ördögtánc totál szombathely - Savaria Fórum

savariaforum.hu

ördögtánc totál szombathely - Savaria Fórum

18. ÉVF. 44. SZÁM • SZOMBATHELY, 2008. NOVEMBER 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPÖRDÖGTÁNCTOTÁL SZOMBATHELY:MILYENNEK LÁTJÁK A VÁROST?AUSZTRIÁBA INGÁZÓÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOKANNO: A BOGÁTISZERELMI DRÁMAKARÁCSONYI JÁTÉK:NYERJEN LAPUNKKALLCD TV-T, PORSZÍVÓT VAGYMIKROHULLÁMÚ SÜTÔT!A SZERETETCSODÁJAESSENZA MATRACHOZ BENERGYMASSZÁZS-RENDSZERT AJÁNDÉKOZUNK!DINOTTE BÚTORÁRUHÁZSzombathely, a Semmelweis u. ésa Vörösmarty u. sarkán, a régi szülészet mellett.Tel.: 94/505-114 • www.dinotte.hu


A SzombathelyiTáncsportért Alapítványezúton köszönitámogatóinak a 2007. éviSZJA 1%-ának felajánlását.A befolyt 107.749 Ft-ottáncruhák készíttetésérefordítottuk!További támogatásukatezúton is kérjük.Adószámunk:18884124-1-182009 januárjában TELC és ORIGÓnyelvvizsgák a TIT-ben!Jelentkezzen most!Elérhetôségek:E-mail: vasitit@t-online.hu, info@vasitit.huHonlap: http://www.vasitit.huTel.: 94/500-554, 94/509-500Nyilvántartási sz.: 180020-06 • Akkreditációs lsz.: AL-0032A SzombathelyKeleti Városrész PolgáriÉrdekvédô Egyesületköszöni a számára felajánlott2007. évi személyi jövedelemadó1%-át, amely 10.869 Ftvolt, és amelyet mûködésiköltségeinkre fordítottunk.Kérjük, a következô évben iséljen támogatásának elehetôségével!THÖKÖLY UTCA36. sz. alattiDROGÉRIA KIADÓmás célra is (iroda stb.)2009. január 1-tôl havi100.000 Ft + rezsiért.Érd.: a helyszínen vagya 30/395-1506-ostelefonszámon.Heti akció!KÁMON HÚSSzombathely, Maros u. 2. • Tel.: 500-465Friss egész csirkecombFüstölt hátsó csülök (hagyományos páccal)Füstölt elsô csülökNyers hátsó csülökSzeletelt baconszalonna, 250 gr-os675 Ft/kg859 Ft/kg699 Ft/kg599 Ft/kg450 Ft/dbAZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2008. 11. 18–25-IG, ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGAINTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetségesilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgáttenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogyÖn gyakorló nyelvtanár?– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhezvezetô úton a döntô tényezôt egy számomraúj módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogyelôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyela nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsôfokon!– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor mégheti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennaposmunka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény,hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni,még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele,és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereketis tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre,és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa?Mitôl igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikusszerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobbnyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. akik rendszereznivagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokúC nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanárisegítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal.Igaz?– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás,melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokúállami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnokaMagyarországon.– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom,miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtammagamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen!Az oktatócsomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsgakövetelményeit veszik célba.– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer ésmennyibe kerül?– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készülttananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egytucat magánóra költségeinek felel meg.– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!Tóth László20-996-5533www.kreativnyelvtan.huGaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉGA tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók: a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központban2008. november 26-án és december 3-án, szerdán, 17 és 19 óra között.SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Kulcsár Bence • HIRDETÉSI VEZETÔ:Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:Grafirka Stúdió • NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: MeszlényiIstván igazgató • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft.• 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató• LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZ-TÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em.• Telefon: 94/505-894, 94/505-895 • Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2008. NOVEMBER 22.V I S S Z A P I L L A N T ÓCELEB VAGYOK, VÁLASSZ MEG!Ha celeb lennék, biztosan pártotalapítanék. Egyrészt immár van jópélda a magyar hírességek elôtt, hiszena litván választáson a helyiMegasztár mûsorvezetôje által alapított,és további közszereplôk nevévelfémjelzett alakulat a másodikhelyen végzett, sôt, a kabinetbe isbekerült. Másfelôl, ideje lenne egyalapos politikai vérfrissítésnek.De vissza a litván példához: a NemzetiÚjjáéledés Pártját neves médiaszereplôkmindössze néhány hónappala voksolás elôtt alapították,egy helyi politológus szerint tízmondatosprogramjuk olyan veretesgondolatokat tartalmazott,amelyek akár kínai szerencsesütikbenis olvashattunk volna.Mert mi a helyzet kis hazánkkal?Most, hogy a Pannon Puma a kertvégében fekszik, és a dübörgés istolatássá vált, továbbra sincs megoldásmég a legalapvetôbb kérdésekresem. Az MSZP válságkezelô kommunikációshengerében a „közöshibák” mondat viszi a prímet, amifinoman fogalmazva is nevetségesnektûnik így 2008 végén. Sôt,Gyurcsány Ferenc, Veres János ésLendvai Ildikó közvetlen családtagjainkívül szerintem nincs emberMagyarországon, aki elhinné, hogynem a szocik elsôsorban a hunyók,és a csôdbe jutás folyamatában vaskosanszerepet vállalt volna az immárhat éve ellenzékben politizálóFidesz. De, ha már a fiatal demokratáknáltartunk: az ô kommunikációsstratégiájuk kidolgozásában akár akét és fél éves lányom is részt vehetettvolna, ugyanis a dackorszakban– legyen szó harisnyavételrôl vagyjoghurtválasztásról – mindig a NEMJÓ kifejezés szerepel az elsô kétkiejtett szó között.A többi pártra nem tudom, hogy érdemes-eszót ejteni, az SZDSZ népszerûségeolyan mélyre esett, hogyaz egy esztendeje még kórházakatbezáró Horváth Ágnest is elküldtékaz egyik túlélô-showba, hátha hozegy-két szavazatot a liberálisoknak,a Normális Magyarországot hirdetôMDF meg a rendôrökkel harcoló, azinterneten pucér képeken feltûnôhonatyával erôsített be, hogy egyáltalánéletben tartsa frakcióját.Szóval, ha egyszer létrejönne mondjuka CELEB elnevezésû formáció,meggyôzôdésem, hogy nálunk is sikeresenszerepelne. No nem, nemazért, mert teljesen hülyének tartoma választópolgárokat, hanemmert nincs magasan a mérce. A teljességigénye nélkül: képzeljük el,milyen rend lenne, ha Fekete Lacilenne a belügyminiszter, vagy példáulKelemen Annácska milyenügyesen „ápolná” a magyar külügyeket,mondjuk Ficonál… Azegészségügyért egyértelmûen Norbifelelne, a pénzügyi tárca élére pedigZalatnay Cinit jelölné a CELEB.Az igazságügyi miniszter Mónikalenne, a kormányszóvivôi posztraFekete Pákó lenne az esélyes. A miniszterelnököt– merthogy demokráciavan – a közönség választhatjameg egy emelt díjas telefonszámona Gyôzike-Kiszel Tünde-Bódi Gusztihármasból…Szóval, lehet választani…KrilovA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A bogáti szerelmi drámaÓriási érdeklôdés mellett tárgyalta aszombathelyi királyi törvényszék 1903.február 9-én, délelôtt 9 órakor Vörös Lajosbogáti kocsislegény szerelmi drámáját,melynek utolsó felvonását ekkor tartottákmeg. A kocsislegény történetealigha tekinthetô szokványosnak, hiszenakár színpadi mû is születhetett volna aSzombathelyhez közeli Bogáton történttragédiából. Azon a szokatlanul melegszeptember végi nap estéjén ugyanis VörösLajos alaposan felöntött a garatra, ésmeglehetôsen homályos tudattal, mámorosállapotban enyelegni kezdett egyöreg, félkegyelmû leánnyal, amiért mátkája,Varga Anna haragra lobbant ellene.A kocsislegény másnap, immáron józanfejjel bánta ugyan az elôzô este történteket,de „Mivel a bocsánatkérés nem használtés mivel ô Varga Anna nélkül élninem tud, elhatározta, megöli ôt is ésmeg magát is”. Az elhatározást tett követte,s miután végzett Varga Annával,önmaga ellen fordította fegyverét. VörösLajos a tárgyaláson elismerte ugyan,hogy megölte szeretôjét, de mentségéülhozta fel, hogy olthatatlan szerelme vittea bûnbe. Ez az utóbbi motívum ragadtahatalmába a szombathelyieket is, akikaztán Vörös Lajos sorsát a tárgyaláson kitüntetettfigyelemmel kísérték végig. Avádat képviselô Stansich Árpád királyialügyész az elôre megfontolt szándékota tárgyalás adataiból próbálta meg bizonyítani.Ezzel szemben dr. Pekker Lászlóigen szép védôbeszédében a gyilkosságvádjának tarthatatlanságát bizonygatta.Úgy vélekedett: „Védencze az öngyilkosságikisérlet sulyos következményei általmár megbûnhôdött, s mert bûnét a vakszerelem következtében amugy is beszámíthatatlanállapotban követte el,védencze felmentését kéri”. Stansich replikájaés Pekker duplikája után az esküdtekegy órán át tanácskoztak, és bûnösnekmondták ki Vörös Lajost erôs felindulásbólelkövetett szándékos emberölésbüntettében, mely alapján a bíró a vádlottatháromévi fegyházbüntetésre ítélte.A tárgyalás befejeztével az érdeklôdônagyszámú közönség – talán nem érdemtelenül– a derék védôt lelkesenmegéljenezte.(A források felkutatásában a BerzsenyiDániel Megyei Könyvtár munkatársaisegítettek.)SaFóFIX ÁRON620 FT 750 FT20 percet taxira várni?Nálunk ilyen nem fordulhat elô!Már több mint 50 autóvalvárjuk megrendeléseiket!személytaxi • tehertaxi • autómentés • sofôrszolgálatTELEFON: 06 80 620 620 • 312-2225


