húsvéti szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

barla.blg.sulinet.hu
  • No tags were found...

húsvéti szám - Bárdos László Gimnázium - Sulinet

A FILM PEREG TOVÁBB!Megjelenés után két héttel azÀ La Bárdos már színesbenletölthető az iskola honlapjáról:www.blg.sulinet.hu• www.blg.sulinet.huszejött egy kis csapatnyi diák, akikörömmel vettek részt a munkában.Mindenki kapott egy szerepet,amellyel a tervezett tizenöt percesrészek könnyebben és gyorsabbanelkészülhettek.De az első probléma ez is lett.Nem volt senki a diákok közül, akiaztán magában a megtervezett videóbanszerepelt volna. Senki nemakart kamera elé állni, senki nemvolt annyira merész. Végül – ugyannagyon nehezen – ezt is meg lehetettoldani, szerencsére kivételekmindig vannak, így hosszas keresgélésután embereket is találtunk,akik elvállalták a szereplést.Ezután egy másik – már sokkalnagyobb – problémába ütköztünk.Az időbe. A délutáni elfoglaltságokédes otthonés egyéb személyes események miattnehezen lehetett egyeztetni, havalamit végre ténylegesen videórakellett volna venni. Ha interjúrólvolt szó, még kevésbé is voltakgondok, hiszen a szünetekben isvolt alkalom megcsinálni őket, ámitt ugyanúgy az volt a nagyobbprobléma, hogy senki nem akarta kamera elé állni.Valójában az ötlet és a háttérmunkajó volt, és még mindig jólenne, arra meglennének az emberek,csak pont a lényegre, arrakellenének jelentkezők, hogy valakia kamera előtt vegyen részt a folyamatban.De ahhoz az kellene,hogy ne legyen senki sem olyanszégyenlős, bátortalan, és akkortalán az egész egy nagyon jó időtöltéslehetne.FierpaSz KittiA meghívón Hadobás Titanilla életfájaláthatóSzervezzük a DiákbiológuSéS -környezetvéDőnapokatAz áprilisban esedékes országosprogramunkról Dr. Sopowné BaloghElvira tanárnő, a rendezvényfő szervezője adott lapunknak rövidösszefoglalót:• Ebben a tanévben tizenkettedik alkalommal rendezi megiskolánk a Diákbiológus és -környezetvédőNapokat. Elkészült aprogram, igyekeztem olyan előadókatmeghívni, akik a magyartudományos élet legjelentősebbképviselői. Négy előadást szeretnékkiemelni. Hallhatunk majd arról,hogy miért kutatja az ember a vörösbolygót, az alvás agyi mechanizmusairól,a magyar lakosság genetikaistrukturáltságáról, valaminta világ legmagasabb vulkánjárólDél-Amerikában. A felsorolásbólis látszik, hogy nem egyetlen témakör,hanem a biológia számostudományága kerül bemutatásra.Természetesen emellett több érdekeskiállítás és bemutató is várjaa diákokat.Jelenleg a versenyzők regisztrálásazajlik. Két szekcióban mérhetikössze a tudásukat a diákok, a környezetvédelmiszekció zsűrielnökeDr. Hornyák Margit, a SzéchenyiIstván Egyetem docense lesz, ahagyományos biológia szekciót Dr.Kovács Krisztina, a Kísérleti OrvostudományiKutatóintézet kutatóbiológusa vezeti majd.Szeretettel várunk minden versenyzőtés érdeklődőt.n2012/2013. éviversenyeredményekoktV-eredményeK Matematikábóltovábküldhető dolgozatotírt: kiss Bálint József (12. a)– felkészítő: kovácsné némethsarolta. kémiából továbbküldhetőeredményt ért el: Molnár Barnabás(12. a) – felkészítő: horváthzsuzsa. Biológiából a másodikfordulóba jutott: Barta Bálint(12. a), hermann enikő (13. c) –felkészítő: Medve Andrásné PappValéria, dr. sopowné Balogh elvira.Filozófiából továbbküldhetődolgozatot írt: szabó Airton Péter– felkészítő: Várőri tímea.OrSzágOS verSenyeK du szaÁrpád informatikai emlékverseny2. hely: Pál titanilla, számadó zsuzsanna,Vankó dániel – felkészítők:nagy kálmán, rajcsány Miklós.dürer kémiaverseny 9. hely:hermann enikő (13. c), MolnárBarnabás (12. a), szemes András(10. a) – felkészítő: horváth zsuzsa.Az Arany dániel középiskolaiMatematikaversenyen 2. fordulóbajutott: Major-eisler Botond(10. a), Vankó dániel, Wiszt Péter(9. a) – felkészítő: horváth zsuzsanna,kovácsné németh sarolta.A Bolyai Matematikaversenyen1. hely: hadobás zétény zsombor,2. kovács Fanni, 3. klemenczVeronika kaludia (5. a), 1. hely:hadobás titanilla (6. a), 1. hely:kőrösi-Fehér Bence, 2. hely: Balatonidalma, 3. hely: Balatoni kinga(7. a), 1. hely: szelőczei dávid, 2.hely: kovács kinga, 3. hely: rédaVince (8. a) – felkészítő: CsermákJúlia. A savaria országos történelemversenyentovábbküldhetődolgozatot írt: kapás Panka, VeresAndrea (11. b), szalai dániel (10. d),semperger evelin (11. c) – felkészítő:rácz László, kolbert erika,érsek erzsébet. Az öveges JózsefMatematika-fizika összetett csapatversenyen21. hely – felkészítő:németh ildikó. A Ciao Beszéljünkolaszul versenyen 2. hely: ValicsMáté (7. a) Glodánné kovács Andrea.A kölcsey feladatmegoldóversenyen 1. helyezést ért el: hadobástitanilla (6. a) – felkészítő:Farkas noémi. A tUdok döntőjébejutott: Antal dalma–tóthLuca (10. a) – felkészítő: horváthzsuzsa, Várőri tímea; Antalóczyzsanna (12. a) – felkészítő: nagytamás, ( : 5.) A Mikola-fizikaversenymásodik fordulójába jutott:Major-eisler Botond (10. a),kámán András (10. b), Váradi Viktória(11. c) – felkészítő: némethildikó. A Váci Mihály Angol nyelviVerseny első fordulójában 1. hely:Bátor Benedek, 3. hely: BaloghMárk (6. a) – felkészítő: katonánétéglás zsuzsa. Az országos németnyelvi verseny 1. fordulójábajutott: Lutring erika , MakacsekÁgnes (7. a) – felkészítő: katonánéBerki ildikó; horváth Gyöngyvér,Czillahó krisztina (8. a) – felkészítő:schwarczingerné FuchsMónika.megyei eredményeK A Bolyaimatematikaverseny (csapat)6. helyezést értek el: kőrösi-FehérBence, Pintér András, remeteCsaba, Valisc Máté , 5. hely:Balatoni dalma, Balatoni kinga,Luting erika, Major-eisler emese(7. a), 6. hely: Pencs Attila, rédaVince, szelőczei dávid, széplakiPéter (8. a) – felkészítő: CsermákJúlia. Az Arany János irodalmiversenyen 3. hely: tóth Luca(10. a) – felkészítő: sipos etelka.Az implom József helyesírási verseny3. helyezettje: novák réka(12. c), 4. hely: Pataki Petra Gabriella– felkészítő: Fadilné eizenerika.területi eredményeK A Bolyaianyanyelvi csapatverseny 2.Az Öveges-verseny évről évre Tatára vonzzaa legnehezebb tantárgy rajongóitFOTó: ÁDÁM ÁRPÁDhely: 6. a csapata, 7., 10 és 12helyek: 7. a csapatai, 7. és 16. helyek:a 8. a csapatai – felkészítők:Farkas noémi, dobrova zita,ogonovszkyné tanczer erzsébet.A Bolyai János matematikaverseny4. hely: hadobás zétény (5. a),9. hely: hadobás titanilla (6. a), 5.hely: kőrösi-Fehér Bence (7. a),3. hely: szelőczei dávid, 6. hely:kovács kinga (8. a) – felkészítő:Csermák Júlia, dr. Máté Marianna.A szép Magyar Beszéd verseny2. helyezettje: hadobás titanilla(6. a) – felkészítő: Farkas noémi,2. hely: kancz Flóra – felkészítő:ogonovszkyné tanczer erzsébet.várOSi eredményeK A Megszólala képzelet meseíróverseny2. hely: hadobás titanilla – felkészítő:Farkas noémi. A „négyelem meg én” környezetverseny2. hely: Bárdosos zöldek csapata– Asztalos tímea, szelőczeidávid, széplaki Péter – felkészítő:dr. sopowné Balogh elvira. A Bányász-hagyományőrzőverseny5. helyezettje: Antalóczy zsanna,Pongrácz dóra, Valentin eszter(12. a) – felkészítő: nagy tamás.Felvételünk az olvasási verseny hetedikescsapatáról készült3


é d e s o t t h o n• www.blg.sulinet.huMaradandó emlékmaradandó hétköznapokraA Bárdos jubileumi szalagavatójaeste tizenegy órakor a lelkes fiatalok még ráadást követelteka zenekartól, az aulában végzős diákok és osztályfőnökeikropták, a többször visszatapsolt zenekar fáradtan szabadkozott,a szervezőknek pedig alig volt szívük kimondani, hogy aszalagavató bálnak bizony vége van. – Pohner Kata írásaFebruár elsején került sor az iskola 25.szalagavatójára, melyet az idén is a JászaiMari Színház – Népházban tartottunk meg. Aműsor a jubileum ellenére majdnem a szokásoskeretek között zajlott. A programban szerepeltversmondás, ünnepi beszéd, szalagok átadása,volt múltidéző képösszeállítás, és végül jötteka táncok. A műsor, habár a tervhez képesttöbb szempontból másként alakult, emlékezetesmaradt, és a szalagavató bál a tavalyi jó példátkövetve valóban a végzősök ünnepe volt. Ebbenaz évben testközelből élhettem át a boldogságot,a feszültséget és a meghatódottságot,amit végzős diáktársaim éreztek, ugyanis idénLatin koktélt mixelt a 12. a osztályengem ért az a kiváltság, hogy én tölthettembe a narrátor szerepét. Bár eleinte visszakoztama feladattól, később rájöttem, hogy ez megtisztelőés hasznos is számomra, hisz ötleteketmeríthettem a saját szalagavatómra, amely ajövő évben kerül megrendezésre – remélem aVértes Agorájában.Természetesen nemcsak én voltam elfoglalvaa készülődéssel, izgalommal, hanem a végzősök4is, hisz ezen az estén került sor több hónapnyikemény munka eredményének bemutatására,valamint több év emlékeinek felidézésére. Atáncok meglehetősen sokrétűek voltak. A bemutatóegy angolkeringővel (12. d) kezdődött,egy vérpezsdítő latin táncokból kevert mixszel(12. a) folytatódott, ezt követte egy MichaelJackson számaiból összeállított koreográfia(13. c), végül a táncrendet palotással zárták (12.b). De ne siessünk ennyire előre, hisz a táncokcsupán az este megkoronázásául szolgáltak.Kezdetnek az énekkar csodálatos produkciójátemelném ki, melynek tagjai nemcsak jóhanggal, hanem – mint kiderült – megfelelőállóképességgel is rendelkeznek. Két fellépésükközött az ünnepi beszédeket ésa szavalatokat is meghallgattuk – nemtagadom, ez improvizációs készségemnekvolt köszönhető…A beszédek Németh Ildikó tanárnőnek,a 12. a osztályfőnökének nagy hatású ésnagy sikerű visszaemlékezésével, illetveintelmeivel kezdődtek. A tanárnő izgalommalés meghatottsággal küzdve isolyan gondolatokat fogalmazott meg,melyek elkísérhetik a ballagáson túl is avégzősöket. Utána következett a szalagravárók beszéde, amelyet idén Szigethy Ágnes ésPapp Enikő tartott. Szavaikból sok érdekes éshumoros információt tudhattunk meg abúcsúzó osztályokról, például azt, hogya tizenkettedik ások még alsós korukbanelképesztő módon távolították el acímert a falról: célba dobva egy sonkásszendviccsel.A műsorban emelkedett hangulatúszavalatok is voltak, Kempf MartinaAmadeusszal az alsóbb évfolyamok, Kiss JuditParolaa végzősök képviseletében mondott verset.A versek megindítóak és alkalomhozillőek voltak, így mély érzéseket keltettekbennünk: Horváth István verse a kudarcokelviselésére, Szilágyi Domokosé ahétköznapi élettel való szembenézésrekészíthette fel az ünnepelteket. Méltóságteljes pillanata 12. d osztály keringőjébenréSzlet pappenikő éS SzigethyágneS végzőS tanulók ünnepibeSzéDébőlA tavalyi év nemcsak a kampány élményemiatt volt izgalmas, hiszen előtte meg kellettszervezni a zöldnapot, amikor vicces történeteketadtunk elő a végzősöknek. itt mára négy osztály igazi csapatként dolgozottegyütt. talán – ha mondhatok ilyet – ekkorlettünk igazi közösség. Persze voltak,akik már kicsi koruk óta ismerték egymást,együtt sportoltak, vagy együtt jártak zeneiskolába,esetleg más délutáni szakkörre, desokan voltak, akik itt ismerték meg igazánaz évfolyamot. Bizony kellett ez a nyolc, öt,illetve négy év ahhoz, hogy megismerjükegymást, barátokká váljunk, és segítsükegymást a felnőtté válás rögös útján. hanem is mindenkinek, de sokunknak ezekvoltak a legszebb emlékek, a legjobb dolgokgimnáziumi életünk során.Ahogy az itt szövődött barátságokat, úgyaz itt kialakult személyiségünket is próbárateszi majd az új környezet. kiderül majd,hogy mennyire vagyunk felkészültek az újéletre, új iskolára, új tanárokra és arra, hogya saját lábunkon álljunk meg. Biztosak vagyunkabban, hogy mindaz, amit szüleinktőlés tanárainktól eddig tanultunk, átsegít majdminket ezekena változásokon.Azéveksoránsoknehézséggelkellett szembenéznünk,de mindig voltFOTó: NAGy TAMÁS mellettünkvalaki. ha tanulmányaink közben gondokmerültek fel, ha valamiben tanácstalanokvoltunk, vagy éppen csak pár jó szóra voltszükségünk, rájuk mindig számíthattunk.Most hát ideje köszönetet mondani azoknak,akik a nyolc, öt és négy év alatt egyengettékutunkat. (…)À LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava


tUdósdiÁk• www.blg.sulinet.huréSzlet németh ilDikótanárnő ünnepi beSzéDébőlBevallom, jólesett hallani, hogy mi, szaktanárok,osztályfőnökök is hozzájárultunksikereitekhez, tőlünk is lehetett tanulni valamit.Biztosan rájöttetek már, hogy a tanárnem ellenség, legalábbis alapállapotban nem.Persze, ha gerjesztett állapotba hozzátok,bármi megtörténhet.kinek hosszú, kinek még hosszabb bárdosospályafutása alatt bőven volt lehetőségetanulni. tanáraitok igyekeztek felkelteni ér-deklődéseteket, felkészíteni benneteket azérettségire, gyakran akaratotok ellenére is.sokan szereztetek nyelvvizsgát, értetek elszép sikereket tanulmányi és sportversenyeken.ezek a közös munkánk papírokkaligazolható eredményei.egyesek szerintaz iskola inkábbneveljen,mintoktasson. én azthiszem, elsődlegesfeladatunk mégisaz, hogy a tudásmegszerzésébensegítsünkbenneteket.néhányAki hallotta, még hetekigemlegetete Németh Ildikópercen belül feltűzzüknektek azta szalagot, mely ajól végzett munka dicsérete. Ünneplünkbenneteket, hogy eljutottatok idáig, és végzőskéntitt állhattok. nagyon jó emlékezniarra, amikor kedvesek voltatok, ötletesek,vagy egymásnak segítettetek. Ünnepeljük abecsületes munkát, a kitartást és szorgalmat,a tisztelettudó viselkedést, az őszinteséget.Csak az az ember lehet boldog, aki tisztalelkiismerettel tér aludni esténként, mertmindent megtett, amit tehetett: a munkájábanés az emberi kapcsolataiban. Akitsaját szorgalma és szakértelme tett naggyá,nem pedig mások lekicsinylése. Mi nem arraa világra akartunk felkészíteni benneteket,ami körülvesz minket, hanem egy olyanra,amilyen világot szeretnénk.Végezetül, kedves végzősök, hadd kívánjaknektek sok erőt a tanuláshoz az elkövetkezendőhónapokban. Jó barátokat, akikkel néhalazíthattok egy kicsit, szerelmet, ami az égigemel. Türelmes és támogató szülőket, akiknekérdemes örömet okozni és olyan életet, amilyetérdemes tanárnő beszédétélni.A versek után került sor az énekkar másodikműsorszámára, majd megtörtént a szalagok feltűzése,amelynek ünnepélyes percei a felnőttéavattatás első lépései voltak. A hivatalos részta Szózat zárta, és elkezdődött a táncokra valólázas készülődés. Közben a hagyományoknakmegfelelően megnézhettük az egyes osztályokösszeállítását azokról az évekről, melyeket agimnáziumunkban töltöttek. A már említetttáncok a technikai bakik ellenére is nagy sikertarattak, a legszerencsésebbnek és legsikeresebbneka 13. c osztály bizonyult, amelynekötletes koreográfiáját semmi sem zavarta meg.A szalagavató végeztével az iskola aulájábanismét vendégül látták a végzősöket ésA 12. b palotása zártaa táncrendetOrszágszerte képviseltettemagát a Bárdos a TUDOKdiákkonferenciákonahogy már évek óta, úgy idén is megrendezika tudományos Diákkörökországos konferenciáját, a tuDok-ot.Szerencsére ebben az évben is akadtjó pár lelkes bárdosos, aki előadásávalképviselte iskolánkat a selejtezőkön.A hagyományokkal szakítva a verseny ebbenaz évben már szekciókra bontva zajlott, ezértkülön helyre kellett utaznia az élet- és környezettudomány,a műszaki és reáltudomány és ahumán és társadalomtudomány területén versenyzőknek.A vajdasági és erdélyi diákok számáraa mozgalom külön elődöntőket szervezett,és az ott továbbjutók versenyeztethetik majdelőadásaikat a többi magyarországi döntősselmárcius 22–23-án a Bárdosban.Beszélgetve a többi versenyzővel kijelenthetem,hogy mind a három helyszínen a vendéglátókmagasra tették a mércét. Először azélet- és környezettudományi elődöntő kerültmegrendezésre január 18–19-én Szegeden. Azindulók között voltak az iskolából May Judités a Czverkon Fanni a 10. ából, Auer Vivien,Körtvélyfáy Eszter és Huber Annamária a 11.