Európa éghajlata

ttk.nyme.hu
  • No tags were found...

Európa éghajlata

Dr. Lakotár KatalinEurópa éghajlata


A déli melegés az északihidegáramlásoktalálkozása aciklonpályákmentén


Európa éghajlatát meghatározó tényezők- kontinens helyzete, fekvésekiterjedése K-Ny-i irányban ~11 000km, É-D-i irányban ~5200 km –túlnyomórészt a mérsékelt éghajlati övben fekszikleginkább óceáni éghajlatú kontinens, K.h.20°-tól Ny-ra fekvő részeFöldünk egyik legkiegyenlítettebb, legkevésbé szélsőséges éghajlatúterülete- Ny-i szelek hatásaNy-K-i irányban sodródó időjárási rendszerek (ciklonok/anticiklonok)hatása alapvető-Észak-Atlanti-áramláserős pozitív hőmérsékleti anomáliahiányoznak az É-D-i futású hegyláncok, amelyek az É.sz. 45-60 °közt jelentősen módosítanák az uralkodó Ny-K-i légmozgások irányát,hatásait- legkisebb átlagos tengerszint feletti magasságú kontinens


-óceántól való távolság hőmérsékleti és csapadékviszonyokóceántól induló légtömegek enyhítik a szárazföld hőmérsékletétminél tovább haladnak K-re télen annál több meleget adnak le, nyáronannál jobban felmelegszenek mérséklő hatásuk, páratartalmukegyre jobban csökken fogy a csapadék mennyisége-Észak-atlanti -áramlás2-300 km szélesség 1 500 m mélységigvize naponta 200 km-t tesz megminden egyes m³ víz lehűléseugyanannyi °-kal melegít fel 3 000m³ légtömeget elsősorban télenmutatkozik meg a mérsékelt övbenlegmelegebb kontinens Európapozitív anomália Ny-i oldalán 5-12°C, K felé csökken - Kárpát-medencébenez 1-1,5°Cmélyen benyúló öblök és tengerek - főleg a Keleti- és a Földközi-tengerK-re közvetítik az óceán kiegyenlítő hatását


-európai-rögvidéken és fiatal magashegységekben az erősen tagoltdomborzat jelentősen módosítja az éghajlatothőmérséklet elsősorban a magasság szerinta napsugárzás mennyisége a lejtők kitettsége szerint változikszéljárás és a csapadék mennyisége is a domborzathozigazodikhegyvidékek éghajlati nagyon változatos, síkvidékeken övezetekbenváltoznak az egyes éghajlati elemek-Európa éghajlatát alapvetően az ún. hatásközpontok (akciócentrumok)alakítják: magas (maximumok) és alacsony légnyomású központok(minimumok)


- két állandó akciócentrum: izlandi minimum, azori maximume két központ közötti nyomáskülönbség (bárikus gradiens) nagyságahatározza meg a légcirkuláció, a mérsékeltövi nyugati szelekerősségétizlandi minimum a legerősebb decemberben, központjában az átlagostengerszinti légnyomás 997 mbar júliusig gyengül, ekkornincs egyértelműen körülhatárolható alacsony nyomású központEurópa térségébenazori maximum a leggyengébb márciusban, 1020 mbar Azoriszk.-tőldélre, a Ráktérítíő közelében van a központjajúliusig erősödik -havi átlagos légnyomás 1025 mbar - a termikusegyenlítő északra helyeződése miatt légkörzési cellák pólus irányábatolódnak kiterjeszkedik a Földközi-tenger medencéjére ésa kontinens belső részére is -azori orr- ez a magasnyomásúnyúlvány nem stabil kontinens középső részén meggyengülteret enged az izlandi minimum irányából betörő ciklonoknak


januárjúliusA havi átlagos tengerszinti légnyomás Európában


Enyhe vagy zord tél ?-ahol izlandi minimum jut uralomra enyhe, csapadékos, atlantijellegű tél-ahová a szibériai maximum terjeszkedik ki kemény és száraz tél-tél különösen hideg és tartós maximumok (azori és szibériai)erős kiterjedése Kárpátokon és Alpokon át kialakul az ún. barometrikustengely (Vojejkov nagytengely): azori és a belső-ázsiaimaximum összekapcsolódik egészEurópán keresztül tengelytőlÉNy-ra és DK-re csökken a légnyomás-néha az azori magasnyomású mag erősen kifejlődikKözép-Európáig száraz, napfényes, enyhébb télfelnyúlik


Milyen lesz a nyár?-nyár elejére a felmelegedés következtében a szibériai magas nyomásúmag fokozatosan felbomlik, kialakul az elő-ázsiai alacsony nyomásúmag szívóhatást fejt ki felerősíti a Ny-i szeleketnyár elején a még erős izlandi minimummal együtt ciklonokathúz be az eurázsiai kontinensre Medárd-napi esőzések-izlandi minimum erősen legyengül, azori maximum felerősödikDél-Európa felett tartósan a magas légnyomás száraz, napos- még hideg sarkvidéken időnként kifejlődő magas nyomású területszintén huzamosabban kiterjeszkedhet D felé, Észak- és Kelet-Európáratartósabb szárazságmaximumok erős és tartós kifejlődése helyén meleg és száraz a nyármaximumok gyengék gyakori nyugati ciklonok esős és hűvösnyár

More magazines by this user
Similar magazines