Szeptember 7. - Gödöllői Szolgálat

szolgalat.com

Szeptember 7. - Gödöllői Szolgálat

XX. évf. 30. szám • 2011. szeptember 7. • Terjesztői ára: 75 Ftwww.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992Nagy számban zarándokoltak el a hívek ahét végén Máriabesnyőre a Kisboldogaszszonybazilika nagybúcsújára.(4. old.)Liszt Ferenc emléke előtt tiszteleg a GödöllőiSzimfonikus Zenekar szeptember17-ei, jubileumi Liszt-estjével.(5. old.)A múlt hétvégén rendezték meg az ÁdámLászló Emléktornát, amelyen a házigazdaTEVA-Gödöllői RC női röplabdacsapata a2. helyet szerezte meg. (8. old.)Gazdag őszi programok GödöllőnKultúra és gasztronómiaA következő hónapokban is rendkívül gazdagprogramkínálatból válogathatnak városunk lakói,és a Gödöllőre érkezők. Szinte minden hétvégérejut valamilyen látnivaló, érdekes, tartalmasprogram, aminek során valamennyi korosztálymegtalálja a számára megfelelő kikapcsolódásilehetőséget. A nagy hagyománnyal bírórendezvények között több nemzetközi érdeklődésreszámot tartót is találunk.A hét végén, szeptember 10-11-én azAlsóparkban, a Művészetek Háza és akastély közötti füves terület ad helyeta Belvárosi Napok rendezvénysorozatának,amit hagyományosan szeptembermásodik hétvégéjén rendeznekmeg. A kétnapos program soránszínes zenei kínálat, sportesemények,kézműves foglalkozások és kirakodóvásárvárja az érdeklődőket. Újdonság,hogy vasárnap délelőtt ennek keretébenrendezik meg a VIII. GödöllőiÁllatvédelmi napot is.Szeptember 17-18-án városunk isbekapcsolódik a Kulturális ÖrökségNapjai országos programsorozatba: aGödöllői Városi Múzeum, a GödöllőiKirályi Kastély, az Új Művészet Közalapítvány,valamint katolikus ésevangélikus egyházi létesítményeknyitják meg kapuikat a látogatók előtt.Immáron negyedik alkalommal adotthont a Királyi Kastély a GödöllőiVadásznapnak, amire szeptember 24-én kerül sor. A Gödöllői Barokk Évrészét képező egész napos programFotó: Tatár Attilasorán bemutatók,versenyek és kulinárisélvezetekvárnak az érdeklődőkre.A szeptembervége hagyományosana szüretidőszaka, a finomborok kóstolásánakideje. Ennekjegyében rendezimeg a III. Borhétvégétés SzarvasgombaNapokat az Erzsébet KirálynéSzálloda szeptember 30. és október 2.között. Az épület udvarára és a megszépültfőtérre különleges ízek csábítjákmajd a nagyközönséget.Rangos programokat kínál az októberis: a Hárfafesztivál és a LisztFesztivál már a nemzetközi zeneiéletben is összefonódott városunknevével.A XIII. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválonoktóber 6. és 8. közöttTavaly a Magna cum Laudeadott nagy sikerű koncertetaz idén is a hangszer legkiválóbb hazaiés külföldi művészeit hallhatjamajd a közönség.Az idei esztendő kulturális kínálatábankiemelt helyet foglal el a LisztFesztivál. A hangversenysorozatotminden esztendőben a kiváló zeneszerzőés zongoraművész születésnapjáhozkapcsolódva rendezik megoktóber 20. és 23. között. Az ideiprogram különlegessége, hogy LisztFerenc bicentenáriuma mellett a gödöllőifesztivál is jubilál: a KirályiKastély ugyanis már X. alkalommallesz a helyszíne a rangos zenei eseménynek,amelyen többek közöttolyan kiváló művészek tolmácsolásábanszólalnak meg Liszt Ferenc műveimint Bogányi Gergely, SzilasiAlex, Ránki Dezső és Klukon Edit.(A Kulturális Örökség Napjainak részletesprogramja a 6. oldalon,a Belvárosi Napoké a 16. oldalon olvasható)Megszólalt a kalauzsípÖrök „Kismuki”Száz évvel ezelőtt, 1911. szeptember 2-án indult útjára a „Kismuki“. Az évfordulóalkalmából pénteken emléktáblátavattak a Testvérvárosok útja 2. sz.alatt, a Gödöllő–Veresegyház vasútvonalegykori Besnyői úti megállójánál.A megjelenteket, köztük az emléktáblaállítását kezdeményező HrustinszkiTibort, Pintér Zoltán alpolgármesterköszöntötte. A villamosvontatássalmegépült vasútvonal helytörténeti jelentőségétG. Merva Mária, a GödöllőiVárosi Múzeum igazgatója méltatta.1970-es bezárása előtt – korabelifelmérés szerint – évente egymillióutast szállított a II. világháború utángőzvontatású „Kismuki”. Az emléktábla-állításkezdeményezésével a városképviselő-testülete is egyetértett. Akivitelezést Varga Árpád képviselő ésfiai végezték. Bár a „Kismukiról” a közelmúltbannépszerű dokumentumfilmetkészített Fuszenecker Ferenc ésSzabadi Attila, és számos korábbi írásfoglalkozott ezzel a sajátos történelmiutat bejárt vasútvonallal, az emléktábla-avatásonis elhangzottak érdekes történetek.(folytatás a 6. oldalon)


2011. szeptember 7. KultúraGödöllői Szolgálat 5A Bagoly könyvesbolt ajánlataBocsáss megNe haragudj… Igazad van… Énleginkább, azt hiszem, az utóbbithasználom arra, hogy helyrehozzakvalamit. Belátom,nem volt helyes, amit csináltam.Ha a másik kifogást emel:igaza van.Nyilván akadnak konfliktuskerülő, sezzel szemben konfliktuskereső emberek.Emlékszem egy mondásra:még az élő fába is beleköt. De talánközismertebb: a kákán is csomót keres.S előfordulhat, hogy éppen a kákáncsomót keresők nehezebbenmondják ki az elnézést kérő szavakat.Nem is mindig találják meg a megfelelőkifejezést, a megfelelő módot,hogy kiengeszteljék, akit megbántottak.A Gary Chapman és JenniferThomas szerzőpáros, mindkettengyakorló pszichológusok – különösenGary Chapmant ismerhetjük, számoskönyvét olvashattuk már – a Hanem elég a „sajnálom” című mostmegjelent művükben tanácsokat adnak,hogyan alakulhat ki béke az egymásraharagvók, megelégedettség azegymással elégedetlenek között.Különleges esztendő az idei aGödöllői Szimfonikus Zenekarszámára; fennállásának 30. évfordulójána kiváló koncertekmellett új kezdeményezésselünnepel, először indítottakbérletes koncertsorozatot aMűvészetek Háza és a SzimfonikusZenekar Alapítvány közösszervezésében. A négyhangversenyből álló sorozatbana Városi Vegyeskar, a TalambaÜtőegyüttes, a PremontreiGimnázium Kórusa, valamintfiatal, Gödöllőről indultszólisták mellett a magyar zeneiélet kiválóságai, KossuthésLiszt-díjas művészek is közreműködnek.A koncertsorozat első hangversenyévelszeptember 17-én, a nagy magyarzeneszerző és zongoraművész, LisztFerenc előtt tisztelegnek abból az alkalomból,hogy idén ünnepeljük születésének200. évfordulóját.A gazdag életműből olyan válogatásthallhat a közönség, ami reprezentáljaa legfontosabb műfajokat: a szimfonikus-,a zongoraműveket, és a vokálisegyüttesekre írt nagyszabásúoratóriumokat is.Az est első részében három mű hang-A bocsánatkérésnek öt nyelve van,állítják. A fájdalmunk kifejezéséreszolgáló, amikor például azt mondjuk:sajnálom. A felelősséget vállaló:hibáztam. A kárpótlást felajánló: Hogyantehetném jóvá a történteket? Azőszinte megbánásról tanúskodó: Ígérem,nem fordul elő többé! Végül amegbocsátás kérése, amikor kifejezettenrákérdezünk: Meg tudnál bocsátani?Sokszor azért nem oldódik fel igazána feszültség két ember között,mert különbözik a bocsánatkérésüknyelve. Ezt számos eset leírásával bizonyítjáka könyvben, elsősorban arrahoznak fel példákat, házastársakhogyan beszélnek el egymás mellett.Mást várna el az egyik, mint amitnyújt a másik. Emiatt akár még a válásigis eljuthatnak.Pedig „csak” fel kéne fedezniük asaját, valamint a társuk elsődlegesbocsánatkérő nyelvét. Egymáshozigazítani a kettőt. Tanulni bocsánatotkérni, de ugyanakkor tanulni megbocsátaniis.Már gyerekkorban el kell kezdeni atanulást. Ez sokféle feladatot róhat aLiszt esttel indul a szimfonikus bérletsorozataTisztelgés a zeneóriás előttszülőkre, attól sem kell visszariadniuk,hogy akár ők kövessék meg agyereküket, ha hibáztak vele szemben,ha ok nélkül megbántották. Bocsánatkérésaz együttjárás során. Hogyankérhetünk bocsánatot a munkahelyen?– ezekről szól egy-egy fejezet. Deilyen címmel is találhatunk fejezetet:Bocsánatot kérek magamtól.A könyv végén feladatsorok segítenekaz olvasottak feldolgozásában.Tesztek annak kiderítésében: Mi azelsődleges bocsánatkérő nyelvünk?(Gary Chapman és Jennifer Thomas:Ha nem elég a „sajnálom” – Abocsánatkérés öt nyelve)-nád-zik el: az Éjjeli menet, a II. Mefisztókeringő és a Haláltánc szólal megSzelecsényi Norbert Artisjus-díjaszongoraművész közreműködésével.A második részben a Koronázási misecsendül fel, amelynek megszólaltatásáta kiváló szólisták – FodorBeatrix (szoprán), Simon Krisztina(alt), Klein Otokar (tenor), Jekl László(basszus) – mellett két kórus, a GödöllőiVárosi Vegyeskar és a Győri PalestrinaKórus teszi teljessé.Ezen az esten ismét a magyar zeneiélet egyik kiemelkedő alakja vezényel:Kovács János Kossuth-díjas,Liszt-díjas, Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjasÉrdemes művész, a MagyarÁllami Operaház első karmestere álla dobogóra a Művészetek Háza színpadán.Szelecsényi Norbert 1972-ben szerzettdiplomát a Liszt Ferenc ZeneművészetiFőiskolán. 1971-ben különdíjatkapott a budapesti nemzetköziLiszt-versenyen, 1972-ben pedig aversailles-i Cziffra György zongoraversenyennyert 3. díjat.Több országban vendégszerepeltsikerrel és egész sor új, kortárs zongoraműbemutatója fűződik a nevéhez.Kovács János a Liszt Ferenc ZeneművészetiFőiskolán szerzett diplomát1973-ban. Ezt követően a MagyarÁllami Operaházban kapott korrepetitoriállást, 1976-tól pedig karmestereaz intézménynek.. Három nyáron(1979-81) át a Bayreuthi Ünnepi Játékokzenei asszisztense volt, 1987 és1990 között az Operaház vezető karmestere.Első karmestere volt a SzlovénFilharmonikusoknak, 1992 óta a TokióiFilharmonikusok állandó vendégkarmestere.Az Operaház társulatával és aNemzeti Filharmonikusokkal többnemzetközi turnén vett részt. 2001-tőla Budapesti Filharmóniai Társaság elsőkarmestere. 2003-ban, valamint 2006-2007-ben megbízott főzeneigazgató.2007 őszétől a Magyar Állami Operaházelső karmestere.jkHasznos időtöltés több, mint 300 gyerek számáraSikeres nyári táborokA Művészetek Háza által szervezettnyári táborok iránt mindenévben óriási az érdeklődés. Azidén több mint 300 fiatalt sikerültbekapcsolni a programsorozatba.Az egyhetes táborokon azeredményes pályázatoknak köszönhetőentérítésmentesen vehettekrészt a gyerekek.Gazdag kínálatból, több mint tíz féle táborbólválaszthattak az érdeklődők. Akorábbi kézműves- és zenei táborokkörét többek között történelmi ismereteketnyújtó lovagi táborral és filmes ismereteketnyújtó programmal bővítették.A kicsiknek szóló lovagi életmód táborvolt az egyik különlegessége a nyárikínálatnak. A gyerekek megismerkedhetteka lovagi életmóddal, s a visegrádipalotajátékokon is részt vehettek.Az „Én – út – kalandpark” tábor elsősorbana középiskolásokat céloztameg. A foglalkozások középpontjábana kreativitás, a művészeti készségekfejlesztése állt. A fiatalokat zenei,képzőművészeti, irodalomi, színháziés filmes foglalkozások várták. Igazikülönlegesség volt a „Cine-java”:Lázadások filmtábor, aminek segítségévela fotózás, a filmezés rejtelmeibepillanthattak bele a diákok. Az idejárókaz egyhetes programsorán öt kisfilmet készítettekel filmes szakembereksegítségével. A foglalkozássikerét jelzi,hogy ősztől – közkívánatra– szakkör keretébenfolytatják a megkezdettmunkát.A táborok sikeres megrendezéséhezhozzájárult agödöllői intézmények példaértékűegyüttműködéseis, amik rendkívül gördülékenyen, éssegítőkészen támogatták a programokmegvalósítását. A diákok ősztől is sokérdekességet találnak a művészetekháza kínálatában. Több szakkör is indula 10-18 éves korosztály számára, amelyekbenjelentős szerepet kap a tehetséggondozás.jkKitüntetés Ferdinandy GyörgynekA Magyar Köztársasági Érdemrendtisztikeresztjével tüntettékki Ferdinandy Györgyírót. A több tucat, magyarul,franciául, spanyolul és angolulmegjelent könyv szerzőjének,számos hazai író spanyol fordítójánaka kitüntetést eredetilegaugusztus 19-én kellett volnamegkapnia, de szervezési hibamiatt azt csak augusztus 26-ánvehette át.A budapesti születésű író gyermekkorátGödöllőn töltötte, aPremontrei Gimnáziumban tanult.Emlékeit több művében ismegörökítette. Ma is gyakorivendége a különböző gödöllőirendezvényeknek, kulturáliseseményeknek.


