A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu

halasmedia.hu
  • No tags were found...

A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu

Nem vár különösebb meglepetésta szakértői jelentésektőla pécsi Bándy Katafeltételezett gyilkosánakügyvédje. Sólymos Sára szerintnapokon belül elkészülnekazok az értékelések,amelyeket a nyomozás sorána rendőrség kért védencévelkapcsolatban. A kelebiai P.László első számú ellenségeközben a roma fővajda lett,aki szerint ha a magyar jogelismerné a cigányok hagyományos,íratlan törvénykönyvét,akkor talán nem történtvolna meg a tragédia.Egyre több részletre emlékszika gyilkossággal kapcsolatban P.László. Mint arról a Tükör elsőkközött beszámolt: egy Kelebiánélő, halasi kötődésű férfit gyanúsítanakBándy Kata pszichológusmeggyilkoásával. P.-t egy héttelkésőbb, menekülés közben fogtákel a kommandósok, nem sokkalkésőbb beismerő vallomást tett, sközben egyre több mindenre emlékszik.Kirendelt ügyvédje, SólymosSára a Tükörnek öt kihallgatásután azt mondta, a vizsgálatieredmények napokon belül a rendelkezésünkreállnak, de nem vármeglepetést ezektől. Közben múlthéten lejárt P. László előzetes letartóztatásánakelső 30 napja,amit a nyomozási bíró újabb 90nappal meghosszabbított.– Védencem szeptember közepénmegkezdi korábban kiszabott2012. AUGUSZTUS 22.Cigánytörvény szerintbüntetnék a gyilkostMiközben börtönbe megy, egyre többre emlékszik a gyilkos, P. Lászlójogerős börtönbüntetését, amelynekidőtartama 1 év 4 hónap, ígyátkerül valamelyik BV intézetbe –tette hozzá a jogász.P. édesanyja és fia Kelebián, aVasútsoron él. Az asszony, mikormunkatársaink felkeresték, aztmondta, fia eddig kisstílű bűncselekményeketkövetett el, s nemtudja róla elképzelni, hogy embertölt. Ugyanakkor hozzátette,a tettesnek el kell nyernie méltóbüntetését.Hasonló szellemben, de mégFOTÓ: POZSGAI ÁKOStöbb szigorral nyilatkozik a cigányfővajda. Kállai Csaba – akinek fővajdaiszerepét számos cigány civilszervezetivezető kétségbe vonja– úgy véli, egy ilyen gyilkosságesetén a roma szabályok szerintnemcsak az elkövetőt, hanem acsaládját is meg kell büntetni,amiért ilyen gyereket nevelt.A gyilkossággal gyanúsított férfimost bosszút forral a cigányvajdaellen. A fővajda korábban azt isnyilatkozta, hogy az egész cigányságelhatárolódik P. Lászlótól. KállaiCsaba bízik a magyar igazságszolgáltatásban,reméli, hogy abíróság emlékezetesen súlyos ítéletetfog hozni. Jáger-PozsgaibûnügyekTesztnek hittea kenőpénztMeg akart vesztegetni egy tompaihatárrendészt egy szerbférfi, hogy más útlevelévelléphessen Magyarországra. Ahatárőr azonban jelezte kollégáinakaz esetet, így a vesztegetősofőrt őrizetbe vették.Mihajlovic M. a tompai határátkelőnélpróbált bejutni Magyarországra,a kiszemelt rendőr azonbannem kockáztatott. Úgy tudjuk,hogy a rendőr először korrupcióstesztnek vélte az ajánlatot. ANemzeti Védelmi Szolgálat ugyanisrendszeresen teszteli a rendvédelmiszervezetek tagjainak korrupcióshajlamát. Ügyészi engedéllyelmesterségesen hoznak létre valósnaklátszó élethelyzeteket, amelyekbentöbbek között azt vizsgálják,hogy a célszemély enged-e acsábításnak.A vesztegetni próbáló férfi háromnapig volt őrizetben, majd a bírósággyorsított eljárásban egy év– két évre felfüggesztett – fogházbüntetésreítélte, és egy évrekitiltotta Magyarországról.A Bécsben harmonikásként dolgozóférfi most azon gondolkodhat,hogy melyik országonkeresztül utazik majd az elkövetkezendőegy éven át ausztriaimunkahelyére.P. Á.Forró lett a lopott pizzaMulatozás, ellenőrzés, őrizetbe vétel és letartóztatásAugusztus 12-én még a mulatós sztárokkal fotózkodott az ismert halasi vállalkozó a vendéglőjeszínpadán (lásd képünkön az egyik fellépővel, Győzikével). Már akkor szóbeszédként terjedt a hír avárosban, hogy a 39 éves L. Pétert az előző napokban rövid időre őrizetbe vette a rendőrség, mertlopott gázzal és villannyal üzemeltette a pizzériát. Miután a lopásra fény derült, bezárt a vállalkozáshalasi, majsai és soltvadkerti pizzázója is.Néhány nappal később a megyeirendőr-főkapitányság közleménybentudatta, hogy a halasirendőrkapitányság augusztus 16-án őrizetbe vette az ismert halasivállalkozót.A rendelkezésre álló adatok szerinta férfi megalapozottan gyanúsíthatóazzal, hogy Kiskunhalasonegy pizzériához tartozó vízaknábantalálható vízórát a folyásiránynyalellentétesen megfordított,ezért a további folyamatos szabadvízvételezés mellett az óraszámlálója visszafelé pörgött, ígyidén tél óta összesen 200 m 3 vízhezjutott jogosulatlanul, amivel aHalasvíznek majd’ 100 ezres kártokozott.Azzal is gyanúsítják, hogy a halasi,majsai és soltvadkerti pizzériáibana villany-fővezetéket is manipulálta.Így jogellenesen jutott áramhoz,amivel a szolgáltatónak összesenmajdnem 5 milliós kárt csinált.A rajtaütéses ellenőrzés során, amitmeg nem erősített információinkszerint egy bejelentés alapján végezteka szolgáltatók emberei a rendőrséggelközös akcióban, kiderült, hogya kiskunhalasi és a majsai pizzériábana gázórát is megbuherálták.Így 2008 tavasza és a múlt hét közöttjogosulatlanul vett gázt, összesencsaknem 5 milliós értékben.(Munkatársunktól)


HÍREKBüszkeKiskunoktábora2012. AUGUSZTUS 22.Ismét kevesebb a munkahirdetett meg betanított munkásnak.paprikaválogatót, dagasztót, agrárkalehetőségEttől lényegesen több munmérnököt,irodai alkalmazottakat,olvasható a Tükör közgazdászt, szakiskolai tanárt, méréstechnikust,hirdetési oldalán és a Halas TVpapíripari munkást,Képújságjában.péket, portást, cukrászt, pultost,Kiskőrös térségében takarítót, segédmunkást,csőhálózat-szerelőt, nyomdaipariadminisztrátort, bizto-gépmestert és fegyveres vagyon-sítási üzletkötőt, darálógép-kezelőt, őröket keresnek felvételre.Csökkent a munkaügyi központokállásajánlatának számatérségünkben. Úgy tűnik,érdemesebb a helyi médiumokhirdetéseit böngészni.Kiskunhalason a munkaügyi központjelenleg egyetlen álláshelyetKiskunmajsán és közelében fémmegmunkálót,betanított péket,pultost, mozgóbolti árust, raktáriadminisztrátort, pörkölőt, intézményitakarítót, boltvezetőt, zsákolótés péket vennének fel a helyiintézmények és vállalkozások.(ha)Idén is izgalmas helytörténeti barangolásokkal,érdekességekkelvárta a halasi és térségbeli gyerekeket,fiatalokat a városi könyvtárés a Pásztortűz-egyesület közös,Büszke Kiskun Tábora.Végső István helytörténész vezetésévela gyerekek megismerkedhettekvárosunk helytörténetével, kultúrájával.A kis lokálpatrióták és hazafiakJakabszállásra, a Magyarkertbe is ellátogattak,ahol hazánk föld- és természetrajzáróltudtak meg többet.Magyarország 1000-szeres lekicsinyítettmását végigsétálva tanulhattakhazánk tájegységeiről, folyóiról,tavairól, településeiről. Élő földrajzóránversenyezhettek egymással arról,ki tud többet az országról. A tanösvényenaz állat- és madárvilágmellett a környezetvédelmi ismereteikis bővülhettek. A „csodaerdőben”pedig egy különleges „adventikoszorút” is megnézhettek, amiegy fenyőfáról pont karácsony idejénnőtt ki! Miközben pedig itthon, szűkebbpátriánkban előadásokat hallgattakKiskunhalas helytörténetéről,a közös séták keretében Kiskunhalasépített öröksége is közelebb kerülthozzájuk.(Munkatársunktól)GAZDIKERESÕHathetes keverék kölyökkutyák várnakbefogadó gazdira. A kutyusokegy olyan családnál születtek, aholnem tudják megtartani őket, ezértmielőbb felelős gazdát keresnek számukraa halasi állatvédők. Érdeklődnia Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület06-30/591-45-17-es telefonszámánlehet.Nem számol Halassal a MercedesA megyeszékhely környékére koncentrál a kecskeméti autógyárfotó: jáger leventeA Tükör értesülése szerintaz utóbbi hónapokban többhalasi, illetve keceli dolgozóis otthagyta a kecskemétiMercedes gyárat. Úgytudjuk, a vállalat népszerűségeromlott a térségben,és a multi sem ragaszkodikmár a távolabbról bejárókfelvételéhez.Az utóbbi időszakban többen isotthagyták a kecskeméti autógyárat,mert kaptak kedvezőbbajánlatot.A név nélkül nyilatkozók egyikefárasztónak nevezte a bejárássaljáró másfél órás reggeliés esti utazást. Mint mondja,eredeti szakmájához tér vissza,és így sem keres lényegesenkevesebbet.Egy másik volt dolgozó pedigcsalódásáról beszél. Szerinte anémetországi betanítási időszaksorán kiderült, hogy az ottanimunkások jóval többet keresnek,mint magyar társaik. Ajelenség azonban úgy tűnik, korántsemjellemző és a megyeszékhelyautógyára változatlanulnépszerű.Rengetegen várnak felvételre,és szemtanúk szerint rendszeresenállnak tömegek információkatkérve az üzem bejáratánál.Egy nyár elején Kiskunhalasontartott szűk körű megbeszélésenkiderült, hogy a kezdeti széleskörű kampányt követően már agyár sem fordít nagyobb figyelmeta megye távolabbi részeinélők tájékoztatására.A munkaerő-felvételi igényükkelkapcsolatban már nem keresikmeg a halasi munkaügyi központot.Sőt, a Vári szakképzőbenrégóta tervezett képzés is kútbaesett, mivel a gyár illetékesei úgylátják, Kecskeméten és közvetlenközelében ki tudják elégíteni aképzéssel és munkaerő felvétellelkapcsolatos igényeiket.HegyesMég mindig tombol a strandszezon… merthogy még mindigtartja magát a hőmérsékletiés a sajnos, csapadékhiányosrekordokat döntögető nyárikánikula.Ami rossz hír a meleget nehezentűrőknek és a mezőgazdaságnak,az kedvére van a napimádóknakés a fürdőzés szerelmeseinek. Akét évvel ezelőtti hűvös, rendkívülcsapadékos nyár után az idei alátogatók számát tekintve is kedvezőa HalasThermál Nagy Szederutcai strandjának. Noha augusztusderekán némileg enyhült a rekkenőhőség, most újra kicsalogatjaa szülőket és a vakációzó gyerekeket,fiatalokat a hat kiváló vizű,önállóan temperált medence.A strandfürdő vezetése még rá istesz egy lapáttal: a hétvégén példáula 5 Non Bonds együttes játszottigényes és élvezetes jazz- ésrockmuzsikát a bejáratnál.A szezon várhatóan tovább tartmég, hiszen erre a hétre is tartós,egyenletes és 30-35 fok felettiforróságot prognosztizáltak.(Kép, szöveg: KZ)