Menni vagy maradni?EGYRE TÖBB A SZOMBATHELYI ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS AUSZTRIÁBANA nyelvtanulást nem lehet elég korán kezdeni, mondják azok a szülôk, akik aperfekt német nyelvtudás reményében már óvodába, majd iskolába is Ausztriábairatják be gyermeküket. S bár a lehetôség adott, a vélemények mégismegoszlanak a nebulók külföldi taníttatásáról. Egy azonban biztos: a két országoktatási rendesze valóban különbözik, s mint mindennek, ennek is kétoldala van.„Ebbe az óvodába akarok járni”,mondta el minden nap ötéves lányom,amikor nyáron egy hetet töltöttünk ismerkedésképpenegy ausztriai óvodában.Valósággal lenyûgözte ôt a kinticsoportok felszereltsége, a számítógépsarok,a baldahinos galéria, a szinesremázolt falak birodalma. Ám legfôképpenmégis az a tény babonáztameg, hogy Ausztriában nincs ebéd utánipihenés – mesélte Kati, aki mindezekellenére úgy döntött, mégsemvált óvodát leányával. Mint mondta,bár csábító volt a gondolat, hogyszomszédainknál gyermeke gyorsanmegtanul németül, ám a pedagógiaimódszerek, a délelötti foglalkozások,illetve az ovódák által kínált fakultatívprogramok messze elmaradnak az itthoniaktól.Ennek talán az is lehet az oka, hogyAusztriában ezévig egyáltalán nemvolt kötelezô óvodába vinni a csemetét,ráadásul a legtöbb falusi óvodábancsak félnapos „felügyeletre” vanigény, sok gyermeket ugyanis már délbenhazavisznek a szülôk. Az óvodaköteleskort (az ötödik életévet) idén határoztákmeg törvényben, s csak a2009-es tanévben vezetik majd be. Így6érthetô, hogy nagyon sok vidéki intézménybenegyáltalán nem volt kidolgozva„tanterv”, a hangsúly a játékon,nem pedig a nevelésen volt. Egy szombathelyicsalád éppen ezért hozta viszszafiát egy kinti óvodából. Mint azt azA kint tanuló gyermekek szüleinekkérésére a Vasi Volán szeptembertôlkülön iskolai buszjáratotindított Oberwartba.A gyermekek az Ady térrôl indulnak6 óra 20 perckor, illetvea tanítás végeztével a kétnyelvûgimnázium elött szállhatnak fela 13.10-kor visszainduló járatra.Mint azt a volán információsvonalán megtudtuk, a busz 5 fôhíján telt létszámmal közlekedikaz osztrák tanítási napokmindegyikén. A gyerekek a bérleteta buszsofôrtôl vehetikmeg, ez havonta 4800 forintjábakerül a szülôknek.apuka mesélte, fia egy évet járt itthonóvodába, mikor a német nyelv miattátíratták gyermeküket a határon túlra:TÁRSASHÁZKEZELÉS(közös képviselet) tulajdonosi szemlélettelSzombathelyen vállaljuk:• Régi és új építésû társasházak képviseletét teljes körû szolgáltatással.• A társasház mûködésének, üzemeltetésének biztosítása.• Kapcsolattartás, együttmûködés és egyeztetés a számvizsgáló bizottsággal.• Váratlan meghibásodások gyors, hatékony elhárítása.• Pályázati és felújítási munkák megszervezése, lebonyolítása és ellenôrzése.• Könyvelési feladatok teljes körû ellátása.Tevékenységi körünk kiterjed a társasházak lépcsôház- és udvartakarítására is.Referenciáink közül:• Kenyérvíz u.1. Társasház • Kassák L. u. 22. Társasház• 11-es Huszár u. 2–6. Társasház • Szent István Lakópark Társasház stb.További információért kérje bemutatkozó levelemet ésárajánlatomat. Elérhetôségeim: Horváthné Lukács MelindaSzombathely, Kenyérvíz utca 1/B • Tel./fax: +36 94 316 937Mobil: +36 20 974 6845 • E-mail: hnelukacs@t-online.huItthon több a lehetôség– Lehetôséget akartunk adni a fiunknak,hogy nehézségek nélkül tanuljameg a nyelvet, s mivel én is naponta ingázomAusztriába, az oviba utazás ismegoldható volt. Bár a gyereknek nemnagyon volt ínyére a változás, belevágtunk.Aztán csalódtunk. Kezdôdött azzal,hogy a kétnyelvû óvónôk, bárnyelvtanilag helyesen beszélték a magyart,kiejtésük sok kívánnivalót hagyottmaga után. A feleségem rögtönfeltette a kérdést, hogy vajon jót teszefiunknak, akinek amúgy sem teljesentiszta még a „magyarja”, ha magáraveszi a kint használt akcentust is. Aztánjöttek a délelötti foglalkozások,amik messze elmaradtak az itthon tapasztaltnívótól. Aztán meg az óvodakínálta lehetôségek. Míg itthon úszásra,korcsolyára, színházba hordták agyerekeket és zeneovi oktatás is szerepelta programban, kint egyetlenegyperspektívát sem nyújtottak – zártatörténetét sajnálkozva a családfô.Vannak azonban pozitív tapasztalatokis. A határmenti rohonci katolikus óvodapéldául népszerû a magyarok körében.Itt a tornaórákon, illetve a kézügyességetfejlesztô foglalkozásokontúl megismertetik a kicsiket az összeskatolikus hagyománnyal, készülnek rájuk,s a szülôket bevonva meg is ünneplikazokat. Ezenkívül, mivel sok aMagyarországról áthordott gyermek,külön hangsúlyt fektetnek az ô németnyelvtanulásukra is:A kép:MészárosZsoltillusztrációja


