R EI P - S É T N E L EJ T K EJ O R P Ő S G É V - drive-electric.hu

drive.electric.hu

R EI P - S É T N E L EJ T K EJ O R P Ő S G É V - drive-electric.hu

Készítette:EDM International, Inc.4001 Automation WayFort Collins, Colorado 80525Neil Hurst, Elsődleges szerzőSzerződésszám: S0162515Készült:Kaliforniai Energia BizottságLinda Spiegel,Szerződés MenedzserKelly Birkinshaw,Program MenedzserEnergiával Kapcsolatos Környezeti KutatásTerry Surles,PIER Program IgazgatóRobert L. Therkelsen,VezérigazgatóAz U.C. Santa Cruz Ragadozó MadárKutató CsoportBrian WaltonProjekt MenedzserszámáraJOGI KÖVETELÉSEK ELUTASÍTÁSAEz a jelentés a Kaliforniai Energia Bizottság támogatásával végzett munkárólkészült. Nem képviseli szükségszerűen az Energia bizottság,alkalmazottjai, vagy Kalifornia Állam nézeteit. Az Energia Bizottság,Kalifornia Állam, azok alkalmazottjai, vállalkozói, vagy alvállalkozóinem vállalnak szavatosságot (kifejezett vagy beleértett) ésjogi felelősséget a jelentésben található információkra, ésegyik fél sem képviselheti azt az álláspontot, hogy az információkhasználata magántulajdonú jogokat sért.A jelentést az Energia Bizottság nem hagyta jóvá és nem utasította el.Az Energia Bizottság nem mondott itéletet a jelentésben találhatóinformációk pontossága és megfelelősége felett.


Köszönetnyilvánítás• Bernard Clairmont, EPRISolutions• John Bridges, szárazföldi biológus, Nyugati Területek Energia Adminisztrációja• Steve Rock, Nyugati Területek Energia Adminisztrációja• Dawn Gable, Janet Linthicum, és Brian Walt, a Santa Cruz-i Ragadozó Madár Kutató Csoporttól,Santa Cruz, KaliforniaKérjük, hogy a következőképpen hivatkozzon a jelentésre:Hurst, Neil. 2004. A madár ütközéseket csökkentő eszközök koronakisülés vizsgálata. KaliforniaiEnergia Bizottság, PIER Energiával Kapcsolatos Környezeti Kutatása. Publikáció száma.i


ElőszóA Közérdekű Energia Kutatás (PIER) Program támogatja az olyan közérdekű energia kutatást és fejlesztést,amely a környezetre biztonságos, megengedhető költségű, és megbízható termékek / szolgáltatások piacrahozásával segít javítani az élet minőségét Kaliforniában.A PIER Program, (melyet a Kaliforniai Energia Bizottság irányít), együttműködve a Kutatás, Fejlesztés, ésDemonstráció (RD&D) szervezetekkel (beleértve egyéneket, vállalkozásokat, közműveket, és közösségivagy magán kutató intézeteket) évente 62 millió dollárt ítél oda a legígéretesebb közérdekű energia . kutatáslefolytatására.A PIER támogatású programok a következő hat kutatási és fejlesztési program területre koncentrálódnak:• Épületek végfelhasználói energia hatékonysága• Energiával kapcsolatos környezeti kutatások• Környezeti szempontból előnyös, fejlett energiatermelés• Iparban/Mezőgazdaságban/Vízgazdálkodásban felhasználált energia hatékonysága• Megújítható energia• Energiarendszerek integrációjaA továbbiakban a ’Madár ütközéseket csökkentő eszközök koronakisülés vizsgálata’ teszt végső jelentésekövetkezik, szerződésszám: S0162515, a vizsgálatot az EDM International Inc. végezte. A jelentés elnevezése:Madár ütközéseket csökkentő eszközök koronakisülés vizsgálata.A PIER programra vonatkozó további információkért lásd az Energia Bizottság weboldalát:www.energy.ca.gov/pier/reports.html vagy lépjen kapcsolatba az Energia Bizottsággal a (916) 654-4628telefonszámon.ii


