e-mesék - a szerelem meséi - Zrínyi Ilona Gimnázium

zrinyinyh.hu
  • No tags were found...

e-mesék - a szerelem meséi - Zrínyi Ilona Gimnázium

A ravasz királylányEgyszer volt, hol nem volt , az Óperencián túl , még az üveghegyen is túl, élt egy királyicsalád, a Vintoni királyi család .Boldogan és egyszerűen éltek, pedig gazdagok voltak, avidék leggazdagabb királyi családja volt. Egy gyönyörű szép lányuk volt, Marina, aki nemcsak szépségével, de okosságával is elbűvölte az embereket.Mikor a királylány felcseperedett és nagykorú lett, az apja, Ferdinánd királyelérkezettnek látta az időt, hogy lányát megházasítsa egy daliás királyfival.Marina eszes volt és határozott, épp ezért kérte apját, hogy ő dönthesse el , ki lesz szíveválasztottja. Elérkezett hát az idő, Ferdinánd hírnököket küldött szerte a birodalmakban, sjelentkezők százai érkeztek, hogy elnyerjék a királylány szívét . Csakhogy apja kéréséreelőször különböző próbákat kellett kiállniuk a királyfiknak, hogy egy erős és védelmezőférje legyen lányának. Megegyeztek, hogy Ferdinánd király vezeti a párbaj részét, Marinánpedig a végső döntés áll.Érkeztek erősebbek, gyengébbek, jóképűbb és kevésbé tetszetős királyfik is a Vintonipalotába, de mindegyik királyfinak ki kellett állni a próbákat kivétel nélkül. Volt ügyességis erőpróba ; sorra távoztak a jelöltek, s egyre szűkült a kör az esélyesek között.Marina mindig szépen felöltözött, megfésülködött a próbákra, s kíváncsian figyelte vajonmelyik jelölt fog győzni éppen. Megfordultak olyan királyfik is,akik jobban tetszettekszámára, s ezt mindig megvitatta a cselédlánnyal, Annával, akire már barátként tekintett,oly sok időt töltöttek együtt - már fél szavakból is megértették egymást.A királyfikat mindennap busás lakomával, zenével, muzsikával pihenhették ki a napfáradalmait, s még az udvari bolond is szórakoztatta őket.Már csak 10 jelölt maradt. Sok próbatételen kellett részt venniük a királyfiknak, míg nemelérkeztek az utolsó előtti, a párbaj, ahol egymás ellen kellett küzdeniük.A királylány már nagyon izgult, kendőjével mindig nyakát törölgette. Kardok csattogtak,éljenzésekben és örömben tört ki a vár népe: szórakoztató esemény volt ez számukra. Avesztes királyfik pedig sorra buktak el, s szomorúan és elcsüggedve hagyták el a palotát.A próbatétel pedig a vége felé járt. Három jelölt került ki győztesen. Mind daliás és jóképűkirályfik voltak, ebben senki sem kételkedett.35

More magazines by this user
Similar magazines