„NEM VAGYOK ELÉGEDETT” - Savaria Fórum

savariaforum.hu

„NEM VAGYOK ELÉGEDETT” - Savaria Fórum

SPORT • INTERJÚ • BOLDOGNÉVNAPOT!Nem vagyok elégedett!Félidejéhez érkezett a honi futballbajnokság,és a Haladás Sopron Bank a12. helyen fordul. Az idén még két fordulótlebonyolítanak, a mieink elôbb aPécs gárdáját fogadják, majd elutaznakKispestre. Az elmúlt 15 játéknaptapasztalatairól Aczél Zoltán vezetôedzôvelbeszélgettünk.– Mindössze két ponttal elôzzük meg akiesô helyen forduló Kaposvárt. Gondolom,nem ilyen ôszt tervezett…– Való igaz, bár megnyugtathatok mindenHali-drukkert, hogy ilyen balszerencsésszezon még egy nem lesz a klub életében.A problémák nyáron kezdôdtek,amikor is több játékosom sérülés miattkénytelen volt kihagyni a felkészülést.Aztán mindössze egy futballistát tudtunkszerzôdtetni a távozók helyére. Rosszulkezdtük a bajnokságot, aztán amikor futottunkegy elfogadható periódust –amelynek állomásaként elvertük hosszúidô után a Fradit, a ZTE-t, és a Lombardlegyôzésével is örömet okoztunk a drukkereknek–, megint jöttek a sérülések, betegségek,eltiltások. Szinte kétszer nemBoldog névnapot, Alíz!is tudtam ugyanazt a kezdôt pályára küldeni.Nem panaszkodom, de egyszerûenelfogytunk. Gyenge ôszt produkáltunk,nincs mit szépíteni. Nem vagyok elégedett!– A balszerencse végig üldözte a csapatot.Ön szerint hány pont „maradt bent”a Haliban?– Sok, legalább hat vagy hét. Ha ezek bejönnek,most a tabella elsô felében vagyunk,és senki sem beszél kiesésrôl. Sorolhatnámsokáig azokat a mérkôzéseket,amelyeken jobban játszottunk ellenfelünknél,mégis eredménytelenül zártuka kilencven percet. Gondoljunk bele, egyVidi vagy egy Kaposvár elleni meccsbe,de ide sorolhatom a diósgyôri vagy a pécsiösszecsapást is. De ez van, ha jobbanakartak volna a fiúk, biztosan elôrébb állnánka táblázaton.– Motiválatlanok voltak a focisták?– Nem mindenki, ám kétségtelen: voltakolyanok, akik kissé beleszoktak a jóba, akikennem éreztem azt a tüzet, amit mondjukegy esztendôvel korábban. Régótaszajkózom, hogy vérfrissítésre van szükség,bizony, be kell látni, hogy néhány Hali-játékos itt, a Rohonci úton már nem tudmegújulni. Igazolnunk kell a helyükreolyan focistákat, akik bizonyítani akarnak,akik megharcolnak a Haladás-mezért.– Úgy tûnik, erre lehetôsége is lesz, hiszena tulajdonosok hároméves szerzôdéstkínáltak önnek. Elfogadja?– Óriási megtiszteltetés ez, köszönöm abizalmat a vezetôknek. Igen, azt tervezem,hogy aláírom a kontraktust, ámmég beszélgetések várnak ránk, tisztáznikell a részleteket. Szívesen dolgozomSzombathelyen, és hiszem, hogy tudunkegy szerethetô, eredményes csapatotösszerakni. Ehhez azonban változásokravan szükség. Szívesen építek be fiatalokata gárdába, ezt szerintem már bizonyítottuk,tehát ez sem lehet akadály.– Még két meccset le kell játszani azidén, emellett a Hali érdekelt még a MagyarKupában is. Milyen befejezéssel lenneelégedett?– A Pécs elleni hazai találkozót mindenképpenbe kell húzni, és Kispestrôl is ponttal,pontokkal kellene hazatérni. A MagyarKupa-sorsolásnál folytatódott apechszériánk. Persze, hogy a bajnokotkaptuk ellenfélül. Mindegy, megpróbálunkmindent, aztán abban bízom, hogyvégre a szerencse is mellénk áll majd.KINovember 14. Alíz neve napja. AzAlíz héber-germán-francia-angol eredetûnév, jelentése: nemes, harcos,bölcs. Névnapja alkalmából JáraiAndrásné Horváth Alízzal, a BerzsenyiDániel Könyvtár Gyermekkönyvtáránakegykori vezetôjével beszélgettünk,aki egyebek mellett elmesélte,mekkora hatással voltak azéletére a könyvtárban megfordulógyerekek.– A nevének melyik jelentése jellemzôönre?– Talán a harcos, és remélem, hogyennyi idôsen már a bölcs jelzô is illikrám. Egész életem során nagyon sokcsatát kellett vívnom a külvilággal, aszakmával és persze magammal is, tehátrengeteg harc van már mögöttem.– Miért kapta ezt a nevet?– A nevemet a nôvéremnek köszönhetem,aki már olvasó volt, mikor én születtem.Akkoriban épp az Alíz Csodaországbanvolt a kedvence, így az ôkérésére adták nekem a szüleim az Alíznevet. Ez sok bonyodalmat okozott,mert annak idején ez nem volt hivatalosanadható név, ezért kellett mellé6egy védôszent nevét is választani, ígyhosszú utánajárás után végül Alíz Teréznekkereszteltek.– Meséljen egy kicsit a gyermekkönyvtárbaneltöltött évekrôl!– Pályafutásomat 1970-ben kezdtem amegyei könyvtárban, és 2007 végénmentem nyugdíjba. A nagyon sok változás,több költözés és a sok felnövekvôgeneráció maradandó élményt ad azembernek. Mindig nagyon szerettema gyerekeket, eredetileg pedagógusnakkészültem, és pusztán egy véletlennekköszönhetôen kerültem a gyermekkönyvtárospályára – amit egy percigsem bántam meg. Így kötetlenebbformában lehettem a gyerekek között,és közvetlenebb módon adhattam átnekik mindazt, amit szerettem volna.Rengeteg személyes kapcsolatom volta gyerekekkel, azt hiszem, ebbôl életemvégéig tudok táplálkozni.– Vannak unokái?– Van egy másfél éves kisfiú unokám,és most várjuk a másodikat, aki szinténkisfiú lesz. Éppen miattuk élek kétlakiéletet, Szombathely és Pécs között ingázom,hogy minél több idôt tölthesseka gyerekeimmel és a kicsivel. Néhacsak a hétvégéket töltöm lent, de ha aférjemmel közösen tudunk menni, akkorhuzamosabb ideig maradunk. Nagyonszeretem azt a vidéket. Itthon issokat kirándulunk, de a Mecsek többlehetôséget rejt, bár tény, hogy az Ôrségetis imádom.– Hogyan ünnepelte a névnapját?– Családi körben minden éven együttünnepeljük a férjemmel a névnapunkat,természetesen Pécsen, a gyerekeknél.Itthon szûk családi és baráti körbengyûltünk össze. A régi munkatársakkalmegadjuk a módját, és megemlékezünka névnapokról. Azt hiszem, hogya szürke hétköznapokat néha jó megszakítaniilyen apró ünnepekkel.FZs

More magazines by this user
Similar magazines