Views
3 years ago

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

etegségcsoportban a

etegségcsoportban a csoporton belül lehetséges legbonyolultabb esetek, a legmagasabb színvonalú ellátástnyújtó intézményekbe koncentrálódnak. Ezt a HBCS-rendszer valóban nem képes kezelni. Az is gyakranelhangzik, hogy a magasabb szakmai igényesség azonos betegség és azonos súlyosság esetén is nagyobbköltséget jelent, hiszen gondosabb kivizsgálás, jobb minőségű anyagok, drágább de hatékonyabb gyógyszerekkerülnek felhasználásra. Azt is tudni kell, hogy a progresszív ellátást nyújtó intézmények az aktív fekvőbetegkassza kb. 2-2,5%-át progresszivitási díjként kapják fix finanszírozási tételként. A III.1.2./1. ábra a különbözőellátási szinthez tartozó intézmények case-mix indexét hasonlítja össze régiónként.Case-mix index ellátási szintenként1,401,301,201,101,000,900,800,700,601.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldOrszágos adatlegfelső szintű ellátásmegyei, fővárosikórházi ellátáskistérségi kórháziellátásegyéb ellátásIII.1.2./1. ábra (E.Sz.case_mix.xls)Az ábra egyértelműen azt mutatja, hogy a progresszív ellátást nyújtó intézetek case-mix indexe jelentősenmeghaladja minden más intézménytípusét, és jóval az 1-es érték fölött van. A régiók közötti különbségek erre azadatra vonatkozóan már nehezebben magyarázhatók. Főként nehezen magyarázható a Közép-Magyarországirégió progresszív ellátást nyújtó intézményeinek elmaradása a többitől. Figyelembe kell vennünk, hogy ezen aszinten nem sok intézményről van szó, a vidéki régiók esetében gyakorlatilag egyetlen intézmény képviseli ezt aszintet. Ezért a helyi kódolási szokások jelentős eltéréseket okozhatnak.A case-mix index minden régióban követi a progresszivitási szinteket, egyedül a Közép-Magyarországi régiókivétel, ahol a kistérségi kórházak case-mix indexe magasabb a megyei-fővárosi kórházakénál. Ennek okát nemismerjük.Nagyon tanulságos az átlagos ápolási idők és a normatív ápolási idők vizsgálata. A III.1.2./2. ábra azt mutatja,hogy a három jól definiált ellátási szint között nincs érdemi különbség. Az "egyéb" kategóriába soroltintézmények esetében a normatív és a tényleges átlagos ápolási idő is hosszabb. Ezen intézmények egy részeaktív ellátást is nyújtó, de alapvetően krónikus illetve szanatóriumi ellátásra profilírozott intézmény. Ezmagyarázza a hosszabb ellátási időket. Leginkább az a tény szorul magyarázatra, hogy a progresszív ellátástnyújtó intézményekben is rövidebb a tényleges ellátási idő, mint a normatív idő. Az ilyen intézményekbenkoncentrálódó, minden csoportban legsúlyosabb esetek tehát a jelek szerint nem igényelnek számottevőenhosszabb idejű ellátást. Azt gondoljuk, hogy két ellentétes hatás egybemosódásáról van szó. Joggal feltételezzükugyanis, hogy a hatékonyabb eszközök, módszerek, gyógyszerek alkalmazása – de az orvosi értelemben vettmagasabb színvonal is – az ápolási idő lerövidülését eredményezi.11

Átlagos ápolási idő és átlagos normatív ápolási időországos átlagértéke ellátási szintenként12,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,00legfelesőszintűellátásmegyei,fővárosiellátáskistérségiellátásegyébellátásegy esetre jutóaktív fekvőbetegelszámolt-nap(országos adat)egy esetre jutóaktív fekvőbetegnormatív nap(országos adat)III.1.2./2. ábra (E.Sz.átlagos_áponlási_idő.xls)A nagyobb hatékonyságú terápia, a részletesebb kivizsgáláson alapuló, de gyors diagnózis felállítás egyfelőlköltséges, másfelől viszont az ápolási idő lerövidülése miatt költségmegtakarításhoz vezet.A tényleges átlagos ápolási idő többnyire minimálisan kisebb, mint a normatív. Ez minden régióban és mindenellátási szinten megfigyelhető. Az egyetlen érdemi kivétel a Közép-Magyarországi régióban, főként a felsőprogresszivitási szinten látható. ( III.1.2./3. ábra)12,0011,0010,009,008,007,006,005,004,003,002,00Átlagos ápolási idő és átlagos normatív ápolási időa legfelső ellátási szinten1.Dél-Dunántúl3.Közép-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl5.Észak-Magyaro.4.Közép-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldOrszágos adatlegfeleső szintűellátás -egyesetre jutó aktívfekvőbetegreelszámolt naplegfeleső szintűellátás -egyesetre jutó aktívfekvőbetegreszámítottnormatív napIII.1.2./3. ábra (E.Sz.átlagos_áponlási_idő.xls)Ez utóbbinak több magyarázata is elképzelhető. Az egyik, amit a viszonylag alacsony case-mix támasztana alá,hogy kódolási hibák miatt az esetek kisebb súlyszámú, és ennek megfelelően kisebb normatív ápolási idejűHBCS csoportokba sorolódnak. A másik lehetséges magyarázat az alább elemzett migrációs jelenség. Ezekbenaz intézményekben látják el a legtöbb régión kívüli beteget, ami azzal járhat, hogy a messze lakó beteget későbbtudják csak hazabocsátani, hiszen pl. nem jöhet vissza minden nap kontrollra. Természetesen továbbimagyarázatok is lehetségesek, mint például a jelentős egyetemi ágyszámon jelentkező oktatási szükséglet, azösszességében nagy rendelkezésre álló kapacitás, a kórházak közelsége miatt a kórházba jutás könnyebb, tehátegyszerűbb esetekben is igénybe veszik. A többletkapacitás miatt a szolgáltatók is törekszenek a magasabbkihasználtságra kevésbé indokolt esetekben is, stb.Összefoglalva azt látjuk, hogy a progresszivitás tetten érhető ugyan a case-mix index vizsgálatával, de bizonyos,hogy a HBCS-rendszer képességei ezen a téren nem teljesen kielégítők. Lényeges regionális különbség csak aKözép-Magyarországi régióban mutatható ki.12

Letölthető itt - Műcsarnok
1. tanulmány - Felvi.hu
3. tanulmány - Felvi.hu
A program és a kírás itt letölthető. - Porthole
Letölthető árlista - Mindenkilapja
Letölthető.. - Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület
letölthető radiátor katalógus
Letölthető pdf (14,6 MB)
Letölthető műsorfüzet - Fidelio
Ószövetség – tanulók tanulmányi kalauza (EOSZ)
letölthető pdf - Prae.hu
Továbbképzés elméleti anyaga itt letölthető.
letölthető pdf - Bakonyi Természettudományi Múzeum
letölthető radiátor műszaki katalógus
letölthető innen - Limar Audio
LETÖLTHETŐ ANYAG! (pdf verzió) - Gothic.hu
A teljes lapszám letölthető innen. - Velencei-tó
Az egeszseg vedelme es a biztonsag jo uzlet.pdf - ESKI
bajza józsef a horvát kérdés válogatott tanulmányok
Letölthető katalógus - pdf - Fülöp és Társa Kft.
letölthető változat (pdf - 1 MB)
A Gemenc Zrt. vadászati árjegyzéke ITT letölthető!