Orosz irodalom, színház

kodolanyi.hu
  • No tags were found...

Orosz irodalom, színház

OROSZ IRODALOMKészítette: Vázsonyi Gabriella


Írás kialakulása Első szláv abc – Metód, Konstantin(Cirill) Glagolita, majd Cirill abc Írástudás a kereszténység felvételekor, egyházikönyvek által jelent meg Célja: a német papság kiszorítása


Glagolita – Cirill ABC


Nyelvemlékek Osztromir-evangélium (1056-57) Izbornikja, (1073 és 1076) Legrégebbi irodalmi nyelvemlék: Igor ének (1185körül)


17. század Átmeneti korszak Szmuta - zűrzavaros időszak XVI. sz. vége és aXVII. sz. első évtizede Trónra pályázók harca, politikai csatározások Kialakulnak új műfajok: Agitációs irodalom Kalandregény Szatírikus írások


17. század Művek, pl.: Avraamij Palicin: Elbeszélés Tyimofejev : Krónika Rosztovszkij: Évkönyv Mihail Romanov: új korszak az irodalomban éstörténelemben egyaránt Könyvnyomtatás fejlődése 17.sz. második fele, az átlagember a művek témája


18. század I. Péter – reformok Európai műfajok, témák, szellemi irányzatok 1760-as évek, Orosz klasszicizmus kezdete Kantyemir, Tregyiakovszkij, Lomonoszov ésSzumarokov A hivatásos színház publicisztika kialakulása, nyelvművelés, intenzív fordításirodalom


18.század II. Katalin Szentpétervár, Moszkva versengése Mihail Matvejevics Heraszkov Klasszicizmus jegyében, filozófiai művek Denisz Ivanovics Fonvizin Színdarabok fordítása átdolgozása Nyikolaj Ivanovics Novikov Orosz irodalmi lexikon Gavriil Romanovics Gyerzsavin


19. század Irodalmilag gazdag, nagy jelentőségű korszak 19.sz. első fele Romantikus irodalom kezdeti szakasza 1801-1815 Érett romantika 1815-1825 Párhuzamos irányzatok 19.sz. második fele Fellendülés II. Sándor hatása 1855-1881 Diktatúra szelleme, társadalmi mozgalmakradikalizálódása 1881-század végéig


Klasszikus romantika Alekszandr Szergejevics Puskin (1799–1837) Alapvető művek lírában, epikában és drámában is Az orosz irodalmat világrangúvá emeli Elbeszélő költemény megteremtése(Kaukázusifogoly) Verses regény (Anyegin) Történeti tárgyú írása (Borisz Godunov)


Klasszikus romantika Nyikolaj Vasziljevics Gogol (1809–1852) Inkább realista már, mint romantikus Vígjáték megteremtése, groteszk ábrázolás Főbb művei: Revizor Holt lelkek Köpönyeg


19. Század második fele Történeti háttér: jobbágyfelszabadítás Értékrendszer átalakulása Dosztojevszkij – 1866: Bűn és bűnhődés Új fejezet a világirodalomban Tolsztoj Filozófiája és irodalmi munkássága is kiemelkedő Tolsztojizmus Főbb művei: Háború és béke, Anna Karenina


Dosztojevszkij, Tolsztoj


Orosz irodalom a századfordulón Szimbolizmus – egész orosz művészetre kiterjed,irodalom, színház, képzőművészet Futurizmus Kubofuturisták – Pofonütjük a közízlést!


Szocialista realizmus 1932. Irodalmi tevékenység korlátozása Hivatalos orosz irodalom Politikai propaganda része Kommunista győzelembe vetett hit Hős kultusz Mihail Alekszandrovics Solohov


Háborútól-napjainkig Háborúban az írók többsége haditudósítókéntdolgozott Vezető műfaj: publicisztika, háborús poéma Orosz regény: Bulgakov: Mester és Margarita 1960-as évek új nemzedék Viktor Jerofejev – Hallotti beszéd Ny-hoz való csatlakozás


Bulgakov: Mester és Margarita


Köszönöm figyelmet Források: http://szlavintezet.elte.hu/ www.wikipedia.hu

More magazines by this user
Similar magazines