Views
3 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

ghijklmnolvasnivalópqrstuvwxAjándékCecelia Ahern135 × 215 mm,296 oldal, füles kartonáltRendelési kód: Y116Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtA kevély üzletember, LouSuffern folyamatosanküzd az idővel, még álmábanis csak a munkaA pásztorkönyveJoann Davis124 × 183 mm, 208 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y117Bolti ár: 2490 FtKlubár: 2290 FtA senki földjén, egy megnem nevezett, mitikusórában Józsué, a pásztorálmot lát: egy szebb világképe jelenik megkönyvjelzőjár az eszében. Egy hidegtéli reggel munkába menetLou megismerkedik a hajléktalanGabe-bel, és egypillanatra mégis meglágyula szíve: állást szerez a fiúnaka cégnél. Ez a ritkajócselekedet többszörösenmegtérül: Gabe szerencséthoz Lounak, sőt, úgy tűnikGabe segítségévelelérheti, amit mindigis akart: végreegyszerre lehet kéthelyen! Azonbanrá kell jönnie,a rohanás semmindig kifizetődő, éskarácsony reggeléigmég sok mindentrendbe kell hozniaa családjával…Cecelia Ahern negyedikkötete (Találttárgyak országa,Bennem élsz, Ahola szivárvány végetér) igazi karácsonyitörténet egy mesésajándékról, amelyetaz ember életébencsak egyetlenegyszerkaphat meg.könyvjelzőelőtte. Válaszokat kutatvavándorútra indul, melysorán hű kísérőivel, Erzsébettelés Dáviddal együttfelfedezi az „Egyetlen”titkát. Az utazás végénnemcsak hőseink érzikúgy, hogy megtalálták,amit kerestek, hanemA pásztor könyvénekolvasója is.„A pásztor könyveegy időtlen történetaz emberről, akiaz Új Utat keresi.”(Paulo Coelho)„Tanulságoskönyvecske, melykitűnik a többiközül és nagy hatássalvan ránk.Egy utazás, melyrávilágít arra,hogy mindencselekedetünkszámít. Szépséges.”(James Redfield,A mennyei próféciaszerzője)Mr. TalányJane Green135 × 200 mm,389 oldal, kartonáltRendelési kód: Y128Bolti ár: 3290 FtKlubár: 2990 FtLibby úgy dönt, hogy nem lesztöbbé őrülten szerelmes, mostantólfogva csak szexet vár ela férfiaktól, semmi többet. Nicképpen kapóra jön egy kis hancúrozáshoz,csakhogy nincsegy vasa sem. Ed mindezzelszemben befektetési bankár,pénze, mint a pelyva..., csakne lenne olyan gyámoltalan!Forró, csajos, modern történetszexről, szerelemről, vonzásrólés taszításról.Múlt időSelden Edwards137 × 197 mm,480 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y120Bolti ár: 3200 FtKlubár: 2980 FtA csavaros és váratlanfordulatokban gazdagregény főhőse egy legendásbaseball játékos, aki egy tragikusesemény következtébenegyik pillanatról a másikraaz 1988-as San Franciscóbólegyenesen a monarchiabeliBécsben találja magát. Meghatóés felkavaró találkozásoksorán Freuddal, Mahlerral éssaját őseivel is összekapcsolódika sorsa.Szép emlékekBelva Plain137 × 197mm, 320 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y121Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtA szórakoztató regény hárombarátnő történetét meséli el,akik annyira összetartanak,hogy csak a „három nőimuskétásnak” nevezik magukat.Az előkelő családbólszármazó Cecil, a csúnyácskaNorma és az ambiciózusAmanda élete gubancolódikössze a könyvben. Szerelem,árulás, titkos viszony, családidráma alakítja hármójukbarátságát.TigrisdombSarita Mandanna135 × 215 mm,576 oldal, füles kartonáltRendelési kód: Y118Bolti ár: 3990 FtKlubár: 3690 Ft1878-at írunk. Hatvan év utánelőször születik leánygyermeka Nacsimanda családban:a gyönyörű és talpraesettDevit mindenki imádja. A kislányegyütt nő fel Devannával,és a kisfiúval szinte elválaszthatatlanokkáválnak. De Deviarról álmodik, hogy egy napfeleségül megy Macsuhoz,a hires tigrisvadászhoz.Ez a szerelem örökre sebet ütDevi és Devanna barátságán...HedwigCourths-Mahlerfelejthetetlenszerelmes regényei2könyvegycsomagban!A kötetek jellemzői:115 × 180 mm,kartonáltRendelési kód: Y119Bolti ár: 1700 Ft/2 kötetKlubár: 1580 Ft/2 kötetMást szeretek144 oldalMelanie-t érdekházasságbaakarja kényszeríteni zsarnokiatyja, ami ellen a leány mindenerejével harcol. Szíveegy ismeretlenért dobog,a tőle kapott rózsákat őrzititkon, és várja, hogy álmailovagja eljöjjön érte…Szótlan szívek192 oldalLia titkon régóta szeretia fiatal katonatisztet, akianyagi megfontolásbólnőül kéri. Esküvője napjánaztán fültanúja lesz egy beszélgetésnek,ami rombadönti az álmát, hogysikerülhet elnyernie Hannoszerelmét…4 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

