Rövid Kezelési útmutató letöltése - Volvo

volvocars.com
  • No tags were found...

Rövid Kezelési útmutató letöltése - Volvo

VOLVO S80Rövid kezelési útmutatóKÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!Egy új autó megismerése mindig izgalmas élmény. Ebben igyekszik segítségetnyújtani a Rövid kezelési útmutató, amellyel alig néhány perc alatt áttekinthetiúj Volvója legfontosabb jellemzőit és szolgáltatásait.Az autó használatával és karbantartásával kapcsolatos részletes tájékoztatást,valamint a jármű műszaki adatait a Kezelési útmutató tartalmazza. Ott találjameg azokat a fontos figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat is, amelyekbetartása nélkülözhetetlen a biztonságos autózáshoz.Útmutatónk olyan opcionális felszerelésekről szóló ismertetőket is tartal mazhat,amelyek az Ön autójában nem állnak rendelkezésre.Autójáról további információkat talál a www.volvocars.hu honlapon.


Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC)Automatikus vezérlésAutomatikus üzemmódban az ECC úgy hűti vagyfűti az autót, ill. úgy szabályozza a klíma funkciókat,hogy az utastér hőmérséklete a beállított értékenmaradjon, a levegőminőség pedig optimális legyen.1 A két hőmérséklet-szabályzó gomb elforgatásávala vezető és az utas oldalán egymástólfüggetlenül állítható a hőmérséklet. A beállítottértékek a kijelzőn is megjelennek.8 Automatikus vezérlés kapcsoló. Az AUTOgomb lenyomására az ECC automatikusüzemmódba kapcsol, amit a gomb ellenőrzőlámpájának kigyulladása is jelez.Manuális vezérlés2 Ülésfűtés (a vezető, ill. az első utas oldalán)3 Maximális párátlanítás. A rendszer a legerősebbventilátor-fokozattal a szélvédőre és azoldalsó ablakokra fújja a levegőt4 Ventilátor fúváserősség5 A levegő elosztása6 A hátsó ablak és a külső visszapillantó tükrökpárátlanítása7 Belsőlevegő-keringtetés9 Légkondicionálás be-/kikapcsolása. Hűti azutasteret és párátlanítja az ablakokatTÁROLÓREKESZEK, 12 V-OS ALJZAT ÉS AUX/USB BEMENETAz első és hátsó 12 V-os aljzatok csak a gyújtáskapcsoló0 vagy I állásában működnek. A csomagtartójobb oldalán elhelyezett 12 V-os aljzat mindigfeszültség alatt van.Az AUX/USB csatlakozó használatával a külsőMP3-lejátszón, iPod ® -on* vagy egyéb eszközöntárolt zenei fájlokat is a beépített audiorendszerenkeresztül szólaltathatja meg.figyelem!Ha a csomagtérben található 12 V-os csatlakozóaljzatotleállított motor mellett használja,lemerülhet az akkumulátor.Eco DRIVeAz Eco DRIVe üzemmód bekapcsolásávalcsökkentheti autója fogyasztásátés károsanyag-kibocsátását.A kézi váltóval szerelt modelleken az Eco DRIVeüzemmód Start/Stop funkcióval is kiegészül, amelyrövid várakozásnál önműködően leállítja, majdinduláskor újraindítja a motort.Az ECO DRIVe üzemmód bekapcsolt állapotát akapcsológomb ellenőrző lámpájának kigyulladásajelzi. Az Eco DRIVe a gomb rövid lenyomásávalbármikor kikapcsolható.*Az iPod ® márkanév az Apple Computer Inc. tulajdona.


fedélzeti számítógép ÉS NAPI KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓKa tank kiürüléséig1 Alacsony üzemanyagszint. A lámpa kigyulladásaesetén mielőbb tankoljon.2 T1 és T2 – egymástól független napikilométerszámlálók.3 Üzemanyagszint-jelző. A nyíl azt jelzi, hogymelyik oldalon található a töltőnyílás.4 A fedélzeti számítógép kijelzője. Az éppenmegjeleníteni kívánt érték (pl. átlagfogyasztás)a forgószabályzóval (8) választható ki.5 Óra Az óra a MY CAR menüben vagy közvetlenüla (6) gombbal állítható.6 A gomb rövid lenyomásával válthat a T1 és T2napi kilométer-számláló között. A gomb hoszszabblenyomására az aktuális számláló nulláraáll vissza.A gomb ütközésig, majd azon túl való elforgatásávalaz órát állíthatja be.78 97 Megnyomásával újra megjelenítheti, illetvetörölheti a kijelzőn megjelenő üzenetet.8 A gyűrű elforgatásával válthat a fedélzetiszámítógép funkciói között.9 Rövid lenyomására az aktuális funkció számlálójanullázódik.Hosszabb lenyomására az összes funkciószámlálója nullázódik.MEGJEGYZÉSA fedélzeti számítógép által kijelzett _ _ _ kma tank kiürüléséig távolság a korábbi vezetésikörülmények alapján becsült érték.A kormány állításaVIGYÁZAT!A kormánykerék helyzetét mindig indulás előttállítsa be, soha ne vezetés közben.1. Oldja ki a rögzítőkart.2. Állítsa be a kormányt (a kormány magasságaés mélysége egyaránt állítható).Bluetooth1. A vezeték nélkül csatlakoztatott mobiltelefona kormányról vezérelhető és a beépítettkihangosítón keresztül használható.2. Rövid ideig tartsa lenyomva az audiorendszerTEL gombját.3. A menüben válassza a Telefon hozzáadásaopciót.4. A listából válassza ki a csatlakoztatni kívánttelefont.5. A mobiltelefon saját billentyűivel írja be azaudiorendszer kijelzőjén megjelenő kódszámot.


A vezetőt támogató rendszerekCity Safety koccanásgátló rendszerRáfutásra figyelmeztető rendszer automatikusfékezéssel és gyalogosfelismerésselHa a forgalomban bekövetkező hirtelen változásraa vezető – pillanatnyi figyelmetlensége vagy lassúreakcióideje miatt – nem reagál időben, ezek akorszerű rendszerek a jármű aktív fékezésével segítenekelkerülni az ütközést, vagy legalább enyhíteniannak következményeit.A 30 km/h sebességig működő City Safety rendszerpéldául a szélvédő mögött elhelyezett lézeresérzékelővel figyeli az autó előtti útszakaszt, és haráfutásos ütközés veszélyét érzékeli, önműködőenfékezni kezdi az autót.Ha a rendszer aktiválódásakor az autónak azelőtte haladó – vagy álló – járműhöz viszonyítottrelatív sebessége nem haladja meg a 15 km/h-t,a rendszer a vezető beavatkozása nélkül is képesmegelőzni az ütközést, ennél nagyobb sebességkülönbségesetén pedig csökkenti az ütközés erejét.Az automatika felesleges beavatkozásait elkerülendőa City Safety rendszert úgy tervezték, hogyaktiválódására csak végső esetben kerüljön sor.VIGYÁZAT!A biztonságos vezetés, és ezen belül a megfelelősebesség és követési távolság megválasztásaés betartása mindenkor a vezető személyesfelelőssége.A City Safety rendszer csupán a vezetőt segítőeszköz, és nem helyettesíti a körültekintő ésa forgalomhoz alkalmazkodó, felelősségteljesvezetői magatartást.A gyalogosfelismerő rendszer 80 km/h sebességfelett nem figyelmeztet és nem is fékezi le ajárművet, továbbá sötétben és alagutakban semműködik.A gyalogosfelismerés akkor sem működik, ha:• a gyalogos teste csak részben látható• a gyalogos testmagassága nem éri ela 80 cm-t• a gyalogos olyan ruhát visel, amely megnehezítiaz emberi alak felismerésétTovábbi vezetőt támogató rendszerekA jármű további biztonsági rendszerekkel is fel lehetszerelve, amelyek segítenek tartani a biztonságoskövetési távolságot, figyelmeztetnek, ha a járműindokolatlanul elhagyja a forgalmi sávot, illetve ha avisszapillantó tükrök holtterében azonos iránybanhaladó másik jármű tartózkodik.• Adaptív tempomat (ACC) – manuális váltónál• Adaptív tempomat (ACC) sorkövető funkcióval– automata váltónál• Követési távolság ellenőrző rendszer• Holttérfigyelő rendszer (BLIS)• Elalvásra figyelmeztető rendszer (DAC)• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)A rendszerek használatáról és korlátairól olvassa ela Kezelési útmutató 4. fejezetét.Elektronikus fékasszisztensAz elektronikus fékasszisztens (EBA) a fékerőnövelésével segíti a vezetőt a rövidebb féktávolságelérésében. Az EBA hirtelen fékezéskor lépműködésbe.A fékasszisztens bekapcsolódásakor a fékpedálkissé beesik, de ennek ellenére ameddig csakszükséges nyomja tovább (és tartsa lenyomva)a fékpedált, mert a fékpedál felengedésekor afékasszisztens is kikapcsol.AutóápolásA kézi mosás jobban kíméli a fényezést, mint agépi autómosó. A fényezés új korában érzékenyebb,ezért az autó első üzembe helyezésétkövető néhány hónapban ajánlott a kézi mosás.A mosáshoz használjon tiszta vizet és szivacsot.Mindig óvatosan mossa az autót, mert afelgyülemlett por vagy apró kövek felkarcolhatjáka fényezést.


Világításkapcsolókaz első ülés állításaABFénykürtVáltás a távfény és a tompított fény között;kísérőfényMűszerfal-világításElső ködfényszórókKödlámpa (hátul, csak a vezető oldalán)Automatikus tompított fény. A fénykürtkapcsolható, a távfény azonban nem.Helyzetjelző (a motor leállításakor semkapcsolódik ki)Tompított fény. A távfény bekapcsolható(a motor leállításakor a tompított és atávfény is kikapcsolódik)A töltőnyílás távnyitásaFényszóró szintbeállítás (a Dual-Xenonfényszórók esetében automatikus).A csomagtérfedél nyitásaElektromos rögzítőfék1 Deréktámasz2 A háttámla döntése3 Az üléspárna fel-/le mozgatása4 Az üléspárna első pereménekmagasságállítása5 Az ülés előre-hátra mozgatása.6 Az utasülés támlájának ledöntéseA rögzítőfék aktiválásaNyomja meg a gombot. A műszerfalon levő ellenőrzőlámpa a rögzítőfék teljes aktiválódásáig villog,ezt követően folyamatosan világít.A rögzítőfék kioldása1. A gyújtáskapcsolót állítsa 0 vagy I állásba.2. Nyomja le a fékpedált, és óvatosan húzza mega gombot.Automatikus kioldásTegye sebességbe az autót, és a szokásos módoninduljon el. (Automata sebességváltós modelleknéla vezetőnek előzőleg be kell csatolnia a biztonságiövét.)TP 13464 (Hungarian). AT 1120. Printed in Hungary 2011. Copyright ©2000-2011 Volvo Car Corporation.

More magazines by this user
Similar magazines