Szakmai önéletrajz - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

srta.tirek.hu
  • No tags were found...

Szakmai önéletrajz - Sárospataki Református Teológiai Akadémia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZNév: Dr. Füsti‐Molnár SzilveszterSzületési hely, év, hó, nap: Szikszó, 1972. 05. 24Állampolgárság: MagyarJelenlegi munkahelye: Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA)Beosztása: főiskolai tanár, rektorhelyettesLakcíme: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 9.Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetemSzakképzettsége: református lelkészTudományos fokozata: PhD; Vrije Universiteit Amsterdam (Hollandia)Honosítva: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2009Nyelvismeret: Angol (felsőfok)TANULMÁNYOKÉrettségi ‐ Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen (1996); Reformátuslelkipásztor:‐ Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak (1997); Master of Artsin Religion (MAR) ‐ Univesity of Dubuque Theological Seminary (Egyetem) Dubuque, Iowa(USA); MAR diploma honosítása – Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2000);Master of Theology ‐ Vrije Universiteit Amsterdam, Hollandia (2003); Ph.D ‐ Vrije UniversiteitAmsterdam, Hollandia (2008); Ph.D fokozat honosítása ‐ Debreceni ReformátusHittudományi Egyetem (2009)SZAKMAI TAPASZTALAT Református segédlelkész, Sárospataki Református Egyházközség (1998. 09. 01. ‐ 1999.09. 01) Református beosztott lelkész, Sárospataki Református Egyházközség (1999. 09. 01. ‐2001. 09. 01.) Főiskolai tanársegéd, Sárospataki Református Teológiai Akadémia (1998. 09. 01. 2001.08. 31.) Főiskolai adjunktus, Sárospataki Református Teológiai Akadémia (2001.09 01. ‐ 2009.02. 28.) Főiskolai docens, Sárospataki Református Teológiai Akadémia (2009. 03. 02‐ 2011.05.14 ) Főiskolai tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia( 2011. 05. 15 ‐)1


OKTATÓI /SZAKMAI TEVÉKENYSÉG (Sárospataki Református Teológiai Akadémia):Főiskolai oktatói tevékenység kezdete: 1998. szeptember 1.Letanított szemeszterek száma: 21Heti óraszám a legutóbbi két, lezárt félév átlagában: 14Oktatott kötelező és kötelezően választható tanegységek (SRTA):kód névkreditgyakoriságKM104 Hitvallásismeret 1.2 minden tanév őszi félévKM119 Filozófiatörténet2 minden tanév őszi félévKM122 Keresztyén tanítás rendszere 1. 3 minden tanév őszi félévR0002 Rendszeres teológiai szigorlat 3 minden tanév tavaszi félévR0101 Hitvallások ismerete 12 minden tanév őszi félévR0103 Bevezetés a keresztyén teológiába 3 minden tanév őszi félévR0104 Dogmatika prolegomena2 minden tanév őszi félévR0106 Dogmatika 1.4 minden tanév őszi félévSR001 Szakdolgozati konzultáció 1. 0 minden tanév őszi félévKM002 Rendszeres szigorlat3 minden tanév tavaszi félévKM105 Hitvallásismeret 2.2 minden tanév tavaszi félévKM123 Keresztyén tanítás rendszere 2. 3 időszakos meghirdetésM0014 Szakdolgozat (R)15 minden tanév tavaszi félévM0157 Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR 1 minden tanév tavaszi félévR0001 Hitvallásismeret szig.2 minden tanév tavaszi félévR0002 Dogmatika szigorlat2 minden tanév minden félévR0102 Hitvallások ismerete 22 minden tanév tavaszi félévR0105 Dogma és teológia tört.3 minden tanév tavaszi félévR0112 Filozófia 13 páros kezdetű tanév t tavaszi félévR0114 Filozófia 33 páros kezdetű tanév őszi félévR0151 Krisztológiai viták, amelyek4 időszakos meghirdetésegyházszakadáshoz vezettek -főszemináriumBevezetés Paul Tillich teológiájába 4 időszakos meghirdetésP0209 „Reformátusnak lenni” -4időszakos meghirdetfőszemináriumR0147 Kálvinizmus vs. arminianizmus - 4időszakos meghirdetésfőszemináriumP0225 William Perkins, William Ames és 4időszakos meghirdetésRichard Sibbs szövetségteológiája- rendszeres teológiaifőszemináriumAugustinus - De civitate Deifőszemináriumidőszakos meghirdetésAz idő rövid története –főszemináriumidőszakos meghirdetésTémavezetőként kísért, elfogadott szakdolgozatok száma: 7Folyamatban: 3Dicséretben és jutalmazásban részesített szakdolgozatok száma: 22


Szakmai konferenciák szervezése: Consultation in Theological Education (Utrech, Hollandia) 2004. februárLelkésztovábbképző Tanulmányi Napok: Sárospatak (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2009. december Miskolc (Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala), 2010. február Sárospatak (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2010. március Mályi (Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Továbbképző Központja),2010. április Mályi (Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Továbbképző Központja),2010. május Sárospatak (Sárospataki Református Egyházközség), 2010. június Mályi (Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Továbbképző Központja) 2010.július Sárospatak, (Sárospataki Református Teológiai Akadémia), 2010. szeptember Miskolc (Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottsága), 2010. november Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. február Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. március Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. április Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. május Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. június Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. július Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. augusztus Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. szeptember Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. október Sárospatak (Lelkésztovábbképző tanulmányi nap) 2011. novemberOktatásszervezés:A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Katekéta ‐ Lelkipásztori Munkatársalapképzési szakjának előakkreditációs anyagának elkészítője (kitöltésért ésszerkesztésért felelős oktató), 2003. – sikeres előakkreditáció 2003. (A szak indításáttámogatta a 2005/5/IX/6. sz. MAB határozat.)A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Akkreditációs anyagának elkészítésébenvaló közreműködés (kitöltésért és szerkesztésért felelős oktató), 2005. – sikeresakkreditáció, 2006. (A második intézményi akkreditáció MAB hat.: 2006/9/XI/2.december 8.)A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Református KözösségszervezőAlapképzési Szak előakkreditációjának kidolgozása (kitöltésért és szerkesztésért felelősoktató), 2010. – sikeres előakkreditáció, 2010. (A szak indítását támogatta a2010/7/IX/6. sz. MAB határozat)3


A Sárospataki Református Teológiai Akadémián betöltött funkciók: A Sárospataki Református Teológiai Akadémia általános rektorhelyettese, a rektorihivatal vezetője (2011. 07. 01‐től) A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusánakjegyzője Évfolyamfelelős oktatóSzerkesztőségi tagság: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Hivatalos Lapjának, a SárospatakiReformátus Lapoknak szerkesztője A SRTA Tudományos Folyóiratának, a Sárospataki füzetek szerkesztője.Tudományos testületi tagság: A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástörténetiszekciójának a titkára A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Rendszeres teológiaiszekciójának a tagja MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalomelméleti SzakbizottságaVallástudományi Munkabizottságának titkára Az International Reformed Theological Institute (IRTI ), Free University ofAmsterdam (Amszterdam, Hollandia), tagjaEgyházi tisztség: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottságának titkára A Magyar Református Egyház Országos Továbbképzési Koordinációs Tanácsának tagjaKutatási terület: IV. századi ekkléziológia 1989/90 utáni Magyar Református Egyház ekkléziológiája Protestáns spiritualitás rendszeres teológiai összefüggései A posztmodern hatása a teológiáraFontosabb külföldön tartott előadások:1. Potchefstroom, Dél‐Afrika, 2011. július; Aix‐en‐Provance, Franciaország, 2009. július 9.;Királyhelmec, Szlovákia, 2009.; Hetyen, Ukrajna, 2009.; Söul, Dél‐Korea, 2005. július;Utrecht, Hollandia, 2004. február,4

More magazines by this user
Similar magazines