Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

hijklmnopszichológiabcdefghijA férfi agyLouann Brizendine136 × 206 mm,256 oldal, kartonáltRendelési kód: Y361Bolti ár: 2980 FtKlubár: 2780 FtkönyvjelzőMiért képtelen a legtöbb kisfiúakár csak egy percre is nyugtonmaradni? Miért változhat mega fiúk személyisége olyandrasztikusan a pubertásidősza ka alatt, és miértválnak ingerlékennyéa tinédzserkorban? Hogyanhoz létre kötődésta játék és a fizikai érintésaz apa és a gyermekeközött? A hihetetlensikerű A női agy címűközet izgalmas folytatásábana Harvardneurobiológia és pszichiátriaprofesszora,Louann Brizendinea férfi agy különbözőéletciklu saival ismertetimeg az olvasót.Életszerű példái ésszemélyes élményeia tudo mányos értekezéstegy mindenkiszámára érthető ésátélhető kalanddáváltoz tatják.A női agyLouann Brizendine136 × 206 mm,272 oldal, kartonáltRendelési kód: Y362Bolti ár: 2980 FtKlubár: 2780 FtMiért kommunikálnak jobban éstöbbet a nők, mint a férfiak, ésvajon miért kötődnek jóval mélyebbena barátnőikhez, mint a férfiaka barátaikhoz? Többek között ezekrea kérdésekre kaphatunk választ a kötetből.Brizendine professzor valódiélettörténetek és tudományos kutatásokeredményei alapján mutatja be,hogyan is működik a női agy.Többet ésszelMark Mieras136 × 206 mm448 oldal, kartonáltRendelési kód: Y282Bolti ár: 3480 FtKlubár: 3250 FtHogyan működik az agy? Hogyanrendezi egységes világgátapasztalata inkat? Hol rejtőzik a tudat?Mely agyterületek fele lőseka különböző érzé sekért, gondolatokért,késztetésekért, vágyakért?Vajon tényleg mi uraljuk a sajátagyunkat? Aki elolvassa MarkMieras könyvét, az kimerítő választkap minden fontos kérdésre.Anyának születtemDr. Lux Elvira120 × 200 mm,236 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y368Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtA neves szexuálpszichológusaz anyaságról ír, az egyén felkészülésérőlerre a szerepre. Elemzia női ciklus titkait, az anyaságtudatos és tudattalan hárítását.A meddőség pszichoszexuálisfejlődésben rejlő okairól ésa vetélésről olvashatunk, végüla szülés fázisairól kapunk fontosinformációkat.Mi rontottuk el?Ranschburg Jenő130 × 200 mm,176 oldal, kartonáltRendelési kód: Y369Bolti ár: 1680 FtKlubár: 1560 FtGyerekekkel, gyereknevelésselkapcsolatos kérdésekreválaszol Ranschburg Jenőa Saxum honlapján. A hozzáérkezett levelekből és az azokraadott válaszokból készült el eza válogatás. Külön fejezetbentaglalja az egyéves korig, éskülön az egytől három éves korigfelmerülő problémákat.A barna tehén fiaBüky Dorottya–Feldmár András140 × 200 mm,271 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y366Bolti ár: 2940 FtKlubár: 2690 FtA kötet egy székelyföldi népmeseelolvasása után kialakult, gyakorlatokkaltarkított játék a gondolatokkal.„A belső mozgatóerő lényege az, hogyodataláljunk, ahol azt érezzük, hogynem vagyunk egyedül, hogy van egyvalóságos együttlét. Ha elveszítjüka kapcsolatunkat ezzel az érzéssel,akkor nagyon egyedül vagyunk, és ezdepresszióba visz.”EmlékezetMichael Eysenck–Alan D. Baddeley–Michael Anderson176 × 250 mm,664 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y363Bolti ár: 5400 FtKlubár: 4990 FtA pszichológia és az egyetemi képzés újalapműve lehet az Emlékezet, Alan D.Baddeley korábbi sikerkönyvének vadonatúj,átdolgozott kiadása. Baddeleyés szerzőtársai olyan áttekint hetőenszerkesztett tudományos munkátalkottak, ami hatalmas értéket jelent apszichológusok és emlékezetkutatássalfoglalkozó szakemberek számára.42 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