ából. Kísérőtanáruk Medve Andrásné PappValéria volt, aki végig bátorította őket,és tartotta bennük a lelket. Első nap kerültsorra a két tizedikes lány Kőbe zártélet című előadásukkal és KörtvélyfáyEszter is Állatok tanulása című előadásával.Mindhármuk jól szerepelt, korreferátumaikatiskolatársaik is megnézték,és drukkoltak nekik. Másnap elsőkéntadott elő Huber Annamária az autizmusról,majd később Auer Vivien a skizofréniáról.Eredményhirdetés zárta akétnapos programot, sajnos egyikőjüksem jutott tovább, de tapasztalatokkalgazdagodtak, és jövőre még lesz alkalmuk aPécsi résztvevőink az eredményhirdetésre várnakkét hozzátartozójukat egy remek vacsorára. Aszép terítés és a finom fogások mindenkinekelnyerték a tetszését. Habár nem kóstolhattammeg a menüt, nővérem hosszas beszámolójaés a vacsora dicsérete is elegendő volt ahhoz,hogy biztosra vegyem a sikert. A bál fergetegeshangulata pedig még napokig beszédtémavolt mind a diákok között, mind a tanáriban.Ám mindez nem történhetett volna meg atizenegyedik évfolyam, osztályfőnökeik, a szervezőtanároksegítsége nélkül, akiknek köszönetjár a sok munkáért.Mivel jövőre minket vár az ünnep, és fenyegetaz érettségi, évfolyamtársaimmal együttremélem, hogy a táncok, a filmek, a beszédek,a műsor összeállításában leszünk olyan ügyesek,mint elődeink. És azt is remélem, hogy a lelkesedésünknekünk is kitart az este legvégéig, hiszenmár látjuk, ez az idei bál igazán jó buli volt! nBárdost képviselve újra elindulni a versenyen.Másodiknak február 1–2-án a műszaki ésreáltudományi elődöntőt rendezték meg Sopronban.Itt Antal Dalma és Tóth Luca képviselteiskolánkat, akiknek geokémia-geológiatémában készített előadásuk A vértesszőlősimészkőformáció pleisztocén kori rétegénekgeokémiai vizsgálata címet viselte. A lányokatosztályfőnökük, Horváth Zsuzsa tanárnőkísérte, és kitartó munkájuk gyümölcsekénta második helyen jutottak tovább a döntőbe.Utoljára került megrendezésre a humán éstársadalomtudományi elődöntő Pécsett, február8–9-én, amelyre Gacsályi Adrienn (11. a),Antalóczy Zsanna, Tóth András és én (12. a)mentünk a Bárdosból Dobrova Zita tanárnő ésNagy Tamás igazgatóhelyettes úr kíséretében.Már az utazás élmény volt, s az ottani légkör,vendégszeretet csak tetőzte a dolgokat. Az elsőnapra Tóth András volt beosztva a Don-kanyartatabányai áldozatairól szóló előadásával.Ezután szabad program volt a vacsora előtt,amely legfőképp az előadások csiszolásával,tanulgatásával telt. Másnap reggel elváltak útjaink,ugyanis mind a hárman külön szekciókbakerültünk, sajnos így nem is láttuk egymásszereplését. Gacsályi Adrienn előadása a tatabányainyelvhasználatról szólt, az enyém pediga paraboláról a filmművészetben. ( : 14–16.)A programot itt is az eredményhirdetés zár-Versenyzőink taktikai értekezlete Szegeden a szekciókkezdete előttta. Antalóczy Zsanna tatabányai nőkről szólóelőadásával megérdemelten jutott a döntőbe.A szoros programba minden helyszínenbelefért egy kis városnézés és kikapcsolódás,ezáltal a verseny tapasztalataimellett maradandó élményeket szerezhettünk.Mivel a döntő a Bárdosban lesz,minden érdeklődőnek alkalma nyílik atovábbjutott előadások megtekintésére,mindenkit szeretettel várnak a szervezők.SzigetHy ágneSÀ LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava 5FOTó: NAGy TAMÁSMEDVÉNÉ PAPP VALÉRIA FELVÉTELE


M i é n k i t t A t é r• www.blg.sulinet.huAzért a büféjó volt…Egy felejtendő farsang történéseiFebruár tizenötödikén rendeztük megiskolánkban az idei farsangot. az ebédlőa büfének, az aula bulinak, az énekterempedig a teaháznak adott helyet.egy probléma volt csak: szinte üresekmaradtak.Már délután megindult a készülődés, az önkénteseklázasan díszítettek, a zenészek pedigizgatottan hangolták hangszereiket. Az energiaviszont részben kárba veszett: feleannyian semvoltak ott este, mint amennyire számítottunk.Tisztelet a kivételnek, hiszen a legkitartóbbkisebbek (talán tizenöten is voltak) egészenkilencig becsületesen végigtáncolták a bulit, aDJ pedig úgyszintén szorgalmasan szolgáltattaa zenét a buli végéig. A tizenkettedik désekeközben egy remek kis büfében várták (volna)a vendégeket az ebédlőben. Persze ebben isvolt jó, mert mi, akik ott voltunk, jobbnál jobbsütikből és nasikból válogathattunk kedvünkre.Olvass velünk,olvass többet!Februárban elkezdődött a Komárom-EsztergomMegye József Attila Könyvtáránakszervezésében egy rendhagyó irodalomórákatfelvonultató órasorozat. Gyüszi Lászlónak, akönyvtár igazgatóhelyettesének szervezésébenelőször Turczi István költő látogatott eliskolánkba ( : a költőről irodalmi összeállítástközlünk a 7–8. oldalon), majd Kulin Ferencprofesszor úr tartottnálunk előadást.Az izgalmas, személyeshangú nyitóelőadásaz „Olvassvelünk, olvass többet”címhez méltóankedvcsináló volt. Amozgalom láthatóannyitott kapukat döngetnálunk egyébként,hiszen a könyvtárteljesen megtelt.Persze nemcsak ültünk,és hallgattunk,mert Turczi Istvánkérdéseire mindenkiszívesen válaszolt (ésnemcsak a jó válaszértjáró ajándékokmiatt), mindenkineka véleménye fontosvolt, minden válaszértékesnek bizonyult.Az alapoknál kezdtük:azt kellett összeírnunk,A kicsik lelkesedését pedig az is dicséri, hogya felvonuláson ötletes, szebbnél szebb jelmezekbengyönyörködhettünk, bár először meglehetősenfurcsának tűnt, hogy lépten-nyomonegy hercegnőbe botlunk, vagy éppenséggelDarth Vader készségesen nyitja ki előttünk amosdóajtót.Aki viszont inkább egy kis nyugalomra vagycsendesebb környezetre vágyott, annak azalagsorban berendezett teaház volt az ideálisválasztás. Az asztalkákon lobogó mécseseklángja és a plafonról lelógó égősor fénye kellemeshangulatot teremtettek a teremben, amelyettől jobban hasonlított egy kisebb fesztiválra.A felszolgált tea nagyban hozzájárult a meghittlégkörhöz, a zenét pedig a már jól ismert 42-eszenekar szolgáltatta, Márk egész este fáradhatatlanulénekelte a jobbnál jobb slágereket. Anégy-öt érdeklődőnek. Nem hivatalosan egyalkalmi mini tetoválószalon is nyílt a műsor alatt,ahol a gyertyafény ellenére ragyogó – és természetesencsak ideiglenes – alkotások születtek.Mindenki – legalábbis az a kevéske ember, akijelen volt – nagyon jól érezte magát, azonbanegy idő után aggodalomra adott okot, hogy azaulában már alig találtak maguknak táncpartnerta fiúk, és a tea is lassacskán elfogyott. Ígya zenekar a teaházban eljátszotta utolsó számát,mi jut eszünkbe az irodalom szóról, majdazon kellett gondolkodnunk, hogy melykönyvek érték el a legnagyobb példányszámota világon. Az olvasási szokásoktól,a sikerkönyvektől jutottunk el az európaikultúra két alapvető tartópillérére, a Bibliatörténeteire és Homérosz eposzaira.Eközben a költő néhány igencsak furcsaversébe is belehallgathattunk, és a személyeshangvételnek megfelelően ezekkeletkezési körülményeiről, ihletésérőlis hallhattunk történeteket (ilyen voltAz olvasásnépszerűsítő program folytatásáta szervezők a következő témákkal tervezik:n 2013. március 20.: a márciusi ifjak ésa dicsőséges forradalom megjelenése amagyar irodalomban akkor és napjainkban.(előadó: turczi istván)n 2013. április: József Attila és a magyarköltészet a XX. században. 1. rész. A nyugatés nemzedékei (előadó: tverdota György)n 2013. május: József Attila és a magyarköltészet a XX. században. 2. rész. Az 1930-asévek és a háború hatása a magyar irodalmiéletben. (előadó: turczi istván)n 2013 tavaszán még: népi költészet, népszokások– előtérben a télbúcsúztatás (tervezettelőadó: dr. kemecsi Lajos néprajzkutató)n 2013. szeptember: Janus Pannoniusés a középkori magyar irodalom. (előadó:turczi istván)n 2013. október: a magyar irodalom apolgárosodás útján: a XViii. század vége ésa XiX. század első fele (előadó: kulin Ferenc)n 2013. november: hogyan juthatunkfel a Parnasszusra? – befejező, összegzőelőadás, foglalkozás. zenés, irodalmi „táborzárás”turczi istvánnal, kálloy MolnárPéterrel és hrutka róberttel.például a szívügyekmiatt faképnélhagyottmatekérettségi históriája).Esélyünk sem voltunatkozni vagy elbambulni.Rengeteggondolat került nap-világra a gyorsan elillanóötven perc alatt,és a kellemes, érdekeshangulatnak köszönhetőenúgy mentünkhaza, hogy kíváncsianvártuk a folytatást.Erre került sorfebruár 21-én, mikora korábbi tapasztalatokbóltanulva máraz ebédlőben tartottelőadást Kulin Ferencprofesszor úr a fel-világosodásról, illet-ve elsősorban a Bánkbánról. Nehéz volt bőFOTó: DOBROVA ZITAKevesen öltöztek be, még kevesebben tapsoltak érteaz aulában szintén az utolsó tánc végéhez értek,és a kellemesen fáradt diákok és tanárokegyaránt hazaindultak.Kellemes meglepetés volt azonban, hogyakik végig kitartottak, azok szívesen maradtakott segíteni, elpakolni, viaszt súrolni és függönytcsíptetni. Köszönjük mindenkinek, aki segített,és azoknak is, akik csak a puszta jelenlétükkeljobbá tették az idei farsangot.A kérdés persze adott: mi lesz jövőre? Lassanmindent hagyunk kicsúszni a kezünkből: évrőlévre egyre rövidebb a filmmaraton, tizenhathelyett most már csak tízórás a focibajnokság,egyre kevesebb a program. Sajnálom, deeszembe jut a közhelyes graffiti: „Érdeklődéshiányában a holnap elmarad!”SzOlnOKi minnaA könyvtár teljesen megtelt irodalomfanokkal, ésTurczi István gondolatai mindenkit magával ragadtakegy tanóra alatt összefoglalni a művel kapcsolatostudnivalókat, de sikerült a korszakot ésKatona művét ilyen rövid idő alatt is közelebbhoznia a diákokhoz.Az irodalmi időutazás következő állomása aPilvax kávéházról szól március 20-án.àÀ La Bárdos • A Bárdos László Gimnáziumélménymagazinja. Megjelenik ötször egy tanévben.XXV. évfolyam, 2013. húsvét hava.Lapszerkesztõk: Antalóczy Zsanna, SzolnokiMinna. Mun ka társak: Makszim Soma fotóriporter,Barkaszi Gabriella, Lázár Kata, SzigethyÁgnes. Olvasószerkesztő: Sipos Etelka. Felelõsszer kesz tõ: Dobrova Zita. Technikai szerkesztő:Nagy Tamás. Felelõs kiadó: Pleier Tamás igazgató.A lap címe: Bárdos László Gimnázium.2800 Tata bánya, Gál István-lakótelep 701. Tel.:34/339-571, e-mail: nohab008@freemail.hu,dzit@vipmail.hu – Nyomtatta a Media-PressKft. 250 példányban. A címlapon Nagy Tamáfelvételén a 13. c tánca látható.ntamáS BOglárKa6 À LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava


L iterAtA soC ietAs• www.blg.sulinet.hu„Az írás a halandók bosszúja”Íróportré a sokszínűség költőbajnokáról, Turczi Istvánrólturczi istván író, költő, műfordító, szerkesztő,művelődésszervező, irodalomtudós,műsorvezető. többek közt volt aművelődési minisztérium munkatársa,a kilátó című folyóirat szerkesztője, abartók rádió muzsikáló reggel műsorvezetőjeés a playboy főszerkesztője.Jelenleg a parnasszus című irodalmifolyóirat főszerkesztője, a magyar Írószövetségköltői Szakszervezeténekfőtitkára. olyan díjak birtokosa, minta József attila-díj és a magyar köztársaságbabérkoszorúja. – Lázár Kataösszeállítása„egy kis szobor tűnik felaz idő kőrengetegében”Turczi István 1957-ben született Tatán. Szülővárosáhozköthető a Deodatus. A férfiés a város tört. én. elme című verseskötete,melyben versek, naplórészletek, fiktív szövegekismertetik meg velünk a várost, s annakkeletkezéstörténetét. A középiskola elvégzéseután az ELTE magyar–angol–finnugor szakánvégzett, s szerzett bölcsészdoktori diplomát.Első verseit a Jelenlét című folyóirat közölte,majd novellái is megjelentek az Állóháború címűantológiában. Életrajzában meghökkentő adatokatis találunk: dolgozott éjszakai portásként,talajminta-vételezőként és gépkocsivezetőkéntis. „Két évig nem vettek föl az egyetemre, linkpali voltam. Anyám mondta, akkor dolgoznomkell. A tatai Kristály Szállóban lettemportás (…) Mit csinálhat nyugodtan a portáséjszaka? Olvashat. Tudom, alhat is. Bűn ésbűnhődés hétfő, A Karamazov testvérek kedd,szerda, csütörtök.” (Vámos miklós)Vers FC: a kezdő tizenegy(részlet)Velük nőttem fel ragaszkodásban,buta gyűlöletben,Ők az én örök és megbonthatatlan kezdőtizenegyem.A kapuban Balassi Bálint a védőketegyre hajtja-űzi,Az ellenfél skalpját békeidőben büszkezászlajára tűzi.Arany söpröget; mindig megfelelőposzton áll,Higgadtsága okát fedje mélyballadai homály.Előtte Ady és Petőfi, ki más, a kétszélsőhátvéd,S ha bármelyikük netán (kizárt!) apróbbhibát vét,A védelem tengelyében ott süvöltrettenetes Milán,Mellette füstbe ment terv átjutnia tű fokán.A középpályás sor rég összeszokott,harcedzett triász:A két Mihály mellett megvillan vitézüla titkos ász,Berzsenyi, ki „sok Charybdis közt,sok ezer veszélyben”Termetéhez képest fürgén osztogats ez nem kis érdem.Csatárokról jót vagy semmit:ők az aranylábú gyerekek,Nyugatos iskolán nevelkedett csillagok,vita itt nem lehet.Babits a kapitány, gólzsák és kiműveltlabdafenomén,Ily’ kevés születik e zuhanáshoz szokottszürke sártekén.Jobbszélen Kosztolányi dekázik s rúgszámolatlan gólokat;Kedvére cselezget, trükköz, több stílustváltogat.A két mesternek középen büszkefranzstadti géniusz segít,Egy fejesgólért cserébe adná bőrkötésnélküli Összesverseit.Vagy álom ez, vagy film, kinn vannakmind a zöld gyepen,Együtt a sosem-volt-nagy-csapat,az egyszeri, a végtelen.Labdába persze más is rúg, jól tudom,e kávéházi szegleten,Mert itt írtam ezt a verset,a Vian nevű zajos, pesti mű helyen,(de ne tovább: a többi már úgyis futballésverstörténelem.)•„A bölcsész az egy külön állatfaj”A Parnasszus folyóirat kiadása mellett műfordításokatvégez, kiállítás-megnyitókat, könyvbemutatókatés rendhagyó irodalomórákat isszervez. Mindemellett még szerkeszt is, többekközött Vajda János válogatott kötetét és Az évműfordításait, antológiákat.Bevallása szerint kedvenc műfaja a vers.Olyan kötetei jelentek meg, mint például a Segédmúzsákfekete lakkcipőben, A nők és aköltészet, sms 66 kortárs költőnek – el nemküldött versek, Áthalások, Erotikon.Eddigi négy regénye közül talán a legismertebba Mennyei egyetem. A könyv sajátegyetemi éveinek élményeiről számol be, kisséhumorosan és ironikusan. A regényt alkotónovellák fűzérré állnak össze, bemutatva a jellegzetesbölcsészéletmód napjait.•„Pedig amikor olvastuk, határozottan emlékszünk,még élveztük is a váratlan fordulatokat,nyelvi és formai leleményeket, élveztük,hogy NEM ÉRTÜNK MINDENT, CSAKSEJTJÜK, hogy belül, legbelül játszódnak lea történések, és amikor megfejtettük egy-egykép vagy gondolat titkát, boldog bizsergéshatolt be szürkeállományunk legintimebb zónáiba,s elégedettségtől teljes szívvel nyúltunka következő modern regény után.” (mennyeiegyetem)„A jelenlét embere ő, korunk hőse”Habár egyre kevesebb a pályakezdő fiatal, aParnasszus folyamatosan közli a verseiket, sebben nagy szerepe van Turczi segítőkészségénekés menedzselésének: „Ők is kiszorítotthelyzetben vannak, akárcsak én voltam a kezdetkezdetén. Néha terelgetem őket, hogy ne akönnyebb ellenállás irányába menjenek, hogymegmaradjanak a pályán.” A lap két vezérszálaa Centrum, melyben kortárs művészekrőlolvashatunk, a Revidius, ahol lezárt életműveketismerhetünk meg, valamint az Átjáráscímű műfordító blokk. A „p” betű erős hatástgyakorol munkásságára: a Parnasszus melletta Playboy főszerkesztője is volt, nem lepődünkmeg azon, hogy műveiben gyakran központiszerepet kapnak a nők, az erotika is. Olyanlapok munkatársa is volt, mint az Új Forrás,az Élet és Irodalom, a Kortárs és a Nagyvilág.Az Írás nevű istenMég tíz lépés, még kilenc, még nyolc,hét, szigorú ütemettart a vér, szűkül a szem, három,kettő, egy és kész ez a versis. Itt van. Semmi sem indult belőleútra még. A tekintetzártkertjében hűsöl, sütkérezik.Hosszabb és rövid soraiegymáson lassan átringanak. Azzaláltat, hogy fénylik,pedig csak önmagának sugárzik.Bármilyen alakot ölt,bármilyen színt, a legszebbnek látod.Minden szavaselyemlétrán kúszik felfelé, föléd.Az érintés tiltva van.Semmi közöd hozzá. A tiéd. Birtokosvagy és kisemmizett.Ha véletlenül megtartanál egy darabotbelőle magadban,még ne tedd. Annál erősebb vagy, minélelveszettebb.À LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava 7A KÉP FORRÁSA: INTERNET


