Views
3 years ago

Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár

Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár

Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi

ORSZÁGOS mflGYHR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÍlfT

 • Page 2 and 3: ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS K
 • Page 4 and 5: ELŐSZÓRudabánya neve vasércbán
 • Page 6 and 7: . fejezetRUDABÁNYA ÉS ÉRCBÁNYÁ
 • Page 8 and 9: RUDABÁNYA TÖRTÉNETE 1880-IGDr. S
 • Page 10 and 11: évszázadban feltűnő rudabányai
 • Page 12 and 13: 1I I »11* o iy-1|40-esí
 • Page 14 and 15: ként említik, a többi felső-mag
 • Page 16 and 17: fokon a hét bányaváros közös t
 • Page 18 and 19: A középkori rézbánya vállalat
 • Page 20 and 21: Szomolnokra, illetve a szepesi vár
 • Page 22 and 23: jobbágytelepülés áll előttünk
 • Page 24 and 25: a nagyobb anyagi erő. A XVI. száz
 • Page 26 and 27: III. A Gvadányiak rézbányászata
 • Page 28 and 29: 1709. ápr. 13-án pedig a bányás
 • Page 30 and 31: a lójárgányos fújtató mozgatá
 • Page 32 and 33: 1749-ben Csáky Antal visszaváltja
 • Page 34 and 35: Míg Upponyból 6—7 krajcárba ke
 • Page 36 and 37: Keszlerffy János gyárigazgató, e
 • Page 38 and 39: Az ő részletes beszámolójából
 • Page 40 and 41: maciik kertben a Bodnár János ker
 • Page 42 and 43: és beomlott aknákat és tárókat
 • Page 44 and 45: elég ércet, Ezért 1860—65 köz
 • Page 46 and 47: IRODALOM ÉS FORRÁSOK43. Paulinyi
 • Page 48 and 49: IRODALOM ÉS PORRÁSOK 47148. O. Li
 • Page 50 and 51: A KÖZÉPKÖRI BÁNYAVÁROS PECSÉT
 • Page 52 and 53:

  ilyen korai előfordulása Nagy Laj

 • Page 54 and 55:

  JOHAN R. SZOMBATHI PER PAVLVM PETR

 • Page 56 and 57:

  csúcsíves ablak. A déli oldalon

 • Page 58:

  FESTETI' TÁliLÁíí FAMENNYEZET

 • Page 61 and 62:

  99ODO BÁWfA•NATVS-ÉKAT- SEXTOfi

 • Page 63 and 64:

  Művészi értéke csekélyebb ugya

 • Page 65 and 66:

  5—5, egymást keresztező, részb

 • Page 67 and 68:

  A RÉGI RUDABÁNYAIÉRCBÁNYÁSZATP

 • Page 69 and 70:

  össitetcvóÜzemiért* Diósvölgy

 • Page 71 and 72:

  I I íc-'Sí

 • Page 73 and 74:

  III. Bányaművelés és fejlődés

 • Page 75 and 76:

  0,5 mÖAŐm 2Is1kijáratot is bizto

 • Page 77 and 78:

  időbea már jórészt a másodtago

 • Page 79 and 80:

  Az aknák egy osztályosak voltak,

 • Page 81:

  Ugyancsak szabadtérségű kamrafej

 • Page 84 and 85:

  17, álira. Bánya völgyből nyíl

 • Page 86 and 87:

  KÖZÉP- ÉS ÚJABBKORI FEJTÉSMÓD

 • Page 88 and 89:

  szerint kizárólag kézzel folyt.

 • Page 90 and 91:

  ábrázolásánál. (40. ábra,) A

 • Page 92 and 93:

  viszonylag magas oldalfalú edény

 • Page 94 and 95:

  A VÁGATBTZTOSÍTÁS MÓDSZEREI 03k

 • Page 96 and 97:

  Az Andrássy I. bányarész terüle

 • Page 98 and 99:

  profilnak megfelelően 4—3, illet

 • Page 100 and 101:

  hátrább húzására szolgálhatot

 • Page 102 and 103:

  érceket Szomolnokra, Phőnix-hutá

 • Page 104 and 105:

  jedése 15 db bányamérték, össz

 • Page 106 and 107:

  sítottak arra az esetre, ha a tár

 • Page 108 and 109:

