Dr. Szolnoki Lajos Budapest Dr. Szolnoki Lajos Budapest

premiumorvos.hu
  • No tags were found...

Dr. Szolnoki Lajos Budapest Dr. Szolnoki Lajos Budapest

Dr. Szolnoki LajosBudapest


Paciens köröm Hegyvidéki egészségklub


egeszseg2.extra.hu


Az ideális paciens Szenved a problémája súlyaalatt Van probléma tudataOrvosi ismeretek a Ismerjük a betegségeit Ismerjük a családját Ismerjük a jövedelemviszonyait Táplálkozási szokásait Foglalkozását Hobbyját


Ideális paciens Akit öröm gyógyítani Aki örömmel veszi meg aterméket Aki nem az ár miattválaszt engem máshol nem A problémáitbarátságosan meg tudjuktárgyalni


A kevésbé ideális Nem mindenki jópaciens aki pénzt hagynálunk Akadékos Kicsinyes kritikákkal vantele Agresszív Elveszi az életkedvünketprobléma tudata Tele van kérdéssel Folyamatosan zaklatja azorvosát képtelen Semmit nem tart be Rengeteg energiátfelemészt


Tudni kell nemet mondaniMindazok számára Akik nem tartják be a javaslatokat célig végig követni


Hogyan válasszunk alkalmas beteget Folyamatosan szinten kelltartani a probléma Érdemes megkérdezni apacienseket, hogyvéleményük szerint milyenaz én célpaciens köröm Sokszor kijózanító Sokszor olyat hallunkamire nem is gondolnánk,hogy fontos


Igényekhez igazodás Egy kisebb csoportot kellkiválasztanunk akitjellegénél fogva ideálisszolgáltatásban tudunkrészesíteni igazítani a szolgáltatást Biztosítani kell számukra Telefonon Egyéb problémáikkezelése Kivizsgálás Gyógyszerek felírása


Eredményes testsúly redukció A beteg döntésen alapulótestsúly csökkentés Rendszerré strukturáltéletmódváltás Hosszú távú stabilszokásrendszer kiépítése A testsúly megtartáspszichológiai segítése A testsúly visszacsapás,evési kényszerek leküzdése


Elhatározottság Motiváció felmérése Elkötelezettségtisztázása E nélkül nem lehethatékony az ismeretátadás Ne oktassunk inkábbkérdezzünk ha azelkötelezettség mégéretlen Egyén életmódjánakismeretében személyreszabott étrendi javaslat Provokatív módszer Kezelési javaslatfelfüggesztése


Egy kis helyzetjelentés -70%a súlyfelesleggelrendelkezik Az alapellátásban nincsOEP által finanszírozottdietetikus, vagyfelkészült orvos Hiányoznak a


A programra alkalmas paciensek kiválasztása A folyamatos ellátáskapcsán a háziorvosi egy Boso mérleg A túlsúlyos betegvizsgálata közben Testsúly Testmagasság Has körfogat mérés Mi az ami a legnagyobbgondja a fogyássalkapcsolatban Mi a véleménye egyeredményes fogyásról? Háziasszonyi feladatokmegrögzött íz világ acsaládban A család csökönyösragaszkodása a megszokottételekhez A maradékok elfogyasztása


Ki az aki rászorul és alkalmas Kik a jelenlegipaciensem körülírni Koruk, nemük Hol élnek, dolgoznak életstílusuk paciensekre paciensre ideális paciensre paciensre


Paciens aki más praxis betege Miért éppen engemválasztott Hol hallott a programról Szomszédasszony Televízió Internet Másik paciens akieredményesen lefogyott Mit vár el a programtól Tudja e a célértékét Tisztában van-e aköltségekkel Hajlandó –e áldozatothozni a sikerért Hajlandó-e betartani anapi háromszori étkezést


Hogyan lát minket a kedves beteg Miért éppen minketválasztott Mit nyújtunk mi amitmás cég nem tud Miben okozunkcsalódást Mi az amit ki nem állhata fogyasztóprogramokkalkapcsolatban Milyen változást szeretnelátni ezen a területen Mi az ami épp hogy csak Hogyan jellemezneminket egyetlen szóval


Nem a verseny hanem a pozicionálás pacienskört akivel újkategóriát teremtünk Kik azok a paciensekakinek vonzó a fogyókúramódszerem lemondok Miben nyújtok többet apacienseim számára, akonkurenseimhez képest Az érintett pacienseknekmi lenne még vonzó, nyújtani, de mások mégnem Milyen plusz szolgáltatásttudnék felajánlani, amineksenki sem tud ellenállni


Mit tesz a paciens aprogramhoz való Mit adhatok neki a Milyen egyébszolgáltatást tudokfelajánlani amiért mégnem kell fizetni Milyen tudástinformációt kínálhatokfel


Potenciális paciensek szerzése Tájékoztató anyagok Honnan szerezhetek újpacienseket Biobolt kapcsolat Fitnesz terem Sorozat levelektájékoztatók


Milyen adatokat lennehasznos tudnom a Mit tudok ismét nyújtaniha a probléma ismétjelentkezik Milyen különlegesegyedi ajánlatot tudoknyújtani Hogyan lehetneátalakítani aszolgáltatásomat, hogymég hatékonyabb legyek Kapcsolódó termék


Marketing terv Mi a cégem profilja Kik a cél paciensem Mi a marketingüzenetem Milyen marketingeszközzel szerzek Milyen eszközzel teszem Milyen marketingeszközzel lehet újraeladni a régi paciensnek

More magazines by this user
Similar magazines