TartalomjegyzékElőszó iiKivonat......................................................................................................................................................................vÖsszefoglalás...........................................................................................................................................................11.0 Bevezetés................................................................................................................................................32.0 Projekt megközelítés..........................................................................................................................62.1. A vizsgálati összeállítás áttekintése....................................................................................... 62.2. Tesztelés........................................................................................................................................... 83.0 A projekt eredményei ..................................................................................................................... 114.0 Következtetések................................................................................................................................. 15Ábrák jegyzéke1. Ábra A projekt keretében tesztelt madár repüléseltérítők................................................. 42. Ábra Teszt elrendezés ......................................................................................................................... 79. Ábra ’Bird Diverter’, gyártó: Bird Safe .................................................................................. . . . 910. Ábra ’Bird Flapper’ - prototípus, gyártó: Mission Environmental ................................... 911. Ábra ’Bird Flapper’, gyártó: Preformed Line Products (LSFB0416)............................912. Ábra ’Bird Flapper’, gyártó: Preformed Line Products (FB0515)..................................913. Ábra ’Bird Mark’, gyártó: P&R Technologies ..........................................................................914. Ábra ’Bird Flapper’ - prototípus, gyártó: Midsun Group .................................................. 915. Ábra ’Firefly Bird Flapper’, gyártó: P&R Technologies ................................................... 1016. Ábra 0 Szint: Nincs koronakisülés ............................................................................................ 1117. Ábra 1 Szint: Alig érzékelhető koronakisülés .................................................................. ... 1118. Ábra 2 Szint: Határozottan érzékelhető koronakisülés ................................................. 1219. Ábra 3 Szint: Közepes szintű koronakisülés ........................................................................ 1220. Ábra 4 Szint: Magas szintű koronakisülés ............................................................................. 1221. Ábra 5 Szint: Nagyon magas szintű koronakisülés............................................................. 1322. Ábra Koronakisülés okozta károsodások az 5. számú eltérítőn ................................ 14iii


Táblázatok jegyzéke1. Táblázat Madár repüléseltérítő .. eszközök típusainak és gyártóinak jegyzéke.......................................42. Táblázat Rendszer feszültségek és azoknak megfelelő teszt feszültségek.............................................63. Táblázat Koronakisülés szintek az összes vizsgált eszközhöz......................................................................13iv


KivonatTávvezetékekkel történő ütközésekből származó madár halálozások a Vándormadarak Egyezmény-revonatkozó törvény megsértését jelentik, amely szövetségi büntetések kivetését vonhatja maga után.Ezért a nagy madársűrűségű területeken a közművek gyakran különféle eszközökkel jelöli megvezetékeket az ilyen ütközések elkerülésére.Az ilyen eszközök feszültség alatt álló távvezetékekre való kihelyezése csökkentheti a légi ütközéseketa jelölt vezetékekkel. Azonban a jelölő eszközökkel kapcsolatban felmerülő egyik kérdés a koronakisülés..A távvezetékeken előforduló koronakisülés halható zaj (AN) vagy rádió interferenciás (RI) panaszokateredményezhet. Mivel a koronakisülés vevői panaszokhoz vezethet, ezért fontos tudni, hogy avezetékek jelölése hogyan befolyásolja a koronakisülést. Ez az információ megadja a biológusok ésmérnökök számára a szükséges információt, hogy meghatározzák azt a vezetékfeszültséget, ,amelynél a vezetékek megjelölhetők (elfogadhatatlan AN és RI szintek létrehozása nélkül).115 kV alatt, AN és RI szempontból, az összes eszköz megfelel. 115 kV-on a két legjobban teljesítőeszköz a ’Bird Flight Diverter’ és a ’Swan Flight Diverter’, mivel egyiküknek sem volt érzékelhetőkoronakisülése. 230 kV feszültségen a ’Swan Flight Diverter’-nek és a ’Bird Flight Diverter’-nek közepesszintű koronakisülése volt, de jobban teljesítettek mint a lap-típusú eltérítők. 345 kV feszültségen azösszes eszköznek nagyon magas szintű koronakisülése volt.v


ÖsszefoglalásBevezetésTávvezetékekkel történő avionikus ütközések elkerülésének az egyik leghatásosabb módja a vezetékekjelölése a láthatóság fokozására. Bár a vezetékek jelölésére számos termék rendelkezésre áll, az eszközökfeszültség alatt álló távvezetékekre helyezésénél műszaki / karbantartási kérdések merülhetnek fel.A jelölőeszközök használatával kapcsolatos egyik kérdés a koronakisülés. Ezek a kisülések akkor fordulnakelő, amikor egy feszültség alatt álló elektróda felületi villamos erőtér intenzitása meghaladja a kritikusértéket, amely az elektródát körülvevő gáz (legtöbb esetben levegő) helyi ionizációját eredményezi.A koronakisülések fényt (főként az ultraibolya tartományban), hanghullámokat, elektromágnesessugárzást, ózont és más mellékterméket hoznak létre. Ez elfogadhatatlan szintű hallható zajt (AN) és/vagyrádió interferenciát (RI) eredményezhet. Koronakisülések jöhetnek létre a berendezés feszültség alatt állóéles sarkain, tört vezeték szálakon, és a hibás szigetelőkön.CélA projekt célja annak meghatározása, hogy a különféle jelző termékek használhatók-e feszültségalatt álló vezetékeken (különféle feszültségeken) jelentős koronakisülés létrehozása nélkül.A projekt céljaA projekt célja a különféle repüléseltérítő eszközök vizsgálata szimulált 115 kV, 230 kV, és 345 kV-osvonali feszültségen (fázisok közötti) az egyes eszközök által létrehozott koronakisülés mérésére. .A projekt végeredménye115 kV-on a két legjobban teljesítő eszköz a ’Bird Flight Diverter’ és a ’Swan Flight Diverter’ volt.Egyikük sem mutatott érzékelhető koronakisülést. 230 kV-on a ’Bird Flight Diverter’-nek és a’Swan Flight Diverter’-nek közepes szintű koronakisülése volt, de azok még mindig túltettek a lap-típusúmadáreltérítőkön. 345 kV-on mindegyik eszköznek nagyon magas szintű koronakisülése volt.Végkövetkeztetések115 kV alatt, AN és RI szempontból az összes eszköz megfelelő.Ajánlások115 kV feletti feszültségeken az eszközök által létrehozott AN és RI szintek nem érvénytelenítikaz eszközök használatát. Ezekben az esetekben eszközöket olyan területeken szereljük fel, ahol azadódó AN és RI szintek nem vonnak maguk után panaszokat. 115 kV vagy nagyobb feszültségekenanyag károsodások fordulhatnak elő, amely az eszköz korai meghibásodásához vezethet. A közműveknekelegendő vizsgálat adattal kell rendelkezniük arra vonatkozólag, hogy a javasolt eszközellenáll-e a koronakisülés hossszútávú hatásainak 115 kV vagy nagyobb feszültségeken.Előnyök Kalifornia számáraE kutatás eredményei lehetővé teszik a biológusok és a mérnökök számára annak meghatározását,hogy mely feszültségeken szerelhetnek fel repülés eltérítőket túlzott AN és RI szintek létrehozásanélkül.1


A projekt következtében a madárrepülés eltérítő erőfeszítések a hatások miatti aggodalmak nélkülfolytatódhatnak, ezáltal eltávolítjuk az eszközök használatának egyik potenciális akadályát.2


1.0 BevezetésVillamos koronakisülés akkor történik, amikor a jellemzően 115 kV-os vagy nagyobb feszültségűlégvezeték feszültsége olyan értékre növekszik, hogy a vezetéket körülvevő levegő ionizálódik ésvezetővé válik. A koronakisülés a vezeték körül megjelenő kékes színű kisülések formájában jelenikmeg, a vezeték felületén szabálytalan helyeken többé kevésbé koncentrálódva. A kisüléstsziszegő hang, ózon szag, és helyi rádió interferencia kíséri. Koronakisülés képződik a feszültség alattálló alkatrészek éles sarkainál, ezért az ilyen sarkoknál jellemzően nagy lekerekítési sugártalkalmaznak a koronakisülés elkerülésére. Ezenkívül a szilárd komponenseken belül lévőlégbuborékok, üregek és más nem homogén összetevők is elősegítik a koronakisülés képződését. .Idővel a koronakisülés bizonyos anyagokat károsít (például a szerves szigetelők).A hallható hang és rádió zaj mellett, a koronakisülések ultraibolya fényt bocsátanak ki, amely arányosa kisülések erejével. Így a létrehozott ultraibolya fény mennyisége egy viszonylagos mértéket képeza koronakisülés mennyiségére vonatkozóan. Nappal az ultraibolya fény szemmel nem látható,azonban éjszaka (sötét körülmények között) érzékelhető. Az utóbbi időkben kifejlesztett kameráknapközben is érzékelni tudják a látómezejükben lévő ultraibolya fény szintjét és elhelyezkedését.Ezek a kamerák a videó képre szuperponálják az érzékelt ultraibolya fényt fehér képpontok®vagy kis négyszögek formájában. A teszthez használt DayCor II kamera is rendelkezik ezzela funkcióval.Távvezetékekkel történő ütközésekből származó madár halálozások a Vándormadarak Egyezmény-revonatkozó törvény megsértését jelentik, amely szövetségi büntetések kivetését vonhatja maga . után.A távvezetékekkel történő avionikus ütközések elkerülésének az egyik leghatásosabb módja avezetékek jelölése a láthatóság fokozására. Bár a vezetékek jelölésére számos termék rendelkezésreáll, az eszközök feszültség alatt álló távvezetékekre helyezésénél műszaki / karbantartási kérdésekmerülhetnek fel. Az eszközök némelyike a vezetékről kinyúló vagy arról függeszkedő egyenlőtlenfelületekkel és éles sarkokkal rendelkezhet, amelyek a koronakisülés forrásai lehetnek.E kutatás célja tíz kereskedelmileg rendelkezésre álló madáreltérítő okozta koronakisülésrelatív mértékének meghatározása volt a tipikus távvezeték feszültségeknél. Az 1. Táblázat azonosítja,az 1. Ábra pedig bemutatja a vizsgált repülés eltérítőket.A madáreltérítők vizsgálata mellett, egy Madár Ütközés Jelzőt (BSI) is vizsgáltunk koronakisülésre.A BSI egy fejlesztés alatt álló impulzus alapú érzékelő a madár ütközések számának érzékeléséreés feljegyzésére. A BSI-t egy külön kutatási program keretében fejlesztik és a Kaliforniai EnergiaBizottság és a Nyugati Területek Energia Adminisztrációja támogatja. A madáreltérítők vizsgálatatöbblet költség nélkül lehetőséget teremtett a BSI vizsgálatára is.3


1. Táblázat Madár repüléseltérítő eszközök típusainak és gyártóinak jegyzékeEszköz sz. Gyártó Típusjelzés2 Tyco Electronics ’Bird Flight Diverter’, BFD24603 Tyco Electronics ’Swan Flight Diverter’, SFD19604 Mission Environmental ’Bird Flapper’5 Bird Safe Inc. ’Bird Diverter’6 Mission Environmental ’Bird Flapper’ - prototípus7 Preformed Line Products ’Bird Flapper’ LSFB 04168 Preformed Line Products ’Bird Flapper’ FB05159 P&R Technologies ’BirdMark’10 Midsun Group ’Bird Flapper’ - prototípus11 P&R Technologies ’Firefly Bird Flapper’Megjegyzés: Az 1. eszköz a Madár Ütközés Jelző (BSI), de az nem tartozik a madáreltérítők közé.TYCO – Swan Fli ght DiverterBird Safe(prototípus)P&R TechnologiesPreformed LineProductsLSFB0416FB0515Midsun Group(Prototípus)MissionEnvironmentalFirefl yBirdMarkTYCO – Bird Fli ght Diverter1. Ábra A projekt keretében tesztelt madár repüléseltérítők4


Mindegyik eszközt egy légvezetékre szereltük fel, amelyet azután feszültség alá helyeztünk, hogy szimuláljuka 115 kV, 230 kV és 345 kV rendszer feszültségű távvezetéken található állapotokat. Az eszközök a koronakisülésvizsgálatát egy DayCor II koronakisülés kamerával végeztük el, - mind a három rendszer feszültségen.Az eszközökön létrejövő koronakisülések szintjét 0-tól 5-ig skálán feljegyeztük, amely skála a ’nincs kisüléstől’a ’nagyon nagy mértékű koronakisülés’-ig szinteket képviseli.5


2.0 Projekt megközelítés2.1. A vizsgálati összeállítás áttekintése• Az eltérítő eszközök egy 550 láb hosszúságú teszt vezetékre kerültek felszerelésre azEPRISolutions laboratóriumában, Lenox, Massachusets (2. Ábra).• A vezetéken az eszközöket 10 láb távolságokra rögzítették, hogy ne befolyásolják aszomszédos eszközök koronakisülés viselkedését.• A vezeték ármérője 1,1 hüvelyk volt. Vegyük itt figyelembe, hogy a vezeték átmérője jelentőshatássa van a vezeték felületi gradiensére (és ezért a koronakisülés küszöbfeszültségére). Azonbana felszerelt tárgyak felületi gradiense nem függ jelentős mértékben a vezeték átmérőjétől.Ezért a kapott eredmények bármilyen átmérőjű egyvezetékes összeállításra vonatkoznak.• A teszt vezeték föld feletti magassága hozzávetőleg 40 lábra lett beállítva. A vezeték földfeletti magasságának változása csak akkor befolyásolja a légvezeték felületi gradiensét (beleértvea hozzákapcsolt kis tárgyakat), amikor a föld feletti magasság nagyon kicsi.• 115 kV rendszerfeszültség szint alatt érzékelhető szintű koronakisülés ritkán fordul elő. Ezért avizsgálathoz az Észak Amerikában használt három fő távvezeték feszültséget: 115 kV, 230 kV,és 345 kV választottuk. A távvezeték rendszerek a villamos energiát három fázisra bontják,és mindegyik fázisnak saját vezetéke van. Bármelyik két fázisvezeték között mért feszültségetvonali feszültségnek hívjuk. Háromfázisú rendszer esetén, az egyes vezetékekhez tartozófelületi feszültség gradiens nagyságát, az adott vezetékre kapcsolt feszültség és a szomszédosfázisvezetékek villamos erőterének hatása határozza meg.Azonban, ebben a tesztben csak egy eszközökkel felszerelt vezeték került feszültség alá,amely így egyfázisú rendszert jelent. A fázisok számának ilyen különbsége nem jelent problémát,amennyiben az egyfázisú rendszer felületi feszültség gradiense megfelel az egyenértékűháromfázisú rendszer felületi feszültség gradiensének. Egyfázisú rendszernél a vonal - földfeszültséget az fázis vezeték és a föld között mérjük. Három fázisú rendszereknél afeszültségek definiálhatók még fázis feszültségekben (vonal - föld) kifejezve is, amelyeket a vonalifeszültségek négyzetgyök hárommal való osztásával kapunk meg. Így egy 115 kV-os háromfázisúrendszer fázisfeszültsége 66.7 kV. Azonban ezt a fázisfeszültséget meg kell növelni 78 kV-ra,hogy a felületi feszültség gradiens nagyságát a 115 kV-s háromfázisú rendszer felületi feszültséggradiensével egyenértékű szintre emeljük. A 2. táblázat ezt az összefüggést mutatja a vizsgálatsorán használt három feszültségre.2. Táblázat Rendszer feszültségek és azoknak megfelelő teszt feszültségekHáromfázisú vonaliEgyenértékű fázisfeszültség Teszt feszültség (kV)feszültség (kV)(vonal-föld) (kV)115 66 78230 133 157345 199 2346


• A DayCorII kamera a földre lett lehelyezve a teszt vezeték mellett. A legkisebb feszültségről kiindulva,és a később a feszültséget a másik két szintre növelve, a DayCorII kamerával mindegyik eszköz megfigyelésétés fényképezését elvégeztük a koronakisülés meghatározásához.. A 3. és 4. Ábra a helyszínihasználat közben mutatja a kamerát.2. Ábra Teszt elrendezés3. Ábra DayCorII kamera 4. Ábra DayCorII kamera7


