Doedens Jacob szakmai önéletrajz - Sárospataki Református ...

srta.tirek.hu
  • No tags were found...

Doedens Jacob szakmai önéletrajz - Sárospataki Református ...

CURRICULUM VITAE: JACOB JOHANNES THEODOOR DOEDENSSZEMÉLYI ADATOKNévCímJacob Johannes Theodoor DoedensH-4225 Debrecen-JózsaJósa Miklós u. 12MagyarországTelefonszám +36 30 20 72 406E-mailjaapdoedens@gmail.comSzületési dátum és -hely 1969 január 4. , Bedum, HollandiaÁllampolgársághollandmagyar (2012 november 21.)Családi álapotházas 1996. október 30. óta, felesége Tasnády Timea Mária(szül. 1972. szeptember 27.),GyerekekMiriam (szül. 1997. szeptember15.)Eszter (szül. 1999. február18.)Aletta (szül. 2004. november 18.)KÉPZÉS ÉS TANULMÁNYOK1981–1987 Gimnázium (VWO) Greijdanus College Zwolle, Hollandia1987–1988 Elõképzés ó-görög nyelv, Holland Református Teológiai Egyetem,Kampen (Hollandia)1988–1996 Holland Református Teológiai Egyetem, Kampen, (drs. theol.)Specializáció:Ószövetség — dr. G. Kwakkel professzornálMelléktárgyak:arám nyelv — dr. G. Kwakkel professornálakkád nyelv — J.P. Lettinga professzornál2000 Posztgraduális képzés: Dogmatika, Kulcsszerepet betöltõ írások azújabb teológiában (Schleiermacher, Kuyper, Von Harnack, Barth,Bonhoeffer, Robinson), Református Teológiai Egyetem, Kampen2003 Egyházjog I, Református Teológiai Egyetem, Kampen2004 Egyházjog II, Református Teológiai Egyetem, Kampen2008– Doktori képzés, Református Teológiai Egyetem, Kampen2010 Intenzív nyelvkurzus új-görög (4 hetes), Arisztotelész Egyetem,Thesszaloniki (Görögország)


2012 Intenzív nyelvkurzus új-görög (4 hetes), Arisztotelész Egyetem,Thesszaloniki (Görögország)2012 Okleveles református lelkészFOGLALKOZÁS1997–2007 Vlissingeni református gyülekezet lelkipásztora(www.vlissingen.gkv.nl)2007–2010 Tudományos munkatárs a Sárospataki Református TeológiaiAkadémián (Vallástörténeti tanszék, Újszövetségi tanszék)(www.srta.hu)2010–2012 Tanársegéd a Sárospataki Református Teológiai Akadémián(Újsövetségi tanszék)2012– A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusa(Újszövetségi tanszék)EGYÉB TEVÉKENSÉGEK ÉS FELADATKÖRÖK1992–1993 Munkatárs a Handwijzer op de grondtekst van de bijbel, c. kiadásánál(szerk. H.N. Ridderbos, W. Van der Meer, Kampen: Kok, 1993)1994–1996 Cornelis J. Haak egyetemi docens asszisztense (missziológia)1995 Részt vett a hattemi missziói bizottságának munkáját elõkészítõutazáson Ukrajnában és Fehéroroszországban (Rovno, Kijev, Minszk)1994–1996 Óraadó tanár bibliai-héber a zwolle-i Református Fõiskolában(hétvégi képzés hitoktatók részére)1997–2006 A Stichting Fundament / Iránytû Alapítvány munkatársakéntelõadásokat tartott különbözõ lelkész- és presbiterkonferenciákonMagyarországon és magyar református gyülekezetekben Erdélyben(www.stichting-fundament.nl)2004–2007 A Stichting Fundament / Iránytû Alapítvány magyarorságicsoportjának koordinátora2004–2007 A Stichting Fundament / Iránytû Alapítvány elnöke2004–2007 Middelburgi egyházmegyei és a délhollandiai egyházkerületfellebbezési bizottságának tagja2007– A Stichting Fundament / Iránytû Alapítvány tanácsadója


EGYÉB NEM HIVATÁSHOZ KÖTÖTT TEVÉKENSÉG2001–2007 Sofõr iskolai minibuszon (önkéntes munka)2002 Közlekedésbiztonsági tréning, I. része (HollandiaiKözlekedésbiztonsági Intézet )2003 Jogosítvány A (motorkerékpár)2006 Közlekedésbiztonsági tréning, II. része (HollandiaiKözlekedésbiztonsági Intézet)PUBLIKÁCIÓK1999 “Obadja, profeet op de puinhoop”, Wegwijs 53 nr. 8/9 (1999): 168– 175).2001 “Het lezen van het Oude Testament - al dan niet aan tafel” Wegwijs 55, nr. 4(2001): 97–103.2002 “Taal en teken van trouw: Over vorm en functie van Genesis 1,” in: C.Trimp (red.) Woord op Schrift: Theologische reflecties over het gezag vande bijbel, 71–108, Kampen: Kok, 2002.2003 “1 Koningen 13” - Kerkblad van het Zuiden.2003 Bijbels Dagboek 2004; Kracht voor elke dag, meditációk, Barneveld: DeVuurbaak, 2003.2003 “Storingsdiagnose,” De Reformatie, 79 nr. 8 (2003): 136–139.2005 Woordenboek voor bijbellezers, Zoetermeer: Boekencentrum, 2005,lemmata “ontmoeting”, “mens incl. mens als beeld Gods”, “recht /aanklacht”.2005 “1 Korintiërs 7,10–11: Een benadering vanuit het redebeleid van deapostel,” De Reformatie 80, nr. 45 (2005): 826–827.2005 “Vrijgevochten vrouwen in Korinte? Een Copernicaanse wending in deuitleg van 1 Korintiërs 11: 2–16,” De Reformatie 80 nr. 46 (2005): 853–856.2007 “Getuige van een vloek,” Nederlands Dagblad 2007, március 26.2009 Meditációk a nyári bibliakalaúzban (Vakantie bijbelleesrooster, 2009).2009 Két cikk fordítása a Gerrit W. Neven: Tanulmányok Karl Barthteológiájának vonzáskörébõl címû kötetben, Debrecen: Karl Barthkutatóintézet, 2009 (dr. Marjovszky Tiborral együtt): “Szívesen vagysehogy. A barátság Karl Barthnál,” 9–28 és “A halál mint a reménységetikájának mozzanata,” 45–68.2010 “A feltámadás és az Ószövetség,” Sárospataki Református Lapok 63 nr. 1(2010): 4.2010 Varga Zsigmond J. & Gyõri István, Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv.Negyedik kiadás; Sárospatak: SRTA, 2010. Negyedik kiadás lektorálása.


2011 “A Pásztor és a pasztorok,” Sárospataki Református Lapok 64 nr. 3 (2011):4.2011 “Ígéretre hangolt remény: Messiási ígéretek és ezek beteljesedése,”Sárospataki Füzetek 15 nr. 4 (2011): 27–37.2012 “The Indecent Descent of the Sethites: The Provenance of the Sethites-Interpretation of Genesis 6:1–4,” Sárospataki Füzetek 16 nr. 3–4 (2012):47–57.TANÍTOTT KURZUSOK ÉS SZEMINÁRIUMOKKurzusok:Újszövetségi görög nyelv IÚjszövetségi görög nyelv IIÚjszövetségi exegézis Lk 1–2,11Újszövetségi exegézis 1Kor (capita selecta)Újszövetségi exegézis ApCsel: Pál apostol második missziói útjaÚjszövetségi exegézis: A passiótörténet a négy evangéliumbanÚjszövetségi exegézis módszertanÚjszövetségi bevezetés IÚjszövetségi bevezetés IIÓszövetségi bibliaismeret IÓszövetségi bibliaismeret IIÚjszövetségi bibliaismeret IÚjszövetségi bibliaismeret IIHermeneutikaJudaistikaSzemináriumok:- Az Újszövetség a politeista világ kontextusában- A Római levél- A gyülekezet élete kérdései az Újszövetségben- Narratív mûvészet a Sámuel könyveiben- Narratív mûvészet az Ószövetségben- Narratív mûvészet a Jónás könyvében- Isten haragja az Ószövetségben- Aktuális kérdések - bibliai válaszok- Nehezen érthetõ igehelyek- Újszövetségi alapfogalmak- Nemzetközi újszövetségi kutatás a magyar teológiai sajtóban- 20. századi és kortárs külföldi újszövetségi kutatók


- Jézus tanítványai- Pál apostol élete- Magyar bel- és külmisszió- A holland történelem a 20. században (Geert Mak, Az apám évszázada c. könyv alapján)- Hatástörténet az exegézisben- Kálvin mint írásmagyarázó

More magazines by this user
Similar magazines