Views
2 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

ghijklmnolvasnivalópqrstuvwxBúcsú nélkülLinwood Barclay137 × 197 mm, 336 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y166Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtA tinédzser Cynthia azelőző este jóval későbbjött haza a randevújáról,mint ígérte, ráadásulinkább tanulnia kellettvolna. Amikor megérkezett,nagyon csúnyánösszeveszett az apjával.Másnap reggel döbbententapasztalja, hogy egyetlenlelket sem talál a házban.Vajon miért és hová tűnt ela családja?FélhomályPeter James137 × 197 mm, 360 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y167Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtKate Hemingway újságírónőhátborzongató esetnyomába ered: egy fiatalnőt élve eltemettek. Katenyomozni kezd az áldozatotkezelő kórházban,hogy kiderítse, ki a felelősa történtekért, de mindenüttfalakba ütközik. Senkisem hajlandó válaszolnia kérdéseire, sőt hamarosanaz ő élete is veszélybekerül.Szeress, ha mersz!Kresley Cole125 × 205 mm,432 oldal, kartonáltRendelési kód: Y170Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtCourtland MacCarrickzsoldosserege háborút indíta kegyetlen Pascal tábornokellen. A csatában Courtlandmajdnem odavész, de végülsikerül elrabolnia a tábornokszépséges kasztíliai jegyesét.Lady Annalía szálfatermetű,barbár fogvatartóját éppúgymegveti, mint a tábornokot,mégis megmagyarázhatatlanvonzalom ébred bennea zsoldos iránt.Érints megKaren Rose125 × 205 mm,370 oldal, kartonáltRendelési kód: Y169Bolti ár: 3999 FtKlubár: 3690 FtValaki gyötri dr. Tess Ciccotelliorvosnő pszichiátriai betegeit,addig a pontig, míg végül kétségbeesésükbenöngyilkosságotkövetnek el. Az eseteketpedig úgy rendezi meg, hogya gyanú Tessre terelődjön.Karen Rose a tőle már megszokottmagas színvonalonírta meg ezt az izgalmaskrimit, amelyből természetesena szerelmi szál semhiányozhat.Mindent anyánkrólA boldog családcsak egy álom?Freya North125 × 205 mm,560 oldal, kartonáltRendelési kód: Y168Bolti ár:3499 FtKlubár: 3250 FtA három McCabe nővérnekgyerekként egy vágya volt;hogy harmincas éveikreboldog családanyák legyenek.A sors nem így akarta…Egy önfeledtnek induló családipartin váratlanul feltárula múlt gondosan őrzött titka.Sérelmek és csalódásoktörnek elő, és a legmegdöbbentőbbhír még hátravan…SKANDINÁV KRIMIKAkötetek jellemzői:150 × 210 mm,füles kartonáltA megváltóJo Nesbø464 oldalRendelési kód: Y162Bolti ár: 2980 FtKlubár: 2780 FtEgy héttel karácsonyelőtt, Oslo legforgalmasabbbevásárlóutcáján agyonlövika norvég Üdvhadseregegyik katonáját. A nyomozástvezető HarryHole kezében nincsegyetlen használhatónyom sem. A gyilkospedig tovább vadászika fagyos utcákon,mert még nem végzetta feladatával.ÁrulásKarin Alvtegen200 oldalRendelési kód: Y164Bolti ár: 2390 FtKlubár: 2190 FtEva régóta sejti, hogyférje megcsalja. Egynap egy ártatlan megjegyzésbőlrájön, hogya csábító nem más,mint fiuk óvó nénije.Fájdalmában kegyetlenbosszút forral anő ellen, és egy elhamarkodottkalandbais belebonyolódik.A szerelmi háromszögpokoli eseményekbetorkollik.A PrédikátorCamilla Läckberg320 oldalRendelési kód: Y163Bolti ár: 2790 FtKlubár: 2590 FtA skandináv krimi királynőjének,CamillaLäckbergnek másodikmagyarul megjelenőkötete. A szép fekvésűFjällbacka városkábanhúsz évvelezelőtt nyomtalanuleltűnt két fiatallány. Csontjaik mostépp azon a helyenkerülnek elő, ahol egyújabb nő holttestérebukkannak.A határjáróMatti Rönkä200 oldalRendelési kód: Y165Bolti ár: 2390 FtKlubár: 2190 FtEz a különöshangulatú kriminapjaink Helsinkijébenjátszódik, aholaz alvilágot a szovjetutód álla mok ból érkezőbűnözők uralják.Viktor Kärp pä, akimagándetektívkéntdolgozik, szeretneelszakadni nyomasztómúltjától. A díjnyertesszerző könyvét már12 nyelven olvassák.Vörös teliholdTrue Blood 9Charlaine Harris125 × 205 mm,408 oldal, kartonáltRendelési kód: Y171Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtSookie életének megszokottszereplői a környezetében élővámpírok és alakváltók. Amikoregy vérpárduc megcsonkítotttestére bukkannak a bármögött, ahol Sookie dolgozik,úgy érzi, segítenie kell gyilkosafelkutatásában. És Sookietermészetesen megint azesemények középpontjábantalálja magát... A True Bloodsorozat következő kötete.Sötét vágyakChristine Feehan125 × 205 mm,512 oldal, kartonáltRendelési kód: Y172Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtA vadregényes Kárpátokbana doktornő rátalál egyvisszavonultan élő, zordférfira, aki senkihez semfogható. Jacques hét évigélt befalazva egy barlangban,karóval a szívében.Túlélte a szörnyű megpróbáltatást,de emlékeihomályba vesztek. Vajona nő a gyógyítója lesz azérzéki fenevadnak, vagya zsákmánya?14 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