2008. NOVEMBER 22.U T Á N A J Á R T U N K– A magyarokat nem egy csoportban,hanem szelektáltan helyezik el, hogyinspirálják ôket a német használatára.Persze, ügyelnek arra, hogy mindencsoportban legyenek olyanok, akikmár jól beszélik az idegen nyelvet, ígyazok, akik egyáltalán nem értenekmég németül, sem érzik magukat teljesenelhagyatottnak. Mindezért havi 50euró óvodai díjat, plusz naponta 2euró étkezési díjat fizetünk, tehát nemtöbbet, mint amennyit itthon egynyelvtanárra áldoznánk – foglaltaössze tapasztalatait egy anyuka.Magyar osztályok, osztrák iskolákAbban az esetben, ha gyermekünkbelelép az óvoda-, illetve iskolaköteleskorba, és tanulmányait külföldön kezdimeg, akkor a szülôknek ezt mindenesetben be kell jelenteniük az önkormányzatnál– tájékoztatott HeckenastGusztáv, a szombathelyi önkormányzatoktatási, ifjúsági és sport osztályánakvezetôje, majd hozzáfûzte: igazolásra,óvoda- és iskolalátogatási papírraa következô tanévtôl már nincsenszükség, hiszen a szülôknek nem engedélyeztetési,csupán bejelentési kötelezettségükvan. Abban az esetben,ha a gyermek Szombathelyen mármegkezdte tanulmányait, s csak késôbbvált iskolát (országot), azt az addiglátogatott intézményben kell jelentenia szülôknek.Oberwarti Kétnyelvû Gimnáziumban.Bár a szülôk maximálisan elégedettekvoltak a szombathelyi iskolával, úgygondolták, hogy a német nyelv miattAusztriában folytassa tanulmányaitleányuk.– Tisztában voltunk vele, hogy mindkétoktatási rendszernek van elônyösés hátrányos oldala, de az eddigi tapasztalatokkalnyugtázhatom, hogynem döntöttünk rosszul. A lányomnakhamar sikerült beilleszkednie,ami nemcsak rajta és a társain, hanema tanárok hozzáállásán is múlott.Több a szóbeli számonkérés, így hamarkiderül, ha valamivel nehezebbenboldogulnak a nebulók. A tantárgyakszinte ugyanazok, mint itthon,bár a nyelvtanulásra kint nagyobbhangsúlyt fektetnek. Az elsô évtôl amagyar és a német mellett kötelezôentanulnak angolt a diákok, negyediktôlfel kell még venniük a franciátvagy a latint, ötödiktôl pedig lehetôségüknyílik oroszt vagy spanyoltis tanulni. Ugyanakkor például az angolerôsebb volt az itthoni iskolában.Emellett természetesen a magyar tárgyakat(irodalom, nyelvtan, történelem)is nagyobb részletességgel ésmélyebben tanulják itthon.A szombathelyi Bartek Péter tíz éve tanítmûvészettörténetet és rajzot a gimnáziumban,így ô egy tanár szemévellátja a két ország oktatási rendszereközti különbségeket:Kint szabadabb a képzés– A kinti képzés sokkal inkább individuális,családiasabb jellegû, kevésbételjesítményorientált. Ha nagyon leakarnánk sarkítani, akkor mondhatjuk,hogy nagyobb a tanárok és az iskolákszabadsága. Elég abból kiindulni, hogykint az érettségi sem központi, hanemiskolánként változó. A szaktanár valamilyenszinten saját maga határozhatjameg a tételeit, így aztán az oktatássorán is jobban rá tud fókuszálni egyegytémakörre. Nem kell felszínesenmindent érinteni, hanem lehetôségnyílik akár hónapokig foglalkozni egyterülettel, s ennek keretében kiállításokat,tanulmányi utakat is szervezni.Legutóbb épp a Van Gogh-kiállítástnéztük meg Bécsben. Biztos vagyokbenne, hogy így a gyerekekben a tanulásontúl, akarva-akaratlanul is rengeteginformáció elraktározódik – meséltemeggyôzôdéssel a tanár.Azok a szülôk, akik az ausztriai oktatásiintézményeket preferálják, egyértelmûena nyelvtanulás fontossága miattteszik. Persze hosszan lehet vitatkozniarról, hogy melyik ország oktatási rendszerea jobb, vagy a rosszabb, és lehetfejtegetni, hogy miért. Mielôtt azonbanhasonlítgatásokba kezdenénk, érdemesarra is gondolni, hogy Ausztriában a pedagógusihivatás a legmegbecsültebbszakmák közé tartozik.SaFóOberwartban már az óvodától a gimnáziumigvan kétnyelvû oktatás, évfolyamonkéntindítanak egy magyar-németnyelvû osztályt. Az elemi iskolábanmár elvárják a nebulóktól, hogyegy bizonyos szinten beszéljék a németet.Ez érthetô, hiszen az oktatás többnyirenémetül folyik, ám a magyar irodalom,nyelvtan és történelem része atananyagnak – tudtuk meg egy pedagógustól.Azt már egy szülô mesélte,hogy tapasztalt némi különbséget akét ország oktatási rendszere között:– Ausztriában az elemi iskola elsô éveinem olyan szigorúak, mint odahaza. Ebbena korban a tanulókat itt még inkábbgyermekként kezelik, kevesebb dologgalterhelik ôket, s a számonkérés semannyira szigorú. Késôbb aztán, amikormár terhelhetôbbé válnak, behozzák a„lemaradásukat”, bár azt hiszem, hogylexikális tudásuk valamennyire elmaradaz otthoni iskolásokétól. Ellenben anyanyelviszinten beszélik a németet.Hasonlóképp vélekedett egy másikédesanya is, akinek lánya idén kezdtemeg tanulmányait a nyolcosztályosKedves Olvasóink!Lapunk a közelgô karácsony alkalmábólnyereményjátékra hívja Önöket,amellyel könnyedén megnyerhetikcsaládjuk ünnepi ajándékát.Ehhez nem kell mást tenniük, mint az elkövetkezendôhárom hétben figyelmesen végiglapozni a SavariaFórumot. Az újságban minden héten két-két játékszelvénytrejtettünk el. Ha ezeket kivágják, és a december 6-ai lapszám megjelenése után a hat darab szelvényt helyes sorrendenösszeillesztik, majd az így kapott megfejtést egy lapra felragasztva szerkesztôségünk címére(SAVARIA FÓRUM Szombathely, Pelikán Palace Irodaház, Semmelweis u. 2.) elküldik,akár LCD tv-t, porszívót, vagy mikrohullámú sütôt nyerhetnek. Kérjük, a borítékraírják rá: Nagy karácsonyi nyereményjáték! Egy lakcímrôl csak egy megfejtés küldhetô.A megfejtéseket december 17-ig várjuk. A sorsolás – közjegyzô jelenlétében – december18-án lesz, a nyertesek névsorát utolsó, december 20-i számunkban tesszük közzé.NYEREMÉNYEK: I. díj: SONY Bravia televízió • II. díj: BOSCH porszívó • III. díj : LG mikrohullámú sütôA NYEREMÉNYEKET A SEBO KFT. AJÁNLOTTA FEL.7


