Views
2 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

abcdefghismeretterjesztéstuvwxyzabKádár leányaiNők a szocialistaidőszakbanTóth Eszter Zsófia165 × 226 mm200 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y286Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 FtMiért nem sikerült pestiudvarlót fognia egy munkásszállónlakó lány nak,könyvjelzőaki csipkebugyiban mentrandevúzni? Miért jártakreggel hat órára fodrászhozaz országgyűlésiképviselők? Mikor mondtael Losonczi Pálnak egyképviselőnő a „Sétálunk,sétálunk, egy kis dombralecsücsülünk” kezdetűgyermekverset? Milyenfényképeket nézegetteka lakótelepibisztróban a Falfúrócímű filmben?Ha kíváncsi a válaszokra,Tóth EszterZsófia kötetébőlmegtudhatja.A Kádár leányaikülönlegestörténelmi forrásokés interjúkfelhasználásával,olvasmányosanmutatja bea nők önmagukrólés másokrólalkotott el -kép zeléseita szocialistaidőszakban.Céltudatos nőkkézikönyveDebra Shigley159 × 229 mm,256 oldal, kartonáltRendelési kód: Y280Bolti ár: 2590 FtKlubár: 2390 FtMinden munkahelyen van egyCéltudatos Nő – olyasvalaki,aki tudja mi kell ahhoz, hogymegszerezze a legjobb állást,olyan életstílusa legyen,amilyet akar, s közben jól isnézzen ki! Hogy ez csoda lenne?Nem! Tudatos stratégia!S e könyv segítségével a mun -kahelyi taktikázástól a mentorkeresésigbárki elsajátíthatjaa titkát.A függőségtőlaz intimitásigVágy, élmény, kapcsolatPál Ferenc140 × 200 mm,288 oldal, kartonáltRendelési kód: Y316Bolti ár: 3150 FtKlubár: 2890 FtA nagy sikerű előadások végrekönyv alakban is! Vajon mitőlválik egy találkozás meghitté,és egy kapcsolat bensőségessé?Miben különbözik egymeghitt kapcsolat a társfüggőségtől?Mit tehetünk azért,hogy az intimitás magávalragadó élményeiben gazdag,tartós, bensőséges kapcsolatunklegyen?Hogyan lehetnénkboldogabbak?Bagdy Emőke140 × 200 mm,256 oldal, kartonáltRendelési kód: Y317Bolti ár: 3150 FtKlubár: 2890 FtBagdy Emőke új könyvébena modern pszichológiánakazokat az üzeneteit gyűjticsokorba, amelyek segítenekörülni az életnek, és tudatosítani,mit tehetünk önmagunkés szeretteink életminőségénekjobbítása érdekében.Az ilyen tudásanyagban rejlika lélektan igazi emberszolgálata.Könnyen érthető ésszórakoztató alapmű.Hétköznapi életa görögaranykorban230 × 270 mm, 192 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y293Bolti ár: 6990 FtKlubár: 6490 FtEz a kötet valóságos időutazás:elénk tárja, hogyantöltötték mindennapjaikat agörög férfiak, nők, gyerekek,a polgárok, az idegenek,a rabszolgák. Róluk szól eza színes stílusban megírt,könyvjelzőérdekes összefoglalás,amelyet gazdag képanyagtesz még élvezetesebbé.A Hétköznapi élet a görögaranykorban igyekszik feltárniazt a társadalmi ellentmondást,amely egyszerretűnt barátságosnak éskegyetlennek, újítónak ésmaradinak, megengedőnekés szigorúnak. Egyszóvalbemutatja azt a világot,amelyben megszületetta demokrácia.Az álmokenciklopédiájaPamela Ball165 × 235 mm,360 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y283Bolti ár: 6900 FtKlubár: 6390 FtPamela Ball könyve a legátfogóbbirányadó mű az álomfejtésvilágában. A könyvbentöbb mint harminc tematikusfejezet ismerteti az álmokhárom különböző – általános,pszichológiai és spirituális –értelmezését. A kötetben többmint tízezer álomszimbólum,és azok magyarázata található,valamint átfogó tárgymutató,amely segíti a könnyűeligazodást.Mindenki szellemikalauza KínaHolch Gábor230 × 285 mm, 176 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y285Bolti ár: 6990 FtKlubár: 6490 FtAmit Kínáról tudni érdemes –a Sanghajban élő és dolgozószerző fellebbenti a fátylat abirodalom titkairól, legyen szóa szocialista tőkés gazdálkodáscsodájáról, a férfi-női életútról,a családról, iskoláról,egészségügyről, szabadidőről,szórakozásról vagy étkezésikultúráról. A Kínában alkotómagyar fotóművész, BaloghAttila remek képei teszikteljessé a gyönyörű albumot.Számos villamosLegát Tibor–Nagy ZsoltLevente–Zsigmond Gábor200 × 200 mm,276 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y288Bolti ár: 5990 FtKlubár: 5570 FtIdén száz éve, hogy bevezettékBudapestena villamosok számozását,szaknyelven a „relációkat”.(Előtte színes emblémákkaljelölték a járatokat.) A könyvaz összes, eddig létezett viszonylat(útvo nal) történetétáttekinti, az 1-es villamostólegé szen a 118-asig.A kö tet egyszerre város- ésközlekedéstörténet, s „kultuszalbum”a villamosokszerelme seinek.32 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