6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2011. szeptember 7.MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐNVárosunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúltszázadokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Most induló sorozatunkbanezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokrólis, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.Nepomuki Szent János szobraVárosunk egyik legrégebbi szobra, a Nepomuki Szent Jánostábrázoló alkotás a kastélytemplom előtt, a 3-as főútra merőlegesentalálható. A mészkő szobor egy vasráccsal körülvetttalapzaton áll. A XVIII. századi művész a voluták által tartottoltárasztal felett, kezében feszülettel, fején püspöksüveggel,papi ruhában ábrázolta a szentet. Mellette kétoldalt az oltárasztalon,egy-egy bőségszarut tartó kis angyalfigura látható.Eredeti helyéről a kápolna Canonica Visitatiójába ezt jegyeztékbe 1838-ban: „ A városon kívül a besnyői út mellett nemmessze a kőhídtól, amely a Rákoson megy át. Gróf GrassalkovichAntal alapító állíttatta fel, 6 szögletű kerítéssel vettékkörbe, amely vasfonatokból készül. 1750. március 16-án áldatottmeg, Mihály Károly váci püspök által.”Grassalkovich I. Antal jelentős szerepet játszott NepomukiSzent János tiszteletének elterjesztésében. A XIV. századbana gyónási titok megőrzéséért életét áldozó Wolflin Jánoshosszadalmas szentté avatási eljárásának egyik kurátoraAlthlan Mihály váci püspök volt, akinél az egyházmegye jogászakéntakkoriban Grassalkovich tevékenykedett. A páratlankarriert befutott főút őt választotta védőszentjéül, s egyikelhunyt gyermekének is a Nepomuki János nevet adta.A szobor a XIX. század végéig eredeti helyén állt. Későbbkerült először egy üresen álló telekre, majd mostani helyére,a kastélykápolna előtti területre. Az áthelyezés okai közt többekközött a főút kiszélesítése szerepelt. Az alkotást az évszázadoksorán többször is felújították, de az 1980-as évekvégére ismét leromlott állapotba került. Ekkor restauráláscéljából elszállították. A szobron kívül a mellékalakok, a talapzatés a vaskerítés is felújításra szorult. Végül 1995-benMária Krisztina főhercegnőt,Mária Terézia legkedvesebblányát először 1764-ben vártákGödöllőre. A magyarországilátogatásra a királynőtelkísérte férje, I. Ferenc rómaicsászár, és a fenségesgyerekek közül: József koronaherceg(a későbbi kalapos király),Lipót főherceg (bátyjahalála után ő örökölte a trónt),az előnytelen külsejű MáriaAnna főhercegnő és a szépségesMária Krisztina.A fejedelmi vendégek Vácon Migazzipüspököt és a bécsi érseket kerestékfel. A látogatás hírére GödöllőrőlVácra hajtatott KlobusiczkyTerézia is, hogy a pozsonyi országgyűlésentartózkodó férje nevébenköszöntse a vendégeket. A grófné afejedelmi asztalnál az egyik étkezésalkalmából legkegyelmesebben kértea királynőt: látogasson ismét Gödöllőre.Mária Terézia igent mondott,ezt hallván Klobusiczky Teréziamég aznap éjszaka hazaküldtekamarását a nagy hírrel: ismét jön akirálynő. Javában folyt a készülődés,szervezték a bandériumokat, javítottákaz utakat, a módos hölgyek díszruháikatvarázsolták újjá, a besnyőikapucinus szerzetesek az üdvözlőbeszédeket készítették.Ám az utolsó pillanatban megváltozotta program, és nem Gödöllő felé,hanem a Dunán átkelve Budára indultaz uralkodónő és természetesencsaládja. A királyi palotában, az országnádorát látogatta meg MáriaTerézia.Az elmaradt gödöllői látogatást kétévvel később, 1766-ban pótolta MáriaKrisztina (1742-1798). Fiatalasszonyvolt, néhány hónappal korábbankötött házasságot Albert herceggel,Magyarország helytartójával.Az akkori időkben oly ritka szerelmiházasság volt az övéké, édesapjaéletében nem is mehetett férjhez,csak annak halála után engedtemeg az özvegy Mária Terézia, hogykedvenc Mimije szíve választottjávalélhessen.A 245 évvel ezelőtti gödöllői látogatásrészleteit a derék besnyői kapucinusszerzetesek feljegyzésébőlismerjük. Mária Krisztina és Albertszeptember 6-án este érkezett a kastélyba.Az ifjú párt Grassalkovichgróf köszöntötte a legnagyobb alázattal,és a 80 ezer lámpással díszítettparkba vezette őket. A pompáslátvány megnyerte Mária Krisztinatetszését, ezt észrevette a vendéglátó,és másnap, módosításokkal, ismétlehetett gyönyörködni a fényeslátványban.Besnyőn egyébként éppen Márianapibúcsú volt, így különleges szervezéstigényelt, hogy a kastélykápolnábanmisét hallgathassanak avendégek. A gróf ezt is megoldotta,sőt arról is gondoskodott, hogy anagy tömegtől megkímélendő, abesnyői Mária-szobrot Gödöllőrehozzák, hogy a főhercegnő imádkozhassonelőtte. Részlet a szerzetesekfeljegyzéséből:„Ezen a napon délután 4 óra körül aházfőnök atya a főhercegnő kérésérea gödöllői kápolnába vitte a Besnyői,ezüst tartóba zárt Szűz Máriaszobrot, melyet az igen vallásos főhercegnőtérdre borulva számoscsókkal tisztelt meg.”Az esti látványos tűzijátékoknakolyan nagy híre volt, hogy még a kapucinusszerzetesek is begyalogoltakBesnyőről Gödöllőre.Mária Krisztina és férje a kastélybeliVarga Zoltán Zsolt és Bíró János restaurálták, a következőesztendőben visszakerült az alkotás, a kápolna elé, aminekszintén Nepomuki Szent János a védőszentje.Források:www.muemlekem.hu; Szabó Margit: Kastélyok, templomok, szerelmekGödöllő Anno Plusz – Gödöllőn járt Mimi, Mária Terézia legkedvesebb lányaEGY KIS GASZTRONÓMIAAzt nem tudjuk, hogy mi milyenétkeket szolgáltak fel a Grassalkovich-palacsintánkívül a főhercegnőnek,de az osztrák receptgyűjteménybenőrzik egyik kedvencételének elkészítési módját.Karamellizált alma, ahogy MáriaKrisztina szeretteAz almát meghámozzuk, kockákravágjuk, és csillagánizzsal, fahéjjalízesített cukron megfuttatjuk, éstripli sec-kel (vagy narancslikőrrel)meglocsoljuk.Ha aranybarnára pirul, az almát levesszüka tűzről, hagyjuk kihűlni,majd hűtőszekrénybe tesszük.Finom kekszre halmozott diófagylalttalkínáljuk.látogatás után Pesten Kossuth Lajosutcában (akkor Hatvani) szinténGrassalkovich által emelt épületbenpihent meg. A Grassalkovich palotátakkoriban a város legszebb épületénektartották.Mária Krisztina a gödöllői látogatásután nem sokkal boldogan vártagyermekét, kislánya született, egyetlennapot élt. Több gyerekük nemlett, ezért örökbe fogadták MáriaKrisztina időközben elhunyt testvéreLipót császár egyik fiát. Károly főherceget.A fiatalember epilepsziábanszenvedett ezért szülei eredetilegpapnak szánták. Nevelő szüleiviszont támogatták, hogy a katonaipályát válassza. A napóleoni háborúkidején bizonyította is tehetségét,hozzáértését.Albert szívesen gyűjtötte a rézmetszeteket,ezt a kedvtelését támogattafelesége is, aki maga is gyakran festett,holland stílusban készült önarcképejól érzékelteti a főhercegnő finomságát,szépségét. Fiatalon ötvenhatéves korában halt meg.Férje nem nősült meg többé, a munkábafeledkezett: palotájában rendeztebe a világ mindmáig legnagyobbgrafikai gyűjteményét, a nevétviselő Albertinát. Szabó MargitMegszólalt a kalauzsíp100 éves az örök „Kismuki”(Folytatás az 1. oldalról)Hiszen eljött az eseményre Borsi Lászlóné,aki a megállóhely épületében töltöttegyermekéveit és Hajdú Lajos, a„Kismuki“ egykori kalauza, aki sípjaitA Kulturális Örökség Napjai kezdetei1984-ig nyúlnak vissza. Ekkor indult útjáraFranciaországban a Történelmi MűemlékekNyílt Napja (ami Historic MonumentsOpen Day néven vált ismertté)címmel egy egyedülálló kezdeményezésazzal a céllal, hogy azok a kiemelkedő,várhatóan széles érdeklődésreszámot tartó műemléképületek, melyekáltalában zárva vannak a nagyközönségelőtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat,és ingyen, lehetőleg szakszerű vezetésselfogadják a kíváncsi látogatókat.Ezt karolta fel az Európa Tanács,majd 1991-ben az Európai Unió támogatásávalhivatalosan is útjára indult azEurópai Örökség Napok (European HeritageDays) rendezvénysorozata azzal acéllal, hogy a rendezvény egyfajta mozgósítóakció legyen, mely a polgárokbanerősíti a kulturális örökség megóvásánakigényét. Hazánk 1999-ben kapcsolódottbe az eseménysorozatba, s jóllehetaz alapelvek között csupán ajánláskéntszerepel minden évben egy-egyközponti téma előtérbe helyezése, aszervezők élnek ezzel a figyelemfelkeltőlehetőséggel.Az idei esztendőben „Az 1000 MagyarHáz” címet viseli a program,melybe ismét bekapcsolódott Gödöllővárosa is.Az érdeklődők a Királyi Kastély, aGödöllői Városi Múzeum, a GödöllőiÚj Művészet Közalapítvány, valamint akatolikus és az evangélikus egyházközségépületeivel ismerkedhetnek megszeptember 17-18-án.Mindkét napon ingyenesen, szakvezetéssellesz látogatható a királydombipavilon. A hazánkban egyedülálló hatszögletűépületben a honfoglalás korivezérek és a magyar királyok arcképcsarnokatekinthető meg, valamint akastély-múzeum belépőjeggyel látogathatóKincses templom című időszaki kiállításáningyenes szakvezetéssel vehetnekrészt az érdeklődők.is megszólaltatta. Varga Viktorné pedig,aki a nevezetes vasútvonal öreghegyimegállójának közelében lakik, 57éves rózsabokráról hozott virágot, stűzte bele a lokálpatrióta képviselők –Pintér Zoltán, Kis Antal, Tóth Tibor,Pecze Dániel és Varga Árpád –által az emléktábla alá helyezett koszorúba.Az egykor „váci villamosnak” isnevezett vonal Magyarország első villamosítotthelyiérdekű vasútjaként teremtettösszeköttetést Veresegyházonát Budapesttel és Váccal. Gödöllő életébenazért is játszott jelentős szerepet,mert arra csattogott, amerre terjeszkedetta település. Megkönnyítette a blahaiemberek életét. Mint G. Merva Mária,a városi múzeum igazgatója elmondta,az utazók fele helyi közlekedésre használta.Az 1960-as évek végén az államiközlekedéspolitikai koncepció a közútiszemélyszállítás fejlesztését helyezteelőtérbe, s ezért pecsételődött meg a„Kismuki” sorsa, hiába volt a tiltakozás.És sajnos „bejött” az aggódókjóslata, a helyi tömegközlekedésazóta sem pótolta a vonatnyújtotta szolgáltatást. Azemiatt kialakult, évtizedekenát fennmaradt dac is érződik agödöllőiek nosztalgiázásában,amikor a „Kismukiról” beszélgetnek.Hajdú Lajos emlékeitérdeklődve hallgatták aPetőfi iskolából érkezett gyerekek.Bár hosszú ideig szolgált mentősként,nem feledi vasutas évtizedeit. Aztis elmesélte, hogy a „Kismukin” az utasokfűtöttek télen, s nagy becsben tartottákazt a társukat, aki úgy tudta pakolni atüzet, hogy nem kellett lehúzni az ablakota túl nagy meleg miatt… itMegnyílnak a történelmi, a művészeti és az egyházi terekA Kulturális Örökség Napjai 2011A városi múzeum –így a Királyi Várókiállítása – is ingyenesen lesz látogatható.Az időszaki kiállítást ezeken a napokonFábián Balázs tárlatvezetésével tekinthetikmeg, azok számára pedig, akika múzeum épületének történetéről szeretnénektöbbet megtudni, Őriné NagyCecília tart előadást, míg a gyermekekKerényi B. Eszterrel az Angyali kalandozáscímű könyv alapján tehetnek sétátGödöllő belvárosában, együtt fedezvefel az itt található barokk emlékeket.Az Új Művészet Közalapítvány Körösfőiutcai alkotóháza is megnyitja kapuit.Az érdeklődők a Reflexiók barokk kertrecímű csoportos, képzőművészeti kiállításttekinthetik meg 10-18 óra között, sgyönyörködhetnek az épületet övezőimpozáns, festői hangulatú kertben.Sokakat vonzanak a szakrális terek is.Városunkban három egyházi létesítménytkereshetnek fel a program keretébenaz érdeklődők.Máriabesnyőn a kegytemplom melléáthelyezett Grassalkovich-filagória történetévelés felújításának műhelytitkaivalismerkedhetnek meg, valamint megtekinthetőlesz az altemplomból nyílóGrassalkovich-kripta.Szintén sok érdekességet tudhatnakmeg a barokk Kálváriáról és felújításárólazok, akik kilátogatnak az Erzsébetparkba. A rendezvénysorozat alkalmából18-án Varga Zoltán Zsolt kőszobrász-restaurátorművész vezetésével ismerhetikmeg a különös építményt,aminek korábban víztározóként funkcionálóüreges belseje is látogathatólesz.A gödöllői evangélikus templom is várjaa látogatókat szombaton és vasárnap10-16 óra között. A 250 fős, az istentiszteletmellett koncertek megtartásárais alkalmas épületben 13 órakor lesz vezetésestemplombemutatás. jb


2011. szeptember 7.Élő-VilágGödöllői Szolgálat 7Nem kell lemondani rólaKislakásba kiskutyátHa kis lakásban élünk, de mindenképpszeretnénk otthonraegy kutyát, akkor érdemes kis(vagy maximum közepes) méretűállatot választanunk, hiszen eza kutyus számára is jóval kedvezőbb,és nekünk sem kell 40-50négyzetméteren osztoznunk,mondjuk, egy német doggal.Az aprócska táskakutyák ráadásul nemcsakpraktikusak, hanem aranyos „élettársak“is, akiket úton-útfélen megnéznekaz utcán. A legkisebb ebek közül acsivavák és a yorkshire terrierek viszik aprímet, de a vattapamacsra emlékeztetőhavanese-ek is igen kedveltek.Akik pedig inkább markáns kutyákravágynak, azok számára a mopszok ésa tacskók a legjobb választások, hiszenrövid szőrük miatt kevésbé kényesek,emellett pedig igazi bohócok,akik mindig mosolyt csalnak az emberekarcára.Yorkshire terrierTalán nem a legegyszerűbb személyiségűeb, sokszor konok és a legtöbbjükfélős is, ám a gazdájukat imádják és remektársasági kutyák. Emellett pedigPomerániai törpespiccAmilyen kicsik, olyan vicces a megjelenésük,hiszen a kutyakozmetikaelőtt sokszor úgy néznek ki ezek akicsikék, mint akik épp konnektorbanyúltak, hiszen a szőrük akár 90 fokbanis elállhat testüktől. Helyes maciarcukmellett pedig barátságos természetükmiatt is remek szobakutyátnevelhetünk belőlük. Csupán arra kellfigyelnünk, hogy rendszeresen ápoljuka szőrüket.MopszEgy igazi karakter, aki nemcsak viselkedésével,hanem külsejével is kitűnika többi eb közül. Lehet, hogynéha szuszog vagy röfög, esetleg horkol,ám ezzel szemben pici és igazánszórakoztató társaság, akit gyorsanigazi családtaggá fogadhatunk. És ittmegjegyeznénk, hogy a mopszokazon kutyák közé tartoznak, amelyeketkimondottan lakásban kell tartani,hiszen nem viselik jól a szélsőségesidőjárást.HavaneseElső látásra úgy tűnnek, mintha aprócskavattapamacsok lennének. Bártényleg felfedezhető némi hasonlóság,a havanese-ek nem csupán helyeskiskutyák, hanem a legjobb társaságikutyák közé is tartozik. Apró méretűek,barátságosak és nem melleslegnagyon elevenek. Ha meg tudja oldani,hogy hetente akár többször isápolja a kutyus szőrét, Önnek találtákki őket.PapillionAz európai királynők kedvenc kutyája,aki apró, kedves kutya, aki imád ásni. Aszétálló fülei pedig pont úgy festenek,mintha egy pillangó szárnyai lennének(innen kapta a pillangókutya elnevezéstis). A legkisebb kutyák közé tartozó papillionritka és imádnivaló társaság.TacskóA hazai háztartások egyik legkedveltebbkutyusa, aki nemcsak aprócska,hanem bátor kotorékeb is. Mozgásigényemiatt jobb kertben tartani, delegalábbis sűrűn sétáltatni őket, viszontcserébe igazi, „kemény“ kiskutyakerülhet a családba. Akiknekpedig túlságosan „nagy“ lenne a mérete,azok még mindig beruházhatnakegy törpetacskóba, aminek magasságamaximum 35 centiméter lehet.West Highlander terrierBár nagyobb, mint egy csivava vagyakár egy havanese, be kell látnunk,Őszi szépségA KikericsA növény neve egy Kisázsiábantalálható helységnévből, aKolkhiszból származik. A mondaszerint Médea kolkhiszi királylány(korábban: legendásboszorkány) kikericset használtvarázsszereinek előállításához.A család (mármint a kikericsé)65 faja nagyrészt a kelet-mediterrániumirégióbantalálható meg: Európától Iránigés Türkesztánig bezárólag.Európában 23, míg hazánkban háromfaja fordul elő. Magyarországon terema még sok helyen megtalálhatórózsaszín őszi kikerics, a hozzá nagyonhasonlító homoki kikerics és akora tavasszal virágzó, fehér színűmagyar kikerics: egytől egyig szigorúanvédett ritka fajok. A 1944-benhivatalosan is védetté nyilvánítottA magokat, amelyek kora nyáron érnekbe, a hangyák terjesztik nagy távolságokba,mivel a szemeket borító kéregmagas keményítő tartalma miatt eleségülszolgál a rovaroknak. Kertészkedőkgyakran összetévesztik akrókuszt és a kikericset, demíg a krókusznak három porzószálavan, addig a kikericsnekhat. A hagyma és a növényegyes részeit régebbenaz orvostudomány használtafel, mert egy igen mérgezőanyagot, colchicint tartalmaznak.Ez a vegyület légzés-ésszívbénulást okozhat, de egybensikeres ellenszer a daganatossejtek osztódásánakmegállítására. Ezt az anyagotma is használják a genetikusokegyes növényfajok keresztezésénél,azért, hogy a növekedést és a kromoszómaképleteket megváltoztassák, és ezzelelég aprók ahhoz, hogy akár lakásban istarthassuk őket. Akik pedig egy igazánkülönleges, és szó szerint kiskutyáravágynak, azok mini méretben is vásárolhatnakmaguknak egy yorkie-t. Lehet,hogy az ára egy kissé borsosabb, de azapró méret kárpótolhat minket.hogy jóval nyugodtabb és barátságosabbkutyáról van szó, mint példáulegy yorkshire terrier. A kis fehér kutyusokgyerekbarátok és aranyosmegjelenésükkel mindenki arcáramosolyt csalnak. Nyáron azonban érdemesrövidre vágni a szőrüket, ugyanisnem tesz jót nekik a kánikula.ptsMAGYAR KIKERICSA forgalomból kivont kétforintos érmehátoldalát díszítő virág, a magyar kikericsszinte egybeforrott Szársomlyó, a Harsányi-hegynevével, hiszen ennek a szépnövénynek hazánkban ez az egyetlen előfordulásihelye. Február-márciusban virágzik.Fokozottan védett, természetvédelmiértéke 100.000 Ft.Garázdálkodó csigákBár több házatlancsiga is garázdálkodhata veteményeskertekben,kertészetekben, napjainkbankét behurcolt faj, a spanyolcsupaszcsiga és rokona, a barnanagy csupaszcsiga okozza a legtöbbkellemetlenséget. Különösenmegnehezíti az ellenük valóvédekezést, hogy nagyon szaporák,és kevés a természetes ellenségük.Elveszett kutya2011. augusztus 24-én elveszett Gödöllőn aLázár Vilmos u. 58-ból Dásenka, a 4 éves törpeschnauzer szuka, kisfiam kedvenc kis társa.A megtaláló vagy nyomra vezető magasjutalmat kap! Kérjük segítsenek!Tel.: 20/388-7112 vagy 20/256-2210Főleg az élővizek mentén, mocsarakkörnyezetében fordulnak elő nagy létszámban.Elszaporodásukhoz hozzájárulhataz is, hogy 1990 óta csökkent aműtrágya és a talajfertőtlenítő szerekhasználata, e vegyületek ugyanis korábbannémiképp gátolták terjedésüket.Az utóbbi évek csapadékos időjárásaés az árvizek szintén kedveztek a csigákterjeszkedésének.A barna és a spanyol csupaszcsigánakalig van természetes ellensége.Még az állatok számára is gusztustalannyálkás – és valószínűleg rosszízű – testük elfogyasztása. Bizonyítottancsak a sünök és a békák egyesfajai eszik a meztelencsigákat, de őkis csak mértékkel.A szakemberek védekezésként a metaldehidés a merkaptodimetur hatóanyagottartalmazó csigairtókatjavasolják, kiskertekbenazonban hatásos lehet, ha avédendő területet csíkokbanTALÁLT KUTYASzeptember 2-án aMunkácsy és a Zombor utcasarkán a képen láthatókiskutyát találtuk. Keressüka gazdáját. Információ:30/547-7322.KUTYA GAZDIT KERESTalált kölyökkutyának gazdátkeresünk! Kb. 1 hónapos, rövidszörű, fekete, kis termetű,rendkívül játékos, szép,okos, tanulékony.Tel: 30/479-9009.vagy négyzethálósan porított oltottmésszel szórják fel, a mészbe mászottcsigák aztán kiszáradnak, és elpusztulnak.Ugyanilyen hatása van a közvetlenüla csigákra szórt konyhasónak is,de ez a talajt is károsítja. Magyarországterületén 26 házatlan- vagy meztelencsigafajfordul elő, közülük 10 okozhat károkata gazdasági növényekben. A meztelencsigáknedvességkedvelő, fénykerülőállatok. Hímnősek, azaz mindenegyes egyed képes peterakásra. Egy-egycsiga akár 500 petét is rakhat életében.Élettartamuk 1-3 év, éves nemzedékszámuk1-2, de kétéves fejlődésűek is lehetnek.Áttelelésük fajtól függően pete(tojás), fiatal csiga és kifejlett állapotbantörténik. Egyes fajok (és ezek közt többkártevő is akad), novembertől februárigtojnak. A meszes burokban lévő petékbőlközvetlenül, átalakulás nélkül fejlődnekki a fiatal csigák. Az új nemzedéknem sokkal ezután aktívan táplálkoznikezd.A házatlan csigák károsítását tavasztólőszig megfigyelhetjük, de egyesekmég télen is aktívak. (forrás: origo)magyar kikericset Janka Viktor botanikusfedezte fel a Szársomlyóhegydéli lejtőin, 1867-ben.A nemzetség legtöbb tagja aleveleit tavasszal, míg virágjátősszel hozza, újabb színfoltot teremtveezzel a téli álmát kezdőtermészetben. A növény hagymagumójatélálló, meglehetősenméretes, és akár 6-8 termetes virágotis hoz. A kikericsek virágjairózsaszín, lila vagy fehér színűek.A tavasszal virágzóknak kisebbeka virágjai, ilyen példáulaz egyetlen sárga színű virágothozó faj, a sárga kikerics és a csíkoskikerics.Parlagfűveszély!robusztus polyploid fajtákat állítsanakelő. A kikerics fiókhagymákkal kiválóanszaporítható. Gack LászlóHúzza ki gyökerestől!Hétvégén is nyitva tartóállatorvosi rendelő:Szeptember 10-11-én, 9-11 óráig:Kovavet KisállatrendelőRendel: dr. Vaskó MártaGödöllő, Szőlő u. 20-22.Tel.: 20/9913-057.


