Középszintű szóbeli érettségi témakörök Informatika A szoftver ...

zmgzeg.sulinet.hu
  • No tags were found...

Középszintű szóbeli érettségi témakörök Informatika A szoftver ...

Középszintű szóbeli érettségi témakörökInformatikaA szoftver fogalma, fajtáiA szoftver fogalma, szerepe a számítógép rendszerében. A szoftverek csoportosítása funkciójukalapján, az egyes típusok feladatai, minden fajtára egy-két példa.Az operációs rendszerekAz operációs rendszer fogalma, csoportosítás többféle szempont alapján. Az operációs rendszerek főfeladatai és tulajdonságai. Az operációs rendszer betöltődésnek folyamata. A felhasználói felületkezelése, beállítása.A háttértárak szerkezeteA könyvtár fogalma, szerepe, a könyvtárak rendszerének szerkezete, a tájékozódás módja. Akönyvtárakkal kapcsolatos legfontosabb műveletek, a könyvtárstruktúra kialakítása.Az állományokAz állomány (fájl) fogalma, feladata, típusai. Az állományok azonosítása a különböző operációsrendszerekben. A legfontosabb állománykezelő parancsok. Tájékozódás a háttértárakon, a háttértártartalomjegyzéke, állománykeresési lehetőségek.AdatkezelésFájl-műveletek és segédprogramok. A segédprogramok legfontosabb funkciói. A tömörítés lényege,célja, a tömörítés és a kicsomagolás folyamata Egy tömörítő szoftver használata.Számítógépes veszélyforrásokA számítógépes károkozók típusai, a támadás módjai, a fertőzés jelei, a víruskeresés módszerei és avédekezés lehetőségei. Új lemez használatbavétele, a lemezkarbantartás lehetőségei, ezekszükségessége.A hálózatok működésének alapelveiA hálózatba való be és kijelentkezés módja, a szükséges azonosítók szerepe egy ismert hálózatioperációs rendszer esetén. A számítógépes adatok biztonságára leselkedő veszélyek, védekezésilehetőségeket. Az erőforrások hálózaton való elérésének lehetőségei, a felhasználói és a hozzáférésijogok.Levelezési rendszerekAz elektronikus levelezés alapfogalmai, működése, célja. A levelezőprogramok feladatai, levelezésimappák. Levelezési csoportok. Visszaigazolás, másolat küldése. Fájlok csatolása.Állományok átviteleAz Internet kialakulása, szolgáltatásai. A protokoll fogalma. Az Interneten használatos címzésimódszerek (IP-cím, DNS, e-mail cím).WWW keresőrendszerekA weblapok elérésének, megtekintésének, kezelésének lehetőségei, módszerei (böngészők, URL,szöveg és képek mentése, könyvjelzők). A weblapokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmak (httpprotokoll, hypertext, HTML, home page, web site). Az Interneten lévő keresők típusai, a találatokszámának csökkentése.Az Internet használataMeghatározott információ keresése a weben. A találati lista küldése levélben. Kép keresése, csatolása alevélhez. URL küldése.


Jelátalakítás és kódolásAz analóg és digitális jelek fogalma, átalakításának lehetősége, jelentősége. Az információ fogalma,tárolási lehetőségei. Az adatmennyiség mérése, mértékegységei. A különböző típusú adatok binárisábrázolása (fixpontos, kettes komplemens, lebegőpontos, karakterek kódolása: ASCII, Unicode, …)Számrendszerek, átváltás a számrendszerek között.A Neumann-elvA Neumann-elv megszületésének körülményei, lényeges pontjai. A hardver fogalma. A Neumann-elvűszámítógép fő részei, egységei. Az egységek kapcsolata, feladataik és jellemzőik. Nem Neumann-elvűszámítógépek. Egy korszerű személyi számítógép alapkonfigurációja, jellemző adatai, üzembehelyezése.A számítógép részei és jellemzőikA (személyi) számítógép szerkezeti vázlata. A számítógép fő részei, ezek feladata, jellemzői (központifeldolgozóegység, memória, alaplap, buszrendszer, interfészek, perifériák). Az egységek kapcsolata, azadatáramlás módja.A perifériákA periféria fogalma. A különböző perifériák csoportosítása az adatáramlás iránya szerint. Az egyescsoportok fő jellemzői. Az egyes csoportok legjellemzőbb képviselői (billentyűzet, egér, monitor,nyomtató, modem, hangkártya, hálózati kártya).HáttértárakA háttértárak csoportosítása az adatrögzítés módja szerint. Az adattárolás fizikai elvei. A háttértárakfeladata, tárolókapacitása. A mágneslemezek fajtái, fizikai paraméterei, szerkezete, működési elve. Amágneslemez logikai szerkezete: boot szektor, FAT, partíció! Az optikai lemezek típusai, fizikaiszerkezete, az adatolvasás módja.Számítógépes hálózatokA számítógép-hálózatok kialakításának célja, előnyei, hátrányai. A hálózatok főbb egységei, ezekfeladatai. A hálózatok csoportosítása különböző szempontok alapján (kiterjedtség, átviteli közeg,topológia).Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok a könyvtárbanA dokumentum fogalma, típusai, csoportosítása különböző szempontok alapján. A szövegesdokumentumok, a kép-, illetve hangdokumentumok és a hipertext dokumentumok jellemzése,legfontosabb típusaik.Könyvtári szolgáltatásokA könyvtári rendszer működésének célja és tartalma. A könyvtárhasználati szabályzat elemei. Akönyvtári szolgáltatások három részterülete, céljaik, összetevőik.

More magazines by this user
Similar magazines