  A társulat megalakulása előtti k

 • Page 110 and 111:

  A völgyfenékről egy régi táró

 • Page 112 and 113:

  E bányarészben a meddőletakarít

 • Page 114 and 115:

  A Borsodi Bányatársulat a kifizet

 • Page 116 and 117:

  I. táblázatA Borsodi Bányatársu

 • Page 118 and 119:

  Az cgyoldalúlag. tehát az igazsá

 • Page 120:

  Károly bányaigazgató számolt be

 • Page 123 and 124:

  1900. május 25-én és július 30-

 • Page 125 and 126:

  124 A BORSODI BÁN YATÁRSULAT ESEM

 • Page 127 and 128:

  A munkáslétszám az Amerikába t

 • Page 129 and 130:

  1 gépész1 kerékkezelő (lásd 3.

 • Page 131 and 132:

  A rudabánya—felsőtelekesi út,

 • Page 133 and 134:

  132 A HOKSQDI BÁNYATÁRSULAT ESEM

 • Page 135 and 136:

  felvezetését. A Rima képviselőj

 • Page 137 and 138:

  pályáját képezik, díjmentesen

 • Page 139 and 140:

  A magyar államkincstár elvesztett

 • Page 141 and 142:

  Az 1924. év a szanálás megkezdé

 • Page 143 and 144:

  142 A BORSODI BÁN YATÁRSULAT ESEM

 • Page 145 and 146:

  E formaságok és az átalakulás a

 • Page 147 and 148:

  [izek a munkák igen kevés gyakorl

 • Page 149 and 150:

  szőtt vasérc a felső telep, amel

 • Page 151 and 152:

  150 A RIMA BÁNYAIGAZGATÓSÁGÁNAK

 • Page 153 and 154:

  152 A RIMA BÁNYAÍGAZGATÓSÁGÁNA

 • Page 155 and 156:

  A bányaüzem azonban nem fejlődö

 • Page 157 and 158:

  A közeli községekben megszűnt a

 • Page 159 and 160:

  A közellátás ellen elkövetett v

 • Page 161 and 162:

  160 A RIMA BÁXYAIGAZGATÓSÁGÁNAK

 • Page 163 and 164:

  .3, A kihajtás több támadási po

 • Page 165 and 166:

  5. A fő szállítás útvonala esz

 • Page 167 and 168:

  vasérc és pörkölt pátvasérc t

 • Page 169 and 170:

  Az állomás vágányzárának fels

 • Page 171 and 172:

  Polgári személyek közlekedése a

 • Page 173 and 174:

  S, táblázatJúnius 10 Augusztus 1

 • Page 175 and 176:

  lehetett. így ásót, kapát, ker

 • Page 177 and 178:

  11. tábla tatFelhasznált összeg

 • Page 179 and 180:

  május hónapban már az 1938/39.

 • Page 181 and 182:

  1949 januárjában megalakult az É

 • Page 183 and 184:

  A kotrógépüzem szünetelése ót

 • Page 185 and 186:

  Az líJ38-ban épült üzemi fürd

 • Page 187 and 188:

  ányán 90 000 tonnára, a pétvas

 • Page 189 and 190:

  25. ábra. A dasítomü lakótelepe

 • Page 191 and 192:

  tott víz se mennyiségileg, se min

 • Page 193 and 194:

  37. ábra. A szállított barnavas

 • Page 195 and 196:

  csak 28% Fe-tartalmú, úgy a minő

 • Page 197 and 198:

  í rudabányai yasérctánya érc

 • Page 199 and 200:

  85, ábra. A vascrrrakodó, az idei

 • Page 201 and 202:

  36, ábra. Az összműszakra vonatk

 • Page 203 and 204:

  latáblásaiA rudabányai vasércb

 • Page 205 and 206:

  A rudabányai vasércbánya ércter

 • Page 207 and 208:

  Ila táblásat folytatása1006/07 2

 • Page 209 and 210:

  Ercszállítás megoszlása az áll

 • Page 211 and 212:

  Ulb táblázatKülszíni meddőterm

 • Page 213 and 214:

  IV)táblázatÁltalános mutatósz

 • Page 215 and 216:

  V. táblázniMunkáslétszám megos

 • Page 217 and 218:

  VI. tiblizal fo'.ytal.istiüti 1888

 • Page 219 and 220:

  VII.tábla mi rolytatisaCuO K, Na P

 • Page 221 and 222:

  .V. ItihhizittA vasércbánya 8 nap

 • Page 223 and 224:

  áma helye idt j.25. Rudabánya 190

 • Page 225 and 226:

  JJB8Ü —1904 között csak rövid

 • Page 227 and 228:

  [5 Rudabánya — 2J(i S-1. ábra.

 • Page 229 and 230:

  3. Akó-anizusi dolomit. A mintegy

 • Page 231 and 232:

  észeket édesvizű tó öntötte e

 • Page 233 and 234:

  Ércbányászat Rudabányán az als

 • Page 235 and 236:

  határokon, a szegélyeken hagyott

 • Page 237 and 238:

  összenyomásnak megfelelő, csapá

 • Page 239 and 240:

  összlet metaszomatózis előttbek

 • Page 241 and 242:

  se ivei indulhatott az ősi és ók

 • Page 243 and 244:

  17. ábra. Az Andrássy I. külfejt

 • Page 245 and 246:

  IV. A vasérc kifejlődése, ásvá

 • Page 247 and 248:

  Ásványos összetétel. Pátvasér

 • Page 249 and 250:

  szemű, többnyire idegenalakú pir

 • Page 251 and 252:

  elemzésekben a metaszomatózis tel

 • Page 253 and 254:

  3. táblásatPátvasércCu Pb Zn Hg

 • Page 255 and 256:

  arnavasérc részben kérges, rész

 • Page 257 and 258:

  szakasz (szferoszideritesedés, mar

 • Page 259 and 260:

  öv körülménycinek megfelelően

 • Page 261 and 262:

  Barit (BaSOJ. A pátvasérc baritta

 • Page 263 and 264:

  ércfajtákat (a vegyi összetétel

 • Page 265 and 266:

  többé-kevésbé tökéletesen fej

 • Page 267 and 268:

  Termésréz (Cu). A vándorló réz

 • Page 269 and 270:

  4. Szferosziderites érc. Andrássy

 • Page 271 and 272:

  Hematit {Fe 30 3). Többnyire egés

 • Page 273 and 274:

  További tájékozódás céljábó

 • Page 275 and 276:

  álló dokumentáció alapján átt

 • Page 277 and 278:

  lt, Guckler Gy.: Rudabánya vidék

 • Page 279 and 280:

  külszíni művelés 1943-ig megőr

 • Page 281 and 282:

  1. ábra. Nagykiterjedésű földcs

 • Page 283 and 284:

  kőzet, aminek mintegy 40%-a a barn

 • Page 285 and 286:

  Az érctermelcs számára kedvezőt

 • Page 287 and 288:

  meddő munkák és az érctermelés

 • Page 289 and 290:

  dött, az út- és terepviszonyokra

 • Page 291 and 292:

  A padfúrás, mint tömeges jövesz

 • Page 293 and 294:

  észben ugyanezek, továbbá ballon

 • Page 295 and 296:

  AVÁGATHAJTÁS MÓDSZEREIPodányi T

 • Page 297 and 298:

  náltak, amelyet a bányászok hely

 • Page 299 and 300:

  Középen kiképzett ékes betöré

 • Page 301 and 302:

  Az ékes betörési eljárásokat 1

 • Page 303 and 304:

  A hengeres morzsoló betörő löv

 • Page 305 and 306:

  idő alatt sajátították el ezt a

 • Page 307 and 308:

  A fúrási felszerelés tovább tö

 • Page 309 and 310:

  vágathajtási sebesség és teljes

 • Page 311 and 312:

  V. Vágathajtás fejlődéseA rudab

 • Page 313 and 314:

  FEJTÉSMÓDOKPodányi Tibor oki. b

 • Page 315 and 316:

  fejtési mező közepén helyezkedt

 • Page 317 and 318:

  SZINTES SZEEETOSZTÁSTJ PÁSZTAFEJT

 • Page 319 and 320:

  keztek, hanem a továbbiaknál is.

 • Page 321 and 322:

  FÜGGŐLEGES SZELETOSZTÁSÚ PASZTA

 • Page 323 and 324:

  2. Felülről lefelé haladó omlas

 • Page 325 and 326:

  vágatban nagyobb dolomittestbe ág

 • Page 327 and 328:

  OSZTÓSZINTES KAMRA FEJTÉS 325szel

 • Page 329 and 330:

  munkát adnak, másrészt a robbant

 • Page 331 and 332:

  A táblázatból kitűnik, hogy a k

 • Page 333 and 334:

  fejtésmódot kell alkalmazni, ami

 • Page 335 and 336:

  összgépi teljesítmény 35%-át a

 • Page 337 and 338:

  A GÉPESÍTÉS SZÁMSZERŰ FEJLŐD

 • Page 339 and 340:

  1927-ben kezdődött. Flottmann B-3

 • Page 341 and 342:

  Próbálkozások történtek körfo

 • Page 343 and 344:

  í. ábra, Függőleges talptyuk f

 • Page 345:

  ségig közel vidia keménységűv

 • Page 348 and 349:

  6. ábra. Kétkarú fúrókocsi lé

 • Page 350 and 351:

  kizárólag kézben tartott fúrók

 • Page 352 and 353:

  6. táblázatVágatkihajtásban vé

 • Page 354 and 355:

  Földalatti fejtésekben elért tel

 • Page 356:

  S. tíblámtKülszíni bányászat

 • Page 359 and 360:

  A RAKODÁS GÉPESÍTÉSÉNEK EREDM

 • Page 361 and 362:

  A GÉPESÍTÉS ÁLTALÁNOS FEJLŐD

 • Page 363 and 364:

  A BARKA VASÉRC SZÁRÍTÓ PÖRKÖL

 • Page 365 and 366:

  2. táblázatPörkölök termelési

 • Page 367 and 368:

  ,5. táblázatNyerspát1 •Pörkö

 • Page 369 and 370:

  A Rima vezérigazgatósága erre a

 • Page 371 and 372:

  TtOZSNYÓBÁNYAI KÍSÉRLETEK 369le

 • Page 373 and 374:

  ROZSNYÓBAN VAJ KÍSÉRLETEK 37*Az

 • Page 375 and 376:

  16. táblázatTömöríteti ércNye

 • Page 377 and 378:

  szemnagysága érc átesését, és

 • Page 379 and 380:

  A már említett Lurgi Gesellschaft

 • Page 381 and 382:

  ábra. IV. sz. kísérleti pörköl

 • Page 383 and 384:

  19. táblázatApró pörköltérc%D

 • Page 385 and 386:

  20. táblásatNyers ankerit/o100 mm

 • Page 387 and 388:

  4, ábra, Ankerit tömb fúrási be

 • Page 389 and 390:

  elemzés közötti különbséget,

 • Page 391 and 392:

  Ennél 88%-os dúsított baritot é

 • Page 393 and 394:

  Átlagos Fe-tartalma: 26 4%.A 10 mm

 • Page 395 and 396:

  MAGDEBURGI DÚSÍTÁSI KÍSÉRLETEK

 • Page 397 and 398:

  A kísérletek alapján az Országo

 • Page 399 and 400:

  y. ábra. A vascrcdúsitó törzsf

 • Page 401 and 402:

  letet a tervezés és megrendelés

 • Page 403 and 404:

  • 9. ábra. A dúsító távlati

 • Page 405 and 406:

  A RUDABÁNYAIÉRCELŐKÉSZÍTÉS EL

 • Page 407 and 408:

  Az izzítási veszteség tehát leg

 • Page 409 and 410:

  ccbcn gyengén redukáló atmoszfé

 • Page 411 and 412:

  8. táblázat111111 Sftly % Fe % Ba

 • Page 413 and 414:

  A MAGDEBTJRGI DÚSÍTÁSI KÍSÉRLE

 • Page 415 and 416:

  A MAGDEBURGI DÚSÍTÁSI KÍSÉRLET

 • Page 417 and 418:

  HAZAI PÖRKÖLÉSTJ PÁTVASÉRCCEL

 • Page 419 and 420:

  HAZAI PÖRKÜLÉSÍ.Í PÁT VASÉRC

 • Page 421 and 422:

  A vázolt törzsfa S2erinti eljár

 • Page 423:

  IV. fejezetBányaművelés.4 küUzi

Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Szénbányászat Izsófalván - II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
2000/5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
10. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
MAG Arany Évkönyv 2011. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/3. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
18. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Forrás - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
102. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
77. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2008/12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
27. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
28. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár