A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

grotius.hu

A „terror elleni háború” és az amerikai „nagy stratégia” - Grotius

2010 nyarára fejeződnének be az iraki hadműveletek. Ugyanakkor, ellentétben a választásikampánya során ígértekkel, jelen tervek szerint az Egyesült Államok a kivonások után isfenntartana egy 50 ezer fős nem harcoló kontingenst az országban, azért, hogy biztosítsa atérség stabilitását, és nyomást gyakoroljon az iraki kormányra, az intézményi struktúrademokratikus működtetésére. Továbbá folytatnák az iraki erők kiképzését, és külön hangsúlytfektetnének a menekültkérdésre, hiszen jelenleg mintegy 5 millió menekült tartózkodik azország határain kívül. A probléma kezelésére egy 2 milliárd dolláros csomagot szánnak,melyből a menekültek visszatérését, vagy pedig a szomszédos államokban való helyzetétkívánják megkönnyíteni. Mindezek ellenére az Obama-adminisztráció is rendkívül fontosnaktartja stratégiailag Irakot, így ők is fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a koalícióserőkkel konzultálva és együttműködve, akár fegyveresen avatkozzanak be egy humanitáriuskatasztrófa esetén. 772009-ig a háborúk költségeinek megosztása nem igazán sikerült az amerikai kormánynak. ABush-adminisztráció elvárásaihoz képest, rendkívül alul maradt a 2003. októberi madrididonorkonferencia segélycsomagja. Míg a Kongresszus 87 milliárd dollárnyi támogatástszavazott meg odahaza az iraki és afganisztáni katonai műveletekre és újjáépítésre; 78 addig anemzetközi felajánlások mértéke az iraki hadműveletekre mindössze a 32-36 milliárd dollártérte el 79 (ebbe beleértendők az országok külön-külön való felajánlásai, illetve a nemzetköziszervezetek és pénzügyi intézmények felajánlásai is). Obama ezen a tendencián is igyekszikváltoztatni, és szeretné kiegyenlítettebbé tenni a költségek megoszlását.Végül pedig Guantanamo kérdésében is történtek már változások az új elnöknekköszönhetően. Akárcsak Irak esetében, most is „puhult” az elnök álláspontja, választásikampányához képest. Akkor ugyanis azt ígérte, hogy első intézkedései között lesz a táborbezárása; ma azonban csak az bizonyos, hogy valamikor be fogják zárni, de nincs errevonatkozóan pontos időpont. Az ott lévő nagyjából 250 fogoly esetében két kategóriát lehetfelállítani: először vannak azok, akik bizonyítottan terroristák, azonban a bíróság elé állításukproblémákba ütközik, mivel a bizonyítékokhoz vagy kínzással jutottak hozzá, vagy pedigfelfedésük nemzetbiztonsági érdekeket sértene. Másrészt pedig vannak azok, akikrőlgyanítják, hogy terroristák, de nincs ellenük bizonyíték. Közülük sokan nem akarnakhazamenni saját országaikba, így elhelyezésük kihívást jelent Amerika számára. Ennek amegoldására ma is folynak a tárgyalások az Európai Unióval és más országokkal, akiktől azEgyesült Államok jelentős felajánlásokra számít. Ez elsősorban a hezitáló Unióra igaz, hiszenő volt az, aki leginkább sürgette Guantanamo bezárását; de most, hogy Obama megtenné ezt alépést, mégis úgy tűnik, hogy az Unió még nem képes hasonló felelősséget vállalni. 80Összességében tehát az Obama-adminisztráció mindenképpen éles váltást jelent majd a Bushkorszakhoz képest. A „terror elleni háború” 2001 végétől 2009 januárjáig tartó történeteegyértelműen lezárult. Új korszak indul, melyben már az első megnyilatkozások alapján islátható, hogy a terrorizmus kihívása továbbra is fontos lesz, de semmiképpen sem lesz azegyedüli és legfontosabb külpolitikai kérdés, így „nagy stratégiaként” sem él tovább. Enneklegalapvetőbb oka a kihívások polarizációja. Obama nemcsak Irak, Afganisztán ésGuantanamo problémáinak megoldását kapta feladatul, hanem a gazdasági világválságkezelése és a nemzetközi közösség támogatásának visszanyerése is rá hárul. Éppen ezért77 Obama, Barack [2009]: Agenda on Iraq. Forrás: http://www.whitehouse.gov/agenda/iraq/78 N. Rózsa Erzsébet [2003]: A Bush-kormányzat Közel-Kelet-politikája. Külügyi Szemle. Volume 2,Issue 4, p.52-87.79 Világbank adatbázis [2003]: International Donors‟ Conference for Iraq. Forrás:http://siteresources.worldbank.org/IRFFI/64168382-1092418913773/20266364/Summary%20Table%20 by%20Donor.pdf80 Magyarics Tamás [2009]: Előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Aktuális nemzetközi kérdésekcímű kurzusán – 2009. március 2.26

More magazines by this user
Similar magazines