Views
3 years ago

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Biztonsági

Biztonsági adatlapAz 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.Terméknév: 901 VOC TPC-ACRTerméksz. : GK46-2400 0102 Oldal 1 tól 15Nyomtatási dátum : 15.04.2011 Verziószám 2Átdolgozva : 01.02.2009 HU HU 00000000003101 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosításaTermékazonosító901 VOC TPC-ACRGK46-2400 010251306586Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetveellenjavallt felhasználásaIpari lakkÜgyfél-áruszámA biztonsági adatlap szállítójának adataiBASF Coatings GmbHPostfach 612348136 MuensterDeutschlande-mail címProduct-Safety-Coatings@basf.comVészhelyzeti telefon+36 30 9 506 447Információs kapcsolattartó hely+49/2501/143688Sürgősségi telefonszámETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági IntézetEgészségügyi Toxikológiai és TájékoztatóSzolgálat1096 Budapest Nagyvárad tér 2.Tel.: +36-80-201-199______________________________________________________________________02 Lehetséges veszélyekAz anyag vagy keverék osztályozásaA 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően- Gyúlékony.- A gőzök álmosságot és kábultságot idézhetnek elő.Címkézési elemekAccording to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( AnnexV, Section A and B)Veszélyjelzés: kimaradA termék tartalma(z): kimaradVeszéllyel kapcsolatos utasításokR10Gyúlékony.

Informatikai biztonsági elvárások
Információbiztonsági kihívások - Quality Austria
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
IT-biztonsági megoldások - T-Systems
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a ... - Messer
Hidromorfológiai információs rendszer
A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Szerszámhajtások - Mayer-Szerszám Kft
Biztonsági adatlap - Salcomix