2.2. TesztelésA Madár Ütközés Jelző (BSI) egyes számú eszközként lett megjelölve és vizsgálva. Tíz különféle madárrepüléseltérítőt vizsgáltunk és jelöltünk meg 2 és 11 közötti számokkal. A továbbiakban (az említettjelöléssel) megtalálható az összes madár repüléseltérítő fényképe. A Mission Environmental és a MidsunGroup gyártók prototípus egységeket adtak a vizsgálathoz. A Mission Environmental benyújtotta avégső kivitelt is.125. Ábra Madár Ütközés Jelző 6. Ábra ’Bird Flight Diverter’, gyártó:Tyco Electronics (BFD2460)347. Ábra ’Swan Flight diverter’, gyártó:Tyco Electronics (SFD1960)8. Ábra ’Bird Flapper’, gyártó:Mission Environmental8


569. Ábra ’Bird Diverter’, gyártó: Bird Safe 10. Ábra ’Bird Flapper’ - prototípus, gyártó:Mission Environmental711. Ábra ’Bird Flapper’, gyártó: PreformedLine Products (LSFB0416)812. Ábra ’Bird Flapper’, gyártó: PreformedLine Products (FB0515)91013. Ábra ’Bird Mark’, gyártó: 14. Ábra ’Bird Flapper’ - prototípus,P&R Technologiesgyártó:Midsun Group9


1115. Ábra ’Firefly Bird Flapper’, gyártó:P&R Technologies10


3.0 A projekt eredményeiA DayCorII kamera nem ad mért mennyiségi adatot a koronakisülésről, de a kisülés forráshelyeinél avideó képre szuperponált fehér képpontok formájában kijelzi a koronakisülés intenzitását. A videó képvizuális megfigyelésével a felhasználónak kell meghatározni a jelenlévő koronakisülés relatívmennyiségét. Így minden feszültségszintnél és eszköznél, a vizsgálatot végző csapat megfigyelte aDayCor kamera videó kijelzőjét, és 0 és 5 közötti számértékre megítélte az egyes eszközökön létrejövőkoronakisülés szintjét. Az számértékek jelentése a következő:0 = Nincs koronakisülés1 = Alig érzékelhető koronakisülés2 = Határozottan érzékelhető koronakisülés3 = Közepes szintű koronakisülés4 = Magas szintű koronakisülés5 = Nagyon magas szintű koronakisülésA 16 - 21 ábrák a videó kamera képsorából rögzített képeket mutatják a fentiek szerint megítélt relatívkoronakisülési szintekkel együtt.16. Ábra 0 Szint: Nincs koronakisülés 17. Ábra 1 Szint: Alig érzékelhetőkoronakisülés11


18. Ábra 2 Szint: Határozottan érzékelhető koronakisülés (a bilincs alsó felén)19. Ábra 3 Szint: Közepes szintű koronakisülés20. Ábra 4 Szint: Magas szintű koronakisülés12


21. Ábra 5 Szint: Nagyon magas szintű koronakisülésA 3. táblázat megadja az eredmények összegzését.Az eszközszáma3. Táblázat Koronakisülés szintek az összes vizsgált eszközhözTípusjelölés78 kV(115 kV-os vezetéketszimulál)Koronakisülés szintje157 kV234 kV(230 kV-os vezetéket(345 kV-os veze-szimulál) téketszimulál)1 Madárütközés jelző 2 4 52 ’Bird Flight Diverter’, BFD2460 0 3 53 ’Swan Flight Diverter’, SFD1960 0 3 54 ’Bird Flapper’- gyártó: Mission2 4 5Environmental5 ’Bird Diverter’- gyártó: Bird Safe 1 4 56 ’Bird Flapper’–prototípus4 4 5gyártó: Mission Environmental7 ’Bird Flapper’-LSFB0416 1 4 58 ’Bird Flapper’-FB0515 1 4 59 ’BirdMark’ 1 4 510 ’Bird Flapper’-prototípus0 4 5gyártó: Midsun11 ’Firefly Bird Flapper’ 1 4 5A koronakisülésre leginkább hajlamos helyek a lap formájú eszközökön vannak (4 - 11 eszközök).A lap formájú eltérítők a lap felső részén és a vezetékhez való csatlakozási ponton érzékenyek.A vizsgálat befejezése után a madár repüléseltérítőket vizuálisan ellenőriztük a koronakisülés okoztafizikai károsodások nyomaira. Károsodások nem voltak észlelhetők, kivéve az 5. számú eszközt, ahola lapot borító címke a függesztő gyűrűnél szétbomlott (22. Ábra).13


A vizsgálat során ez volt az egyetlen eszköz, amelyet a koronakisülés teljesen beborított 345 kV-on.22. Ábra Koronakisülés okozta károsodások az 5. számú eltérítőn14


4.0 Következtetések115 kV-on az összes eszköznek nagyon kismértékű vagy zéró koronakisülése volt, kivéve a 6. számúeszközt, amely magas szintű kisülést mutatott 115 kV-on és nagyon magas szintű kisülést mutatott230 kV-on és 345 kV-on. Ez az eszköz a 4. számú eszköz prototípusa, amely már csökkentett szintűkoronakisülést mutatott 115 kV-on.230 kV-on az összes lapformájú eszköznek (4 - 11. számú eltérítők) magas szintű koronakisülésevolt és az tovább növekedett 345 kV-on. A kisülés általában a vezetékhez való csatlakozási ponton,és a lapok felső részén jelentkezett.115 kV-on az eszközökön talált minimális koronakisülést figyelembe véve, ezen a feszültségen egyikeszköz sem fog lényeges szintű koronakisülést kibocsátani. A 115 kV-on és 230 kV-on megfigyeltviselkedések alapján, az iparban használt 138 kV és 161 kV közbülső távvezeték feszültségeken akoronakisülések kissé magasabb mértékűek mint 115 kV esetében.A koronakisülés miatti, az eszközök anyagában történő károsodások mértéke nem ismert ésa vizsgálati eredményekből ez nem tisztázható. Látható anyagkárosodás csak az 5. számúeszközön volt, ahol a lapon lévő filmréteg a függesztő furatban lévő gyűrű körül elbomlott.Bár hasonló anyagokról tudjuk, hogy bizonyos ideig ellenállnak a koronakisülés hatásainak,további vizsgálatra van szükség annak meghatározására, hogy az eszközök anyagai képesek-eellenállni a folyamatos koronakisüléseknek.A koronakisülés hallható zajt és rádió interferenciát bocsát ki. Ezek a kibocsátások nem okoznakproblémát, kivéve ha a közeli területeken gyakran járnak emberek, akiket idegesíti a jelenség.A hallható zaj és a rádió interferencia erőssége a helytől mért távolság növekedésévelgyorsan csökken. Így kibocsátások hatás tartománya jellemző módon néhány száz lábrakorlátozódik. Ezt még tovább csökkenti a vezetékek föld feletti magassága. Ez a magasság25 lábnál kezdődik és gyakran eléri a 100 lábat. Vidéken a hallható zaj és rádió interferenciamiatti panaszok ritkábbak. Városi környezetben a rádió interferencia több panaszt okozhat minta zajkibocsátás, amelynek hatása a környezeti zaj állapotoknak miatt csökkenthető.Azonban a koronakisülés okozta zaj és ultraibolya fény kibocsátásoknak pozitív hatása is lehet.Bizonyos madárfajok egyiket vagy mindkettőt kielégítő módon érzékelhetik, és ezáltal egy továbbisegítséget kapnak a vezetékkel való ütközések elkerülésében.A megfelelő madárütközést megakadályozó eszköz kiválasztása számos tényezőtől függ. Ilyenek az eszközhatása a vezeték jég és szélterhelésére, a termék ára és felszerelési költsége, az eszköz hatékonyságaegy bizonyos madárfajra, az esztétika, és a termék tartóssága. Az eszközök feleljenek meg a biztonságielőírásoknak is. Ezen tényezők mellett koronakisülés is előfordulhat, amely hallható zajt, rádió interferenciát,és anyagkárosodást okoz. 115 kV-on a két legjobban teljesítő és kereskedelmileg rendelkezésre álló eszköza ’Bird Flight Diverter’ és ’Swan Flight Diverter’ (gyártó: TYCO) volt, érzékelhető koronakisülés nélkül.Ezek az eszközök teljesítettek a legjobban 115 kV-on közepes szintű koronakisüléssel.Bár a lap alakú madáreltérítők a függesztett lapok mozgása miatt hatékonyabbak lehetnek az ütközésekelkerülésében, ezek az eszközök 115 kV-on és magasabb feszültségen nagyobb koronakisülést hoznak létre.15

More magazines by this user
Similar magazines