indított,amelynek az elsô lépése azvolt, hogy március 1-én martenicákkaldíszítette a repülôgépeketés minden utastmartenicával fogadtak a fedélzeten.A repülôgépek arculataminden hónapban meg fogújulni.Magyarországi BolgárokEgyesülete1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.tel.: 216-6560Bolgár Országos Önkormányzat1093 Budapest, Lónyay u. 41.tel.: 216-4210Fôvárosi Bolgár Önkormányzat1093 Budapest, Lónyay u. 41.tel.: 216-4211Bolgár Köztársaság Nagykövetsége1062 Budapest, Andrássy út 115.tel.:322-0836,322-0824Szent Cirill és Szent MetódBolgár Pravoszláv Templom1097 Budapest, Vágóhíd u. 15.tel.: 215-0039Bolgár Kulturális Intézet1061 Budapest, Andrássy út 14tel.: 269-4246Hriszto Botev Bolgár-MagyarÁltalános Iskola és Gimnázium1062 Budapest, Bajza u. 44tel.: 474-0536, 474-0537Bolgár NyelvoktatóKisebbségi Iskola1093 Budapest, Lónyay u. 41tel.: 216-4210Carevec Étterem1097 Budapest, Vágóhíd u. 62tel.: 216-1797Hotel Rila1097 Budapest, Vágóhíd u. 62tel.: 216-1621НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ17

More magazines by this user
Similar magazines