Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

ghijklmnolvasnivalópqrstuvwxdavid safierkét „csajos” könyvsikerePocsék karmaDavid Safier125 × 210 mm,344 oldal, kartonáltRendelési kód: Y175Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtKim Lange tévébemondónőéletének legpocsékabb napjánmegnyeri a Német Televízió Díját.Sajnos nem sokkal később egyorosz űrállomásról levált roncsmaga alá temeti, és a halálátokozza. A túlvilágon fejére olvassákbűneit: elhanyagolta a lányát,megcsalta a férjét, összességébentúl sok rossz karmát gyűjtött beélete során, így megértésre nemszámíthat. Büntetésül hangyakéntszületik újjá. Az „átmeneti hangyaság”után elhízott sültkrumpliáruskénttér vissza az életbe. Éppidőben ahhoz, hogy megakadályozza,hogy legjobb barátnője ésvolt férje egymásba szeressenek…A német származású David Safiersikeres, többszörösen díjazottforgatókönyvíró hazájában. Elsőkönyve, a Pocsék karma egymilliópéldányban fogyott Németországban,és több mint tíz nyelvenaratott sikert fanyar humorával,és páratlan – „pasi által írt csajoskönyv” – stílusával.újJézus szeret engemDavid Safier125 × 205 mm,200 oldal, kartonáltRendelési kód: Y174Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtMarie-nakmegvan aza lenyűgöző képessége,hogymindig a rosszférfiba szeretbele. Miutánaz esküvőjeis kútba esik,megismerkedikegy áccsal.És ez az ácsegészen más,mint a többiférfi: érzékeny,önzetlen, figyelmes.Csakhogyaz első randevúnközli, hogyő Jézus. Marieelőször azthiszi, a férfinaknincs ki minda négy kereke,de idővelkénytelenrájönni, hogyválasztottjatényleg a messiás.Jézus a végítélet miatt tértvissza a földre. Marie most márnem csupán azzal a problémávalkénytelen megküzdeni, hogy jövőkedden véget ér a világ, de azzal is,hogy ezúttal valószínűleg a lehetőlegrosszabb férfiba szeretett bele.A hátborzongatótörténetekkedvelőinekA fekete angyalJohn Connolly125 × 205 mm,654 oldal, kartonáltRendelési kód: Y177Bolti ár: 3499 FtKlubár: 3250 FtA fekete angyal nem egy szobor.Nem is egy legenda. A fekete angyalÉL... New Yorkban nyomtalanuleltűnt egy fiatal nő. Azt hitte,senkinek sem fog hiányozni,senki sem fogja keresni. Tévedett.Charlie Parker magánnyomozómár a nyomában van, ahogy egyelvetemült gyilkos is, aki érzi avér szagát. Azt mondják, a történelemismétli önmagát, vajontényleg így van? Tényleg létezik alegendás fekete angyal, a gonoszáltal évszázadok óta áhítottpréda? Ami lélegzik. Álmodik. Él.És nem csak az ember szeretnémegkaparintani magának…NyugtalanságJohn Connolly125 × 205 mm,500 oldal, kartonáltRendelési kód: Y176Bolti ár: 3999 FtKlubár: 3690 FtA gyermekbántalmazássalvádolt dr. Clayeltűnik, a rendőrségnem nyomozott olyanalaposan az ügyben,mint ahogy tehettevolna. A lánya,Rebecca halottányilváníttatta. Senkinem hullatott utánakönnyeket. Merrick,a gyilkos éppenbörtönbüntetéséttöltötte, amikora lánya eltűnt. Mostszabad, és igazságotakar szolgáltatni.Rebecca kétségbeesveretteg a saját lányabiztonságáért. Tudja,hogy csak egyetlenember segíthetneki, Charlie Parker,a magánnyomozó.Csak ő tudja milyenaz, ha valaki elveszítegy gyermeket.És azt is, hogy ha az ember fel akarjavenni a küzdelmet az ördöggel, akkorhagynia kell, hogy a szívébe beleférkőzzékaz ördögiesség.új16Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

