Gyémántrejtély

konyvmolykepzo.hu
  • No tags were found...

Gyémántrejtély

LasszeMajaNyomozóirodaGyémánt -rejtélyMartin WidmarkHelena WillisOLVASNI JÓ!7


LasszeMajaNyomozóirodaGyémánt -rejtélyMartin WidmarkHelena Willis


MákvirágfalvatérképeMúzeum utcaMúzeumKikötoTrafikTemplom utcaFotérSzállodaÉPostaPostaAranyKávézóNyDKLassze–MajaFohadiszállásaVirsli6 7


Szereplok:1. fejezetA nyomozóirodábanLasszeAnton KarátMajaSziv Leanderákvirágfalva utcái üresentátonganak. Délután fél négyre jár, és februárbanbizony ilyenkorra már besötétedik.Az utcák, terek vizesek és latyakosak.Az egyik ház pinceablakából fény szűrődikki. Két gyerek üldögél odabent a kellemesmelegben. Lassze és Maja. Majdnem egyidősekés osztálytársak.Ma otthon maradtak, mert síszünet van aziskolában. De egyikük sem vágyik ki a szánkódombraa barátokhoz. Más köti le a figyelmüket.Ture ModigLollo Szmitt9


– Érzem, hogy hamarosan valami izgalmasdolog fog történni – szólal meg Lassze.– Hm – hümmög Maja olvasás közben.A gyerekek egy kis irodát rendeztek beMajáék pincéjében. Ócska fotelokban ülnekegy kerek asztalnál. Körülöttük vastagkönyvek hevernek szanaszét. Maja apjánaka detektívregényei. Lassze és Majaitt szokott olvasgatni. A szünetbenlehetőleg mindent meg akarnaktudni arról, hogyan dolgoznaka tolvajok és a rendőrök.Merthogy Maja ésLassze nemcsak barátok,hanem társak is.Közösen vezetnek egy nyomozóirodát.A neve LasszeMaja Nyomozóiroda. Te talánnem is tudod, hogy mi az a nyomozó? Hát,a nyomozó olyan, mint a rendőr, csak utcairuhában.A nyomozó gyanús személyek utánvizslat és szimatol, fényképez éskukkol, míg végül a tetteshorogra akad.10 11


FÉNYKÉPEZOGÉP– VAKUVALTÜKÖRMUORROK & PARÓKÁKZSEBLÁMPALasszeMajanyomozófelszereléseNAGYÍTÓTÁVCSOPÁNCÉLSZEKRÉNY– Annyira vágyom már egy valóban izgalmasesetre! – sóhajtja Maja.– Úgy látszik, a tolvajoknak is szünetükvan – állapítja meg Lassze.Az irodában áll egy szekrény is. Lassze ésMaja ebben a szekrényben tartja mindazt,amire a nyomozáshoz szükségük van:• 1 db fényképezőgépet vakuval – hogysötétben is fényképezhessenek.• 1 db távcsövet – hogy messzire lássanak.• 1 db nagyítót – hogy ujjlenyomatokattudjanak vizsgálni.• 1 db tükröt – hogy a sarok mögé isbekukkanthassanak.• műorrokat és parókákat – hogy álruhábaöltözhessenek.• zseblámpákat – hogy világíthassanaka sötétben.• 1 db páncélszekrényt – ahová elzárhatjáka pénzt, amit keresnek12 13


LasszeMajaNyomozóirodaÁm a páncélszekrénysajnosüres, mert márnagyon régótanem történtsemmi izgalmas.Lassze és Majacédulákat ragasztottki mindenfeléa városban.A lámpaoszlopokonés a kapualjakbanplakátokfüggnek, amelyekenez áll:LasszeMaja NyomozóirodaBármilyen izgalmas ésveszélyes megbízást elvállalunk.Elveszett pénztárcák éselkóborolt macskák megkeresése.Olcsó árak + ÁFA.A gyerekek tehát izgalmas esetre várnak.Addig pedig detektívregényekkel ütik agyonaz időt. Egyszer csak Maja hirtelen rácsapa könyvére, majd felháborodva hangosankezdi olvasni, ami benne áll.Egy kutyatolvajról van szó, aki elköti azüzletek elől a kutyákat, aztán felhívja azeb gazdáját, és pénzt követel a szerencsétlenállatért. Maja még a gondolatától iselborzad.Ekkor váratlanul kopogtatnak! Lassze ésMaja egymásra néz. Ki lehet az?14 15