TúlpörögveAz amfetamin kultúrtörténeteMick Farren108 × 205 mm, 202 oldal,kartonált, fekete-fehér fotókkalillusztrálvaRendelési kód: Y281Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtElvis, a Beatles, TrumanCapote, a Pokol Angyalai, JackKerouac, JFK és Hitler: a névsorbanolyanok szerepelnek,akik életük bizonyos szakaszaibanegyaránt éltek a szpíddel,vagyis az amfetamint tartalmazódroggal. Mick Farrenkönyve a szpídnek és nevesmegszállottjainak hitelestörténetét meséli el.Tudom, hogymire gondolszA gondolatolvasáshétköznapi trükkjeiThorsten Havener135 × 200 mm,185 oldal, kartonáltRendelési kód: Y370Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtHavener szerint a gondolatolvasásnem mágia, ha nememberismeret dolga, ta nul -ható készség. Számos kísérletés gyakorlat bemutatásávalszól a testbeszéd rejtettüzeneteiről, hipnózisról ésszuggesztióról, embertársainkbefolyásolásánaktrükkjeiről.Új magyartájszótár 5. (Sz–ZS)B. Lőrinczy Éva főszerkesztő176 × 250 mm,856 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y292Bolti ár: 8600 FtKlubár: 7990 FtEz az Új magyar tájszótárötödik, utolsó kötete. Ezzelteljessé válik az a szótár,amelyet nyelvészek, néprajztudósok,írók, műfordítók,tanárok, újságírók és azérdeklődő olvasók is igényelnek,hiszen a művekbenelőforduló tájszavakról másholnemigen tájékozódhatnak.Az öt kötet százhúzezerszócikket tartalmaz.Ki kicsoda?Világirodalmi társasjátékRendelési kód: Y321Ki kicsoda?Magyar irodalmitársasjátékRendelési kód: Y290120 × 70 mm-esdíszdobozban100 db kártya/csomagBolti ár: 3990 Ft/társasjátékKlubár: 3690 Ft/társasjátékkönyvjelzőA 60-as évek nagysikerű Ki kicsoda? címűszázlapos kártyajátékátújította meg a kiadó. Retroajándék azoknak, akikszeretik és tanulni akarjákaz irodalmat. A játék jelentősenmegújult, mindenszerzőhöz rövid idézet isolvasható. Az izgalmas éstanulságos játékhoz természetesenjátékszabály istársul, és a kérdések megfejtéseis megtalálható.A druidákStuart Piggott137 × 197 mm, keménytábla200 oldal + 24 oldal feketefehér+ 8 oldal színes mellékletRendelési kód: Y294Bolti ár: 3500 FtKlubár: 3250 FtAz ismert archeológus szerzőebben a művében a titokzatosdruidáknak eredtnyomába. Olvasmányos,az érdeklődést fenntartómódon rögzíti a tényeket;nemcsak a közismert ésa vitatott elméleteket ismerteti,de rávilágít arra is,hogy az idők során mifélevad hiedelmekkel töltődötta druida szó jelentése.Maja próféciáka 2012-es évreGerald Benedict140 × 200 mm,252 oldal, kartonáltRendelési kód: Y284Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtA kötetben Gerald Benedictteológus azokkal a maja jóslatokkalfoglalkozik, amelyek2012-re jelentős változástjövendölnek az emberiségsorsában. A könyv részletesenismerteti a maja civilizációt:lakhelyük földrajzi jellemzőit,ábécéjüket, építészetüket,nép szo ká saikat, vallásukat,mitológiájukat – és rendkívülbonyolult naptárrendszerüket.Az állatok ésaz emberek perea dzsinnekkirálya előtt125 × 215 mm, 340 oldal,keménytábla, vászonkötésRendelési kód: Y289Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 FtA Tisztaság testvérei enciklopédiájaaz arab irodalomegyedülálló alkotása. E sajátosműből a legmaradandóbbhatást az állatok és emberek„ökológiai meséje” gyakorolta.A híres történet ma időszerűbb,mint valaha, hiszen arrólszól, hogy az Istentől elrendeltökológiai egyensúlyt az embermiként veszi semmibe.könyvjelzőNálatok vannakmég állatok?Jane Goodall133 × 203 mm300 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y291Bolti ár: 1990 FtKlubár: 1850 FtA világhírű csimpánzkutatóúj könyvéből megtudhatjuk,hogyan pró bála természet alkalmazkodninapjainkmegváltozottkörülményei hez,és megismerhetünknéhány olyanférfit és nőt, akikelszántan ésa nehézségekkelnem törődve,akár hosszúévtizedekenkeresztül dolgoznakazért,hogy egyesállatfajokatmegmentseneka kihalás tól.Jane Goodallmagávalragadó stílusúkönyve mindannyiunkat ráébreszt arra,milyen sokat számít akáregyetlen ember szenvedélyeés kitartása, és mennyimindent tehetünk akármi magunk is a természetsokszínűségének megőrzéséért.Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 0033

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz