V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu
  • No tags were found...

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Egyesületi hírekSzakigazgatási Hivatal: Az új DísznövénySzaporítóanyag törvény tervezetébe többszöritárgyalás eredményeként számosegyszerûsítés került. A közös EU gyakorlatot:EGY (a növény-egészségügyi) Hatóságellenôrzését nem sikerült elérnünk.2007 júliusától a mai kor követelményeinekmegfelelôbb új logo került bevezetésre a Nyugat-dunántúliDíszfaiskolások Egyesületénél.Elôreláthatólag 2008. augusztusában Magyarországralátogat az amerikai fenyôtársaságtagsága.Florália 2008: A szabadföldi dísznövény termesztôketösszefogó érdekképviseletek dr.Józsa Miklóst (egyesületünk tiszteletbelielnökét) bízták meg szakmánk egységes megjelenésénekszervezésével, irányításával. A2008-as Florálián elôreláthatólag 2000-2500m 2 -en képviseltetik magukat a Nyugat-dunántúliDíszfaiskolások Egyesületének tagjai.Egyesületünk régi tagja, Sabján László fenyôgyûjteményében két kimagasló tûrôképességû(7-8 méteres) Araucaria araucana (Andesidélfenyô) van, mely közül az egyik egyedülállómódon terméseket hozott.14. Faiskolai BörzeSzombathely-Aréna Savaria Sportcsarnok2007. augusztus 11-én (minden év augusztus2. szombatján) 14. alkalommal kerültmegrendezésre Szombathelyen az ArénaSavaria Sportcsarnokban a Nyugat-dunántúliDíszfaiskolások Egyesülete által szervezettFaiskolai Börze. A rendezvény védnöke, akiegyben meg is nyitotta a rendezvényt: Dr.Bittsánszky János a Magyar KertészetiTanács elnöke volt.Az Egyesület vezetése több lehetségesBörze helyszín megtekintése után döntött aSzombathelyi Aréna Savaria Sportcsarnokmellett, amellyel hosszú távú szerzôdéstkötött.A rendezvényen 130 kiállító vett részt, közel(nettó) 1600 m 2 -en. A kiállításon elsôsorbanEgyesületünk és a társegyesületek tagjai állítottákki dísznövényeiket. Jelentôs volt akertészeti kellékeket, eszközöket, anyagokatbemutatók száma is.Számos külföldi és külföldi érdekeltségû cégis kiállított.A Faiskolai Börze látogatói elsôsorban a kertészetiárudák üzemeltetôi, parképítôk, városi kertészetek,faiskolások voltak, de meghívást kaptak a MAKERT, akertépítôk- és fenntartók, a kerttervezôk szövetségénektagjaiis.A MAKERT kirándulásának egyik tervezettprogramja volt a Faiskolai Börze megtekintéseis.A börze 14 éve alatt mindig csak szakembereknekmeghirdetett kiállítás volt, ezértidén sem lett a nagyközönségnek meghirdetve.Vendégeink voltak az Alföldi FaiskolásokEgyesülete, a Budapesti Corvinus EgyetemDísznövény Tanszéke, és a Magyar RózsatermesztôkEgyesülete is.A Börze az idei évben az aréna SavariaSportcsarnok 2000 m 2 -es nagytermében, azelôterében és szabadtéren zajlott, deelôreláthatólag az egyre több kiállítaniszándékozó miatt a következô évtôl a másikcsarnok is a kiállítók rendelkezésére fog állni.A börze évrôl évre látványosan fejlôdik, akiállítani szándékozók száma és a kiállításiterület nagysága minden évben kb. 10 %fejlôdést mutat.3

More magazines by this user
Similar magazines