8 Gödöllői Szolgálat 2011. szeptember 7.SportSzeptember 14-18.Röplabda – Ádám László EmléktornaEzüstös TEVA-GRCNem sikerült a címvédés, ígynem tudta itthon tartania a TEVA-Gödöllői RC csapatának azÁdám László emlékére megrendezettötcsapatos torna vándorserlegét.Ludvig Zsolt alakulataaz elmúlt hétvégén, hazai környezetbenmegrendezett torán,a szlovák bajnok UK Bratislavamögött a második helyen végzett,megelőzve az UTE, az Igló,valamint a Miskolc csapatait.Augusztus utolsó hétvégéjén, azIsaszegi tavakon, pontosabban aPelikán Horgász Egyesület tavainhorgászversenyt rendeztek.A versenynek két célja volt: egyrészta pecások versenghettek a legtöbbtörpeharcsát kifogó címért,valamint az elszaporodott halállománykiirtását is célba vették aszervezők.A legtöbb törpeharcsát végül DvorszkiSándor fogta ki, a másodikhelyen Barsy Gyula, míg a képzeletbelidobogó harmadik fokára dr.A péntektől vasárnapig tartó nemzetköziviadalon a házigazda gödöllőiek melleta már említett győztes Bratislava, a szinténszlovák Igló, valamint a Miskolcés az UTE csapatai vettekrészt. A körmérkőzéses rendszerbenlebonyolított emléktornán azötszörös győztes és címvédő TE-VA-GRC csapata egyaránt 3:1-re verték a mögöttük végző alakulatokat,de a mindent eldöntő,Bratislava elleni találkozón a nagyobberőt képviselő szlovákbajnok 3:1-re nyert, így a mieinknekezúttal a második hellyel kellettmegelégedniük.A meghívásos torna történetében elsőkülföldi csapatként győztes szlovákokegy évig őrizhetik a vándorserleget. Alegjobb feladónak járó különdíjat JaroslavaSmataníková (UK Bratislava)érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékosLenka Vártovníková (Igló) lett, míg alegjobb ütőjátékosnak Németh Zsuzsannát(TEVA-Gödöllői RC) választottáka szakemberek.Ádám László Emléktorna végeredménye:1. UK Bratislava, 2. TEVA-GRC, 3. UTE, 4. Igló, 5. Miskolc -ll-Az ezüstérmes TEVA-GRC csapataHorgászverseny a Pelikán TavonTörpeharcsa invázióPénzes János állhatott fel.A díjakat Gerőfi László, az egyesületelnöke, valamint Kálmán MagdolnaGödöllő város aljegyzője adták át. (képena győztes veszi át jutaálmát.) -li-Atlétika – Budapesti serdülő egyéni és gyalogló bajnokság18 GEAC érem a hétvégénAz elmúlt hétvégén Budapesten,az Ikarus pályáján rendeztékmeg a 2011-es Budapesti serdülőegyéni és gyalogló bajnokságot,amelyen természetesen a GEACatlétái is részt vehettek. A mérleg:6 első, 7 második és 5 harmadikhely.Az érmek tekintetében a legeredményesebbgödöllői atléta a fiúknál KerekesMarcell lett egy arany és egy ezüstéremmel,de Príma Balázs két ezüstje isremek eredmény. A lányoknál NagyImola két aranyat nyert, Ajkler Eszterpedig egy aranyat és egy bronzérmet.Eredmények: 13 éves fiúk: 80 m Bdöntő: 1. Kerekes Marcell; 300 m: 4.Kerekes Marcell és Skribek Mátyás, 10.Esztergály Koppány, 11. Fatér Zoltán;Labdarúgás – Sikertelen hétvégeHatos NagykőrösönA megyei I. osztályú labdarúgóbajnokság 3. fordulójában a listavezetőNagykőrös-Törtel vendégevolt a Gödöllői SK első csapata.Csapatunk nem bírt a nagyobbtudással rendelkező ellenfelével,ami a végeredményben ismegmutatkozott: 6–2-re nyerteka vendéglátók.A GSK mindkét félidő elejét elrontotta,ugyanis a meccs második percében, valaminta szünet utáni első percben ismattolták a gödöllői kaput a Nagykőrösiek.A két gól között, még az első 45percben kétszer betaláltak a hazaiak, ígymár az első félidő után eldőlt a hárompont sorsa. A folytatásban ugyan magáhoztért a csapat, de ez csak az eredménykozmetikázására volt elég.Az U19-es csapat kijavítva elmúlt hetikisiklását, magabiztosan nyert 5–1-reA következő játéknapon szomszédvárirangadóra utazik a csapat. Szeptember11-én, vasárnap Bagon lép pályára aGödöllő. A találkozó 16:30-kor kezdődikmajd (ifi: 14:30).Pest megyei I. osztály, 3. fordulóNagykőrös-Törtel – Gödöllői SK 6–2súlylökés: 4. Grenács Krisztián; diszkosz:2. Kerekes M., 4. Eszterály K.;600 m: 4. Skribek M., 8. Pápai Benedek,12. Bencsik Gergő, 13. Fekete Ábel, 15.Fatér Z.; 2000 m: 2. Pápai B., 7. BencsikG., 8. Fekete Á.; 1000 m akadály: 3.Skribek M., 5. Bencsk G., 6. Fekete Á.;gerely: 3. Esztergály K., 4. Szekeres M.,8. Grenács K.14 éves fiúk, 100 m: 7. Szekeres Martin;rúdugrás: 3. Simonváros Zsombor;300 m: 5. Szekeres M.; 800 m: 4. SzekeresM.; diszkosz: 2. Príma Balázs; 3000m: 4. Bencsik Dániel; 1500 m akadály:4. Bencsik D.; gerely: 2. Príma B.15 éves fiúk, rúdugrás: 2. Kriszt Botond;100 m gát: 5. Kriszt B.; gerely: 6.Kriszt B.11 éves lányok, 60 m: 10. CsernyánszkySára; 600 m: 8. Csernyánszky S.12 éves lányok, 60 m: 5. Csernyánszky(3–0) Gól: Kovács Miklós, SomogyiLeventePest megyei I. osztály U19, 2. fordulóNagykőrös-Törtel – Gödöllői SK 1–5(0–2) Gól: Koczeth Zsolt (3), Nagy Barnabás,Veszely KárolyKövetkezik:Szeptember 11., vasárnap 16:30 (ifi:14:30): Bagi TC – Gödöllői SKMegyei III. osztály – Rövidzárlat arajtonElkezdte a bajnoki küzdelmeket megyeiIII. osztály közép csoportjában aGödöllői SK második csapata is. LegéndiGyörgy tanítványai az első játéknapon,„hazai pályán” (az egyetemifelső pályán) látták vendégül Pilisszántólegjobbjait. Úgy tűnt, hogy semmi semveszélyezteti a remek rajtot, ugyanismár 3–0-re vezetett a GSK II., de kilencperc rövidzárlat tönkretette a jó kezdést.Az említett periódusban négy gólt kaptaka gödöllőiek, így végül a vendégekörülhettek a három bajnoki pontnak.Pest megyei III. osztály, közép csoport,1. forduló: Gödöllői SK II. – Pilisszántó3–5 (2–0) Gól: Szeles Dávid,Flóra, 14. Németh Eszter, 15. Kriszt Katalin,16. Kriszt Annamária; 600 m: 11.Németh E., 14. Kriszt K., 16. Kriszt A.,18. Csernyánszky F.13 éves lányok, 80 m B döntő: 5. VargaRebeka, 6. Pálinkás Henriette; 300 m:12. Pálinkás H.; 600 m: 14. Varga R., 15.Pálinkás H.; magasugrás: 1. KovácsEmma; súlylökés: 2. Kiss Tamara; diszkosz:7. Györe Fanni; gerely: 8. GyöreF.14 éves lányok, 100 m: 7. KoczkásDóra; 300 m: 6. Koczkás D.; 800 m: 5.Koczkás D.; 2000 m: 7. Szmrtyka Júlia;3000 m: 3. Madácsi Flóra; 80 m gát: 1.Ajkler Eszter; 1500 m akadály: 2. KoczkásD.; magasugrás: 3. Ajkler E.15 éves lányok, 400 m: 9. HalcsikAnett; 3000 m: 1. Nagy Imola; 1500 makadály: 1. Nagy I.; diszkosz: 1. BurjánVivien-tt-Pintér Krisztián, Heilmann LászlóUtánpótlás – 16 gól a DabasnakA Gödöllői SK utánpótlás csapatai közülaz elmúlt hétvégén négy csapat ispályára lépett. A klub U16-os csapatainak„turai” kerete hazai pályán mutatkozottbe a bajnokságban, sajnos vereséggela Jánoshida ellenében, ezt ellensúlyozva,a „maglódi” keret könynyedénnyerte második meccsét is az U17-es kiemeltmásod osztály közép-keleti csoportjában,ezúttal a Dabas ellen, akinek16 gólt rámolt be Tóth László csapata.Az U13-as és az U15-ös gárda is mostrajtolt a kiemelt II. osztályban. A Balassagyarmatvendégeként nem sikerült ajó rajt, Nagy Dániel U15-ös, valamintTakó Csaba U13-as legényei is kikaptak.NB II. U17, közép-kelet, 2. forduló:Gödöllői SK-Maglód – Dabas 16–2(5–0) Gól: Bihari Gábor (2), Husz Attila(4), Győri Gergő, Vizi Richárd, GreskóGábor, Szabó Bence (4), Dobi Gergő (3)NB II. U17, közép-kelet, 2. forduló:Gödöllői SK-Tura – Jánoshida 0–4(0–1)NB II. U15, közép-kelet, 1. forduló:Balassagyarmat – Gödöllői SK 8–1(4–0) Gól: Molnár MártonNB II. U13,NB II. U15, közép-kelet, 1. forduló:Balassagyarmat – Gödöllői SK 4–0(1–0) -ll-Lokálpatrióta Labdarúgó KupaGödöllőn a Műfüves SportcentrumbanSzeptember 24-én, szombatonGödöllőn, a Táncsics Mihály útiMűfüves pályán Felnőtt férfinyílt kategóriában labdarúgókupát rendeznek, amelyre várjáka szervezők a kispályás csapatokjelentkezését.A kupa célja: A labdarúgás népszerűsítéseszéles körben, valamint sportolásilehetőséget nyújtása szervezett körülményekközött. A rendezvény idejealatt BÜFÉ üzemel!Helyszín: 2100 Gödöllő Táncsics Mihályu. 4.Időpontja: 2011.09.24. (szombat)Nevezési határidő: 2011.09.21.(szerda)Nevezési díj: 17.000 Ft/csapatRészletek és a sorsolás: www.sevo.huhonlapon folyamatosan nyomon követhetitek!Bővebb információ, nevezés:Tokai Norbert, +36-70/60-44-393tokain@freemail.huKüzdősport – Indul a Taekwon-do szezonVilágbajnokokkal edzhetsz!Indul a szezon a Taekwon-dosoknál.A Gödöllői Taekwon-doSE edzései szeptember 5-énkezdődnek 18 órakor a központiedzőteremben a Testvérvárosokútján (a Megyeri kerékpárüzletfelett) valamint a gödöllőiMűvészetek házábanszeptember 6-án 16.30 órakor.Az edzésekre a jelentkezés folyamatosakár telefonon akár személyesen ahelyszínen. Az edzésekre gyerekek,felnőttek egyaránt jelentkezhetnek.Ha érdekli a harcművészet, vagycsak sportolna valamit, csatlakozzonhozzánk. Világ és Európa-bajnok versenyzőkkeledzhet együtt, valamint amagyar Taekwon-do válogatott vezetőjével,Czeba Mihály V. danos nemzetközimestertől és világbajnoktól tanulhatjael a sportág szépségeit.Érdeklődni:0620/5304957 www.taekwon-do.huSzabadidősport – Újra indul a túraszezonKerékpáros teljesítménytúraA Margita 344,2 Turisztikai ésSport Egyesület szeptember 11-én ismét remek programra invitáljaa kerékpározni és túráznivágyókat: a Gödöllő K-50 és K-15 országúti kerékpáros teljesítménytúrára.A Gödöllő K-50, K-15 Országúti kerékpárosteljesítménytúra időpontja:2011.szeptember 11. (vasárnap)Rajt: Gödöllő Városháza ( Piac) 8:00-10:00 óra között (érkezés ugyan ide)Távok: 52 km 400 m szint, 14 km 300m szintNevezési díj:800.-ft, és 400.-ftTovábbi információ:www.margita344-2.huRendező: Hardi László (telefonszám:+36/30 331 97 38)


