Views
2 years ago

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

0-19 év közötti

0-19 év közötti lakosság és a házi gyermekorvos ellátottságösszehasonlításaházi gyermekorvos/háziorvos0-19 év közötti gyermeklakosság és az összlakosság %-os arányaházi gyermekorvosháziorvos0,400,300,200,100,0030,0025,0020,0015,0010,005,000,000-19 év közötti lakosságszámaránya %IV.1./2. ábra (Gy.gyerek_felnőtt_arány.xls)IV.2.Gyermekgyógyászati járóbeteg szakellátásA járóbeteg szakellátási kapacitásban szintén jelentős regionális különbségek mutatkoznak. A 10.000 gyermeklakosra jutó szakrendelési óraszámokat a IV.2./1. ábra mutatja.10.000 gyermeklakosra jutó 05 szakmakódú, "csecsemő ésgyermekellátás" heti szakorvosi munkaórák száma4540353025201510IV.2./1. ábra (Gy.szakorvosi_óra.xls)Feltűnő, hogy pontosan azok a régiók térnek el jelentős mértékben az országos átlagtól, ahol az alapellátásiadatok is eltérést mutatnak: pozitív irányban a Közép-Magyarországi régió, negatív irányban az Észak-Magyarországi régió. A többi régió értékei viszont aránylag közel állnak egymáshoz. A járóbeteg-rendelésióraszámok általában erősen kötődnek a kórházi kapacitásokhoz. (Adatainkban nem tudjuk szétválasztani atisztán járóbeteg szakellátás keretében történő érdemi ellátást azoktól a járóbeteg-ellátási eseményektől, amelyekfekvőbeteg ellátást megelőző, illetve követő események. Az OEP szerződésekben a "szakrendelés" ill."szakambulancia" megkülönböztetés szolgálhatna elvben erre a célra, a gyakorlatban azonban ez a kéttevékenység összemosódik.)IV.3.Gyermekek kórházi ellátásaA gyermekek kórházi ellátása terén szintén azt látjuk, hogy az intézményrendszer nagyfokban heterogén. Akórházi ellátás egyes esetekben ugyanis gyermek-szakkórházakban valósul meg, amelyeknek belső felépítéseugyanolyan osztályok szerinti tagozódást mutat, mint az általános kórházaké. Más esetekben viszont általánoskórházak gyermekgyógyászati osztályai végzik a fekvőbeteg-ellátást. Az egyetemek gyermekklinikái átmenetiformát képeznek e kettő között, mert általában osztályokra tagozódnak, de mégis egységes szakmai vezetés alattállnak. Klinikai ellátás természetesen csak a négy orvosegyetemmel rendelkező régióban biztosított, gyermek31

szakkórház viszont csak három régióban létezik, ráadásul ezek mindegyike egyben egyetemi régió is. A gyermekszakkórházak ágyszámainak eloszlását az alábbi táblázat mutatja.Aktív gyermekkórházi ágyak számaRégióÁgyszámDél-Alföld 104Dél-Dunántúl 120Közép-Magyarország 1151Összesen 1375Ez az 1375 ágy az összes aktív gyermekgyógyászati ágyak számának (5066) több mint a negyede. Agyermekgyógyászati aktív ágyak eloszlása egyébként is nagy egyenetlenséget mutat. AIV.3./1. ábrán az összesaktív ágyak és a gyermekgyógyászati aktív ágyak 10.000 lakosra (illetve 10.000 gyermekre!) számítottrégiónkénti eloszlását hasonlítjuk össze.Összes aktív és gyermekgyógyászati aktív ágy10.000 lakosra illetve gyermekreaktív ágyaktív gyermek-ágy80706050403020100IV.3./1. ábra (Gy.gyerek_felnőtt_aktivágy.xls)Az ábrán az látható, hogy a két görbe aránylag párhuzamosan fut, a korreláció statisztikailag is igazolható,korrelációs együtthatójuk 0,83. Ha azonban a legkisebb és a legnagyobb értékek arányát vesszük figyelembe,akkor azt tapasztaljuk, hogy ez az arány az összes aktív ágyra csak mintegy másfélszeres, a gyermekgyógyászatiágyakra vonatkozóan viszont több mint 2,2! Vagyis a legjobban és a legrosszabbul ellátott régiók között akülönbség több mint duplája. Ugyanakkor az ágykihasználtság tekintetében – akár a normatív, akár a ténylegeskihasználtságot vesszük figyelembe, nincs ilyen mértékű ingadozás (lásd aIV.3./2. ábrán), sőt a kihasználtság ésa gyermeklakossághoz viszonyított kapacitás közt nem mutatható ki semmilyen korreláció.32

Letölthető itt - Műcsarnok
1. tanulmány - Felvi.hu
3. tanulmány - Felvi.hu
Letölthető pdf (14,6 MB)
Letölthető műsorfüzet - Fidelio
letölthető radiátor katalógus
Letölthető.. - Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület
Letölthető árlista - Mindenkilapja
A program és a kírás itt letölthető. - Porthole
Ószövetség – tanulók tanulmányi kalauza (EOSZ)
letölthető pdf - Prae.hu
Továbbképzés elméleti anyaga itt letölthető.
letölthető pdf - Bakonyi Természettudományi Múzeum
letölthető innen - Limar Audio
letölthető radiátor műszaki katalógus
Az egeszseg vedelme es a biztonsag jo uzlet.pdf - ESKI
LETÖLTHETŐ ANYAG! (pdf verzió) - Gothic.hu
A teljes lapszám letölthető innen. - Velencei-tó
Letölthető katalógus - pdf - Fülöp és Társa Kft.
ESKI Évkönyv 2005
Óbudai Est - Óbuda-Békásmegyer
Vissza a természet(es)hez