on air 7 HU 2010:Layout 1 - Messer

messer.hu
  • No tags were found...

on air 7 HU 2010:Layout 1 - Messer

on airNr. 7 · 2010. májusIpari gáz magazin6Élelmiszeripari gázokfókuszban8CímlapsztoriA Messer vevôi biztosellátására épít14A zöld energia– algatenyésztésszén-dioxiddal


2 : TartalomCímlaptéma : 8–11Befektetés egy független jövôbeA Messer 2010-ig közel 700 millió eurót fektet be vevôi biztos gázellátásaérdekében. Az on air bemutatja üzemépítési projektjeinket Európa-szerte,vala mint betekintést nyújt a levegôszétválasztás folyamatába.A siegen-i csapat: Dirk Giesecke (balra), Senior Project Manager MesserGroup, és Jose Montoro, az El Morell-ben üzembe helyezett levegôbontótermelési vezetôje indították el az új levegôszétválasztó üzemet Siegen-ben,Németországban.Elôszó : 3Aktuális : 4–5Interjú : 6–7Az élelmiszeripari gázok a modern borászateszközeiCímlapsztori : 8–11Befektetés egy független jövôbeGázotéka : 12–15Üzembôvítés a Bosch-nálFôzés -196 °C fokonZöld növényi energiaMesser Világ : 16–17Költséghatékony hôkezelésOxigén a vegyipari kéngyártásbanMesserNet : 18Borok elôállítása során is alkalmaznakMesser gázokat.Új generátort helyeztek üzembea Bosch-nál.ImpresszumKiadó:Messer Group GmbHCorporate CommunicationsOtto-Volger-Strasse 3cD-65843 SulzbachSzerkesztôségi team:Diana Buss – felelôs szerkesztôTel.: +49 6196 7760-361diana.buss@messergroup.comBenjamin Auweiler, ThomasBöckler, Marc Dierckx,Dr. Christoph Erdmann,Tim Evison, Michael Holy,V. Kötél Anita, MonikaLammertz, Joachim Rohovec,Marlen SchäferKoncepció:Maenken Kommunikation GmbHVon-der-Wettern-Strasse 25D-51149 KölnKöszönjük a kollegák kreatívhozzájárulását az újság megjelenéséhez!Aktív : 19Algatenyésztés az Intelcom Kft-nél.A www.messergroup.com valaminta www.messer.hu honlapokontovábbi információttalál vállalatunkról, valaminta kiadványról és a szerkesztôségrôl.Az on air magazin évente négykiadvánnyal jelentkezik, angolul,magyarul és németül.on air 07 · 2010


Elôszó : 3A SzerkesztôségKedves Olvasóink!Fôszerkesztô:Partnereink gázokkal történô biztonságosellátása vállalatcsoportunk stratégiájánakegyik központi eleme. Az elmúlt háromévben ipari, élelmiszeripari és egészségügyiDianaBussCorporate Office:gázok elôállítására alkalmas termelôüzemeképítésébe fektetett be a MesserCsoport. 2009 végén öt új levegôszétválasztóüzemet és két palacktöltô üzemethelyeztünk üzembe. Címlaptéma rovatunkbanezekrôl a projektjeinkrôl számolunk be.BenjaminAuweilerMarlenSchäferAlkalmazástechnika:TimEvisonMiként nyerjük ki a gázokat a levegôbôl?Olvassa el a levegôszétválasztás folyamatátismertetô összefoglalónkat, és megtudhatjaa választ.Bohner ZsoltThomasBöcklerMonikaLammertzTermelés és Tervezés:JoachimRohovecA levegôszétválasztás során kinyert gáztermékeket aztán a legkülönfélébb területekenhasználják fel – egyik érdekes példa erre a borászat. A híres toszkán borvidékegyik bortermelôjével készített interjúban kiderül, hogy a levegôbôl nyert gázaink– élelmiszeripai gázok - miként járulnak hozzá az ízletes borok élvezeti értékéhez.Dr. ChristophErdmannNyugat-európai régió:Az ízélmények fokozására a modern gasztronómia is felfedezte a jéghideg gázokat.Ennek egyik látványos iránya a kriogén konyhamûvészet, melyben az ízek és a halmazállapotkülönleges és egyedülálló kombinációival lepnek meg bennünket a kriogénkonyha szakácsai.Kellemes olvasást kívánva Önöknek,AngeligueRenierKözép-európai régió:Üdvözlettel,MichaelHolyDélkelet-európai régió:Bohner ZsoltÜgyvezetô igazgatóVarga-KötélAnitaon air 07 · 2010


4 : AktuálisOrvosi eszközök sterilenAz egyszerhasználatos orvosi eszközök gyártója, a debreceni Dispomedicor Rt. a termékkategórialegnagyobb elôállítója Magyarországon, közel 30 országba szállítja termékeit. Az orvosieszközöket kiszállítás elôtt sterilizálni kell. Az eddigi gôzös és radioaktív sugár sterilizálóegység mellé egy gázt használó — 10% etilén-oxid szén-dioxidban — sterilizálót telepítettek,amelynek gázellátására a Messerrel kötöttek szerzôdést. Így a világon egyedüliként acég mindhárom jelenleg használatos sterilizálási móddal rendelkezik. A gázellátáson kívül azellátó rendszert is a Messer tervezte és kivitelezte. A súlymérésen alapuló rendszer teljesenautomatikus, tekin tettel a gázkeverék mérgezô és gyúlékony voltára.András Ferenc, Messer HungarogázModern gázellátó rendszert épített ki a Messera TVK Olefin MinôségellenôrzésénélA Tiszai Vegyi Kombinát NyRt. Magyarország egyik legnagyobb vegyipari komplexuma. A TVKáltal gyártott polietilénekbôl és polipropilénekbôl gyártott mûanyagipari termékek egyarántnélkülözhetetlenek az ipari felhasználók és a lakosság számára. A Messer és a TVK több évespartneri viszonyra tekint vissza, az 1999-ben üzembe helyezett nitrogén-generátor révén. AMessert ezúttal az Olefin üzemcsoport laboratóriumának felújításával bízta meg a TVK.2009 novemberében adták át a harminc gázkromatográfot kiszolgáló új gázellátó rend -szert az Olefin Minôségellenôrzésen. A Messer által kiépített modern rendszer a németországiCutting&Welding testvérvállalat által gyártott Spectron hardware elemekre épül. Az igények -nek megfelelôen különbözô tisztaságú hidrogénnel, nitrogénnel, héliummal és kalibráló gázokkallátjuk el partnerünket. A folyamatos gázellátásról az automata gázlefejtô és palackváltórendszer, és egy beépített gázfogyás-jelzô készülék gondoskodik.Varga-Kötél Anita, Messer HungarogázModern üvegház-technológiaszén-dioxiddalAz üvegházak egyik legfontosabb célja a terméshozam növelése; ennek egyikmódja az, ha az üvegházi növényeket szén-dioxiddal trágyázzák. Az üvegháziatmoszféra szén-dioxidos dúsítása számos elônnyel jár: akár 35%-al több lehet aterméshozam, a rövidebb termésidô által pedig gazdaságosabb a termelés. A RedPoint Hungary Kft. a fejér megyei Abán épít egy több tízezer négyzetméteresüvegházat, melyben prémium minôségû paradicsomot és fûszernövényeket fogtermeszteni. A technológia éves szinten közel 500 000 kg szén-dioxidot igényel,melynek beszállításával a cég a Messert bízta meg.András Ferenc, Messer Hungarogázon air 07 · 2010