2011. szeptember 7. ajánlóGödöllői Szolgálat 9GÖDÖLLŐI VÁROSIMÚZEUMBAROKK KIÁLLÍTÁS„Birodalmam alatt…”(Gróf Grassalkovich Antal)– Gödöllő mezőváros életea XVIII. századbanSzakmai tárlatvezetésmuzeológusokkalGödöllő mezőváros élete aXVIII. században a kiállítotttárgyakon keresztül(45-60 perc)A tárlatvezetés díja:1.500 Ft/csoportBejelentkezésmunkaidőben:Fábián Balázs: 20/64518402vagy 28/419-068.***ANGYALI KALANDOZÁSA Múzeumi boltban kaphatóa Gödöllői Városi Múzeumlegújabb, az időszakikiállításhoz és a barokkévhez kapcsolódó kiadványa,amit Kerényiné BakonyiEszter neve fémjelez.A családi foglalkoztatóval azérdeklődők önállóanindulhatnak sétára,felkeresve városunkbarokk emlékeit.A kiadvány elsősorban a 6-10éves gyerekeknek szól, de acsaládon belül valamennyikorosztály számára kellemesjátékra, hasznos közösidőtöltésre ad lehetőséget.A hozzátartozó leporelló ésmemória játék önállóan ismegvásárolható2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.Tel.: 422-002www.museum.hu/godollo/varosigmuzeum.g@gmail.comGÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELYA GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY(GIM-HÁZ) KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERT-JÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KE-RETÉBEN RENDEZETTReflexiók barokk kertre című csoportos,képzőművészeti kiállítás látható.Résztvevő művészek:Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert festőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy GáborMunkácsy-díjas festőművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szikora Tamás Munkácsy-díjasfestőművész, Érdemes Művész, Szőcs Miklós Tui szobrászművészA kiállítás megtekinthető: 2011. október 2-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.Telefon/fax: 28-419-660 e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu


10 Gödöllői Szolgálat Közérdek 2011. szeptember 7.Diákoknak szóló új internet csomag az InviteltőlSamsung Netbook vagy Huawei táblagép a tanévkezdéshez– Ma már Magyarországon is úgytanulnak a diákok, ahogy londoni,berlini vagy párizsi társaik. Sajátmobil eszközökkel, például táblagéppel(Tablet PC) kezdik a felkészüléstaz érettségire, az egyetemiévekre.– A tanévkezdés alkalmából az Invitelúj internet csomagot állítottössze: az 5M ADSL-internet előfizetésmellé most Samsung Netbookvagy Huawei táblagép is bérelhető,diákigazolvánnyal mindössze havi990 forintért.Budapest, 2011. augusztus 29. –Vizsgára jelentkezés, szakdolgozat,jegyzet, Facebook vagy Youtube: azalma mater ma már nehezen képzelhetőel számítógép és internet nélkül.Nem tankönyvekkel telitömötthátizsákkal, hanem notebookkal,netbookkal, újabban táblagéppel járnakaz egyetemi előkészítőre, előadásokraa fiatalok. De ha eddiggondot okozott volna a családban,hogy saját számítógéppel induljonneki az új tanévnek a gyermek, akkormost érdemes elgondolkodni azInvitel ajánlatán. Az új 5M ADSLinternetelőfizetés mellé bérletikonstrukcióban választható SamsungNetbook-on vagy HuaweiIDEOS S7 Slim táblagépen kívül, acsomaghoz díjmentesen jár egy wifiKözérdekű telefonszámokVárosunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnaksegítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295DMRV hibabejelentő: 520-790TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300TÁVHŐ Kft.:514-096Zöld Híd Kft.: 418-603Segítség KözalapítványA Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet agödöllői rezsihátralékkal rendelkező családoktámogatására.A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portájánvagy a 106-osszobában lehet igényelni.Leadási határidő: 2011. október 21., péntekrouter is, ami az otthoni internezéstmég szabadabbá teszi. Az Invitel sajátszolgáltatási területén meghirdetettakciójában kizárólag diákigazolvánnyalrendelkező tanulók vagycsaládjaik vehetnek részt.„A diákok ma már interneten intézikaz egyetemi- és személyes ügyeiket.Számítógép segítségével jelentkeznekvizsgákra, órákra, jegyzetelnek,vagy írnak dolgozatot, webenkeresztül kérnek konzultációt a tanártól,de így tanulnak nyelvet, vagyszakmát is. A világhálón beszélgetnek,ismerkednek, online szervezikszinte az összes programjukat. Teszikmindezt azért, hogy több idejükmaradjon a tanulásra, felkészültebbenmenjenek a vizsgákra. Legújabbajánlatunk éppen ezért nekik szól,kimondottan diákoknak. A megfizethetőárú mobil eszközökkel szeretnénkkönnyebbé tenni számukraaz iskolában töltött éveket” – mondtaFejes Tibor, az Invitel lakosságiügyfélportfólió-menedzsment igazgatója.Az Invitel új 5M ADSL-internetcsomagja mellé most bérleti konstrukcióbanválasztható a SamsungNetbook vagy a Huawei IDEOS S7Slim táblagép, amely sok fiatal számárajelenthet jó megoldást. A beépítettkamerával és Wi-Fi-vel rendelkezőszámítógépek, akár egymappában is elférnek és az előadásokonis könnyen használhatók.A tanévkezdési internet csomagrészletei:– 5M névleges sebességű ADSL-internet4490 Ft-os havi díjért– 990 Ft-os havi bérleti díj 24 hónapiga táblagépre vagy netbookra– Díjmentes Wi-Fi router funkciósmodem, a csomag részeként– 4990 Ft-os egyszeri díj, amely azeszköz átvételekor fizetendő– 24 hónapos határozott idejű szerződés(hűségidőszak) az internetszolgáltatásraAz Invitel új, diákoknak szóló ajánlatárólbővebb információ ahttp://invitel.hu/otthonra/diakadsl5Moldalon található.A Huawei IDEOS S7 Slimtáblagépet bemutató kisfilm ahttp://www.youtube.com/watch?v=V7Rr53_Xc3M címen tekinthetőmeg.ÚTLEZÁRÁS ABELVÁROSI NAPOKRENDEZVÉNYEI ALATTA Belvárosi Napok rendezvényeimiatt2011. SZEPTEMBER 9-ÉNPÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL,SZEPTEMBER 12-ÉNHÉTFŐN 8 ÓRÁIGaz Ady Endre sétányt a Martinovicsutca és a 3-as főút közöttiszakaszon, valamint a kastélyparkolóját lezárják aforgalom elől.A korlátozás miatt a szervezők alakosság szíves megértését kérik.ÜGYELETEKORVOSI ÜGYELET18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETSzeptember 5-11-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.Szeptember 12-18-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.TEMETKEZÉSI ÜGYELETEKPAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,06-30/634-3723.D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,06-70/550-3377Fogadónap változásTájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tóth Tibor önkormányzati képviselőszeptemberi fogadóóráját szeptember 9-én pénteken, 18 órától 19 óráigtartja a Palotakert 4. szám alatti Civilházban.Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjárólÉrtesítjük Gödöllő Város lakosságát, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat azÖnkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. A kéményvizsgálatokat aKft. munkatársai névre szóló megbízólevéllel, 2011. szeptember 2. és 2011. szeptember 30. között látják el.Felhívás – MéhzárlatA Pest Megyei KormányhivatalÉlelmiszerlánc-Biztonsági és ÁllategészségügyiIgazgatósága, GödöllőKerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzőHivatala Gödöllőváros teljes területére 2011. augusztus18. napjától mézelő méheknyúlós költésrothadása fertőzőbetegség miatt ZÁRLATOTrendelek el a mézelő méhekre,azok termékeire, valamint a velükérintkezésbe került ragályfogó tárgyakra.A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek,termékeik, a velük érintkezésbekerült eszközök elszállítása, méhekbeszállítása. Vándorméhészek letelepedésenem engedélyezhető. A zárlatenyhítéséről, illetve feloldásárólHivatalom intézkedik. A községizárlat alatt álló valamennyi méhészetméhcsaládját – nyúlós költésrothadásszempontjából – hatóságiállatorvosnak vagy a méhegészségügyifelelősnek meg kell vizsgálni.Jelen határozatom ellen – a kézhezvételtőlszámított 15 napon belül – aPest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonságiés ÁllategészségügyiIgazgatóság Főállatorvosáhozcímzett (1135 Budapest, Lehelu. 43-47.), de Hivatalomhoz két példánybanbenyújtott fellebbezéssellehet élni. A fellebbezés illetékmentes.A fellebbezés benyújtására elektronikusúton nincs lehetőség. A határozata fellebbezésre való tekintet nélkülvégrehajtható.INDOKLÁSÍgy határoztam, mert a KisállattenyésztésiKutatóintézet és GénmegőrzésiKoordinációs Központ(2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.)2100 Gödöllő, Méhészet hrsz.:0152/3. levő méhészetében azMgSzH Állategészségügyi DiagnosztikaiIgazgatóság M2011-10022399 számú vizsgálati eredményealapján mézelő méhek nyúlósköltésrothadása került megállapításra.Határozatomat az élelmiszerláncrólés hatósági felügyeletéről szóló2008. évi XLVI. törvény 51.§ (3) bekezdése) pontja által meghatározottjogkörömben, a 70/2003. (VI. 27.)FVM rendelet 17. § (1) bekezdésalapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokmezőgazdasági szakigazgatásiszerveinek kijelölésérőlszóló 328/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 3. § (1) és (3.), 4. § (2), 6. §(4) bekezdés által biztosított hatáskörbenés illetékességben hoztammeg, rendeltem el. A méhészetekvizsgálatát a 70/2003. (VI. 27.)FVM rendelet 27. §-a alapján írtamelő.Az azonnali végrehajtást a 2008. éviXLVI törvény 51. § (3) bekezdésealapján rendeltem el a járványügyiveszélyre.A fellebbezés lehetőségét a KET 98.§ (1) bekezdése, míg a fellebbezés illetékétaz illetékről szóló 1990. éviXCIII. törvény 33. § (2) bekezdése25. pontja állapítja meg.Gödöllő, 2011. augusztus 18.Dr. Dratsay Éva kerületi főállatorvos