2012. AUGUSZTUS 22. állati dolgok Elégetéshelyettmegsegítés!Veszélyes lehet a játszótérNagy a felelőssége a kutyasétáltatónak és a szülőnek isKomoly, legalábbis nehezen kikezelhető betegség, fertőzéslehet a vége annak, ha a játszótereket, nyilvános parkokatnem tartják rendben. Vagy ha az ott játszadozó gyerekek vigyázóinem fordítanak gondot a minimális higiéniára.A város 11 játszóterén évente általábankétszer – tavasz és őszelején – cserélik a homokot. Állapotukata közterület-felügyelőkellenőrzik, ők figyelik alkalmasintazt is, hogyan viselkednek a kutyájukatsétáltató ebtulajdonosok.Például, hogyvisznek-használnak-eműanyagzacskótkutyájuk ürülékét feltakarítandó.Az óvatosság korántsem felesleges.A helyi állategészségügyiszakemberek szerint bár éventevan kötelező eboltás és féregtelenítés,akár fél- vagy negyedéventevolna igazán hatékony ez a fajtamegelőző védekezés. A kutyaürülékegyik legfenyegetőbb fertőzőtartalma az úgynevezett háromtagúgalandféreg, amely szabadszemmel nem látszik az ürülékben,ugyanakkor betegséget okoz azembernél, ha annak szervezetébejut. Ez pedig viszonylag könnyenelőfordulhat, ha a téren sétálók,játszadozók érintkeznek vele –akár kézről, ruházatról, akár úgy,hogy a kiszáradt ürülék tartalmáta levegőbe hordja a szél.A belélegzett-bevittpeték súlyosesetben vakságotis okozhatnak. További kedvezőtlenvonása e fertőzöttségnek,hogy nehezen lokalizálhatóa szervezetben a féreg, így olyanerős adagolásban kellene az ellenanyagotadni, amit a szervezetmaga nem viselne el. A leghatékonyabbvédekezés tehát így isaz alapos kézmosás, illetve a szabadtéritartózkodás után a ruhaneműkcseréje.Ugyanakkor a közterület és azállategészségügy illetékesei szerencséreegyre inkább tapasztalják,hogy köztéri kutyasétáltatáskora kutyások eltakarítanak ebükután. Egyébként a játszóterekenés azok közelében amúgy is tiltott,illetvenem szívesen látott vendéga máskülönben szeretett kutya.Egy, a Kuruc-ligeti, elkerített játszótérentartózkodó szülő meg ismondta kerekperec: egyszer találkoztakegy kutyasétáltatóval agyerekek placcán – finoman el iszavarták onnan…Kép, szöveg: KZAz ambrózfalvi önkormányzatfelnevelne és rászorulóknakosztana szét a kelebiai keltetőüzemben felesleges tojásokbólkikelő kacsákból. Múlt heti lapszámunkbanmegírtuk: hetente20–25 ezer tojást semmisítenekmeg a helyi kacsatenyészet keltetőjében,mert nem éri meg felnevelnimind a 80 ezer kacsát:magasak a takarmányárak.Az ambrózfalvi polgármester, MitykóMátyás egy tavaszi jótékonyságiakcióból merítette az ötletet, hogymegkeresi a kelebiai kacsanevelőtelepet. Az önkormányzatnak vanegy mintagazdasága, ahol őshonosmagyar szárnyasokat, tyúkokat éspulykákat tartanak. A szárnyasoknakotthont adó telep célja, hogy újramegkedveltesse a faluban és másuttis a régi magyar baromfifajtákat.Igaz, a kelebiai kacsák hibridek, a rászorulókbizonyára örülnének nekik,kérdés azonban, hogy milyen formábankaphatna az ambrózfalvi önkormányzatbelőlük. Ha tojást kapnának,ki tudják keltetni, ha napos jószágot,előnevelhetik.Az önkormányzat már tárgyalt akelebiai gazdaság vezetőjével, szóbakerült az is, hogy előnevelt kacsátkapnak önköltségi áron. Mitykó Mátyáspolgármester reméli, hogy másönkormányzatok is követik majd azambrózfalvi példát.P. Á.Halasi galambokkal zárult az OlimpiaA XXX. Nyári Olimpiai Játékokzáróünnepségén indult maratoniversenyen 17 halasi galambvett részt. A madaraknak többmint 1600 kilométeres távolságotkellett megtenniük.A nyári olimpiai játékok záróünnepségévelegy időben, augusztus 11-énrendezték meg azt a világraszóló versenyt,amely az Angol Királyi PostagalambSzövetséggel egyeztetve indulta szigetországban. Megyénkbőltöbb száz, Halasról 17 galamb utazottki a maratoni megmérettetésre. csapódtak – meséli Varga István,A madarak az ezerötszáz kilométeres akinek eddig még egyetlen madaraautóutat zárt ketrecben tették meg, sem jött meg. A halasi galambász, akihogy a visszautat már saját szárnyaiksegítségével tegyék meg. A több sikereket ért már el madaraival, mégtöbb nemzetközi versenyen is szépmint 1600 kilométeres táv komoly mindig bízik abban, hogy versenyzőimegmérettetést jelentett a magyar életben vannak és hazatalálnak. Városunkbaés környékére még egyet-galamboknak. – A hatalmas vízfelületaz időeredmények alapján még len olimpiai galamb sem tért vissza.az ehhez hozzászokott francia és belgagalamboknak is gondot okozott. 1-2 héten belül még megérkezhetnek.Ha nem történt velük nagyobb baj,Ráadásul az eső is hátráltatta a madarakrepülését. Azok voltak szeren-hírvivésére használták a galambokat.Az ókori olimpiákon az eredményekcsések, akik a német galambokhoz Ezért határozott úgy a Nemzetkö-FOTÓ: POZSGAI ÁKOSzi Olimpiai Bizottság, hogy a LondoniOlimpiai Játékok utolsó napján eresztikfel 56 ország több mint 36.000 galambját.(ha)


HÍREKinnen onnanHalasi járásEddig is tudni lehetett, ami most már hivatalos: januárelsejétől kezdik meg működésüket a járási hivatalok:a halasi központhoz kilenc település tartozik: Balotaszállás,Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás,Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana – derült ki a MagyarKözlöny múlt heti számából. Azt viszont egyelőrenem lehet tudni, hogy ki lesz ennek a vezetője. Aközigazgatási reform keretében alakítják meg az újszervezeteket. A megyében összesen 9 járás, illetvejárásközpont lesz. Az új hivatalok az okmányirodaifeladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamintszociális, környezetvédelmi igazgatási ügyek intézésétveszik át.MegszépülGőzerővel folynak a városháza és a főtér rekonstrukciójánakelőkészületei. Szakemberek dolgoznak a terveken, folyik aterület pontos felmérése. A 967 millió forintos beruházás keretébenkomplex felújításra kerül sor, a munkálatok felügyeletébenegy testület által delegált képviselő, Pajor Kálmán isrészt vesz.(jl)2012. AUGUSZTUS 22.A dél-alföldi régióban, Bács-Kiskunmegyében közel 60 kilométernyimellékút felújítása indul ela Magyar Közút Nonprofit Zrt. általüzemeltetett úthálózaton. Hamarosana kivitelezési munkák ismegindulhatnak többek között aKiskunhalas-Kiskunfélegyháza, aKelebia-Baja és a Dunatetétlen-Harta összekötő utakon.A projektek ünnepélyes bejelentéséremúlt pénteken került sor Bácsalmásondr. Völner Pál, a Nemzeti FejlesztésiMinisztérium infrastruktúráért felelősállamtitkára és Bányai Gábor, a térségországgyűlési képviselője, valaminta kivitelező cégek képviselői részvételével.A Kiskunhalas-Kiskunfélegyházaösszekötőút felújításra kerülő 27,7kilométeres szakaszán a burkolatcserénkívül Jászszentlászló és Kiskunmajsatelepülések bevezető szakaszain forgalomcsillapítószigeteket létesít a kivitelező.A projekt részeként a galamboséri,valamint a jászszentlászlói Dong-ériFelbontott, lezárt utak– még egy kis türelemHalas legnagyobb jelenleg futó beruházása,a szennyvízcsatornázás során a város többpontján, sok utcában fel kell bontani a burkolatot.Ahol megoldható, ott az út menténviszik a vezetékeket. A kivitelezőknek avégleges helyreállításig is járhatóvá kell tennia megbolygatott szakaszokat. Az aszfaltosutaknál olyan alapot tesznek vissza a gödrökbe,amelyekre már szinte csak rá kelltenni a bitument. A végleges úthelyreállítástakkora tervezik, amikor már minden utcábanvégeztek, addig még tömörödnie iskell az árkokba visszatett anyagnak. A lezárásokat,felbontásokat az emiatti kerüléseketés a munkálatokkal járó port a lakosságtöbbsége példás türelemmel viseli, de vannakpanaszok is. Ezek zöme Vili Gáborhoz,a Víziközmű Társulat elnökéhez érkezik, hiszenő a kapcsolattartó a beruházás és a lakosságközött.– Naponta van, hogy 20-30 telefont is kapok,a felmerülő problémákra igyekszünk minélgyorsabban megoldást keresni. Még egykis kitartást és türelmet kérünk, tudjuk, hogykellemetlenségekkel is jár a csatornázás, deegy ekkora beruházásnál ez elkerülhetetlen.Várhatóan még két hónapig tart a munka dandárja– mondta Vili Gábor.6 milliárdos útfelújításÁgyból kerültek előa fedlapokArról is tájékoztatást adott a Víziközmű Társulatelnöke, hogy a másik problémát a fémcsatorna fedlapok okozták az elmúlt napokban.A Tabánban egy egész utcából felszedték és elvittékőket, mintegy 20 darabot. Ám végül sikerültkideríteni, hogy hol vannak – úgy tudni, egyágyban rejtegették őket –, és így visszakerültek,még mielőtt túladtak volna rajta. A lakosságotarra kérik, szóljanak, ha ilyen lopást vagymár hiányzó fedlapot látnak. Azt is jelezzék, haigazoltan emiatt károsodik egy jármű, mert vanbiztosítási fedezet az ilyen esetekre.fotó: pozsgai ákosfőcsatorna híd részleges felújítása ismegvalósul, ami a szigetelést és burkolatcserét,a híd felületének védelmét, aszegély és a korlát felújítását, a rézsűkúpokfelújítását, valamint a hídkörnyezetrendezését foglalja magában. A felújítássorán a kivitelező rendezi az útárkokatés az útpadkákat is, valamint autóbuszöblöketis épít az útszakaszon.A Kelebia-Baja összekötőút 18 kilométeresszakaszán és a Dunatetétlen-Hartaösszekötő út 13,4 kilométeres szakaszána kivitelező felújítja az érintettbelterületi, valamint a települések közöttikülterületi útszakaszokat és a rajtalévő műtárgyakat, átereszeket. A felújítássorán az autóbuszmegállóknál öblöketépítenek ki a forgalombiztonság érdekében,valamint az árkokat, illetve azútpadkákat is rendezik. Pozsgai ÁkosHatalmas mennyiségű betona medencébenSokat változott az elmúlt egy hónap alatt ahalasi szennyvíztisztító-telep is. Az épülő óriásimedencének már láthatóak a falai. Ha beüzemelik,akkor 5 méter magasan áll majd itta tisztításra váró szennyvíz. Közben hozzáláttaka telep többi műtárgyának az építéséhezis. A beruházást úgy végzik, hogy ez idő alatt isműködik a telep, hiszen folyamatosan érkezikbe a szennyvíz. Az épülő medence helyi rekordokatdöntöget, mivel nem mindennapi, hogyegyszerre ennyi betont és betonacélt építenekbe valahová. Az alaplemezbe mintegy 1135, afalakba 485 köbméter beton kerül.A Kiskunhalas város szennyvíztisztításánakés csatornázásánakfejlesztése elnevezésűprojekt a csatornahálózatmásodik üteménekkiépítését és a szennyvíztisztító-telepkorszerűsítését tartalmazza.A beruházás 4,5 milliárd forint + áfa összegű.A saját erő és a lakossági hozzájárulásokmellett az Európai Unió révén és a KohéziósAlap társfinanszírozásában 3,4 milliárd forinttámogatás kedvezményezettje KiskunhalasVáros Önkormányzata. A program azÚj Széchenyi Terv keretében valósul meg.F. E.


