„NEM VAGYOK ELÉGEDETT” - Savaria Fórum

savariaforum.hu

„NEM VAGYOK ELÉGEDETT” - Savaria Fórum

21. ÉVF. 43. SZÁM • SZOMBATHELY, 2011. NOVEMBER 19.ÖNKORMÁNYZATI HETILAP„NEM VAGYOKELÉGEDETT”INTERJÚ ACZÉL ZOLTÁNNAL,A HALADÁS SOPRON BANKVEZETÔEDZÔJÉVELELISMERÉSEK SZENT MÁRTON NAPJÁNNAGY KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK


HIRDETÉS • CSALÁDIGabbiano TravelUTAZÁSI IRODA • TRAVEL VIAGGI • REISEBÜRO • TRAVEL AGENCYH-9700 Szombathely, Kiskar utca 1/A • Tel.: 94/500-509, 500-510Tel./fax: 94/315-959 • gabbiano@t-online.hu • Eng.szám: U-000053www.gabbianotravel.huAdventi autóbuszos ajánlataink:Ft/fô• Bécs, Melk, Steyr, Christkindl hotel***, R/Fp dec. 9–11. 24.900• Bécs/Madame Tussaud viaszmúzeum dec. 11. 4.500• Graz/Zotter csokoládégyár dec. 3 és 10. 4.500• Mariazell/Lindt – Gloggnitz dec. 8. 5.000• Pozsony/Parndorf dec. 17. 4.500Karnevál Velencében hotel***, Fp febr. 18–20. 34.900nonstop febr. 18–20. 12.990Kiváló, kedvezô síelési lehetôségek Ausztriában:• Sporthotel*** am Ötscher-Lackenhof;• Ifjúsági szálló, panzió, apartmanok, alpesi faházak – PräbichlAjándékozzon karácsonyra Gabbiano Travel ajándékutalványt!„Ajándékozzonegészségetés szépséget!”Kérésére munkatársainkkozmetikai, vitamin-,fitness-, vagy egyébajándékcsomagot készítenek(már 1.500 Ft-tól).ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR • MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELÔKKELNYITVATARTÁS:HÉTFÔTÔLPÉNTEKIG8–19SZOMBAT8–13Havonta változó SZIMPATIKA-AKCIÓK• Bank-, egészségpénztári kártyák (OTP, MKB AXA,ADOSZT, PATIKA, K&H, TEMPO, POSTÁS, VASU-TAS, GENERALI, ARANYKOR, VITAMIN, DIMEN-ZIÓ, HONVÉD, PRO VITA)• Wellness- és Önkormányzati gyógyszerutalványokelfogadása• KSZDSZ-kártyára kedvezmény• Ingyenes parkolási lehetôség5% TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYvény nélkül kapható termékek vásárlása eseténÁRKÁDIAGYÓGYSZERTÁRSZOMBATHELYDOLGOZÓK ÚTJA 1/A(A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT)TELEFON: 94/508-008LEGNAGYOBB KINCSÜNKAZ EGÉSZSÉG!TÓTH LÁSZLÓ OLVASÓNK RECEPTJEBACONBA TEKERT FASÍROZOTTHozzávalók:50 dkg darált sertéshús,2 db zsemle, 2 dbtojás, 1 kis fej vöröshagyma,1 gerezd fokhagyma,só, bors, pirospaprika,1 csomagbaconszalonnaA zsemlyéket vízbe áztatjuk, kinyomkodjuk és összedolgozzuka hússal, sóval, borssal, pirospaprikával, a zúzottfokhagymával és az apró kockákra vágott vöröshagymával.Gombócokat formálunk belôle, és betekerjük a szeleteltbaconszalonnával. Muffin formába helyezzük, és sütôbenszép pirosra sütjük. Hasábburgonyával és tetszésszerint savanyúsággal vagy friss salátával kínáljuk.KÁMON HÚSHETI AKCIÓFriss csirkemellfilé 1.399 Ft/kgFriss, házi jellegû egész csirke 789 Ft/kgPápai véres, májas hurka 999 Ft/kgPápai Turista felvágott 1.799 Ft/kgSütnivaló kolbász1.099 Ft/kgwww.kamonhus.huSzombathely, Maros u. 2.Tel.: 94/500-465Üzletünkben kocsonyahús, kolbászvalamint szalámi félék készítéséhezszükséges alapanyagok kaphatók!Az akció idôtartama 2011. 11. 22–11. 26-ig (kedd–szombat), ill. a készlet erejéig.SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Prófusz Péter, Farkas Zsófia• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAP: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos(Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA:Danubia Web Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft.• 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ:Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉ-TEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894• Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2011. NOVEMBER 19.FÓRUMBAN • ÖNKORMÁNYZAT • SZERINTÜNKElismert életutakHátsó sor: Mák Károly, dr. Kneffel Pál, PetróJános, Lábdy Miklós, Hollósi Gábor; elsô sor:Kôhalminé Merklin Erzsébet, Szabó Ilona,Lugosy Piroska, Oláh Ferencné, Tomena Istvánné,Füzessy Józsefné, Halmosi ZoltánnéA Szent Márton-napi ünnepségsorozatkiemelkedô eseménye volt a díjátadó gálamûsormúlt szombaton a Bartók Teremben.A rendezvényen Eperjes Károlyszínmûvész Babits Mihály Eucharistiacímû versét szavalta el. Dr. Puskás Tivadarpolgármester ünnepi köszöntôjébenröviden ismertette savariai születésû védôszentünk,Szent Márton életútját,akinek pályafutását a közérdek szolgálatahatározta meg. Megjegyezte: ezena jeles napon Szombathely azon polgáraitjutalmazzák, akik példás életükkel ésmunkásságukkal méltók Szent Mártonszellemiségéhez. A köszöntô után kiosztottákaz életmûdíjakat:Pedagógusi Életmû-díjat kapott LugosyPiroska, a Váci Mihály Általános Iskola tanára,majd késôbbi igazgatóhelyettese,aki óriási szerepet vállalt az iskola arculatánakkialakításában.Szombathely Kultúrájáért Életmû-díjatvehetett át Petró János, a SzombathelyiSzimfonikus Zenekar megalapítója, egykorikarmestere és fôzeneigazgatója. Nevéhezfûzôdik a Nemzetközi Bartók Szemináriumés Fesztivál szombathelyi elindítása is.Szombathely Sportjáért Életmû-díjat kapottHalmosi Zoltánné, a Haladás VSE atlétikaiszakosztályának vezetô edzôje, akiminden korosztályban magyar bajnokokatés válogatott atlétákat nevelt. Munkájával45 éve a Haladást szolgálja.„Pro Sanitate Savariae” Életmû-díjban részesültdr. Kneffel Pál, a Markusovszkykórház osztályvezetô fôorvosa. Igazi lokálpatrióta,elsô és egyetlen munkahelyénekszülészeti osztályát évtizedekóta irányítja, amely vezetése alatt országosanis kiemelkedô minôsítést kapott.Szociális Munkáért Életmû-díjat kapottFüzessy Józsefné, az MMIK egykori felnôttképzésiosztályvezetôje, valaminta munkaügyi központ korábbi képzésiosztályvezetôje, a Regionális Szociális ForrásközpontNonprofit Kft. vezetôje.Közszolgálatért Életmû-díjban részesültdr. Asbóth Mária, a polgármesteri hivatalegészségügyi és közszolgálati osztálygyámhivatalának hivatalvezetôje.A szakmai elismerések között Ifjúságért-díjatkapott Tomena Istvánné, aki 1981-tôl aVáci Mihály Általános Iskola pedagógusa.A városépítés, a városfejlesztés és a gazdaságterületén Gothard Jenô-díjban részesültLábdy Miklós, a Nyugat-dunántúliKörnyezetvédelmi, Természetvédelmi ésVízügyi Felügyelôség nyugdíjazott igazgatója.Hefele-díjjal jutalmazták Mák Károlyépítészmérnököt, kinek szakmai munkásságáhozegyebek mellett olyan épületekkapcsolódnak, mint a városháza, a képtár,vagy a fedett uszoda. Szintén e területenbelül posztumusz Brenner-díjat kapottMátis Lajos, akit a Savaria mozi tervezéséért1974-ben Ybl-díjjal tüntettek ki.A közigazgatás területén Horváth Boldizsár-díjbanrészesült Szabó Ilona, a polgármesterihivatal jogi és képviselôi osztályképviselôi iroda vezetôje, továbbá OláhFerencné, a polgármesteri hivatal szervezésiosztály munkaügyi és gondnokságiiroda pénzügyi ügyintézôje, valamintKôhalminé Merklin Erzsébet, a polgármesterihivatal városfejlesztési osztály, fôépítésziirodájának ügykezelôje.Szombathely Közbiztonságáért-díjat kapottHollósi Gábor rendôr ezredes, aSzombathelyi Rendôrkapitányság kapitányságvezetôje.Az önkormányzat díszpolgári címet ajándékozotta közelmúltban elhunyt TóthGéza testnevelô tanár, mesteredzô, címzetesegyetemi docens részére, aki súlyemelôkénttöbb olimpián rangos helyezésigjutott, számos világbajnoki versenyaranyérmese, többszörös magyar bajnok,valamint olimpiai és világcsúcsok felállítója.Edzôként tanulmányai és tapasztalataialapján jelentôsen hozzájárult a magyarsúlyemelôsport edzéselméleténekés módszertanának megújításához.Farkas ZsófiSZERINTÜNKMÁRTON ÉSA PÉLDAKÉPEKBevallom, sokat töprengtemazon, mivel tudnám kiegészítenia Szent Márton nevéhez fûzôdôérdekességeket. Írhattamvolna Savaria néhai szülötténekéletérôl, csodás tetteirôl, vagyéppen arról, hogyan okozhatottneki galibát néhány liba. Ezek atörténetek azonban egy történésztollából vélhetôen sokkalhitelesebbek lennének. A ténytviszont magam is rögzíthetem:Mártont élete, és nem halálamiatt avatták szentté. Saját korábanpéldakép volt. Napjainkbanviszont már korántsemolyan bôséges az idolok tárháza,mint évszázadokkal ezelôtt.Sok minden megváltozott. A kereskedelmicsatornákon sztárgyárakindultak el, de a népszerûmûsorok „kifutó modelljeinek”zömétôl én magam nemérzem jobbnak a világot. Ezalattráadásul sorjáznak a hírek a fiatalokmilliói által imádott amerikaitinisztárok gyógyszerfüggôségérôl,az éltesebb színészekházasságszédelgéseirôl, vagyéppen a futballcsillagok botrányairól.S ha mindez még nemelég, akkor idehaza fômûsoridôbennaponta megnézhetjük,hogyan teljesednek ki a luxusbörtönbena gyakran klottgatyában(esetenként anélkül) futkározóemberutánzatok. Egyrenagyobb a lék a szilárd értékrendszerünkegykor büszke hajóján.Az emberek többsége pedigsodródó személyiséggé vált.Így általában arra evickél, ahonnana mennyei mannát várja. Azelsô, egyben utolsó mentsvár acsalád lehetne, de a napi történésekalapján úgy tûnik, valamiott is megromlott. Mindezek ellenérepersze senkitôl sem várhatóel, hogy szentként éljen.Néhány Mártonra viszont nagyszükségünk lenne.Prófusz Péter3


VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRANyelvünnep a könyvtárbanAz Országgyûlés nemrég egyhangúlagnyilvánította november 13-át a magyarnyelv napjává. Ennek apropóján a megyeszékhelyencivil kezdeményezésre tartottaknyelvünnepet múlt vasárnap a BerzsenyiDániel Könyvtárban. A nagy érdeklôdésselkísért rendezvény elsôdleges céljaaz volt, hogy felhívja a figyelmet akulturális örökségünk és identitásunkalapját jelentô anyanyelvünkre. A programoksorát a házigazda szerepét is magáravállaló dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténésznyitotta meg, aki a nyelvben létezésméltóságáról tartott elôadást. Ezt követôena Tarisznyások megzenésítettverseket adtak elô, majd Szecsôdi Krisztiánmutatta be a Mákmezei fülefütty gallérosfüge manó címû gyermekkötetét.Száz éve született Rajczy ImreA Halmay Zoltán Olimpiai HagyományôrzôEgyesület az egyetlen szombathelyiszületésû, 1936-ban olimpiai bajnokicímet szerzett vívó, Rajczy-Rasztovich Imreszülôházánál koszorúzással emlékezettmeg a bajnok születésének 100. évfordulójáról.A rendezvényen részt vettdr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere,Lazáry Viktor sportért felelôs alpolgármester,valamint a SzombathelyiVívóakadémia és a Szombathelyi Sportiskolaszámos növendéke is.Bázisóvodát avattakA szombathelyi óvodák közül elsôként aKôrösi Csoma Sándor utcai intézménycsatlakozott a Magyar Vöröskereszt bázisóvoda-programjához.A keddi, ünnepélyesavatón Andrásiné Szép Mariannaóvodavezetô elmondta: az intézményben4az 1980-as évektôl kezdve kiemelt figyelmetfordítanak az egészségtudatos nevelésre.Dr. Puskás Tivadar polgármester szerintfontos, hogy a gyerekek már kiskorukbanmegismerkedjenek a vöröskeresztszellemiségével, mert a városvezetéselhatározta: Szombathely rövidesen asegítés városa lesz. A beszédeket követôenaz óvoda Manó csoportja verses-táncosmûsorral kedveskedett a vendégeknek.Habsburg György, a Magyar Vöröskeresztelnöke pohárköszöntôjében örömét fejezteki, hogy a több mint 10 éve sikeresenmûködô programhoz immár egyszombathelyi óvoda is csatlakozott.Aktívabb civil egyesületAz Éljen Szombathely Egyesület keddi sajtótájékoztatójánKopcsándi József, a civilszervezet elnöke, valamint Gadóczy Józsefalelnök kiemelte: az egyesület megalakulásakorhuszonketten voltak, mára ez ataglétszám megkétszerezôdött. A szervezeta jövôben egyébként aktív közéleti szereprekészül: kulturális programokat, táborozásokat,valamint szakmai vitafórumokatis terveznek. Szeretnék felvenni akapcsolatot más civil szervezôdésekkel, ésegyfajta közvetítô szerepre is készülnek,hogy a civileknek nagyobb beleszólásuklehessen a Szombathely életét meghatározóközéleti folyamatokba.Diáksportolókat jutalmaztakA Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumdísztermében jutalmazták szerdána sikeres szombathelyi diákolimpikonokat.Az immár hagyományos,teltházas ünnepi rendezvényen Sági József,a kulturális és sport bizottság elnökeelôbb az olimpiák szellemiségét elevenítettefel, majd hangsúlyozta: a sportképes összekovácsolni az embereket.Ezt követôen Lazáry Viktor alpolgármesterés Sági József jutalmazta meg azt a18 fiatalt, akik három sportágban (atlétika,labdarúgás, úszás) képviseltékSzombathelyt a nyári, skóciai 45. NemzetköziDiákjátékokon. Végül pedig a2010/2011-es tanévben, a Magyar DiáksportSzövetség országos versenyein dobogós,valamint a szakszövetségi diákolimpiaiversenyrendszerben elsô helyezéstelért fiatal sportolók vehették átjól megérdemelt ajándékaikat.Új oktatópadok a SavariábanÚj autótechnikai oktatópadokat adtak átcsütörtökön az SZMSZIK Savaria SzakképzôIskolájában. Az ünnepségen Sümegi Tamástagintézmény-vezetô elmondta: aszakképzésben mindig fontos a korszerûsítés,ráadásul 2000-tôl az elektronikai berendezésekgyors fejlôdése is új kihívást jelent.Majd kiemelte: az iskola egy OBDrendszerû,a legkorszerûbb dízeljármûvektechnikáját tartalmazó, illetve egy hibriddemonstrációs oktatópaddal gazdagodott.Dr. Puskás Tivadar polgármesterszerint a gyôri és a szentgotthárdi gépgyárakközelsége miatt kiemelten fontos amûszaki képzés fejlesztése. Hozzátette: aszombathelyi, valamint a környékbeli cégekszakképzési hozzájárulásként segítettékaz 5 és fél, illetve 1,8 millió forintos berendezésekmegvásárlását.Mongólia vonzásábanKrieg Ferenc grafikáiból nyílt kiállítás csütörtököndélelôtt fél tízkor a SzombathelyiMûszaki Szakképzô Iskola és KollégiumPetôfi Sándor utca 1. szám alattiPuskás Galériájában. A képeket TorjayValter mûvészettörténész ajánlotta az érdeklôdôkfigyelmébe. A kiállítás január31-éig munkanapokon reggel nyolc és estenyolc óra között tekinthetô meg.Boldog szülinapot, Marika néni!Dr. Puskás Tivadar polgármester csütörtökönSzûrcsapó utcai otthonában köszöntöttea 90 esztendôs Szuhogyi Antalnét.Marika néni szokatlanul fiatalon, 12 esztendôskorában kezdett dolgozni, 29évesen azonban férjhez ment, s attólkezdve a háztartást vezette. Az ünnepeltkifejezetten jó egészségnek örvend, agyógyszereket és az orvosokat is csupánhírbôl ismeri. Egyetlen rituálé van, melyhezragaszkodik: mindennap elfogyasztegy deciliter vörösbort. Marika néni ráadásulteljesen önellátó is: rendszeresen fôz,mos, takarít és bevásárol. Egy leánygyermekkel,valamint két fiúunokával ajándékoztameg az élet. A kormány korábbidöntése értelmében Marika néni egy OrbánViktor miniszterelnök köszöntô soraivalellátott oklevelet, az éveivel megegyezôszámú ezrest, valamint egy szép virágcsokrotis kapott. Isten éltesse sokáig!


2011. NOVEMBER 19.ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Olimpiai bajnok a Szily utcábólRajczy Imre, az egyetlen szombathelyiszületésû olimpiai bajnok 100 éve,1911. november 8-án született a SzilyJános utca 22. számú házban.Rasztovich Gyula gyakorló ügyvéd ésKálcis Irén gyermeke a premontrei rendintézetébe járt gimnáziumba. Tizenötéves korában kezdett vívni. Érettségiután, a Pázmány Péter Tudományegyetementanult jogot,1935-ben doktorált.Aktívan részt vett a diákegyesületekéletében, tíz éven át a Magyar NemzetiDiákszövetség vezértitkára volt. Elnökevolt a Magyar Fôiskolai Sportszövetségnek,és 1934-ben a Nemzetközi FôiskolásokVilágszövetségében a sportosztály vezetôjelett. A MOB-ban, mint titkár mûködött.1936-ban a Vallás- és KözoktatásügyiMinisztériumban, a fogalmazóikarban kapott beosztást. 1943-tól miniszterititkárként szolgált 1944 ôszéig.Korai sikerekBudapestre kerülve a BEAC tagja lett,ahol Gerentsér László vívótanár vezetésealatt kezdett versenyezni. 1934-benbekerült a magyar válogatottba, Varsóbana csapat tagjaként, 23 évesen Európa-bajnoklett. 24-szer volt a válogatottkardcsapat tagja, ez alatt minden versenytmegnyert a csapattal.1935-ben Budapesten rendezték a fôiskolaivilágbajnokságot. Rajczy három szintenis remekelt! Mint a vb fôrendezôje,sikerrel irányította a versengést, s emellettmind a kardverseny egyéni, mind acsapatverseny eredményhirdetésekor adobogó legfelsô fokára állhatott. Szinténez évben a lausanne-i Eb csodálatos magyarsikert hozott. A kard nyolcas döntôjébeöt magyar jutott. A végeredmény: 1.Gerevich; 2. Rajczy; 3. Rajcsányi. Ezzel a teljesítményévelbiztosította a helyét a berliniolimpiai csapatban.a pástra. A nagy rivális kezdett jobban,négyszer is vezetést szerzett, ám mindigsikerült egyenlíteni. Azután az olaszokelhúztak, de Kabos visszahozta a reményta Marzi elleni egyórás (!) asszóban. Eztkövetôen zsinórban szereztük gyôzelmeinket,8:6-os állásnál Rajczy Imre következettMasciotta ellen. Idézzük fel akortárs visszaemlékezését: „Rajczy azolasz Masciotta ellen feltartóztathatatlanulszerezte a kilencedik magyar gyôzelmet,hogy vele a magyar kardvívásújabb olimpiai sikerét érje el. Rajczy arcánlángol az öröm, mikor sisakját lekapja.Masciotta pillanatra habozik, de a bíróságelnökének intésére ellenfele, legyôzôjekeze után nyúl. A nézôtéren pedigelemi erôvel harsog a huj, huj, hajrá, tombolaz ünneplés”.1937-ben minden sikerült Rajczynak!San Remóban az Aranykard-versenygyôztese, ez évben ô volt a világranglista-vezetô.Megnyerte a magyar bajnokságot,a csapattal Párizsban világbajnokságotnyertek, a döntôben az örök riválisolaszokat verve. Egyéniben, a bombaerôsmezônyben Rajczy 8. helyet szerzett.26 éves korára minden álma valóra vált:Európa-, világ- és olimpiai bajnok lett.Több magas kitüntetés birtokosa volt.Megkapta a Pázmány Péter Egyetemdíszgyûrûjét, a Lovagkeresztet, a SignumLaudist, a Toldi arany- és ezüstérmet.Ezenkívül francia, német, olasz és bolgárkitüntetéseket is kapott. A háború végénnem lehetett maradása. A hatalom rosszszemmel nézte, hogy minisztériumi köztisztviselôvolt a Horthy-érában.Távol – idegenben1945-ben feleségével és két gyermekévelelhagyta Magyarországot, Argentínábantelepedett le. Buenos Airesben tízéven át az argentin válogatott edzôjevolt. Az 1951-es Pánamerikai Játékok rendezésébenis tevékenyen részt vállalt,1955-tôl az Argentin Olimpiai Bizottságtitkára, a melbourne-i olimpián a hivatalosdelegáció tagjaként volt jelen.1956-ban magyar társakkal céget alapított,amely motorkerékpár-, majd késôbbkisautógyártással és -eladással foglalkozott.1966-ig kereskedelmi igazgatókéntirányította a céget, ekkor egészségügyiokok miatt lemondott. Elkötelezettenkiállt minden magyar ügyért, egyikalapítója a Centro Hungarónak, majd elnökea Hungaria klub vívó szakosztályának.1978. március 31-én, 67 éves korábanhunyt el. Magyarországon évtizedekigelhallgatták nevét. A Halmay ZoltánOlimpiai Hagyományôrzô Egyesület2001-ben, halálának 23. évfordulójánArgentínában élô fia, Amerigo Rajczyjelenlétében, szülôházán emléktáblátállított tiszteletére. Az idén tavasszalpedig Szombathely önkormányzata utcátnevezett el az egyetlen szombathelyiolimpiai bajnokról.Horváth VilmosBajnokság Berlinben1936-ban a berlini olimpiai játékokon akardcsapatok döntôjébe a két nagy vívónemzet,az olasz és a magyar jutott.Az olaszok: Gaudini, Masciotta, Pinton,Marzi, a mieink Kabos, Gerevich,Rajcsányi, Rajczy összeállításban léptekLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: Szombathely, Rumi út 6. A Ziccer vendéglô 3000forintos vacsorautalványát Ágoston Kálmánné nyerte. E heti kérdésünk: Melyik országbavándorolt ki Rajczy Imre? A helyesen válaszolók között az Árkádia Gyógyszertár 3000forintos ajándékcsomagját sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hucímre várjuk november 24-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is!Játék5


SPORT • INTERJÚ • BOLDOGNÉVNAPOT!Nem vagyok elégedett!Félidejéhez érkezett a honi futballbajnokság,és a Haladás Sopron Bank a12. helyen fordul. Az idén még két fordulótlebonyolítanak, a mieink elôbb aPécs gárdáját fogadják, majd elutaznakKispestre. Az elmúlt 15 játéknaptapasztalatairól Aczél Zoltán vezetôedzôvelbeszélgettünk.– Mindössze két ponttal elôzzük meg akiesô helyen forduló Kaposvárt. Gondolom,nem ilyen ôszt tervezett…– Való igaz, bár megnyugtathatok mindenHali-drukkert, hogy ilyen balszerencsésszezon még egy nem lesz a klub életében.A problémák nyáron kezdôdtek,amikor is több játékosom sérülés miattkénytelen volt kihagyni a felkészülést.Aztán mindössze egy futballistát tudtunkszerzôdtetni a távozók helyére. Rosszulkezdtük a bajnokságot, aztán amikor futottunkegy elfogadható periódust –amelynek állomásaként elvertük hosszúidô után a Fradit, a ZTE-t, és a Lombardlegyôzésével is örömet okoztunk a drukkereknek–, megint jöttek a sérülések, betegségek,eltiltások. Szinte kétszer nemBoldog névnapot, Alíz!is tudtam ugyanazt a kezdôt pályára küldeni.Nem panaszkodom, de egyszerûenelfogytunk. Gyenge ôszt produkáltunk,nincs mit szépíteni. Nem vagyok elégedett!– A balszerencse végig üldözte a csapatot.Ön szerint hány pont „maradt bent”a Haliban?– Sok, legalább hat vagy hét. Ha ezek bejönnek,most a tabella elsô felében vagyunk,és senki sem beszél kiesésrôl. Sorolhatnámsokáig azokat a mérkôzéseket,amelyeken jobban játszottunk ellenfelünknél,mégis eredménytelenül zártuka kilencven percet. Gondoljunk bele, egyVidi vagy egy Kaposvár elleni meccsbe,de ide sorolhatom a diósgyôri vagy a pécsiösszecsapást is. De ez van, ha jobbanakartak volna a fiúk, biztosan elôrébb állnánka táblázaton.– Motiválatlanok voltak a focisták?– Nem mindenki, ám kétségtelen: voltakolyanok, akik kissé beleszoktak a jóba, akikennem éreztem azt a tüzet, amit mondjukegy esztendôvel korábban. Régótaszajkózom, hogy vérfrissítésre van szükség,bizony, be kell látni, hogy néhány Hali-játékos itt, a Rohonci úton már nem tudmegújulni. Igazolnunk kell a helyükreolyan focistákat, akik bizonyítani akarnak,akik megharcolnak a Haladás-mezért.– Úgy tûnik, erre lehetôsége is lesz, hiszena tulajdonosok hároméves szerzôdéstkínáltak önnek. Elfogadja?– Óriási megtiszteltetés ez, köszönöm abizalmat a vezetôknek. Igen, azt tervezem,hogy aláírom a kontraktust, ámmég beszélgetések várnak ránk, tisztáznikell a részleteket. Szívesen dolgozomSzombathelyen, és hiszem, hogy tudunkegy szerethetô, eredményes csapatotösszerakni. Ehhez azonban változásokravan szükség. Szívesen építek be fiatalokata gárdába, ezt szerintem már bizonyítottuk,tehát ez sem lehet akadály.– Még két meccset le kell játszani azidén, emellett a Hali érdekelt még a MagyarKupában is. Milyen befejezéssel lenneelégedett?– A Pécs elleni hazai találkozót mindenképpenbe kell húzni, és Kispestrôl is ponttal,pontokkal kellene hazatérni. A MagyarKupa-sorsolásnál folytatódott apechszériánk. Persze, hogy a bajnokotkaptuk ellenfélül. Mindegy, megpróbálunkmindent, aztán abban bízom, hogyvégre a szerencse is mellénk áll majd.KINovember 14. Alíz neve napja. AzAlíz héber-germán-francia-angol eredetûnév, jelentése: nemes, harcos,bölcs. Névnapja alkalmából JáraiAndrásné Horváth Alízzal, a BerzsenyiDániel Könyvtár Gyermekkönyvtáránakegykori vezetôjével beszélgettünk,aki egyebek mellett elmesélte,mekkora hatással voltak azéletére a könyvtárban megfordulógyerekek.– A nevének melyik jelentése jellemzôönre?– Talán a harcos, és remélem, hogyennyi idôsen már a bölcs jelzô is illikrám. Egész életem során nagyon sokcsatát kellett vívnom a külvilággal, aszakmával és persze magammal is, tehátrengeteg harc van már mögöttem.– Miért kapta ezt a nevet?– A nevemet a nôvéremnek köszönhetem,aki már olvasó volt, mikor én születtem.Akkoriban épp az Alíz Csodaországbanvolt a kedvence, így az ôkérésére adták nekem a szüleim az Alíznevet. Ez sok bonyodalmat okozott,mert annak idején ez nem volt hivatalosanadható név, ezért kellett mellé6egy védôszent nevét is választani, ígyhosszú utánajárás után végül Alíz Teréznekkereszteltek.– Meséljen egy kicsit a gyermekkönyvtárbaneltöltött évekrôl!– Pályafutásomat 1970-ben kezdtem amegyei könyvtárban, és 2007 végénmentem nyugdíjba. A nagyon sok változás,több költözés és a sok felnövekvôgeneráció maradandó élményt ad azembernek. Mindig nagyon szerettema gyerekeket, eredetileg pedagógusnakkészültem, és pusztán egy véletlennekköszönhetôen kerültem a gyermekkönyvtárospályára – amit egy percigsem bántam meg. Így kötetlenebbformában lehettem a gyerekek között,és közvetlenebb módon adhattam átnekik mindazt, amit szerettem volna.Rengeteg személyes kapcsolatom volta gyerekekkel, azt hiszem, ebbôl életemvégéig tudok táplálkozni.– Vannak unokái?– Van egy másfél éves kisfiú unokám,és most várjuk a másodikat, aki szinténkisfiú lesz. Éppen miattuk élek kétlakiéletet, Szombathely és Pécs között ingázom,hogy minél több idôt tölthesseka gyerekeimmel és a kicsivel. Néhacsak a hétvégéket töltöm lent, de ha aférjemmel közösen tudunk menni, akkorhuzamosabb ideig maradunk. Nagyonszeretem azt a vidéket. Itthon issokat kirándulunk, de a Mecsek többlehetôséget rejt, bár tény, hogy az Ôrségetis imádom.– Hogyan ünnepelte a névnapját?– Családi körben minden éven együttünnepeljük a férjemmel a névnapunkat,természetesen Pécsen, a gyerekeknél.Itthon szûk családi és baráti körbengyûltünk össze. A régi munkatársakkalmegadjuk a módját, és megemlékezünka névnapokról. Azt hiszem, hogya szürke hétköznapokat néha jó megszakítaniilyen apró ünnepekkel.FZs


2011. NOVEMBER 19.ÖNKORMÁNYZAT • CIVILJó ütemben épül a Csaba utcai felüljáróKisebb körsétán tekinthették meg a sajtómunkatársai csütörtökön, hogyanhalad a Szombathely közlekedésében jelentôsváltozást hozó felül- és aluljáró építésea Csaba utcában. A munkálatokatidén nyáron kezdték el, és elôreláthatólag2013 januárjában fejezik be. Az építkezésjelenlegi stádiumában elkészült abetonozás a gyalogos és kerékpárosaluljáróban, valamint megépültek afelüljáró pillérei és hídfôi.A Sopron–Szombathely–Szentgotthárdvasútvonal48,6 milliárd forint összköltségûkorszerûsítésével nemcsak avasúti pálya készült el teljes hosszában,hanem a pályázatnak része az 1,7 milliárdforintba kerülô alul- és felüljáróépítése is. A költségek 85 százalékát azEurópai Unió fedezi, a fennmaradóösszeget a magyar, valamint az osztrákállam, illetve a GYSEV állja.A kivitelezô KÖZGÉP Zrt. képviselôi elmondták:a gyalogos-kerékpáros aluljáróbetonszerkezeti munkái elkészültek, abelsô falfelületek, a térvilágítás kialakítása,a járófelület aszfaltozása, illetve a gépészetvan még hátra. Az aluljárót úgy alakítottákki, hogy mind a gyalogosok, minda biciklisek két sávon közlekedhessenek,valamint szükség esetén akár egy mentôautóis beférjen az alagútba. Emellett elkészülteka felüljáró pillérei, hídfôi az ehhezcsatlakozó háttöltéssel együtt, az acélfelsôszerkezet gerendáit pedig folyamatosanépítik be. A projekt megvalósításátérintô közmûvek közül a víz- és szennyvízvezetékekkiváltása már megtörtént,valamint épülnek a felüljáróhoz csatlakozótöltések is. A kivitelezô szeretne az évvégére olyan állapotot elérni, hogy jövôremár csak a klasszikus útépítési munkákés a végsô terep- és környezetkialakításmaradjon hátra. Dr. Puskás Tivadar polgármesterörömét fejezte ki, amiért afelüljáró építése egy olyan szakaszához érkezett,amikor már látszik, hogy ebbôl biztosanlesz valami. Nem egész két év múlvatehát autóval a felüljárón, kerékpárralvagy gyalogosan pedig az aluljárón át közlekedhetünk.FZsVisszavárják a fiatal, szombathelyi mérnököketA korábbiaknál is nagyobb érdeklôdéskísérte múlt hétvégén a képzett, helyimunkaerô megtartását, illetve a mûszakifelsôoktatásban végzett fiatalokhazacsábítását megcélzó rendezvényt.A város öt nagy foglalkoztatója elsôsorbana mérnökök iránt érdeklôdik,de szakmai gyakorlatot és ösztöndíjakatis ajánl.Immár harmadik alkalommal rendeztékmeg a városháza nagytermében a Szombathelyvisszavár! elnevezésû programot,melynek célja a képzett, fiatal munkaerômegtartása, valamint a már másuttdolgozók hazacsábítása. Az állásbörzekéntis értelmezhetô szakmai fórum ötletgazdájaMolnár Miklós gazdaságifejlesztésekért és a költségvetésért felelôsalpolgármester mintegy 140-150 érdeklôdôelôtt elmondta: a 2010-es választásokután azonnal felmérték a várospénzügyi helyzetét. Rövid idôn belülvilágossá vált, hogy a helyi gazdaságfejlesztésére a megyeszékhelynek nincselegendô forrása, a városvezetés ezértpárbeszédet kezdeményezett a nagyobbszombathelyi foglalkoztatókkal,jegyezte meg Molnár Miklós. Majdkiemelte: a tárgyalásokból kiderült,hogy öt nagy cég (a Delphi, a LuK Savaria,a TDK-EPCOS, a Jabil, valamint a BPWHungária) az elkövetkezô években olyanfejlesztéseket tervez, melyekkel körülbelül2 ezer 500 új álláshelyet nyitnánakmeg a munkavállalók számára. A fejlôdésegyik gátja azonban a képzett szakemberek,a mûszaki felsôoktatásbanvégzettek hiánya. Erre próbál megoldástnyújtani a Szombathely visszavár! program.Az alpolgármester hozzátette: azönkormányzatnak és az érintett cégeknekaz is érdeke, hogy a fiatalok szülôvárosukbantelepedjenek le, itt alapítsanakcsaládot, egyszóval Szombathelyentalálják meg a számításukat. Ráadásulsokkal jobb egy fejlôdô cégnéldolgozni, mint egy stagnálónál, zártaszavait Molnár Miklós.A rövid bevezetô után a fiatalok a vállalatokstandjainál nem csupán élôszóban,hanem írásos tájékoztatók, illetvekomplett prezentációk formájában, elsôkézbôl kaphattak információkat a szabadpozíciókról, az elhelyezkedés feltételeirôl,valamint a szakmai gyakorlat lehetôségeirôlis. A cégek egyebek mellettgépész- és villamosmérnököket, iparitervezôket, konstruktôröket, hegesztôtechnológusokat, mechatronikai, folyamat-és tesztmérnököket, technikusokat,hibaanalizáló mûszerészeket, mechanikuskarbantartókat, valamint beszerzôketkeresnek. A nyitott álláshelyek többségéhezfôiskolai, esetenként inkábbegyetemi végzettséget, továbbá biztosidegennyelv-tudást várnak el.PP7


PROGRAMAJÁNLÓNovember 19–25.KIÁLLÍTÁSnovember 9–25.Berzsenyi Dániel KönyvtárOstzeit–Westzeit (Keletkorszak–nyugat-korszak)címû kiállításnov. 10–dec.10.Képtár – Metaverse Artnov. 18–dec. 17.Képtár – Geszler Mária:Hang és forma címû jubileumikiállítása•••••••••••••••••••••••november 19.MMIKHorvát nemzetiségi napnovember 19., 15.00Weöres Sándor SzínházHetvenhétnovember 19., 15.00–18.00Agora–Gyermekek HázaSzent Márton családi játszóháznovember 19., 22., 23.,24.,25., 19.00Weöres Sándor SzínházChicagonovember 19., 20.00Oladi ÁMKIron Cat-Nightnovember 19., 20.00VégállomásThe Note koncertnovember 19., 21.00Cuba CaféNincs mesenovember 19., 22.00Premier Café & PadlásMusic ClubMopet Shownovember 20., 10.00Mesebolt BábszínházA farkas és a kecskegidák– bemutató elôadásnovember 20., 16.00Zarkaházi Szily-kastélyA Gyöngyöshermán–Szentkirályi Polgári KörNépdal- és Nótaköre népdal-és nótadélutánja „Hullaz esô, nagy sár…” címmelnovember 21., 14.30Berzsenyi Dániel KönyvtárBetegként is lehet teljeséletet élni – Dr. OrtutayJudit reumatológuselôadásanovember 21., 17.00Berzsenyi Dániel KönyvtárLuther és az evangélikusegyház – a korszakfordítówestfáliai béke 1648Elôadó: Szilvási Csabanovember 21., 18.00Café FreiMit üzen a múlt?Kárpáti Kinga fotókiállítása.Megtekinthetô december11-ignovember 21., 20.00Weöres Sándor SzínházPótkolbász, avagy szurrogátumdelikátesznovember 22.Nyitra Utcai ÁMKAmatôr képzômûvészetikiállításnovember 22., 17.00Vas Megyei TITOrszág-Világjárók BarátiKöre – Kerékpárrala Duna menténElôadó: Rábai Péternovember 22., 18.00NYME SEKSantorini, a füstölgôsziget – Czeiner Gáborelôadásanovember 22., 19.00Agora–Mûvelôdési ésSportház – HOPPÁ!– A Budapest Bár koncertjenov. 22.,23.,24.,25., 19.00Weöres Sándor SzínházTizenkét dühös embernovember 22., 21.00Weöres Sándor SzínházLamantin Klub – bemutatkozika Jazz Szaknovember 23., 15.30Vas Megyei TITHölgy klub – Nôi sorsok,nôi szerepek Márai Sándorregényeiben. Elôadó: Dr.Czetter Ibolyanovember 23., 18.00MMIK Élô-Tér GalériaMûterembôl Bartos Tímea,Kiss Henriett, Simon Dániel.Csoportos kiállítás amûvészek a mûvészekértmûterem használóivalnovember 23., 21.00A-Club – Egyetemes bulinov. 24., 10.30 és 14.30Agora–Mûvelôdési ésSportház – Musicalmesék –családi zenés varázslat. BudapestiOperettszínháznovember 24., 14.30MMIK LogoA karriered kulcsa TE magadvagy. Foglalkozás azönismeret fontosságáról apályaválasztásban.november 24., 15.30Vas Megyei TITSzenior klubnovember 24., 17.30Bibliaiskolák KözösségeAz ígéret valóra válik.Elôadó: Oláh Lászlóbibliaoktatónovember 24., 21.00A-ClubRetro Klubnovember 25., 14.30Oladi ÁMKÜgyes ovis sportvetélkedônovember 25., 19.00MMIKCS. A. J.(CSAKAZÉRTISJÁTÉK)– vígjáték egy felvonásbannovember 25., 20.00Oladi ÁMKHeretic (SLO), Morgue,Conan's First Date-koncertnovember 25., 21.00Weöres Sándor SzínházEasys-koncertnovember 25., 20.30Cinema Café4N AcousticPerformance-koncertnovember 25., 21.00A-ClubHôsöknovember 25., 21.00Cuba CaféLadies Partynovember 25., 21.00Palace Café &RestaurantCoctail FridayI D Ô J Á R Á S - E L Ô R E J E L Z É SDátumNov. 19. szombatNov. 20. vasárnapIdôképTartósan ködös,borult idô várhatóHômérséklet-4˚C3˚CTartósan ködös,borult idô várható-4˚C 4˚CNov. 21. hétfô Ködös idô várható -3˚C 5˚CNov. 22. kedd Ködös idô várható -3˚C 5˚CNov. 23. szerda Ködös idô várható -3˚C 4˚CNov. 24. csütörtökNov. 25. péntekErôsen felhôsidô várható-3˚C 5˚CSzitálás, gyengeesô várható-2˚C 6˚CNatúr SzigetNATÚR-, BIO-ÉS AJÁNDÉKBOLTTudunk segíteni Önnek, hogy:• jól érezze magát a bôrében• egészségi állapotán változtasson,ha már beteg• egy helyen hozzájusson élelmiszerhez,pékáruhoz, diétás termékekhez, étrendkiegészítôkhöz,dísztárgyakhozSavaria Plaza, földszintTel.: 94/312-276 • naturszigetbolt@gmail.com8


2011. NOVEMBER 19. CIVILJOGTANÁCS – JÓ TANÁCSKÉRDÉSA feleségem Ausztriában dolgozott két hónapig,munkáltatójával írásbeli munkaszerzôdést kötöttek.A munkaszerzôdésben próbaidôt kötöttek ki,mely próbaidô alatt a munkáltató megszüntette afeleségem munkaviszonyát. Az elsô havi fizetést amunkáltató kifizette, a második hónapra járómunkabér kifizetését azonban megtagadta azzalaz indokkal, hogy a munkaviszony megszûnt. Így,bár feleségem a második hónapot is végigdolgozta,fizetését nem kapta meg. Kérdésem, hogy ebben a helyzetben mit tehetünk?Német nyelvtudásunk nem elegendô ahhoz, hogy osztrák hatósághozforduljunk, és tartunk attól, hogy egy osztrák ügyvéd túl drágalenne, illetve neki sem tudnánk elmagyarázni az ügyet. Milyen lehetôségeivannak a feleségemnek, hogy megkapja a pénzét, kihez tudunkfordulni Magyarországon?VÁLASZTisztelt Olvasó! Amennyiben Magyarországon szeretne jogi segítségetigénybe venni, érdemes elsôsorban valamely ingyenes jogsegélyszolgálathozfordulnia. Vas megyében is több ilyen szolgálat mûködik, sok esetbenéppen munkajogi jellegû kérdésekkel keresik meg ôket. A különbözôjogsegélyszolgálatokon kívül fordulhat továbbá magyar ügyvédhezis. Egy uniós irányelv alapján ugyanis a Magyarországon praktizálóügyvédet Ausztriában is jogi szolgáltatásnyújtásra jogosult ügyvédnekkell tekinteni, azaz magyar ügyvéd jogi képviseletet Ausztriában is elláthat.Ügyeljen azonban arra, hogy olyan ügyvédhez forduljon, aki megfelelônémet nyelvtudással rendelkezik ügyének ellátásához. Az osztrákokáltalában rendkívül szabálykövetôek, ezért nagy a valószínûsége,hogy határozott fellépés esetén kifizetnék a munkabért, és nem engednénekmeg maguknak egy esetleges bíróság elôtti eljárásbólfakadó presztízsveszteséget.Dr. Fodor TímeaPartnercégünk számára keresünkmunkatársat az alábbi pozícióban:INFORMATIKUSElvárások: • Felsôfokú informatikai végzettség• Német és angol nyelvtudás• Windows 2008 Server, MS Exchange, MS SQL Server tapasztalat• Active directory és Group policy tapasztalat• Windows 7 kliens, MS Office tapasztalat• ERP tapasztalat (MS Dynamics AX elôny)Elôny: • Termelô cégnél szerzett tapasztalatHa hirdetésünk felkeltette az érdeklôdését, kérjük, regisztráljon a honlapunkonés jelentkezzen az álláshirdetésre.Bôvebben honlapunkon: www.whc.huWH Consulting Kft. 9700 Szombathely, ISIS-Center, Rákóczi F. u. 1.Horváth Zsófia – HR tanácsadó • Tel.: 0630/463-8472E-mail: horvath.zsofia@whc.hu • www.whc.hu • Nysz: 20-004-2002AMIRÔL TUDNI ÉRDEMESA MUNKAERÔPIACON…HORVÁTH-NÉMETH KRISZTINAÜGYVEZETÔWH CONSULTING KFT.REJTETT ÁLLÁSLEHETÔSÉGEKElôzô héten az úgynevezett rejtettálláslehetôségeket kezdtükvizsgálni. Ez alatt a meg nem hirdetettmunkahelyek értendôk.Megnéztük, hogyan kell a kapcsolatépítéstelkezdeni, hogyanérdemes a már meglévô információkatrendszerezni. Mostani írásunkbannéhány olyan szervezetreszeretnénk felhívni az olvasókfigyelmét, ahol szintén találhatnakolyan álláslehetôségeket,melyek nem kaptak hírverést.A munkaügyi központok, kirendeltségekállamilag finanszírozottszervezetek, melyeknek a célja amunkanélküliség enyhítése.A munkanélkülieket itt ingyenesenregisztrálják, illetve a beérkezettállásajánlatokra kiközvetítik ôket,valamint bizonyos esetekben munkanélkülijáradékot is fizetnek.Szombathelyen is több alkalommalvolt már állásbörze. Ezen amunkaerô után érdeklôdô munkáltatókis részt vesznek, tehát lehetjelentkezni az adott céghezvagy önéletrajzot is leadni. Vannakkimondottan végzôs fiatalok számárameghirdetett állásbörzék.Nagyon sokszor elôfordul, hogya munkáltatók a szakmai szervezetekhez,kamarákhoz fordulnaksegítségért, hogy egy adottterületre ajánljanak neki rátermettjelöltet. Érdemes tehát minéltöbb szakmai szervezet tagjánaklenni, de legalább szakmaiönéletrajzot beadni hozzájuk.Az állami munkaközvetítôkhözhasonlóan mûködnek a munkaerô-közvetítôés -kölcsönzô irodák.Elsô lépésben a munkavállalónakregisztráltatnia kell magáta cég adatbankjába, majd aziroda a hozzá beérkezett igényeknekmegfelelôen tudja ajánlaniôket a megbízóknak. Célszerûa jelentkezéskor szakmaiönéletrajzot is vinni, mert ezt általábankérni szokták.Vannak olyan irodák, amelyek kimondottana vezetôfelkutatásraszakosodtak. Ezek az úgynevezettfejvadász cégek.WH Consulting Kft.9


ADVENT 2011„Mit érne a tél a Karácsony s a karácsonyivárakozás csodái nélkül?”Szombathelyi Advent 2011 – SzombathelyMegyei Jogú Város Önkormányzata2011. november 26–december 23.között az adventi és a karácsonyi ünnepkörhözkapcsolódóan ismét megrendezia karácsonyi vásárt és a hozzákapcsolódó kulturális rendezvénysorozatot.Advent az ünnepre való várakozás, készülôdésidôszaka Karácsony ünnepére.„Áldott ideje” az évnek, amelyekaz Advent áhítatos hangulatával kezdôdnek.Az egyházi év adventi idôszakábana hajnali misék különlegeshangulatot kölcsönöznek a decemberivirradatnak. Angyalmise – a Rorate,ahol felcseng a „Rorate, caeli, desuper! – Harmatozzatok, egek, onnanfelülrôl!” Rorate – ez a szó rögtön bevezetminket az adventi szent idô titkába,mélységeibe: csend, elmélkedés,imádság…Ehhez a lelki készülôdéshez szeretnénkhozzájárulni az adventi és a karácsonyiünnepkörhöz kapcsolódómûsorokkal, a költészet és a zene tolmácsolásaáltal, a népi hagyományokfelelevenítésével. Advent széphagyományai, népszokásai, az adventikoszorú készítése, a betlehemezésés egyéb szertartásai örömtelivéteszik ezt a várakozást, a készülôdéstKarácsony ünnepére. Ezt kívánja szolgálnia „Szombathelyi Advent 2011”rendezvénysorozatunk. A bronz-,ezüst- és aranyhétvégékre (péntek,szombat, vasárnap), valamint hétköznapokraidén is várjuk városunkóvodái, iskolái, tánccsoportjai, kórusai,zenészei és egyéb mûvészeti csoportjainakjelentkezését az adventi ésa karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódómûsorokkal. A közremûködôk a Fôtéren felállított színpadon, a karácsonyfaelôtt hangosítás mellett adhatjákelô programjaikat.Kérjük mindazon közremûködôket, civilszervezeteket, intézmények vezetôit,zenészeket, táncosokat, egyébmûvészeti csoportok vezetôit, akikrészt kívánnak venni városunk e jelesrendezvényén, jelentkezzenek SzombathelyMegyei Jogú Város PolgármesteriHivatalában a rendezvényszervezôknélszemélyesen (Kossuth L. u.1–3. fszt. 18. szoba), vagy az 520-118és 520-234 számú telefonon. Jelentkezésihatáridô: 2011. november 21.Az adventi várakozás hangulatát az elmúltévekben nagy érdeklôdéssel kísért,a Szentháromság-szobor mellettfelállított nagyméretû adventikoszorú színesíti, melynek gyertyáit ezalkalommal is ünnepélyesen, a történelmiegyházak közremûködésével, azökumené jegyében – Advent négyszombatján 17.00 órai kezdettel –gyújtjuk meg.Karácsony ünnepe az emberiséglegôsibb, legszebb ünnepe, s az évegyik kiemelt eseményeként ôsidôkóta jelzi a nap fordulását és egyújabb év eljövetelét. Ezért fontos,hogy ne csak külsôségekben, hanemszívünkben is készüljünk erre az ünnepre.Erre készít fel bennünket Advent,amely a csend, a lelkünk elcsendesedésénekis fontos ideje. Készüljönbensônk is az ünnepre, hogy megajándékozhassukönmagunkat, szeretteinket,embertársainkat is az eljövetelre,Jézus születésére, az örömteli Karácsonyra.Az adventi koszorú gyertyagyújtási ünnepségeireés a kísérô programjainkraszeretettel és tisztelettel meghívunkés várunk minden érdeklôdôt!SZMJV Polgármesteri HivatalaHatósági OsztályTÁJÉKOZTATÓTájékoztatjuk Szombathely város lakosságát,hogy a parkerdei büfé mellett lévôhulladékgyûjtô konténer 2011. december1-tôl megszüntetésre kerül.A korábbi évek során, kísérleti jelleggelkihelyezett hulladékgyûjtô sajnosnem érte el célját, és az illegális lerakásokszáma sem csökkent. A konténermellett folyamatosan szemétlerakásvan és ettôl a környezete is szemetes.Illegális hulladéklerakóként mûködik,szeméttelep látszatát kelti, és közegészségügyiproblémákat idéz elô.A konténer ürítése, a szemét elszállításaés elhelyezése jelentôs költségeketemészt fel a város költségvetésébôlanélkül, hogy eredménye lenne.Az önkormányzat nem vállalhatjaát a hulladéktulajdonosok fizetésikötelezettségét. A jogszabályok alapjána hulladék tulajdonosának kötelezettségea hulladék elszállítása,annak finanszírozása. Ennek megfelelôenfizetik a belterületen lakók akialakított közszolgáltatási rendszerenbelül a szemétszállítási díjat.A külterületi szemétszállítás finanszírozásais a hulladék tulajdonosánakkötelezettsége. Mindezeket figyelembevéve a hulladékgyûjtô ez évdecember 1-tôl nem üzemel tovább.Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét,hogy a megadott idôpontot követôena hulladék fenti helyre történô kihelyezéseszabálysértési eljárást von magaután, ami pénzbírsággal sújtható. A hulladékottovábbra is térítésmentesen lehetbeszállítani a SZOVA Zrt. által üzemeltetetthulladékudvarba az udvarmûködési rendjének megfelelôen(Szombathely, Pohl tó u.) az alábbiakszerint: hétfô–péntek: 6.00–18.00-ig;szombat: 6.00–14.00-ig.A külterületi ingatlanokon keletkezôszemét elszállítását illetôen lehetôségvan a belterületi hulladékszállításhozhasonlóan az elszállítás megszervezésérekertegyesületi szinten. Javasoljuka kiskert szövetkezeteknek, egyesületeknek,hogy igény esetén keressékfel a SZOVA Zrt., VárosgazdálkodásiEgységét (Szombathely, Welther K. u.4., tel: 94/501–965), ahol a szolgáltatásrészleteit egyeztethetik.Szombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzataKIHIRDETETT RENDELTEKTájékoztatjuk Szombathely MegyeiJogú Város polgárait, hogy2011. november 10. napján kihirdetésrekerült SzombathelyMegyei Jogú Város Önkormányzata2011. november 10-irendkívüli Közgyûlésén hozott457/2011.(XI.10.) Kgy. sz. normatívközgyûlési határozata.A határozat a PolgármesteriHivatal hirdetôtábláján, illetveelektronikus formában awww.szombathely.hu/Programok/Felhívások(nem közvetlenlink!) oldalon lesz olvasható.Hirdessena Savaria Fórumban!Telefon:94/505-89510


2011. NOVEMBER 19. ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛKÖZLEMÉNYSzombathely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatala értesítia lakosságot, hogy 2011. november21–25-ig az alábbi területekretörténik patkányméregkihelyezése:November 21–22.: Perint-,Gyöngyös- és Aranypatak mindkétparti sávja, a Csónakázótóés környékeNovember 23–25.: Pelikán, Brenner,Gayer, Szent István (Jókai),Ezredévi, Múzeum park, valamintDerkovits-ltp. (Váci u. –Rohonci u. – Perintparti stny. –Bem u. – Benedek E. u. – Szûrcsapóu.); Joskar-Ola ltp. (PázmányP. krt., Vásárcsarnok környéke);Ifjúság ltp. (Szent Flórián krt. –Károly R. u., Szent Gellért u.,Kunc A. u.); Stromfeld ltp.(Stromfeld A. u., Vályi P. u.).A fent közölt területekre 2011.december 5-ig (a megmaradóanyag felszedéséig) mérgezésveszélye miatt kisgyerekeket,valamint haszonállatokatfelügyelet nélkül kiengedninem szabad.Felhasználásra tervezett anyagok:Brodifakum hatóanyagúBroditop forablock rágcsálóirtókockával; 0.005% Bromadiolonhatóanyagú Protect extrudáltrágcsálóirtó blokkal; 0.005%Bromadiolon hatóanyagú Protectrágcsálóirtó péppel; 0,005%Brodifacum hatóanyagú TalonB-vel; 0,005 % Bromadiolon hatóanyagúRodentox-szal; 0,005%Bromadiolon hatóanyagú Ratatarágcsálóirtó szerrel; 1% WarfarinKumatox profi rágcsálóirtó porozószerrelvégezzük.Polgármesteri HivatalVárosüzemeltetési OsztályKommunális ésKörnyezetvédelmi IrodaBIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBENKözelít a tél…A fûtési szezonban gyakran fordul elô szén-monoxid-mérgezés, amely a fûtésiberendezések karbantartásával és a megfelelô szellôztetéssel megelôzhetô.Életmentô eszköz lehet a lakásban elhelyezett szén-monoxid-érzékelô,amelyet a falra vagy a mennyezetre kell helyezni, a fejmagasság, tehát1,8–2 méter fölé, a plafontól legalább 30 cm-re, a falsaroktól pedigugyanennyivel távolabb.A mérgezés tünetei: lüktetô jellegû fejfájás, szédülés, hányinger, hányás,ingerlékenység, izomgyengeség, zavart tudatállapot, eszméletvesztés,görcsroham, légzésbénulás, keringésmegállás, halál.Amennyiben a mérgezés gyanúja felmerül, menjünk szabad levegôre, vigyükki a gáztérbôl a mérgezettet, hívjunk segítséget a 104-es telefonszámon.A légzést a fej hátrabillentése, az áll elôreemelése mellett a betegorrához hajolva vizsgálhatjuk meg. A légzô, de nem reagáló beteget fordítsukaz oldalára. Hiányzó légzés esetén kezdjünk mellkaskompressziókatés lélegeztetést. A kontaktusképes mérgezettet ültessük/fektessük lea friss levegôn.A nappalok rövidülésével a rossz látási viszonyok következtében gyakoribbáválnak a kerékpáros és gyalogos balesetek. Ellenôrizzük a kerékpárunkvilágítását és a fényvisszaverôk meglétét. Gyalogosként közlekedve fokozottfigyelmet fordítsunk a gyalogátkelôhelyre történô lelépéskor, hogy aközeledô gépjármû vezetôje észlelt-e bennünket.Fôként idôs embertársaink gyakran szenvednek el téli idôszakban elcsúszvavégtagtöréseket. Ilyen esetben biztosítani kell a helyszínt, hívjunk mentôt,felsô végtag sérülése esetén ültessük le a beteget, a tört végtagot háromszögletûkendôvel a nyakba rögzítsük. Az alsó végtag sérülése eseténtámasszuk ki a sérült végtagot kétoldalt kabáttal, táskával stb., ezek hiányábantartsuk a testrészt a két kezünkkel a mentô megérkezéséig.Márovics Pálállomásvezetô mentôtisztOMSZ Szombathely11


C I V I L • Ö N K O R M Á N Y Z A T • S P O R TA N Y A K Ö N Y V I H Í R E KFOGADÓÓRÁKDr. Horváth Attila, Szombathely önkormányzati képviselôje november21-én (hétfôn) 17.00–19.00 óráig az Oladi Általános MûvelôdésiKözpont, Savaria Ifjúsági Centrumban (Szombathely, SimonI. u. 4. I. emelet 3. klubterem) fogadóórát tart.Dr. Szakács Dávid, Szombathely 7. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje november 23-án (szerdán) 16.00 óraikezdettel a Városháza Házasságkötô termében fogadóórát tart.Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje november 23-án (szerdán)15.30–16.30 óráig a Szivárvány Óvodában (Szombathely, DeákFerenc u. 39/a) fogadóórát tart.Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje november25-én (pénteken) 15.00–16.00 óráig a Gothard Jenô ÁltalánosIskolában (Szombathely, Benczúr Gy. u.10.) fogadóórát tart.Balassa Péter, Szombathely önkormányzati képviselôje november25-én (pénteken) 17.30 órától a Városháza földszintikistermében fogadóórát tart.SZÜLETÉS: Lóránth Zoltán József és Dénes Edina fia: Gergô Boldizsár, KósaJózsef és Ferincz Katalin fia: Kornél, Szutor István és Varga Bernadett fia: Lehel,Horváth Zoltán Gábor és Horváth Csilla fia: Nimród, Makrai Csaba László és NyáriHenrietta leánya: Szonja, Bognár Miklós és Németh Renáta leánya: BoglárkaLéda, Molnár Zoltán és Jankovics Viktória leánya: Emma, Takács Ádám Istvánés Varga Ágnes Katalin fia: Levente, Novák Szabolcs Zsolt és Horváth SzilviaIlona fia: Dominik, Szabó Csaba és Farkas Brigitta leánya: Alexandra, Kósi FerencJózsef és Babos Katalin leánya: Gerda, Kaszás István és Losonczi Zsuzsanna fia:Richárd, Gerencsér Gyula Szabolcs és Biró Klaudia leánya: Médi, Thököly BalázsMátyás és Faragó Andrea fia: Áron.HÁZASSÁG: Ambrus Tibor és dr. Nyiri Györgyi Márta, Szántai Zsolt és BocsiViktória, Tóth Attila és Hódosi Nóra, Szabó Róbert László és Börzsönyi Dóra.HALÁLESET: Verebics Józsefné Göcsei Ildikó, Boda Vincéné Kálmán Veronika,Nagy Károly Róbert, Niksz Antalné Giczi Mária, Szendi József, Zubrits József,Perintfalvi Ferencné Halász Mária, Csejtei István, Baki Elemér, Tanai Lászlóné NémethRozália, Rédl Józsefné Graffelner Mária, Németh Ferencné Horváth Ilona, HittérLászló, Szabados János Károly, Závecz György, Horváth Nándorné Lisztes Ilona,Horváth András, Németh Imre Ferenc, Simonné Grósz Katalin, Szônye Józsefné ToporTeréz, Szakály Józsefné Erôs Erzsébet, Csonka Józsefné Dávid Gabriella, Buzás MiklósJózsef, Gáspár Miklósné Sturm Katalin Mária, Molnár Józsefné Pittmann Margit,Hanzsér Ferencné Sánta Ilona, Boros Ferenc, dr. Reichardt Imre Kálmán, MolnárJenô, Magyar Istvánné Gemeiner Erzsébet Terézia, Szabó József, Joó István, PajorKálmán, Horváth Ferencné Holdosi Paula, dr. Sarlós Jenôné Pakodi Éva.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel8.00-tól vagy este 20.00-tól másnapreggel 8.00-ig tart. Az ügyeletnovember 19-tôl november 25-ig.19., Szo – Nova Ôrangyal, Óperintu. 2., 313-300 20.00–8.00; 20., V –Panacea, Dolgozók útja 35., 324-500 19.00–8.00; 21., H – Margaréta,Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00;22., K – Rókus, Gábor Áron u. 12.,510-312 20.00–8.00; 23., Sze –Stromfeld, Stromfeld A. u. 15/A.,801-230 20.00–8.00; 24., Cs – SzentMárton, Szent Márton u. 18., 318-438 19.00–8.00; 25., P – Szent Rita,Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00.A gyógyszertár zárása és azügyeleti szolgálat kezdete köztiidôben hétköznap 20.00 óráig,vasárnap 19.00 óráig a LevendulaGyógyszertár (TESCO) tart nyitva.BEVEHETETLENAZ ARÉNA!Újabb gyôzelmet aratott hazaipályán az Admiral-Haladás VSEélvonalbeli futsalcsapata.A zöld-fehérek ezúttal a Csömörtverték el mintegy 700 nézôelôtt. A végeredmény 8–3lett. A szombathelyiek eddig hibátlanokaz Aréna Savariában:mind a négy találkozójukonbehúzták a három pontot.A gárda legközelebb a sereghajtóNagykáta otthonábanlép pályára, majd a zárófordulóbanaz Üllô FC Csô-Montagelátogat a vasi megyeszékhelyre.Az összecsapás november28-án, hétfôn este negyed hétkorlesz az Aréna Savariában.12


2011. NOVEMBER 19. H I R D E T É S13


NAGY KARÁCSONYINYEREMÉNYJÁTÉKFELAJÁNLÁSOK(A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL):Gabbiano Travel A lackenhofi Sporthotel am Ötscherszállodában 2 fô részére 2 éj reggelivelÁrkádia Gyógyszertár 10.000 Ft-os ajándékcsomagZiccer Vendéglô 10.000 Ft-os vacsorautalványWoodoo ajándékbolt 3.000 Ft értékû ajándéktárgyMalom Sörözô söröskorsókészletKedves Olvasóink!Lapunk az elôzô évek hagyományainak megfelelôen, idén is karácsonyijátékra invitálja Önöket! Ezzel szeretnénk kedveskedni egész éves megtisztelôfigyelmükért.Játékunk három – egymást követô – héten át tart. Egy városunkkal kapcsolatoskép részleteit rejtjük el mostani lapszámunktól kezdôdôen. Számonkéntkét-két kockát kell Önöknek megtalálniuk, kivágniuk. A hat részbôlösszeálló képet ragasszák fel egy postai levelezôlapra, és küldjék beszerkesztôségünk címére! (9700 Szombathely, Semmelweis u. 2.)Kizárólag postai úton beérkezô megfejtéseket fogadunk el! Kérjük, írjákmeg telefonszámukat is! Beküldési határidô: 2011. december 13.A helyes megfejtést beküldôk között értékes nyereményeket sorsolunkki, a szerencsés nyertesek nevét újságunk december 17-én megjelenô számábanközöljük.A nyeremények listája folyamatosan gyarapszik. Kalandra fel, induljon a játék!OLVASÓI LEVÉLSZM-bál, kicsit máskéntA Dési Huber István Általános Iskola, Dési Huber IstvánGrundschule ôszi programsorának különleges színfoltja volta hagyományteremtô szándékkal életre hívott szülô-pedagógustalálkozó. A találkozó alapgondolatát az a tény adta,hogy a szülôk és pedagógusok kapcsolata kimerül a fogadóórák,szülôi értekezletek adta lehetôségekben, holottegymás megismerése, a gondok és örömök megosztása sokszormegkönnyítené a közös munkát, a gyermek nevelését.E gondolat jegyében született meg a találkozó ötlete, melyegy ôszi péntek estén nemcsak a szülôket és pedagógusokat,de egy-egy színpadi produkció erejéig az öregdiákokatis visszacsalogatta az intézménybe. Kiss Péter igazgató ünnepiköszöntôjében elhangzott: a rendhagyó találkozó létjogosultságátmi sem bizonyítja jobban, mint az iránta tanúsítottérdeklôdés. Hozzátette: a hasonló alkalmak rendkívülfontosak az intézmény életében, hiszen kevés ilyen alkalomnyílik a kötetlen személyes beszélgetésekre. Horváth Katalin,a Dési iskola szülôi munkaközösségének elnöke, a rendezvényfôszervezôje elmondta: három gyermeke kötôdikaz intézményhez, melyben nagyszerû pedagógusok látják ela nevelô-oktató munkát. Kiemelte: azért is tartotta szívügyéneka találkozó megszervezését, hogy ez minden szülô számáraegyaránt világossá váljon. Majd egy saját munkahelyéhezkötôdô hagyományt honosított meg a Désiben: az az osztály,melynek szülôi közössége legnagyobb számban képviseltettemagát a rendezvényen, tortát kapott ajándékba.A találkozó bevételét a tanulók szabadidôs programjainaktámogatására fordítja az intézmény.A szülôi közösség nevében: Babócs Ibolyalukácsházi gyárabôvülô piaci tevékenység miatt foglalkoztatnamunkatársakat (2 fô) az alábbi munkakörben:GYAKORNOKI ÁLLÁSKövetelmények:• felsôfokú mûszaki vagy minôségügyi végzettség• elsôsorban friss diplomások jelentkezését várjuk,de 2-3 éves munkatapasztalattal valójelentkezést is elfogadunk• tárgyalóképes angol nyelvismeret• jó kommunikációs készség, csapatmunka• nyitottság a továbbképzésekre, szakmai fejlôdésre• elôny a külföldi tanulmányi vagy munkatapasztalat• elôny a LEAN ismeretek• elôny a német nyelvtudásAjánlatunk:• 18 hónapos belsô betanulási program• megfelelô teljesítmény esetén hosszú távú munkalehetôségegy nemzetközi multinacionális cégnél• kezdés megegyezés szerintAmennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését,küldje el kétnyelvû jelentkezését és önéletrajzát 2011.november 30-ig az alábbi címre/e-mail címre:SCHOTT forma vitrum Kft.személyügyi osztály9724 Lukácsháza, PáskertTel.: 06 94 568 400, 06 94 568 408 • e-mail: hr.pph@schott.com14


2011. NOVEMBER 19. O T T H O N5 KAMRÁS ABLAKAINKRA FOLYAMATOS AKCIÓKAT BIZTOSÍTUNK!FIGYELEM!!!„Most rendeljen mindent egy helyrôl, a Völfertôl…”Völfer Bau Kft. nyílászáró és árnyékolástechnikaÁllandó raktárkészlet! Teljes körû kivitelezést vállalunk!• akciós bejárati ajtók • árnyékolástechnikai termékekszéles választéka • mûanyag, mûkô és alumíniumpárkányokKérje ingyenes helyszíni felmérésünket és árajánlatunkat!Hívjon még ma! Mobil: 70/703-9350; 70/703-9196; 70/382-4785E-mail: krisz.volfer@mail.globonet.hu • Web: www.volfer.huFIGYELEM!!!Penészirtáshosszú távú garanciávalfûtésmegtakarítássalwww.peneszirtok.hu • Tel.: 0670/3255715„ A jó választás!”• kül- és beltérinyílászárók cseréje• árnyékolástechnika• árajánlat-készítés• szaktanácsadásNyitva:H–P 9–12,13–16.Szombathely, Paragvári út 84. • Tel.: 20/368-8827Bemutatóterem: 312-392szinkronkft@gmail.com • www.szinkronablak.huAZ AKCIÓnov. 19-tôl dec. 2-ig TART.JÓ HÍRÜNK VAN!Néhány jó megoldássalsokat tud megtakarítaniaz éves költségébôl!INGYENES ház- és lakásfûtés-felülvizsgálat!MÉG NEM KÉSÔ! Segítünka szolárprojektek elkészítésében.GONDOLJON A JÖVÔRE!Áfaemelés elôtt válasszonAKCIÓS Saunier Duval, Vaillant,Bosch, Beretta kazánjaink közül!D-ÉG Thermoset Kft.Szombathely, Puskás T. u. 2. • 94/513-440www.d-eg.hu • szombathely@d-eg.huSEGÍTEK!Sok a munkája?Nem ér rá otthonifeladataira?TAKARÍTÁSVASALÁSABLAKTISZTÍTÁSGYERMEKFELÜGYELETTELEFON:0670/210-6642Jub Jupolbelsô falfesték,fehér, 15 l-es4.649 Ft/db310 Ft/lNorgipsgipszkarton normál,2000x1200 x12,5 mm477Ft/m 2Tikkurila Zorka Lifeszínre kevert beltéri falfestékÜzleteink: Szombathely, Vépi u. 27. • Óperint u. 3. • Szûrcsapó u. 23.2,5 liter2.757 Ft5 liter1.102 Ft/l4.686Ft937,20 Ft/lAZ AKCIÓ IDÔTARTAMA: 2011. 11. 19–11. 30.15


Nyílt nap a Désiben!November 25-én, pénteken 8–11 óráigszeretettel várják a leendô elsôs tanító nénikaz óvodásokat és szüleiket.Dési Huber István Általános IskolaSzombathely, Körösi Cs. Sándor u. 5. • Tel.: 311-340EGY JÓLÉPÉS.HIRDETÉSFELVÉTEL:94/505-894,505-895hirdetes@savariaforum.huSzombathely, Körmendi út 92. • Tel./fax: 331-085, 30/2046-402megoldas@mail.datanet.hu • www.megoldaskft.hu

More magazines by this user
Similar magazines