2011. szeptember 7.MozaikGödöllői Szolgálat 11Kóstolja meg Ön is a Mária Teréziaésa Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!14-22óráig


12 Gödöllői Szolgálat 2011. szeptember 7.HIRDETÉSFELVÉTEL!Hirdetési elérhetőségek:20/5255-366e-mail: szolgalat@vella.huinternet: www.ujsagok.vella.huCímünk: Művészetek Háza,Gödöllő, Szabadság út 6.Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetéstnem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelenthirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS* Köszönet mindazoknak, akik fiam FÖLDI LÁSZLÓ temetésén fájdalmunkbanosztoztak, külön a Tűzoltóság és kollégái segítségét,együttműködését. Tisztelettel édesanyjaINGATLAN* Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es,tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező társasházilakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alkunélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel(víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889* Gödöllőn a Harasztban 4 szoba + nappalis, 120 m2-es sorházeladó. Azonnal költözhető! Befektetésnek is kíváló. Iá.: 25 mFt.Érd.: 30/932-4401* Keresek készpénzre másfél szobás 44 nm-es konvektoros,mfszi vagy 1.emeleti lakást Gödöllőn 8-9.5 M Ft-ig! Sürgős!20/804-2102* AKCIÓS! Gödöllőn ÚJ ÉPÍTÉSŰ, garázs összekötéses 93nm 3szoba +nappalis ikerház eladó. Ár: 15MFt 20-772-2428WWW.GODOLLOIHAZ.HU* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotúkockaház eladó Iár: 17,9MFt 20-772-2429*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025* Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás,garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű jóbeosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt 20-804-2102* Csanakban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba nappalis garázs összekötésesikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS ÁR24,5MFt 20-772-2429*Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-804-2102* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali +1 hálószobás 55nmes,felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt 20-772-2429WWW.GODOLLOIHAZ.HU* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,kulcsrakész ár 18,9 MFt 20-772-2429* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nmeslakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás9.6MFt 20-804-2102* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllőközpontjában 16,4MFt. Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt.Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025WWW.GODOLLOIHAZ.HU* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Mindenközmű a telken! 20-539-1988* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt20-539-1988* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:9,5MFt ! 20-539-1988* Egyedi vétel! Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyha -étkezős, tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 13,9 MFt-os i.áron.Beépített minőségi konyhabútor gépekkel az árban. 20-772-2429* Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1 szintesikerház külön utcára nyíló telekkel most 22,5MFt helyett 20,5Mft-osirányáron eladó kulcsrakészen! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat!20-804-2102* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére!20-539-1988* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I. emeleti,2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes lakás ALKAL-MI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn, a Fenyvesben eladó nappali+ 3 szobás 120 nm-es ikerház16 nm-es garázzsal. Iá: 28,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél,300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:28/411-086 vagy 20/9194-870* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2)álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 –27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó a Szilhát utcai társasházban egy I. emeleti, bruttó90 nm alapterületű, 4 éve épült lakás. Iá: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIXIroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllő- Máriabesnyőn eladó kétszintes családi ház. Földszintennappali+ 2 szoba, emeleten 3 szoba. Iá: 27 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertesövezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFtkulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó a Kertvárosban kétszintes családi ház. Földszintennappali+1 szoba, emeleten 2 szoba. Pincében kazán, műhely.Iá: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllő legkeresettebb helyén, a Harasztban eladó 950 nm-estelken, fúrt kúttal, nappali+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, felújított,140 nm alapterületű családi ház. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kiscsaládi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó a Kertváros legjobb részén nappali+ 3 szobás, 2fürdőszobás családi ház garázzsal, műhellyel, a telkenörökzöldekkel. Iá: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jóelosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépítettminőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterránhangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) ésborospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó a Kertvárosban két bejáratú, különálló lakrésszelrendelkező saroképület. Mindkét részében található nappali,szobák, étkező, konyha fürdőszoba, WC. Iá.: 21,9 mFt. Érd: FŐNIXIroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllön, a Nagyfenyvesben eladó két bejáratú földszintes családiház. Benne 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba. A telken továbbáegy szoba-konyha-fszoba kialakítású lakóépület. Iá: 41 mFt Érd:FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jóállapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli, örökzöldek. Iá:25 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy I. emeleti, parkra néző 2szobás öröklakás. Iá.: 11 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-esszuterénnel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedveltkertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra isalkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali+ 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratúlakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna isvan. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, újnyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ1.200 nm-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC,pince, műhely. 30/878-8907* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyesfejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakítottelektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsonyrezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.:30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen* SZABADKA utcában 50 nm-es, II. emeleti konvektoros lakáseladó. 8,9 MFt. 20/430-6474* JÁNOS utcában másfél szobás felújított földszinti lakás eladó.9,5 MFt. 20/430-6474* JÁNOS utcában 2 szobás felújított IV. emeleti lakás eladó. 10,5MFt. 20/430-6474* IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 90 nm-es parasztház eladó. 21,9 MFt.20/430-6474* Új építésű kertes társasházi lakások 13,1 MFt-tól eladók.20/430-6474* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEKcsaládi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkbanépítési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésűlakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm:előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2családrészére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:30MFt 30/579-0545, 20/404-2383* Gödöllő Kertvárosában 3 család részére is alkalmas családi házeladó. Iár: 38MFt. Tel: 20/9716-172* Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nmtelken 184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egyedikivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es egyedimérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti lakás. Érd:17 után 70/3844-813* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világosCSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely,640nm telek. Ár: 22,7 MFt. 30/384-2894https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home* Gödöllőn, (Királytelepen) eladó 65nm-es tehermentes, 2.em.erkélyes, egyedi fűtésű lakás zárt kertes tégla társasházban(15MFt) (+eladó garázs). Tel: 20/3494-316* Eladó egy kétszobás, erkélyes, 56 nm-es II.em. lakás bútorozottana Szt. István téren 12,2 M Ft-ért. 30/359-9354* Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincslelakva, rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391* Gödöllő közkedvelt részén kétszintes családi ház tulajdonostóleladó. Akár vállalkozásra is alkalmas. 4szoba, 2konyha, 2fürdőszoba,garázs, pince. A telek 654nm, gondozott kerttel. Iár: 32MFt.20/251-8047* GÖDÖLLŐN VENNÉK saját részre 50-70 nm-es lakást egyedifűtéssel, központi részen, 7,5–9 M Ft-ig, azonnali fizetéssel.Felújítandó is érdekel. Tel: 70/228-6319* BALATONKENESÉN 3629 nm területű ingatlan reális ároneladó. Érd: 20/967-2375


