12.07.2015 Views

A KultúrPont Iroda bemutatása

A KultúrPont Iroda bemutatása

A KultúrPont Iroda bemutatása

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KultúrPontinformációs előadás


KultúrPont IrodaA magyar CCP irodatevékenysége


A KultúrPont Irodamegalakulása• 2000 áprilisában hozta létre a NKÖM• Hungarofest Nonprofit Kft.felügyelete alatt működik• A 2004-ben csatlakozó 10 országközül elsőként Magyarországonalakult CCP iroda


A KultúrPont Irodaműködésének céljai• Az EU aktuális kulturáliskeretprogramjával kapcsolatosingyenes anyanyelvi tájékoztatás• A pályázat népszerűsítése alehetséges pályázók körében• Technikai segítségnyújtás leendővagy tényleges pályázóknak• Egyéb tevékenységek


A KultúrPont IrodaCCP-tevékenysége• Tanácsadás e-mailen, telefonon és személyesen• Részvétel CCP-üléseken• Honlap (2005-től napi frissítés)• Címadatbázis (7000 cím):szervezetek és magánszemélyek• Országos médiák tájékoztatása• Szaksajtóban állandó rovatok (cikkek,tanulmányok)


A KultúrPont IrodaCCP-tevékenysége• Információs napok szervezése önállóan ésmás EU információs irodákkal• Felkérésekre előadások tartása• Nyertes projektekről kiadvány (2010.)• Elektronikus hírlevél 2001-től(403. szám)


A KultúrPont Iroda és aCCP-hálózat• Levelezőlista napi használata• Partnerkereséshez adatbázisok• Informális találkozók (2-3 alkalom/év)• Formális találkozók (2 alkalom/év)• Közös workshopok, konferenciák• Új tagok informális képzése, segítése• Tapasztalatok átadása


A Kultúra keretprogramokkalkapcsolatos eredményeink• Magyarország az egyik legjobb eredménnyelrendelkezik népességarányosan a kelet-európaiországok közül• Hazánkban az egyik legjobb a formailag megfelelőpályázatok aránya (közel 100%)• Részt vettünk a környező országbeli irodákmunkatársainak képzésében (pl. Szerbia ésHorvátország)• A Kultúra Program 2009-ben bevezetett onlineűrlapjának véleményezésére felkért három CCPirodaközött voltunk


A KultúrPont Iroda egyébtevékenységei• EUYO (az Európai Unió IfjúságiZenekara) magyarországi tagfelvételei• ProArte kulturális és művészeti díj• EU-elnökségi feladatok– Konferencia: A kultúra hozzájárulása azEU2020 stratégia végrehajtásához– elnökségi ajándékkoncepció– Justus Lipsius ház dekoráció


A KultúrPont Iroda egyébtevékenységei• „A kultúrák közötti párbeszéd európaiéve” 2008-as uniós kezdeményezés hazaikoordinációja• Workshopok, konferenciák szervezése(pl. Inclusive Europe konferencia)• Filmkészítés, kulturális rendezvényekszervezése (pl. kínai magyar évad)


További információKultúrPont IrodaKovács Imre1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.Telefon: 06-1-266-2837www.kulturpont.hukovacs@kulturpont.hu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!