Views
3 years ago

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

III.Progresszív

III.Progresszív ellásIII.1.A progresszív kórházi struktúra vizsgálataEbben a részben az alábbi kérdésekre keresünk választ:1. Mely régiók fedik le megfelelően a betegellátás valamennyi szintjét?2. Megmutatja-e HBCS-rendszer az intézmények progresszív ellátásban betöltött szerepét?3. Milyen az egyes szinteken lévő intézmények kihasználtsága az egyes régiókban?A progresszív ellátás elemzéséhez a fekvőbeteg-ellátó intézményeket 4 csoportba soroltuk, az alábbiak szerint:1. Egyetemi klinikák, országos intézetek2. Fővárosi és megyei kórházak3. Kistérségi, városi kórházak4. EgyebekA negyedik kategóriába kerültek a döntően vagy kizárólagosan krónikus ellátást nyújtó intézmények, (pl.szanatóriumok) azok a szakkórházak, amelyek nem nyújtanak országos szintű progresszív ellátást, illetve azok anem állami, és nem önkormányzati tulajdonú intézmények, amelyek nem vállalnak át szerződés alapjánönkormányzati feladatot. Ugyancsak ide kerültek egyes ágazatokhoz kötődő intézmények (Honvédség, MÁV)Természetesen minden ilyen besorolás vitatható, de az összképet egy-egy intézmény átsorolása érdemben alighabefolyásolja.A rövidség kedvéért az 1. csoportra a „legfelső szintű ellátás” kifejezést alkalmazzuk a továbbiakban, amivelnem az ellátás minőségét hasonlítgatjuk, hanem azt a tényt kívánjuk kifejezni, hogy ezen intézmények általábannem tudják még magasabb szintre tovább küldeni a bonyolult, nehéz eseteket.III.1.1. Intézményi lefedettségA hét régióból háromban, Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon nincs az 1.kategóriába tartozó intézmény. A három régió azonban nem egészen egyformán viselkedik. A Régióelemzések c.fejezetben bemutattuk, hogy a Közép-Dunántúli régióban a kórházi ellátórendszer meglehetősen fejletlen. Arégió helyzete, közlekedési viszonyai és strukturális adottságai érthetővé teszik, hogy a progresszív ellátásBudapest felé irányul. Ezek az adottságok az Észak-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régió esetébenmásként alakulnak. A migrációs adatok elemzése során a következményekre még visszatérünk.Az egyes szinteken az aktív, a krónikus illetve az összes ágyszámot 10.000 lakosra vetítve régiónkéntaIII.1.1./1., 2. és 3. ábra mutatja.10.000 lakosra vetített aktív kórházi ágyak számaellátási szintenként807060504030201001.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldOrszágos adatlegfelső szintű ellátásmegyei, fővárosi kórháziellátáskistéségi kórházi ellátásegyéb ellátásIII.1.1./1. ábra (E.Sz.ágyszám.xls)A III.1.1./1. ábrán jól látszik, hogy az egyetemi, illetve országos intézetekkel nem rendelkező régiók közülkettőben, a Közép-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régióban - a kistérségi kórházak túlsúlya mellett - azágyszámok elmaradnak az átlagostól. Ugyanakkor a Közép-Magyarországi régióban kistérségi kórház nagyonkevés van. A fővárosi kórházak fent ismertetett besorolása vitatható, az azonban tény, hogy a fővárosbangyakorlatilag a vidéki és a fővárosi lakosság progresszív ellátásnak csak két lépcsőfoka van. Az ellátórendszertehát ebből a szempontból egyenetlen, és ez egyfajta esélyegyenlőtlenségét jelenti. Ez jól magyarázható atelepülés-szerkezet, a közlekedési és a telekommunikációs infrastruktúra különbségével. Vidéken a nagyobb9

távolságok, fejletlenebb telefonhálózat mellett célszerű volt a, sok kiskórházú modell fenntartása. Budapesten agazdaságossági szempontok a nagyobb kórházi központok létrehozását indokolták. Átgondolandó, hogy pl. azelmúlt évtizedben a telefónia látványos fejlődése mennyire változtatta meg ezt a helyzetet. Ilyen megfontolásokfényében célszerű megvizsgálni a megyei-kistérségi kórházak ágyszámának arányaiban mutatkozó jelentősregionális különbségeket. Az adott régió településszerkezete, infrastrukturális fejlettsége szabja meg, hogymilyen az ideális ellátási struktúra.A krónikus ellátás tekintetében a progresszivitás fogalma bizonyos fokig kétséges. Természetesen ennek aszakterületnek is vannak magas szintű művelői, szakmai centrumai. A krónikus ellátás azonban olyantevékenység, amely elsősorban egy adott egészségi állapot egyensúlyban tartását, és az állapotból fakadószükségszerű ápolási segítségnyújtás biztosítását jelenti. III.1.1./2. ábra10.000 lakosra vetített krónikus kórházi ágyak számaellátási szintenként30legfelső szintű ellátás25201510501.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldOrszágos adatmegyei, fővárosi kórháziellátáskistérségi kórházi ellátásegyéb ellátásIII.1.1./2. ábra (E.Sz.ágyszám.xls)Ezekben az esetekben tehát nem beszélhetünk "egyszerűbb" és "bonyolultabb" esetekről. Így azellátórendszerben sem alakulhat ki olyan egymásra épülő progresszív struktúra, mint az aktív ellátásban.Megfontolás tárgyát kell tehát képezze, hogy az egyetemi intézményekben például milyen krónikus ellátásikapacitást célszerű fenntartani. (Nem vitatva pl. az ilyen kapacitások oktatási okok miatt való fenntartásánakszükségességét.)10.000 lakosra vetített összes kórházi ágyak számaellátási szintenként10090807060504030201001.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldOrszágos adatlegfelső szintű ellátásmegyei, fővárosi kórháziellátáskistéségi kórházi ellátásegyéb ellátásIII.1.1./3. ábra (E.Sz.ágyszám.xls)III.1.2. A Case-mix index vizsgálata a progresszív ellátási szintekenRégi szakmai vita tárgya, hogy a HBCS alapú finanszírozási rendszer hátrányosan érinti a progresszív ellátásfelsőbb szintjein működő intézményeket, mert a súlyszámok nem fejezik ki megfelelően a magasabb ellátásiszint többletköltségét. Kétségtelen, hogy a progresszivitás egyik megnyilvánulása az, hogy minden egyes10

Letölthető itt - Műcsarnok
3. tanulmány - Felvi.hu
1. tanulmány - Felvi.hu
A program és a kírás itt letölthető. - Porthole
Letölthető árlista - Mindenkilapja
Letölthető.. - Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület
letölthető radiátor katalógus
Letölthető pdf (14,6 MB)
Letölthető műsorfüzet - Fidelio
Ószövetség – tanulók tanulmányi kalauza (EOSZ)
letölthető pdf - Prae.hu
Továbbképzés elméleti anyaga itt letölthető.
letölthető pdf - Bakonyi Természettudományi Múzeum
letölthető radiátor műszaki katalógus
letölthető innen - Limar Audio
LETÖLTHETŐ ANYAG! (pdf verzió) - Gothic.hu
A teljes lapszám letölthető innen. - Velencei-tó
Az egeszseg vedelme es a biztonsag jo uzlet.pdf - ESKI
letölthető változat (pdf - 1 MB)
A Gemenc Zrt. vadászati árjegyzéke ITT letölthető!
Letölthető PDF - Bárdi Autó Zrt.
LETÖLTHETŐ ANYAG! (pdf verzió) - Gothic.hu