INFORMÁCIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ef.uns.ac.rs
  • No tags were found...

INFORMÁCIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

INFORMÁCICIÓSERŐFORRÁSOKÉSINFORMÁCICIÓSRENDSZEREK


Milyen ismereteket sajátítunk tunk el etéma keretében?• Adat• Információ• Tudás• Az információ mint stratégiai erőforrás• A vállalat információs rendszere


MI AZ ADAT?szerbül: podatak, angolul: DataKneller: “Az adatok események vagy állapotokszimbólikus leképezése.”Stoner: “Az adatok nem feldolgozott tényekmelyekből információk szerezhetők.”


MI AZ ADAT?Az adat elemi ismeretet jelent, egy mérés vagytapasztalat eredményét.Az adat alapfogalom, olyan mint a szám vagy ahalmaz fogalma.Az adatokból gondolkodás vagy gépi feldolgozásútján információkat, azaz új ismereteket nyerünk.Egy adatnak önmagában is lehetinformációtartalma, igaz, ez csak értelmezés, tehátgondolkodás vagy feldolgozás útján jön létre.


MI AZ ADAT?A számítógépek tömeges elterjedése óta beszélnek azinformációrobbanás korszakáról, mivel a számítógépekolyan hatalmas adatmennyiség feldolgozását tettéklehetővé, hogy ennek következtében a keletkezett újismeretek (információk) halmaza robbanásszerűenmegnövekedett.Az írás volt az egyik első, máig nagyon fontosinformációtárolási mód. Az írás és a könyvnyomtatásmegoldotta az információ rögzítését és tárolását.


MI AZ ADAT?Az információk gyors és biztonságos továbbítása válta legnehezebb feladattá: dobok, futárok, postagalambok,postaszolgálatok, távirók, telefonok, ...A számítógép sokkal hatékonyabb információtárolómint a könyv és megoldja az egyszerű és gyorsinformációtovábbítást is.


MI AZ INFORMÁCIÓ?szerbül: informacija, angolul: InformationValamit információnak tekinthetünk amennyiben:1. Valami addig ismeretlent közöl a perceptornak.2. Kihat a perceptor tudásának mennyiségére ésszerkezetére.3. Szerepe van a perceptor döntéshozatalában.4. A perceptort akcióra készteti.5. Csökkenti a perceptornál jelentkező entrópiát.ADAT # INFORMÁCIÓPÁROS: INFORMÁCIÓ – DÖNTÉSHOZATAL


DEFINICIÓ:MI A TUDÁS?szerbül: znanje,angolul: KnowledgeX személy akkor és csakis akkor tudja a P-t ha:1. P igaz2. X személy hisz abban hogy P3. X személynek igazolása – bizonyitéka van P-reA tudás az adat-információ-tudás létrán a harmadik fokozatotképezi.“A tudás az összefüggéseiben tekintett információ.”Az információt tehát kontextusba kell illesztenünk, és addigiismereteinkhez kell kapcsolnunk ahhoz, hogy tudás válljonbelőle.


MI A TUDÁS?“A tudás (kompetencia) felhalmozott gyakorlati képesség,ami tanulással szerezhető meg, és arra vonatkozik, hogyhogyan kell valamit csinálni.”A tudás ismérve, hogy nehéz explicitté tenni, rögzíteni éstovábbadni... A tudás forrása az ember a magaösszetettségével és kiszámíthatatlanságával.A TUDÁS FAJTÁI:• Józan gondolkodásmódon alapuló és tudományos• Szubjektív és objektív (szubjektum nélküli)• Elméleti és gyakorlati, stb.PÁROS: TUDÁS - IRÁNYÍTÁS


INFORMÁCIÓK- A VÁLLALATOKSTRATÉGIAI ERŐFORRÁSAAz információk, az energiához és anyaghozhasonlóan, előfeltételei a világ létezésének,megmaradásának és fejlődésének.Egy üzleti (gazdasági) rendszer működésének ésfejlődésének legfontosabb erőforrásai:EnergiaNyersanyagPénzMunkaerőInformáció


VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZERAz eredményes és sikeres döntéshozatal és irányításelőfeltételei a kellő információk és a megfelelő tudás.Az információk esetében különös jelentősége van:a kellő időpontban való hozzáférésnek,a pontosságnak ésa megfelelő formának.Egy vállalatban az információkat a VÁLLALAT INFORMACIÓSRENDSZERE biztosítja.Az informaciós rendszer emberek, gépek és módszerek olyanhalmaza amely az adatok gyűjtését, feldolgozását és azinformációk közzétételét teszi lehetővé.


Mit nevezünk számitógépnek?Az információs rendszer fő összetevői:1.) az ember, mint döntéselőkészítő és döntéshozó;2.) a külső és belső információ;3.) a külső és belső hardver és szoftver elemek,szervezeti megoldások (orgver).


AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI• Emberek: profi informatikusok és egyszerű felhasználók• Gépek – HW• Szoftver – SW• Adatbázis• Adatgyűjtési, -feldolgozási és prezentációs módszerek éstechnikák


OPERATÍV (TRANZAKCIÓS) INFORMÁCIÓS RENDSZEREKA vállalat operatív működését támogatják.Ide tartoznak:• OLTP – tranzakciókezelő rendszerek• PCS – folyamatellenőrző rendszerek• OAS és KWS – irodaautomatizációs rendszerek és tudásmegosztásttámogató rendszerek


MENEDZSERI (ANALITIKUS) INFOMACIÓS RENDSZEREKElsősorban a menedzseri döntéshozatalt támogatják.Ide tartoznak:• MIS – Menedzsment információs rendszerek• DSS – Döntéshozatalt támogató rendszerek• EIS – Felsőbb végrehajtói információs rendszerek• KBS – Tudáson alapuló rendszerek (pl. a szakértői rendszerek - ES)A vállalatban található és a felsorolt csoportok valamelyikéhez tartozószoftvermegoldások összehangoltsága és közreműködése eseténbeszélhetünk INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL.A vállalat információs rendszerének (CBIS – Computer-BasedInformation System) szerves részei lehetnek még:• CRM – az ügyfélkapcsolatokat irányitó rendszerek• SCM – a beszerzési láncot iranyitó rendszerek és más rendszerek.

More magazines by this user
Similar magazines