A felvilágosodás kora - Dr. Fehér Katalin

drfeherkatalin.hu
  • No tags were found...

A felvilágosodás kora - Dr. Fehér Katalin

18. század„A műveltség közkincs”


oA felvilágosodásEurópábanooA műveltség közkincsA hasznos ismeretekterjesztésénekszükségessége


oA magyar nemzetiművelődéspolitika elsőrendszerezőjeoA műveltség „mentőlközönségesebb a lakosokközött,az ország is annálboldogabb”


ooooFel kell mérni a meglevő helyzetet.Alkalmazkodni kell az adott helyzethez.Fokozatosan kell előre haladni.Olyan tárgyat kell választani, amely közel áll a hallgatókhoz,olvasókhoz, aminek megismerése hasznos nekik.ooVilágosan, közérthetően, szépen kell írni és szólniMeg kell kedveltetni a tömegekkel az olvasást, a tanulást


oFestetics György gróf által 1796-banalapított gazdasági tanintézetKeszthelyen


oooFelismerte, hogy a magasszintű szakoktatás a jövőzáloga.Saját vagyonából alapítottaCélja: a hazai gazdálkodásfejlesztése és a hazai felsőbbszintű gazdasági szakoktatásmegteremtése.


Főpraktikáns képzésTanterv:oKidolgozói: Bulla Károly és Pethe Ferenc1. év:oooÁlt. mezőgazdasági (rustica)Matematika és technológiaÁllatgyógyászat2. év: ezekhez „mesterségek és azokkal való belső gazdálkodás”3. év: birtokigazgatási és jogi ismeretek


ParasztiskolaoAlsó fokú képzés:oooUradalmi cselédeket képeztek12-18 éves korigTehetséges jobbágy- , zsellérfiúkból iskolamester döntöttooLegjobbakból: uradalmi gazdákKözepesekből: vincellér, kertész, erdőpásztor, csikós, tehenész;(szakma)oGyengébbekből: kisegítő munkaerő


Pristaldeumo Uradalmi jogászképzéso 1803-ErdésziskolaKétszintű:AlsóFelső:4 gimnáziumi osztályNémet, magyar nyelvSzámtanGeometriai ismeretekRajz


Kertésziskola- 15 éves kortól- 1806- tól működöttLovásziskola- 15 éves kortól- 1807- től működött


Nőiskolao1808- tól működikCél: „takarékos, művelt háziasszonyok” képzéseooUradalmi szakácsnékKisegítő női személyzetTananyag:ooooooÍrás, olvasásNyelvek: német, magyarTermészet tudományokIllemtanFőzés, varrás, selyemhernyó tenyésztés, selyemgombolyításVallási oktatás


oVizsgák végén: ünnepi ülések - HELIKONooTudományos munkák bemutatásaModern mezőgazdasági eljárások népszerűsítéseoVégbizonyítvány: komoly egzisztenciális előnyökooA megszerzett képzettség presztízseModern gazdasági elméleti és gyakorlatiismeretek


oooA mezőgazdaságiismeretterjesztés úttörőjeMűvei és fogadtatásukGyakorlati tevékenysége


ooo248 előfizető: a legtöbbDunántúlról és Észak-Magyarországról A könyv kiadásának költségeitSzéchenyi Ferenc részben fedezteMegjelenés: 1791 tavaszo Terjedelem: két kötet 585+628ooÁra: 6 ezüst FtII. Lipót király 26 arannyaljutalmaztaoSzéchenyi és Festetics isfelkértejószágigazgatónak


ooMagyar viszonyokra vonatkoztatGyakorlati adatokat tár fel életből gyűjtött tapasztalatokalapjánooElméleti részeket rövidítiTúlmutat az ismeretközlésen


oooÉletútjaIsmeretterjesztő műveiFolyóiratai


MINDENES GYŰJTEMÉNY1789-1792oA lap megindítása - Komáromés a Komáromi Tudós TársaságooooooA szerkesztő: Péczeli JózsefA lap programjaA tartalomA munkatársakAz előfizetőkÉrtékelésPéczely József


oHatalmas példányszámoTartalom: naptári ésismeretterjesztő részoDebreceni MagyarKalendárium – Fazekas Mihály –(1819)Fazekas Mihály


Aranka György1737-1817Az ErdélyiMagyarNyelvmívelőTársaság1793-1801


ooAz iskolai színjátszásA hivatásosszínjátszás kezdeteioKelemen LászlószíntársulataoKótsi Patkó Jánosszíntársulata


oAz első nyilvánoskönyvtárakoSzéchenyi Ferenc és aNemzeti Könyvtár alapítása(1802)ooOlvasókörökKölcsönkönyvtárakSzéchényi Ferenc

More magazines by this user
Similar magazines