Örkény István emlékére - PTE Egyetemi Könyvtár

lib.pte.hu
  • No tags were found...

Örkény István emlékére - PTE Egyetemi Könyvtár

Örkény István emlékéreAjánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához.Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.Örkény István önvallomásaiBabonák a rendezés körül. Filmvilág, 1. (1958) 8. sz. 12-13.Bevégzetlen ragozás. (Debreczeni Tiborral.) Nyelvünk és Kultúránk, 10. (1983) 50. 77-91.Borítók. Örkény István és Vészi Endre kézírása. Kortárs, 19. (1975) 12. sz.Charlie Chaplin. Egy kunyhó a szakadék szélén. Filmkultúra, 9. (1973) 11-12. sz. 35-36.A dal. Parlando, 54. (2012) 3. sz.Egyperces levelek. Kritika, 33. (2004) 1. sz. 25-27.Egyperces levelek. Vál., előszó, jegyz. Radnóti Zsuzsa. Valóság, 34. (1991) 11. sz. 79-92.Az egyszerűség bravúrja. Filmkultúra, 11. (1970) 11-12. sz. 25-26.Életünk filmje. Filmvilág, 5. (1962) 22. sz. 11-12.Elsárgult kéziratok: Hová siettél? Macska az esőben. Az első fecske. Dóra délelőttje. Arspoetica (versek). Kortárs, 23. (1979) 4. sz. 499-526.Az értelmiséghez. Kritika, 35. (2006) 1. sz. 23.Fohász Budapestért. Literatura, 16. (1989) 1-2. sz. 246.Fort Quirinar. Kortárs, 9. (1965) 12. sz. 1926-1930.Gondolatok a pincében. Pedagógiai Műhely, 36. (2011) 1. sz. 41.Groteszk forgatókönyvre. Nyertesként hagytam el a hadszínteret. - Örkény István, aforgatókönyvíró. Filmvilág, 51. (2008) 9. sz. 32-35.A harmadik köszöntő. Kortárs, 18. (1974) 10. sz. 1543.


Havas tájban két hagymakupola. Ezredvég, 12. (2002) 6-7. sz. 42-43.In memoriam dr. K. H. G. Ezredvég, 19. (2009) 5. sz. 14.Interjúk, öninterjúk.(Az író hagyatékából.) Kortárs, 24. (1980) 4. sz. 627-636.A lektor halála. Irodalomismeret, 18. (2007) 1. sz. 110-123.Mit jelent Önnek a film? - Válaszol Örkény István író. Filmkultúra, 12. (1976) 1-2. sz. 90-96.Nincs bocsánat. Kortárs, 6. (1962) 11. sz. 1675-1676.Olvasmányaimról. Kortárs, 27. (1983) 4. sz. 627-632.Örkény István. In: Búvópatakok. A két világháború közötti baloldali folyóiratokszerkesztőinek, munkatársainak emlékezései. Gyűjt. és sajtó alá rend. M. Pásztor József.Petőfi Irodalmi Múzeum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1976. 180-183.Rövid hozzászólások - saját interjúmhoz. Filmkultúra, 12. (1976) 5-6. sz. 101.Szerelmes biciklisták. (Bacsó Péterrel.) Filmvilág, 8. (1965) 22. sz. 4-6.Szövegek. Kortárs, 21. (1977) 2. sz. 165-178.Szövegek. Ki írja az egyperces novellákat? Önök vagy én? Kortárs, 26.(1982) 4. sz. 542-546.Tárgyaim. Kortárs, 18. (1974) 3. sz. 395-400.Testamentum. Magyar végrendeletek gyűjteménye. Vál., szerk., bev. Csiffáry Gabriella.Vince Kiadó, Bp., 2006. 436-438.A törzsvendég. Szalon, 4. (2000) különszám 79.Tragikomédia a bűnről és a bűnhődésről. Filmkultúra, 8. (1967) 1-2. sz. 26-30.Üzenet a széllel. Egy rövid filmvázlat. Filmvilág, 1. (1958) 6. sz. 18-20.A vörös malom. Kortárs, 6. (1962) 12. sz. 1800-1802.


Örkény Istvánról szóló művekAlmási Miklós: Örkénytől - Örkényig. In: Uő: Kényszerpályán: esszék, tanulmányok.Magvető Könyvkiadó, Bp., 1977. 337-353.Balassa Péter: A részvét grimaszai. (Örkény István művészete és a Pisti a vérzivatarban.) In:Uő: A színeváltozás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1982. 234-252.Bécsy Tamás: „E kor nekünk szülőnk és megölőnk.” Az önismeret kérdései Örkény Istvándrámáiban. Tankönyvkiadó, Bp., 1984.Csetri Lajos: A novellista Örkény István. Kortárs, 16. (1972) 4. sz. 603-607.Csicsay Alajos: Közelítések Örkényhez. Iskolakultúra, 7. (1997) 3. sz. 83-85.Fogarassy Miklós - Kamarás István: Olvasók a labirintusban. Egy Örkény-novellaértelmezései. Literatura, 4. (1977) 3-4. sz. 141-160.Földes Anna: Örkény színház. Tanulmányok és interjúk. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1985.Földes Anna: Örkény a színpadon. Új Palatinus Könyvesház, Bp., 2006.Földes Anna: A Tengertánctól a Tótékig. In: Uő: Próza jelen időben. Gondolat, Bp., 1976.47-84.Hámori Ottó: Hatvan perc Örkény Istvánnal. Filmvilág, 17. (1974) 9. sz. 28.Hannus István: A kémia hatása Örkény István életére és munkásságára. A kémia tanítása, 1.(1993) 1. sz. 5-7.Hannus István: Örkény István és a kémia. Magyar Kémikusok Lapja, 49. (1994) 1. sz. 19-24.Hermann István: 1982. Nosztalgia - tudatosan. Elmélkedés az évad magyar drámáiról.Színház, 15. (1982) 9. sz. 18-23.Kamarás István: A Trilla szólamai. Egy Örkény-egyperces olvasatai. Holnap Kiadó, Bp.,2003.Kocsis Rózsa: Örkény István dramaturgiája a Kulcskeresők tükrében. Kortárs, 22. (1978) 5.sz. 791-796.Kósa László: Pisti a gyógyszergyárban. Örkény István a száműzetésben. Háttér Lap- ésKönyvkiadó, Bp., 1989.


Kurucz Attila: Hívjuk Örkényt. Hitel, 3. (1990) 16. sz. 14-16.Lázár István: Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében. Arcok és vallomások.Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1979.Lengyel Balázs: Két felfedezés. Örkény István. In: Uő: Hagyomány és kísérlet. MagvetőKönyvkiadó, Bp., 1972. 350-353.Magyar Miklós: Örkény István és a francia abszurd dráma. Mundus - új irodalom. MundusNovus Kiadó, Bp., 2013.Mátrai-Betegh Béla: Az ember melegségre vágyik. Négy tévéjáték Örkény István műveiből.Filmvilág, 16. (1973) 3. sz. 27-28.Méray Tibor: Szabálytalan nekrológ. (Emléktöredékek Örkényről.) Korunk, 3. (1999) 7. sz.75-84.Molnár Gál Péter: Örkény, a drámaíró. Kortárs, 16. (1972) 4. sz. 608-615.Molnár Gál Péter: Örkény és a többiek. Kortárs, 15. (1971) 7. sz. 1167-1171.P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény IstvántólNádas Péterig. Irodalomtörténeti Füzetek, 140. Argumentum, Bp., 1997.P. Müller Péter: Drámai élettények és kronotoposzok Örkénytől Nádasig. Literatura, 20.(1994) 4. sz. 439-447.P. Müller Péter: Az értelmezés kelepcéje. In: Színház, 16. (1983) 12. sz. 14-16.P. Müller Péter: A groteszk dramaturgiája. JAK-füzetek, 53. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1990.Örkény István emlékkönyv. Szerk Fráter Zoltán, Radnóti Zsuzsa, rajz Kaján Tibor. PestiSzalon, Bp., 1995.Örkény István. Válogatott bibliográfia. Szerk. Zalatnayné Lukácsffy Zsuzsanna. Deák FerencMegyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1989.Párbeszéd a groteszkről. Beszélgetések Örkény Istvánnal. Szerk. Radnóti Zsuzsa, LovasIldikó. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1981.Simon Zoltán: A groteszktől a groteszkig. Örkény István pályaképe. Csokonai LiteraturaKönyvek. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996.Szabó B. István: Örkény. Kortársaink. Balassi Kiadó, Bp., 1997.


Szállási Árpád: Örkény István, az író "gyógyszerész". Orvosi Hetilap, 149. (2008) 16. sz.761-763.Szász Imre: A másik arc (Örkény István). In:Háló nélkül. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1978. 168-171.Székely Gabriella: Az író és a televízió. Beszélgetés Örkény Istvánnal. Filmvilág, 15. (1972)13. sz. 31-32.Szirák Péter: Örkény István: pályakép. Új Palatinus Könyvesház, Bp., 2008.2008.Tarján Tamás: Éljen a kérdőjel! (Örkény István). In: Uő: Kortársi dráma. Arcképek éspályarajzok. Elvek és utak. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1983. 50-85.Tarján Tamás: Két pályakép Örkény Istvánról. In: Szabadiskola. Tanulmányok és bírálatok.Pont Kiadó, Bp., 2002.Tarján Tamás: Örkény István egyperces levele Tverdota Györgyhöz. In: Egy közép-európaiértelmiségi napjainkban. Tverdota György. Szerk. Angyalosi Gergely et al., a szövegeketgond. Sárközi Éva. ELTE BTK, Bp., 2012. 11-13.Taxner Ernő: Mit akarhat egy író? (Jegyzetek Mándy Iván és Örkény István újelbeszélésköteteiről.) Alföld, 18. (1967) 2. sz. 90-91.Tengertánc. In memoriam Örkény István. Vál., szerk., összeáll. Réz Pál. Nap Kiadó, Bp.,2004.Ungvári Tamás: Szigetország utasa. Kortárs, 7. (1963) 11. sz. 1749-1750.

More magazines by this user
Similar magazines