ANANÁSZOS CSIGAHozzávalók:35 dkg liszt, 3 dkg élesztô, 6 dl tej, 2 tojás,1 dkg vaj, 1,5 csomag vanília por, 1 evôkanál porcukor,só, 1 doboz ananászkonzervA krémhez: 1,5 csomag vaníliás pudingport, 6 dl tejet,6 evôkanál cukrot, 1 dkg vajat és egy kanál lisztetösszegyúrok és hûtôbe teszem. A lisztbôl, tojásból, sóbólés a felfuttatott élesztôbôl rugalmas tésztát dagasztok.40 percig kelesztem. Utána nyújtom, és a közepébenyomkodom a vajas lisztet. Föltekerem, és 30percre hûtôbe teszem. Ezután ismét kinyújtom, ésnégy rétegbe hajtom. Ismét hûtôbe teszem fél órára.Közben megfôzöm a pudingot és kihûtöm. A tésztátvékonyra nyújtom, megkenem a pudingkrémmel ésfelcsavarom. Egyenlô (kb. 12) részre vágom, és kivajazotttepsibe rakom. Minden csiga tetejére egy-egyananászkarikát rakok. Fél órát kelesztem, ezután elômelegítettsütôben (200˚C) 20–25 percig sütöm. Hamegsült, akkor az ananászlébôl, cukorból, egy kanállekvárból összeforralt sziruppal kicsit átkenem.FÖLDLABDÁSAKCIÓ!Nálunk mindenföldlabdás fát és cserjét20%kedvezménnyel vásárolhat meg!*PRENOR KERTÉSZETI ÁRUDA9700 Szombathely, Béke tér 1.Tel.: 94/330 791 Fax: 94/314 893prenor@prenor.hu • www.prenor.huKonténeres fenyôfavásárlása eseténvirághagymát kap ajándékba*Nyitva: hétfô–péntek: 7.00–16.00 • szombat: 8.00–13.00*A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES8


2008. NOVEMBER 22.C I V I LA N Y A K Ö N Y V I H Í R E KFOGADÓÓRÁKDr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje november 26-án (szerdán)15.00–17.00 óra között a Városháza földszinti termében fogadóóráttart.FÓRUM A TÁMOGATÁSOKRÓLNovember 24-én 17 órakor lakossági fórumra várja az érdeklôdôket a PálosKároly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat a Domonkos u. 5 szám alá. Afórum témái a 2009-es gázár- és távhôdíjtámogatás, továbbá a pénzbeni éstermészetbeni juttatások, a lakásbérleti díj csökkentésére irányuló támogatásokés ehhez hasonló témák lesznek.SZÜLETÉS: Tétry László és Csillag Piroska leánya: Míra, Doma Gábor ésVámos Éva leánya: Emma, Fitos Szilárd és Mihala Annamária leánya:Kinga Anna, Karáth László és Korsós Erzsébet fia: László, GrasanovicsPéter Ottó és Keszti Júlia fia: Félix, Pomper Zoltán és Szalai Zsuzsanna fia:Olivér, Horváth János és Molnár Viktória leánya: Sarolta, Iván Gábor ésNémeth Katalin fia: Szabolcs, Orbán Tamás és Szallár Edit fia: Tamás,Németh Gergely és Busa Mónika fia: Kornél, Kovács Attila és CsászárKrisztina leánya: Lara Emma, Andrási István és Nagy Hajnal fia: Dániel,Bôsze Krisztián és Molnár Eszter fia: Máté, Taliszter Zoltán és Kovács Ilonafia: Olivér Noé, Ruisz Kornél és Grasanovics Anita Magdolna leánya: AnitaMagdolna, Kovács Krisztián és Horváth Mónika Csilla fia: Krisztián,Hajmási Zoltán és Agg Judit fia: Balázs, Sági Károly és Boros Krisztina fia:Kristóf, Szendrei János és Laczó Bernadett fia: Márton Soma.HÁZASSÁG: Takács Adrián és Hetényi Adrienn, Mestyán Róbert és RumiKatalin, Pék László József és Smolcer Andrea.HALÁLESET: Komondiné Takács Gizella, Beke Ferenc, Vizi Lászlóné sz.Schmidt Teréz, Horváth Péter, Szétag Ferencné sz. Tóth Mária, PintérJánosné sz. Mogyorósi Terézia, Rosta Ferencné sz. Turi Etelka, HerczegIstvánné sz. Lôrincz Rozália, Szabó József, Oszwald József, GombkötôJózsef, Varga Jánosné sz. Hadnagy Anna Ibolyka, Potzmann Istvánné sz.Schrammel Sarolta, Tömô György, Hencsei Dezsôné sz. Viszket Rozália.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap20.00-tól másnap 8.00-ig tart.Az ügyelet november 22-tôlnovember 29-ig.22., Szo – Boróka, Újvilág u. 1.500-322, 20h-08h23., V – Calendula, Szelestey u. 4–6.509-405, 20h-08h24., H – Elefánt, Zanati u. 20.508-553, 20h-08h25., K – Ezerjófû,Wesselényi u. 16/a.509-410, 20h-08h26., Sze – Fagyöngy,Szûrcsapó u. 23.508-110, 20h-08h27., Cs – Gondviselés, Vasút u. 17.331-294,17.30-0828., P – Kámoni,Munkácsy M. u. 33.500-222, 20h-08h29., Szo – Margaréta,Margaréta u. 3.500-222, 20h-08hNONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók Béla krt. 9/BTelefon: 94/310-034CSÁNYI VILMOS: JEROMOS, A BARÁTOMBp. : Kossuth, Mojzer, 2007Hangoskönyv a szerzô elôadásában; MP3-as formátum„Ôszintén meg kell vallanom, hogy én Jeromost emberszámba veszem. Jeromos hallatlanulfejlett szociális megértése, gazdag érzelmi kapcsolatai, utánzókészsége és a más állatfajoknálismeretlen, csak az emberéhez hasonló kommunikációs képessége bennem azt a jól megfontoltelképzelést alakította ki, hogy nem egy állattal, hanem valakivel, Jeromossal állokszemben” – írja Csányi Vilmos. Jeromos, a keverék eb hathetes korában kerül az író családjához,az idôsebb Bukfenc mellé második kutyának. Csányi Vilmos saját kutyáinak a viselkedésétkezdi vizsgálni, kutatni, összehasonlítani más állatok és az ember viselkedésével. Vizsgálja,mit értenek meg a kutyák (sok mindent – az ember személyiségét is). A lényeg azonbanaz, amit már régóta tudunk: tudnak hûségesek lenni, együttmûködni, elfogadják az utasításokatolyanoktól is, akiknél jóval erôsebbek, vannak szokásaik, és gyorsan tanulnak. Tehátminden állatnál okosabbak, és jobban hasonlítanak az emberhez. Csányi Vilmos biológus, azAkadémia rendes tagja, az ELTE Etológiai Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar EtológiaiTársaság tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudomány fôszerkesztôje. Etológiát, humánetológiátés evolúciós rendszerelméletet tanít. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, valaminta biológiai és a kulturális evolúció kérdései.Sisak Edit – Berzsenyi Dániel Könyvtár, Zenemû- és médiatár9


2008. NOVEMBER 22.Nyugat Rádió, amit hallgatni jó„ÉRDEKES, HUMOROS, SZÍNES, HA KELL, KOMOLY”A reggeli kávé mellett, a konyhában ülve,az autóban a munkahely felé sietve,napközben és este pihenésképp:„Itthon mindig a Nyugat szól, és azegész család szereti” – vallanak ahallgatók a rádióról.De miért is?– Ha a 88,4-re tekerek, akkor szintemindig a hangulatomnak megfelelômuzsikát hallok. Hol játszanak egyhelyen friss Madonna-slágereket, régiOmega-dalokat és Kispál-örökzöldeket?– ad költôi kérdéssel választaz egyik fiatal rádióhallgató.A sportôrültek érvei pedig így hangzanak:– Fanatikus Haladás-szurkoló vagyok,de a családom miatt olykorelôfordul, hogy nem tudok egy-egyidegenbeli mérkôzésre elmenni.Ilyenkor otthon kiürítek egy helyiséget,feltekerem a hangerôt, és azéteren keresztül izgulok a csapatért– így az egyik szurkoló, míg egy másik:„Jó, hogy újra közvetítitek a Haladás-mérkôzéseket.Kiürültek az utcák,mindenki titeket hallgat. Szupera Nyugat Rádió! Hajrá Hali! HajráFalco!” – írja Robi sms-ben.„Napközben fôként az energiával teli,lendületes fiatalok hallgatják aNyugat Rádiót, benne sok igényeskönnyûzenével. De az esti órákbanaz idôsebb korosztály is megtalálja aszámára érdekes, beszélgetôs mûsorokatés ínyenc zenei magazinokat”– vallja Barták Balázs, a 88,4 egyikmûsorvezetôje.Persze a Nyugat Rádióból a közéletitémák sem hiányozhatnak…„Nagyon jó, hogy egy nyitott fórumon,egy rádiós mûsorban beszélhetjükmeg a mindannyiunkat érintô,legváltozatosabb témákat. Olyan, azenyémtôl eltérô nézetekkel rendelkezôszemélyekkel vitatkozhatok a mûsorban,akikkel érdemes, és lehet is vitatkozni”– érvel Velencei Pál, aNyugat Rádió Sajtóklub címû mûsoránakállandó vendége.AMIRE BÜSZKEA NYUGAT RÁDIÓ» A Szonda Ipsos és a GfKHungaria felmérései alapján aNyugat Rádió az ország leghallgatottabbhelyi közmûsor-szolgáltatórádiója.» A 88,4 Balatoni járat címûmûsora kapta a fôdíjat a MagyarTurizmus Zrt. és a Mi BalatonunkEgyesület sajtópályázatán.A 2008 nyarán Vonyarcvashegyrôlsugárzottszombathelyi összeállítást azújságírókból és turisztikaiszakemberekbôl álló zsûrimintegy 100 munka közül értékeltea legjobbnak.20 ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT EGY HAZAIROCKLEGENDA…12 évnyi közös zene eredménye: 7 nagylemez, 3 és fél kislemez,számtalan hazai és külföldi koncert és kiemelkedô közönségsiker.Különbözô szakmai életpályák, maradandó értéka magyar rockzenében, ez az 1977-ben alakult V’Moto-Rock zenekar.Demjén Rózsi basszusgitár, ének, Lerch István billentyûs,Menyhárt János szólógitáros és Herpai Sándor dobos a progresszívrock legkiválóbb magyar reprezentánsai.A V’Moto-Rock elnevezés egyben utalás volt az együttes tervezettstílusára is. Zenéjükkel végre felbôgött a négyütemû rock &roll motor Magyarországon is, és 1977 és 1989 között, változatlanfelállásban dübörögtek végig az országon.A V’Moto-Rock 1989-ben felbomlott, levették a rendszámot,leadták a forgalmit, a kulcsot pedig páncélba zárták, egészenmáig.Demjén Rózsi 50. születésnapja alkalmából a V’Moto-Rock aBudapest Arénában idézte fel elôször a régi szép idôket,majd 2001-ben a Kongresszusi Központban, Lerch Pisti meghívásátelfogadva – négy szám erejéig – ismét mind a négyzenésztárs együtt lépett fel.December 30-án, az eddig megszokott Demjén Ferenc szólókoncerthelyett a V’Moto-Rock négyfôs legénysége fogja bizonyítania Budapest Sportaréna közönségének, hogy a négyütemûrock & roll motor, közel húsz év után is jár.Húsz év után egy utolshow bulira állnak össze, mint mondják,olyan hirtelen szakítottak akkor, hogy nem is tudtak semegymástól, sem a közönségtôl elbúcsúzni.A V’ Moto-Rock a budapesti koncert elôtt ellátogat néhányvidéki városba, így Szombathelyre is. December 11-én az ArénaSavariába várják rajongóikat.(X)10


2008. NOVEMBER 22.P R O G R A M A J Á N L ÓNOVEMBER 22–29.november 17–29.Agora–Gyermekek HázaElmés játékok – játékos elmékJátékos, interaktív kiállításnovember 18–december 10.Berzsenyi Dániel KönyvtárA Biblia Éve – Bibliai alakok az irodalomban,képzômûvészetbennovember 22., 16.00Evangélikusok díszterme(Szombathely, Körmendi út 2.)Író-olvasó találkozó Döbrentei Kornéllal,a Polgári Egyesület Szombathelyért szervezésében.Fellép: Petrás Mária népdalénekes.november 22., 19.00Agora–Szalon – „Semmi mûvészet” –Felolvas: Esterházy Péternovember 22., 14.00MMIK, elôtér – Erzsébet–Katalin-bálnovember 22–23.OÁMK – Macskakiállításnovember 23., 10.00–12.00MMIK, elôtér – Kakaóbál, aprónépekreneszánsz báljanovember 23., 17.00Mesebolt Bábszínház kamarateremMesemondó csodaverklinovember 24., 10.00 és 17.00Mesebolt Bábszínház kamarateremKerekecske-gombocska – színjáték 3 éveskorignovember 24., 17.00MMIK Kertbarát KörGumós és hagymás növények átteleltetéseElôadó: Kovács Ferenc tanárnovember 24., 17.00NYME SEK Forrásközpont, konferenciaterem(Károlyi Gáspár tér 4.)Fejezetek a soproni evangélikus és államitanítóképzô történetébôl (1921–1957)Dr. Varsányi Péter István ny. fôiskolai tanárünnepélyes könyvbemutatójanovember 25., 18.00MMIK, elôtér – ÉLÔ-TÉR Folk KlubA Moldva Expressz koncertjenovember 27., 18.00Nyitra Utcai ÁMK– PincegalériaA Körmendi Kastélyszínház Társulatkamaraszínházi elôadása. Hubay Miklós:Elnémulásnovember 27., 17.30MMIK, színházterem – „Hull az elsárgultlevél” – a Senior Színpad mûsoranovember 28., 18.00Martineum Felnôttképzô AkadémiaElek Sándor és Csermák Zoltán: A tudáshatalom címû elôadásanovember 28., 19.00Pásztor Csárda – Zsidó vacsoraestVendég: Sándor György humoralista, AleBrider Band (Budapest), Balogh JózsefÉrdeklôdni: Iseum Tours, Thököly u. 32.Tel: 94/505-555.november 28.Palace Cafe–Mûvészetek éjszakájaSi&Lu és Csergô Ilona ruhakollekcióinak,valamint Veres Éva ötvösmûvész munkáinakbemutatója. Az este közremûködôimég: Horváth Dániel hegedûmûvész és aKiss-Kendik Triónovember 29., 15.00–18.00;november 30., 10.00–13.00MMIK, színházteremReneszánsz Kavalkád – Összmûvészeti fesztivála Reneszánsz Év alkalmábólnovember 29., 22.00OÁMK – Depeche Mode Klubnovember 29., 9.00–12.00Agora–Gyermekek Háza – KézmûvesKuckó – Adventi koszorú készítésenovember 29., 19.00Agora–Mûvelôdési és SportházAz Ungaresca Táncegyüttes gálamûsoranovember 30., 18.00Evangélikus Templom – Lovász Irén Égihang címû koncertje Belépôjegyek elôvételbena Kukutyin Fajáték Boltban,valamint a koncert elôtt a helyszínen.november 23., 11.00Agora–Savaria FilmszínházGryllus Vilmos: Dalok3 (Biciklizôs)– lemezbemutatóJegyek kizárólag a 30/9142513-ostelefonszámon vagy a jegyrendeles@vipmail.hue-mail címenrendelhetôk!november 26., 15.00NYME SEK (Berzsenyi tér 2.)Etika és kommunikációFormálni vagy informálni?Kepes András Pulitzer-emlékdíjastelevíziós újságíró elôadásaSAVARIA MOZI20–26. 14.15-korA nyomozó 107’ (16)20–26. 20–23-ig 16.15-kor és18.15-kor, 24–26-ig 20.15-korZuhanás 117’ (12)20–26. 20–23-ig 20.15-kor, 24–26-ig 16.15-kor Tükrök 111’ (18)20–26. 20.30-kor; 20-án, 21-én és24–26-ig 13.30-kor is Para 87’ (16)20–26. 20-án, 21-én és 24–26-ig15.00-kor Delta 92’ (16)20–26. 16.30-kor; 20–24-ig és 26-án 18.30-kor, valamint 22-én és23-án 13.00-kor és 14.45-kor isMadagaszkár 2. 89’25. 18.30-korNapola – A führer elitcsapata110’ (12)NYME SEK ÖrökmozgóMûvészmozi24. 18.15-kor Bûnös viszonyok120’ (16)25. 18.15-korTavasz, nyár, ôsz, tél… tavasz103’ (16)26. 18.15-korKasszandra álma 108’ (12)27–dec. 3. 14.15-korA nyomozó 107’ (16)27–dec. 3. 16.15-korÉjjel a parton 97’ (12)27–dec. 3. 27–dec. 1-ig és 3-án18.15-kor, dec. 2-án 20.15-korEgyre távolabb 110’ (12)27–dec. 3. 27–dec. 3-ig 20.15-korKegyenc fegyenc 105’ (16)27–dec. 3. 27-én, 28-án és dec.1–3-ig 13.30-kor Para 87’ (16)27–dec. 3. 27-én, 28-án és dec.1–3-ig 15.00-kor Delta 92’ (16)27–dec. 3. 16.30-kor; 27–dec. 1-igés dec. 3-án 18.30-kor, valamint29-én és 30-án 13.00-kor és 14.45-kor is Madagaszkár 2. 89’11


2008. NOVEMBER 22. N É G Y K E R É K E NIsmét csökkentekaz üzemanyagárakNégy forinttal csökkent abenzin és hat forinttal a dízelára a hazai töltôállomásokonszerdától.A változást követôen a legdrágábbgázolaj ára is 300forint alá esett. A legolcsóbbanbenzint 240 forint körüliösszegért lehet tankolni. Abenzin országos átlagos ára254, a gázolajé 281 forintkörül mozog.Bô három hónap alatt a feléreesett vissza az olaj ára a világpiacon.Ennek nyománidehaza is kevesebbet kell fizetnünk,de korántsem olyanmértékben, ami a dollárbanszámított olajáresésbôl következik.Az ok egyszerû:nyár óta alaposan meggyengülta forint a dollárhoz képest.Július közepén tetôzöttidén a kôolaj világpiaci ára.A történelmi olajárcsúcs természetesena magyar üzemanyagpiaconis meglátszott.A holtankoljak.hu adataiszerint akkor egy liter 95-ösbenzin átlagosan 315, egy litergázolaj pedig 335 forintbakerült.SaFóSZOMBATHELYI ÜZEMANYAGÁRAKCím Kút Gázolaj Benzin 95’1. Lovas u. 23. MAGÁN 273.00.- 245.00.-2. Söptei út 78. MAGÁN 276.00.- 245.00.-3. Körmendi u. 92. AVIA 276.10.- 249.40.-4. Kôszegi út METRO 277.50.- 250.50.-5. Vízöntô u. 7. MAGÁN 278.00.- 251.00.-6. Oladi ltp., Dolgozók útja SHELL 280.90.- 251.90.-7. Zanati út 70. TESCO 278.90.- 251.90.-8. Kiskar u. 6. SHELL 279.90.- 252.90.-9. Kôszegi út SHELL 278.90.- 252.90.-10. Zanati út (1) MOL 280.90.- 252.90.-11. Márkus Emília u. 10. AGIP 279.90.- 252.90.-12. Zanati út (2) MOL 280.90.- 252.90.-13. Csabai út 15. OMV 279.90.- 252.90.-14. Rumi út OMV 279.90.- 252.90.-15. Körmendi út 92. OMV 279.90.- 253.90.-SZOMBATHELYI ÜZEMANYAGÁRAK (FORRÁS: HOLTANKOLJAK.HU)A képen látható autó illusztráció.JátékMúlt heti játékunk helyesmegfejtése: 9700.A Savaria moziba szólóbelépôjegyeket FejesBéla nyerte, aki a nyereményéta szerkesztôségünkbenveheti át. E hetikérdésünk: Hány forintjelenleg a benzinországos átlagos ára?A megfejtéseket a szerkesztôségcímére (Szombathely,Semmelweis u.2., Palace Irodaház, I.emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hucímre várjuk november27-éig.Japán origami1888Japán origami 2008INTENZÍVszemélygépkocsi-,motorkerékpár- ésmoped-vezetôitanfolyamot indít:• november 24-én• december 8-án• december 22-én9 óra és 16 órakorSZOMBATHELYENa Wesselényi u. 2/a sz. alatt.(a Borostyánkôparkolójával szemben)www.ritmo.huTel.: 94/511-492Ny. sz.: 18-0061-04, AL-1425CSALÁDBARÁT • ALAKITHATÓ • KÖRNYEZETKIMÉLÔVárosi kompakt-tágas családi egyterû-túraautó-bavásárlókocsiMegérkezett az új Honda JazzAzt hajtogat belôle, amire éppen szüksége van.Átlagfogyasztás 5,3-5,5 l/100km, CO2 kibocsátás: 125-130 g/kmTÖLTÔÁLLOMÁSMegérkezett az AVIAbenzinkúthozaés amellé abioetanol környezetbarátüzemanyag.Szombathely, Körmendi u. 92.(Vasi Volánnál)13


A Közlekedési Biztosító Egyesület lapunknovember 15-i, 11. oldalán megjelent kötelezôbiztosítással kapcsolatos hirdetésének elsô sorábatechnikai hiba csúszott.A helyes mondat így hangzik:2008. évi (tájékoztató negyedéves) gépjármûfelelôsségbiztosításidíjak, kizárólag2009. januári kockázatviselési kezdet esetén.20% ÁRCSÖKKENÉS SZERVIZÜNKBEN okt. 15–dec. 31.–20% Karbantartási alkatrészek, olaj–20% Karbantartási munkadíjÔszi átvizsgálás munkadíj: 2.400 FtTÉLI GUMI: 3-at fizet 4-et kap!NISSAN MAGYARMÁRKASZERVIZ, SZHELY, ZANATI U. 27/a • Tel.: 94/513-083CHEVROLET AVEO: VONZÓ,SPORTOS, FIATALOS ÉS EGYEDIMár sok jót hallottunk az új Aveoról, így mi is szerettük volna kipróbálniezt a nemrégiben teljesen megújult modellt. A rendkívülattraktív megjelenésû, metálbordó tesztautót a CHEVROLET GERI-CO bocsátotta rendelkezésünkre.Formai megjelenése kimondottanegyedi és fiatalos, elölrôlkülönösen vonzó, itt éreznileginkább a sportos, olasz formatervezéshatását.A gépkocsi külsô és belsô méreteioptimálisak a városi közlekedéshez,de akár négy felnôttés csomagjainak hosszútávú utazására is alkalmassáteszik a modellt. A napi csúcsforgalombanjó szolgálatottesz a magas üléspozíció, akönnyû szervokormány és atökéletes körkörös kilátás, azországúti közlekedést pedigaz erôs, de takarékos 1,2-es 16szelepes motor, a hatásos,blokkolásgátlóval felszereltfékek és az alapvetôen kényelemrehangolt futómû teszikkellemessé, biztonságossá.A csomagtartó alapmérete akategória átlagát képviseli, aszériában osztottan dönthetôhátsó üléssornak köszönhetôenjól variálható, növelhetô.Bár a rövid próbaúton nemtudtunk fogyasztást mérni, akatalógusban erre a teljesenúj fejlesztésû motorra megadott5,5 l/100 km-es átlagfogyasztástöbb, mint kedvezô,fôleg, ha figyelembe vesszük a84 LE-s teljesítmény és a szélesfordulatszám tartománybanrendelkezésre álló nyomatéknyújtotta dinamikát, rugalmasságot.Véleményünk szerint a gépkocsiszéles vásárlói rétegnekajánlható: sportos motorjával,külsejével a fiataloknak, könnyûkezelhetôségével, kényelmévelpedig az idôsebb korosztálynaklehet jó választás.A mai nehéz körülmények közötta 3 év vagy 100.000 kmgarancia, az alacsony fenntartásiköltségek és a kedvezô áris vonzóvá teszik az új Aveot.(x)VAS MEGYE SZÉPE14