Aktuális : 5A Messer a világ egyik legnagyobbkórházának beszállítója lettA lélegeztetésrehasznált orvosioxigén gyógyszernekminôsül.A VAMED KMB létesítményüzemeltetô vállalata bécsi Általános Kórház – amely a délafrikaiChris Hani Baragwanath Hospital melletta világ legnagyobb kórházának számít –teljes gázellátásával bízta meg a Messer-t azelkövetkezô öt évben. A szállítás kiterjed azösszes orvosi és mûszaki palackos gázra, acseppfolyós nitrogénre, oxigénre és héliumrais. Az egyes klinikai területeket szárazjéggel isellátják. A laborokban és intézetekben vizsgálógázokat is használnak. A bécsi kórház terü-letén a Messer egy gázlerakatot mûködtet,ahol a palacklogisztikát egy on-line elek tro -nikus értékesítési szoftver a SALSA, a palac k ok vonalkódos nyomon követését pedig aBABEL rendszer támogatja. A cseppfolyós gáztárolótartályok töltöttségi szintjét telemetrikustávfelügyelettel ellenôrzik, hogy a napminden órájában biztosítva legyen a megfelelôgázellátás.Herbert Herzog, Messer AustriaA világ legtisztább utcai tisztítójármûveA világ elsô üzemanyagcellás utcaseprô jármûvének fejlesztésében asvájci Messer is közremûködött az Epma, a Paul Scherrer Intézet, a BucherSchröling, a Proton Motor és a BRUSA Elektronik mellett. A speciálishaszonjármûnek Bázelben és más svájci városokban kell bizonyítania alkalmasságáta közterület-tisztításban. Kipufogójából semmilyen káros anyagotnem bocsát ki, kizárólag vizet. Emiatt kifejezetten elônyös alkalmazása asétáló zónákban, vagy akár zárt csarnokokban is. A környezetbarát jármûAz otthon díszeiHagyományos gipszstukkó elemek felváltására fejlesztettékki és Európában már széles körben alkalmazzák apolisztirolból és poliuretánból készült díszítô elemeket,melyek számos elônnyel rendelkeznek a gipszelemekkelszemben. Az Armanik Trading Kft. Dunakeszin, zöldmezôsberuházás keretében felépített csarnokában mársaját maga fogja elôállítani és forgalmazni ezen termékeket.A Messer éves szinten közel 15 tonna cseppfolyósszén-dioxidot szállít a polisztirol lécek habosításához.András Ferenc, Messer Hungarogázhidrogénellátásáért a Messer felel.Reiner Knittel, Messer SchweizA világ legtisztábbtisztítójármûvét aMesser hidrogénjehajtja.on air 07 · 2010


6 : InterjúAz élelmiszeripari gázok a modernNapjaink borászati technológiájában egyre nagyobb érdeklôdés tapasztalhatóaz élelmiszeripari gázok iránt. A toszkán Rossetti Vini a minôségi bortermeléselkötelezettje, melyhez a nitrogén, a szén-dioxid és az oxigén alkalmazása ishozzájárul. Az on air Carlo Travagli borásszal beszélt a borászatban alkalmazottgázok szerepérôl, és az együttmûködésrôl a Messerrel.„A borok káros oxidáció ellenivédelme inertatmoszféra alatttörténik, melyet élelmiszergázoksegítségével érünk el."Carlo Travaglion air: Miért kezdett el a borászattal foglalkozni?Carlo Tavagli: Mindig is egy sok évászados borkultúrávalrendelkezô régióban éltem, a Chianti vidékén, atoszkán szôlészet és a borkultúra bûvkörében nôttemfel. A borászattal is talán ezért kezdtem el foglalkozni.on air: Mit jelent Önnek a szôlô, a bor?Carlo Tavagli: Szôlôvel foglalkozni számomra egy életfilozófia,állandó stimulus, szenvedély. A bor élô ésdinamikus, amely körül egy nagy tradícióval rendelkezôizgalmas világ forog. Minden nap új kihívások elé állít,hogy a hagyományos technikák és a modern alkalmazásokközti egyensúlyt megtaláljam.on air: Hogyan jellemezné az olasz szôlô- és borkultúrát?Carlo Tavagli: A borászat az olasz gazdaság számára isfontos, fejlett és dinamikus szektor. Technológiai szempontbólnézve, nagy hangsúlyt fektetnek az innovációra– természetesen a hagyomány és a minôség szemelôtt tartása mellett. Ezért tudhatunk magunkénakjelentôs nemzeti és nemzetközi sikereket a piacon.on air: Az élelmiszergázok, mint a nitrogén, széndiox i d és az oxigén, milyen szerepet játszanak aminôség biztosításában és fokozásában?Carlo Tavagli: A borászatban a gázok alkalmazása többelônnyel is jár. Fôleg a borok konzerválása során használunkélelmiszergázokat, melyek nem teljesen feltöltötttartály esetén is biztos védelmet nyújtanak.Emellett a borok organoleptikus minôsége (szín, illat,és zamat) is hosszabb ideig megmarad. Oxigén és szárazjégalkalmazásával a borkészítés során a jobb borminôséga cél.on air: Az Ön véleménye szerint melyik gáz elengedhetetlena minôségi borkészítéshez?Carlo Tavagli: Én a szén-dioxid, nitrogén és oxigénhasználata mellett döntöttem. Egyik gáz sem helyettesíthetia másikat, mivel mindegyik sajátos módon hat.Az inertgázok fontos, védô hatása mellett a szén-di o x i dszárazjég formájában való alkalmazásával a termelésifolyamatokat optimalizáltuk. Az oxigén is fontos szerepettölt be a bor készítésekor, kis adag gáz hozzá adá -sá val stabilizáljuk a színt, és finomítjuk a cseranyagokat.on air: A Rossetti Vini nemrég telepített egy új töltôsort.Milyen keretek között folyik most a gyártásés milyen szerepet kap a Messer ebben?Carlo Tavagli: A gyártósor magas technológiai színvo -nalú és nagy töltési kapacitású, óránként 6500 palac-on air 07 · 2010


Interjú : 7borászat eszközeiÉlelmiszeripari gázokategyre gyakrabban alkalmaznaka borászatban,elsôsorban a bor tartósságánakbiztosításához.AZ ÖN PARTNERE:kot tudunk tölteni. Minden termelési lépést ellenôrzôrendszerrel szereltünk fel, ez is garantálja a minôségiterméket. A bor mellett a palacktöltési minôséget isellenôrizzük, hogy a dugók jól rögzítettek-e, megvizsgáljuka borospalackok üvegminôségét, a csomagolástés a palackcímkét. A minôségbiztosítás egyik fontoseleme az élelmiszeripari gázok alkalmazása. AMesser profizmusának és szak embereinek tudása révénaz üzem hatékonyan és megbízhatóan mûködik, ésmegfelel az általunk támasztott magas elvárásoknak.Lorena Vaschetto, Messer ItaliaKapás LászlóÉlelmiszermérnök– Élelmiszeripari szaktanácsadásMesser Hungarogáz Kft.Tel.: 06 1 435 1144food@messer.huwww.messer.huÚj borinertizáló rendszerA Messer élelmiszeripari gázainak alkalmazása a borkészítésbena pincészeteken túl is terjed – a mi pincénkben éskonyhánkban is.A Cordier a Bordói borrégió minôségi borainak(„Grand Crus”) egyik vezetô forgalmazója. A Messerszakmai támogatásával a borokat már nemcsak a nagy tartályokbaninertizálják, hanem otthon, a fogyasztó palackjában is: a Wikeepsinertizáló készlet (www.wikeeps.com) gázpatronja segítségével abort megvédhetjük az oxigén minôségromboló hatásától. Így nyugodtanbonthatunk egy palack jó bort, és több alkalommal is elfogyaszthatjuk,anélkül, hogy a bor vesztene élvezeti értékébôl.Angélique Renier, Messer FranceWikeeps – értékes borokhatékony tartósítója aAngélique Renier bemutatjapalackfelnyitás után.a Wikeeps rendszert egyélelmiszeripari vásáron.on air 07 · 2010


8 : CímlapsztoriBefektetés egy független jövôbeA Messer stratégiájának egyik kulcseleme a vevôk biztonságos ellátásasaját termelôkapacitások révén. A Messer Csoport 2007 és 2010 közöttközel 700 millió eurót fektet be e célok elérésébe.Franciaország, St. Herblain:2009 áprilisa óta a St. Herblain-bantalálható LIMES (Linde és Messer jointventure) közös vállalat levegőszétválasztójánakösszeszerelése teljes lendülettelfolyik. 2009 decembertől az üzem többekközött nitrogénnel látja el Nyugat-Franciaország egyre bővülő élelmiszeriparivevőkörét. Az oxigén és argon kapacitásokata Messer főként a francia lézer-, hegesztésésvágástechnológiát alkalmazó partnerekszámára értékesíti majd.Svájc, Visp2009 májusától kezdve a MesserSchweiz új levegőszétválasztó üzemea svájci Lonza AG-t látja el oxigénnelés nitrogénnel, valamint a régiószámos vállalatának szállít többekközött argont.Belgium, ZwijndrechtAz Antwerpen közelében lévőZwijndrecht-ben épít a Messer egycseppfolyósító berendezést a brit IneosOxide vállalatnak, 150.000 tonna évesszén-dioxid termelési kapacitással. Aprojekt megvalósítására a Messer egyjoint venture vállalatot („bECO2”) hozottlétre a belga IJsfabriek Strombeekcéggel, melyben a Messer 70%-osrésze sedéssel bír. Az üzemet 2010 elsőfelében helyezik üzembe.Spanyolország, El MorellA spanyol politikai és gazdasági élet képviselői is résztvettek a Messer Ibérica de Gases vállalat El Morell-ilevegőszétválasztó üzemének ünnepélyes megnyitóján.Az üzem egy 90 km hosszú csővezetéken keresztül látjael a Tarragona ipari park vegyipari és petrolkémiai vállalatait,nitrogén és oxigén gázzal. Az üzemben megtermeltgázok egy részét cseppfolyósítják, és tartálykocsibanjuttatják el a vevőkhöz, számos iparág számára.Spanyolország, San Isidro2009 októberétől a Messer Ibérica de Gases azAlicante tartományban me g épült új töltőüzemébőla Spanyolország keleti partján, Andalúziában ésMadridban lévő vevőket is hatékonyan látja elpalackos gázokkal. A töltőüzem modern,300 bar-os töltési technológiát alkalmaz.Olaszország, Settimo-Torinese2009 májusában avatták fel a Messer Italia és aMesser Medical vállalatok új, közös központjátSettimo-Torinese-ben, az új irodaépületet ésa csúcsmodern, 300-bar-os automatapalacktöltő üzemet.on air 07 · 2010


Címlapsztori : 9Németország, SiegenPartnerek és a régió politikusai is ellátogattak 2009. szeptember30-án Siegenbe, hogy a Messer első németországilevegőszétválasztó üzemét a Deutsche Edelstahlwerke(DEW) telephelyén felavassák. Az új üzemből éves szintenközel 130 mio. m 3 nitrogént, oxigént és argont nyernek ki aDEW és a régió vevői részére. Az új töltőüzemben egészségügyigázokat, többek között egészségügyi oxigént istöltenek kórházak, és az egészségügyi szektor számára.Németország, SalzgitterA levegőszétválasztó üzemet 2010őszén helyezik üzembe, éves szinten240 millió m 3 oxigént, 34,4 millió m 3nitrogént és 9,6 millió m 3 argont fogtermelni a Salzgitter Flachstahl GmbHés a régió piaca számára.Lengyelország, RybnikAz elsô lengyel levegôszétválasztót aMesser az Eloros Rybnik, és a CryogenicEngineering vállalatokkal közös joint venturevállalat révén építette. A levegôszétválasztóa lengyel, szlovák és cseh piac -ra termel oxigént, nitrogént és argont.Románia, Resita2009 októberétől termel ipari gázokat a TMK resitaitelephelyén telepített levegőszétválasztó.Szerbia, Bor2009 szeptemberében vette át a gázformájú oxigént, nitrogéntés szén-dioxidot termelő üzemet a Messer Szer biá -ban az RTB Bor, Rudnici bakra Bor d.o.o. rézfeldolgozóvállalattól. Az üzem átvételével egy időben a Messer egy10 éves szállítási szerződést kötött a szerb rézkohóvalcsővezetéken keresztüli oxigénellátásra.Törökország, Kartepe2010-ben indul a termelés a Messer Aligaz Sanayi Gazlarielső levegőszétválasztó üzemében, az Isztambultól keletre,kb. 90 km-re lévő ipartelepen. Ehhez kapcsolódóan meg -épült az új irodaépület és egy modern töltőüzem palackosgázok töltéséhez, mint például oxigén, nitrogén, argon,acetilén, gázkeverékek és altatógáz.Montenegro, Nikšić2009 áprilisában az acélgyártó ZeljezaraNikšić gáztermelő kapacitását vette át aMesser, ami többek közt levegőgáz termelőüzemet,egy palacktöltő üzemet,egy levegőkompresszort, propán, butánés keverékeik tárolására alkalmas LPGtartályokat foglal magában. A ZeljezaraNikšić telephelye Montenegro másodiklegnagyobb városában, Nikšić-ben található,a vállalat az ország legna gyobbmunka adói közé tartozik.Macedónia, BitolaA macedón Messer vállalat az italgyártóLozar Pelisterka szén-dioxid termelőüzemeit átvéve biztosítja a hazai, valamintaz egész dél-kelet európai piacszámára a CO 2 -t, melyre különösen aforró nyári hónapokban van nagy igény.Bosznia-Hercegovina, ZenicaA Messer új levegőszétválasztó üzemét az ArcelorMittalacélipari vállalat telephelyén Zenica-ban 2009 októberébenhelyezték üzembe. Az új, modern felszereltségű üzemegyedülálló Bosznia-Hercegovinában. Az üzem azArcelorMittal-t(oxigénnel ésargonnal) és azországos piacotlátja el iparigázokkal. AMesser e befektetésetovábbivállalkozókatvonz a régióba.Andrea Launer, Messer Group>on air 07 · 2010


10 : CímlapsztoriGázok kinyerése levegôszétválasztássalEurópában a Messer több vállalata rendelkezik levegôszétválasztó üzemmel, és számos országbanépülnek jelenleg további üzemek. Hogyan mûködik a levegôszétválasztás? Az on air betekintéstnyújt a folyamat legfontosabb elemeibe.A környezeti levegô egy gázelegy, nagy részben nitrogénbôl (78%), oxigénbôl(21%), és argonból (0,9%) áll. A maradék 0,1%-ot szén-dioxid,és olyan nemesgázok alkotják, mint a neon, hélium, kripton, xenon.Speciális üzemekben egy desztillációs folyamat (alacsony hômérsék -letû rektifikálás) segítségével bontjuk a levegôt alkotóelemeire. Az úgynevezettlevegôszétválasztó üzemekben az egyes levegôkomponenseketegy termikus folyamat során választjuk le, így nyerjük ki nagytisztaságúkoncentrációban a nitrogént, oxigént és argont – gáz vagy cseppfolyóshalmazállapotban.NitrogénArgonOxigénA levegő sűrítéseA beszívott, mechanikusszennyezőktől a porszűrőbenmegtisztított környezetilevegőt kompresszor sűríti atechnológiától megkövetelt(pl. 6 bar) nyomásra.A levegő előhűtéseAhhoz, hogy a levegőt alkotóelemeirebonthassák, cseppfolyóshalmazállapot szükséges,amit a levegő extrémlehűtésével érnek el. Az elő -hűtés során a kompresszióshőt és a levegő nedvességtartalmánaknagy részétvizhűtéses hűtőkben vonjákel.A levegő tisztításaA sűrített (komprimált) leve -gőt vízgőz és szén-dioxid tartalmátólmolekulaszitával(szintetikus zeolittal) töltöttadszorberekben tisztítják megannak érdekében, hogy ezekaz alkotórészek a technológiaalacsony hőmérsékletű szakaszain,szilárd alakbanki csapódva, ne okozzanakzavart.A levegő cseppfolyósításaEzután a tiszta levegő ahőcserélőkben, az ellenárambankimenő hideg gázokkalelőhűtve kerül adiabatikus–munkavégzéses és fojtásosexpanzióra, ami után cseppfolyósodvaa rektifikáló oszlopbajut. A korszerű, moderntechnológiákban a hűtési teljesítménynagy részét expanziósturbinák adják.Amennyiben a termékeketcseppfolyós állapotban veszszükel, akkor általában különhűtőkörfolyamatot is kellalkalmazni.A levegő szétválasztásaA cseppfolyós levegő tisztaoxigénre és nitrogénre történőszétválasztása kétoszloposrendszerű rektifikáló oszlopbanmegy végbe. Az alsóoszlopban közepes, a felsőoszlopban kis, közel légkörinyomás uralkodik, köztükpedig egy hőcserélő, az ún.kondenzátor helyezkedik el.A szétválasztás alapja a le -vegő alkotórészeinek forrás -pont-különbsége. A cseppfolyóslevegő folyamatos desztillálásával(egyidejű többszörielgőzölögtetésével és kon -den záltatásával) a rektifikálóoszlopban felfelé áramló gőzegyre dúsabb nitrogénben, alefelé folyó folyadék pedigoxigénben. Az argon kinyeréséheztovábbi desztilláló oszlop(ok)és technológiai lé pé s -(ek) beiktatása szükséges .A termékek kinyerése éstárolásaA cseppfolyós oxigént, nitrogéntés argont kriogén tárolótartályokbavezetik, ahonnankriogén szállítótartályokkalkerülhetnek a felhasználókhoz,vagy nagynyomású kriogénfolyadékszivattyúkkal,elpárologtatókon keresztülpalackozhatók.Gázalakú kinyerés esetébencsővezetékes ellátás is meg -oldható, ilyenkor a közbensőtárolás ún. puffertartályban(vagy gazométerben) történik,a szállítási nyomás eléréséhezpedig kompresszorra vanszükség.on air 07 · 2010


Címlapsztori : 11Nitrogén igény szerintA Messer a francia vegyipari vállalat, a Dupont de Nemours az elzászi Cernay-ban lévô telephelyén két, nemkriogén technológiájú nitrogén elôállító berendezést telepített, melyek 600 m 3 gázt termelnek óránként. ADupont de Nemours növényvédô, gombaölô és rovarölô szereket gyárt, melyek enyhén oxidáló hatásúak, ésezért gyulladásveszélyesek. A nitrogénre a tárolótartályok inertizálásához vanszükség. A berendezéseket úgy tervezték, hogy a nitrogént az adott igényhezigazodva állítja elô.Angélique Renier, Messer France„Azote” – Nitrogén aDupont de Nemours-nakFranciaországban.Gázok tárolása biztonságosanA franciaországi SaintHerblain levegôszétválasztóüzemének duplafalú tartályaira2009 júniusában tettékfel a tetôket, hogy azokataztán a termelés megindításátkövetôen gázokkalEgy speciális daruval emelika tetôt a tartály tetejére. töltsék fel. Egy órásmesterprecizitásával manôverezte a daru irányítója anemesfém tetôt a belsô, az acéltetôt a külsô tartályra.A nagyobb tartályhoz tartozó 15 méter átmérôjûfedél 12 tonnát nyom. A vékony, 5-6 mm falvastag -ság miatt a fém tetôt a két hegesztô WIG technológiával,egymástól csupán 5 cm távolságra szinkronbanhegeszti. Az egyik hegesztô a hozaganyag feltöltésévelelôkészíti, a másik pedig lezárja a hernyóvarratot.Dominique Leboucq, a CMP Arles ügyvezetôjefelelôs a tartály szereléséért, több ellenôrzô tesztet iselvégzett a hegesztési munkák befejeztével. „Mindenhegesztési varratot penetrációs és radiográfiai vizs -gálatoknak vetünk alá". A két tartály közti 1 mé terszéles tér kitöltésére szigetelôanyagként vulkánikôzetbôl álló perlitet hasz nálnak, melyet hevítésselaz eredeti térfogatának többszörösére növelnek. Acsepp folyósított oxigént -183 o C-on, a nitrogént-196 o C-on kell tárolni; az oxigéntartály szigeteléséhez400 m 3 , a nitrogéntartály szigeteléséhez 800 m 3perlit szükséges. Ezt követôen minden tartályt 2 millióliter víz feltöltésével ellenôriznek. Végül a tar tá -lyokat egy speciális fehér (fényvisszaverô) réteggelvonják be, ami tovább erôsíti a tartály szigetelését.Angélique Renier, Messer FranceA hegesztôk egymás tól 5 cmtávolságra végzik el a tartály -fedelek hegesztését.on air 07 · 2010


12 : GázotékaÜzembôvítés a hatvani RobertBos ch Elektronika Kft-nélAugusztusban indult el a Robert Bosch Elektronika Kft. hatvanitelephelyén második nitrogén elôállító berendezésünk.történô szállítás azonban ilyen jelentôs mennyiségûgázigény fedezésére hossz ú távon nem gazdaságos meg -oldás, így 2008 szep tem be rében megállapodás születettegy újabb berendezés létesítésérôl.A 475 Nm 3 /h kapacitású nitrogén generátor egységeta kínai Hangz ho u Hangyang vállalattól szereztük be,akiv e l 2006-ban a Messer Group vegyesvállalatot hozottlétre. A helyszíni kivitelezési munkálatokat Vatai László,on-site tanácsadó kollégánk fogta össze. A berendezésüzembe helyezésére alig 11 hónap el teltével került sor.Miután a hatósági engedélyeket megkaptuk, elkezdôdhetetta beüzemelési eljárás, mely nek során megtörténta berendezés egységek elsô beindítása. Külön féle ellenôrzési,szabályozási, és programozási feladatokat követôenPartnerünk nitrogén gáz igénye a tavaly áprilisban üze m-be helye zett 900 Nm 3 /h teljesítményû berendezé sünk te -lepítését követôen tovább növe kedett. Ezt a berendez é skapacitását meghaladó gázigényt egy ideig cseppfolyósnitrogén be szállí tásával elégítettük ki. A tartályko csivalelkezdôdött a nitrogén gáz szolgáltatása.Újvári GabriellaMire használja a Bosch a nitrogént?A Bosch hatvani telephelyén vezérlô elektronikai egységeketgyártanak az autóipar számára. Fôbb termékei közé tartoznaktöbbek között a mûszerfal, a motor-, az ABS-, az ablaktörlômotor,az automataváltó-vezérlô elektronikai egységek. A nitrogént,a kü lönféle gyártási folyamatok során, inert gázként, azaz„nem reakcióképes” gázként alkalmazzák. Így nitrogénes közegbenzajlik például a hullám és a szelektív forrasztás, valamintAz üzem elemeinekillesztését, így a képenlátható rektifikációs oszlopnális, több darusegítségével végezték.ugyan ebbôl a célból árasztják el nitrogénnel a reflow kemencéket.A levegô nedvességtartalma az elek tronikai alkatrészekben elnye lôdhet, ami a forrasztás során károsodáshozvezethet. A nedvességre érzékeny alkat részek tárolása ezért nedvességtôl elzártan történik száraz közegben,pl. nitrogénes tárolószekrényben.on air 07 · 2010


Gázotéka : 13Fôzés –196 °C-onSárkányolaj és nitrogénben fagyasztottgyümölcsök a FoodapestenA mai modern gasztronómia egyik látványos és egyre népszerûbb iránya akriogén konyhamûvészet. A február 21-24. között megrendezett Foodapestszak kiállításon az élelmiszeripari gázokat is forgalmazó Messer Hungarogáz Kft.bemutatta a cseppfolyós nitrogén konyhatechnológiában való alkalmazását.A „kriogén fôzés” a rendkívül alacsony hômérsékletû, alkal mazási területeit, majd megkóstolhatta a látványkonyharemekeit. A cseppfolyós nitrogén segítségével acseppfolyós gázokat alkalmazó fôzéstechnikákat fogjaössze. A gázok közül a cseppfolyós nitrogént és a szárazjeget(a szén-dioxid szilárd formáját) alkalmazzák a izgalmas fogásokat „fôztek”, egyebek mellett kávétkriogén gasztronómia séfjei szokatlan eljárásokkalkulináris élmények fokozásához.vattacukorral, fagylaltot, vagy sorbetet készítettekA mínusz 196 °C-os cseppfolyós nitrogén sokoldalúanés látványosan alkalmazható a gasztronómia vilá-A cseppfolyós nitrogénnel elért hideg és meleg íz -pezsgôbôl.gában. Az innovatív fôzési technika olyan kompozíciókateredményez a konyhamûvészetben, amely korábban Ilyen érdekesség a narancslé és olíva olaj keverékébôlhatások különleges élményt nyújtanak a fogyasztónak.elképzelhetetlen volt. A „kriogén fôzés” segítségével a készített sárkányolaj elnevezésû hab, melyet nitrogénbenlefagyasztanak. A fagyos hab száj ba véve füstölög-szakácsok új lehetôségeket kapnak a molekuláris gasztronómiameghódítására, az ízekkel és halmazállapottalvaló játékosságra.fújhatunk ki, mint a mesebeli sárkányok a füstöt.ve olvad el, amit szájunkon, orrunkon keresztül úgy„Minden a minôségi ala p -anyagokon múlik, aztánA kriogén konyhatechnika eszközeijöhet az ötlet és a virtuozitás”- mondta Hajzer Tamás,A nitrogén, vagy egyéb élelmiszeripari gázokalkalmazása a gasztronómiában ala p vetôen a Gourmet-vacsoráknak isveszélytelen, mégis tanácsos a vé dô kesztyûhelyet adó Hotel Aqua Solés a szemüveg használata az extrém hidegéttermének vezetôje.hatás miatt. A folyékony nitrogén tárolása,töltése és használata csakis speciális szigetelô tartályokban, ún. Dewar edényekben Hozzátette: „a látvány, atörténhet.füst, a felvillanó fények, akülönbözô hangulati elemekA cseppfolyós nitrogén konyhai alkalmazását és a gasztronómiai csodák együttesen felejthetetlenNémeth László, a Hunguest Hotel Aqua-Sol konyhafônökeés Németh Péter konyhafônök helyettes mutatta Lovas Krisztinaélmén yt nyújtanak.”be a Foodapesten a Messer standján. A bemutatón aközönség megismerhette a kriogén fôzési technikaAZ ÖN PARTNERE:Kapás LászlóÉlelmiszermérnök– Élelmiszeripari szaktanácsadásMesser Hungarogáz Kft.Tel.: 06 1 435 1144food@messer.huwww.messer.huJuhász BálintKülönleges gáz értékesítő– Felszerelés, gázrendelésMesser Hungarogáz Kft.Tel.: 06 1 435 1250kulonlegesgaz@messer.huwww.messer.huon air 07 · 2010


14 : GázotékaZöld növényi energiaMelyik az a növény, mely jobbára vízben, de szinte bármely talajon megél– legyen az sivatag, sós tó, vagy az Antarktisz jege -, és közel 40.000 fajais m e rt a Földön? Ez az alga, melyrôl írásos emlékek Kínában már i.e.2500-ban említést tesznek.A mikroalgatörzseknek közel 30.000faja ismert, és mégsok vár felfedezésre.Az elmúlt évszázadok során jobbára élelmiszerként,gyógyszerként használatos, változatos növényi faj napjainkbanegyre nagyobb figyelmet kap, tudósok érdekes,új felhasználási területeit fedezik fel. Partnerünk,az Intelcom Kft., Budapest mellett édesvizi mikroalgáktermesztésével és forgalmazásával foglalkozik; az algáknövekedéséhez a Messer szállítja a szén-dioxidot.Mikroalgáknak a mikroszkópos méretû, jellemzôenvízben élô, organizmusokat nevezzük. Újabban – fôlega tengerek és egyéb élôvizek nagymértékû elszennyezôdésemiatt – elôtérbe kerülnek a tiszta tenyészeteketfelhasználó, kontrollált körülményeket biztosító nagyüzemizárt, vagy nyíltrendszerû algaszaporítási technológiák,melyeknél a tenyésztésre használt vízben célirányosanmegválasztott tápelemeket oldanak fel.CO az algatörzsek fejlôdéséhez2Az Intelcom Kft. telephelyén egy 4000 liter ûrtartalmúfotobioreaktor rendszert mûködtet. Természetesvizeinkben élô, ipari feldolgozás szempontjából hasznosanyagot (például vitaminok, pigmentek) termelôalgatörzseket izolálnak laboratóriumban, steril körülményekközött.Megha tá rozzák azizolált törzsekoptimális szaporodásikörülményeit,hasznosanyag termelôképességüket és azok ideális körülményeit. Az algaszaporítássorán a kiválasztott algatörzseket beoltják afotobioreaktor rendszerbe. A zárt rendszerben, vízbennö v e k vô algák számára a szén-dioxid biztosítja a foto -szintézishez sz ü k séges tápanyagot. A CO 2 -nek ezenfelül egy további fontos szerep is jut: a nagytisztaságúszén-dioxidot a reaktorba juttatva állítják be az algákszámára optimális pH-értéket. Folyamatos mintavétellelkövetik az algatörzsek fejlôdését, majd kijelölik az„aratási“ idôt.Sokoldalú hasznosításAz algaeredetû termékek, kivonatok értékes, egyedi,mesterségesen utánozhatatlan hatóanyagokat - vita -mi nokat, ásványi anyagokat, telítetlen zsírsavakat,antioxidánsokat, színanyagokat, stb. - tartalmaznak.Ezért egyre népszerûbbek, és egyre sokoldalúbbanhasználják fel ôket pl. táplálék kiegészítôként, preventívszerként az egészségmegôrzésben és a testápolásban,valamint terápiás szerként a gyógyászatban.Új irány az ipari szektorban történô felhasználás.Az algák a fényenergiát, a szárazföldi növényekhezképest többszörös hatékonysággal alakítjákát kémiai energiává. Képesek tolerálniaz erômûvi füstgázok magas széndioxidtartalmát és felhasználniazt. Megfelelô körülményekközött m a gas biomassza növekedéstérnek el.Varga-Kötél AnitaCsányi Ferenc, ügyvezetô (balra) ésTörök István technológiai vezetôa benapozott egység minôségét vizsgálják.on air 07 · 2010


Gázotéka : 15Biztos kötések az autóipar számáraA Robust Electronics Hungary Kft-vel szeptemberbenírtuk alá az együttmû ködési szerzôdést; partnerünk évesszinten 450 000 m 3 nitrogén beszállításával bízta meg aMessert. A vevô Németország egyik legnagyobb autóiparicégcsoportjá nak a KATE-nak lett az elektronikai alkat -rész beszállítója. A NYÁK-lapokon a forrasztások minô -sé ge, megbízhatósága miatt a nitrogén védôgázos forrasztásennél a termékcsoportnál ma már elvárás. A vevôkét hullámforrasztó gépére komp lett LBA-t (LBA / LotBade Abdeckung = óntégely lefedése nit rogén befúvórendszerrel) telepítettünk, azaz alkalmassá tettük nitrogénatmoszféra alatti forrasztásra. A nitrogén ellátórendszer teljes körû kivitelezését a Messer végezte,ennek keretében telepíttetünk egy 15 m 3 -es nitrogéntartályt. A nitrogén ellátó rendszer és az LBA telepítésemellett a Messer alkalmazástechnikai mérnökei szakmaitámogatást is nyújtanak többek között a hullámforrasztógépek beállítása, ROL-maradék oxigén szint forrasztásizónában történô mérése, valamint a forrasztási paraméterekoptimalizálása területén. A közeljövôben aRobust szakemberei tervezik még 2 db reflow kemenceátépítését nit ro gén atmoszféra alatti forrasztáshoz.Herczeg IstvánÚj tudástár az ipari gázokrólMájus végén kerül ki a nyomdából Ipari gázok c. kézikönyvünkés termékkatalógusunk, melyet azzal a céllal állítottunk össze,hogy segítséget nyújtson vevôinknek az ipari gázok célszerû ésgazdaságos kiválasztásához, vásárlásához, kezeléséhez és felhasználásához.A kiadványban azokat a gázfajtákat tárgyaljuk, amelyekszéleskörû és nagyméretû felhasználási körrel bírnak a legkülönbözôbbiparágakban, vagy akár a mezôgazdaság és szolgáltatásterületén is. Ilyen gázok tehát a minôségi specifikációtól(tisztasági fokozattól) és felhasználási területtôl függetlenül a„levegôgázok”, az oxigén, nitrogén és a nemesgázok – elsôsorbanaz argon és a hélium, de a neon, kripton és xenon is, –valamint az acetilén, hidrogén és a szén-dioxid.A gázkeverékek közül ide sorolhatjuk a régebben mégkülönleges gázoknak számító hegesztési védôgázkeverékeket,lézergázokat, formálógázokat és néhány egyéb csoportot, amelyekalkotórészei az elôbbi egyedi gázokból kerülnek ki.A gázok részletes adatain és a gázokkal kapcsolatos legfontosabbáltalános tudnivalókon kívül összefoglaljuk a fôbbelôállítási módszerek alapjait, a szállítási–tárolási–ellátási formákés eszközök részleteit, a gázellátó és alkalmazástechnikairendszerek adatait, a gáztisztaság és -összetétel ellenôrzésénekelveit és a gázok helyes kezeléséhez szükséges biztonságtechnikaiismereteket egyaránt.A kézikönyv online verziója hamarosan elérhetô lesz awww.messer.hu weboldalon is.Lovas Krisztaon air 07 · 2010


16 : Messer VilágKöltséghatékony hôkezelés– egy el ô nyös és rugalmas megoldása metallurgiábanA szabadalmaztatott Endolin-eljárás során speciális endogáz-nitrogén gáz -elegybôl álló védôgáz-atmoszférát alkalmaznak az ipari kemencékben acélésnemvas-ötvözetek hôkezeléséhez. Az Endolin olyan esetekben bizonyulgazdaságosabb alternatívának, ahol a tiszta hidrogénnel való ellátás túl drá g a.AZ ÖN PARTNERE:Ferenci NorbertAlkalmazástechnikai mérnök– MetallurgiaMesser Hungarogáz Kft.Tel.: 06 1 435 1122E-mail: norbert.ferenci@messer.huAz Endolin-gázkeverékek bárhol elôállíthatóak, aholföldgáz vagy propán rendelkezésre áll. Ezzel szükségtelennéválik a reaktív gázok szállítása és tárolása. Azendogázt például földgázból és levegôbôl gázgenerátorralállítják elô, fô alkotóelemei a hidrogén, szénmonoxidés a nitrogén. A további hígításhoz szükségesnitrogént vagy cseppfolyós tartályban tárolják, vagyhelyben állítják elô. A kemencén kívül homogenizáltEndolin-gázkeverék víztartalma igen alacsony,amelynek elérése csak ipari nitrogén hozzáadásávallehetséges. Ennek köszönhetôenmás hagyományosgázkeverékhez képestjelentôsen nagyobb aredukáló hatása.Ragyogó eredmény nagyobb gazdaságosságmellett: Endolin védôgáz-atmoszférahôkezeléshezReaktív gáz a fûtôzónábanA kemencébe történô gázbevezetés egyik lehetségesmódja, ha az endogázt és a nitrogént külön-külön, akemence eltérô szakaszain injektáljuk be, amellyel agázáramlás célzottan irányítható. A módszer továbbielônye, hogy a hidrogén és szénmonoxid eltérô koncentrációjaállítható be a kemence különbözô részeiben:a fûtôzónában jelentôsen magasabb, a hûtôzónábanpedig alacsonyabb. A fûtôzónában így nagyobblesz a reaktív gáz mennyisége. A hûtôzónában a koncentrációjóval robbanási határérték alatt tartható,ezzel növelve a biztonságot. Az Endolin-eljárás részétképezô modern mérés- és adagolástechnika révénmegbízhatóan felügyelhetô és szabályozható akemence-atmoszféra. A széntartalmú acélok izzításacsak ilyen speciális kemence-atmoszférában és méréstechnikasegítségével lehetséges a külsô rétegek dekarbonizálásanélkül. A károsodott acélok rekarbonizálásais megoldható a minôségcsökkenés veszélye nélkül.A fémötvözetek említett hôkezelése mellett ez azúj gázalkalmazás a szinterezési és forrasztási folyamatokbanis használható.Hans-Peter Schmidt, Messer Groupon air 07 · 2010


Messer Világ : 17Oxigén a vegyipari kéngyártásbanA kén a vegyipar és a gyógyszeripar egyik fontos alapanyaga, de a nehéz -ipar is alkalmazza acélok ötvözéséhez. A kéngyártásban a Messer oxigénneldúsítja a levegôt, amellyel akár 60 %-kal is növelhetô a kapacitás.Az elemi kén elôállítása manapság több mint 98%-osmértékben kôolajból és földgázból történik szintetikusúton (az éves termelés 2007-ben világszinten mintegy48 mio. tonna volt). A kéngyártás legfontosabb mód -szere az ún. Claus-eljárás. A kôolajban található kén -ve gyületeket elsô lépésben hidrokrakkolással kénhidrogénre(H 2 S) és szénhidrogénekre bontják. A kivont kénhidrogéntezután a Claus-berendezésbe vezetik.A Claus-eljárás során a H 2 S gáz egy részét levegôoxigénnelreagáltatják, amelybôl kén-dioxid keletkezik,amelyet a maradék kén-hidrogénnel reagáltatva pedigelemi ként kapunk.A maximális SO 2 -kibocsátásra vonatkozó egyreszigorúbb határértékek és egyidejûleg a felhasználtnyers olaj egyre növekvô kéntartalma következtében azutóbbi években sok üzem elérte kapacitásának határait.A teljesítmény jelentôsen növelhetô, lehetôlegalacsony beruházási költségek mellett, ha a Claus-be -rendezésekben az égéslevegôt oxigénnel dúsítják. Ecélra fejlesztett ki a Messer egyik partnerével egyolyan utóégetési eljárást, melyben az oxigént a Clauségéskamrautóégetô zónájába vezetik be.A környezet elônyéreAz ilyen módon átalakított eljárással akár 60%-kalnövelhető a teljesítmény. Ez az átalakítás rendkívülköltséghatékony ahhoz viszonyítva, hogy egy új Clausberendezésberuházási költségének kb. egy százalékábakerül, a hasonló konkurens eljárásokhoz képest isabszolút versenyképes alternatíva. Egy hagyományosberendezés átalakításával az egyértelmû kapacitásnövelésmellett további elônyök is jelentkeznek. Ezekközül kiemelendô, hogy a megnövelt égési hômérsékletrévén (> 1350 °C) a folyamatgázok, mint az ammóniaés a magasabb szénatomszámú szénhidrogének, teljesmértékben elégnek az utóégetési zónában, ésnem terhelik a környezetet.Walter Bachleitner, Messer AustriaAZ ÖN PARTNERE:Herczeg IstvánAlkalmazástechnikai mérnök– VegyiparMesser Hungarogáz Kft.Tel.: 06 1 435 1143E-mail: istvan.herczeg@messer.huA ként többek közt kénsav, színezôanyagok, rovarirtó szerek ésmûtrágyák gyártásához használja agyógyszer- és vegyipar.on air 07 · 2010


18 : Messer Netwww.messer.hu – itt megtalálja,amit keresA Messer számára kiemelten fontos a hatékony kommunikáció a partnerekkel,együtt dolgozzuk ki a vevô igényeire szabott optimális technológiát,szimpóziumokon és gyakorlati bemutatókon tájékoz tatjuk partnereinketon air aMesser honlaponAz ipari gáz ipar újdonságaitbemutató magazint, közte legfrissebbszámunkat is, azInfotár rovatbantalálja.gázaink és eszközeink felhasználási lehetôségeirôl. Honlapunk a vállalatikommunikáció egyik pillére. A MesserNet rovatot azzal a céllal indítottunk,hogy a www.messer.hu hasznos és érdekes tartalmaira, funkcióira felhívjukaz Ön figyelmét, és megkönnyítsük a honlapon való navigációt.Áttekinthetôség és komplex tartalomA Messer a legtöbb ipari szektor részére nyújt technológiai megoldásokat, termé kei n-ket és kompetenciánkat számos iparág alkalmazza, ezt például a Technológiák,alkalmazások menü foglalja össze. Vessünk egy pillantást az oldal felépítésére!Az oldalak jobb oszlopában továbbmutató linkek segítik a navigálást. A fôtartalomhoz kapcsolódóan további Messer honlap tartalmakat, a sajtóban megjelentszakcikkeket, brosúrákat, az on air ipari gáz magazin cikkeit is elolvashatja aTovábbi információ rovatban.Ha személyes szakmai konzultációra van szüksége, szakembereink elérhetôségéta Kontakt pontban találja.Gázpalackra van szüksége? – Keresse az Önhözlegközelebbi értékesítési pontotTöbb mint 120 gázlerakatból álló értékesítési hálózatunk biztosítja,hogy az ország minden pontján vevôink közelében legyünk,és garantáljuk partnereinknek a gyors és rugalmas ellátást.Kattintson a kiválasztott megyére és válasszon az adott megyébentalálható töltôüzemeink, gázlerakataink listájából!Különleges gázok Katalógusa onlineKülönleges gázok címû termékkatalógusunkat az Infotár rovat tartalmazza. Akatalógus fejezetei, a leggyakrabban használt nagytisztaságú gázok, gázkeve -rékek, valamint a gázellátó szerelvények és eszköz ök specifikációi adatlap formájábanegyenként letölt hetôk.Varga-Kötél Anitaon air 07 · 2010


Aktív : 19NYEREMÉNYJÁTÉKNyerjen egy...Beküldési határidô:2010. július 1.... strand szettet (strandmatrac és törülközô)A játékon való részvételhez az alábbi kérdésre várjuk a helyes választ:Melyik az a gáz, amelyet a kriogén konyhatechnológiában gyakran alkalmaznak?A megoldásokat e-mailen várjuk az onair@messer.hu e-mail címre.>onair@messer.huGratulálunk elôzô játékunk nyertesének: Koszta Dóra. Nyereménye egy jegeskávé szett.Információ személyre szabva a Messer szakmai hírlevéllelSzámos olyan igény érkezett hozzánk, amelyben vevôink technológiai lehetôségekrôl, újdonságok -ról, szakmai programokról szeretnének több információt kapni abból az adott iparágból, amelybenôk tevékenyek. Erre reagálva dolgoztuk ki a Messer szakmai hírlevél rendszert, amikörülbelül kéthavonta, illetve az adott terület aktualitásaihoz igazodva tájékoztatjaa partnereket.Idén május 30-án indítjuk el új szolgáltatásunkat az alábbi iparágakrafókuszálva: hegesztéstechnika, környezetvédelem, élelmiszeripar, egész -ségügy, Különleges gázok - labortechnika, metallurgia és ipari alkalmazások.Iratkozzon fel a Messer Szakmai hírlevelekre! onair@messer.hu>onair@messer.hu?Mondja el véleményét!Mit talált különösen jónak kiadványunkban? Mi az, ami kevésbé tetszett?Mirôl szeretne a következô kiadványokban olvasni? Írja meg nekünk!> onair@messer.huon air 07 · 2010


A következô kiadványban az alábbi témákról is olvashat:Egy városi szökôkút megóvása a szilfa terjedô gyökereitôl, vagy az antarktisz hidegétôl való védelembiztosítása – a Messer szakemberei gyakran néznek különleges kihívások elé. Az on air bemutatjaa nem mindennapi gázalkalmazásokat.Milyen szerepet játszik a Messer szilícium kristályok elôállításában? Egy félvezetô-gyártóval készültinterjúban ezt is eláruljuk.

More magazines by this user
Similar magazines