L i t e r AtA s o C i e t A s• www.blg.sulinet.huVágy sincs rá, egyszerűen így alakult.Sehol világ, csak belül,mondod (idézed), minthanyomatékosítani akarnád, hogyvisszatértél önmagadhoz. Ennél nehezebbaz sem lenne, haaz elszakadást gyakorolnád. Példáula csendet, ami az Írásnevű isten végső érvelése.„nem múlhat el nap írás nélkül”Az a költő, aki szabadidejében egyébként alabdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsági tagjaés a Magyar Madagaszkári Társaság alapítója,rendkívüli munkakedvvel, rendkívül sokfélét ír.Az életrajzot, pályaképet megfigyelve láthatjuk,hogy Turczi terjedelmes életművet halmozottfel. Több mint tíz verseskötete jelent meg eddig,valamint rádiójátékokat és drámákat is jegyez.„Csak az emberolvas”Márai Sándor általam címnek választottgondolata ma már szinte provokációnak hat.Tény, hogy manapság már a fiatalok nem szeretnekannyit olvasni, mint régen, ehelyett azinternetet böngészik egész nap, vagy a barátaikkallógnak valamerre. Talán ez is az egyik okaannak, hogy a kötelezőket ma már alig olvassákel teljesen, vagy csak nagy nehézségek árán,ugyanis a diákok nem tudnak, vagy – félő – nemis hajlandóak rá időt szakítani.Azonban legtöbbször, ha megkérdeznekvalakit, hogy miért nem olvassa el, akkoráltalában a válasz az, hogy túlságosan régiek.És ez persze így igaz. A legtöbb kötelező olvasmányévszázadokkal ezelőtt íródott, amikor astílus és az érdeklődés is teljesen más volt, mintma. Ez teszi őket nehézzé, de persze szép kihívásis veretes szövegben örök emberi tartalmatkeresni. A kötelezők kiválasztása mégis nagyvitatéma az irodalomtanárok között. A világpercről percre változik, az egyetlen biztos pontlassan az, hogy nyolcadikban mindenki NyilasMisiért aggódik. Az új Nattól sokan várták, hogyvalóban igazodik a változó világhoz. Ahogypéldául a történelemtanítás elmozdult a kortárs8Kabdebó Lóránt Rögeszmerend címmel írtróla kismonográfiát, de magáénak tudhatja avarsói költészeti fesztivál díját is. Költészetéreleginkább Radnóti Miklós, Vas István és JuhászFerenc gyakorolt hatást, de műveiben jelenvan a hagyománytisztelet és a modernség is.Olykor Pilinszky hangját halljuk a kötetekből,olykor szinte Villonét, a posztmodern játékmellett megjelenik az elhallgatás költészete,és a könnyedségtől a megrendültségig vezethetneka költemények, ha az Izrael-versekkel ismegismerkedünk.A történet végeNe mondd nekem hogy mindennek végeha összetorlódtak pillantásaink:úgyis tudommindent tudokmint uborka a dunsztosüvegbenproblémák felé, sokan azt akarták, hogy újítsákmeg a kötelezők listáját, és a tananyagtartalmaklegyenek ebben is modernebbek. Emellett pedigkorosztálynak megfelelőek is, hiszen egy tizenkétéves gyerek hogyan érthetné még meg azEgri csillagokat hatodikban? Az óvatos duhajokkompromisszumokat ajánlanak fel a tanulóknak:a kötelező kötelezők mellé olyan listátadnak, melyen kortárs szerzők, az irodalom határterületeiresorolt műfajok vagy sikerkönyvekis szerepelnek. Általános tapasztalat az, hogyaz olvasás nehézségeivel könnyebben megbirkóznak,akik nem Homérosszal kezdik. Gyakranajánlják például olvasáskutatók a Harry Pottert,sőt az Alkonyatot, ugyanis ezek a mai sikerkönyvek,amelyeket általában tényleg mindenkiismer vagy szeret, alkalmasak lehetnek arra,hogy az ezeket olvasó fiatal továbbléphessena témát, hősöket, problémákat továbbgondolvaa magasabb irodalom felé.Szerintem nem lenne rossz ötlet órán megvizsgálnia mai regényeket, hogy azok, akik márolvasták, több értékét is meglássák annak, amitényleg érdekli őket. Nem mellesleg így az órák iskönnyebben haladnának, mert nemcsak a tanárhozakodna elő a saját elméleteivel vagy könyvbőlvett gondolatokkal, hanem a fiatalok is.Ám az a gond, hogy a mostani olvasmányokegy-egy korhoz tartoznak, mint például azArany virágcserép a romantika korához. Ígypedig nem lehet őket elhagyni, lecserélni,és hogyha jobban belegondol az ember,nem is kell, ugyanis ezek is érdekesek ésizgalmasak, ha tényleg odafigyel az olvasó.De ezt sokan nem így látják, ugyaniscsak a rosszat hallották róla. Emellett pedigdiákok érdeklődését egyszerűen nem keltikfel a régi, érthetetlen könyvek, pedig atanárok meg tudnák tenni, hogy ha nemis sok, de legalább egy pár emberrel többneka figyelmét ráirányítsák ezekre az olvasmányokra.Hogyan? Egész egyszerűen,elmondják a rövid tartalmát, kivétel a végét,a lényegét, megismertetik valamennyirea diákokkal a szereplőket, majd pedig azegésznek a belső értékeit mondják el úgy,hogy azt élvezni lehessen. Ha már vanengedj szívkamrád legkisebb zugábanengedelmesen meglapulnine mondd nekem hogy képlékeny vagyoktestem vonalán törési kényszer a görbületsejtelmeim lassan beigazolódnakbomlani kezd körülöttünk a fénya homály bársonya irgalmatlanulvédtelen tarkómnak simulhomlokomat a félelem búvópatakjainövekvő iramban át- meg átszelikmár épp hajolnék türelmedértmikor szemedben balta villannyakszirtemig ívelő suhanás:tenyeredbe hullanak hűtlenségeimhol vagyok? a csobogás?és te? mióta?emlékeink leplén fekszem kiterítvenyelvemen csak felboncolt szavaktörténetünk kitakart tetemeiNAGy TAMÁS FELVÉTELE AZ OLVASóVERSENyEN KÉSZüLT,ELŐTÉRBEN A GyŐZTES CSAPAT„A sok bolond olvasásnak ez lett avége: elvette az eszedet!”ebben az évben az iskola a diákok buzdításáraolvasási programokat szervezett.ezek között szerepelt a hagyományosnaktekinthető „olvasni jó!” vetélkedő is. ötödiktőla végzős évfolyamon át mindenosztály összemérheti tudását ezen a vetélkedőnaz adott félévben kijelölt könyvből.ez év novemberében Mark twain koldusés királyfija volt a „kötelező” olvasmány. Aháromfős csapatok megtöltöttek egy osztálytermet:harminchárom diák várta nagyizgalomban a különböző feladatokat. Aversenynek vannak olyan résztvevői, akikaz utóbbi évek minden ilyen megmérettetésénott voltak, a rutinnak köszönhetőenképviselték sikeresen iskolánkat a komáromiJókai-versenyen is. immáron negyedikalkalommal nyert a tamás kocsmája nevűösszeállítás: valentin eSzter, pOngráczdóra és antalóczy zSanna. szerencsérea nyomukba szegődtek fiatal tehetségek is,a kisgimnazisták legjobbjaitól, a harmadiknevű csapattól remélhetjük, hogy az idénballagó 12. ásoktól átveszik a stafétát.antalóczy zSannaegy ember, akinek tetszik, és úgy is adja át,hogy milyen jó volt, akkor mások rögtön arragondolnak, hogy ezt nekik is ki kell próbálni,azaz el kell olvasni.FierpaSz KittiÀ LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava


Kun Béla elrepült– Vizy Kornélkedveli eztTörőcsik Franciska, a világszép ötödéves főiskolaihallgató kétórás kísérletét látjuk, amelyben a megaláztatásokhatására felismeri magában a gyilkost.Róla bizonyosan hallani fogunk még…KeserédesAnna aNépházban• www.blg.sulinet.huÉdes AnnA házhoz jönStáblistaédes Anna törőcSiK FranciSKaVizyné KereKeS évaVizy kornél cSanKó zOltánMoviszter HOnti györgyMoviszterné majOr melindatatár Gábor vízKeleti zSOlttatárné pálFi KataBáthory, a kéményseprővarga zOltánFicsor házmestervégH péterPatikárius JancsinagyHegyeSi zOltánetel tótH ritastefi mOlnár mariannszereplők BiScHOF ildiKóKOvácS Olivérnagy leventeadaptáció závada páldíszlettervező cziegler BalázSjelmeztervező Kárpáti eniKődramaturg lőKöS ildiKósúgó dOBOS eriKaügyelő SzaBó gáBOrrendezőasszisztensBiScHOF ildiKórendező Hargitai ivánszínPAd A z eG ész V i LÁGÚgy látszik, a 21. század mániája a modernizálás,amely néhány éve errefele még gyerekcipőbenjárt. Évről évre álmodnak színpadra máramár klasszikusnak számító műveket modernformában – több-kevesebb sikerrel. Jó példaerre Alföldi Róbert botrányt keltő Tragédiája,mely sok néző és kritikus szerint hű a címéhez,másokhoz viszont közel áll a darab. ( : 10.) Deide sorolható a Tatabányán bemutatott ÉdesAnna is Závada Pál adaptációjában és HargitaiIván rendezésében, amelyben a Kosztolányi Dezsőalakjával összekapcsolt „homo aestheticus”jelentése érvényét veszti, és egy merőben más,szabadon és egyszerűbben értelmezett művetkapunk. Ízlések és pofonok…•Megbukott a Tanácsköztársaság, KunBéla elrepült, a románok megszálltákaz ország nagy részét és Budapestet. A darabkezdetének a kivitelezése valami újat mutatotta közönségnek. A menekülő Kun Bélát figyelőembereket felső kameraállásból mutatták egyvásznon a háttérben, azt az érzést keltve, minthaa néző is a bukott Tanácsköztársaság egykorivezetőjével ülne egy gépen. A későbbiekbenennek a kamerás megoldásnak nem lett volnanélkülözhetetlen szerepe, mégis alkalmazták,ami egyes jeleneteknél sokszor kimondottanzavaróan hatott, néha kimondottan komikussátett fontos mozzanatokat.Az egész darab – az utcai és a házon belülijeleneteket is beleértve – egy amfiteátrumhozhasonló építményenjátszódott. Ez a megoldástöbbletjelentésselbírhat, hisz Shakespeareis megmondta: „színházaz egész világ” és a Vizycsalád Annával együtt színész1919-ben, mivel másarcukat mutatják a külvilágnak,mint akik valójában.Másrészt tárgyalóteremlépcsőzetes kialakításáhozis hasonlított a díszlet,melyben néhány – anarrátor hálátlan szerepérekényszerített – szereplővalóban mintha a tanúkpadjáról értékelte volna atörténteket.A modern darabok átka,hogy az eredeti művekkedvelőiben mindig megölnekvalamit. Az ellentétekazok, amikkel nem tudnakkibékülni. A történet szerint1919-et írunk, és a könyvhöz hű szövegethasználták fel narrációkkal együtt a darabban,azonban Vizy a román csapatok betörésekor alaptopján dolgozott, Báthory, a kéményseprőmunka után farmerben és pólóban látta vendégülAnnát, a cselédlány melegítőben takarított,az iPodját hallgatta, és egy vasalóval gyilkoltameg munkaadóit.Viszont természetesen sok dolgot meg istartott az átdolgozás az eredeti műből. Azelőadás hangsúlyozta Anna és Moviszter doktorértékember szerepét, élethűen ábrázolták Annazavarodott viselkedését a gyilkosság után, ésnem utolsósorban megjelenítették a kosztolányisírói közbeszólást Anna tárgyalásán.A Vizynét alakító Kerekes Éva tulajdonképpenfőszereplővé válik atörténetben, de nem tudtaátadni a könyvben olyan jólmegalkotott karakter belsővívódásait, a lányát elvesztő,szeretet nélküli asszony szerepét,helyette egy hisztérikusés kiszámíthatatlan Angélátláthattunk. A mellette aszínpadon is háttérbe szorulóTörőcsik Franciska Édes Annájasem a könyvből ismert karakter.Ott érthetőbbnek tartjuk,hogy nem hagyja ott Vizyéket,és érthetetlenebbnek a gyilkosságot,itt mintha mindezmegfordulna. A mellékszereplőkaz említett narrátoriszerep mellett talán egy-egypillanatra válnak csak valódikarakterekké.A darab vegyes érzéseketváltott ki a nézőkből. Az értékelésnagyban függött attól,hogy ismerte-e a néző aregényt, mielőtt az adaptációt megnézte volna.Voltak, akik szerint nem volt méltó Kosztolányihoz,de akadtak olyanok is, akik a végletekigimádták, és katarzisként élték meg a befejezést.Csizmadia Edina (11. c) az utóbbi csoporthoztartozott. „Szerintem az előadás azért volt jó,mert bővelkedett izgalomban. Olyan életszagúvolt, mert valóban így bánnak az emberekkel,és a társadalmi különbségek is nagyon megmutatkoztaka darabban. Nem utolsósorban: azember bele tudta élni magát az egyes szereplőkhelyzetébe.”Az évek múlásával lassan feledésbe merül arégi színházi rendezés, és a helyét átveszik azúj, modern darabok. Hisz a mai világban errevan nagyobb igény. antalóczy zSannaA napokban láthattuk az Édes Anna című előadásta Jászai Mari Színház–Népházban. Eztkövetően a Kontraszt Műhely tagja, KovácsZoltán ellátogatott iskolánkba, hogy segítsenjátékos formában feldolgozni velünk ezt azigen modern darabot. A Kontraszt Műhelydrámatanárokból álló egyesület, amely 2006óta folyamatosan dolgozik gyerekekkel ésfiatalokkal. Megalakulásuk óta pedagógiai,nevelési módszereket és programokat dolgoznakki, és ezeket alkalmazzák a hatékony,gyermekközpontú, személyiségfejlesztéstközéppontba helyező nevelésben. A színházi,művészeti nevelési technikákat és formákatötvözik az alternatív pedagógiai irányzatoktöbb elemével, és ennek eredményeképpenizgalmas foglalkozásokat, színházi nevelésiprogramokat hoznak létre.A nem megszokott eszközökkel dolgozószínházi előadás után számomra nagy könynyebbségvolt, hogy valakivel beszélgettünka darabról, a cselekmény mélyebb megértéséhezpedig nagy segítség volt, hogy játékosformában elevenítettük fel, hogy mit is láttunk.Beszéltünk többek között a darab túlzottmodernségéről. Mindenkinek kedve támadta közös munkához, és szívesen mondta el avéleményét. Az ilyen foglalkozásokon általábanegy körben ülünk, hogy megteremtsükmagunk között azt a közeget, amibe mindenkibeletartozik, tehát senkit sem hagytunk ki a„játékból”. Különböző korosztályból voltunka foglalkozáson, voltak még most érkezettkilencedikesek, voltak, akik már végzőskéntkoptatták a Bárdos padjait. Én úgy vettemészre, hogy a legtöbben örültek annak, hogyelmondhatták véleményüket, és kicsit a rendezőszerepébe bújhattak. Sajnos kevés fiatalérdeklődik a színház világa iránt, de akik nemmennek színházba, nem is tudhatják meg, miis az igazi színházi varázs titka… Mindenki nagyonvárja a következő előadást, és reméljük,rendszeresebben fognak ellátogatni hozzánka kontrasztosok is.cSizmadia edinaÀ LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava 9


s z í n PAd A z eG ész V i LÁGA gép forog,az alkotópiheniskolánk parkolójába végre ismét megérkezetta jól ismert szürke kisbusz,mellyel mindig élvezetes az utazás. ezalkalommal, január huszadikán végzőseinkegy kis csoportját szállítottabudapestre, méghozzá egyenesen anemzeti Színház parkolójáig.Madách Imre Az ember tragédiája című drámájanemcsak törzsanyag, de az idén érettségiződiákok számára érettségi tétel is. Így hátKolbert Erika tanárnő úgy gondolta, könnyíttanítványai dolgán, hátha a vizuálisélmény segít megérteni a műegészét. Megszervezte hát a színházlátogatástBudapestre.A Tragédiát korábban is játszottákmár az új Nemzeti Színházban,akkor Szikora János rendezésében.Ebben az előadásban Alföldi Róbertis szerephez jutott, méghozzá azegyik főszerephez: ő alakíthattaLucifert. Nem csoda hát, hogya szívéhez nőtt a darab. Miutánkinevezték a színház főigazgatójává,megcsillogtathatta rendezőitehetségét is. Valami újat, valamiLászló Zsolt és Szatory Dávidhitvitájakorszerűt szeretett volna alkotni, ami segítaz emberiségdráma bonyolult mondanivalójátmegértetni a kevésbé tájékozott diákokkal ésfelnőttekkel is. Így született meg a modern,Alföldi-féle Az ember tragédiája, melyet 2011.május 6-án mutattak be először a Nemzeti Színházban.Sok kritikát olvastam a műről, kapotthideget-meleget egyaránt. De Alföldi Róbert azegyik legkedvesebb magyar színészem, így hátnem volt vitás, hogy én is a bárdosos csapattaltartsak a hírhedt-híres előadásra.Izgatottan foglaltam el helyemet a nézőtérennem tudva mire is számíthatok.