V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu
  • No tags were found...

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

13. Faiskolai Börze2006. augusztus 12-én tartotta a NyugatdunántúliDíszfaiskolások Egyesülete a 13.Faiskolai Börzéjét Szombathelyen a StarklKft. területén.A Starkl Kft. 4800 m 2 -es fedett csomagolócsarnokából 2500 m 2 -t bérelt ki az Egyesület,valamint 8 kiállító az udvaron kért területet.A két héttel a kiállítás elôtt történtkényszerû helyszínváltás miatt, mindenfelmerült problémát nem tudtunk teljeskörûen megoldani. A felkészülési idô rövidségemiatt csak két fôkaput vehettünkigénybe, ez a kiállítók be és kipakolásátnehezítette.A börzén 117 kiállító vett részt, (nettó1300 m 2 -en) több külföldi faiskolás isképviseltette magát.A kiállításnak meghívott vendégeivoltak:• Debreczi Zsolt és Rácz István a NemzetköziDendrológia Alapítványtól• Schmidt Gábor vezetésével a BudapestiCorvinus Egyetem Dísznövény Tanszéke• Tegdes László a Szép Kertek folyóiratfôszerkesztôje• Váradiné Burgetti Klaudia a BotanikaKft. részérôl.Tiszteletbeli vendégként a két társegyesületünkis képviseltette magát:Az Alföldi Faiskolások Egyesülete /PuskásPéter titkár/ és a Magyar RózsatermesztôkEgyesülete /Fräter György elnök/részvételével.11. Alföldi Faiskolai Nap (2006. szeptember 9.)Az Alföldi Faiskolások Egyesülete fontosfeladatának tekinti, hogy segítse a díszfaiskolaiszakma képviselôinek széles körû és sikeresbemutatkozását.Ezt a célt szolgálta a Kecskeméten 11.alkalommal megrendezésre kerülô AlföldiFaiskolai Nap, melynek résztvevôi Egyesületünkés társegyesületek tagjai, továbbá akertészeti háttéripar termelôi és kereskedôivoltak. A rendezvényen 75 kiállító vett részt.A kiállítás 900 m 2 területen került megrendezésre.Az Alföldi Faiskolai Napon látogatóként,vásárlóként elsôsorban kertészeti árudátüzemeltetôk, parképítôk, városi kertészek,városgondnokok jelentek meg, valamintszabadon látogathatták a lakossági vásárlók is.Bemutatónapunk ismertségénekköszönhetôen a környezô országokból isérkeztek látogatók, vásárlók.A rendezvény fôvédnöke Sirman Ferenca Földmûvelésügyi és VidékfejlesztésiMinisztérium szakállamtitkára volt, szakmaimegnyitót mondott Prof. Dr. LévaiPéter tanszékvezetô fôiskolai tanár, aKecskeméti Fôiskola Kertészeti FôiskolaiKarának fôigazgatója.Egyesületünk évek óta támogatja a magyarországiarborétumokat és botanikuskerteket. Ebben az évben díszvendég a BudapestiCorvinus Egyetem Soroksári BotanikusKertje volt. A kiállítók hozzájárultaka Botanikus Kert növényanyagánakbôvítéséhez, pótlásához.2

More magazines by this user
Similar magazines