2008. NOVEMBER 22. N É G Y K E R É K E NSTÍLUS. MOST. FORD FIESTAHOT MAGENTA A STRAUSSNÁLStílus. Most. Ez az új Ford Fiesta szlogenje – olvashatjuk a Ford Straussmeghívóján, amelyen szervezett tesztvezetésre és színes programokrainvitálja az új Ford iránt érdeklôdôket.Megnövelt teljesítményû (82lóerôs) az 1.25-ös új motor,mellyel gazdaságosabb az üzemeltetés.Megújult a futómû,stabilabb az autó – sorolja azúj Fiesta elônyeit az értékesítésicsapat. Vezetni élmény,kézre vannak a kezelôszervek,és kiváló úttartása van az újFiestának. Az új elektrohidraulikusszervokormány általkönnyebb kormányozni az autótminden sebességnél, ésszámunkra is nagyon könnyûvele a parkolás.Az S-MAX-szal indult a „kinetikus”dizájn, amely az álló helyzetbenis mozgást, lendületet kifejezôdinamikus vonalakat jelenti– íme a motorháztetô oldalsódomborulatokkal, a domborúkerékjárati ívek, a hangsúlyosoldalvonal és lökhárítók –mondja Farkas Zsolt, a FordStrauss értékesítési vezetôje –, éstermészetesen az új külsô fô jellemzôiaz elsô-hátsó fényszórók.– Az új Fiesta technikai újdonságaiaz EasyFuel tanksapka,mellyel vége a félretankolásoknak”,a kulcsnélküli indítás,mely gombnyomásra startotígér – emeli ki Takács Gábor–, a többi legyen meglepetésa hétvégén hozzánk látogatóknak.Teljesen megújult a belsô mûszerfalés a középkonzol –mondja Unger Ádám, amelyenhelyet kapott egy multifunkcióskijelzô, amely az alaprádiótkivéve mátrix üzemmódbanmûködik.A Fiesta Sport a sportos vonalakszerelmeseinek készült:sportos felfüggesztés és ülések,hátsó spoiler és színrefújt„Sport” lökhárítók, könnyûfémkerekek.Érdemes lesz teháthétvégén a Straussnálmegrendezett bemutatóra ellátogatni.(x)Doboktatás kezdôk éshaladók részérerock, jazz, latin, funk ésfusion stílusokban.INFO: HOLLÓSI LÁSZLÓTELEFON: 30/261-8826Strauss AutószalonSzombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu15


KUKUTYIN FAJÁTÉKBOLTKossuth L. u. 19. Tel.: 30/209-8230Vásároljon nôi-férfi felsôruházatotközvetlenül a gyártótól!Téli KÍNÁLATUNKBÓL:Nôi-férfi télikabátok, dzsekikHölgyeknek:• két- és háromrészes kosztümök• nadrágok, pulóverek• szoknyák, blúzokRUHÁZATI Uraknak:KERESKEDELEM • öltönyök, zakók, nadrágok• ingek, nyakkendôk és még sok egyéb!Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAPwww.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.huLegea és Haladás ajándékboltÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!Szombathely, Kossuth Lajos u. 20.(nagyposta mellett)Tel.: 94/789-140 • www.legeasport.huMÁRKÁSBébi melegítôkGyermek sportcipôkPólók2.990 Ft3.600 Ft1.790 Ft-tól(AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK)AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!Megújult árukészlettel új Haladásmezekkelvárjuk kedves vásárlóinkat!Nyerje meg!RÉSZLETEK A 7. OLDALONTÉLIGUMI AKCIÓ!ÁRAINK AZ ÉRVEINK!Gumi és felni egyidejû vásárlása esetén a pluszkedvezményekrôl érdeklôdjön kereskedésünkben!Telefon:30/494-4484SzombathelyKirály u. 2.nyitvatartás:H–P: 9–17Szo: 9–12MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓ ÉS MOTORSZERVIZNissan szerviz Szhely, Zanati u. 27/a Tel.: 94/513-050AUTÓSBOLTSzombathely, Hunyadi u. 30.Telefon: 94/513-260Akciónk október 8-tól a készlet erejéig érvényes!Érdeklôdjön üzletünkben.NYITÁS: NOVEMBERBEN• Egyéni elképzeléseihez igazodvamegtervezzük lakása, háza külsôés belsô megvilágítását!• Szakszerû segítség• Ingyenes felmérés• Világítótestek felszerelése• Ingyenes lakberendezésitanácsadás• Kedvezô árak• Gyermek- és ifjúságibútorok megrendelésreRimányiTÁNCSTÚDIÓTANFOLYAMOKATHIRDETnovember 28-i kezdéssel17.30-kor: 14–18 éves korig19.00-kor: 19 éves kortólAlapszintû tánctanfolyam,melyen nyolc alkalommalelsajátíthatja a különbözôtáncok lépéseitbálokra, esküvôkre,szalagavatókra.Helyszín:West Point Dance CenterSzombathely, Bocskai krt.8.További információk:Rimányi Judit: 20/ 9877-127Rimányiné Kiss Anikó 20/3688 -592E-mail: j.rimanyi@chello.hu

More magazines by this user
Similar magazines