Bourne-szankcióRobert Ludlum115 × 180 mm,642 oldal, kartonáltRendelési kód: Y126Bolti ár: 2495 FtKlubár: 2290 FtOlyasvalakinek, aki képtelena két személyisége csapdájábólmenekülni, egyetlen napjasem lehet átlagos. Ebbena kötetben Bourne kettős életénekleghalálosabb kalandjakezdődik el: miközben a magátFekete Légiónak nevezőterrorista csoport vezetőjétveszi üdözőbe, saját életétis mentenie kell. Ugyanisegy hozzá hasonlóan elszántbérgyilkos jár a nyomában.A titánok bukásaÉvszázad trilógia I.Ken Follett140 × 210 mm,972 oldal, kartonáltRendelési kód: Y123Bolti ár: 4790 FtKlubár: 4450 FtA mesterien felépített cselekményűregény megmutatja,hogyan sodródott bele Európaés Amerika az első világégésbe.Ken Follett Évszázadcímű regénytrilógiájában arravállalkozik, hogy elmeséljea 20. század európai ésameri kai történetét öt családéletén keresztül. (A 2. kötetmegjelenése 2012-ben,a 3. köteté 2014-ben várható.)A démoncsászárfejvadászaiBrett Shaw-küldetésDave Howard138 × 198 mm,360 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y125Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtA hírhedt Démoncsászármegbízza a fejvadászokat,hogy mentsenek ki két szorulthelyzetben levő katonát egytávoli bolygóról. Thomas Craftés Brad Butcher elindulnakarra a küldetésre, amelyrea császár még a Fekete csuklyásaitsem merte elküldeni.A bolygón megoldhatatlanhelyzettel szembesülnek...könyvjelzőOmynoA visszatérés képleteSalinger Richárd130 × 200 mm,304 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y122Bolti ár: 2999 FtKlubár: 2790 FtA könyvet jegyző írótökéletesen összeomlik.Párkapcsolata nem állja kiaz idő próbáját, utolsó filmjea Véres lepedék pedigbekerül a filmtörténet legjelentősebbbukásai közé.Hogyan lehetséges felállniebből a reménytelen helyzetből?Az író hiába keresia választ a kérdésekre.Míg egy napon mindenfajtameggyőződése ellenére,elmegy egy léleklátóhoz.A látó ahelyett, hogy segíteneneki, elpanaszolja,hogy képtelen megírnia könyvet, amelybenaz élet megoldó képleteszerepel ésaz író mindentiltakozásaellenére átadegy nagysárga borítékot.Állításaszerint, haaz író megírjahelyettea könyvet,megoldódikaz élete.A borítékhanganyagokatés újabbborítékokatrejt és egy égiszabályt...Lydia titkaKate Furnivall145 × 208 mm,468 oldal, kartonáltRendelési kód: Y127Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtOroszország, 1929. A fehéroroszarisztokrata származásúLydia Ivanova életeveszélyben forog. Az embereka besúgóktól és munkatáboroktólvaló félelem állandóárnyékában élnek. Senkibensem lehet megbízni. Lydiaolyan megdöbbentő titkot őriz,amely a viszontagságokkalteli történet végén egészenmás megvilágításba helyeziaz eseményeket.SóvárgásBukott angyalokJ. R. Ward125 × 205 mm,380 oldal, kartonáltRendelési kód: Y129Bolti ár: 3999 FtKlubár: 3690 FtHét főbűn. Hét lélek, akiketmeg kell menteni. Egy újabbharc, amelyben minden megtörténhet.Isaac egy titkos szervezetkatonája. A múltja sötét,a jövője komor. Miközben egybérgyilkos vadászik rá, rácsmögött találja magát. A sorsaGrier a lélegzetelállítóan szépvédőügyvédnő kezében van...A Fekete tőr testvéreiségszerzőjének új könyve.A CasanovaösszeesküvésÉric Giacometti–Jaques Ravenne146 × 211 mm, 480 oldal,keménytábla, védőborítóvalRendelési kód: Y124Bolti ár: 2995 FtKlubár: 2780 FtA sötétség rítusa című regényszerzőpárosa ezúttal egy olyanthriller megírására vállalkozott,melyben az ezotériávalés erotikával átitatott eseményekmögött egy példanélküli manipuláció történetebontakozik ki. Két évszázaddalCasanova után szerelemés halál újra egymásra találVelencében.Madame Zoya,a lélek doktoraJude Deveraux125 × 195 mm,368 oldal, füles kartonáltRendelési kód: Y115Bolti ár: 2990 FtKlubár: 2780 FtHárom nő áll az élet keresztútján:Amy nem tudjafeldolgozni, hogy elveszítettekisbabáját, Faith,a fiatal özvegyasszonypedig hosszúéveket töltött elbeteg férjét ápolva,kiszolgáltatva anyósakegyetlenkedé seinek.A leg kü lö nö sebbZoë sorsa, aki egyautóbalesetbenelveszítette azemlékezetét, ésmagához térve csakannyit érzékel, hogyaz egész városheves gyűlölettelfordul felé. A pszichotera peu tá jukjavaslatára utaznakel Ma dameZoyához ésannak húgához,akik képesekkönyvjelzővisszarepíteni őket azidőben, hogy újraírhassákmúltjukat. A trió azonbannem a hatvanas évekbe,hanem egyenesen1797-be utazik. Minthacsak három modern ésöntudatos nő csöppenneegy Jane Austen-regénybe,hogy két évszázaddal korábbantalálják meg az igazszerelmet.Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 005

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz