MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

mgki.hu

MartonVásár újság 2012/2 - MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

34 2012/2Részlet a levélbõlElképzelhetetlenül sokakat foglalkoztatott a sok talány.Mindjárt A. Schindlert, Beethoven elsõ életrajzíróját, korábbantitkárát is. A. Kalischer, Beethoven leveleinek kiadója 28nevet említ, akikkel a zeneszerzõnek „összeköttetése” volt,de kereste a választ az amerikai A.W. Thayer, a francia R.Rolland, a német La Mara (Marie Lipsius), H. Goldschmidt,E. Tellenbach, továbbá Hevesy Andor, Papp Viktor, SzabolcsiBence. Még idén nyáron is, a jubileum alkalmából jelentkezettírásával az Ausztráliában élõ kutató, J. Klapproth. Akutatókon, írókon, regényírókon túl számos filmrendezõtmegihletett Beethoven titka, a dokumentumfilmeken túl számosjátékfilmet rendeztek a románcról.A lehetséges címzettek közül sokáig nagyon valószínûcímzettnek tartották Brunszvik Terézt, továbbá unokatestvérüketGiulietta Guiccardi grófnõt, késõbb Antonia Brentanot,egy frankfurti kereskedõ feleségét, majd 1957 után egyre többenBrunszvik Jozefin grófnõt. Beethoven részérõl valószínûlegmeglehetett mindkét Brunszvik kisasszony iránt az illendõség,hajlandóság viszont alighanem csak Jozefin részérõlmutatkozott.Nos, számos vizsgálatot követõen ma már elfogadott a levelek1812. évi keltezése. Minden valószínûség szerintBeethoven e leveleit az Érchegység lankáinál fekvõ Teplicefürdõhelyen írta, az említett „K” betûvel jelzett település pedigKarlsbad. A levelek szóhasználatát összevetették másszemélyekhez fûzõdõ leveleivel, és megállapították: ilyen éshasonló szavakkal Beethoven csak Jozefint illette.A levelek közvetlen elõzménye egy rövid prágai találkozáslehetett. Beethoven 1812 nyarán életének 42. esztendejébenjár, erõsen küszködik hallásproblémáival, de még nemáthatolhatatlan a süketsége. Bécsbõl Prága érintésével utazottTeplicébe nyaralni. Jozefin ekkor 33 éves, Bécsben él,túl van elsõ férje halálán. Özvegysége idején, 1804-07 közöttismeretsége szerelemmé mélyült Beethovennel, és ekkor márbirtokosa annak a 14 beethoveni levélnek, amely majd csakA három hölgyportré, melyeket Beethoven huszonegynéhány lakásváltoztatása során gondosan megõrzött:Brunszvik Teréz portréja, és két ismeretlent ábrázoló elefántcsontra festett miniatúra

More magazines by this user
Similar magazines