Views
3 years ago

sd öntöttvas tagos állókazánok, hôközpontok

sd öntöttvas tagos állókazánok, hôközpontok

SD. Öntöttvas

SD. Öntöttvas tagos állókazánok, hôközpontokTartalomjegyzék:BEVEZETÉS1. SD…KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓ GÁZKAZÁNOK4. oldal 1.1 Alkalmazási területe4. oldal 1.2 Mûszaki leírás5. oldal 1.3 Mûszaki adatok6. oldal 1.4 A készülékek felépítése7. oldal 1.5 A kazánok fô méretei, elhelyzése8. oldal 1.6 Villamos bekötések8. oldal 1.7 Kezelés, fûtésszabályozás9. oldal 1.8 Vízoldali kapcsolás2. HÔKÖZPONTOK KAZÁNNAL ÖSSZEÉPÍTETT ALÁ TELEPÍTETT INDIREKTFÛTÉSÛ TÁROLÓVAL (SD…KLZ)11. oldal 2.1 Alkalmazási terület11. oldal 2.2 Mûszaki leírás13. oldal 2.3 Mûszaki adatok14. oldal 2.4 A készülékek felépítése15. oldal 2.5 Méretek és elhelyezés16. oldal 2.6 Kezelés, idôjáráskövetô szabályozás17. oldal 2.7 Villamos bekötések17. oldal 2.8 Vízoldali kapcsolás3. HÔKÖZPONTOK KÜLÖNÁLLÓ INDIREKT FÛTÉSÛ TÁROLÓKKAL21. oldal 3.1 Hôközpont a kazánnal azonos formai kialakítású tárolóval22. oldal 3.2 Hôközpont hengeres indirekt fûtésû tárolókkal4. FÛTÉSSZABÁLYOZÁS22. oldal 4.1 Helyiség termosztátok24. oldal 4.2 Idôjárás követô fûtésszabályozás5. TANUSÍTVÁNYOK, SZAKVÉLEMÉNYEK28. oldalSaunier Duval Tervezési Segédlet 3

SD. Öntöttvas tagos állókazánok, hôközpontokBEVEZETÉSE segédletben a Saunier Duval öntöttvas tagos KLO állókazán családot, a kazáncsalád két tagjának fekvô indirekt fûtésû tárolóvalösszeépített komplett KLZ típusú hôközpontokat, a kazánokkal összeépíthetô különbözô különálló tárolókkal összeépített hôközpontokatés a fûtés szabályozási lehetôségeket ismertetjük.1. SD… KLO TÍPUSÚ ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓ GÁZKAZÁNOK1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLETEAz SD álló gázkazánok automatikus üzemû, kétfokozatú, kis helyigényû, alacsony zajszinten mûködô fûtôberendezések. A kazáncsaládnaknégy típusa van 11,2 – 42,7 kW teljesítmény tartományban. Alacsony hômérsékletû ionizációs lángôrzésû, melegvizeskazánok, amelyek a H típusú földgáz mellett S típusú földgázzal és PB gázzal is üzemeltethetôk. A kazánokhoz kapcsolható indirektfûtésû tárolókkal a fûtés mellett a használati melegvíz ellátást is megoldják. Vezérlésük eleve alkalmas a HMV elônykapcsolásra ésa melegvíz elôállítás vezérlésére.A kazánokat családi házak, kisebb társasházak, irodák, üzletek és kisebb mûhelyek, középületek központi fıtéséhez és melegvíz ellátásáhozajánljuk.1.2 MÛSZAKI LEÍRÁSÖntöttvas tagokból összeépített hôcserélôvel és atmoszferikus égôvel rendelkezô álló elrendezésû, alacsony hômérsékletû melegvizesgázkazán család, amelynél a közbülsô tagok és az égôcsövek számának növelésével jönnek létre a nagyobb teljesítményû egységek.A kazánok kétfokozatúak, az enyhébb átmeneti idôszakokban a kisebb teljesítmény fokozatban mûködtethetôk, így csökken a ki-bekapcsolások száma és vele a gázfogyasztás és a káros égéstermék kibocsátás mennyisége.A gázkazánok H jelû földgázzal való üzemletetésre beállítva kerülnek forgalomba, de átszerelhetôk S jelû földgázzal és PB gázzalvaló üzemeltetésre is.A kazánok vezérlése tartalmazza az indirekt tárolóval való összekapcsolással képzett un. hôközpont vezérlését is, azaz magábanfoglalja a HMV elônykapcsolást és a motorikus váltószelep mûködtetését. A háromjáratú szelepet a kazán kapocslécére kell csatlakoztatni.A HMV elôállításához kiegészítô vezérlésre nincs szükség. A vezérlésben lévô tél-nyár átkapcsoló is a HMV elôállítást szolgálja.A kazánok négy teljesítmény nagyságban (SD 20 = 16,2 kW; SD 30 = 25,6 kW; SD 40 = 34,6 kW; SD 50 = 42,7 kW) készülnek.Az égéstermék elvezetés a kéményben történik. Az áramlásbiztosítónál elhelyezett füstgázszenzor kéményproblémák, rosszul mûködôkémények esetén érzékeli a visszaáramló égéstermékeket leállítja a kazánt és ezzel elhárítja az életveszélyt, amelyet a kazán felál-lításának helyiségébe visszaáramló égéstermékek okozhatnak.A fûtési rendszer biztonságos mûködéséhez szükséges elemeket (tágulási tartály, keringetô szivattyú, biztonsági szelep, stb.) afûtôrendszerrel együtt kell kialakítani, ezeket a kazánok nem tartalmazzák.A vezérlés tartozéka egy termosztát, amely a szivattyú indítását vezérli. A szivattyú akkor indul, ha a kazán vízhômérséklete elértea termosztáton beállított értéket. Ennek hideg állapotból való indításnál van jelentôsége: így a kazánban lévô „álló" víz és veleegyütt a kazántest gyorsan felmelegszik és minimálisra csökken a kazántesten a kondenzáció és vele együtt a korrózió. A kazántestolyan kialakítású, hogy három oldalról vízzel hûtött rész veszi körül a tûzteret és körkörösen alumíniummal kasírozott ásványgyapotlemezzel szigetelt, így kicsi a hôvesztesége. Az égô alatt hôvisszaverô lemez (hôtükör) található. Ez csökkenti a kazánalapra jutóhôhatást. A villamos vezérlés külön mûanyag dobozban található. A doboz felhajtható fedele alatt a vízszintes felületen találhatóa hô- és nyomásmérô, a hibajelzô és a hálózati kapcsoló, míg a többi kezelô egység a vezérlô doboz függôleges felületén a kihajthatóés levehetô homloklap alatt van. A burkolat leszerelhetô felsô része alatt található a kazántest tisztítását szolgáló leszerelhetôtisztító fedél.A kazán részegységeit nemzetközileg elismert termékek alkotják. (Pl. szivattyú: Grundfos; gázarmatúra és tüzelô automatika:Honeywell vagy SIT, stb.)A kazán és a fûtôrendszer vezérlése a kazán termosztátjával, szobatermosztáttal vagy idôjáráskövetô szabályozóval történhet.A kazán két alaptartóján furatok vannak, amelyeken átvezetett rudakkal a kazánok mozgatását könnyítjük meg. Csôcsonkoknál,burkolatoknál fogva nem mozgathatók a kazánok.4

FOGYASZTÓI ÁRLISTA 2009/8 Fűtőkészülékek Kombi kazánok ...
Buderus gyorsszerelő rendszer családi házas kazánokhoz
A vezetési folyamat I. Döntéselőkészítő és támogató rendszerek
Veszprém és a Bakony – Beszállókártya
Szociális védőháló a régiókban - Központi Statisztikai Hivatal
Öntöttvas szabadidos termékek
Szivattyúk a házban és a ház körül
Regionális Évkönyv 2009-2010 - MTA Regionális Kutatások Központja
Kari lap - BME Központi Tanulmányi Hivatal - Budapesti Műszaki és ...
A kiadvány nyitó és hátlapja képekben...
Hangfrekvenciás központi vezérlés Hangfrekvenciás központi vezérlés
ÉRZELMI DÖNTÉS - Savaria Fórum
Gyerekek köszöntése - Celldömölk
Download - MTA Regionális Kutatások Központja
Álláskeresés az interneten.pdf - Halmaj
Tények és adatok a Mûegyetemrôl - BME Központi Tanulmányi Hivatal
A 2010.01.23-án megírt központi írásbeli felvételi vizsga elért ...
ad 2009. 44. hét. Az árak a házhozszállítás költségét nem - Praktiker
Magyarország, 2011 - Központi Statisztikai Hivatal
BIOCONTROL Pelletkazánok az Ön igényeire
SYNKRO Két- és háromgerendelyes kultivátor - Alois Pöttinger ...
ÚMVP arculati kézikönyv - Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. - Kisvasut.hu
Köszöntünk, Mária! - Magyar Schönstatt Család
Magyarország számokban, 2007 - Központi Statisztikai Hivatal
Magyarország számokban, 2007 - Központi Statisztikai Hivatal
Szabadonálló készülékek 2011
Felnőttoktatás, -képzés - Központi Statisztikai Hivatal
Minőségi öntözés- technológiai, műszaki, technikai elvárások