Földrajz középszintű érettségi témakörök 2010

ibela.hu
  • No tags were found...

Földrajz középszintű érettségi témakörök 2010

Földrajz középszintű érettségi témakörök 2010. májusÁltalános természetföldrajz, a kontinensek, ill. Magyarországtermészetföldrajza.1. Térképi ismeretek1. A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai2. Térkép fogalma, szerepe a mindennapi életben3. Térképek csoportosítása, sajátos jelrendszere2. Kozmikus környezetünk1. A Föld helye a Naprendszerben, a Föld fő mozgásai, ezek következményei.2. A Naprendszer felépítése és annak földi következményei3. A Nap3. A geoszférák földrajzaKőzetburok1. A Föld gömbhéjas szerkezete, fizikai jellemzői2. Az óceáni és a szárazföldi kéreg összehasonlítása3. A lemeztektonika és a hegységképződés4. A litoszféra „építőkövei”- kőzetek5. Gyűrődés, vetődés6. Földünk nagy szerkezeti egységeiLevegőburok1. A levegő felmelegedése, a felmelegedést módosító tényezők2. Csapadékképződés, hideg- és melegfront3. Általános légkörzés4. A légkör környezeti problémáiVízburok1. A vízburok tagozódása és a víz körforgása2. A tengervíz mozgásai: a tengeráramlás és éghajlat-módosító szerepe3. A tavak csoportosítása keletkezésük szerint4. A tavak pusztulása4. A földrajzi övezetesség1. A forró övezet2. A mérsékelt övezet3. A hideg övezet5. A kontinensek természetföldrajza1. Európa2. Dél-Amerika3. Afrika6. Magyarország és tájainak természetföldrajza1. Magyarország természeti adottságai2. Hazánk nagytájainak eltérő természeti képe


Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz1. A népesség- és településföldrajz1. A népesség földrajzi jellemzői2. A népesség területi eloszlása3. A népességrobbanás szerepe a globális társadalmi-gazdasági problémákkialakulásában4. A települések típusai és földrajzi jellemzői5. Urbanizáció és a városiasodás, és ezek társadalmi-környezeti problémái2. A világ változó társadalmi-gazdasági képe:A gardasági élet szerkezetének átalakulása1. A föld mezőgazdasági erőforrásai2. A mezőgazdasági termelés típusai, fő terményei, különös tekintettel a forró övezetben3. A világ energiagazdasága, energiahordozók csoportosítása4. Az energiagazdaság okozta környezeti problémák és azok mérséklése3. A világ változó társadalmi-gazdasági képe:A világgazdaság jellemző folyamatai1. A transznacionális vállalatok és szerepük a világgazdaságban2. A pénz világa és az infláció3. A bankok szerepe napjaink pénzügyi szolgáltatásaiban4.A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok ésországok. Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei1. A világgazdasági pólusok2. A világgazdaság peremterületei3. A perifériatérségek felzárkózását nehezítő társadalmi-gazdasági folyamatok4. Az Európai Unió kialakulása, bővülése, főbb intézmények, az együttműködés főterületei5. Európa országai6. Észak-Európa természeti és társadalmi adottságai, gazdasági élete7. Észak- és Dél-Olaszország összehasonlítása8. Ázsia országai.9. Amerikai országai. Az Amerikai Egyesült Államok.5. Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében ésEurópábanMagyarország társadalmi-gazdasági jellemzői.Népesség és településföldrajzi jellemzőkNemzetgazdaságunkA gazdasági élet szerkezeti és területi átrendeződése a rendszerváltástól napjainkigA gazdaság ágazatai, ágai.( mezőgazdaság, idegenforgalom)Hazánk nagyrégióinak természet-és társadalomföldrajzi képe.6. A globális környezeti problémák

More magazines by this user
Similar magazines