2012. AUGUSZTUS 22. TEST+NEVELÉS Már idén ősztől bevezetik az iskolákban a mindennapos testnevelést,amelytől a gyermekek jelenlegi rossz egészségi állapotánakjelentős javulása várható – indokolta a lépést akormányzat, és a Halason megkérdezett szakemberek teljesmértékben osztják ezt az álláspontot. Az intézkedés, mondhatni,az utolsó pillanatban érkezett: a fiatalokat érintő életmódstatisztikáktúlzás nélkül – elrettentőek: nagy többségük szintealig mozog, túlsúlyos, és olyan életmódot folytat, ami (egészségügyiértelemben) semmi jóval nem kecsegtet.Kétségbeejtő körülnézésElég a strandon körülnézni, vagygyerekeket-fiatalokat keresni a kerékpárúton,a sóstói parkokban vagya sportpályákon – az első pillantásrais szembetűnő a jövő generációjánakegészségi állapota és életmódja. Egyrekevesebben és egyre kevesebbet mozognak,sportolnak, miközben egyretöbb az elhízott vagy máris keringési,mozgásszervi betegséggel küszködő.A halasi ifjúsági védőnők, akik évente5000 gyerekkel-tinédzserrel találkoznak,első kézből hallják, tapasztalják ésmérik ezeket a tüneteket. A fiataloknapi átlagban 2,5 órát töltenek tévé éscsaknem 2 órát számítógép előtt, dea hétvégéken ez akár 3 és 3,5 órányiis lehet. A legabszurdabb, hogy egytizedükátlagosan napi 6 órát ül képernyőkelőtt. Ebből következően a serdülőka hétköznapi szabadidejüknek93, hétvégi szabadidejüknek pedig 70százalékát töltik a szobában.Fiatalon hypertóniásan!?Mindez nyilvánvalóan országosan isugyanúgy alakul, ez indíthatta a kormánytarra, hogy bizonyos korosztályokbana tanterv részévé tegye a heti5x1 órás testnevelés-foglalkozásokbiztosítását. Halason például azért isindokolt ez, mert a halasi tinédzserekötödénél tapasztalhatóak mozgásszervielváltozások (gerincferdülés,hanyag testtartás), bő tizedrészüktúlsúlyos és magas vérnyomásos. Alányok 58, a fiúk 67 százaléka napi 1óránál is kevesebbet(!) mozog. Mindeközbenegyre nagyobb azok száma,akik rossz tartással a lúdtalppal,magas vérnyomással küszködnek –amit tovább súlyosbít a felesleges kalóriabevitelés a tunya életmód.Oké a suli,de a szülőkre is hárul…Börcsökné Ábrahám Edit örömmelfogadja a mindennapos testnevelésbevezetését. – Meggyőződésem,hogy már a heti ötször egyórásfoglalkozások is számottevő változásteredményeznek majd, hiszen aki példáulgerincferdüléssel gyógytornárajár, már fél év alatt látványos javulástmutathat. Ugyanakkor fontos szemelőtt tartani, hogy a szülőknek is maradfeladatuk, amikor a gyerek, a fiatalszabadidő-eltöltéséről gondoskodnak,mert az iskolaiakat otthoniegyórákkal, továbbá arányos, egészségestáplálkozással kell kiegészíteni.A túlsúly tekintetében az iskolai testnevelésönmagában nem érhet el átütőeredményt! – hívja fel a figyelmetaz ifjúsági védőnő.Belenőni a képernyőéschips-korszakbaAz, hogy az új előírást az iskolákbanvezetik be, azért is indokolt, mert ekkorváltozik – manapság rossz irányba– a gyerekek életmódja. Bár a kicsiketis gyakran a tévé elé ültetikaz elfoglalt szülők, a mozgásban viszonylaggazdag óvodai idők utánmás következik. Jelentős az iskolaiidőbeni leterheltség, a különórák,továbbá ekkor – az iskola felsőbbosztályaiban – kezdenek rákapni afiatalok a különféle ártó táplálkozásiés szabadidő-eltöltési szokásokra:energiaital, chips, nassolás, tunyaság,képernyő előtt ülés, későbbF Bowlingozó gyerkőcök és fiatalok az Esze lakótelepi centerben. Több vállalkozó is segítia fogyitábor-rendező kórház életmódjavító törekvéseitEgy nemzet várjaa mindennapi tornaórátAz „utolsó pillanatban” jött a kormány intézkedésea mindennapos testnevelésről: a szakemberek számottevő javulást várnakalkoholfogyasztás.Ugyanakkor az iskolában még erőteljesenhathat a gyerekek szemléletérea példakövetés és a személyesélmény. – Ha megtapasztalják, milyenjó érzés a frissítő mozgás, a testedzés,az felnőtt korukra is pozitívanható emlék, szokás maradhat – teszihozzá a védőnő.Nyögnek, lihegnek,gyógyszereznek– Az utolsó pillanatban jött –mondja látható érzelmektől vezéreltetveaz egyik halasi testneveléstanár.– Egyre inkább tapasztalni,hogy ami még akár 10-15 éve, dekülönösen a mi fiatalkorunkban bírhatóvolt a tornaórákon, az ma márlihegve, kipirosodva megy, a gyerekeklusták, motiválatlanok, nincs kitartásuk.Amit meg már most is rossznézni, az pár év múlva, mikor dolgoznikezdenek, felnőtté, aztán középkorúváválnak, még ijesztőbb lesz:majd szednék a gyógyszereket, rozogáklennének. Úgyhogy nagyon kellettmár a több testnevelés!Egy gimnáziumi tanárnő pepitábanugyanezt mesélte nemrég: amikorfiatalokkal kirándulni mentek, nema felnőttek és hajlott korúak, hanema tinik keresték először a padokat,hogy megpihenhessenek…„Ami régen nem jelentett megterhelést, azt ma mársokszor lihegve, kipirosodva teljesítik a gyerekek:lusták, motiválatlanok, nincs kitartásuk. A szakmaszerint a heti 5 tornaóra számottevő változásteredményez az őszi bevezetést követően. Ugyanakkora szülőkre továbbra is hárul feladat, amikora gyerek szabadidő-eltöltéséről gondoskodnak!A kórházi kísérletA gyerekeket-fiatalokat érintőegészségügyi helyzet romlása a SemmelweisHalasi Kórháznak is ad munkát– illetőleg önként vállalt pluszfeladatot.Az intézmény gyermekosztálya7. éve idén is megszervezte a népszerűfogyitábort, ahol nemcsak mozognakés egészségesen táplálkoznak arésztvevők, de meg is tanulhatják azegészséges életmód hasznos módozatait.Mindezt ellenőrzött, szakorvosiés tréneri ellenőrzés mellett. Az utóbbiévekben összesen több százan vettekrészt e táborozásokon. Általában a túlsúllyalküzdő gyermekek 30-40 százalékánálsikerül tartós életmódváltást elérni.– A kezdetekkor a 12-18 éves korúakközött tapasztaltunk leginkább elhízást,ma már a 10-11 évesek között is gyakranelőfordul. Volt már nálunk 13 éves lány is,aki 116 kilót és egy fiú, aki 140 kilót nyomott17 évesen – mondta korábban PakaiIstvánné főnővér.A gyerekek-fiatalok kirándulnak, kerékpároznak,úsznak, edzőtermi foglalkozásokonvesznek részt, de megkapják a lelki-mentálistapasztalatot és életmód-belikognitív tudást is. Ez utóbbit a 10-12 napos,bentlakásos tábori tartózkodás végén„hazavihetik” magukkal, és otthonátalakíthatják az életüket – példát advakörnyezetüknek arról, hogy lehet változástelérni. Volt olyan résztvevő, aki 70 kilóvalérkezett, majd 4 kilótól a kórházban,további 6 kilótól szabadult meg végleg.Ősztől ösztönzikA tavaly decemberben elfogadottNemzeti köznevelési törvény szerintaz általános és középiskolákban 2012.szeptember 1-jétől az első, ötödik éskilencedik osztályokban heti öt testnevelésórátkell tartani, majd 2013-tól ateljes alsó tagozaton, illetve felmenőrendszerben a többi évfolyamon isKép, szöveg: KohoutZ


10ÚJ VEZETÕ2012. AUGUSZTUS 22.Keményen kezd a főigazgatóAz iskolából kiszivárgó hírek szerintfiatal kora dacára kérlelhetetlenhatározottsággal vág új rendeta Vári Szabó-középiskolábana nemrég kinevezett új főigazgató.A Halason legfeljebb a sajtóbólés majsai közszerepéről ismertvezetőt a fejcserékről, a leltárirendről és a terveiről kérdeztük.• Mindenfélét hallani arról, hogya Vári új főigazgatója milyen keményenvág bele a vezetésbe.Igaz, azt is hallani, hogy eddig alegtöbben támogatják, amit csinál.Mit lát most, az első hetekbena legfontosabb feladatnak?• „Mindent”, és most ez nem szokásosválasz, hanem tényleg szinte minden területetérintenek az átalakítások, egyrésztaz én szándékaim, másrészt a jogszabályiváltozások miatt. Azért háromterület kiemelhető: a személyi változások,amik együtt járnak a tanévkezdésés a szervezeti struktúra újraszabásával.A másik az a tény, hogy szeptember 1-jétől 13 szakmában már az új OKJ szerintfolyik a képzés, és a helyzetet komplikálja,hogy még nem jelent meg az eztszabályzó jogszabály. Harmadrészt pedigoktóber 1-jétől új fenntartónk lesz:a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,és ehhez teljes leltárt kell csinálnunk,ami összességében majdnem 20ezer tételt jelent…• Arra gondolnék, a személyiügyek a legkínosabbak. Ön mittart a legnehezebbnek?• Én a legutóbbit, a leltárt, mert ragaszkodnifogok ahhoz, hogy ezúttal aszámviteli szabályoknak és a valódiságelvének megfelelő leltár készüljön, ésebből fakadóan a selejtezés is megfeleljena jogszabályi előírásoknak.„Minden másként lesz”: Abonyi Henrik lecseréltea vezetőséget, és meghatározó szerepre tör• Ez a sokat sejtető megfogalmazásodamutat, amit szinténhallani a kinevezésévelkapcsolatban: hogy állítólaga megyei támogatói azt várjáköntől, hogy rendet tegyena Vári pénzügyi-gazdasági viszonyaiközt. Magyarán, hogymegfogja a pénzt. Igaz ez?• Igaz.• És eddig mit tapasztalt?• Konkrétat most még nemmondhatok…• Ez egyfajta ígéret? Gondolja,hogy lesz következményeannak a feltárásnak, szigornak,amit maga készül bevezetni?• Az biztos, hogy mint főigazgatószabad kezet kaptam ahhoz, hogyezt az átvilágítást, rendbe tételt elvégezzem.Emellett pénzügyileg isotthon vagyok e területen, mert azoktatásszakmai mellett pénzügyivégzettségem és tapasztalatom isvan. Magyarán, tudom, hogyan ésmit kell. Ha hiány vagy szabálytalanságolyan foka mutatkozik, amitovábbi intézkedést tesz indokolttá,akkor, higgye el, nem leszek szívbajosmegtenni a következő lépést,egyébként nem is tehetnék mást ajogszabályi kötelezettségeim miatt.• Úgy tudom, az év elején márvolt egy belső ellenőrzési terv,amiből lett némi feszültség aVáriban. Bűntettgyanú, szabálytalanságabban nem voltmegfogalmazva?• Én egyelőre szabálytalanságokgyanújáról beszélnék, a többinek amegítélése, minősítése adott esetbena hatóságok dolga lesz.• Visszatérve a személyi változásokkérdésére, azt beszélik,mélyrehatóan belenyúl avezetőség összetételébe. Hogyanmegy ez: elbocsátásokkalés/vagy áthelyezésekkel?• Tény, hogy döntő többségében újtagokból áll máris a vezetőség, a 16fős vezetőségből 12 fős lesz ezután.Ennek egyébként pénzügyileg kimutathatóeredménye is van. A közalkalmazottijogviszonya pillanatnyilagmég mindenkinek megvan.• Mintha hangsúlyozná ezt a’pillanatnyilag’-ot.• Nézze, az ellenőrzések és a demográfiaiváltozások következtébenígy kell fogalmaznom. A közismeretitárgyak aránya például ugyanúgycsökken szakmai képzés rendszerében,mint a beiratkozó gyerekekszáma. Ezt a folyamatot nyilván atörvény, a létszám, a szervezetistruktúra is követi, amiből – akárcsakaz előbb említett vagyonkezelési,pénzügyi vizsgálatokból – eredhetnektovábbi személyi változások.De ami a szakmai, demográfiai részétilleti, azon tudunk változtatni.• Hogyan?• Hogy egy példát említsek, a sajátosnevelési igényű gyermekeknélKiskunhalason és a szűk körzetébenűr tapasztalható a speciális szakiskolaiképzést illetően. Baján, Kiskunfélegyházánműködik, itt nem,pedig igény és háttér van hozzá. Ezaz érintett gyerekek speciális csoportbontásamellett 30-40 új beiskolázottatis jelenthet.• Még egy utolsó személyiügyi hallomás: azt is beszélika Várit illetően, hogy politikaialapon is történtek állásosztogatásokebben a megyei középiskolában.Tud-e ilyenről,és ha igen, mit fog tenni?• Engem sosem érdekelt, kinekmilyen a pártpolitikai felfogása…• Nem is erre gondolok, hanemarra, hogy pártpolitikaialapon kerültek ide.• Nem tudok ilyenről, de azt tudom,hogy ahol nincs feladat, ottnincs okom felvenni vagy megtartanivalakit.• Mik a tervei hosszú távon?• Az elsődleges célkitűzésem az,hogy a mostani, átalakuló szakképzésikörnyezetben a Vári Szabó-középiskolavezető szerepét megteremtsem,illetve megőrizzem. Erreminden esély megvan, igaz, jelentőslobbit kell produkálni ahhoz, hogyKözelkép. Abonyi Henrik Dezső 1981-ben született;jelenleg Kiskunmajsa alpolgármestere, minapi kinevezéseóta a Vári Szabó István SZKI főigazgatója; teológus,tanár, egyetemi adjunktus, közoktatás-fejlesztési,hittudományi, tanári, egyetemi végzettségekkel.Pályázatában – a (szak)képzési helyzetet elemezve– kiemelte, hogy Magyarországon mintegy 52 ezerférőhely maradt betöltetlen a középiskolákban, ígya szak- és szakközépiskolákban tovább erősödik amaradékelvű beiskolázási trend. A Halason működő,1997 óta megyei kézben lévő Várit a város és a térségképzési és munkaerőpiaci továbbhaladási szempontjábólmarkánsan meghatározó fontosságúnak ítéli,ugyanakkor számol azzal, hogy a beiskolázásában ésa kollégiumi férőhelyek tekintetében folyamatos létszámcsökkenésvárható. A középiskolát jól felszerelt,elődei által – kiemelten a forrásteremtés, az eszközellátottságés a szakmai versenyeken való sikerek, akára nem pedagógus közalkalmazottak jó munkája terén– jól vezetettnek minősíti. Fontos feladatának nevezimeg a leltári rend és az adatszolgáltatás felülvizsgálatát,s kiemelt kockázati területnek látja a pályázati kötelezettségeksürgős áttekintését és – szükség esetén– módosítások végrehajtását. Szintén sürgősneknevezte a kollégiumi létszámcsökkenés kezelését. AVári küldetését illetően elsődleges célként a társadalmileszakadás megakadályozását, a tehetséggondozást,a szolidáris-polgári szellem átadását, az egészségeséletmódot, a szeretetre, egyéni bánásmódra épülőnevelést-oktatást emelte ki.ebből az esélyből kézzelfogható,tényleges eredmény legyen. Viszontlétkérdés is a Vári esetében, hogy eza törekvésünk sikerrel járjon.• És hogyan érzi, van önnekfiatal vezetőként – vagy akáraz intézménynek saját „tömege”folytán – ilyen lobbiereje,háttere?• Meg kell legyen és meg is lesz.Én hiszek ebben, és egyébként a városnakis érdeke, hiszen a legtöbbennyilván ebből a körzetből érkeznek,és a városnak alapvető, hogy kulturálisés gazdasági belső fogyasztásvonatkozásában hogyan alakul enneka nagy középiskolának a sorsa,integritása.• Milyen a – avagy van-emár – kapcsolata a többiintézményvezetővel?• Eddig még nem volt szerencsémsokuktól – Ottlik útmutatásátkövetve – bemutatkozó látogatástkérnem, de mindenképpen aztszeretném, hogy súrlódásmentesés együttműködő legyen a kapcsolatunk.Itt sok mindenre van példa:vannak átfedések a szakképzésben,és vannak hiánypótlásra váró profilok,területek, aztán vannak és lesznekolyan fájdalmas lépések, amikitt-ott kellemetlenül hatnak majd,de az egész rendszer szempontjábólfontosak. Mindehhez csak együttműködéssel,partneri viszonyban lehetigazán hozzáfogni.• Nagyon határozott.• A Váriban minden más lesz, minteddig volt. Tudom, hogy ez már önmagábanis „erősen” hangzik, de hátez az igazság, és ez a kihívás motivál.Ahogy mondtam, szerteágazótapasztalatom van ahhoz, hogy ezt amunkát jól végezzem, és a kinevezésemkora feletteseimtől is olyan biztatástkaptam, hogy most úgy érzem,ha hagyják, el tudom végezni, amivelmegbíztak, amiért kineveztek.Kép, szöveg: KZ


2012. AUGUSZTUS 22. hit és gyász 11Lelki tábor halasiakkalA napokban ért véget a XXI. Lelkigyakorlatos Tábor Bugacon, amelyen 130 – köztük 25 halasi– fiatal és gyermek vett részt. Finta József plébános érdeklődésünkre elmondta, hogy ismétsikeres programok voltak, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek a fiatalok körében.A tábort megtisztelte jelenlétével Bábel Balázs érsekatya, aki ünnepi szentmisével tette mégemlékezetesebbé a Bugacon eltöltött napokat.Az alábbi búcsúbeszédet az ismert és elismert halasi vezető fogorvos,dr. Horváth Iván temetésén mondta el dr. Romhányi Zoltán,a kórház ügyvezető igazgatója.Iván barátom, vagy ahogy kettesbenhívtalak: Dottore Grande!Megrendülten állok előtted. Halálodváratlanul ért, hisz előző naponmég a mindkettőnk számára mármártradícióvá vált keddi vacsoránkatterveztük.E legutóbbi találkozásunkkor voltegy mondatod, amelynek nem tulajdonítottamjelentőséget, azonbanhalálod óta sokszor eszembe jut:Beszélgettünk, és Te Hemingwaytidézted: „Az embert meg lehet ölni,de legyőzni nem”, néhány pillanat– Fiatalság – bolondság? Miértnem inkább boldogság? Ezzel atémával foglalkoztunk egész héten,erről szóltak az előadások,erről beszélgettünk a csoportfoglalkozásokon.Istennek hála,nemcsak szónoklatokat hallgattunkaz igazi boldogságról, hanemismét meg is érezhettünk belőlevalamit – talán nem is olyan keveset!– a XXI. Bugaci LelkigyakorlatosTábor során – osztottameg velünk élményeit Finta Józsefhalasi plébános. A hagyományosprogramban 25 halasi fiatalés gyermek vett részt. Mint megtudtuk:ott nem a megszokott engedékenykörnyezet várt a résztvevőkre,hanem nagyon sokakhozkellett alkalmazkodni, és bizonysorban kellett állni az ételért, maguknakkellett söprögetni, takarítani,tüzelőt gyűjteni, mosogatni.Finta József szerint mindezek ellenérenépszerű volt a tábor.– A megtapasztalása annak,hogy sokkal kevesebb is elég azanyagi javakból, mint amit általábanhasználunk és fogyasztunkbelőlük! Hogy tényleg nem elektronikaikütyükre, hanem egymásravan szükségünk ahhoz, hogy neunatkozzunk, hogy jól érezzük magunkat!És persze mindenek feletta hit, az Istenközelség közös élményea szentmiséken, reggeli és estiimákon, a szentségimádáson. Amegtisztulás öröme a gyónásban,az átlagos fecsegéseknél annyivalde annyival mélyebb beszélgetéseka csoportokban – tette hozzáa plébános.A tábort meglátogatta és szentmiséttartott Bábel Balázs érsekatya,valamint több előadó is értékesgondolatokkal gazdagítottaaz eltöltött napokat. A programnépszerűségére jellemző, hogya leggyakoribb kérdés, csakúgymint minden évben, ez volt azutolsó napokban: miért nem kéthétig tart a tábor? Vagy legalábbtíz napig? Finta József elárulta, hogybár csak néhány napja ért véget azidei tábor, máris készülnek a jövő éviprogramra.– Várjuk 2013. augusztus 4-ét, amikorújra összegyűlünk, újra felverjüka sátrakat, újra meghúzzuk a harangot,megpendítjük a gitárt, újra megöleljükegymást és egymás szemébemosolygunk – tette hozzá. (JL)Igazgatói búcsú Horváth Ivántólmúlva így folytattad: „Az Embert (ígyáltalában nagy E-vel) – nem tudom.Ez a Hemingway reszortja. De engem– úgy érzem, le lehet győzni!”2007-ben ismertelek meg, mikorKiskunhalasra érkezésemkor bemutatkozólátogatásra mentem hozzád.Már az első találkozáskor a szokásoslátogatási időt jócskán túllépve,hosszasan beszélgettünk nemcsak akórházat érintő kérdésekről, hanemolyan személyes témákról is, amelyekcsak a már hosszú éve mély barátságbanlévő emberek között fogalmazódhatnakmeg.Édesapám szerint, igazi barátságcsak gyerekkorban alakulhat ki, hisza gyermek még tiszta szívből, mélyen,előítéletek és fenntartás nélküladja barátságát.Biztos nem sértődik meg, de ebbennem volt igaza.Én boldog ember vagyok, hisz Bennedis igaz barátra találtam.Életutad sokunknak ad iránymutatást,az egyik legrégebben a Semmelweis-kórházbandolgozó munkatársunkvoltál.1969. február 1-jén kezdtél intézményünkben,és mindössze 3 ésfél év kihagyás után tértél visszahozzánk.A rendszerváltozás adta lehetőségetlátva 1996-ban alapító tagja ésügyvezetője voltál a HalasDent Kft.-nek, azonban az anyaintézményt evonatkozásban sem hagytad el, egazdasági társaság ma is szerződéses,partneri viszonyban van aSemmelweis-kórházzal.Emberi és szakmai életutadatszámtalan elismerés és kitüntetésfémjelzi: Miniszteri kitüntetés a kiválómunkádért; Miniszteri dicséret;Kiskunhalas Város EgészségügyéértDíj és Semmelweis napi kórházidíjazás.Mint gyakran hangoztattad, számodraa legfontosabb azonban az aszakmai díj, a dr. Huszár Csaba emlékérem,mely csak azon személyeknekadható, akinek emberi és orvosimagatartása oly kiemelkedő, hogypéldaként állítható a hivatásrendiKamara tagjainak.A kiskunhalasi fogászat megalapításában,annak elismertségében elévülhetetlenérdemeid vannak. Talánnincs is olyan fogorvos városunkbanés környékén, akit ne tanítottálvolna.Ők is itt vannak leróni tiszteletüket.Búcsúztatásodra nagyon sokan jöttünkel. Biztosan látod és meglepődszazon, hogy milyen sokan.Igazi társasági ember lévén, aki ittvan, mindenki ismer, és Te mindenkitismertél.Hiányzol, hiányozni fogsz!Lehet, hogy fanyar humoroddal,néha nyersnek tűnő szókimondásoddal– általad nem tudottan –sokakat megbántottál. Mindanynyiunknakbe kellett azonban látni,hogy mondataid nem bántani, hanemsegíteni akartak. Akik ismertek,tudják, ha valakit valamilyenáltalad nem kedvelt tulajdonságamiatt nem szerettél, szóra semméltattad. Akihez szóltál, azt szeretted,tisztelted. Bármit is tettél,mondtál, az tartalmában és szándékábannagyon rendben volt, segítőkészség,barátság rejtőzött szavaidban,tetteidben.Akik ismertek és megismertek,azok most csak kicsit szomorúak,hogy elvesztettek, inkább örülnek,hogy megismerhettek, hogy részeselehettél életüknekBúcsúzóul szeretném elmondanilegkedvesebb versedet.Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúElőttünk már hamvassá vált az útÉs árnyak teste zuhant át a parkon,De még finom, halk sugárkoszorútFont hajad sötét lombjába az alkony:Halvány, szelíd és komoly ragyogást,Mely már alig volt fények földi mása,S félig illattá s csenddé szűrte átA dolgok esti lélekvándorlása.Illattá s csenddé. Titkok illataFénylett hajadban s béke égi csendje,És jó volt élni, mint ahogy soha,S a fényt szemem beitta a szívembe:Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,Vagy áldott csipkebokor drága tested,Melyben egy isten szállt a földre leS lombjából felém az ő lelke reszket?Igézve álltam, soká, csöndesen,És percek mentek, ezredévek jöttek, –Egyszerre csak megfogtad a kezem,S alélt pilláim lassan felvetődtek,És éreztem: szívembe visszatér,És zuhogó, mély zenével ered meg,Mint zsibbadt erek útjain a vér,A földi érzés: mennyire szeretlekIván barátom, Dottore Grande!Búcsúznak Tőled a Semmelweiskórházdolgozói, barátaid, ismerőseid,a magyarországi fogászok, búcsúzokTőled én is Kedves Barátom!William Shakespeare mondotta:„Az emlékezéshez nem emlék, hanemszeretet kell, s akit szeretünk,azt nem feledjük el”Mi nem felejtünk Téged!Nyugodj Békében!


122012. AUGUSZTUS 22.


2012. AUGUSZTUS 22. MAGAZIN 13F 5 Non BondsAugusztus 20-án 10 órakor ünnepélyeszászlófelvonással kezdődötta program az Országzászlónál.Közreműködött aKiskunhalasi Lovasbandériumés a Városi Fúvószenekar.A műsor ezt követően a főtériárnyas, fás területen folytatódott.Műsort adott a Péda letttáncegyüttes és a Kiskun táncegyüttes,majd Tolnai Anetténekelt. Déli sztárvendégkéntCsepregi Éva hozta el slágereit.A halasi tehetségek gálájánszínpadra lépett a 5 Non Bonds,Patai Tivadar és barátai, SzabóBorisz és Nagy Anita.A színpadi produkciók mellettaszfaltrajz-verseny, gyermekfoglalkoztatók,kézműves programokvárták a közönséget.Az államalapítás ünnepén ingyenesfilmvetítés is volt a moziban.Az érdeklődők a Magyarvándor című alkotást tekinthettékmeg.F A lett tánccsoport Gyovai István polgármesterrel és Juhász Gábor külkapcsolati referensselÜnnep énekkel, zenévelSztárvendég és halasi tehetségek a fõtérenSzent István napján számos program várta a közönséget Kiskunhalas belvárosában. Délelőtt és koradélután halasi tehetségek léptek színpadra. Érkezett tánccsoport Lettországból. SztárvendégkéntCsepregi Évát köszöntötték.F Tolnai Anett Kép, szöveg: Pál László F A lelkes közönség F Csepregi ÉvaHagyomány, hogy a kiskunhalasiközépiskolák gólyatáborok keretébenköszöntik elsős diákjaikat.Ilyenkor a végzősök és a pedagógusokhumoros feladatok segítségével„avatják fel” a legifjabb tanulókat.A gólyáknak csakúgy,mint az elmúlt években, most iselőre meghatározott jelmezekbenkell ötletes tánckoreográfiákatbemutatniuk. A sort augusztus24-25-én kezdik a várisok Kunfehértón.Őket a sziládys gólyák követik26-28-án, majd a bibósokzárják a táborozást, akik 29-31.között buliznak egy nagyot. Képünköna Vári-szakközépiskola2009-es gólyái láthatók, akik azidei tábor szervezői lesznek.Sz. A.Gólyatáborokarchív fotó: Szõri attilaF A gyerekeket aszfaltrajz-verseny várta


14innen onnanLyra-koncertRégi hagyománya van annak, hogya Pro Urbe-díjas Lyra együttes nyarantafellép a Végh-kúria udvarán.Így lesz ez idén is augusztus 23-án19 órakor. Énekelt versek szerepelnekműsoron gitárkísérettel. Vendég:Tolnai Anett.ÖsszetartozásKULTÚRAMacskássy Izolda a Csipkeházbanvisszatérő vendég. Idén újabb, Öszszetartozáscímű kiállítását tekinthetimeg a közönség. A megnyitótdélelőtt fél 11-kor tartják a VIII.Halasi Zsidó Fesztivál alkalmából. Avendégeket Gyovai István polgármesterköszönti. Beszédet monddr. Várnai László, a Halasi CsipkeKözalapítvány kuratóriumi elnökeés Raáb András, a Halasi ZsidóHitközség elnöke. A tárlatot dr.Róna Tamás rabbi ajánlja a közönségfigyelmébe a MAZSIHISZ Közép-MagyarországiTerületi Csoprtjaképviseletében. A rendezvényenközreműködik Kiri Erika és PataiTivadar dalokkal. A kiállítás szeptember18-ig látogatható.Halasi Zsidó FesztiválA Halasi Zsidó Fesztivál augusztus26-án lesz a zsinagógában. Délelőtt11-től fél 6-ig alkalmi postaüzemel, ahol filatéliai termékeketárusítanak. Délben Gerendás PéterLiszt-díjas előadóművész sefardzsidó dalokat és saját szerzeményeketad elő. Székhelyi József15 órakor Salamon Béla-előadásávallép színpadra. A Kaméleon MusicalCsoport 17 órakor mutatja bea Hegedűs a háztetőnt újravágva. Azenés darab főszereplői: Undi Alízés Fodor Tamás.(pl)2012. AUGUSZTUS 22.A Halasi Hetek Alapítványfesztiváljának célja a városértékeinek bemutatása. Ennekrésze a Női kezek művészetecímű kiállítás.A Női kezek művészete című tárlatotRémán János nyitotta meg. AHalasi Hetek Alapítvány kuratóriumánakelnöke a művészet fontosságáról,szerepéről beszélt.– A művészet „a valóság visszatükrözése”a művész látásmódjánátszűrve. A művészet nem a láthatótadja vissza, hanem láthatóvátesz. A valóság által a lélekben zajlófolyamatokat – mutatott rá.A művészetet bemutató rendezvényektartalmas időtöltést biztosítanak.Esztétikai élményt nyújtanakés bővítik az ismereteket. Így vanez a kiállítások esetében is.– Értékválságokkal, neurózissalterhelt, zaklatott világban élünk. Kikell ebből tekinteni, meg kell találniazokat a biztos pontokat, amik feledtetika hétköznapok monotóniáját.A művészet célja: elvarázsolniminket. Kicsit kiragadni a hétköznapokegyhangúságából. Erre adnakjó lehetőséget a művészetek –hangsúlyozta Rémán János.A Végh-kúria nagytermében négykiskunhalasi hölgy képzőművészetialkotásai láthatók.Barabás Anita egész élete arrólszól, hogy megfeleljen. A rajz és afestés az egyetlen, amiben márnem érdekelik az elvárások. Nemtartja magát művésznek. Fest, eza fontos neki, és persze a megfestettkép. Bízik abban, hogy hat,ezért mutatja meg alkotásait. Kiskunhalasonkívül kiállításokon vettrészt Budapesten, Szentendrén ésVonyarcvashegyen.Petruska Sándorné Markó Ibolyaközel két évtizede kezdett festeni.Örömét leli a munkában és mostmár az egyik legtermékenyebb halasiképzőművész. Az egykori kísérletezőaktív művésszé vált. Alkotásaitnői érzékenység, dekorativitásés könnyed játékosság jellemzi.Az arcképek saját szépségideáljai.A csendéletek színek iránti játékosvonzalmát tükrözik. Műveibena hangulatok és a színek nagyonfontosak. Képein átjön a nyár varázsa,a természet színei, a lélekgazdagsága.Rácz-Fodor Katalin Herman Lipót-díjasművész-tanár. Tagja aMagyar Alkotóművészek OrszágosEgyesületének. Figurális képek alkotjákmunkái jelentős részét. AF Fehér Károlyné Sári JolánFPetruska Sándorné Markó Ibolya„Meg kell találni azokat a biztos pontokat,amik feledtetika hétköznapok monotóniáját.ről, a partokról és festett képek atermészet színeinek együtthatásáról,fényekről, árnyakról. Munkáiszámos hazai és külföldi magángyűjteménybenés közintézménybenis megtalálhatóak, például Kronachban,Grislehamnban és NowySaczban.Rácz-Fodor Ibolya a bajai EötvösJózsef Tanítóképző Főiskolarajz szakának elvégzése után aKaposvári Egyetem Művészeti Karándiplomázott. Diákjaival próbáljamegismertetni és megszerettetnia rajzolás, a festés, a művészetértékeit. Emellett grafikai tervezéssel,enteriőrök, dekorációk tervezésévelés kivitelezésével foglalkozik,monotípiákat és festményeketkészít. Alkotás közben keresi anult és mindig örömmel töltötte el,ha valamilyen kézimunkát végezhetett.A foltozgatás technikájávalteljesen véletlenül találkozott. Egysapkakészítés során annyira tetszettaz anyaga, hogy sajnálta kidobnia lehullott darabokat, ezértösszevarrta. Egy ülőpárna lett belőle.Főleg kisebb tárgyakat, díszeketkészít.Fehér Károlyné Sári Jolán gyerekkorátólnagyon szereti a kézimunkát.Legszívesebben a tűfestésestechnikát varrja. Saját magatervezi és rajzolja meg a mintákata porcelán mintázatának megfelelően.Sok rangos elismerést kapottmár a munkáiért, legutóbb elnyertea Kiváló Halasi Termék Díját is.Önmaga kifejezésére készíti a kéfotók:pál lászlóNői alkotások Halasonrajzokon, karcokon, festményekenfényt, mind hétköznapi, mind pezimunkáit,melyek élményt jelente-általában egyetlen embert, egy dig mélyebb értelemben. Szereti a nek neki és mindazoknak, akik váfényt,meg nem határozható térbe és időbefényt, mert tőle létezik a világ és sárolnak belőle otthonaikba.helyezett alakot ábrázol. Célja, benne a színek. A fényt, ami nélkül Jójárt Benőné Rozália nyug-hogy a szemlélő ne egy történet kívülállónincs árnyék, ami ébreszt, ami retetttanúja legyen, ne egy rögzíménytad, átölel.cselekményt, kimondott tényt, A Végh-kúria kistermében kézimunkákegy eljátszott színdarabot kapjon.találhatók. BemutatjákAkkor, ott történjék valami, a néző alkotásaikat a foltvarrók, a patchworkáltal, a néző és a kép között. Talánhelyi képviselői. A pat-így a gondolat nem ér véget a látványtólchwork sok, különálló egységbőleltávolodva, talán így a kép tevődik össze úgy, hogy végül egysem csak a papír síkján létezik. Városképeiegyüttest alkot. A termék kisebb-főként diópáccal készült, nagyobb textildarabok összevarrá-ecsettel, tollal rajzolt képek. A tájképeksával készül.vonalas grafikák a tenger-Faragó Lajosné varrónőnekta-díjba vonulása után találkozott apatchwork technikával és nagyonmegszerette. Már nyolc éve elkötelezettfoltozgató. Szívesen készítbármilyen, szép, színes használatitárgyat; legyen az takaró,asztalterítő, székalátét, táska,tányéralátét.Kardos Zsuzsanna 30 éve dolgozik,mint csipkevarró, de mindenfajta kézimunka érdekli. Leginkábba foltozás technikája fogtameg. Számára a kézimunkázásbármely formája megnyugvást ésesztétikai élményszerzést okoz. Apatchworkkel az utóbbi évekbenmind elkötelezettebb, ezért is vállaltafel a Halasi Foltozgató Egyesülethölgyei közül a művészeti vezetőfeladatait.Lódri Balogh Károlyné rokkantnyugdíjaskénttalálkozott a foltozgatástechnikájával és azóta is nagyonszereti. Minden szabadidejétkihasználja, hogy valami szépetvarrjon. Eleinte a családjának, magánakés a barátoknak készítettemunkáit, az utóbbi időben azonbanmár kiállításra is varr. Rendkívülszínes, változatos munkái vannaka kisméretű terítőktől, párnáktól,táskáktól kezdve egészen a nagyágytakarókig.A női kezek művészete című kiállításszeptember 5-ig látogathatókeddtől szombatig 9-től 15 óráig aVégh-kúriában.P. L.


2012. AUGUSZTUS 22. kultúra 15A kiskunhalasi kötődésű hegedűművész, Zádory Édua évekóta külföldön él és alkot. Nyár óta újabb lemezen hallható virtuózjátéka, mely rangos elismeréseket és komoly sikerekethozott neki nemzetközi szinten. Édua ősztől Jeruzsálem zeneinagykövete lesz.• Ritka hangszeren játszol.Mitől különleges a hegedűd?• A hangszerem Joseph és AntonioGagliano nápolyi mester általkészült 1801-ben. Az olaszok utolérhetetlenekvoltak a megfelelõ fakiválasztásában és tudták, hogykell a lakkot felvinni a hangszerre,amit mostanáig sokan nem igazántudnak, hogyan is végezték a nagymesterek. Stradivari nagy titkaállítólag nagyrészt ebben rejlik.Nagyon szeretem a hangszerem,speciális, édes, olaszos tónusa miatt.A hangszer és előadó karakterénekis megvan az összefüggése,ha ez nem harmonizál, akkor nemmegfelelõ a hegedű kiválasztása.A tónusa nem a legszólisztikusabb,mégis mikor a budapesti zeneakadémiánegy teljes zenekariapparátust és még két másik szólóhangszert kellett túlszárnyalniaa Beethoven hármas versenyműben,azt hiszem, tisztességesenhelytállt! Nemcsak a hangerősségde a hangkvalitás is nagyon fontos.A hegedűnek van lelke, amitígy is hívnak szakmai szóval: LÉ-LEK! Ez köti össze a fedőlapot ahátlapra merőleges irányban. Azévek során sokat alakul a hang ésazzal is összefüggésben van, ki éshogyan játszott rajta és ez milyenmértékben befolyásolta a hangját„Nagyon szeretnék ismét Halasra jönniés egy nagyszabású koncertet adni a helyiközönségnek, hiszen régen hallottak.A hegedűneklelke vanZádory Édua új lemezérőlés vendégprofesszori állásárólaz adott hegedűnek. Nagyon érdekesdolog!• A napokban új lemezzeljelentkeztél. Milyen művekhangzanak el a cd-n?• Nagy örömünkre most jelentmeg az új cd lemezünk duo EDANnéven zongoristámmal, AnastasiiaDombrovskával. A szegedi közönségmár ismer bennünket a szegediőszi fesztiválról. Halas még vára bemutatkozással. A cd lemezenkivételesen csak magyar és zsidószármazású zeneszerzők műveitalálhatóak, hiszen tovább szeretnénkvinni a nagyvilágban a származásunkvonalát, mely ebben azenében gyökeredzik. Hubay méltatlanulkerült a süllyesztőbe, nemtudni, miért nem játsszák világszertetöbbet a virtuóz műveit. Őtulajdonképpen a magyar Sarasateszámomra! Tőle játszunk háromművet is a lemezen. Brahms egyritka szép Kreisler átdolgozásábanmegírt művét játsszuk, a 17. magyartáncokat. Ezen kívül Liszt 2.magyar rapszódiája is felcsendül alemez végén. Sokan a Ludas Matyibólis vagy a Tom and Jerry címűmeséből emlékezhetnek rá. Miezt egy Windsberger-féle feldolgozásbanjátsszuk, ami azt gondolom,elég ritka eset, de nagyonjól hangzik hegedű és zongora átiratban.Ezen kívül a zsidó dallamoknagyon jól harmonizálnak amagyar melankólia és táncos karakterrel.Anastaciia édesapja zsidószármazású és fontos volt neki,hogy ő is adhasson valami rendkívülitöltetet a cd lemez mondanivalójáhoza származása révén is.Így jött a többi zeneszerző, JosephAchron és George Perlmann vagyakár Bloch Nigunja a sirató dallammal.Ritka példány Ravel műve,ami eredetileg énekre íródott,de ezt egy hegedű hangjánál semmimás nem tudná jobban utánozni!Azt hiszem, a darabok összeválogatásanagyon eredetire sikerültés reménykedünk benne, hogyminél több, szélesebb közönségetfog inspirálni a hallgatásra.• Több országban letettedmár a névjegyed. Hol adták kia legfrissebb albumodat?• Az új lemezünket a Gramolanevü cd társaság adta ki. Ausztriábanaz egyik legnevesebb lemezkiadócég, akárcsak nálunka Hungaroton. Nemzetközi terjesztésétnem tudom felmérnia cd lemeznek, ezért nem istudom, hogy Magyarországonmennyire fogják támogatni azeladását. Én is nagy számbanfogom terjeszteni, a koncertjeimután kapható lesz. A hala-si hangversenyrõl még nem tudoknyilatkozni, mert Jeruzsálembenkaptunk vendégprofesszori állást azongoristámmal.• Rendszeresen részt veszelnemzetközi zenei versenyeken.Milyen megméretések, kihívásokvárnak rád idén?• Versenyeken mostanában nemveszek részt, felettem is eljár az időés a versenyzés, azt gondolom, inkábba fiatalok jövője. Na jó, azértmég nem vagyok annyira öreg. Nekünkmost a zongoristámmal egy kiválómanagerre lenne szükségünk.Találtunk egy kisebb irodát, aki segítnekünk, de ez még annyira friss,hogy nem tudom megmondani,mennyire lesz sikeres. Egy biztos, azember saját maga soha nem hagyhatfel a szervezéssel. Szeptemberbena magyar római akadémia várminket tárt karokkal. Október elejénJeruzsálemben és egy seckauiGraz melleti fesztiválon mutatjuk beúj lemezünket. Novemberben Milánóbanés Vilniusban lesz fellépésemszólistaként Johanna Doderer általnekem írt hegedűversenyét ésa Bartók 2. rapszódiát fogom zenekarralelőadni. A tanítás felsőbb fokúintézményben egy külön megmérettetés.Így volt módomban egyévet a grazi zeneakadémián tanítani.Szeretnék továbbra is tanítaniés bekerülni egy egyetemre. Mostaz Al Quds arab egyetemnek a vendégprofesszoraleszek egy darabig.Kíváncsian várom az ottani kihívásokat.Jeruzsálem zenei nagyköveteileszünk, ami jól hangzik.• Családi szálak kötnek Kiskunhalashoz.Milyen gyakrantudsz hazalátogatni?• Elég ritkán járok haza, de a karácsonyszent ünnep, elképzelhetetlenHalas nélkül. Ilyenkor, ha törik,ha szakad az egész Zádory famíliaegyütt ünnepel.• Elképzelhető, hogy az új lemezanyagodatbemutatod a helyiközönségnek?• Nagyon szeretnék ismét Halasrajönni és egy nagyszabású koncertetadni a helyi közönségnek, hiszenrégen hallottak. Sajnos, az anyagikörülmények nem nagyon teszikezt lehetõvé, de remélem, sikerül aközeljövőben a városnak egy ilyenrendezvény megszervezése. Nagyreményeket fûzök ahhoz, hogy a polgármesterihivatal támogatni fogja acd bemutató koncertemet, melyneka halasi református gimnázium adnahelyet október közepén.Pál László


16hirdetés2012. AUGUSZTUS 22.Gyakorlattal rendelkező autószerelőt keresünkautóvillamossági ismeretekkel kiskunhalasimárkakereskedésbe. alkatresz@kbautoteam.huTel.: 06 30/518-13-92 A-540Keresünk villamosságban is jártas autószerelőt,vagy mezőgazdasági gépszerelőt! Szakmaifejlődési lehetőséget és kiemelkedő fizetéstbiztosítsunk. A munka betöltéséhez„B” kategóriás jogosítvány és számítógépkezelőiismeretek szükségesek. Diagnosztikaiprogramok ismerete előnyt jelent.Tel.: 06 30/531-53-73 A-561Kiskunhalasi márkakereskedés autóértékesítőtkeres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzalaz ertekesites@kbautoteam.hu emailcímen. Feltételek: középfokú végzettség, Bkategóriás jogosítvány, kimagasló kommunikációsképesség, értékesítés terén szerzetttapasztalat, Word, Excel felhasználóiszintű ismeret. A-664Szakmunkás villanyszerelőt felveszünk.Tel.: 06 30/92-53-368 A-717Cégünk várja szerkezetlakatos, lakatos,hegesztő szakmunkások jelentkezését.Tel.: 06 20/596-55-07 (h-p) A-741A kiskunhalasi telephelyű Dongferr Kft. AWIhegesztésben jártas, általános lakatosiparimunkára keres munkatársat, aki nyitott újtechnológiák elsajátítására (pl. fémszórás)Tel.: 06 30/746-87-54 (hétköznap 8-16-ig) A-743A zsanai iskola angoltanárt keres.Tel.: 06 30/644-21-79 A-744Regisztrált mérlegképes könyvelőt felveszünk.Vidékieknek bejárást biztosítunk. Jelentkezni személyesen,fényképes önéletrajzzal, minden munkanapon15-17-ig az ügyvezető igazgatónál. CAR-TEX Halas Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.Tel.: 06 77/424-340 email: cartex@t-online.hu A-745Mosodai dolgozókat felveszünk. Jelentkezniszemélyesen, fényképes önéletrajzzal, mindenmunkanapon 15-17-ig az ügyvezetőigazgatónál. CAR-TEX Halas Kft. 6400 Kiskunhalas,Szénás u. 15. Tel.: 06 77/424-340email: cartex@t-online.hu A-746Környezetmérnök végzettségű kollégát kereskörnyezetvédelmi cég. Önéletrajzokat várjuk:carrier.line1@gmail.com A-747Fajtatiszta komondor kölykök eladók.Tel.: 06 30/99-82-638 A-635Vágó kocát veszek.Tel.: 06 30/33-64-919 A-747AnyakönyvihírekSzülettek: Árvai Kornél(Bálint Andrea) Kiskunhalas,Szatmári Martin (Kis Gabriella)Kiskunhalas, MacskaSzabolcs (Tomencsák Tímea)Kiskunhalas, CsányiFanni (Herédi-Szabó ZsuzsaErika) KiskunhalasHázasságot kötöttek:Kardos Krisztián és GönczölAndrea ÁgnesElhunytak: Szőri András(Kiskunhalas), Zvertyel MátyásnéLampert Ilona (Tompa),Hornyák István (Kiskunhalas),Kátai Józsefné KaziJulianna (Kiskunhalas)Budapest belvárosában lakás kiadó.Tel.: 06 20/66-77-079 A-742Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’sterületén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól.Tel.: 06 20/92-70-946 A-1036Szegedi lakás (2 szobás), olcsó bérű, rezsijű,állomás, főiskola mellett kiadó.Tel.: 06 77/521-820 A-627Városközpontban családi ház kiadó.Tel.: 06 30/438-16-61 A-673Szegeden lakás kiadó.Tel.: 06 30/412-74-28 A-674Lakás kiadó. Tel.: 06 70/383-48-95 A-679Az Esze Tamás lakótelepen lakás kiadó.Tel.: 06 70/335-04-50 A-748Hévízi üdülési jog olcsón eladó.Tel.: 06 30/480-11-58 A-713Bontásra autót veszek.Tel.: 06 30/432-62-26 A-726Bolt megszűnése miatt akril sarokkádakés fürdőkádak eladók 20.000 Ft-tól.Tel.: 06 20/93-19-764 A-708Akció a Panda Áruházban. Női, férfi-, gyerekcipők,szandálok, papucsok 20 % engedménnyel.Gyermekruhák 30 %-kalolcsóbban augusztus 31-ig a régi posta helyén.A-749Lakner Vinery Kft. szőlőfelvásárlásthirdet. Fajták: irsai olivér, cserszegifűszeres. Érdeklődni: Kovács MelindaTel.: 06 30/836-14-20 A-749Kisszálláson családi ház eladó.Tel.: 06 30/480-11-58 A-714Kiskunhalason a Semmelweis téren, 90 m2-es, tágas, kelet-nyugati fekvésű lakás eladó.Tel.: 06 20/380-68-60 A-715Halason 72 m2 lakás, egyedi fűtésű, eladó.Tel.: 06 20/66-77-079 A-74198 m2-es családi ház (tégla) nyári konyhával,garázzsal, nagy kerttel, udvarral a Lidltől200 méterre, a Fazekas Gábor utcábaneladó. Tel.: 06 20/362-78-90 A-638Kurucon lakás eladó.Tel.: 06 70/37-24-775 A-640A Kertváros elején családi ház eladó.Irányár: 20 M FtTel.: 06 20/92-17-769 A-6482 szobás, jól karbantartott, gáz- és vegyestüzelésűkis családi ház eladó.Tel.: 06 30/62-31-331 A-683Tömbfűtéses, felújított, 1+2 félszobás lakás,felszerelt konyhával eladó. Irányár: 7,4M Ft. Tel.: 06 70/453-42-62 A-684Kiskunhalason új családi ház eladó. Ár:12,8 M Ft. Tel.: 06 20/44-96-352 A-550Kunfehértón vízhez közeli, fűthető,berendezett nyaraló olcsón eladó.Tel.: 06 30/904-46-58 A-6872 szintes nagy családi ház az Eötvös utcábaneladó. Tel.: 06 70/450-22-00 A-689Földszinti, igényesen felújított 50 m2-es,2 szobás, összkomfortos társasházi lakáseladó. Tel.: 06 30/96-30-019 A-692Tanya 9,6 ha feketefölddel eladó.Tel.: 06 20/487-52-14 A-6932 szobás földszinti összkomfortos klímásfelújított 55 m2 + 28 m2 melléképületűlakás eladó Kiskunhalas, Pozsony u. 66.Tel.: 06 70/419-28-92, 06 77/737-650 A-696Bp. 7. ker. állógalériás kislakás eladó.Tel.: 06 70/508-98-21 A-6973 szobás III. emeleti lakás sürgősen eladó.Tel.: 06 70/38-74-948 A-709Családi ház a Szilády Áron utcábaneladó (erkélyes lakást beszámítok).Tel.: 06 70/329-78-97 A-729Kiskunhalason 26 ha szántó tanyával eladó.Tel.: 06 20/93-70-275 A-730Központhoz közel családi házeladó. Iá.: 11 M Ft. Lakást beszámítok.Tel.: 06 70/387-07-66 A-7311-10 hektárig szántóföldet vásárolnék.Tel.: 06 70/574-39-10 A-750Eladó 9 ha szántóföld Soltvadkerten.Tel.. 06 30/416-25-91 A-751Kertvárosban családi ház sürgősen eladó.Tel.: 06 70/604-52-80 A-7521+ 2 félszobás erkélyes IV. emeletilakás eladó. Részletfizetésre is.Tel.: 06 70/612-91-65 A-753Kunfehértói úton 4 szobás, 2 szobás, 1 szobáslakóházak 16 ha földdel eladók. Iá.: 35M Ft. Csak egyben! Bükkönyös u. 21. sz. 90m2-es családi ház 870 m2-es telken eladó.Iá.: 16 M Ft. Tel.: 06 20/568-23-22 A-7548000 m2-es földterület eladó.Tel. 06 20/402-26-30 A-755Fenyő u. 5. kertes ház eladó.Tel.: 06 20/450-12-29 A-75640 m2-es házrész eladó vagy kiadó.Tel.: 06 70/37-47-713 A-757Opel Astra G 1.6B Comfort, 2001-es évjárat,klímás eladó. Irányér: 790.000 FT.Tel.: 06 30/72-73-443 A-758125-ös motorkerékpár eladó.Tel.: 06 30/468-58-14 A-759Dugulás-elhárítás, vízszerelés.Tel.: 06 20/917-14-03 A-496Épületek energetikai tanúsítása.Tel.: 06 20/91-35-535 A-699Lomtalanítást vállalok.Tel.: 06 20/255-65-20 A-619Kukorica silózás kármentéssel.Tel.: 06 77/521-820 A-732Épület-energetikai tanúsítás. www.mart-klima.huTel.: 06 20/950-59-44 A-734Születésnapi akció! Augusztus 27-28-án asétálóutcai szépségszalonban 50% kedvezményminden kozmetikai szolgáltatásra. OltuszGyöngyi Tel.: 06 30/547-1968 A-760


2012. AUGUSZTUS 22. magazin 17HALAS TV Kábelenés sugározva UHF 31-es csatornánMÛSORAJÁNLATUNK:Augusztus 22. szerda00:00 Képújság07:00 Híradó/kedd (ism.)07:30 Sport Magazin (ism.)08:00 Képújság12:00 Sport Magazin (ism.)12:30 Híradó/kedd (ism.)13:00 Képújság17:00 Dimenzió - magazinműsor17:30 Képújság18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/szerda19:20 Napi Mozaik19:30 Beszéljünk róla20:00 Híradó/szerda20:20 Napi Mozaik20:30 Hírháló (az ország helyi hírei)21:00 Tájoló22:00 Dallamokon át23:00 Híradó/szerda (ism.)23:20 Napi Mozaik23:30 Beszéljünk róla00:00 KépújságAugusztus 23. csütörtök00:00 Képújság07:00 Híradó/szerda (ism.)07:20 Napi Mozaik07:30 Beszéljünk róla08:00 Képújság12:00 Beszéljünk róla12:30 Híradó/szerda (ism.)13:00 Képújság17:00 „Akinek sebeivel gyógyultatok meg”17:30 Képújság18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/csütörtök19:20 Napi Mozaik19:30 Augusztus 20-i ünnepi mûsor20:00 Híradó/csütörtök (ism.)20:20 Napi Mozaik (ism.)20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei21:00 FILM: Bikinis őrület (16)23:00 Híradó/csütörtök (ism.)23:20 Napi Mozaik (ism.)23:30 Természetvédelem határok nélkül23:55 KépújságAugusztus 24. péntek00:00 Képújság07:00 Híradó/csütörtök (ism.)07:20 Napi Mozaik (ism.)07:30 Természetvédelem határok nélkül08:00 Képújság12:00 Természetvédelem határok nélkül12:30 Híradó/csütörtök (ism.)13:00 Képújság17:00 Gold Manager Magazin17:30 Képújság19:00 Híradó/péntek19:20 Napi Mozaik19:30 Megyei Krónika20:00 Híradó/péntek (ism.)20:20 Napi Mozaik (ism.)20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei21:00 FILM: Lopakodó (16)23:00 Híradó/péntek (ism.)23:30 Megyei Krónika (ism.)00:00 KépújságAugusztus 25. szombat00:00 Képújság08:00 Híradó/péntek (ism.)08:30 Megyei Krónika09:00 Kukkantó09:30 „Akinek a sebeivel gyógyultatok meg”10:00 EzoÉlet - magazin10:30 Tájoló – ismeretterjesztő sorozat11:30 EzoÉlet - magazin12:00 Megyei Krónika12:30 Híradó/péntek (ism.)13:00 Képújság18:30 Napi Mozaikok19:00 Természetvédelem határok nélkül19:30 Sport Magazin (ism.)20:00 Megyei Krónika20:30 Hírháló /az ország helyi hírei21:00 SlágerMix Attilával22:00 Bencze-Show: Seffer István22:30 Virágzó Magyarország - Sárbogárd23:00 FILM: Amerikai igazságosztó (18)01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei01:30 Műveltségi kvíz02:00 KépújságAugusztus 26. vasárnap00:00 Képújság09:00 Kukkantó09:30 Rák Kati meséi10:00 Ezoélet – magazin10:30 AgroDelta - magazinműsor11:00 Helyzet-Kép – magazin11:30 EzoÉlet - magazin12:00 Képújság18:00 Természetvédelem határok nélkül18:30 Beszéljünk róla (ism.)19:00 Híradó/kedd (ism.)19:30 Híradó/szerda (ism.)20:00 Híradó/csütörtök (ism.)20:30 Híradó/péntek (ism.)21:00 FILM: Telihold Gimi (16)23:00 SlágerMix Attilával00:00 Kincses Sziget – zenés magazin00:30 Dimenzió - magazinműsor01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei01:30 Műveltségi kvíz02:00 KépújságAugusztus 27. hétfő00:00 Képújság17:00 Dimenzió - magazinműsor17:30 Képújság18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/hétfő19:20 Napi Mozaik19:30 10 éve történt20:00 Híradó/hétfő20:20 Napi Mozaik20:30 Hírháló /az ország helyi hírei21:00 FILM: Gyomok között (16)23:00 Híradó/szerda23:30 10 éve történt00:00 Képújságonline műsorújság www.halasmedia.huA mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A HalasTv saját mûsorai vastag betûvel szedve.Lányok gyűrűjébenA Hang vagy Jel sikerei utána Dirty Slippers hamarosan újvideoklippel jelentkezik. A zenekarnakmost egy szakítós,ironikus, beszólogatós szerzeményreesett a választása. Acíme: Egy a vége.Az USA-ban lemezt készítő DirtySlippers időről időre valami újjalrukkol elő. Jól tudják, a tartós sikerhezerre nagyon is szükség van. Újklipjüket a lenyűgöző Dégen, a FesteticsKastély parkjában és tópartjánkészítették el.– Az enyhén erotikus utalásokkaltarkított kisfilm főszereplői: VargaAlexa, az idei Playmate of the Yearverseny győztese; Nyéki Noémi Virág,a 2012-es Playmate-választásdöntőse és Török Korinna, a TV2Szépségkirálynő 2011-es szériájánakdöntőse – árulja el Lobó-SzalókyLázár.Mint megtudtuk, a sztori szerint a19. századi úri-cseléd viszony elevenedikmeg a képkockákon. A zenekarfrontembere, Lázár a kor macsójátalakítja.– A gyönyörű vörös bárókisaszszonnyal– Korinna alakítja – megunomaz ellaposodó szerelmi kapcsolatomat,ezért a kedvesemcselédjeinek kezdem el csapni a szelet.Feltűnik a csodaszép barna hajúdúskeblű szolgalány – Alexa játszsza–, aki barátnőjével a forró nyárimelegben a szénakazalban hűsöl ésMacsós klipet forgatott a Dirty Slippersjátszadozik. A további fiatal cserfescselédlányok – Bors Csenge ésKrecskovszki Evelin modellek – egyforrásnál locsolják egymást vízzel.Miután a gőgös bárókisasszonyok– Korinna és Noémi Virág – kikosaraznak,a cselédek legszebbikét,Alexát hívom el egy romantikus csónakázásra– avat be Lázár a videoklipeseményeibe.Szerelem, erotika, szakítás, szexicsajok, menő zenész pasik – ez aDirty Slippers új videoklipje, az Egya vége, mely jó eséllyel pályázik asikerlistákra. Az együttes többszörvolt már Kiskunhalason, és örülnének,ha újabb, slágervárományosszerzeményüket is bemutathatnák,népszerűsíthetnék a városban.– Nagyon szeretjük az új videoklipetés a dalt is, ezért bízunk benne,hogy Kiskunhalason is meg tudjukmutatni a közönségnek. Két évea Bibóban fantasztikus hangulatúbulit adtunk, ezért már felvettüka kapcsolatot az iskolákkal, hogy aSuliturné programot el tudjuk vinniHalasra is. Addig is üdvözlünk mindenkités jövünk.P. L.fotó: pál lászlóF


18sportinnen onnanPremierA megyei III. osztályú labdarúgóbajnokságkét, halasi érdekeltségűmérkőzésén potyogtak a gólok. Főkéntigaz ez a harmadosztály rangadójára,ahol a két csapat 10 alkalommalzörgette meg a hálókat. AKiskunhalasi FC II.-Vadkert FC találkozóazért volt érdekes, mert itt mutatkozottbe ebben az osztályban aKFC második csapata. Nos, a NyergesAttila (Pál István), Tóth Robin,Ács László (Farkas Ákos), BisztrovicsRóbert (Gerner Dániel), RoposGergő, Csillag Dániel, Tóth Tamás,Farkas Tamás, Kerekes Márk, FarkasAndrás, Martinaj Bljerim összetételűhalasi csapat semmit sem bízotta véletlenre. Bár a gyors hazaigólra a vadkertiek kettővel válaszoltak,a szünetben már nálunk volt azelőny. A második félidőben ugyanazaz eredmény született, mint az elsőben,így gólzáporos találkozón, győzelemmelmutatkozott be a KFC II.ebben az osztályban. KiskunhalasiFC II.-Vadkert FC 6-4 (3-2), a gólokonMartinaj Bljerim 3, Farkas Ákos2, Farkas András osztozott.VereségA másik harmadosztályú halasicsapat, a Kiskunhalasi Spartacusa furcsa méretű pályával rendelkezőFülöpjakab otthonában kezdte aszezont. A Csesztregi Zoltán-PipiczIstván, Nyagui Dávid, Mihályi TamásZoltán, Pecznyik Lajos (FodorTamás), Lőrincz István, NémethLászló, Varga Líviu, Lajkó Csaba(Piegel Zoltán), Szalka Zsolt, CzirkaMihály összeállításból is látszik,hogy a Szparit is elérte a változáshulláma a nyár folyamán. Mindezzelegyütt tisztességes eredménytért el a fülöpjakabi oroszlánbarlangban.Fülöpjakab-KiskunhalasiSpartacus 3-2 (2-0), a halasi gólokatVarga Líviu, Nyagui Dávid szerezte.Vasárnap 17 órakor újabbrangadó következik a városi sportpályán,ugyanis a két halasi egyletcsap össze.HalvadászatSzeptember 1-jén rendezi a SóstóSHE a hagyományos Halasi HetekFesztivál Kupa horgászversenyét kifejezettenegyesületi tagok részére.A jelentkezéseket augusztus 27-ig várják, érdeklődni a részletekről a06-30/415-9380-as számon lehet.(jl)2012. AUGUSZTUS 22.F A halasi bajnokcsapatNB II-ben a bajnokcsapatMagabiztos, jó játékkal nyerte a megyei kézilabda-bajnokságot aKUKSC, ezzel jogot szereztek az indulásra az NB II-ben. Nos, a klubvállalván a kihívásokat és a magasabb szintet, benevezett ebbe azosztályba, ahol a délnyugati csoportba nyert besorolást. A felkészülésmár elkezdődött, a bajnokság szeptember 23-án rajtol.Szép sikereket ért el a KUKSC az előzőszezonban a megyei bajnokságban.Példa nélküli módon két csapatot isnevezett a mezőnybe az elnökség, játéklehetőségetbiztosítva ezzel 30-40fiatalnak. Az UKSC I. meg is nyerte abajnokságot, mégpedig eredményes,fotó: jáger leventeKamarakép. Egy fejezet lezárult az életében. Mondhatni,valami véget ért. Ráadásul a változás azt jelenti, hogy azéletét egy másik településen folytatja. Nem is olyan közel.Győrben. A családjával döntött úgy, hogy mennek. Ezvolt a gyermekük érdeke. És ők mindezt elfogadták, döntöttek,mentek. Igazi sportcsaládról van szó. Az apuka focizott,az anyuka kézilabdázott, majd a KNKSE lányainakizomzatáért felelt, a gyerekek pedig a zöld gyepen űztéka játékszert. Úgy is fogalmazhatnánk, Kamara-varieté. AKamara-család máshol folytatja, de hogy mennyit tetteka halasi sportért, nem feledjük el. Jenő meghatottan álldogálta kezdőkörben, hogy aztán Kuhn Róbert ügyvezetőalelnök elbúcsúztassa őt 30 éves pályafutása után. Soksikert nektek Győrben, köszönjük a gólokat! jljó játékkal utasította maga mögé amezőnyt. Az UKSC II.-re sem lehet panaszaa vezetőségnek, ugyanis NagyErnő irányítása mellett az igen előkelő4. helyen végeztek. Nos, a jövőbenegy felnőtt és egy ifjúsági halasi csapatlesz majd, amely az NB II délnyugaticsoportjában szerepel. A „nagycsapatot”továbbra is Simon Lászlókészíti fel a mérkőzésekre, míg a fiataloknálKanyik Árpádé lesz a kispad.Demeter József klubelnök tájékoztatásaszerint a bajai főiskola együttesébenszereplő Thiesz Tamással sikerültmegállapodni, a jövőben az UKSC-terősíti. Tamás az előző szezonban25 mérkőzésen szerepelt és 217 góltszerzett. A felkészülés a múlt hétenkezdődött, hamarosan edzőmérkőzésekkövetkeznek. Jáger L.Sportbalesetek. Két komoly és súlyos sérülés hívta fel afigyelmet ismét a sport veszélyeire. A Kiskunhalasi FC-Kunszállás labdarúgó-mérkőzésen a vendégek támadójáhozkellett mentőt hívni. Nagy Szabolcs Tamásnak, a bokájasérült meg (képünkön). Ami ettől is komolyabb volt,az a Halasi Hajtáson történt. Kristóf Imre mintegy 40 kilométeressebességgel durrdefektet kapott egy kátyúmiatt és elesett a kerékpárjával. Csúnya horzsolásokatés agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette.Sisakot viselt, valószínűleg azért nem lettek még súlyosabbaka következmények. A kiváló minőségű fejvédőis roncsolódott, el lehet képzelni az esés erejét. Mentő vittekórházba, ahol több napot kell eltöltenie.Imre, jobbulást és minél előbb gyógyulj meg!JLRÖVIDENSzép premierSzépen kezdett az NB II-es bajnokságbana Kiskunhalasi SziládyRFC két csapata. Az U13-asok és az U15-ösök is Gyulaellen kezdték meg menetelésüket.Az U13-as együttesben Piegel-Hercz,Keresztúri, Berta, Vincze,Molnár Péter, Bleszák, Papp,Fekete, Angeli, Miskei és cserekéntFaddi, Palásti, Juhász és MolnárPatrik kapott helyet. Remekmérkőzést játszott Velez Attilaegyüttese, amelynek végén igazságosdöntetlen született. KiskunhalasiSzilády RFC-Gyula 1-1. Ahalasi gólt Miskei László szerezte.Az U15 még ettől is ragyogóbbanszerepelt. A csapatban Piegel-Nagy,Torma, Pocsai, Burszki,Döbrentei, Kaszap, Gyenizse, Jurity,Bartalos, Simon mellett Sárközi,Csizmadia, Ács, Fenyvesi, Violacsereként kapott szerepet. VelezAttila együttese kiváló teljesítménytnyújtott, Simon Márk 3és Bartalos Tamás góljával simánnyerték a meccset. KiskunhalasiSzilády RFC-Gyula 4-1.SzállástalanságNagyon vártuk a megyei I. osztályúlabdarúgó-bajnokság nyitányát.Tudtuk, hogy a megfiatalítottKiskunhalas FC-re nehézperecek várnak majd a szezon során.Nos, a szinte teljesen kicseréltés a tavalyi ifjúsági bajnokcsapatraépülő együttes ellen vereségetszenvedtek Kis Péter tanítványai.A KFC-ben Gerner-Martinaj (TóthT.), Csányi, Máté-Tóth, Farkas A.,Bisztrovics, Zelei (Sejben), Szabó,Sőregi, Farkas T. (Tóth Zs.),Csordás (Ács) szerepelt. A vendégekmár az első félidőben kétgóloselőnyt harcoltak ki, ami nemforgott veszélyben a szünet utánsem. Kiskunhalasi FC-Kunszállás0-2. Az ifisták viszont remekeltek:Farkas Á.-Somogyvári (Torma),Horváth, Petrezselyem (Csillag),Hatházi (Forgács), Rik (Földes),Hugyecz, Patocskai (Schveitzer),Modok (Tóth), Ropos, Kerekes öszszeállításúcsapat 5-1-re nyert.Kovács Benő tanítványai közülKerekes Márk 3, Petrezselyem Jánosés Somogyvári Gergő vette beaz ellenfél kapuját. KiskunhalasiFC-Kunszállás 5-1. Ezzel a sikerrela KFC áll a tabella élén.jáger


