Views
2 years ago

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

``III.2.2./7. ábraA

``III.2.2./7. ábraA Nyugat-Dunántúli régió fekvőbeteg-migrációja23

A régión belüli (megyék közötti) és a régiók közötti migráció összehasonlításakor abból indultunk ki, hogy aprogresszivitás egyre magasabb szintjei az egyre ritkábban előforduló állapotokra vonatkoznak. Ezért azoknak azeseteknek a száma, amelyeket alacsonyabb szinteken el lehet – és el kell – látni, mindig magasabb kell, hogylegyen, mint azoké, amelyeket magasabb szintre kell irányítani. Ha tehát a régió jól működik, akkor a megyeiszint fölött, de még a régión belül ellátott esetek száma nagyobb kell legyen, mint a régiós szint felett ellátottaké.(Természetesen nem minden régión kívüli ellátási eset jelent régiós szint feletti progresszivitást, azonban akülönböző okokból történő migráció szétválasztására nincs lehetőségünk. Az adatok azonban azt mutatják, hogyez nem okoz számottevő eltéréseket.)A belső és külső migrációs esetszámokat a III.2.2./8. ábra mutatja. Feltűnően magas a régión belüli migráció aKözép-Magyarországi régióban, aminek az az oka, hogy a Pest megyei lakosok ellátási eseteinek nagyobb részetörténik Budapest intézményeiben, mint Pest megyeiben. (A Budapest területén működő, de Pest megyéheztartozó Rókus kórházat NEM a budapesti intézmények közé számítottuk!)Az ábrán azonban az is látható, hogy a Dél-Dunántúli és a Közép-Magyarországi régió kivételével mindenrégióban – a várakozással ellentétben – nagyobb a régión kívüli, mint a régión belüli migráció aránya.A migráció mértéke esetszámban kifejezverégión kívülrégión belül1600001400001200001000008000060000400002000001.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldIII.2.2./8. ábra (Migrációs_esetszám.xls)A jelenséget még jobban vizsgálhatjuk a külső és belső migráció hányadosával. Az 1 alatti hányados felelne megaz elméleti elvárásnak, az 1-et kis mértékben meghaladó hányadosok még elfogadhatók. Az 1-et lényegesenmeghaladó hányadosok azt jelzik, hogy az adott régióban a progresszív ellátás regionális szintje nem működikmegfelelően. Az értékeket a III.2.2./9. ábra mutatja.A külső és belső migráció aránya16,015,014,013,012,011,010,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,01.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldIII.2.2./9. ábra (Migrációs_esetszám.xls)24

Letölthető itt - Műcsarnok
1. tanulmány - Felvi.hu
Letölthető pdf (14,6 MB)
Letölthető műsorfüzet - Fidelio
Letölthető árlista - Mindenkilapja
letölthető radiátor katalógus
A program és a kírás itt letölthető. - Porthole
Letölthető.. - Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület
3. tanulmány - Felvi.hu
Ószövetség – tanulók tanulmányi kalauza (EOSZ)
letölthető pdf - Bakonyi Természettudományi Múzeum
Továbbképzés elméleti anyaga itt letölthető.
letölthető pdf - Prae.hu
letölthető radiátor műszaki katalógus
letölthető innen - Limar Audio
Az egeszseg vedelme es a biztonsag jo uzlet.pdf - ESKI
Letölthető katalógus - pdf - Fülöp és Társa Kft.
Óbudai Est - Óbuda-Békásmegyer
ESKI Évkönyv 2005
Vissza a természet(es)hez
bajza józsef a horvát kérdés válogatott tanulmányok
A teljes lapszám letölthető innen. - Velencei-tó