Views
2 years ago

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

Frank schÄtzinggel, a limit szerzőjével Frank ... - Líra és Lant Zrt.

efghijklmanóklubcdefghijkkarácsonyifoglalkoztató csomagKarácsony éjjelén44 oldalKarácsony este meséi40 oldalKarácsony táján48 oldalA füzetek jellemzői:210 × 295 mm, irkafűzöttRendelési kód: Y498Bolti ár: 1488 Ft/3 foglalkoztatóKlubár: 990 Ft/3 foglalkoztatóÜnnepi hangulatú, vidámszínezőfüzetek.könyvjelző3–5éveseknekKarácsonyi színezőésfoglalkoztatócsomag 1.Rendelési kód: Y502SZUPERÁR!Karácsonyi színezőésfoglalkoztatócsomag 2.Rendelési kód: Y503Karácsonyra vár3–5a Mackó család éveseknek225 × 320 mm,10 oldal, keménytáblakihajtható ablakokkalRendelési kód: Y499Bolti ár: 1990 FtKlubár: 1850 FtA házról készült képeket böngészvebeleshetünk minden szobába,és megnézhetjük, mit csinálnakMackóék. Ez a kis képekkeltűzdetlt történet arra hív, hogyegyütt olvassunk és keresgéljünk,hisz a sok papírfülecske oldalróloldalra megannyi meglepetéstrejt.térbelimesekönyvekBibliagyermekeknek200 × 275 mm,260 oldal, bélelt borító, aranyozottRendelési kód: Y504Bolti ár: 3490 FtKlubár: 3250 FtEbben a gyönyörűen illusztráltkönyvben a Biblia történetei elevenednekmeg. Ezek a történetekmindenkihez szólnak és nemcsakmesélnek, hanem tanítanakis a szeretetről, a bátorságról,az igazságról és a reményről.4–8éveseknekVágj és ragassz!-sorozat matricákkalKarácsonyi sorozatunk a téli szabadidőeltöltésében nyújt segítségeta gyerekeknek és szüleiknek is. Sokérdekes játék gondoskodik arról, hogya gyerekek kellemesen, ugyanakkorhasznosan töltsék el idejüket,miközben a füzetek hangulatánakköszönhetően még jobban átélikaz ünnepek örömeit.A vidám hóemberRendelési kód: Y5003–5éveseknekmatricáS205 × 280 mm,irkafűzött füzetekBolti ár: 690 Ft/csomagKlubár: 640 Ft/csomagMindkét csomag háromháromszínezőt és egynégy darabos zsírkrétacsomagottartalmaz.3–5éveseknekA varázslatos kis fenyőRendelési kód: Y501A kötetek jellemzői:160 × 100 mm,10 oldal/kötet, keménytáblaBolti ár: 698 Ft/kötetKlubár: 650 Ft/kötetTérbeli mesekönyvek vidám karácsonyitörténettel gyerekeknek.Karácsony – kékRendelési kód: Y5053–5éveseknekKarácsony – pirosRendelési kód: Y506A kötetek jellemzői: 240 × 300 mm,12 + 2 oldal/kötet, fűzöttBolti ár: 890 Ft/kötetKlubár: 830 Ft/kötet58 Rendeljen 2011. február 7-ig! www.lira.hu (1) 33 77 333 (1) 299 80 00

stuvwxyzajánlóPQRSTUVWXMesélő Biblia74 történetaz Ó- és ÚjszövetségbőlBob Hartman–Kállai Nagy Krisztina217 × 265 mm,160 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y508Bolti ár: 3900 FtKlubár: 3590 FtA 4–9 éveseknek szóló illusztráltGyermekbiblia különlegessége,hogy az ismerős történeteket úgyadja közre, hogy könnyebb legyenőket elmondani, mint felolvasni.Az ismétlések, mondókák, nyelvijátékok bevonják a gyerekeket isa mesélésbe, közös élménnyé varázsolvaaz esti olvasást. A könyvvégén ehhez ötlettárat is találunk.AzelsôkarácsonyRészlet a Mesélô Biblia címû kötetbôl– Jó hírt hozok – szólt azangyal egy lányhoz, akinekMária volt a neve. – Istencsodálatos ajándékot szána világnak! Elküldi a Fiáta földre. Jézus lesz a neve.És képzeld! Te leszel azédesanyja.– Jó hírt hozok – mondtaaz angyal Józsefnek, az ácsnak.Isten csodálatos ajándékotakar adni az embereknek!Elküldi a Fiát, hogy megmentseôket a gonosztól. Ésképzeld! Azt akarja, hogyvedd feleségül a gyermekédesanyját, Máriát. Neveldfel úgy a kis Jézust, minthaa saját fiad lenne!– Rossz hírem van – sóhajtottJózsef Máriának. –Országunk uralkodója megakar számolni minket. Tudniszeretné, hányan vagyunk.Ezért vissza kell mennünkNázáretbôl a szülôvárosunkba,Betlehembe.Borzasztó hosszú út lesz,és a baba hamarosan megszületik.Nagyon kell majdvigyázni.– Rossz hírem van –mond ta a fogadós, és ráztaa fejét. – Nincs egy szabadszoba egész Betlehemben.De ahogy látom, hamarosankisbabátok lesz. Töltsétekaz éjszakát az istállómban!– Örömhírt mondok –mosolygott József, és Máriakezébe adta a babát.– Fiú, ahogyan Isten ígérte.Isten Fiát tartom a karjaimban.A kis Jézust.– Örömhírt mondok –szólt egy angyal a pásztorokhoza legelôn. Istencsodálatos ajándékotadott a világnak! Akitmár régóta vártok. A fiátküldte a földre. SiessetekBetlehembe, hogy sajátszemetekkel is lássátok!Most még csak egy kisbaba.Melegen bepólyálvafekszik a jászolban,biztosan megtaláljátok.Egy napon ô fog minketmegmenteni ésmegôrizni a gonosztól.Angyalok sokasága kezdetténekelni. Örömhírt zengetta daluk. A pásztorok pedigfelkerekedtek, és elindultakBetlehembe, hogy meglássáka kis Jézust.Azon a legelsô karácsonyonMária nézte és ringattaa babáját, és csak mosolygott.Arcáról felszáradtak máraz örömkönnyek.Kicsik lapozgatóBibliájaBethan James–Kállai Nagy Krisztina176 × 176 mm,32 oldal, keménytáblaRendelési kód: Y507Bolti ár: 2500 FtKlubár: 2290 FtA Bibliával nem lehet elég koránkezdeni az ismerkedést.A Szentírás válogatott történeteibőlmár a legkisebbek is megérthetik,hogy Isten szereti őket, ő teremtetteezt a világot és gondoskodikróluk. 2–4 éveseknek szólnak azegy sze rűen megfogalmazott, rövidtörténetek Ádám és Éva, Noé, Ábrahám,József, Mózes, Dávid, Dánielés Jézus életéből. A gyűrhetetlenkartonra festett gyönyörű képeketa neves gyermekkönyv-illusztrátorKállai Nagy Krisztina készítette.

érzék a jóra - Magyar Schönstatt Család
Erdős Virággal - Líra és Lant Zrt.
Veled döntünk - Magyar Schönstatt Család
25 éves jubileum - Magyar Schönstatt Család
Nem értelek, de szeretlek - Magyar Schönstatt Család
Az óbudavári Schönstatt-kápolna - Magyar Schönstatt Család
Az életet szolgáljuk - Magyar Schönstatt Család
A tanszék közterületekkel, a települések jöv jével, és a városi ...
Növekedés és boldoggá válás.pdf - Magyar Schönstatt Család
A bizalom és a szeretet útján - Magyar Schönstatt Család
michel houellebecq michel houellebecq - Líra és Lant Zrt.
egyformán értékes, de más - Magyar Schönstatt Család
Vedd észre a különlegeset! - Magyar Schönstatt Család
Egy szörnyű játék 2-7 játékos részére, 10 éves kortól A Szerző:
Jánosi Imre és a kínaiak. - Kármán Labor
2010. éves jelentés - BKV Zrt.
Jézus az evangéliumban és a történelemben
arcok és maszkok - Színház.net
Lélek, élet, tűz - Színház.net
A hazugság öl - Kodolányi János Főiskola
45. ÉVFOLYAM * 2009. JÚNIUS * 6. SZÁM A KÔRIS VÉDELME
Jókor, jó helyen robbant a bomba 2. oldal - Székesfehérvár
arcok és maszkok - Színház.net
11. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
II. József császár, mint uralkodó és mint ember (Történelmi ... - MEK
regös jános kenyér és báb peter schumann ... - Színház.net
4. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése - Makó
Alföldvíz Zrt-vel kötendő Bérleti-Üzemeltetési Szerződés
Érzelmi nevelés zenével és játékkal - NyEOMSzSz