abcdefghinterjúvwxyzabcdDr. Csernus Imre–Pampuryk PéterFelnŐttFotó: Hajas OrsolyahúslevesRészlet a szerzôpáros beszélgetésébôl új könyvük megjelenésének kapcsánAz ország pszichiátere arról ír, hogy Magyarországonma egy rinyáló, rosszindulattal teliéletérzés uralkodik. Azt mondja, nem tudja,mennyire fog sikerülni, hogy ennek az ellenkezôjétsugallja szerzôtársával Pampuryk Péterképzômûvésszel egy könyvben. Ugyan félnek tôle,hogy nem fog, ennek ellenére mindent megtesznek,mert ahogy mondják, kihívások nélkül nem tudnakélni. Csernus doktor azt mondja, nem akart újraolyan könyvet írni, amely csak a problémákról szól,sokkal inkább egy olyat, amiben persze van fájdalom,sírás, menekülés, de mellettük ott a jókedvis; röhögések, kaják, borok, barátok, összetartás,tervek, napsütés, szôlô – ja és mindenekfelettsok következetes munka megôszinteség.Csernus Imre: Mondd csak, Péter, fôzni mindignehéz?Pampuryk Péter: Nem mindig. A fôzés egy rendkívülimprovizatív mûfaj. Pozitív és teremtô. Persze vannakolyan részei, amit az ember már rutinból csinál. Például,ahogy megpucolja a halat, lehártyázza a húst. Ésha már megpucolta vagy lehártyázta számtalanszor,akkor közben tud gondolkodni, hogyan fogja elkészíteni.Ez tehát az elôkészület fázisa, ami idôt ad, megengedi,hogy tovább gondold, felépítsd az étrended.Cs. I.: Ez olyan, mint amikor a klinikán, ahol dolgozom,és egyik ember jön a másik után, a szünetekbenkimegyek a kertbe, és magamba szívom a tavaszvagy a tél energiáját, vagy a frissen levágott fûillatát, és azonnal felejtek, nem gondolok semmire,csak törlöm az elôzôekben meghallgatott érzéseket,amelyek tele vannak fájdalommal, nyomorral ésszenvedéssel. Majd nem gondolkodva visszaballagoka következô klienshez. Kezet fogok az illetôvel,és onnantól kezdve beélesedek.Ami a te esetedben az alapanyag, az az én esetembenaz ember… Csak éppen az embert nem énalakítom, hanem ô ragad meg engem, mint valamieszközt, és aztán arra használ, amire szeretné.Egy óráig, ötvenöt percig. De ebben is egy cso-felnőtt húslevesDr. Csernus Imre–Pampuryk Péter140 × 200 mm,268 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y371Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 Ft„Nem akartam újra olyankönyvet írni, amely csak a problémákrólszól, sokkal inkábbegy olyat, amiben persze vannapsütés, szőlő – ja és mindenekfelettsok következetesmunka meg őszinteség.”(Dr. Csernus Imre)mó rutin van, egészenodáig, amígmeg nem érzed aszenvedést vagya fájdalmat. Ottmár nincs rutin.Ott a megismételhetetlenpillanatvan, amia bizalmon alapul. És ez a bizalom egy nagyonérdekes érzés, mert olyankor a másik össze van zavarodva, fél, pillanatokalatt elvörösödik, borzasztó bizonytalan, a kezek hidegek,nedvesek. Szóval ebbôl kell valamit alakítanom, hogy az illetô emberszeme elôl a köd elszálljon, mire egy óra múlva távozik. Izgalmasfeladat…P. P.: A bizalomról eszembe jutott a tisztelet. Ahogy teaz embereket tiszteled, úgy mi az alapanyagot tiszteljük,és azt a legnagyobb odafigyeléssel kezeljük. Ha valakitiszteli az alapanyagot, az azt jelenti, hogy számáranem mindegy, hogy az alapanyaghoz egy kicsorbult,ócska bádogkéssel nyúl, vagy a leggyönyörûbb, legszebbacéllal. Azt mondják, az életlen kés durvább sebet is ejt.De mindenekelôtt rendet kell tenni. Egy profi elôszörmindig rendet tesz maga körül. Hibátlan rendet. Átgondolja,hogy mit fog csinálni. Listát ír, végignézi, hogymire lesz szüksége, és elôveszi azokat az alapanyagokat,amiket elôkészíthet. Nekiszalad az idôigényesebb, lassúbbfolyamatoknak, aztán ha ezekkel elkészült, akkorjöhet a könnyebb vége…Cs. I.: Asztal, kés, alapanyag. Szenvedély, hit, ôszinteség.Tisztaság, tisztelet. És kell még egy kis kurázsiis. Mert bátorság nélkül fôzni sem érdemes. A rendrakáselôtt ráadásul számba kell venni a képességeket.A pozitív életszemlélet mellett a sikerhez az isszükséges, hogy az ember fejlett önismerettel rendelkezzen.Az embernek tudnia kell, hogy nem a tapsa fontos, hanem az, hogy ha leteszi a konyharuhátés átöltözik civilbe, akkor azt érezze, hogy keménynapja volt, szinte elégett munka közben, de élt, szívvel-lélekkelélt. Vagyis ha valamihez hozzákezdek,feltétlenül fontos, hogy számoljak a potenciálisannegatív folyamatokkal is. Hiszen az éberséget csakúgy lehet magas szinten fenntartani, ha elfogadod,hogy ha egy perccel tovább sütöd a húst, akkor márnem lesz rózsaszín a kacsamell közepe…43

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz