Zrínyi Miklós Gimnázium 12.B osztály Érettségi témakörök magyar ...

zmgzeg.sulinet.hu

Zrínyi Miklós Gimnázium 12.B osztály Érettségi témakörök magyar ...

Zrínyi Miklós Gimnázium ─ 12.B osztályÉrettségi témakörök magyar nyelv- és irodalomból2012/2013. tanévI. NyelvtanEmber és nyelv:1. A nyelv mint jelrendszer2. A nyelv mint az egyén és a közösség alkotásaKommunikáció:3. A kommunikáció tényezői és funkciói4. A jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésbenA magyar nyelv története:5. A magyar nyelvrokonság bizonyítékai néhány példával6. A nyelvújítás történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatásaNyelv és társadalom:7. A társadalmi nyelvváltozatok és a norma8. Területi nyelvváltozatokA nyelvi szintek:9. A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk10. A mondat szerkezete11. Az alárendelő és mellérendelő szintagma12. Az állítmány és az alanyA szöveg:13. A szöveg felépítése, egységei14. A szövegkohézió jelentésbeli és grammatikai eszközeiA retorika alapjai:15. A beszéd felépítése, a szónoklat szerkesztésének lépései16. Az érvelés beszédhelyzete és eszközeiStílus és jelentés:17. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján.18. A képszerűség stíluseszközei és hatása19. A társalgási stílus ismérvei, minősége.20. A szakmai-tudományos stílusréteg jellemzői


II. IrodalomÉletművek:1. Petőfi Sándor tájleíró költészete2. Arany János balladaköltészete3. Ady Endre költői forradalma és programadása4. Babits Mihály kései költészete5. A regényíró Kosztolányi Dezső6. József Attila tájleíró költészetePortrék:7. Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete8. Mikszáth Kálmán írói indulása9. A lírikus Márai Sándor10. Radnóti Miklós utolsó verseiLátásmódok:11. Juhász Gyula impresszionista hangulatlírája12. Krúdy Gyula Szindbád-novellái13. Örkény István: TótékA kortárs irodalomból:14. Kertész Imre: SorstalanságVilágirodalom:15. Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás (Homérosz: Íliász)16. Az avantgárd irányzataiSzínház- és drámatörténet:17. Szophoklész: Antigoné18. Madách Imre: Az ember tragédiájaAz irodalom határterületei:19. Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunkkultúrájában. (Antal Nimród Kontroll című filmje, 2003)Interkulturális megközelítések és regionális kultúra:20. A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők (Zrínyi Miklós)Zalaegerszeg, 2013-02-27.Szűcsné Jóna Ágotaszaktanár

More magazines by this user
Similar magazines