MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

2012/24. ábra 3,25 mm-nél szélesebb búzaszemek aránya martonvásáribúzafajtákban (Martonvásár, 2010-2012, összes termõhely és évjárat átlaga,szórása. Piros: Pannon prémium, zöld: Pannon standard, kék: nagyfehérjetartamú, lila: nagy termõképességû, sárga: puhaszemû fajták)5. ábra 3,25 mm-nél szélesebb búzaszemek aránya fajtajelöltekben(Martonvásár, 2010-2012, összes termõhely átlaga és szórása, Sárga: Pannonbúza2 projektben kiválasztott és bejelentett fajtajelöltek)6. ábra Pannonbúza2 projekt fajtajelöltjeinek minõségi tulajdonságai21tében csak két osztályt enged meg azeddigi három osztállyal szemben.Ezenkívül a takarmánybúza minõségikövetelményei is összhangban vannakmár a 742/2010/EK (2010. augusztus17.) a mezõgazdasági termékek államiintervenció keretében történõ felvásárlásaés értékesítése tekintetébentörténõ végrehajtására vonatkozórészletes szabályok megállapításárólszóló rendelettel. Az új búzaszabványaz érvényes, új európai vizsgálatiszabványokra is hivatkozik, és a szabványbanemlített szakkifejezésekösszhangban vannak az MSZ EN15587:2009 Gabona és gabonatermékek.Az idegenanyag-tartalom meghatározásabúzában (Triticum aestivumL.), durumbúzában (Triticum durumDesf.), rozsban (Secale cereale L.) éstakarmányárpában (Hordeum vulgareL.) európai forrású magyar nemzetiszabvány szakkifejezéseivel. A szabványbansikerült a Pannon minõsítésûbúza részletes paramétereit megjeleníteni,és az ehhez kapcsolódó vizsgálatimódszereket feltüntetni, amely agabonafélék nemesítõinek, a termesztõknek,a kereskedõknek, a takarmányelõállítóknak,a malomipar és asütõipar szereplõinek, valamint a vizsgálóés akkreditált ellenõrzõ laboratóriumokszámára elengedhetetlenülszükséges (Szabványügyi Közlöny 11.szám, 2012. október).Rakszegi Mariann – LángLászló –Bedõ Zoltán –Szendi Szilvia –Gergely Szilveszter –Tömösközi Sándor – Salgó András –Tóth Béla – Búvár Géza –Osvay GyörgyKöszönetnyilvánításA munka a „Pannon búza fajták ésfajtajelöltek nemesítése, termesztési ésélelmiszeripari feldolgozási rendszerénekfejlesztése” címû pályázat támogatásávalkészült (TECH-09-A3-2009-0221).

More magazines by this user
Similar magazines