2. fejezetEgy kétségbeesett férfisegítséget kérassze kinyitja az ajtót. A lépcsőházbantermetes, fekete bajuszos férfi áll csíkos sapkában,lábán átázott cipő.Anton Karát az, Mákvirágfalva leggazdagabbembere.Anton Karátnak ékszerüzlete van aTemplom utcában, és az egész országbanismert fantasztikus gyémántjairól, gyűrűiről,fülbevalóiról és más ékszereiről. Vajon mitakar Lasszétól és Majától?Lassze mutatja az utat a pincében, egészenaz irodáig.16 17


– Jó napot, Karát úr! Tessék, foglaljonhelyet! – szól Maja, és Lassze üres foteléremutat.Anton Karát lerogy a fotelba, majd előveszegy zsebkendőt a kabátzsebéből.Megtörli izzadt homlokát. A gyerekek látják,hogy mennyire ideges.– Mit tehetünk Önért, Karát úr? – kérdeziLassze.– Kétségbe vagyok esve – kezdi AntonKarát. – Olvastam a hirdetéseteket egy lámpaoszloponaz üzletem előtt. A segítségetekrevan szükségem!Maja és Lassze ceruzát és jegyzetfüzetetvesz elő.– Sok éven át működött az ékszerboltoma Templom utcában, és mondhatom,ragyogóan ment – fog bele Anton Karát. –Közelről és távolról jöttek vevők egyszerűkis boltomba, ide, Mákvirágfalvára. De mostkihunyt a szerencsecsillagom – panaszolja,és kifújja az orrát a zsebkendőjébe.– Mi történt? – faggatja Lassze.– Napról napra egyre szegényebb leszek –sóhajt Anton Karát, majd így folytatja:18 19


– Úgy tűnik, valaki, aki az üzletembendolgozik, lopja a gyémántjaimat. Öt rendkívülértékes kőnek veszett nyoma rövididőn belül, és nem értem, hogyan. Az üzletvalamennyi dolgozója kiüríti a táskáját ésa zsebeit, mielőtt hazamegy, és soha nemtalálok náluk semmit. Semmit sem visznekki a boltból, ebben biztos vagyok.– Mit mond a rendőrség? – érdeklődikMaja.– A rendőrség az első gyémánt eltűnéseóta nyomoz, de eredménytelenül. Aztállítják, addig nem tehetnek semmit, amíga tolvaj nem hibázik, és le nem leplezimagát.Anton meglazítja a nyakkendőjét.– Tönkre fogok menni, és lehúzhatom aredőnyt – zokogja. – A híres gyémántjaimnélkül a vevők hamarosan elpártolnak azüzletemtől.Lassze és Maja látja, hogy nagyon nyomasztjaa dolog.– Bonyolult helyzet – szól Lassze, ésmegvakarja az orrát a ceruzával. – A rendőrségtehetetlen, ön pedig nem tudja, kitgyanúsítson. Jól értem? – kérdezi.– Tökéletesen – válaszolja Anton Karát.– És, hát, azt szeretném tudni, vállalnátok-e,hogy látszólag a boltomban dolgoztok,közben pedig kifürkésznétek, ki a tolvaj.Segítsetek kideríteni, ki lopja20 21


a gyémántjaimat! Jól megfizetném. Nos,érdekel benneteket a dolog? Kedves barátaim,mondjatok igent!– Holnap munkába állunk! – vágja ráMaja.22


Anton Karát ékszerüzletéből sorra tűnnek elaz értékes gyémántok. Minden jel arra utal,hogy a tolvaj a személyzet egyik tagja– Sziv Leander, Ture Modig vagy Lollo Szmitt.Mákvirágfalván a rendőrség tanácstalan.Ezért lép Anton Karát kapcsolatbaaz ifjú nyomozókkal, Lasszéval és Majával.Lassze és Maja – a svéd gyerekek kedvencei –szüntelenül a sikerlisták élén állnakés díjat díj után nyernek!LasszeMajaNyomozóirodaA svéd könyvzsűri mozgalom – ahol a gyerekekmegszavazzák az év legjobb könyveit – úgy intézi,hogy Lassze és Maja évről évrea dobogó legfelső fokára kerül…„A Lasszéról és Majáról szóló könyvek hihetetlenülnépszerűek, és egy csomó svéd gyerek kedvelte megaz olvasást a segítségükkel.Ne szalaszd el ezt a szuperjó könyvet!”„A könyvfaló korszakban lévő gyerekek számáraa Lasszéról és Majáról szóló könyvekigazi nyalánkságot jelentenek. Csak úgy zizegnekaz oldalak, ahogy forgatják őket.Hopsz, és a könyv már véget is ért.”Hétéves kortól ajánljuk!1 499 FtISBN 978 963 245 673 7

More magazines by this user
Similar magazines