stuvwxyzajánlóPQRSTUVWXAz újévezredszultánjai„Ha egy férfi kivételez valamelyik feleségével, vagy nem tudja kézben tartania családját, ez árt a hírnevének a közösség elôtt, azzal vádolhatják,hogy nem tölti be az Isten lelke. Merril többek között azért igyekezett folyamatosanteherbe ejteni mindünket, mert ez megteremtette azt az illúziót,hogy minden feleségével egyforma a kapcsolata. De ez hazugság volt.Az igazság az volt, hogy ô csak Barbarát szerette, és rajta kívül senkit.Merril testben poligám volt, de lélekben monogám. Élveztea hatalmat, amit a többnejûség adott neki, és önimádatábanmegkövetelte a figyelmet, de Barbara voltaz egyetlen nô, akit szeretett.”MenekülésA szekta fogságábanCarolyn Jessop–Laura Palmer135 × 215 mm,456 oldal, füles kartonáltRendelési kód: Y178Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 FtUtah és Arizona államok határánműködik a szélsőséges és poligámmormon szekta, Az Utolsó NapokSzentjeinek Jézus Krisztus Egyháza.Carolyn Jessop ebben a közösségbenszületett, itt nőtt fel, ittadták férjhez negyedik feleségnekegy nála jóval idősebb férfihez.Carolynnak sikerült az, ami mégsoha senkinek: maga mögötthagyott egy szörnyű házasságot,kiszabadult a közösségből, ésa gyermekeit is neki ítélte a bíróság.Ma szabadon és boldoganél új párjával és gyermekeivel.A Menekülés az ő igaz története.Csönd. Nehéz bármit hozzátenni.Carolyn Jessop (és Laura Palmer) története – Menekülés.A szekta fogságában –, amit olvasok, a 20–21.századi Egyesült Államokban játszódik. Aki meséli:nyolcgyerekes családanya, megszökött a férjétôl,akinek rajta kívül még öt felesége és összesen vagyharminc gyereke volt. Az Utolsó Napok SzentjeinekJézus Krisztus Egyházában (FLDS) körülbelültízezren élnek a saját törvényeik szerint. A mormonvallás egyik szakadár csoportjában még szigorúbbtörvények és a férfiaknak még tökéletesebb hatalmavan. A nôk és a gyerekek az apa tulajdonát képezik,az egész közösség pedig a vezetônek engedelmeskedik.A próféta Jézus Krisztus megtestesülésénektartja magát, apja maga az Isten.És, mondom újra, ez nem régi történet. CarolynJessop 1968-ban született és 2003 egyik éjszakájánelmenekült Salt Lake Citybe. Ô volt az elsô, aki pertnyert a szekta ellen, a bíróság neki ítélte a gyerekeit,akik a könyve szerint ma már boldog életet élnekabban a külvilágban, amirôl azt tanították nekik,hogy mindenütt csak gonoszok laknak benne.Elképesztô, nem? S talán még elképesztôbb,ami kor olvasás közben felismerem, milyen jólalkalmazkodtak a közösségben élôk a rettenetestörvényekhez. Hogy az asszonyok például az adottviszonyokban érvényes szabályok szerint alakítjáka kapcsolatokat egymással, küzdenek az „elsô nô”státuszáért. Szenvednek, ha nem szültek még eléggyereket a férjüknek, mert csak azzal érdemelhetikki az elôbbre jutást az asszonyi ranglétrán. A gyerekekpedig természetszerûleg elfogadják, amit a saját paradicsomi világukrólés az ellenséges külvilágról tanulnak. A szökés pillanatábananyjuk nem is meri megmondani az igazságot, és jól is teszi, mertamikor legnagyobb lánya felismeri, mire készül, nekitámad: „Anya,te ellopsz minket! (...) Nem a tiéd vagyunk! Mi a prófétáé vagyunk!Neked nincs jogod hozzánk!” És a hétéves fia is megkérdi: „Eztmiért csinálod? Miért viszel minket a pokolba?”Nincs válasz.Nagyon érzékletes a leírás, zaklatottan olvasom,próbálom magam a helyzetbe beleképzelni, magyarázoma nyolc gyereknek, hogy hazugságban éltek,hogy milyen a jó, és boldog is lehet az élet. Hogymi az igazság. Azután rájövök, milyen reménytelenis az egész. Mert a Földön valóban hemzsegnek agonoszok, és meg lehet ugyan találni a boldogságot,de az egyes embernek nem túl sok az esélye,nekik meg talán még kevesebb lesz rá. Az apjukfelkutatja és visszaköveteli ôket, s ha anyjuk gyôzis majd – különben nincs könyv! –, akkor sem lesznekbiztonságban soha. A lányok nem számíthatnaktöbbé arra, hogy mindenben döntenek helyettük,kiválasztják a férjüket, aki gondoskodik is rólukmeg a gyerekeikrôl. A fiúknak pedig meg kell küzdeniüka párjukért, aki esetleg nem fogadja el, hogyparancsoljanak neki, de azért azt elvárja majd, hogyaz anyagi alapot megteremtsék neki és a gyerekeiknek...Jaj, nehogy már e szekta és a hasonlók pártjáraálljak!Azért egy pillanatra a férfiak helyébe is beleképzelemmagam. Nem abba, hogy mennyi gond lehetekkora családról gondoskodni, sem abba, hogya megunt nôknél is helyt kell állni, mert a prófétamegköveteli. De mégis: egy nôt szeretni, és – szultánként!– többel váltakozva hálni? Megélni azt,hogy szabályosan ölre mennek érted az asszonyaid!A kultúrák különbsége, másság elfogadása: helyes.Csakhogy ez nem valami ôsi hagyomány továbbélése.Ez az új évezred változata: hatalmi mámor,önérdek és üzlet áll mögötte. Úgyhogy nagyonszurkolok annak, hogy Carolyn és gyermekei találjákmeg helyüket a mi világunkban.Török Márta17

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz