Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

oefi.hu

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.huEgészségfejlesztési programoka munkahelyekenKerek JuditfıtitkárBudapest, 2009 szeptember 3.


Munkahelyi egészségfejlesztés„A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók,a munkavállalók és a társadalom valamennyiolyan együttes tevékenységét jelenti, amely amunkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul.A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök: amunkaszervezet javítása, a dolgozói részvételbiztosítása és a személyi kompetencia fejlesztése.”(A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai HálózatánakLuxemburgi Deklarációja, 1997)Egészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


1) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás éstestmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozottprogramok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között amegfelelı folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt;Egyéni vagy csoportos dietetikai tanácsadásEnergiaegyensúly tréning ( 8 hetes, heti 2 óra)Egészségbarát munkahelyi közétkeztetéskialakítása (büfé, étterem, stb.)Bemutatók, kóstolók, fızıtanfolyam, stb.szervezéseEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


2) A lakosság rendszeres testmozgásátelısegítı szabadidıs programok megvalósítása,melyek hangsúlyt helyeznekaz energiaegyensúly mindkét oldaláraEgyéni és csoportosedzéstervek- intraneten, stb.„Közösen könnyebben”életmódváltó munkahelyi csapatverseny„ Munkahelyi testedzésprogram” megtervezéseaz adott munkahelysajátosságainakfigyelembevételévelMunkahelyi gyalogló/ futóklub megszervezéseBotsport (nordic walking) klub megalakításaMunkahelyi közösségek részvétele csapatsportbajnokságokonEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


3) Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztástmegelızı tudományosan megalapozottmódszereket és eszközöket alkalmazó programokmegvalósítása;Dohányzás megelızés,leszokást segítı komplexprogram kidolgozásaDohányzásról való leszokástsegítı munkahelyi tréningMunkahelyi alkoholpolitikakidolgozása„Maradj a zöld zónában” drog ésalkoholmegelızési programmegvalósításaEgyéni tanácsadásEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


4) A lelki egészség védelmére/megırzéséreirányuló egészségfejlesztési és megelızésiprogramok megvalósítása;Stressz kezelı tréning 1x2 napos,2x2napos programVáltozásmenedzsmentRelaxációs tréning (15 foglalkozás)….és minden testedzéses, közösség-építıprogramMunkahelyi lelki egészség szolgálatMunkahelyi masszírozásEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


5) Az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodásképességének fejlesztését célzóprogramok megvalósítása az életmódváltásrakényszerülı rizikócsoportok ésbetegcsoportok körébenMegváltozott munkaképességő munkavállalókbevonásaFogyókúrás csoportok alakításaKímélı torna ; gyógytorna; gerinctornaIdısödı munkavállalók speciális igényei az életmód váltásbanEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


Munkahelyi egészségterv és stratégia kialakításaA sikeres gyakorlati megvalósításhoz feltétlenül szükséges :-A menedzsment teljes körő támogatása annak érdekében, hogy az egészégszempontja prioritásként szerepeljen a felsıvezetıi döntéshozatalifolyamatokban.-Fontos tényezı a munkatársak közvetlen bevonása a programok kialakításábaés lebonyolításába.Miben segítünk?- Szakmai módszertani tanácsadás a munkahelyi egészségtervek kialakításához(Állapotleírás , kérdıív összeállítása, kiértékelés, cselekvési terv, stb.)- Az egészségterv harmonizálása a meglévı vállalati irányítási rendszerekkelEgészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


Kapcsolatfelvétel: info@emegy.huTel:06-30-444-5692; 06-1-428-8239;Egészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu


Köszönöm figyelmüket!Egészségesebb Munkahelyekért Egyesületwww.emegy.hu

More magazines by this user
Similar magazines