Halasi Hajtás vízben futva,futva, bicajozvaEgy normál triatlonverseny úszásból, futásból és kerékpározásból áll. A XXVII. Halasi Hajtás kissérendhagyóra sikeredett, ugyanis a Sóstó alacsony vízszintje miatt a felnőttek mezőnye javarésztiszapban futva tette meg az előírt penzumot. Viszont le a kalappal a versenyzők előtt, mert szó nélkültették a dolgukat, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek mezőnyében számtalan halasinaktapsolhattunk. Külön ki kell emelni a két legjobb hazait: a nőknél Pappné Tóth Adrien, míg a férfiaknálKollarics Attila teljesítette legjobban az idei hajtást. A gyermekmezőnyben Jerémiás Donát azkorosztályában második, összetettben pedig a harmadik helyen végzett.F Erõs volt a mezõnyÉrdemes átgondolni a Halasi Hajtásjövőjét. Ha így alakult a Sóstóvízháztartása, amely miatt évekenkeresztül aggódott a politikais, akkor nem lesz értelme jövőreúszóversenyt szervezni. A jelekszerint már nem olyan fontos,hogy a XXVII. Halasi Hajtás félszázfős férfimezőnye kicsit úszott, aztánnem kicsit futott a térdig érővízben. Mindezt a tó közepén tették…Mindezek ellenére mind a15 fős gyermekmezőny, mind pediga félszáz főt számláló felnőttseregdicséretet érdemel. Rekkenőhőségben tekert, futott ésküzdött. Pedig nem volt egyszerűdolguk. A fent már részletezettvízhiány mellett azért nemvolt semmi teljesítmény a tűzőnapon bicajozni és futni. A felnőttekközött elsőként a hódmezővásárhelyiSzabó Lászlófutott be a célba, alig valamiveltöbb mint 55 perces egészen elképesztőeredményével. A hölgyekközött a Hegyi-lányok néhányméteres eltéréssel érkezteka célegyenesbe, végül Dóra volt ajobb 62 perc körüli idővel. Nagyot2012. AUGUSZTUS 22.F Szabó LászlóF Pappné Tóth Adrien és Kollarics Attilalehetett tapsolni a legjobb halasinak,Kollarics Attilának, aki nagyotküzdött. Úgy szintén dicséretilleti a távot teljesítő LucskaiLeventét, Tóth Lászlót, dr. MakayPétert, Jeszenszky Pétert,Nagy Jenőt, Nagy Andrást NagyPétetr, Hegedűs Viktort és a legjobbnői halasi versenyzőt, PappnéTóth Adrient. A gyermekekmezőnyének sem volt könnyű aküldetés, de a 15 háromtusázópalánta derekasan állta a próbát.Ők kisebb távon, de többet úsztak,mint a felnőttek. Ez elsősorbantestmagasságuknak volt köszönhető.Végül a célba elsőkénta félegyházi Fricska Fanni futottbe Wolf Milán és a halasi JerémiásDonát előtt. Donát egyébkéntnégy másodperccel maradt le amásodiktól, öttel pedig az elsőtől.De ez az eredmény is azt jelentette,hogy Donát korosztályábana második legjobb volt.Kép, szöveg: Jáger LeventeSport 19NyernitanulniKét hét múlva rajtol az NB I-esnői kézilabda-bajnokság. A KiskunhalasNKSE Golovin Vlagyimirirányítása mellett készül aszezonra, egyre-másra játsszaedzőmérkőzéseit a csapat.A halasiak a hosszú hétvégét kihasználvaegy négycsapatos nemzetközitornán vettek részt a házigazdaBékéscsaba, a román első ligásNagybánya és a magyar élgárda, aVác társaságában. A kétnapos kupánelőször a Váccal találkozott aKNKSE. Mint megtudtuk: sokáig jóltartotta magát a halasi csapat a jóerőkből álló ellenféllel szemben. Atalálkozó utolsó harmadában viszontnem lőttünk gólt, a váciak viszontkilencet, így súlyos vereségvolt a vége. KNKSE-Vác 20-30. ANagybánya elleni találkozón sokáigúgy alakult a meccs, ahogy szerettükvolna. A hibák, a kihagyott ziccerekmiatt azonban a végén megkellett elégednünk a döntetlennel.KNKSE-Nagybánya 34-34. A tornazárásaként a házigazda Békéscsabaellen hasonló koreográfiával zajlotta meccs, mint az előző két találkozón.Az első és a második félidőhajrájában veszítettük el a meccset,ekkor tudott nagyobb különbségetkiharcolni az ellenfél. KNKSE-Békéscsaba27-34. A kupát a Békéscsabanyerte, a Vác és a jobb gólkülönbségűNagybánya előtt. A KNKSEígy a negyedik helyen végzett.– Meg kell tanulnunk nyerni. Az elsőés a második félidő hajrájában is nagyonsokat hibázunk, hogy ennek miaz oka, nem tudom. Lehet pszichésés lehet fizikai fáradtság is. A küzdenitudással, az akarattal nincs baj. Megyünktovább előre, készülünk, legközelebba Szeged-Kiskundorozsmaellen játszunk pénteken, hazai pályán– értékelte az eddigi tapasztalataitGolovin Vlagyimir edző.Közben Almási Győző elnökségi tagarról tájékoztatta szerkesztőségünket,hogy megkezdődött a bérletekárusítása. Ezekhez a Szász Károly utcában,a Kis-Otthon Áruházban lehethozzájutni. A bajnokság szeptember1-jén indul, a Kiskunhalas NKSE hazaipályán fogadja a tavalyi bronzérmesSiófok csapatát.(jl)


2012. AUGUSZTUS 22. VÁROSUNK SZÍNEI 20RITA ÍZVARÁZSLATAMediterrán vacsoraEgy kellemes ízvilágú csirkévelleptem meg családomat a minap.Az elégedett arcokat látva, nemis volt kérdéses, hogy megosztomÖnökkel a receptet…A paradicsomos-olívás csirkehozzávalói: 1 csirkemell, 1 konzervdarabolt paradicsom, 10 dkg olajbogyó,1 vöröshagyma, só, bors,1 gerezd fokhagyma, bazsalikom,parmezán, olívaolaj. A csirkemelletfelszeletelem, és forró, olajosserpenyőben előpirítom mindkétoldalát. A hagymát apróra vágom,puhára párolom az olívaolajon,hozzáadom az áttört fokhagymát,a paradicsomot, sózom, borsozom,majd hozzáadom a felkarikázottolajbogyót és a bazsalikomotis. Tűzálló tálba rakom, ráöntöm aparadicsomot, és 180 fokos sütőben25 perc alatt megsütöm. Félidőnélparmezánt reszelek atetejére.Néhány perc, egy pici türelemés egy kis szeretet – próbálják kiÖnök is bátran ezt az ételt!Rita asszonyZenél a malom!Bár a program még nem végleges,már biztos, hogy idén 5. alkalommalújra megrendezi aPásztortűz-egyesület az egyiklegnépszerűbb (felső)városi kulturáliseseményt: a Zenélő Szélmalom-estét.Szeptember 1-jéndélután fél 5-től a Sáfrik-szélmalomhozvárják mindazokat, akikigényes és könnyed kikapcsolódásravágynak a Szilaj citerazenekarral,a Kiskun Táncegyüttessel,a városi vegyes karral, SzabóBorisszal és a 5 Non Bonds-szal,Vadai Henivel és sok más fellépővel.Az ínyenceknek sóstói lángos,az ügyeseknek kézműveskedés,a kíváncsiaknak tűzoltóautó,kiállítás és sok más…! (kz)Újkenyér-ünnep a csárdakemencénélAz idei augusztus 20-ai városi ünnepség helyszíne a SóstóCsárda volt, ahol az udvari kemencében sütötték az új kenyeret.A szép számú érdeklődő előtt Gyovai István polgármestermondott köszöntőt, majd az aizkrauklei és halasi táncegyüttesszórakoztatta a közönséget.Verőfényes időben, a Sóstó Csárdahűs fái alatt rendezték meg azidei augusztus 20-ai városi ünnepséget.Az áldásra és szentelésreváró új kenyér az udvarikemencében sült, közben a BibóIstván Gimnázium diákjainak zenés-prózaiműsorát tekinthettékmeg az érdeklődők. Gyovai Istvánpolgármester ünnepi köszöntőjébenmegemlékezett István királyállamfői nagyságáról és történelmiszerepéről. Beszélt aktuálpolitikaikérdésekről is, többekközött kiemelte, hogy Kiskunhalasonmost a stabilitás a jellemző.Kitért arra, hogy közel 10 milliárdforint értékben folynak ésEzüst VirágA hétvége sportszenzációja egy halasi lány nevéhez fűződik.Weinhardt Virág Ausztriában szerepelt az Utánpótlás DíjugratóEurópa-bajnokságon és kiváló lovaglással, remek versenyzésselezüstérmet nyert a nívós mezőnyben.fotó: jáger leventekezdődnek a jövőben beruházások,ezek pedig történelmi jelentőségűeka város életében. Az újkenyeret Finta József katolikusplébános szentelte meg, míg azáldást Édes Árpád reformátuslelkész mondta el.A program zárásaként a városunkbanvendégeskedő aizkraukleitánccsoport, valamint a HalasTáncegyüttes műsorát nézhettékmeg az érdeklődők. Ezt követőena résztvevők megkóstolták a kemencébensült új kenyeret.Kép, szöveg: Jáger L.Az ausztriai Ebreichsdorf adott otthontaz Utánpótlás Díjugrató Európa-bajnokságnak.A magyar válogatottösszesen 3 csapattal, 15 fővel vettrészt a rangos megméretésen. Ottvolt a versenyen a halasi WeinhardtVirág, akitől előzetesen is jó eredményeketvárt a díjugrató szakág vezetése.Nos, Virág Bognár Jen-Cor nyergébena gyermekválogatott tagjakéntaz igen előkelő ötödik helyet szereztemeg csapatban. Az egyéni bajnokságbanviszont még ettől is kiválóbb teljesítménytnyújtott. A selejtezők soránis nagyon figyelmesen és érettenlovagolt, kiválóan szerepelt. A döntőbenis kifogástalanul és hibátlanullovagolt, majd következett az összevetés.Egyetlen verőhibát vétett, deideje kiváló volt, így az olasz GianlucaPirovani mögött ezüstérmet érő helyenvégzett. Virág a közelmúltban jólszerepelt a halasi rendezésű Championbatusonis. Fűzér Gábor irányításamellett lovagol és készül a versenyekre,ez volt eddig a pályafutásának legjobberedménye.JLOlimpíár. Olvasom, hogy 30-35 milliótkapnak a magyar olimpiai bajnokok.Nem volt kedvem továbbolvasni,megtudni valamit a hivatkozásról.Gondolom, a döbbenetes mennyiségűpénz indoka az, hogy öregbítettékMagyarország hírnevét, sportnemzet,felívelő gazdaság, satöbbi. Porhintés,aminek egyetlen (csaknem véletlenszerű)alapja az, hogy ezúttal nem sovány3, hanem vaskosabb 8 aranyunklett az olimpián, és ezzel összesítésbena világ élvonalában vagyunk.Nyilván szakmaiatlan és hazafiatlan demagógiamost azt boncolgatni, mi a fenéértkap egy profi sportoló – vagyisolyan, aki fizetésért edz és versenyez –ilyen horribilis mennyiségű prémiumot.Ráadásul adómentesen, ami eddig amaffián és velük összejátszó „igazságszolgáltatók”különféle ügyvédi-rendőrikörein kívül csak a politikai elit vastagbőrére fért rá. A 8 arany testvérek köztis mintegy negyedmilliárd forint, plusza többi érmes. Tény, hogy mindannyiansokat tettek Magyarország presztízséért– de, mondjuk, sokat tesznek érteazok az utcaseprők is, akik eltakarítjáka szemetet a turisztikai célpontokban,havi 60-80 ezerért, prémium nélkül.De aztán pár napra rá megakadt a szememugyanezen a híren – csak éppenNémetországból, és akkor nem bírtamki, hogy meg ne kérdezzem a Dekóderolvasóit e témáról. Merthogy az ottaniaranyérmes bajnokok nem 30-35millió forintnyi extradíjazást kapnak,hanem 2-4 milliónyit. Sőt, a németekazt fontolgatják, hogy az élsport e csúcsánfizetett szupergázsikat ne néhánygyőztesre, inkább a műhelyek (sporthelyszínek,utánpótlás stb.) fejlesztéséreköltsék.Úgy látszik, keveset változott a történelemSzent István óta: a normálisszemléletért még mindig nyugatra kelltekintenünk. Magyarországon – nyilvánsportpolitikai píár miatt – irreálistízmilliókat költenek a népszerű bajnokokra.Közben az egészséges életmód,a tömegsport halódik. A nemzetlusta, kövér, szív-, cukor- és keringésibeteg,és alig van pénze vagy belépőre,ha úszni, pingpongozni szeretne,vagy venni egy jobb futócipőt.De mi azért játsszuk a dzsentrit: válságvan, még a németek is spórolnak,de nem számít, mi megmutatjuk, hogytudunk pazarolni a tömegek és a józanész kontójára.Hülyeségben bajnokok vagyunk.k-out

More magazines by this user
Similar magazines