2011. szeptember 7. Gödöllői Szolgálat 13* Eladó 79nm-es tetőtéri lakás a központhoz közel, hatlakásostársasházban. Nappali +2 háló, külön WC, kamra, tároló, 2 erkély,+terasz. Parkosított udvar, különálló garázs. Iár: 23,3MFt.30/336-7096, 20/939-5152* Gödöllőn Ibolya utcában eladó egy 65 nm-es SZÉP, világos, erkélyes,FÖLDSZINTI cirkófűtéses téglalakás pincével, garázzsal, nagyközös kerttel. Iár: 12,8 MFt. 20/214-3693* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 félszobás,kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel. Részletesinformációk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979* Gödöllőn sürgősen eladó a Kazinczy körúti lakótelepen egy II.em. 51nm-es egyedi fűtéses lakás áron alul. Iár: 9 mFt. Tel: 30/9924-312* Áron alul eladó Gödöllőn 1996-ban épült gázfűtéses, 120nm-eslakóterületű családi ház bútorzattal: 4szoba, amerikai konyha,2fürdőszoba 2szinten, +60nm szuterén garázs, szerszámtároló,mosóhelyiség, kondi szoba megosztható 1032nm-es telken, csakegyben eladó. 36MFt. 20/9165-460* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított lakás eladó.Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Iár: 13MFt. Tel: 70/217-0500* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás II.em. konvektoros,erkélyes lakás. 10,3 MFt. Érd: 20/520-5249* Eladó XVI.ker. Mátyásföldön hatlakásos épület II.em.72nm+loggiás, konvektoros, 2+2 félszobás, jó állapotú lakás (újablakok, szép környezet, jó közlekedés). Iár:16,5MFt. 061-403-3711, 70/3512-085* Elcserélném Gödöllőn kertes családi házamat saját tulajdonú, újépítésű sorházi családi házra. 70/2829-248* Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti54 nm-es 2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Tel: 30/461-0292,30/649-2594ALBÉRLET KIADÓ* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-eskülönálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi kaució.Tel.: 20/ 3 280 417* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával.Érdeklődni: 30/588-5889* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás60eFt+rezsi+2 havi kaució.* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.* Gödöllő Központjában 1szobás, 44nm-es felújított, tiszta, klímávalfelszerelt lakás alacsony rezsivel, nemdohányzó személy vagypár részére hosszútávra kiadó. 45.000,-Ft/hó +rezsi és 2havi kaució.20/248-0001* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2,5szobás, igényesenfelújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakáshosszútávra kiadó. 20/9344-135* ALBÉRLET KIADÓ GÖDÖLLŐN 1 SZOBA ÖSSZKOMFORT. Tel:20/226-3007* Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett terasszal 300nöl telken sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere isérdekel. Tel: 20/461-0405, 20/385-2699* Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak) 46nm, bútorozatlan, földszinti,erkélyes, 1,5 szobás, egyedi fűtés, vízóra, közel a központhoz,autópályához, buszmegállóhoz. Beköltözhető 2011. szept.végén. Ár: 55.000Ft +rezsi/hó +2havi kaució. 20/4242-032* Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:30/758-0434* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es felújított, összkomfortos,alacsony rezsijű lakás berendezve kiadó. (45.000,-Ft/hó+rezsi +2havi kaució.) 20/594-9070* Felújított kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, 2. emeletibútorozatlan lakás kiadó. 47.000,- Ft +rezsi. Kéthavi kaució.30/502-4148, 30/277-8113 * Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy személynek.1 havi kaució kell. 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY ELADÓ. Tel:30/609-8707* Gödöllőn, János u. elején 1,5 szobás, felújított, bútorozott, gázkonvektoros,alacsony rezsijű, földszinti lakás 1-2 személynekhosszútávra kiadó. 50.000Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. 30/2014-769* Gödöllőn, csendes környezetben családi ház alagsora irodánakill. raktárnak külön bejárattal kiadó. Igény esetén garázst tudunkbiztosítani. Internet, kábeltévé van. 30/664-3093* Palotakerten 2.em. liftes, erkélyes 1+2 félszobás parkra néző,bútorozatlan, szép lakás azonnal költözhetően kiadó. Bérleti díj:50.000,-Ft/hó +rezsi. 1havi kaució szükséges. 20/945-8340* 70 nm hasznos alapterületű, hangulatos kisház kiadó a Fácánsoron. Bérleti díj: 50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/388-4126* SZADÁN albérlet kiadó: nappali-háló, konyha, fürdő, részbenbútorozott külön bejárattal. Max. 2 fő jelentkezését várom.49.000,-Ft. Kaució nincs. Gépkocsi szükséges. 70/364-7992* Kétszobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás a Szent Jánosutcában kiadó. Érd: 20/340-4861 14 óra után* KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtéses,harmadik emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havikaució szükséges. 20/333-0526* VERESEGYHÁZON CSALÁDI HÁZ 35 nm-es különálló részekiadó. Szoba-konyha, előszoba, fürdőszoba, WC. 45.000,-Ft/hó.1havi kaució szükséges. 30/447-5152, 30/9837-738* Központban 75 nm-es, kétszobás, amerikai konyhás családi házigényesnek, hosszútávra kiadó. Érd: 30/257-2709* Gödöllő Központban, Erzsébet körúton 2 szobás 3.em. távfűtéses,vízórás, kábeltévés bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. 45.000Ft+ rezsi +2 havi kaució. 28/420-972, 70/4545-984, 30/2100-125* Belvárosi másfélszobás, egyedi mérőórás téglalakás kiadó. Ár:50.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/479-9009* Másfél szobás földszinti, egyedi vízórás, konvektoros tisztalakás hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119* Gödöllő központjában, Remsey körúton kiadó 79nm-es, erkélyes,(2+2félszoba, konyha, kamra, étkező, fürdőszoba, külön WC),bútorozatlan lakás. Irodának, vállalkozásnak is alkalmas. Ár:50.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Érd: hétvégén egész nap,hétközben 18h után. 20/808-1285* GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZIN-TJE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben)kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 50.000,-Ft +rezsi. 28/410-604,30/569-8137, 30/811-9747* Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN 1,5szobás LAKÁS külön bejárattal kiadó. 70.000,-Ft +rezsi/hó. Tel:70/526-0174ÜZLET, IRODA, GARÁZS* KIADÓ üzlet az Állomás téren, forgalmas helyen, a Királyi Váróvalszemben. 72 négyzetméteres, raktárnak, irodának és üzletnekis használhatja. Több, évek óta jól működő vállalkozás szomszédságában.Saját vizes blokk és riasztó. Hívjon itt: 0620 9349 013* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására iskitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú távrakiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros,redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft +rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenységcéljára is. Tel.: 20/9455-583.* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, aGrassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.* Kiadó Gödöllőn aPetőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodánakis alkalmas! Tel.: 30-346-5408.* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26. udvarbankiadó. Tel: 70/373-8154* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 db GARÁZS hosszabb távrakiadó. Tel: 30/9285-272* PETŐFI TÉREN 40 nm-es ÜZLETHELYISÉG ELADÓ. Iár: 9 MFt.Tel: 70/217-0500* ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényeskialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275* Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn – 60 nm-es – a Petőfi téren. Érd:20/923-8994* Gödöllőn, Kastélyhoz közel étterem kiadó, esetleg sörözővel,sürgős. Érd: 30/9446-522, 30/9499-234* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, (Körösfői u.14.) forgalmashelyen, ingyenes parkolási lehetőséggel. 1db 90nm-es,1db 30nm-es, 1db 40nm-es (2.000,-Ft/nm +rezsi áron).30/2090-517* Gödöllőn, Városközponthoz közeli üzletsoron felújított 20nmkirakatos üzlethelyiség – TOTO-LOTTO- TRAFIK, fodrászüzlet,vagy akár más, pl. iroda céljára is kiadó. Ingyenes közvetlenparkolási lehetőség! 30/9528-920* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros.70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621ÁLLÁS* Gödöllőn nyíló kutyakozmetikába kozmetikust keresünk.Érd:06703125965, e-mail: info@dogandcat.hu* Gödöllői internetkávézóba délutáni/hétvégi munkáraegyetemistát keresünk. Érdeklődni: 20/375 9562* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:20/9455-583.* PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Tormay Károly Egészségügyi Központ(2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 1 fő határozott idejűSEBÉSZETI ASSZISZTENS és 1 fő határozatlan idejű BŐRGONDOZÓIálláshely betöltésére. HATÁROZOTT IDEJŰ SEBÉSZETI ASSZISZTEN-SI állás: Feladat: sebészeti rendelésen a szakmai feladatok ellátása,adminisztráció. Pályázati feltételek: - általános asszisztensivégzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,egészségügyi alkalmasság, Gödöllői lakóhely előnyt jelent.Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok másolata,eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnál nem régebbierkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot azelbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot igazolóokmány. Juttatások: A Kjt. alapján. A kinevezés határozott időreszól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási helye:Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézeti vezető asszisztens –2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstőlszámított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: amegjelenéstől számított 30 nap. Az állás az elbírálás után azonnalbetölthető. HATÁROZATLAN IDEJŰ BŐRGONDOZÓI állás: Feladatok: -bőrgyógyászati rendelésen a szakmai feladatok ellátása, bőr- és nemibetegek gondozása, vérvétel, adminisztráció. Pályázati feltételek: -bőrgondozói végzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, büntetlenelőélet, egészségügyi alkalmasság, Gödöllői lakóhely előnytjelent. Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratokmásolata, eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnálnem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatianyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságotigazoló okmány. Juttatások: A Kjt. alapján A kinevezéshatározott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázatbenyújtási helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézetivezető asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázatbenyújtási határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatelbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állásaz elbírálás után azonnal betölthető.*Távol a város zajától, idilli környezetben, 1998-ban épült, 542 nm-es, luxus kivitelű villa, 3garázzsal, fűthető medencével, kerti lakkal, sokextrával 4500 nm-es parkosított telken (3 generációszámára is megfelelő). Irányár:195 mFt.*A központ közelében 45 nm-es, 1 szobás,felújítandó házrész 600 nm-es (osztatlan,közös) telekrésszel eladó. Irányár: 8 mFt.*Máriabesnyőn, 2004-ben épült, földszintes, 90 nmes.amerikai konyhás családi ház szépen parkosított550 nm-es telken eladó (kandalló, cserépkályha,riasztó, fúrt kút, 40 nm-es kerti lak). Iár: 21 mFt.*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosítotttelken 200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4 szobáskétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló, garázs)igényes családi ház eladó. Irányár: 45 mFt.


14 Gödöllői Szolgálat 2011. szeptember 7.* 2.sz. Városi Bölcsőde 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7.felvételre keres érettségizett, szakképzett 2 fő kisgyermeknevelőt.Jelentkezni: 2011. szept.20-ig lehet írásban (szakmaiönéletrajz +motivációs levél) Pálfi Sándorné int. vezetőnél.Munkakezdés időpontja: 2011. 10.01. Gödöllőiek előnyben.Cím: 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7. 28/410-566* Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolleganőt keres. Elvárás:min. 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat. Önéletrajzokataz info@emva.hu címre várjuk.* 1.sz. Városi Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17. 28/410-906)1fő szakképzett, gyakorlattal rendelkező kisgyermeknevelőtkeres. Bérezés KJT-szerint. Jelentkezés az intézményvezetőnélszemélyesen, önéletrajzzal. Gödöllőiek előnyben.* Bútortervezésben jártas munkatársat keresünk induló gödöllőibútorstúdiónkba. Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mailcímre várjuk: butorvonal@gmail.com* Szakképesítéssel, több éves tapasztalattal, referenciávalgyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 70/391-5176* Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVES szakmunkás felvételállandó munkára, bejelentve. Tel: 30/381-5533 napközben* Porbeles és tömörhuzalos hegesztőket, ill. rajzról önállóandolgozni tudó lakatosokat keresünk Bp. környéki munkahelyre(feltétel: 2 év gyakorlat). Szállás biztosított. 70/621-7884,kordinacioo@gmail.com* Kívánt képesítésekkel, képzettséggel, főiskolával és középfokúnémet nyelvtudással fiatal hölgy óvónői állást vállal. Tel:70/508-8727* VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ. Gödöllői, mezőgazdaságiautomatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartótechnológiák villamossági, valamint gépészeti szerelésére,szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenkénttartós távollétet igényelhet. Feltételek: kommunikációképességangol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek,jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk acaliper@caliper.hu címre. Információ: 28/510-985SZOLGÁLTATÁS* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozásokrészére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás.JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.* Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körűfelújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmimérés. 70/264-3660* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerűelhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerűcsomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakásokirodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I.Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokonis. 20/411-7473 Köszönjük bizalmát!* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai éscsatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás ésegyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízhatómunka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁL-KIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás,asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés,szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982* KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web:www.kertszabok.hu Tel: 20/3741-595* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatornabekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körűépületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciával,alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfimunkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatosmunkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvízelvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőművesmunkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestésrövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnalikezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók,ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás.–Burkolatok (szőnyeg, laminált padló), vízszerelés. –Asztalosmunkák. –Redőnyjavítás. 70/201-1292* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Nőihajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkartonszerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:20/2852-804* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályokjavítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás.Tóth László. Tel: 30/9229-553.* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:30/9229-553.* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadhatóáron! Tel: 20/9133-165* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98EGÉSZSÉG* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagya kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családiashangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:70/414-1629* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastaggombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talpmasszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól!Bárándi József 20/532-7275OKTATÁS* ANGULUL TANULNÁL? INGYENES SZINTFELMÉRÉS ÉSKÉPZÉSI TANÁCSADÁS szeptember 12-én 14.00-19.00 közöttaz OktaTárs Nyelvstúdióban, Gödöllő, Kandó K. u. 2. Ha nemakarsz várni, jelentkezz be telefonon: 20/297-1210 vagyonline: www.oktatars.hu/szintfelmeres* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőttkorosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amitfejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.28/415-998, 20/388-4953* SZÓLALJ MEG VÉGRE MAGABIZTOSAN ANGOLUL! Gyere eltréningünkre szeptember 17-én és mi segítünk. OktaTársNyelvstúdió, 20/297-1210, www.oktatars.hu/nyelvitrening


2011. szeptember 7. Gödöllői Szolgálat 15* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD,AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGYNEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEMPROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTAN-FOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉSPÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEGHONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL,SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNIÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSALÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLN-OD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40* TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam általános és középiskolásoknak:8-9. osztályosoknak több éves középfokú nyelvvizsgárafelkészítő (50% kedvezmény a szept. 15-ig beiratkozóknak, 6fő jelentkezése esetén) További tanfolyamok: www. toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából,kémiából, mint tavaly, már szeptemberben kezd a felzárkózást.Magántanulók vizsgára való felkészítése, indokolt esetbendélelőtt tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZIN-TEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részéreegyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyiklegrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák SzakmaiEgyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)A, B, C, C+E T M kategóriákban.GÉPJÁRM TANFOLYAMOT SZERVEZ.Elzetes érdekldés: 06 28 419 529 06 20 9414-638 06 20 99-516-99Részletfizetés.Fizetés bankon keresztül számlával.Gyors Korrektlebonyolítás.Típsválasztási lehetség.Tanfolyamok déleltt, délután,hétvégén is.Gyakorlati vizsgák Gödölln is.Diákoknak 50% kedvezmény azelméleti tandíjból.Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445www.bbmaganautosiskola.net , info@bbmaganautosiskola.net* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatásGödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-,felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus,üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsgafelkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com* MENCELUS Nyelvstúdió. Kezdő, újrakezdő, középhaladóOROSZ KISCSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOKAT anyanyelvitanárral indítunk szeptembertől. Heti 2×2 2-4 fős csoportokban.Bővebb információ: 30/374-6545 www.mencelus.com* OROSZ NYELVTANULÁS ANYANYELVI TANÁRNÁL. VÁLLALOKTOVÁBBÁ FORDÍTÁST ÉS TOLMÁCSOLÁST IS. Tel: 30/466-7503* ANGOL NYELVOKTATÁS SZEMÉLYRE SZABOTTAN kellemeskörnyezetben diplomás angoltanárral: english-foryou.hupont.huTel: 20/333-2426* JÓL SIKERÜLT FELVÉTELI! Nyolcadikos gyermekét felkészítemaz országos felvételire, szeptember 1.- január végéig. Gyakorlatifelkészítés lényegretörően, mintafeladatsorokkal, célirányosan.Gimnazista gyerekek referenciáival. 20/356-0621* Kineziológia I. Tanfolyam: 2011.okt.7. (14-17ó), okt.8-9. II.Tanulási képességek fejlesztése okt.14. (14-17ó.), okt. 15-16.Gödöllőn előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856* SCHERZINGER MÁRIA némettanár, szaktanácsadó, szakfordítóés tolmács 06 30 /223 6715, scherzli@vipmail.hu Aktuális németnyelvtanfolyamok és műhelymunkák: - Professzionális felkészítésalap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgákra, valamint közép ésemelt szintű érettségire. - D-A-CH-L országokban munkavállalóknakdélelőtti intenzív tanfolyam kezdőtől-felsőfokig. - 12-14éveseknek projektmunkán alapuló tanfolyam heti 1X2 órában. -4-7 éveseknek óvodai jellegű foglalkozás heti 1X30 percben. -Nachmittagsschule für SchülerInnen in der Nationalitätenschule(Petőfi Ált. Isk.): dienstags-donnerstags 14-15.30. Kreative Hilfebei Hausaufgabe und Umgangsprache* Tapasztalt, diplomás tanárnő NÉMET és ANGOL nyelvbőlszemélyre szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít fel.Érd: 20/4530-765* ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 28/411-511, 30/987-4287 esti órákban.* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten mindenkorosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO,GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICSKATALIN 30/611-0036* FESTÉSFOGLALKOZÁSOK az Árnika Központban. Gyermekés felnőtt csoportok. Ismerkedés a színekkel, különböző technikákkal,barátságos környezetben, mozgósítva a kreatíverőket. Információ: 20/5757-049, www.aranyarnika.huADÁS~VÉTEL* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230* FICUS BENJAMIN 1,5 m magas bokor és piros LEANDERbokor 10.000,-Ft/db eladó. Tel: 20/983-9975* Eladó: jó állapotú ülőgarnitúra, 3égős gáztűzhely, Lehelmélyhűtőláda, 4db gázkonvektor, cipőszekrény, előszobabútor,Relax fotel, 2 db heverő. Érd: du. 28/415-007JÁRMŰ, ALKATRÉSZ* Eladó MOPED: 3 kerekű, elektromos, újszerű (2007.év),kényelmes, biztonságos. Iár: 200.000,-Ft (bolti ár: 470.000,-Ft). Megtekinthető: Megyeri kerékpár szaküzletben (Gödöllő,Testvérvárosok útja 31.) eladás ugyanitt.* VW POLO Classic 1,6 Comfortline 2001-s ezüstmetál,légkondis, friss műszakis eladó! Érd: 20/9437-463 esteEGYÉB* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRALVAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettelátadó! Tel.: 30/9509-841.* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállatpanzióvárja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhozszállítjuk. 30/9891-721* 75 éves gödöllői, egyedülálló férfi (lakással, autóval)élettársat keres Gödöllőn vagy környékén, kertes házban.30/339-0628* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézetközvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913Hogyan bánj ahibákkal?2. részAz előző részben márelkezdtünk a hibákkal foglalkozni és szó volt arról,hogy a hiba természetes velejárója a tanulásnak. Ahiba nem jó, vagy rossz. Egyszerűen csak egyindikátor, ami jelzi, hogy még ismételned kell,meg kell tanulnod valami újat, vagy egyszerűenazt, hogy fáradt vagy és elkalandozik a figyelmed.A hibák típusai:Próbálkozás: ha valami olyat szeretnél kifejeznia célnyelven, amit még nem tanultál. Ez nem másmint kísérletezés a nyelvvel, ami nagyon pozitív.A próbálkozásból származó hibákkal nem igazánkell foglalkoznod. A cél a kommunikáció. Persze,ha érdekel, hogyan kell helyesen kifejezni a mondandódat,akkor kérdezd meg.Baki: ez az a hiba, amit saját magad ki tudsz javítani.Az baki, vagy elszólás oka általában fáradság, afigyelem elkalandozása. Ha a kommunikációt gátoljaaz elszólásod, például félreértenek miatta, akkorjavítsd önmagad, egyébként ne foglalkozz vele.Hiba: amikor olyan nyelvi szerkezettel vagyszókinccsel kapcsolatban hibázol, amitmostanában tanulsz vagy ugyan régebben tanultad,de sokszor előjön, azaz visszatérő hiba, azzalmindenképpen kezdened kell valamit. A visszatérőhibának sokszor a helytelen rögzülés az oka.Érdemes jegyzetet készítened a helyes változatrólés 8-10 példamondatokat írni vele, ami a sajátéletedhez kapcsolódik. Ne akarj egyszerre túlsokat! Ne akard az összes hibát a fogalmazásodbanegyszerre kijavítani. Nézd meg, melyik fordulelő legtöbbször és kezd azzal.Lehetséges-e megelőzni a hibákat?Egy részüket igen. Főként az úgynevezett "hunglish"típusú hibákat, azaz amikor az angol nyelvűmondandónkat magyar logika alapján alkotjukmeg. Sokszor ennek oka a tükörfordítás. Például:anyajegy: motherticket, ami helyesen: birthmark.Hogyan kerüld el a "hunglish" típusú hibákat?1. Tanulj célnyelvű környezetben, ahol könnyebbenrászokik az agyad az "angolul gondolkodásra".2. Hallgass nyelvi szintednél alacsonyabb,egyszerű angol nyelvű szövegeket! Hallgatásközben nézd a szöveg leiratát és ismételd hangosana hallottakat. Rövid szövegeket hallgass,nagy ismétlésszámmal. Ez a gyakorlat tökéletesalacsony szintű, visszatérő hibák kigyomlálására.3. Összetartozó kifejezéseket, mondatokat tanuljszavak magolása helyett! Például get = receive,obtain, helyett tanuld ezt: I'll get a drink for you.(at a party) és közben képzeld el a szituációt.4. Új nyelvtani szerkezeteket saját életedhezkapcsolódó példamondatokkal tanuld! Sokkalhatásosabb húsz ilyen példamondat, mint többszáz nyelvtani gyakorlófeladat.5. Törekedj a holisztikus (egészleges) tanulásra!A tanultakat kösd szituációhoz, élményhez,érzelemhez és a tanulási folyamatba próbálj megtöbb érzékszervet is bevonni. Például: éttermi szituációnál,képzeld el a hangokat, idézd fel az illatokat,kapcsolódó érzelmeket.Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!Csősz IldikóOktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.www.oktatars.hu/angolul


16 Gödöllői Szolgálat 2011. szeptember 7.BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 14.A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt. 22.,Jassó Ferencné, Déryné u. 15.A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fónod György, Szabadság tér 12-13.,Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Katinka, Remsey krt. 6.A Városi Mozi belépőjét nyerte: Bihari József, Kossuth L. u. 41.A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Péterné,Blaháné u. 178.RECEPT – ZöldségkrémlevesHozzávalók:1 kis fej vöröshagyma, 1 db közepes karalábé,1 db közepes zeller, 1 dl tejszín, 1 ek méz, 2 ekolaj, ízlés szerint kardamom, só, bors, finomravágott petrezselyemzöldje, fejenként 4-5 szemkelbimbó.Elkészítés:A vöröshagymát apróra vágjuk és az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a megtisztítottés kockára vágott karalábét és zellert, majd megsózzuk és borsozzuk. 10 percig így pároljuk,majd hozzáadjuk a mézet és újabb 10 percig pároljuk. Ha megpuhult, botmixerrelpépesítjük, majd hozzáadjuk a tejszínt, a kardamomot és felöntjük annyi vízzel, hogy négy,körülbelül 1 liter levest kapjunk. A kelbimbókat kevés vízben egy csipet sóval megpároljuk,ha megpuhult, beletesszük a krémlevesbe. Tálalás előtt megszórjuk petrezselyemmel.

More magazines by this user
Similar magazines