„A magyar rajongóimabcdefghinterjúvwxyzabcda leglelkesebbek a világon”Fotó: ArchívInterjú Darren Shannal,a rémtörténetek ír fejedelmével– Egy rémtörténet-író esetébenóhatatlanul felmerül a kérdés, hogyvajon voltak-e rémálmai, amikorezt a regényt írta?– Nem igazán. Törekszemarra, hogy egyetlen könyvemse férkôzzön be az álmaimba.Mint a történetek kiagyalója,mindig távolabbról szemlélema regényeimet, mint az olvasóim.Ennek az az oka, hogy annyiralefoglalnak az összerakás részletei,hogy soha nem tudom úgyélvezni a történeteimet, mint– reményeim szerint – az olvasók.Ugyanakkor persze, ez ígyvan rendjén, az alkotás nem azélvezkedésrôl szól, hanem a jólelvégzett munkáról.– A Holtak vonulásánakhátborzongatóan lidérces világátjó néhány helyen megtörik filmesutalások. Ön olyan örökzöld mozikhangulatát idézi meg, minta Casablanca, amit egyszerûenMinden Idôk Legjobb Filmjéneknevez, de a regényében szinte látjukTarantino vérfürdôit, és nemutolsósorban a Keresztapa ironikusgengszter paródiáját is felvillantja.– Moziôrült vagyok, mit tagadjam,és hát igen, szerettemvolna, hogy ha ez a könyvön isátjön. Valójában magát a regénytegyetlen egy film inspirálta!Másodszor vagy talán harmadszornéztem meg a Coen fivérekBarton Fink – Hollywoodi lidércnyomáscímû filmjét, amikor rádöbbentem,hogy valami hasonlóanfurcsa és bizarr világot szeretnékén is életre kelteni. Eljátszottama gondolattal, hogy egy fiatal biztosításiügynökrôl írok egy könyvet,akit egy excentrikus mestervesz a védôszárnyai alá. Viszonylaggyorsan túlléptem az eredetiötletemen, de az „ôstörténet”nyomait azért felfedezhetik azolvasók a könyvben.– A regény „ôsváltozatának”az Ayuamarca címet adta, amiegy inka kifejezés, és azt jelenti:a holtak vonulása. A könyv végsôver zió já ban pedig már az egész történetszervesen kapcsolódik az ôsi,inka kultúrához. Ha jól tudom,ez véletlenül lett így.A holtak vonulásaDarren Shan136 × 206 mm,320 oldal, kartonáltRendelési kód: Y173Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtA Holtak vonulása a világsikerűVámpírkönyvek és a Démonvilágszerzőjének első felnőtteknekszóló regénye, egyben a Várostrilógia első része. Egy utópisztikusthriller és egy vérfagyasztóhorror elsőrangú keveréke, olyanhátborzongató olvasmány, amelymég az erős idegzetűeket ispróbára teszi.– Valóban a véletlennekköszönhetô, hogy az inka kultúraa Város-trilógiában enynyirehangsúlyos szerephezjutott. Az történt ugyanis,hogy miközben egy csavaroscímen gondolkodtam, eszembejutott, hogy néhány hónappalkorábban a kezembe akadtegy inka naptár. Mikor újrabelelapoztam, és elkezdtemolvasgatni a hónapok elnevezéseit,illetve megértettemazok jelentéseit, rádöbbentem,hogy sokkal erôsebben tudomkötni az inkákhoz a történetemet,mint amennyire az elejénszándékomban állt. A vámpíroskönyveim rajongói erre aztmondhatnák, hogy ez volt magaa „Vég-Zet”!– Ha már a rajongóit említi,milliók olvassák a könyveit. Próbáltamár megfejteni, hogy mi leheta sikerének titka?– Ha tudnám a választ, azazt jelentené, hogy belelátnéka több millió rajongó fejébe, desajnos ez még nekem sem megy!Egyébként pedig nem hinném,hogy bárki a világon képes lennemegfejteni azt a titkot, hogymitôl válik egy író népszerûvé,miközben egy másik hasonlóanjó szerzô pedig nem. Én csupánannyit teszek, hogy olyantörténeteket mesélek el, amiketén magam is szívesen olvasnék.Szerencsémre ezeket a történeteketmások is kedvelik.– Az egyik magyar Darrenrajongómegkért arra, hogy feltétlenülkérdezzem meg Öntôl: gyerekeknekvagy felnôtteknek szeretjobban írni?– Hát igen, talán a magyarrajongóim a leglelkesebbeka világon! Amia kérdést illeti: gyerekeknekírni természetesen sokkalélvezetesebb, de én nagyonszeretek a két világ közöttmozogni. Arra jöttem rá,hogy mindkettôbôl tanulok.Amennyiben választanomkellene, hogy egyik vagymásik, akkor egyértelmûenazt mondanám, hogy a gyerekeknekírnék. Ugyanakkorazt gondolom, hogy vagyokolyan jó író, hogy mindkétterületen jelen lehessek.Nem hinném, hogy a gyerekkönyveimennyire hatásosaklennének, ha nem írtamvolna közben felnôtteknekszóló regényeket is. Ez egyoda-vissza játék…–hcl–15

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz