A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

grotius.hu

A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

szakértők száma, és helyettük az elsősorban privát szférában dolgozó, krízis esetén bármikorbehívható szakemberek jelentenék a gazdaságos megoldást. 47Visszatérve a konkrét intézkedésekre, a szeptember 11-e után felállított bizottság (9/11Commission) javaslatára 2004-ben Bush létrehozta a nemzeti hírszerzési igazgató pozícióját,amit elsőként John Negroponte – Bush közeli barátja – töltött be. Ezután megalapításra kerülta Nemzeti Terrorelhárító Központ is (National Counterterrorism Center), azzal a céllal, hogyaz információk egy helyre fussanak be, és könnyebb legyen őket feldolgozni. 48 A közösséghagyományosan 15 különböző ügynökségből állt - ehhez jött hozzá a Nemzeti TerrorelhárítóKözpont -, amiből a CIA mindössze csak egy helyet töltött be, ám szeptember 11-ig a CIAigazgatóvolt a közösség legfőbb vezetője. A közösség költségvetése a Pentagon büdzséjébevan gondosan elrejtve, ezért nehéz konkrét adatot találni, de a becslések szerint 2004-ben 32milliárd dollárt tett ki ez az összeg. A Pentagonnal való kapcsolata miatt sok vád érte aközösséget, azt illetően, hogy Donald Rumsfeld védelmi miniszter igyekezett minél többforrást biztosítani számukra, azért, hogy sikeresen „produkálhassanak” olyan bizonyítékokat,melyekkel igazolható például az iraki invázió jogossága. 49A hírszerzés reformja természetesen érintette a belügyeket és az amerikai lakosságmindennapi életét is, ami végül a program legvitatottabb pontjaihoz vezetett. A hazai frontonminden hírszerzői tevékenységnek igazodnia kell az Egyesült Államok törvényihez. Azátalakítások viszont olyan alapvető jogok kérdését feszegetik, mint a privát szféra megsértése,a titkos lehallgatások, átkutatások és a kommunikáció megfigyelése által. 50Ezekhez az aggályokhoz kötődik a ‟USA Patriot Act‟, amely törvény arra volt hivatott, hogymegteremtse a megfelelő jogi hátterét ezeknek az eljárásoknak. Míg a Bush-kormány ebbencsak egy eszközt látott arra, hogy biztosítsa a terroristagyanús személyekről való megfelelőinformációgyűjtést és megosztást a különböző hivatalok között; addig számos jogász azt rójafel az adminisztrációnak, hogy ezzel megengedték, hogy a hatóságok amerikai állampolgárokután kémkedjenek saját hazájukban, anélkül, hogy a kongresszus hatáskörébe tartozófelhatalmazási procedúrákon keresztülmennének, mindezzel azt is megkockáztatva, hogyolyan emberek jogait sértik meg, akikről kiderült, hogy nem is terroristák. 51Természetesen ezeknek a megfigyeléseknek elsősorban az amerikai muszlim közösség lett azáldozata. Ennek egyik legszembetűnőbb példája, hogy közvetlenül a szeptember 11-eitámadások után, az igazságügyi minisztérium adatai szerint mintegy 1500 többségébenmuzulmán embert vettek őrizetbe, akiket zord körülmények közé zárva, gyakran ügyvédiközreműködés és a kiengedés minden reménye nélkül tartottak fogva, meghatározatlanideig. 52Viszont ezek az intézkedések könnyen a visszájára sülhetnek el, amennyiben az érintettemberek a folyamatos atrocitásoknak köszönhetően Amerika ellen fordulnak, vagy esetlegradikalizálódnak és olyan ideológiákhoz menekülnek, mint a terrorizmus. Ennek első jeleimár a 2002-2003-as egyetemi tanévben is meglátszódtak, hiszen a Közel-Keletről érkező47 Betts, Richard K. [2002]: Fixing Intelligence. In: Hoge, James F. Jr. – Rose, Gideon [2005]:Understanding the War on Terror. W.W. Norton & Company Limited, New York. p.290.48 Ottermar, Sharon [2004]: War on Terror Update. Letöltés:http://www.cfr.org/publication/7843/terror.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fpublication_list%3F groupby%3D3%26type%3Dbackgrounder%26filter%3D200449 Cameron, Fraser [2006]: US Foreign Policy After the Cold War – Global Hegemon or ReluctantSheriff? p.60-63.50 Betts, Richard K. [2002]: Fixing Intelligence p.292-293.51 Byman, Daniel [2007]: US Counter-terrorism Options: A Taxonomy. Survival. Volume 49, Issue 3,p.135-136.52 Foot, Rosemary [2006]: Human Rights in Conflict. Survival. Volume 48, Issue 3, p.109-126.18

More magazines by this user
Similar magazines