Ám szerencsére a színdarabminden várakozásomat felülmúlta.Az első pillanattól kezdve azutolsóig lekötött és szórakoztatott.A fantáziadús kivitelezés,a helyzetekbe rejtett enyhehumor és az elképesztő díszletkölcsönzött a műnek egyfajtasajátos hangulatot. Lucifer, akitLászló Zsolt alakított, egyszerűenfantasztikus volt. Rögtön amű kezdetekor sikerült megdöbbenteniebennünket, hiszen kétsorral előttünk foglalt helyet a• www.blg.sulinet.huközönségbe olvadva, mintha csak ő is azelőadást nézné. Azonban a Blaskó Péteráltal alakított Úr szavait nem hagyhattavélemény nélkül, így elnézést kérve nézőtársaitólő is felvonult a rivaldafénybe.Azon, hogy az egyiptomi színben Ádám(Szatory Dávid) kíséretében egy fehérMustanggal gördült be a színpadra, mármeg sem lepődtünk.Az Évát alakító Tenki Réka is bemutathatta,milyen sokszínű művész is valójában,hiszen a karakterét Alföldi Róberttovább színesítette. A szabadság ésegyenlőség jelképétől kezdve a fehérmájúnőcskén keresztül az önfeláldozó anyáigminden szerepében tökéletesen helytállt.Az előadást határozottan feldobtákaz első látásra meghökkentőnek tűnőszínpadi elemek, mint például a plafonrólaláhulló homok és tollrengeteg, vagy amedencés orgiává alakuló házibuli a rómaiszínben. Nekem legjobban a prágai szín tetszett,ahol is Ádám bénultan, egy kerekesszékbeszáműzve csupán egy laptop segítségéveltudott kommunikálni Luciferrel és feleségével,mint Steven Hawking, korunk Keplere. De aFalanszter sterilségét is nagyszerűen tükröztéka fehérneműs, fóliába csomagolt színészek,akiket ibolyafénnyel világítottak meg a hatáskedvéért. London zsúfolt utcáinak járókelőitBarbie babák és legófigurák alakították egyterepasztalon, miközben a színészek kézi kamerákés egy kivetítő segítségével szemléltettékaz eseményeket. Az eszkimók földjén egyelég morbid értelmezését láthattuk az „emberembernek farkasa” gondolatnak, hiszen a síruhás„eszkimó” egy jégcsákánnyal vetett végetáldozata, egy gyermek életének, hogy utánaszétdobálja a színpadon annak „húsát”.Véleményem szerint ez egy nagyszerű előadásvolt, minden megbotránkoztató és polgárpukkasztóelemével együtt. Alföldi Róberttökéletesen átültette Madách Imre gondolataita mai, általunk jól ismert világ problémakörébe.Akárki akármit is mond, a színész-rendezőszínházigazgatóhatalmasat alkotott.BarKaSzi gaBriellaA KÉPEK FORRÁSA: INTERNETn 1883 Paulay ede, nemzeti színházn 1923 hevesi sándor, nemzeti színházn 1926 hevesi sándor, nemzeti színházn 1933 horváth Árpád, nemzeti színházn 1933 hont Ferenc, szegedn 1934 Gróf Bánffy Miklós, szegedn 1934 hermann robbeling,Burgtheater, Bécsn 1937 és 1939németh Antal, nemzeti színházn 1947 Both Béla, nemzeti színházn 1955 Gellért endre, Major tamás, Martonendre, nemzeti színházn 1964 Major tamás, nemzeti színházn 1975 harag György, Marosvásárhelyinemzeti színház— Az ember TrAgÉdiájA leghíresebb előAdásAi —n 1981 Paál istván, szolnoki szigligetiszínházn 1982, 1983 Vámos László, szeged,nemzeti színházn 1983 ruszt József, zalaegerszegn 1983 Vámos László, nemzeti színházn 1984 Csiszár imre, Miskolcn 1996 Lengyel György, debrecenn 1997 iglódi istván, Várszínházn 1998 Vidnyánszky Attila, Beregszásziillyés Gyula színházn 2002 szikora János, nemzeti színházÁdám szerepét olyan híres színészek játszották,mint például Beregi oszkár, ódryÁrpád, Abonyi Géza, Lehotay Árpád, szabósándor, Ladányi Ferenc, Básti Lajos, BessenyeiFerenc, Bitskey tibor, huszti Péter, Bubikistván. évát játszták Fáy szeréna, Márkusemília, tasnády ilona, tőkés Anna, LukácsMargit, szörényi éva, Máthé erzsi, Váradihédi és zolnai zsuzsa. Lucifer alakítói közöttolyan klasszisok voltak, mint Pethes imre,nagy Adorján, ódry Árpád, Lehotay Árpád,tímár József, Csortos Gyula, Balázs samu,Major tamás, Ungvári László, Básti Lajos,kálmán György, Gábor Miklós, Balkay Géza,Alföldi róbert és Berek kati (Győr). A nemzetiszínházban az ötszázadik előadás horváthÁrpád, az ezredik Major tamás, az ezerötszázadikelőadás iglódi istván (Várszínház)nevéhez fűződött.Az összeállítás az internet alapján készült.10 À LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava


V i LÁGFFy• www.blg.sulinet.huKöszcsí–magyar szótárarcpálma, bitkolbász, emördzsönszifész, kemp, visszahívós esemes; fészes ős,kazuár, troll; arcon van, becsizmáz, fácsézik, kettőspontdézik, kibannol, pókolunfizik… a digitális bennszülötteknek vajon mindegyike tudja, mit jelentenekezek a szavak? az idősebb generáció pedig ért ebből valamit egyáltalán? pedig léteznek,pedig használjuk, használják őket más furcsaságokkal együtt az internetűrnyelvén, az esemes-nyelv és digilektusok világában.A legtöbben bizonyára nagyon szívesenvennék e szavak magyarázatát, és azt is, hogyvalami eligazítsa őket az internetes „újbeszél”kaotikus világában. Ezért is jelent meg a „Netszótár– @-tól a zukbergnetig” című kiadvány,amely az ELTE munkatársainak kétéves gyűjtőmunkájaután kétezer szócikkben mutatjabe a netes nyelvet, a mellékletek pedig segítenekeligazodni a leggyakoribb rövidítésekés emotikonok között. Amíg nincs a polcon akiadvány, néhány jellegzetességet mutatunk bea netnyelvből – nemcsak webnulláknak.Elég néhányat kattintani az interneten, a különbözőközösségi portálok bejegyzései közöttbiztosan találunk olyan „szavakat”, mint példáulköszcsí, hellosziachőmi, szeri van, céép álmokat,akk, és szinte végtelen lenne a sor. De hogyhogyeljutottunk idáig? Nos, ennek több, összetettoka is van. Természetesen az, ami a nyelvben lezajlóváltozásokat leginkább befolyásolta, nemmás, mint a technika és a tömegkommunikációfejlődése, ezen belül is elsőnek a mobiltelefonmegjelenése. A mobiltelefon, illetve az esemesírása volt az első lépés a szavak rövidítéséhez,hiszen miután elérhetővé vált ez a funkció, senkisem akarta hosszasan leírni azt, hogy „légyszíves”, mindössze annyit írtak, hogy „lécci”. Ésaz összes többi szavunk is rövidült, és deformálódott,és csak rövidült, és deformálódott,majd a számítógép és internet elterjedésével ahelyzet… fokozódott.A nyelvet különösenbefolyásolja a számítógépés az internet.A mai modern technikaelengedhetetleneszköze a számítógép.Ma már a tévében láthatófeliratoktól kezdveaz áruházakbanlátható ártáblákon átaz újságokig és könyvekigszinte mindenszöveget számítógéppelszerkesztenek,hiszen amellett, hogypraktikus, kényelmesis, hiszen az emberneknem kell törődniea helyesírási hibákkal,mert a szövegszerkesztőprogram automatikusankijavítja – ajó részüket. De ami azelőnye, az a hátrányais, hiszen a legtöbbenjelek És jelenTÉseikjeltestjelentés:-) az író nevet, viccel:-)))))))) az író hangosan nevet:-d az író még hangosabban nevet:-( az író szomorú, sajnálja:-(((((((( az író erősen szomorú:-o az író meg van lepve;-) az író kacsint:-* az író egy puszit küld?-) az írónak leragadnak a szemei:-)> az író kinyújtja a nyelvét8-) szemüveges író8:-) az író homlokán napszemüveg van


zene+B ónA• www.blg.sulinet.hudöntést nem bízták a véletlenre: háromA elődöntő, két középdöntő és egy finálésorán 244 dal közül került ki végül a győztesszerzemény. Ráadásul idén még nagyobb előnynyelindulunk, hiszen a válság miatt több százország képtelen kiadni 157 ezer svájci frankot(azaz körülbelül 37 millió forintot) az EurovíziósDalfesztivál nevezési díjaként.A döntő nagy küzdelmet ígért. Vastag Csabaprodukciójával kezdődött, amit minden zsűritagmáshogyan értékelt, de a dal tagadhatatlanulCsabára vallott. Keresztes Ildikó önmagáhozképest visszafogott volt, de sokak szerint épp eznem vált az előnyére. Kállay-Saunders Andrásttöbben is jó választásnak tartották, és a zsűritagjainak különösen tetszett az énekes ritmusramozgó szemöldöke is. Radics Gigi következett,akinek a verseny hete merőstresszből állt, nemcsak averseny miatt ránehezedőnyomás miatt, hanem mertmegvádolták egy román lánydalának lekoppintása miattis. Ennek ellenére a zsűri szerintjót tett neki az érzelmimegpróbáltatás, és maximálisantudott teljesíteni a szín-padon. Rácz Gergő ezúttal kicsit feledhetőbbelőadással készült, így nem is jutott tovább a— Kedvesem —ZENE ÉS SZÖVEG: MÁRTA ALEXAz én kedvesem egy olyan lány, akitfarkasok neveltek éstáncolt egy délibábbal,majd elillant csendesenaz én kedvesem.Ő az én kedvesem.Az én kedvesem egyolyan lány, akitátölel hét kontinens,csobban szép tengerekbens táncot lejt fent felhők közta kedvesem. Ő az én kedvesem.{refrén} Mert nekem nincs most más,csak a kedvesem, az én kedvesem.Ő bárhol jár,az úgy jó nekem, az úgy jó nekem.Az eurovíziós dalfesztivált1956-ban alapította a svájci európaiMűsorsugározók Uniója(eBU), azóta a világ legrégibb éslegnagyobb zenei tehetségkutatóversenyévé vált. Minden országotaz eBU-tag tévétársaságképviseli, ez nálunk a Magyartelevízió.ségen, dühön, rosszulléten keresztül a szerelemigmindent kifejezhetünk az eredetileg másjelentéssel bíró karakterek kombinációival. Alegelterjedtebb kombinációk: :D – nevetés, >:(– düh,


szÁGULdÁs,P orsC he, szereLeM• www.blg.sulinet.huA jövő már itt lopakodikA Nissan Leaf csöndes nagyságapszt… hallottad? egy apró nesz, a gördülőkerekek, az aszfalt mikroszkopikusegyenetlenségeibe akarva-akaratlanulkapaszkodó abroncsok zaja terhelimindösszesen dobhártyánkat. az elhaladókékségre nem nehéz felfigyelni:ezúttal pont némasága és makulátlanmivolta rabolja tekintetünk néhányszempillantás erejéig. nem, ez nemszemfényvesztés, hanem a rideg valóság,melynek hűs fuvallata egyúttal ajövő szelét is magában hordozza.Az elektromos autózás még mindig hadilábonáll a négykerekűek megszállottjaival, ádázszélmalomharcot vív sok esetben mindenfélejogos alapot nélkülöző sztereotípiával, a belsőégésűmotor életteliségével és a hagyományosértékek akár csalóka dicsfényével. Pedig ajövő tagadhatatlanulközöttünk jár, s talánpont némasága miattnem veszünk tudomástróla, holott éppezzel mutatja meg lelkénektisztaságát.Az elektromos autózás mégmindig hadilábon áll anégykerekűek megszállottjaival,ádáz szélmalomharcot vív sokesetben mindenféle jogos alapotnélkülöző sztereotípiával, abelsőégésű motor életteliségévelés a hagyományos értékek akárcsalóka dicsfényével.Nem könnyűmegérteni, beleélnimagunkat egy olyantechnika nyújtottaszituációba, amelyellen megannyi hozzáértőés laikus érvel egyszerre, ám mindezenrigmusok egy pillanat alatt szertefoszlanak,amennyiben képesek vagyunk megtapasztalniés ezáltal objektíven értékelni a valóságot.Noha sokan megtérülésről, spórolásról éshasonlókról beszélnek, mindenképp szeretnéma felsorolt gondolatokat elhessegetni, hiszenakárhogy is nézzük, az elektromos autózásjelen pillanatban még közel sem erről szól.Napjainkban mindez még életforma, életstílus,amit azon tehetősebbek engedhetnek meg maguknak,akik fogékonyak a technika óriásirasült tortájának épp ezen szeletére, vagy éppszeretnék megmutatni környezetüknek, hogyigenis foglalkoztatják őket a világ gondjai.Mindemellett lehet összeesküvés-elméleteketgyártani, hiszen jómagam sem tudomteljes őszinteséggel elhinni, hogy napjainkbanaz akkumulátorok kapacitása, tölthetősége, tömegevagy ára a tudás és a gyártástechnológiacsúcsát vagy legalább felsőbbik felét tükrözi.Sajnos ameddig erősebb tőkével és hatalommalbíró érdekek mozgatják a világot – esetünkbenaz olajlobbi –, közel sem lehetünk biztosakabban, hogy mindig a nekünk megfelelőbbetkapjuk. Sokkal inkább azt, amit odafenn szánnaka népnek, így maradhatnak továbbra is fenna makroszkopikus folyamatokat terelgető kezek.A nissan csodamodelljeMindezek ellenére próbál a Nissan Leaf csatákatnyerni, hogy végül méltó módon kerüljön értékelésretudása. A kedveskésen bumfordi formaterviránt nyilvánított tetszés persze egyéniízlés kérdése, habár meg kell jegyeznünk, hogya formák sok esetben a kedvezőbb légellenállásérdekében kerültek kialakításra.Az ajtókon túlhaladva kellemes színek, üdehangulat fogad minketaz utastérben. Aműszerfalon hagyományosmutatókat,műszereket hiába keresünk,nem találunk,a kényelmes, puhaplüssel burkolt ülésekbehuppanva digitáliskijelzők sokaságávalkerülünk szembe.Azonban aggodalomrasemmi ok, azergonómia és az elrendezés kifejezetten baráti,az informatív kijelzők – központban a sebességmérővel,valamint az akkumulátorok és a hatótávindikátorával – jól átláthatóak. A Leaf egyikerénye a fedélzeti rendszer: az érintőképernyőnszámtalan funkció közt lavírozhatunk – kezdvea hatótávolság és a térkép kombinációjávalAmit a Nissan Leafről tudnod kell…akkumulátor 24 kWhmaximális hatótávolság 180 kmfeltöltés (230 V) 8 óragyorstöltővel kevesebb mint egy óra (80%)teljesítmény 110 Lecsúcsnyomaték 270 nm0–100 km/óra 11 másodpercmaximális sebesség 144 km/óra1 km út ára kb. 7-8 Fta tesztmodell várható ára 9,9 millió FtA SZERZŐ FELVÉTELEIa takarékossági adatokon át egészen afűtés és a töltés időzítéséig.Mindezek ellenére a fűtés az autóegyik problémás pontja, hiszen a ventilátorbekapcsolásával fájdalmas kilométereketharapunk le a hatótávolságból, aminem is csoda, a szellőzés egymagában 2–3kW-os teljesítményt emészt fel.A helykínálatra és a praktikumra nempanaszkodhatunk, hiszen a tágasság nemcsupán az utascellára, a csomagtérre isérvényes, az autó padlójába bújtatott akkumulátorcsomagszinte semennyit nemvesz el a poggyászoknak szánt helyből. A24 kWh-s akkupakk bizony nehéz, mintegy200 kilót ad hozzá a tömeghez, ígynem is meglepő, hogy a masszívan felszereltmodell mintegy 1,6 tonnásra hízott.A szűk keresztmetszetet pedig pont a lítiumionakkumlátor jelenti, hiszen teljesen feltöltve ahűvös decemberi időben 180 kilométeres hatótávolságmegtételére teszi képessé a gazdatestet.Mindezt persze Eco módban, melyet városiforgalomban kifejezetten érdemes használni.Ekkor erősebb a motorfék is, és a gázpedálrasem reagál a szokott virgoncsággal az autó. Azóvatosabb haladást ugyanakkor meghálálja, bizonyosmérések szerint 220 kilométert is képesmegtenni a Leaf konstans 60 km/órás tempóval,de a legkíméletlenebb gázpedálkezeléssel ésagresszív stílussal is minimum 70 kilométertsajtolhatunk ki belőle, azaz ennyi mindenképprendelkezésre áll.Sofőrgondok, sofőrörömökHogy az említett 180 kilométer kinek és mireelég, gyakorlatilag eldönti a kérdést, hogy érdemes-eegyáltalán elektromos autóban gondolkodni.A töltőállomások hiányára nem térnékki, de az infrastruktúra fejlesztése ott lóg alevegőben. Ráadásul a gyorstöltők használatáraérdemes inkább csupán vészmegoldáskéntgondolni, hiszen az ilyen tankolások jobbanmegviselik az akkumulátorokat, ám az otthonihálózatról való éjszakai töltés kíméletes lehet.Mindösszesen ahhoz kell hozzászokni, hogyamint hazaérkezünk, feltegyük az autót a töltőre,amennyiben apadófélben vannak a telepek.Az elektromos hajtáslánc egyik legjobb tulajdonságaa 280 Nm-es nyomaték és a 110 lóerőadta gyorsítóképesség, amely nem hangzikugyan soknak, de 60 km/óráig gyakorlatilag aligakad ellenfelünk, olyat lép az elektromos japán.A város és a rövid távolságok éltetik a villanyost,ami pont az a szituáció, amikor a belsőégésűÀ LA BÁrdos • XXV/2013. húsvét hava 13

More magazines by this user
Similar magazines